A DIA tagjai

A Digitális Irodalmi Akadémia 1998. június 2-án 39 taggal alakult meg, taglétszáma jelenleg (a posztumusz tagokkal együtt) 170. Az alapításban azok az élő írók, költők vehettek részt, akiket 1998-ig Kossuth-díjjal, illetve a Magyar Köztársaság Babérkoszorús Írója/Költője címmel tüntettek ki. Az alakuló ülésen a résztvevők – nagy többséggel – az eredetileg javasolt Digitális Halhatatlanok elnevezést Digitális Irodalmi Akadémiára módosították.

Az akadémia 1999-től kezdődően évente egyszer ülésezik. Az új élő tago(ka)t, tiszteletbeli tago(ka)t, illetve posztumusz tago(ka)t a DIA tagjai választják. A választás szabályait a Petőfi Irodalmi Múzeum alapdokumentumai rögzítik.

Az élő tagok a velük kötött felhasználási szerződésben vállalják, hogy nem kizárólagos felhasználási jogot biztosítanak a DIA számára teljes életművük digitális közzétételére. A megállapodás értelmében a tagokat havi ellentételezés illeti meg. Az örökösök megváltása egy összegben történik.

Alapító tagok

Ágh István, Bertók László, Bodor Ádám, Csoóri Sándor, Dobos László, Esterházy Péter, Faludy György, Fejes Endre, Gyurkó László, Gyurkovics Tibor, Határ Győző, Hubay Miklós, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Kertész Imre, Konrád György, Kuczka Péter, Lakatos István, Lászlóffy Aladár, Lator László, Lázár Ervin, Méray Tibor, Mészöly Miklós, Moldova György, Nádas Péter, Orbán Ottó, Parti Nagy Lajos, Petri György, Rákos Sándor, Rakovszky Zsuzsa, Sánta Ferenc, Somlyó György, Spiró György, Sütő András, Szabó Magda, Szakonyi Károly, Takáts Gyula, Tandori Dezső

A DIA új, elhunyt és posztumusz tagjai 1998 óta

1998. június 2., DIA-ülés: posztumusz tagok: Illyés Gyula, Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes, Németh László és Szabó Lőrinc.

1998 december: A program indításakor adminisztratív tévedés következtében – a Kossuth-díjjal és Babérkoszorúval kitüntetett írókon, költőkön kívül – négy Széchenyi-, illetve Állami-díjas író is felkérést kapott a csatlakozásra. A sajnálatos tévedés kiderülésekor, még a DIA megalakulása előtt, a Petőfi Irodalmi Múzeum visszavonta a felkérést. 1998 decemberében Hámori József, a nemzeti kulturális örökség minisztere az érintetteket ért méltatlan és megalázó helyzet jóvátétele érdekében a Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottságánál kezdeményezte, hogy Fekete Sándor, Lengyel Balázs, Nemeskürty István és Rába György a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai sorába kerüljön. A Bizottság a kezdeményezést jóváhagyta. Nemeskürty István a felkérést köszönettel visszautasította.

1999. június 7., DIA-ülés: posztumusz tagok: Bertha Bulcsu, Nagy László, Pilinszky János, Tamási Áron és Tersánszky Józsi Jenő. Az év folyamán elhunyt Kuczka Péter és Rákos Sándor.

2000. január 21., DIA-ülés: új tag: Csukás István.

2000. december 8., DIA-ülés: új tag: Gergely Ágnes, posztumusz tagok: Csorba Győző, Füst Milán, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kormos István és Kardos G. György. Az év folyamán elhunyt Petri György.

2001. június 14., DIA-ülés: új tag: Tolnai Ottó. Az év folyamán elhunyt Fekete Sándor és Mészöly Miklós.

2002: Az éves tagválasztás adminisztratív körülmények miatt a következő évre tolódott.

Az év folyamán elhunyt Lakatos István és Orbán Ottó.

2003. február 10., DIA-ülés: új tag: Bella István.

2004. március 22., DIA-ülés: új tag: Krasznahorkai László.

2005. június 9., DIA-ülés: új tagok: Marsall László és Utassy József.

2006. december 20., DIA-ülés: új tag: Oravecz Imre. Az év folyamán elhunyt Bella István, Faludy György, Határ Győző, Lázár Ervin, Somlyó György és Sütő András.

