Krasznahorkai László: Szakirodalom

Önálló kötetek

Zsadányi Edit: Krasznahorkai László. Pozsony. 1999. Kalligram, 201 p.

Krasznahorkai olvasókönyv. Krasznahorkai László műveinek válogatott magyar és német nyelvű recepciója. Szerkesztette és előszóval ellátta: Keresztury Tibor. Lektorálta, az életrajzi és bibliográfiai adatokat összeállította: Hafner Zoltán. Bp. 2002. Széphalom, 347 p.

[Magyar nyelvű recepció: I. Radnóti Sándor: Megalázottak és megszomorítottak. Krasznahorkai László: Sátántangó című regényéről és irodalmi környezetéről. 9–33.; Balassa Péter: A csapda koreográfiája. 35–45.; Földényi F. László: Krasznahorkai László: Sátántangó. 48–48.; II. Koczkás Sándor: Az emberi illeszkedés zavarai. 49–55.; Margócsy István: Sátáni világ – kegyelmi pillanat. 56–57.; Alexa Károly: The Waste Land – Magyarország, 1980-as évek. Krasznahorkai László epikája. 58–71.; III. Thomka Beáta: A pusztulás némasága és hangzavara. 72–79.; Dérczy Péter: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. 80–85.; Keresztury Tibor: A hiányzó összefüggés. 86–92.; Horkay Hörcher Ferenc: A pusztulás anatómiája. 93–99.; Földényi F. László: Egy beteljesedő jóslat. 100–108.; Csuhai István: A melankólia ellenállása. 109–112.; IV. Rugási Gyula: Pekingi ősz. 113–118.; Keresztury Tibor: A nemtudás közelében. 119–124.; Károlyi Csaba: Ez ne legyen igaz! 125–127.; Szirák Péter: Látja, az egész nincsen. 128–137.; V. Rugási Gyula: Kivonulás az irodalomból. 138–142.; Károlyi Csaba: „Amit művelek, az bizony, sajnos, irodalom”. 143–149.; Selyem Zsuzsa: Madár a röpte nélkül. 150–159; VI. Margócsy István: Ex libris. 160–161.; Bényei Tamás: Honlap. 162–169.; Szilágyi György: A halál ura és a túlvilág. 171–175.; Selyem Zsuzsa: Valami helyet, a place. 176–194.; Bombitz Attila: KÁPRÁZAT. DOC 195–208.; Szilágyi Márton: A vég, amelyet nem lehet feledni. 209–215.; Krammer Balázs: A befejezhetetlen szöveg. 216–227.; Danyi Zoltán: Tintafekete mágia. 228–233.

Német nyelvű recepció: I. Hellenbart Gyula: Mindenütt Magyarország van... 237–239.; Martin Halter: Disznók ördögi körben. 240–243.; Gregor Dotzauer: Töredékes történet. 244–25.; Gregor Dotzauer: Csapdák az ajtó előtt. 246–247.; Klaus Dermutz: Pokoli üresség. 248–249.; Kardos Péter: Krasznahorkai Zürichben. 250–254.; Eva Haldimann: Magyar végjáték. 255–258.; Karlheinz Dederke: Séta a fagyott szeméthalmokon. 259–261.; Martin Halter: Hidegben megvilágosodnak a dolgok. 262–265.; Peter Henning: Bénultság. 266–267.; Robin Detje: Üres az ég. 268–273.; Sibylle Cramer: A történet feloldódása a természetben. 274–277.; Erwin Quirchmair: Pflaumnénak meg kell halnia. 278–280.; Ilma Rakusa: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. 281–283.; Karlheinz Dederke: A lélek úti kalandja. 284–287.; Samuel Moser: Át a poklon és vissza. 288–290.; Verena Auffermann: Hagyaték a honlapon. 291–294.; Klaus Dermutz: Szomorúság mindenek felett. 295–297.; Matthias Peter: Amikor tangót jár a Sátán. 298–299.; Irene Prespost: „Az írás önvédelem”. 300–301.; Sanna Bührer: A hős az új művészet csarnokaiban köt ki. 302–303.; Andreas Breitenstein: Zuhanás Nyugaton. 304–307.; Beat Mazenauer: Nagy utazás, jéghideg melankólia. 308–310.; Cristoph Bartmann: Dac, de sokgyökü. 311–313.; Hans Christian Kosler: Előre a halhatatlanságba. 314–315.; Bernhard Fetz: Négy hős a fejben. 316–319.

Függelék: Életrajz, bibliográfiai adatok. 323–343.]

Krasznahorkai beszélgetések. Szerkesztette, jegyzetekkel és előszóval ellátta: Hafner Zoltán. Bp. 2003. Széphalom, 141 p.

[Hafner Zoltán: Előszó. 5.; Keresztury Tibor: Nem lehet megúszni. 7–21.; Klaus Dermutz: „Számunkra nincs kikötő, csak víz”. 22–30.; Margócsy István: „Hermészre figyelek…” 31–42.; Hafner Zoltán: A következő pillanat reménye. 43–49.; Bihari László: A szerelem globális hiánya. 50–55.; Peer Krisztián: Nekem mindenki magyar. 56–60.; Rádai Eszter: „…lélegzetre írom ezeket a mondatokat”. 61–69.; Eve-Marie Kallen: Az ember elfelejtette a világot. 70–75.; Varga Lajos Márton: Ebben a világban semmi sincs a helyén. 76–81.; Keresztury Tibor–Székely Judit: „Nincs már sehol semmi”. 82–91.; Apor Noémi–Weiner Sennyei Tibor: Vonuljanak a föld alá! 92–97.; Rádai Eszter: „Lementem egy félórára”. 98–111.; Nagy Gabriella: Szelek, kövek, növények, kozmikus tér. 112–119.; Pál Melinda: A valóság nem látható. 120–126.

Jegyzetek. 127–134.; Névmutató. 135–137.; Krasznahorkai László kötetben megjelent művei. 138.; Krasznahorkai László műveiből, közreműködésével készült filmek. 139–140.]2024.

Szabó Gábor: Kilátás az utolsó hajóról. Krasznahorkai László prózavilága. Bp. 2024. Magvető, 365. p.

 

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások, tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Béla Ottó: Flamingó. Cikk. (A gyulai Flamingó zenekarról, amelynek a 15 éves K. L. a zongoristája.) Békés Megyei Népújság, 1969/105. (máj. 10.) 6. p. (Fotóval.)

Gera Judit: Magyar irodalom Hollandiában. Cikk. Élet és Irodalom, 1987/27. (júl. 3.) 6. p.

Alexa Károly: The Waste Land – Magyarország, 1980-as évek. Krasznahorkai László epikája. Tan. Alföld, 1987/9. (szept.) 70–80. p. = A. K.: Eleitől fogva. Esszék, tanulmányok. 1996. 197–208. p.

Gregor Dotzauer: A bűn összefüggései. (Megjelent a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1989. június 20-ai számában.) (Ford.: Miszoglád Gábor.) Krit. Jászkunság, 1989. szept. 19–20. (Gy. L. K. L. arcképéről készített plakettjével.)

Babarczy Eszter. A Céh, 1990/3.

Kardos Péter: Krasznahorkai Zürichben. Cikk. Magyar Napló, 1993/13. (jún. 25.) 30–31. p.

Szirák Péter: Látja, az egész nincsen. Krasznahorkai László prózájáról. Tan. Alföld, 1993/7. (júl.) 44–51. p. = Látja, az egész nincsen. Krasznahorkai László. Sz. P.: Az Úr nem tud szaxofonozni. 1995. 31–42. p.

Margócsy István: Kinek a szemével. (A Sátántangó c. filmről.) Krit. Filmvilág, 1994/6. (jún.) 4–7. p.

Esterházy Péter: Egy nagyszabású. (A Sátántangó c. filmről.) Krit. Filmvilág, 1994/6. (jún.) 8–9. p.

Kovács András Bálint: A falfelület is történet. Beszélgetés Tarr Bélával és Hranitzky Ágnessel. (Két interjúrészlet [1991, 1994] a Sátántangó c. filmről.) = Filmvilág, 1994/6. (jún.) 10–13. p.

Balassa Péter, Lengyel László, Szilágyi Ákos: Az Időtől keletre. Kerekasztal-beszélgetés Tarr Béla filmjéről. Filmvilág, 1994/10. (okt.) 4–9. p.

Györffy Miklós: Krasznahorkai László: Sátántangó, Kegyelmi viszonyok. Krit. = Gy. M.: Új magyar prózaszemle: nyolcvanas évek. 1994. 204–209. p.

Selyem Zsuzsa: Madár a röpte nélkül. Tan. Korunk, 1995/3. (márc.) 78–84. p.

Krasznahorkai-film New Yorkban. (A Sátántangó bemutatójáról.) Cikk. Szentendrei Körkép, 1996/28. (aug. 15.) 1. p.

K. L.: Kárhozat. Cikk. RTV Újság, 1996/48. (nov. 25–dec. 1.) 8. p.

Szirák Péter: A példázat és tanúságtétel retorikája. A Krasznahorkai László recepció. Tan. Bárka, 1997/1. (márc.) 78–87. p.

Forgách András: Black and blacker. Tan. Metropolis, 1997 nyár. 90–105. p.

