A DIA szövegkiadási elvei

1. A DIA honlapján elérhető művek szerzői jogvédelem alatt állnak. Felhasználásuk körét a jogtulajdonosokkal (a szerző vagy jogörököse) kötött szerződések határozzák meg. A szolgáltatás elsődleges célja az online kapcsolatban történő olvasás. A művek saját eszközre történő letöltésére nincs lehetőség.

2. A szövegfeldolgozás elvi alapegysége az életmű – a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai nyomtatásban megjelent vagy kéziratos szépirodalmi, irodalomtörténeti, kritikai és egyéb műveinek összessége –, azon belül az egyedi mű (vers, regény, novella, dráma, interjú, riport stb.). Mivel életműszerződések megkötését az érvényes hazai jogszabályok tiltják, a digitális könyvtárban elérhető művek pontos listáját ugyancsak a jogtulajdonosokkal kötött egyedi szerződések rögzítik. 

3. A feldolgozás során az életmű szépirodalmi, illetve irodalomtörténeti, kritikai fókuszú tételeire koncentrálunk. Előnyben részesítjük a kötetben megjelent műveket. Egyéb (képzőművészeti, filozófiai, közéleti, publicisztikai) munkákat csak indokolt esetben közlünk. A jogtulajdonos bizonyos esetekben dönthet úgy, hogy egyes irodalmi művek digitális közlésére nem ad engedélyt. 

4. A digitális konyvtárban közölt művek eredeti megjelenési formája lehet: kötet; újság, folyóirat; kézirat. A szolgáltatásba indokolt esetben igyekszünk felvenni a szerző által készített, az alkotói életmű szempontjából fontos műfordításokat is.

5. A Petőfi Irodalmi Múzeum nem feltétlenül ért egyet a honlapon olvasható művekben megfogalmazott elvekkel, célokkal, véleményekkel.

6. Minden szerzői művet egyszer digitalizálunk. Az adatbázisba csak azokat a köteteket vesszük fel, amelyek legalább egy új művet tartalmaznak. Azok a művek, amelyek tartalmi változtatás nélkül további kötetekben is megjelentek, másodközléskor hivatkozásként szerepelnek. Elsődleges elv a szerző életében megjelent utolsó szövegváltozat közlése, azonban indokolt esetben ettől eltérhetünk. A jelentős változtatásokkal kiadott művek esetében a szerzővel, örökösével vagy az általuk megbízott irodalmi szakértővel konzultálva döntjuk el, hogy melyik verzió(ka)t szolgáltatjuk.

7. A feldolgozás nem az eredeti kiadás változatlan reprodukálása, hanem a korábban megjelent mű új szövegkiadása. A feldolgozómunka alapjául szolgáló kiadás adatait tájékoztatásként feltüntetjük, de ez nem jelenti azt, hogy az eredeti kiadás és a digitális kiadás megegyezne (a sajtóhibákat javítjuk, továbbá átvezetjük a szerző vagy irodalmi szakértő egyéb javításait). Az adatgyűjteményben egységesítjük a tartalmi jelentést nem hordozó formai, nyomdai megoldásokat.

8. A szövegek feldolgozása, szükség szerinti kritikai kiadás előkészítésére alkalmas javítása a tagokkal, örökösökkel vagy az irodalmi szakértőkkel együttműködésben zajlik. Ennek köszönhetően a honlapon publikált szövegek szándékuk szerint megbízható, az eredeti, nyomtatásban megjelent változatnál  pontosabb kiadást jelentenek.

9. A honlapon a szövegekhez kétféle úton: a művek teljes katalógusán, illetve az eredeti kötetmegjelenés szerint is el lehet jutni. 

10. A tagok életrajzát, bibliográfiáját, szakirodalmát (másodlagos bibliográfiáját), a róluk szóló digitalizált szövegeket a szerzőkkel/irodalmi szakértőkkel való egyeztetés mellett adjuk közre.

11. A honlap a Petőfi Irodalmi Múzeum hasonló szolgáltatásokat nyújtó adatbázisaival és portáljaival (OPAC, pimmédia stb.) összehangoltan működik.