2007. június 1., DIA-ülés: új tag: Takács Zsuzsa. Az év folyamán elhunyt Gyurkó László, Lengyel Balázs és Szabó Magda.

2008. június 4., DIA-ülés: új tag: Kovács András Ferenc, posztumusz tag: Ottlik Géza. Az év folyamán elhunyt Gyurkovics Tibor, Sánta Ferenc és Takáts Gyula.

2009. szeptember 18., DIA-ülés: új tag: Závada Pál, posztumusz tag: Kassák Lajos. Az év folyamán elhunyt Lászlóffy Aladár.

2010. szeptember 16., DIA-ülés: új tag: Szilágyi István. Az év folyamán elhunyt Utassy József.

2011. szeptember 20., DIA-ülés: új tag: Darvasi László, posztumusz tag: Páskándi Géza. Az év folyamán elhunyt Hubay Miklós és Rába György.

2012. szeptember 20., DIA-ülés: új tag: Várady Szabolcs, posztumusz tag: Zelk Zoltán.

2013. szeptember 20., DIA-ülés: új tag: Buda Ferenc, posztumusz tag: Szentkuthy Miklós. Az év folyamán elhunyt Marsall László.

2014. szeptember 18., DIA-ülés: új tag: Pályi András, posztumusz tag: Örkény István. Az év folyamán elhunyt Dobos László.

2015. szeptember 22., DIA-ülés: új tag: Kántor Péter, posztumusz tag: Baka István és Vas István. Az év folyamán elhunyt Fejes Endre és Juhász Ferenc.

2016. szeptember 13., DIA-ülés: új tag: Balla Zsófia, posztumusz tag: Déry Tibor. Az év folyamán elhunyt Csoóri Sándor, Esterházy Péter és Kertész Imre.

2017. szeptember 26., DIA-ülés: új tag: Marno János, posztumusz tag: Áprily Lajos és Nagy Gáspár. Az év folyamán elhunyt Jókai Anna.

2018. szeptember 17., DIA-ülés: új tag: Lengyel Péter, posztumusz tag: Hajnóczy Péter és Vasadi Péter. Az év folyamán elhunyt Kányádi Sándor.

 

2019

június 21. Demeter Szilárdnak, a PIM főigazgatójának javaslatára rendkívüli szavazási eljárással posztumusz taggá választották Térey Jánost.

szeptember 16., DIA-ülés: új tag: Bari Károly és Ferencz Győző, posztumusz tag: Mózes Attila.

november 20. A DIA alapszabályának módosítása után a PIM főigazgatójának javaslatára, rendkívüli szavazási eljárással, 2020. január 1-i hatállyal taggá választották a Nemzet Művésze címmel irodalmi kategóriában kitüntetetteket: Czakó Gábort, Dobai Pétert, Kalász Mártont, Kiss Annát, Tornai Józsefet és Tőzsér Árpádot. Tornai József a tagságról szóló szerződés megkötése előtt elhunyt, így az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezése szerint a posztumusz tagok sorába lépett.

Az év folyamán elhunyt Konrád György és Tandori Dezső.

 