Vincze Teréz: „Csak nézni, hogy telik a kurva élet” avagy profán mitológia. Tan. Metropolis, 1997 nyár. 106–113. p.

Beszélgetés Tarr Bélával. Beszélgetőtárs Kenyeres Bálint. Metropolis, 1997 nyár. 114–131. p.

Bouquet, Stéphane: Tarr Béla tündöklő útja. (K. L.-ról is.) (Balázs Eszter fordítása.) Tan. Metropolis, 1997 nyár. 132–135. p.

Katona Gergely: Destrukció elméletben és gyakorlatban. Tan. Protestáns Szemle, 1998/1. (jan–márc.) 26–47. p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Hozzászólás Katona Gergely: Destrukció elméletben és gyakorlatban c. dolgozatához. Protestáns Szemle, 1998/1. (jan–márc.) 48–50. p.

Molnár Eleonóra: Körmondatokról és a „helyzetbe hozásról”. Tegnap a Magyar Tanszéken tanácskozás kezdődött Krasznahorkai László műveiről. Cikk. Magyar Szó, 1998/281. (nov. 25.) 10. p.

Faragó Kornélia: A térviszonyok nyelve. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 21–30. p.

Tverdota György: Szutyok és periódus. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 31–38. p. = Alföld, 1999/3. (márc.) 47–53. p.

Kappanyos András: A kizökkentség mint létállapot. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 39–46. p. = Alföld, 1999/3. (márc.) 42–47. p.

Bence Erika: Párhuzam és párbeszéd. K.L.: Az ellenállás melankóliája; A Théseus-általános. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 69–74. p.

Csányi Erzsébet: Metanarratív jelenségek K. L. műveiben. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 75–79. p.

Bányai János: Ellenszegülés a szövegnek. Kontinuitás és diszkontinuitás K. L. prózájában. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 81–87. p.

Szirák Péter: A példázat és tanúságtétel retorikája. A Krasznahorkai-olvasás. Tan. = Sz. P.: Folytonosság és változás. Debrecen. 1998. 69–76. p.

Angyalosi Gergely: Egy metafizikus prózaíró. Krasznahorkai László. Tan. Alföld, 1999/3. (márc.) 36–41. p. = Egy metafizikus író. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 7–14. p. = Egy metafizikus prózaíró. A. G.: Romtalanítás. Bp. 2004. Kijárat, 98–104. p.

Újabb német kritikák. Esterházy Péter, Nádas Péter, Konrád György és K. L. német köteteiről. (Vál. és ford.: Sárossi Bogáta.) Ism. Élet és Irodalom, 1999/46. (nov. 19.) 14. p.

Olasz Sándor: Látomásos képrendszer az újabb magyar regényben. (Szilágyi István, Krasznahorkai László, Sándor Iván.) Tan. Forrás, 2000/2. (febr.) 71. p.

Forgách András – Kovács András Bálint – Szilágyi Ákos: A rend éjszakája. (Beszélgetés Tarr Béla Werckmeister harmóniák c. filmjéről. Lejegyezte Schubert Gusztáv.) Filmvilág, 2001/1. (jan.) 4–7. p.

Perecz László: Szociofilozófia. Krasznahorkai olvasókönyv. Krit. Népszabadság, 2002. máj. 4.

N. M. R.: Krasznahorkai-est Veszprémben. Hír. Magyar Nemzet, 2002/223. (szept. 24.) 15. p.

Merklin Tímea: Csak jól kell fülelni, mit diktálnak fentről. K. L. volt a vendég a Művészetek Házában. Cikk. Vas Népe, 2002/277. (nov. 28.) 7. p. (Fotóval.)

Barna Imre: [Laudáció.] (Elhangzott 2003. márc. 7-én, a Soros Alapítvány díjátadó ünnepségén.) Beszélő, 2003/3. (márc.)

Átadták a Soros-díjakat. (Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.) Hír. Magyar Nemzet, 2003/57. (márc. 8.) 15. p.

H. M.: Soros-díjak – utoljára. (Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.) Cikk. Népszabadság, 2003/57. (márc. 8.) 12. p.

Átadták a Soros Alapítvány díjait. (Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.) Hír. Magyar Hírlap, 2003/58. (márc. 10.) 15. p.

Soros-díjak. (Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.) Hír. Magyar Narancs, 2003/11. (márc. 13.) 8. p.

Soros-díjak 2003. (Az Alapítvány egyik alkotói díját K. L. kapta.) Hír. Élet és Irodalom, 2003/11. (márc. 14.) 4. p.

Korcsog Balázs: Önismeret és öntükrözés. Történeti vázlat az új magyar irodalomról. Iskolakultúra, 2003/10. (okt.)

Gyulai Ábrahám: Ötven év K. L. életéből. Cikk. Gyulai Hírlap, 2003/52–53. (dec. 24.) 4. p.

Keresztury Tibor: Az ellenállás méltósága. Hat bekezdés az ötvenéves K. L.-ról. Esszé. Élet és Irodalom, 2004/1. (jan. 2.) 3. p.

Végh Attila: Gyönyörű szorongás hamuszürke világban. (K. L. ötvenéves.) Cikk. Magyar Nemzet, 2004. jan. 7. 14. p.

Állami kitüntetések listája. (K. L. Kossuth-díjas író.) Hír. Magyar Hírlap, 2004/63. (márc. 16.) 20. p.

Elismerések március 15-e alkalmából. (K. L. Kossuth-díjas író.) Hír. Magyar Nemzet, 2004/64. (márc. 16.) 4. p.

Kitüntetések március 15-e alkalmából. (K. L. Kossuth-díjas író.) Hír. Népszabadság, 2004/63. (márc. 16.) 8. p.

Nemzeti ünnepünk alkalmából átadták a legrangosabb állami kitüntetéseket. (K. L. Kossuth-díjas író.) Hír. Népszava, 2004/63. (márc. 16.) 8. p.

Bogár Zsolt: Pénz, plecsni, Parnasszus. Magyar irodalmi díjak. (K. L. Kossuth-díjas író.) Cikk. Magyar Narancs, 2004/12. (márc. 18.) 28–29. p. (Fotóval.)

tt: Krasznahorkai a neten. (K. L.-t választották meg a Digitális Irodalmi Akadémia új tagjának.) Cikk + Nyilatkozat. Magyar Hírlap, 2004/69. (márc. 23.) 14. p. (A címlapon fotóval.)

Krasznahorkai a Digitális Akadémia új tagja. Hír. Népszabadság, 2004/69. (márc. 23.) 5. p. (Fotóval.)

Új digitális akadémikus. Hír. Magyar Narancs, 2004/13. (márc. 25.) 8. p.

Sepsei Gergely: Krasznahorkai László Kossuth-díjas. Cikk. Falu-lap, 2004/3. (márc. 26.) 4. p.

Új digitális akadémikus. Hír. HVG, 2004/13. (márc. 27.) 15. p.

Sz. Zs. [Szénási Zsófia]: Az apokalipszis-tudatú ember. (A Krasznahorkai beszélgetések c. kötetről.) Ism. Könyvhét, 2004/8. (ápr. 15.) 18. p.

Király Levente: „Így írtok én”. Krasznahorkai László: Szex, szerelem, gyengédség. Paródia. Élet és Irodalom, 2004/17. (ápr. 23.) 21. p. = K. L.: „Így írtok Én!” Bp. 2004. Korona.

Balogh Endre: Krasznahorkai László. Tan. Szépirodalmi Figyelő, 2004/4. (júl–aug.) 119–125. p.

Radák Juca: Tájvédelmi Körzet. Táj nincs. Tájelméleti előadássorozat a Dovin Galériában. Cikk. Balkon, 2004/11–12. (nov–dec.) 57–58. p. (Szanyi Gergő fotóival.)

Sarankó Márta: New York felett a menny. Tan. = Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szeged. 2004. Grimm, 143–150. p.

Király Levente: Krasznahorkai László: Szex, szerelem, gyengédség. Paródia. Király Levente: Így irtok én. Bp. 2004. 126–136. p. = Ua. Élet és Irodalom, 2004. 17. sz

Bazsányi Sándor: Ex libris. Kritika. Élet és Irodalom, 2006. márc. 17., 11. sz. 25. p. – A Sátántangó, Az ellenállás melankóliája, Az urgai fogoly és a Háború és háború c. kötetek új kiadásairól. = Ua. Bazsányi: „Fehéret, feketét, tarkát…” 2009. p.

Krasznahorkai regényét jelölték a Monnet-díjra. Magyar Hírlap, 2007. máj. 30., 124. sz. 17. p.

Jacek Dobrowolski: Az apokaliptikus próza mestere. Cikk. Jelenkor, 2008. ápr., 4. sz. 384–385. – Bevezető a szerző K. L.-val készített interjújához.

Bombitz Attila: A Krasznahorkai-általános. Laudáció. Forrás, 2009. ápr., 4. sz. 126–128. p. – Elhangzott a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díjátadó ünnepségén, 2008. dec. 15-én.

Kozák András: Tejfölös torma. Élet és Irodalom, 2009. ápr. 3., 14. sz. 2. p. – Hozzászólás Jeles András és Bánfi Tamás olvasói leveléhez.

Bánfi Tamás: Tisztelt Szerkesztőség! Élet és Irodalom, 2009. ápr. 3., 14. sz. 2. p. – Válasz Károlyi Csaba válaszára.

