Irodalmi szakértők

A Digitális Irodalmi Akadémia mint digitális könyvtár az adatbázishoz szükséges kötetek, folyóiratközlések, esetleg nyomtatásban meg nem jelent művek, továbbá az adott szerző életművében jelentős helyet betöltő műfordítások kiválogatását, rendszerezését, digitalizálásra történő előkészítését az érintett írók, költők mellett az általuk választott, a műveiket legalaposabban ismerő szakemberekre (kritikusokra, esztétákra, irodalomtudósokra stb.) bízza.

A feldolgozás alapja a mű. A szakértői munka lényege a művek hiteles, a későbbiekben forrásértékűnek tekinthető szövegeinek kijelölése, a különböző kiadások összevetése, a kötetek előkészítése, az értelemzavaró vagy nyomdai hibák kijavítása, a digitalizált szövegeknek az eredeti művel történő összevetése, hitelesítése. A DIA törekvése, hogy a könyvtárban elérhető szövegek javított, a kritikai kiadás előkészítésére alkalmas minőségben legyenek elérhetők.

Célul tűztük ki, hogy tájékoztassuk a felhasználót a szerzőről és műveiről is. A szakértők a teljes pályaképet bemutató életrajzot készítenek, valamint összeállítják a szerző műveinek bibliográfiáját és a róluk szóló szakirodalmat. A szakirodalom egy részét digitálisan is feldolgozzuk és elérhetővé tesszük.