2020

június 4. A DIA tagjai rendkívüli szavazási eljárással hozzájárultak ahhoz, hogy tárgyalások kezdődjenek 113 magyarországi, határon túli és emigráns alkotó posztumusz akadémiai tagságáról. A PIM főigazgatója által szavazásra felterjesztettek listája széles körben lezajlott jelölési folyamat után, öttagú, eseti szakmai bizottság döntésével alakult ki. Tagságra javasoltak: Albert Gábor, Bajor Andor, Balázs József, Bálint Tibor, Bánffy Miklós, Békés Pál, Beney Zsuzsa, Berda József, Bibó István, Bodor Béla, Bojtár Endre, Borbély Szilárd, Cs. Gyímesi Éva, Cs. Szabó László, Csalog Zsolt, Csanádi Imre, Csengey Dénes, Cseres Tibor, Csiki László, Csokits János, Csurka István, Daday Loránd, Devecseri Gábor, Domokos Mátyás, Dutka Ákos, Ember Mária, Eörsi István, Erdély Miklós, Erdélyi József, Fábry Zoltán, Féja Géza, Fekete István, Fodor András, Fülep Lajos, Galgóczi Erzsébet, Gérecz Attila, Gion Nándor, Grendel Lajos, Hajas Tibor, Hamvas Béla, Heltai Jenő, Herceg János, Herczeg Ferenc, Hernádi Gyula, Hervay Gizella, Horváth Elemér, Ignácz Rózsa, Illés Endre, Karátson Gábor, Karinthy Ferenc, Károlyi Amy, Kemenczky Judit, Képes Géza, Kerényi Károly, Keszthelyi Rezső, Kiss Tamás, Kodolányi János, Arthur Koestler, Kolozsvári Papp László, Kondor Béla, Kónya Lajos, Kós Károly, Kovács Vilmos, Lénárd Sándor, Lengyel József, Lengyel Menyhért, Lesznai Anna, Makkai Ádám, Márai Sándor, Mécs László, Mészöly Dezső, Mollináry Gizella, Molnár Ferenc, Monoszlóy M. Dezső, Nagy Lajos, Nyirő József, Páll Lajos, Papp Tibor, Polcz Alaine, Ratkó József, Remenyik Zsigmond, Réz Pál, Rónay György, Rubin Szilárd, Sarkadi Imre, Sík Sándor, Simon István, Sinka István, Sinkó Ervin, Sulyok Vince, Szabó István, Szabó Zoltán, Száraz György, Szathmári Sándor, Szécsi Margit, Székely János, Székely Magda, Szép Ernő, Szepes Mária, Szepesi Attila, Szilágyi Domokos, Sziveri János, Tamkó Sirató Károly, Tar Sándor, Tatay Sándor, Tollas Tibor, Tóth Bálint, Tűz Tamás, Várkonyi Nándor, Veres Péter, Wass Albert, Weöres Sándor és Zilahy Lajos.

december 14., virtuális DIA-ülés:  A járványügyi korlátozások miatt a tagok elektronikus, illetve levélszavazással döntöttek az új tagok felvételről. Új tagok: Bereményi Géza, Csaplár Vilmos, Kukorelly Endre és Tóth Krisztina, posztumusz tagjelöltek: Balassa Péter, Bakucz József, Géher István, Gombos Gyula, Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona, Kristóf Ágota (Agota Kristof), Oláh János, Simonyi Imre és Szőcs Géza.

Az év folyamán elhunyt Bertók László, Csukás István és Méray Tibor.

Ténylegesen posztumusz DIA-taggá vált Albert Gábor, Balázs József, Bálint Tibor, Bánffy Miklós, Békés Pál, Beney Zsuzsa, Bibó István, Bodor Béla, Bojtár Endre, Csalog Zsolt, Csengey Dénes, Cseres Tibor, Csiki László, Daday Loránd, Devecseri Gábor, Domokos Mátyás, Ember Mária, Erdély Miklós, Erdélyi József, Fodor András, Galgóczi Erzsébet, Gion Nándor, Keszthelyi Rezső, Kolozsvári Papp László, Száraz György, Szécsi Margit és Tornai József.

 

2021

február 19. A PIM főigazgatójának javaslatára rendkívüli szavazási eljárással posztumusz taggá választották Farkas Árpádot.

november 17., virtuális DIA-ülés:  A járványügyi korlátozások miatt ismét elektronikusan, illetve levélszavazással lezajlott választás alapján a DIA új tagjai: Kemény István, Király László, Márton László és Végel László.

Az év folyamán elhunyt Kalász Márton és Kántor Péter.

Ténylegesen posztumusz DIA-taggá vált Bajor Andor, Balassa Péter, Cs. Gyímesi Éva, Csokits János, Csurka István, Eörsi István, Féja Géza, Géher István, Gombos Gyula, Heltai Jenő, Herceg János, Hervay Gizella, Karátson Gábor, Karinthy Ferenc, Kodolányi János, Mécs László, Molnár Ferenc, Rónay György és Szabó István.

 

2022

A 2022. évi tagválasztás a kialakult gazdasági körülmények miatt elmaradt.

Az év folyamán elhunyt Moldova György.

Ténylegesen posztumusz DIA-taggá vált Farkas Árpád, Oláh János, Papp Tibor, Remenyik Zsigmond, Szilágyi Domokos, Szőcs Géza és Tatay Sándor.