Díjaznak a figyelők. Hír. Magyar Hírlap, 2009. ápr. 29., 100. sz. 16. p. – K. L. kapta az ez évi Szépirodalmi Figyelő-díjat.

Szépirodalmi Figyelő-elismerések. Hír. Magyar Nemzet, 2009. ápr. 29., 117. sz. 14. p. – K. L. kapta az ez évi Szépirodalmi Figyelő-díjat.

Thimár Attila: Krasznahorkai László. Laudáció. Szépirodalmi Figyelő, 2009. 2. sz. [márc.-ápr.], 122–124. p. (Fotóval)

Radics Viktória: A fehér madár. Élet és Irodalom, 2009. jún. 5., 23. sz. 12. p. – Laudáció a Szépíró Díj alkalmából.

[K. L. volt a vendége a Művészetek és Irodalom Házának Pécsett, október 12-én…] Hír. Jelenkor, 2009. okt., 10. sz. hátsó belső borító.

Krasznahorkai Brücke Berlin-díjas. Hír. Élet és Irodalom, 2010. máj. 14., 19. sz. 2. p.

Krasznahorkai László Spycher – Leuk Irodalmi díjas. Hír. Élet és Irodalom, 2010. máj. 21., 20. sz. 2. p.

Halmai Tamás: Három függelék. Élet és Irodalom, 2010. máj. 28., 21. sz. 16. p. – A második rész (Semmi sem történt) K. L.-nak szóló ajánlással.

Olasz Sándor: Szövegváltozatok. Krasznahorkai László korai novelláitól Az utolsó farkasig. Tanulmány. Új Forrás, 2010. aug., 8. sz. 75–78. p.

Krasznahorkai székfoglalója. Hír. Magyar Nemzet, 2010. okt. 6., 273. sz. 14. p. – K. L.-t a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagjává választották.

Krasznahorkai székfoglalója. Hír. Népszabadság, 201. okt. 6., 233. sz. 17. p. – K. L.-t a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagjává választották. (Fotóval)

Szörényi László: Krasznahorkai László laudációja. Élet és Irodalom, 2010. okt. 8., 40. sz. 7. p. – Ua. Szörényi, 2011.

Bogdán László: Vendégünk lesz Krasznahorkai László. Cikk. Háromszék [Sepsiszentgyörgy], 2010. okt. 16. (6113. sz.), 8. p. (Fotóval)

Mózes László: Csak oda kell nézni. Cikk. Háromszék [Sepsiszentgyörgy], 2010. okt. 20. (6116. sz.), 3. p. (Fotóval)

Bedő Zoltán: Most jött el az ideje, hogy itt legyen. Cikk. Székely Hírmondó [Sepsiszentgyörgy], 2010. okt. 21., 174. sz. 14. p. – K. L. a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtár vendége volt. (Fotóval)

Zsiray-Rummer Zoltán: Műfordítás. Milyen esélyei vannak a magyar irodalomnak idegen nyelven. Egy író, négy fordító. Cikk. Magyar Hírlap, 2010. okt. 29., 252. sz. 16. p. – K. L. pódiumbeszélgetése fordítóival a budapesti Goethe Intézetben. A fordítók: Heike Flemming (német), Elzbieta Sobolewska (lengyel), Adán Kovacsics (spanyol) és videófelvételről Mika Waseda (japán).

Varsányi Gyula: Az Omega zenekartól a Seiobóig. Műfordítók Krasznahorkairól a Goethe Intézetben. Cikk. Népszabadság, 2010. nov. 4., 256. sz. 18. p.

Krasznahorkai amerikai méltatása. Hír. Magyar Nemzet, 2011. jún. 30., 177. sz. 15. p. – A The New Yorker magazinban megjelent kritikában K. L.-t Nobel-díj esélyesként említik.

Krasznahorkai László esélyes a Nobel-díjra. Hír. Népszava, 2011. jún. 30., 151. sz. 6. p. – A The New Yorker magazinban megjelent írás kapcsán. (Uo. hír Tarr Béla filmjeinek moszkvai vetítéséről.)

„Kézről kézre adják, mint valami ritka érmét”. Krasznahorkai László angolra fordított műveiről a közelmúltban megjelent Animalinside című kötet kapcsán. (Vál. és ford.: Puszta Dóra.) Ismertető. Élet és Irodalom, 2011. szept. 30., 39. sz. 21. p.

Rangos német kitüntetést kap Krasznahorkai László. Cikk. Infostart.hu, 2010. június 09.,https://infostart.hu/tudositoink/2010/06/09/rangos-nemet-kituntetest-kap-krasznahorkai-laszlo-358370

Szörényi László: Krasznahorkai László laudációja. = Sz. L.: Petrarca Budapesten. Bp. 2011. 217–220. p. – Ua. Élet és Irodalom, 2010. okt. 8., 40. sz. 7. p.

Makrai Sonja: Kiosztották a Prima Primissima Díjakat. Cikk. Magyar Nemzet, 2012. dec. 8., 335. sz. 15. p. – A díjazottak között K. L. is.

Bazsányi Sándor: Aki nem szorul rá. A hatvanéves Krasznahorkai László mondatairól. Esszé. Élet és Irodalom, 2014. jan. 3., 1. sz. 12.

Adam Thirlwell: Amikor az ördög táncolt Magyarországon. – Részletek egy tanulmányból – A részleteket válogatta és fordította: Puszta Dóra. Élet és Irodalom, 2013. július 19., 29. sz. 21 p.

Botz-Bornstein, Thorsten: Tarr, Krasznahorkai és az organikus filozófiája. Századvég, 2016. (21. évf.) 79. sz. 53-74. p.

Földes Györgyi: A szegény teste mint abjekt – Tóth Krisztina, Krasznahorkai László. Tan. Híd 2017/7. 135-144. p.

Velkey György: Idegen tér és figurális nyelv Krasznahorkai László prózájában= Térértelmezések – térérzékelések. szerk. Ádám Anikó; Radvánszky Anikó. Bp. 2015. Kijárat Kiadó pp. 281-290.

Dzsubák Tamás: Krasznahorkai László: Herscht 07769. Tudósítás. Kultúra.hu, 2021. február 26.,https://kultura.hu/krasznahorkai-laszlo-herscht-077669/

A hét írója: Krasznahorkai László. Összeállítás. Litera.hu, 2023. jún. 5.,https://litera.hu/magazin/osszeallitas/a-het-iroja-krasznahorkai-laszlo.html

7 könyv, amit a 70 éves Krasznahorkai Lászlótól különösen ajánlunk. Ajánló. Könyvesblog, 2024. jan. 07,https://konyvesmagazin.hu/nagy/7_konyv_krasznahorkaitol.html

Nobel-esélyesek: Krasznahorkai László. Cikk. Litera.hu, 2021. okt. 7., https://litera.hu/magazin/osszeallitas/nobel-eselyesek-krasznahorkai-la…

Titokban ült be a nézők közé, pedig őt ünnepelték. Tudósítás. Index.hu, 2024. 01. 10., https://index.hu/kultur/2024/01/10/krasznahorkai-laszlo-zsomle-odavan-m…

Balajthy Ágnes: Utazás, diszkusszió és a Kelet idegensége. Tan. Alföld, 2014/9. (szept.) 93–105.

Bodor Ádám is köszöntötte a 70 éves Krasznahorkai Lászlót, akit a Kamrában ünnepeltek meg. Köszöntő. Transtelex.ro, 2024. január 6.,https://transtelex.ro/kultura/2024/01/06/krasznahorkai-70-bodor-adam-koszontes

 

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Sátántangó

[Balassa Péter] (balassa): Bemutatjuk Krasznahorkai Lászlót. Krit. Könyvvilág, 1985/5. (máj.) 9. p. (Fotóval.)

Bata Imre: Megcsalatva tettem le. Krit. Élet és Irodalom, 1985/29. (júl. 19.) 11. p.

Radnóti Sándor: Megalázottak és megszomorítottak. Krasznahorkai László: Sátántangó című regényéről és irodalmi környezetéről. Tan. Életünk, 1985/8. (aug.) 753–768. p. = R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? 1988. 273–300. p.

Alexa Károly: Krasznahorkai László: Sátántangó. Ism. Négy Évszak, 1985/10. (okt.) 51. p.

Juhász Erzsébet: A hitelesen tagadott állítása. Krasznahorkai László: Sátántangó. Tan. Híd, 1985/10. (okt.) 1394–1398. p. = J. E.: Állomáskeresésben. 1993. 58–63. p.

Domokos Mátyás: Kiszabott parcellán. Krasznahorkai László: Sátántangó. Krit. Kortárs, 1985/12. (dec.) 155–157. p. = D. M.: Átkelés, áttűnés. 1987. 321–326. p.

Nagy Sz. Péter: „Nagyon meg van ez csinálva.” Krasznahorkai László: Sátántangó. Krit. Új Írás, 1985/12. (dec.) 111–112. p.

Spiró György: Levél Radnóti Sándorhoz. Életünk, 1985/12. (dec.) 1149–1151. p.

Földényi F. László: Krasznahorkai László: Sátántangó. Krit. = Kritika, 1986. jan.

Balassa Péter: A csapda koreográfiája. Krasznahorkai László: Sátántangó. Tan. Jelenkor, 1986/2. (febr.) 177–184. p. = B. P.: A látvány és a szavak. Bp. 1987. 182–200. p.

Varga Szilveszter: Köd vagy zavarosság. Krasznahorkai László Sátántangó c. regényéről. Üzenet, 1988/9. 631–636. p.

[Hellenbart Gyula] (H. Gy.): Mindenütt Magyarország van... A „Sátántangó” német visszhangja. Cikk. Profil, 1991/5. (jún.) 41. p.

Szirmay Ágnes: Menekülés a pusztulásból. Krit. Könyvvilág, 1993/11–12. (dec.) 19. p.

Bán Zoltán András: Holdbéli viszonyok. Krit. Beszélő, 1994/20. (máj. 19.) 36–37. p. = B. Z. A.: Az elme szabad állat. 2000. 286–292. p.

Palkó Gábor: Hölgyválasz. Krasznahorkai László: Sátántangó. Tan. Alföld, 1995/9. (szept.) 43–57. p.

Hárs Endre: Apokatasztászisz. Krasznahorkai László: Sátántangó. Tan. = Hárs Endre – Szilasi László: Lassú olvasás. 1996. 164–192. p.

Albert Pál: A pók stratégiája. = A. P.: Alkalmak. Bp. 1997. Kortárs.

Károlyi Csaba: Krasznahorkai László: Sátántangó. Tan. = 7 x 7 híres mai magyar regény. 1997. 454–460. p.

Utasi Csaba: A létbeli kiszolgáltatottság szövegszervező funkciója a Sátántangóban. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 47–54. p.

Harkai Vass Éva: Negatív teremtésmítosz, profán megváltástörténet. K. L.: Sátántangó. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 55–59. p.

Zsadányi Edit: A Másik hangja. – Krasznahorkai László: Sátántangó. Tan. Irodalomtörténet, 1999/2. (Nyár) 280–297. p.

Almástorta. Exit, 2006/10. (márc. 8–15.) 94. p.

Darvasi Ferenc: Adalékok aSátántangó világirodalmi szövegkörnyezetéhez. Tanulmány. Bárka, 2006. 3. sz. (máj.-jún.), 97–106. p.

– Almástorta –: Tengerészpuszta. K. L.:Sátántangó.Ismertető. Exit, 2006. márc. 8–15., 10. sz. 94. p.

Odorics Ferenc: A metafizikai hagyomány a kortárs magyar irodalomban. Tanulmány. Bárka, 2006. 6. sz. (nov.-dec.), 63–78. p. – A Sátántangóról: 77–78.

Szöllősi Mátyás: A megváltás felé – egy beszéd territóriuma. Tanulmány. Bárka, 2009. 1. sz. 79–82. p. – A Sátántangó c. regényről.

Csoknya Sándor: A hatalom, az írás és a megváltás lehetősége Krasznahorkai LászlóSátántangó című regényében. Tanulmány. Új Forrás, 2013. 7. sz. [szept.] 61–71. p.

mámorító és felvillanyozó, egyszerre zord és szép”. Krasznahorkai László Sátántangó című regényének angliai és amerikai kritikai fogadtatásáról. (Vál. és ford.: Puszta Dóra.) Ismertető. Élet és Irodalom, 2012. szept. 14., 37. sz. 21. p.

Hlavacska András: „Nincs menekvés, csulafülü.” Fantasztikus elemek vizsgálata Krasznahorkai LászlóSátántangójában. Tanulmány. Kalligram 2014. 4. sz. (ápr.) 78-82. p.

Zsadányi Edit: Félelem a szabadságtól (Kiegészítő megjegyzések Krasznahorkai LászlóSátántangó című regényének értelmezéséhez az újabb nemzetközi recepció fényében.) Tiszatáj, 2020/6. 74-84 p.

Kegyelmi viszonyok

Margócsy István: Sátáni világ – kegyelmi pillanat. Krit. Könyvvilág, 1986/5. (máj.) 14. p.

Juhász Erzsébet: „Mozdulatlan történet”-ek. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. (Halálnovellák). Tan. Híd, 1986/10. (okt.) 1283–1287. p. = J. E.: Állomáskeresésben. 1993. 64–70. p.

Koczkás Sándor: Az emberi illeszkedés zavarai. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. Krit. Jelenkor, 1986/10. (okt.) 951–954. p.

Nagy Sz. Péter: Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. Krit. Kortárs, 1986/12. (dec.) 167–168. p.

Siposhegyi Péter: Jövődet hagyom méltó büntetésnek. Krit. Mozgó Világ, 1987/2. (febr.) 124–126. p.

Balassa Péter: „A kiűzött vendég.” Krasznahorkai László művészetéről. Tan. Új Auróra, 1987/3. (dec.) 59–62. p.

Erdődy Edit: A lassan elsötétedő világ. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. Krit. Új Írás, 1987/3. (márc.) 125–128. p.

Károlyi Csaba: Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. Krit. Vigilia, 1987/5. (máj.) 392–393. p.

Radics Péter: Iszonyú malaszt. Krit. Forrás, 1987/6. (jún.) 77–81. p.

Szántó István: Harmadkor, 1987/6. 121–124. p.

Bazsányi Sándor: Minél sötétebb az éjjel… Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. Krit. Élet és Irodalom, 1998/3. (jan. 16.) 14. p.

Gerold László: A helyzetbe hozás változatai a Kegyelmi viszonyok novelláiban. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 15–19. p.

Magyar Éva: Az elbeszélés csapdájában. Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. Tan. Jelenkor, 1999/1. (jan.) 98–106. p.

Győrffy Ákos: Az általános részvét szükségességéről. Esszé. Vigilia, 2007. aug., 8. sz. 602–607. p. – A Kegyelmi viszonyok c. kötet új kiadásáról.

Az ellenállás melankóliája

Kőrösi Zoltán: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Krit. Kortárs, 1989/12. (dec.) 161–165. p.

Károlyi Csaba: Csődöt mondtunk? Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Krit. Alföld, 1990/1. (jan.) 41–47. p. = „Csődöt mondtunk”. (Az ellenállás melankóliája.) K. Cs.: Ellakni, nézelődni. 1994. 65–76. p.

Csuhai István: A melankólia ellenállása. Krit. Magyar Napló, 1990/6. (febr. 8.) 12. p.

Alexa Károly: Dél-alföldi apokalipszis. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Krit. Hitel, 1990/4. (febr. 21.) 52–53. p. = A. K.: Eleitől fogva. Esszék, tanulmányok. 1996. 209–217. p.

Porkoláb Tibor: Példázat a menekülő emberről. Orpheus, 1990/1. (Tavasz.)

Thomka Beáta: A pusztulás némasága és hangzavara. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Tan. Új Symposion, 1990/291. (márc. 3.) 49–51. p. = T. B.: Áttetsző könyvtár. Pécs. 1993. 178–187. p.

Horkay Hörcher Ferenc: A pusztulás anatómiája. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Krit. Holmi, 1990/5. (máj.) 576–580. p.

Keresztury Tibor: A hiányzó összefüggés. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Krit. Életünk, 1990/5–6. (máj–jún.) 494–497. p. = K. T.: Kételyek kora. 2002. 187–194. p.

Dérczy Péter: Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Krit. Kritika, 1990/8. (aug.) 41–42. p.

Odorics Ferenc: „...a részletek összeesküdtek az egész ellen.” Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Krit. Tiszatáj, 1990/10. (okt.) 81–83. p.

Juhász Erzsébet: Egy alapkérdés „levezetése”. Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája. Tan. Híd, 1990/11. (nov.) 1160–1165. p. = J. E.: Állomáskeresésben. 1993. 71–80. p.

Földényi F. László: Egy beteljesedő jóslat. Tan. Jelenkor, 1990/12. (dec.) 1046–1051. p.

Kardos Péter: Kertész, Esterházy, Krasznahorkai. A legjobbak Svájcban. (Főként Az ellenállás melankóliája c. regény német sikeréről.) Cikk. Magyar Napló, 1993/3. (febr. 5.) 28. p.

Korcsog Balázs. Iskolakultúra, 2002/6–7. (jún–júl.)

Dér Valéria: Olvasónapló. K. L.: Az ellenállás melankóliája. Tan. Árgus, 2002/8–9. (aug–szept.) 57–59. p.

Dérczy Péter: Az elbeszélő tekintete. K. L.: Az ellenállás melankóliája. Kritika. D. P.: Vonzás és választás. Debrecen, 2004. 59–64. p. – Ua. Kritika,1990. 8. sz .

Kiss László: Valami bűzlik Kínában. Kritika. Tiszatáj, 2006. febr., 2. sz. = Ua.Kiss László: Kis és egyéb világok, 2011.

A Kárpátok bálnája”. Részletek K. L. Az ellenállás melankóliája című regényének francia kritikáiból. (Vál. és ford.: Várkonyi Benedek.) Élet és Irodalom, 2007. aug. 3., 31. sz. 28. p.

Az urgai fogoly

Keresztury Tibor: A nemtudás közelében. (?) Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. Krit. Kortárs, 1992/10. (okt.) 113–115. p.

Györffy Miklós: Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. Krit. Jelenkor, 1992/11. (nov.) 948–950. p.

Rugási Gyula: Pekingi ősz. Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. Krit. Magyar Napló, 1992/23. (nov. 13.) 37–38. p.