 

2023

november 14., DIA-ülés: új tag: Garaczi László és Kornis Mihály, posztumusz tag: Kőrösi Zoltán és Tamás Gáspár Miklós. A DIA megalapításának 25. évfordulójára emlékezve a PIM főigazgatója létrehozta a DIA tiszteletbeli tagja címet, olyan irodalomtörténészek számára, akik tevékenységükkel hozzájárultak a DIA működéséhez. A tagok döntésével a DIA első tiszteletbeli tagja Horváth Iván.

Az év folyamán elhunyt Kovács András Ferenc és Lator László.

Ténylegesen posztumusz DIA-taggá vált Csanádi Imre, Nagy Lajos, Sinkó Ervin és Szathmári Sándor.

 

A DIA élő tagjai (és tagságuk kezdete)

Ágh István (1998), Balla Zsófia (2016), Bari Károly (2019), Bereményi Géza (2020), Bodor Ádám (1998), Buda Ferenc (2013), Czakó Gábor (2020), Csaplár Vilmos (2020), Darvasi László (2011), Dobai Péter (2020), Ferencz Győző (2019), Garaczi László (2023), Gergely Ágnes (2000), Kemény István (2021), Király László (2021), Kiss Anna (2020), Kornis Mihály (2023), Krasznahorkai László (2004), Kukorelly Endre (2020), Lengyel Péter (2018), Marno János (2017), Márton László (2021),  Nádas Péter (1998), Oravecz Imre (2006), Parti Nagy Lajos (1998), Pályi András (2014), Rakovszky Zsuzsa (1998), Spiró György (1998), Szakonyi Károly (1998), Szilágyi István (2010), Takács Zsuzsa (2007), Tolnai Ottó (2001), Tóth Krisztina (2020), Tőzsér Árpád (2020), Várady Szabolcs (2012), Végel László (2021), Závada Pál (2009)

Tiszteletbeli tag

Horváth Iván (2023)

Néhai tagok

Bella István, Bertók László, Csoóri Sándor, Csukás István, Dobos László, Esterházy Péter, Faludy György, Fejes Endre, Fekete Sándor, Gyurkó László, Gyurkovics Tibor, Határ Győző, Hubay Miklós, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kántor Péter, Kányádi Sándor, Kertész Imre, Konrád György, Kovács András Ferenc, Kuczka Péter, Lakatos István, Lator László, Lászlóffy Aladár, Lázár Ervin, Lengyel Balázs, Marsall László, Méray Tibor, Mészöly Miklós, Moldova György, Orbán Ottó, Petri György, Rába György, Rákos Sándor, Sánta Ferenc, Somlyó György, Sütő András, Szabó Magda, Takáts Gyula, Tandori Dezső, Utassy József

Posztumusz tagok

Albert Gábor, Áprily Lajos, Bajor Andor, Baka István, Balassa Péter, Balázs József, Bálint Tibor, Bánffy Miklós, Békés Pál, Beney Zsuzsa, Bertha Bulcsu, Bibó István, Bodor Béla, Bojtár Endre, Cs. Gyímesi Éva, Csalog Zsolt, Csengey Dénes, Cseres Tibor, Csiki László, Csiki László, Csokits János, Csorba Győző, Csurka István, Daday Loránd, Déry Tibor, Devecseri Gábor, Domokos Mátyás, Ember Mária, Eörsi István, Erdély Miklós, Erdélyi József, Farkas Árpád, Féja Géza, Fodor András, Füst Milán, Galgóczi Erzsébet, Géher István, Gion Nándor, Gombos Gyula, Hajnóczy Péter, Heltai Jenő, Herceg János, Hervay Gizella, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Karátson Gábor, Kardos G. György, Karinthy Ferenc, Kassák Lajos, Kálnoky László, Keszthelyi Rezső, Kodolányi János, Kolozsvári Papp László, Kormos István, Kőrösi Zoltán, Mándy Iván, Mécs László, Molnár Ferenc, Mózes Attila, Nagy Gáspár, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Oláh János, Ottlik Géza, Örkény István, Papp Tibor, Páskándi Géza, Pilinszky János, Remenyik Zsigmond, Rónay György, Szabó István, Szabó Lőrinc, Száraz György, Szécsi Margit, Szentkuthy Miklós, Szilágyi Domokos, Szőcs Géza, Tamás Gáspár Miklós, Tamási Áron, Tatay Sándor, Térey János, Tersánszky Józsi Jenő, Tornai József, Vas István, Vasadi Péter, Zelk Zoltán