Fogarassy Miklós: Tegnapután. Krit. Holmi, 1993/1. (jan.) 135–139. p.

Bán Zoltán András: Szívsoha. Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. Krit. Holmi, 1993/1. (jan.) 139–141. p.

Károlyi Csaba: Ez ne legyen igaz! Krasznahorkai László: Az urgai fogoly. Krit. Népszabadság, 1993/99. (ápr. 29.) 12. p.

Zsélyi Ferenc: Pokoljárás Kínában. Krit. Tiszatáj, 1992/12. (dec.) 87–89. p.

Györffy Miklós: Új magyar prózaszemle. Pécs. 1992. Jelenkor.

Imre László: Az urgai fogoly. Krit. Életünk, 1993/3–4.

Zsadányi Edit: Az utazás melankóliája. Tan. Alföld, 1997/7. (júl.) 64–83. p.

Pomogáts Béla: Regény az idő ellen. Az urgai fogoly gondolati horizontja. Tan. Hungarológiai Közlemények, 1998/4. 61–68. p.

Bónus Tibor: Útirajz, önéletírás, irodalom. Az urgai fogoly retorikájáról. Tan. Alföld, 1999/3. (márc.) 55–64. p. = B. T.: Diskurzusok. Bp. 2001. Balassi.

Keresztury Tibor: A történet belső felszíne. (K. L.: Az urgai fogoly.) Krit. = K. T.: Kételyek kora. 2002. 194–200. p.

A Théseus-általános

Rugási Gyula: Kivonulás az irodalomból. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Krit. Magyar Napló, 1993/18. (szept. 3.) 37–38. p.

Nagy Attila Kristóf: Ex libris. Élet és Irodalom, 1993. okt. 1.

Nagy Gabriella: Az Okinavai Guvat. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Krit. Holmi, 1993/12. (dec.) 1751–1754. p.

[Szirmay Ágnes] (szirmay): Véletlenül született főmű. Krit. Könyvvilág, 1993. 11–12. (dec.) 19. p. (Fotóval.)

Géczi János: A Titanic-helyzet. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Krit. Forrás, 1994/1. (jan.) 94–95. p.

Juhász Erzsébet: Oda- és elfelé. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Tan. Tiszatáj, 1994/1. (jan.) 85–88. p. = Híd, 1993/10, 1994/1.

Pete Klára: Légy keserűvé! Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Krit. Határ, 1994/1. (febr.) 125–128. p.

Tót H. Zsolt: Lebegés az űrben. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Krit. Életünk, 1994/1–2. (jan–febr.) 186–187. p.

Károlyi Csaba: „Amit művelek, az bizony, sajnos, irodalom”. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Krit. Jelenkor, 1994/4. (ápr.) 394–398. p.

Károlyi Csaba: „Nincs labirintus, csak eltévedtünk”. (A Théseus-általános.) Krit. = K. Cs.: Ellakni, nézelődni. 1994. 77–87. p.

Szilágyi Márton: Labirintusban. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Tan. = Sz. M.: Kritikai berek. 1995. 130–137. p.

Varga Viktor: A Théseus-általános. Cikk. RTV Újság, 1996/49. (dec. 2–dec. 8.) 4. p.

Zsadányi Edit: Írás a beszédben. Krasznahorkai László: A Théseus-általános. Tan. Jelenkor, 1999/5. (máj.) 530–543. p.

Megjött Ézsaiás

Varga Lajos Márton: Megjött Ézsaiás. Krit. Népszabadság, 1998/173. (júl. 25.) 31. p.

Károlyi Csaba: Megjött? Krit. Élet és Irodalom, 1998/34. (aug. 21.) 12. p.

Keresztury Tibor: Vége van megint. Krasznahorkai László: Megjött Ézsaiás. Krit. Alföld, 1999/5. (máj.) 104–106. p. = K. T.: Kételyek kora. 2002. 200–204. p.

Háború és háború

Pályi András: Egy kézirat regénye. Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Népszabadság, 1999/123. (máj. 29.) 35. p.

Kiss Ottó: Fikciótól a valóságig. (K. L. Mario Merz-cel Gyulán.) Cikk. Békés Megyei Napló, 1999. máj. 12. 5. p.

M. J.: Kapcsolatok Schaffhausen-nel? Gyulai Hírlap, 1999. máj. 12(?). 4. p.

Danyi Zoltán: Átírás: tintafekete mágia. Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Híd, 1999/7–8. (júl–aug.) 533–536. p.

Bán Zoltán András: Nincs új a nap alatt. Glossza. Élet és Irodalom, 1999/37. (szept. 17.) 11. p.

Wilheim András: Kellő tisztelettel. (Válasz Bán Zoltán András glosszájára.) Glossza. Élet és Irodalom, 1999/39. (okt. 1.) 2. p.

Bényei Tamás: Honlap. Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Holmi, 1999/10. (okt.) 1305–1309. p.

Károlyi Csaba: Ki tudja, hogy miért? Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Élet és Irodalom, 1999/42. (okt. 22.) 12. p.

Schäffer Erzsébet: Háború és háború. Ism. Nők Lapja, 1999/43. (okt. 27.) 79. p.

Vida Galambos Margit: Ki volt Korim? Árgus, 1999/6. (nov–dec.) 78–80. p.

Szilágyi György: A halál ura és a túlvilág. Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Új Forrás, 1999/9. (nov.) 59–64. p.

Margócsy István: Ex libris. Krit. Élet és Irodalom, 1999. dec. 10.

Varga Viktor: A mennyország szomorú. („Krasznahorkai László Háború és háború című regénye – ahogy a szerző 1999. szeptember harmadik hetében elmesélte Szőke Csillának a Magyar Rádió Részvénytársaság 1-es stúdiójában.” 5 részben, jan. 17–21. között. Szerk: Varga Viktor. Rend.: Magos György.) Cikk. RTV Részletes, 2000/3. (jan. 17–23.) 21. p. (Fotóval.)

Szilágyi Márton: A vég, amelyet nem lehet feledni. Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Bárka, 2000/1. (jan–febr.) 89–93. p.

Bengi László: Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Vigilia, 2000/2. (febr.) 158–159. p.

Bombitz Attila: KÁPRÁZAT.DOC (Munkafájlok Krasznahorkai László Háború és háború című regényéhez.) Tan. Tiszatáj, 2000/3. (márc.) 83–93. p.

Krammer Balázs: A befejezhetetlen szöveg. Krasznahorkai László: Háború és háború. Jelenkor, 2000/4. (ápr.) 430–437. p.

Kovács Gergely: Virtuális világok. Krasznahorkai László: Háború és háború. Krit. Hitel, 2000/6. (jún.) 102–105. p.

Olasz Sándor: A kivezető út melankóliája. (Krasznahorkai László: Háború és háború.) Tan. Forrás, 2001/1. (jan.) 93–96. p.

Martinovics Tibor: Valóságépítmények. Krasznahorkai László: Háború és háború. Tan. VárUcca, 2001/2–3. 141–144. p.

Fodor Péter: Amit ez a kiismerhetetlenség eltakar. Krasznahorkai László: Háború és háború. Tan. = F. P.: Vándor szövevény. Debrecen. 2001. 164–179. p.

Cserjés Katalin: Az ember tragédiája kéznyomai Krasznahorkai LászlóHáború és háború című “világregényén”. Tan. = XI. Madách Szimpózium. Szerk. Bene Kálmán, Madách Irodalmi Társaság, Budapest–Balassagyarmat. 2004. 79–100. p.

Zoch Tímea: Új dimenziók. K. L.:Háború és háború. Tanulmány. Prózafordulat. Bp. 2007. 203–214. p.

Nyugtalanító szépség”. Krasznahorkai László Háború és háború című művének francia fogadtatásából. (Vál. és ford.: Várkonyi Benedek.) Ismertető. Élet és Irodalom, 2014. jan. 10., 2. sz. 21.

Papp Máté: Ború és ború (Krasznahorkai László:Háború és háború). Kritka. Credo – evangélikus folyóirat, 2014. (20. évf.) 2. sz. 69–70. p.

Este hat; néhány szabad megnyitás

Keresztury Tibor: Az őrület nosztalgiája. Magyar Narancs, 2001. dec. 20.

Csuhai István: Alkalom szüli-e? Krit. Élet és Irodalom, 2002/22. (febr. 8.) 22. p.

Tarján Tamás: Templom az, ahol. Krit. Könyvhét, 2002/4. (febr. 21.) 15. p.

P. Szabó Ernő: Remény a szelencében. Krit. Magyar Nemzet, 2002/58. (márc. 9.) 33. p.

Tóth Ákos: Kultúrtermi tűz. Krit. Új Forrás, 2002/5. (máj.) 36–40. p.

Pap Vera Ágnes: K. L.: Este hat; néhány szabad megnyitás. Krit. Vigilia, 2002/9. (szept.) 719. p.

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó

Végh József: Elhagyott hagyomány kertjében. Krit. Új forrás, 2003/3 (márc.) 66-77. p.

Takács Ferenc: Talányok könyve. Krit. Népszabadság, 2003/51. (márc. 1.) 33. p.

Tarján Tamás: …És középen az ötödik égtáj. Krit. Új Könyv Piac, 2003/3. (márc.) 32., 34. p.

Krasznahorkai László könyvbemutatója. (Az Északról hegy, Délről tó… c. regény bemutatója az Írók Boltjában, 2003. márc. 20-án. A beszélgetőtárs Keresztury Tibor.) Hír. Magyar Narancs, 2003/11. (márc. 13.) Snoblesse oblige c. mell. 1. p.

Krasznahorkai László könyvbemutatója. Hír. Magyar Nemzet, 2003. márc. 20.

Rugási Gyula: A felhők bekeretezése. Krit. Élet és Irodalom, 2003/13. (márc. 28.) 29. p.

Fejős Éva: Genji herceg unokája Kiotóban. Ism. Nők Lapja, 2003/15. (ápr. 9.) 86. p.

Weiner Sennyei Tibor: 3 mondat 1 kertregényről. Esszé. Szegedi Egyetem, 2003/6. (ápr. 22.) 12. p.

Bombitz Attila: A világ foglya. Krit. Tiszatáj, 2003/5. (máj.) 97–103. p.

Keresztesi József: A leszálló nap háza. Krit. Magyar Narancs, 2003/20. (máj. 15.) 38–39. p.

Vágvölgyi B. András: Kyoto Underground. Krit. Magyar Narancs, 2003/20. (máj. 15.) 40. p.

Szegő János: Krasznahorkai László: Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó Krit. Szépirodalmi Figyelő, 2003/3. (máj–jún.) 87–88. p.

Danyi Zoltán: Kyotóban tavasz. Krit. Vigilia, 2003/6. (jún.) 474–476. p.

Sturm László: Példázat és képiség. Krit. Magyar Szemle, 2003/7–8. (aug.) 187–193. p.

Selyem Zsuzsa: A krasznahorkai nem. Tan. Látó, 2003/11. (nov.) 67–73. p. = Ua. Fehérek közt. Bp. 2007. 101–112. p.

Thomka Beáta. = T. B.: Glosszárium. Debrecen. 2003. 104–110. p.

N. N. Pesti Est, 2003.

Utasi Csilla: A zen kertje. Tan. Pannonhalmi Szemle, 2004/1. 109–113. p.

Alexa Károly: És Genji herceg apja? Tan. Kortárs, 2004/2. (febr.) 110. p.

Kiss László: A hiányzó egy. Krit. Bárka, 2004/3. (máj–jún.) 127–131. p. = Ua.Kiss László: Kis és egyéb világok, 2011

Zsadányi Edit: Terek játéka. Tan. Alföld, 2004/7. (júl.) 94–98. p.

Korcsog Balázs: Nó–regény. Tan. Alföld, 2004/7. (júl.) 98–103. p.

Fölesküdött a szépségre”. Válogatás K. L. Északról hegy, Délről tó… című regényének német kritikáiból. (Vál. és ford.: Sárossi Bogáta.) = Élet és Irodalom, 2006. febr. 3., 5. sz. 28. p.

Krasznahorkai László úgy ír, mint az angyalok ”. Válogatás K. L. Északról hegy, Délről tó… című regényének spanyol kritikáiból. (Vál. és ford.: Cserháti Éva.) Élet és Irodalom, 2006. aug. 4., 31. sz. 28. p.

Rombolás és bánat az Ég alatt

Horváth Györgyi: A megvilágosodott Kína. Ism. Népszabadság, 2004. jún. 3. Könyvszemle mell. IV. p. (Fotóval.)

Bazsányi Sándor: Jöttem a Jangce partjairól. Krit. Élet és Irodalom, 2004/23. (jún. 4.) 21. p.

Selyem Zsuzsa: Út az Ég alatt. Krit. A Hét, 2004. júl. 1.

Kolozsi László: Kínai giccs. Krit. Magyar Narancs, 2004/37. (szept. 9.) 32. p.

Thimár Attila: K. L.: Rombolás és bánat az Ég alatt. Krit. Szépirodalmi Figyelő, 2005.

Polonyi Péter: Az elvágyódás könyve. Krit. Kritika, 2005/2. (febr.) 10–11. p. (Fotóval.)

Kalmár Éva: Az elveszett kultúra nyomában. Krit. Kritika, 2005/2. (febr.) 11–12. p. (Fotóval.)

Szántó F. István: Reflexiók, három tételben. Krit. Kortárs, 2005/2. (febr.) 103–108. p.

Danyi Zoltán: „Már megint Kína?!” Krit. Vigilia, 2005/7. (júl.) 605–607. p.

Darvasi Ferenc: Kivezetés a szépirodalomból? Tan. Bárka, 2005/3–4. (júl–aug.) 87–92. p.

„egyszerre földrajzi természetű és belső utak” Krasznahorkai László Rombolás és bánat az Ég alatt című kötetének angol nyelvű kritikai fogadtatásából. Válogatta és fordította Puszta Dóra. Élet és Irdalom, 2016. október 14. 41. sz. 21. p.

Háborús Architektúra

Czékus Mihály: Krasznahorkai László-Dukay Barnabás-Gadó Gábor:Háborús architektúra, Krit. Gondola, 2009. máj. 14.https://gondola.hu/cikkek/65039

Maczkay Géza: Képzeld el! Krit. Revizor, 2009. máj. 20.http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1462/haborus-architektura-bmc/

Seiobo járt odalent

Ferencz Győző: Az írás allegóriái. Kritika. Népszabadság, 2008. szept. 20., 221. sz. – Hétvége c. mell., 11. p. ( Fotóval.)

Szegő János: Mondat a határon. Litera, 2008. okt. 11.http://www.litera.hu/hirek/mondat-a-hataron

Károlyi Csaba: Seiobo elvesztése. Kritika. Élet és Irodalom, 2008. okt. 22., 43. sz. 27. p.

Dunajcsik Mátyás: Szomorú himnusz a kultúráról. Kritika. Magyar Narancs, 2008. okt. 30., 44. sz. 34–35. p.

Szalay Zoltán: Angyalkeringõ avagy a kis végtelenek könyve. Irodalmi Szemle, 2008. dec.

Darvasi Ferenc: Olvasmányos hosszúmondatok (Krasznahorkai László:Seiobo járt odalent). Új könyvpiac, 2008. dec. 4.

Halmai Tamás: Elbeszélni a kimondhatatlant. Kritika. Vigilia, 2008. dec., 12. sz. 958–960. p.

Végh Attila: Vízbe dobott kavics.Kritika. Magyar Napló, 2008. dec., 12. sz. 56–57. p.

Keserű József: A dolgokban lakó isten. Kritika. Új szó, 2008. dec. 13.

Sántha József: Tartós révület. Kritika. Revizor, 2008. dec. 25.http://revizoronline.com/hu/cikk/884/krasznahorkai-laszlo-seiobo-jart-odalent/?search=1&txt_ssrc=krasznahorkai

Kolozsi Orsolya: A megfoghatatlan szépség. Kritika. Bárka, 2009. 1. sz. 79–82. p.

Péntek Orsolya: „Vagy sötét van, vagy nincs szükségünk fényre”. Medical Tribune, 2009. febr. 15.http://medicalonline.hu/cikk/vagy_sotet_van__vagy_nincs_szuksegunk_feny…

Vári György: Népek hazája, nagyvilág. Cikk. Magyar Narancs, 2009. jan. 29., 5. sz. 31–32. p. – A hetilap kritikusi sikerlistájának első helyén végzett a Seiobo járt odalent. (A lap márc. 5-ei számában közzé tett új listán szintén; lásd Könyvmelléklet, IX.)

ÉS-kvartett. Krasznahorkai László Seiobo járt odalentcímű kötetéről. Élet és Irodalom, 2009. márc. 6., 10. sz. 27–28. p. – Beszélgetőtársak: Angyalosi Gergely, Kálmán C. György, Károlyi Csaba, Margócsy István. L. még ÉS, márc. 27., ápr. 3.

Margócsy István: K. L.:Seiobo járt odalent.Kritika. 2000, 2009. márc., 3. sz. 50–58. p. – A szerkesztőségi tagok széljegyzeteivel.

Jeles András: Kvartett. Élet és Irodalom, 2009. márc. 27., 13. sz. 12. p. – Olvasói levél az És-kvartetthez.

Bánfi Tamás: Kvartett 2. Élet és Irodalom, 2009. márc. 27., 13. sz. 12. p. – Olvasói levél az És-kvartetthez.

Károlyi Csaba: Az ÉS-kvartett kritikai beszélgetéssorozata… Élet és Irodalom, 2009. márc. 27., 13. sz. 12. p. – Válasz Jeles András és Bánfi Tamás olvasói levelére.

Bánfi Tamás: Tisztelt Szerkesztőség! Élet és Irodalom, 2009. április 3., 14. sz 2. p.

Vitéz Ferenc: K. L.: Seiobo járt odalent. Kritika. Néző-Pont [Debrecen], 2009. márc.-ápr. 23–24. kötet, 414–418. p.

Selyem Zsuzsa: A Fibonacci-regény. Arte povera a Seiobóban. [Tan.] = Vigilia, 2009. máj., 5. sz. 372–378. p.

Keresztesi József: Szép csapda. Kritika. Műút, 2009. 12. sz. 54–57. p.

Bazsányi Sándor: Mély fájdalom a mélyben. Kritika. Műút, 2009. 12. sz. 57–60. p.

Antal Balázs: Műtárggyá válni.Kritika. Műút, 2009. 12. sz. 60–61. p.

Angyalosi Gergely: Rejtett fényforrások. Kritika. Jelenkor, 2009. júl.-aug., 7–8. sz. 815–818. p.

Miklósvölgyi Zsolt: „A mozdulatlan nézés művészete”. Kritika. Új Forrás, 2009. okt., 8. sz. 76–80. p.

Baranyák Csaba: Szerző, mű és…? Kritika. Alföld, 2009. nov., 11. sz. 102–107. p.

Radnóti Sándor: A világjuk vesztett istenekről. Kritika. Holmi, 2009. nov., 11. sz. 1154–1161. p. = Ua. R. S.: Az Egy és a Sok, 2010.

Horváth Csaba: Az arány illúziója. Kritika. Kritika, 2009. nov., 11. sz. 9–10. p. (Fotóval)

Szabó Marcell: Az üres fej boldogsága. Tanulmány. Pannonhalmi Szemle, 2009. 4. sz. [tél] 122–126. p.

Borbély Szilárd: Ex libris. Ismertető. Élet és Irodalom, 2009. dec. 4., 49. sz. 25. – A Seiobo járt odalent c. kötetről is.

Margócsy István: Krasznahorkai László: Seiobo járt odalent.Kritika. Margináliák. Bp. 2009. 282–294. p. – Ua. 2000, 2009. 3. sz.

Radnóti Sándor: A világjuk vesztett istenekről. Kritika. R. S.: Az Egy és a Sok. Pécs, 2010. 172–187. p. = Ua. Holmi, 2009. 11. sz.

Veress Zsuzsa: Változtasd meg élted! Rovart, 2010. febr. 12.http://www.rovart.com/hu/valtoztasd-meg-elted_1476

„Tantétele a türelem”. Krasznahorkai László Seiobo járt odalent című kötetének német nyelvű fogadtatásából. (Vál. és ford.: Sárossi Bogáta.) Ismertető. Élet és Irodalom, 2011. jan. 21., 3. sz. 21. p.

Marcsek György: Szó, kép, tér. A határátlépés alakzatai Krasznahorkai LászlóSeiobo járt odalent című kötetében. = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27. Szerk.: Dobos István, Bene Sándor. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2011.http://mek.oszk.hu/09700/09720/html/#35

„Alighanem páratlan a kortárs világirodalomban” Krasznahorkai LászlóSeiobo járt odalent című kötetének angol nyelvű fogadtatásából. Válogatta és fordította Puszta Dóra. Élet és Irodalom, 2014. április 18., 16. sz. 21.p.

Az utolsó farkas

Selyem Zsuzsa: Humana Second Hand. Kritika. Élet és Irodalom, 2009. szept. 11., 37. sz. 26. p. – Az El último lobo (Az utolsó farkas) c. elbeszélés spanyol-magyar nyelvű kiadásáról.

Poós Zoltán: Az utolsó farkas kilövése. HVG, 2009. nov. 7.

Szűcs Balázs Péter: Az utolsó farkas nyomában. Litera, 2009. november 26. http://www.litera.hu/hirek/az-utolso-farkas-nyomaban

Bombitz Attila: Az utolsó farkas okán. Új Könyvpiac, 2009. dec. oldalszám!!

Darvasi Ferenc: Déja vu. Krasznahorkai László:Az utolsó farkas. Kritika. Bárka, 2010. 1. sz. [jan.-febr.] 109–111. p.

Csábi Domonkos: Kiüresedett peremvidék. Ismertető. Nagyítás, 2010. jan. 27., 4. sz. 13. p. (Fotóval)

Sántha József: A kitömött vadász. Kritika. Revizor, 2010. jan. 27.http://revizoronline.com/hu/cikk/2045/krasznahorkai-laszlo-az-utolso-farkas/?search=1&first=10&txt_ssrc=krasznahorkai

Bodor Béla: Ex libris. Ismertető. Élet és Irodalom, 2010. febr. 19., 7. sz. 19. p.

Thimár Attila: Krasznahorkai László: Az utolsó farkas. Kritika. Szépirodalmi Figyelő, 2010. 2. sz. [márc.-ápr.] 69–70. p.

Lengyel Imre Zsolt: A pusztulás, vagyis a létezés. Kritika. Alföld, 2010. máj., 5. sz. 99–106. p.

Halmai Tamás: Egy mondat a létezésről. Kritika. Vigilia, 2010. máj., 5. sz. 396–397. p.

Kelemen Emese: Utolsó farkassá válni. Kritika. Híd, 2010. okt., 10. sz. 125–128. p.

Thomka Beáta: …Mesélte aztán később… Kritika. Jelenkor, 2010. okt., 10. sz. 1134–1135.

Velkey György: Farkasszemek. Kritika. Műút, 2011. 3. sz. 48–52. p. – Az utolsó farkas és az ÁllatVanBent c. kötetekről.

Bodor Béla: Üres az ürességben. Ismertető. B. B.: Mítoszcserepek. Bp. 2012. 231–232. p. = Ua. Élet és Irodalom, 2010. febr. 19.

ÁllatVanBent

Ambrus Judit: Különös ketreckönyv kutyákkal. Ismertető. Népszava, 2010. okt. 22. Szép Szó c. mell., 247. sz. 4. p.

Bombitz Attila: A háború kutyái. Kritika. Élet és Irodalom, 2011. jan. 7., 1. sz. 21. p.

Szentpály Miklós: „… mint amilyen gyámoltalan…” Kritika. Élet és Irodalom, 2011. jan. 7., 1. sz. 21. p.

Milián Orsolya: Csak üvölt és üvölt. Kritika. Revizor, 2011. febr. 01.http://revizoronline.com/hu/cikk/2962/krasznahorkai-laszlo-max-neumann-allatvanbent/?search=1&first=10&txt_ssrc=krasznahorkai

Vári György: Azért a vers az úr. Cikk. Magyar Narancs, 2011. febr. 24., 8. sz. Könyvmelléklet, IV–V. – A hetilap kritikusi sikerlistáján szerepel az ÁllatVanBentc. kötet is.

Földes Györgyi: Ex libris. Ismertető. Élet és Irodalom, 2011. márc. 4., 9. sz. 19. p.

Velkey György: Farkasszemek. Kritika. Műút, 2011. 3. sz. 48–52. p. – Az utolsó farkas és az ÁllatVanBent c. kötetekről.

„Nemcsak komor, hanem csábító és mulatságos is.” Krasznahorkai LászlóAz utolsó farkas & Herman című kötetének angol nyelvű kritikai fogadtatásából. Vál. és ford.: Puszta Dóra. Élet és Irodalom, 2017. május 19., 20. sz. 21. p

Nem kérdez, nem válaszol

Scipiades Erzsébet: Rajzszög volt a szájában. Cikk. Népszava, 2012. febr. 27., 49. sz. 6. p. – A Nem kérdez, nem válaszol c. kötet bemutatójáról a PIM-ben.

Horváth Györgyi: Gyűrűskönyv. Kritika. Magyar Narancs, 2012. ápr. 19., 16. sz. Könyvmell., XIV.

Csordás Lajos: Rémülten a félhomályban. Kritika. Népszabadság, 2012. ápr. 28., 100. sz. 14. p.

Mosonyi Kata: „Inkognitóban a föld alá”. Kritika. Irodalmi Jelen, 2012. jún., 6. sz. 102–104. p.

Berényi Emőke: Egy nindzsával szabadságban. Kritika. Híd, 2012. jún.-júl., 6–7. sz. 168–172.

Bedecs László: Gyulától a világ végéig. Kritika. Bárka, 2012. 6. sz.

Vajda Mihály: A menekülő költő. Esszé. Műút, 2012. 33. sz. = Ua. Vajda Mihály: Túl a filozófián. Bp. 2013. 144–162. p.

Megy a világ

László Imre Zsolt: Ember alatti, emberfölötti. Kritika. Magyar Narancs, 2013. ápr. 18., 16. sz. Könyvmell., XIII.

Minimum tizenegyes! Magyar Narancs, 2013. jún. 6., 23. sz. Könyvmell., … – A hetilap kritikusi sikerlistájának első helyén a Megy a világ c. kötet.

Bazsányi Sándor: Kritika. Jelenkor, 2013. júl.-aug., 7–8. sz. 821–825. p.

Bagi Zsolt: Kritika. Műút, 2013. 4. sz. 59–62. p.

Reichert Gábor: A fa és az erdő. Kritika. Új Forrás, 2013. 7. sz. [szept.] 72–75. p.

Kolozsi Orsolya: Megszállott kérdező. Kritika. Kalligram, 2013. szept., 9. sz. 97–99. p.

Balajthy Ágnes: A metafizikai utas sóvárgása. Alföld, 2014/5, 5. sz. 107–112. p.

Szabó Lovas Emőke: A valóság kibírhatatlan, szűk, az ember pedig nem normális”(Krasznahorkai László Megy a világ című kötetéről). Kritika. Irodalmi Szemle, 2015/10, 10. sz. 89–92. p.

Báró Wenckheim hazatér

Bagi Zsolt: Szigorú szükségszerűség. Kritika. Magyar Narancs, 2016/37. (szept. 15.)

Forgách Kinga: Szatíra – kánonban elbeszélve. Kritika. Litera.hu, 2016. október 8.http://www.litera.hu/hirek/szatira-kanonban-elbeszelve

Valuska László: A magyarok még Krasznahorkai új regényében is a csodát várják. Könyvesblog, 2016. október 23.http://konyves.blog.hu/2016/10/23/krasznahorkai_laszlo_baro_wenckheim_hazater

Margócsy István: Kánon a katasztrófáról. Kritika. Élet és Irodalom, 2016. november 18., 46 sz. 21. p.

Domján Edit: A kegyetlen impresszárió. Kritika. Vár ucca műhely, 2016. (13. évf.) 4. sz. 54–-57. p.

Takács Ferenc: Enigma-variációk világvégére, világvégén – Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér. Kritika. Mozgó világ, 2016. (42. évf.) 12. sz. 108–-111. p.

Bazsányi Sándor: Wenckheimkehr. Kritka. Tiszatáj 2017/1. 111–116. p.

Ménesi Gábor: „Égni fog itt minden” – Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér. Kritika. Bárka, 2017/1, 101–103. p.

Szabó Gábor: Történeteink vége. Kritika. Műút, 2017/1. 64–70. p.

Makai Máté: Elvéteni az időt. Kritika. Alföld 2017/2. 136–140. p.

Hutvagner Éva: Ex libris. Élet és Irodalom, 2017. február 17. 19. p.

ÉS-Kvartett – Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regényéről. Károlyi Csaba Bárány Tiborral, Rácz Péterrel és Zelei Dáviddal. Élet és Irodalom, 2017. május 5., 18. sz. 20–21. p.

Alexovics Ingrid: A vég siettetői (Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér). Kritika. Irodalmi Jelen, 2017/184. sz. 85–87. p.

Thimár Attila: Krasznahorkai László:Báró Wenckheim hazatér (Magvető, 2016). Kritika. Kortárs, 2017/6. 88–90. p.

Palojtay Kinga: Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér (Magvető, 2017). Kritika. Kortárs, 2017/8. 87–88. p.

Nyéki Gábor: Nincsen remény! nincsen remény! (Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér). Kritika. Új Forrás, 2017/4. 51–54. p.

Sipos Balázs: A történelem angyalaiért. Kritika. Jelenkor, 2017/7–8. 897–903. p.

Györffy Miklós: A karmester és muzsikusai. Kritika. Jelenkor, 2017/7–8. 891–896. p.

Reichert Gábor: Szociográfiai fantazmagória. Anakronisztikus időszerkezet és vidékábrázolás Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regényében. Tanulmány. Új Forrás, 2022/5. 44–51. p.

Kiss Júlia: „Én vagyok az, aki Istenigazából ennek az egésznek csupán a végét várja" (Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér). Kritika. Híd, 2018/4. 64–68. p.

A Manhattan-terv

Nyéki Gábor: Elveszni a városban. Kritika. Új Forrás, 2019/2. 72–76. p.

Makai Máté: Egy véletlen keletkezés körülményei(Krasznahorkai László – Ornan Rotem: A Manhattan-terv). Kritika. Alföld, 2018/11. 122–125. p.

Vass Edit: Bejárni az írás terét – Krasznahorkai László: A Manhattan-terv. Kritika. Bárka, 2018/5. 87–88. p.

Radics Viktória: A tervezhetetlen – Krasznahorkai László: A Manhattan-terv. Kritika. Mozgó világ, 2018/6. 104–109. p.

Aprómunka egy palotáért

Bak Róbert: Krasznahorkai László:Aprómunka egy palotáért. Kritika. ekultura.hu, 2018. 09. 25.,https://ekultura.hu/2018/09/25/krasznahorkai-laszlo-apromunka-egy-palotaert

Szabó Gábor: Egy örökké zárva tartó könyvtárról (Krasznahorkai László: Aprómunka egy palotáért). Kritika. Tiszatáj, 2018/12. 110–113. p.

Vass Edit: Krasznahorkai Don Quijotéja. Kritika. KULTer.hu, 2018. december 23., https://www.kulter.hu/2018/12/krasznahorkai-don-quijoteja/

Nagygéció Kovács József: Mánia és jószándék Manhattanben. Kritika. Revizor Online, 2019. január 13.,https://revizoronline.com/krasznahorkai-laszlo-apromunka-egy-palotaert/

Simon Ferenc: A monológ dekonstrukciója. Kritika A Manhattan-terv és az Aprómunka egy palotáért című kötetekről). Eső, 2019/4.https://www.esolap.hu/archive/88/2231.html

Evellei Kata: Bábeli némaság. Kritika. Art7.hu, 2019. 02. 07.,https://art7.hu/irodalom/krasznahorkai-laszlo-apromunka-egy-palotaert/

Mindig Homérosznak

Bak Róbert: Krasznahorkai László – Mindig Homérosznak. Kritika. Ekultura.hu, 2019. 11. 05.,https://ekultura.hu/2019/11/05/krasznahorkai-laszlo-mindig-homerosznak

Gregor Lilla: Mindig Délnek. Kritika. Műút, 2020. 02. 03.,https://muut.hu/archivum/34164

Dobri Imre: Krasznahorkai László: Mindig Homérosznak. Kritika. Kortárs, 2020/9. 86–88. p.

Váczi Balázs: Az üldözöttség poétikája. Kritika. Szépirodalmi Figyelő, 2020/3. 125–130. p.

Vass Edit: A menekülő hattyúdala. Kritika. Bárka, 2020/2. 87–89. p.

Csehy Zoltán: Ami a hexameterből kilátszik. Kritika. Tiszatáj, 2020/7–8. 186–188. p.

Papp Máté: Krasznahorkai László –Mindig Homérosznak. Kritika. Vigilia, 2020/3. 238–239. p.

Szalay Zoltán: A menekülőművész. Kritika. Dunszt.sk, 2020. január 17.,https://dunszt.sk/2020/01/17/a-menekulomuvesz/

Bonivárt Ágnes: Elvetendő. Kritika. Litera.hu, 2020. április 4.,https://litera.hu/magazin/kritika/elvetendo.html

Herscht 07769

A Magyar Narancs Minimum tizenegyes! című irodalomkritikai sikerlistája élén. Kőrizs Imre: Járványban jobban terjed a vers. Listaértékelő kritika. Magyar Narancs, 2022/33.

Radics Viktória: Egy regény látszata. Kritika. Tiszatáj, 2021/7–8. 198–204. p.

Vass Edit: Krasznahorkai Bach-mondata. Kritika. Bárka, 2021/3. 112–114. p.

Venyercsán Dávid: Apokalipszis mindig. Kritika. Jelenkor, 2021/5. 566–570. p.

Forgách Kinga: Krasznahorkai László: Herscht 07769. Kritika. Vigilia, 2021/8. 636–637. p.

Kőrizs Imre: Fargasfogvetemény. Kritika. Mozgó Világ, 2021/6. 106–111. p.

Fazekas Júlia: Amitől félni érdemes. Kritika. KULTer.hu, 2021. május 11.,https://www.kulter.hu/2021/05/krasznahorkai-herscht-kritika/

Radnóti Sándor: Apocalypsis Cum Figuris. Kritika. Revizor Online, 2021. márc. 6.,https://revizoronline.com/krasznahorkai-laszlo-herscht-07769-florian-herscht-bach-regenye/

Körösztös Gergő: Bent szürke, kint nevet. Litera.hu, 2021. március 6.,https://litera.hu/magazin/kritika/bent-szurke-kint-nevet.html

Valuska László: Az apokalipszis mi magunk vagyunk. Könyves Magazin, 2021. február 22., https://konyvesmagazin.hu/kritika/krasznahorkai_laszlo_herscht_07769_magveto_elbeszeles_neonaci_nemetorszag_florian_herscht_bach.html

Ficsor Benedek: Hiba a teremtésben. Kritika. Libri Magazin, 2022. május 22.,https://magazin.libri.hu/libri-trend/hiba-a-teremtesben-krasznahorkai-laszlo-herscht-07769-cimu-koteterol/

Margócsy István: A Krasznahorkai-jelenség. Kritika. Élet és Irodalom, 2021/15. 21. p.

Bárány Tibor: A regény: hiba. Kritika. Műút, 2021/2. 71–73. p.

Nemes Z. Márió: „Sodoma és Gomora ehhez képest egy nuku”. Kritika. Műút, 2021/2. 74–79. p.

SzalayZoltán: A hihetetlen angyal. Kritika. Dunszt.sk, 2021. március 17., https://dunszt.sk/2021/03/17/a-hihetetlen-angyal/

A kis dolgok nagy elbeszélője: Válogatás Krasznahorkai LászlóHerscht 07769 című könyvének német nyelvű recenzióiból. Válogatás. Vál., ford. Jenei-Forray Norma Mária, Élet és Irodalom, 2022. február 25., 21.

Zsömle odavan

Krasznahorkai László: Zsömle odavan. Kritika. HVG, 2024/11. 44. p.

Varga Bence: Rekviem az utolsó Árpád-házi királyért – elolvastuk Krasznahorkai László új regényét. Kritika. Fidelio, 2023. 12. 27.,https://fidelio.hu/konyv/rekviem-az-utolso-arpad-hazi-kiralyert-elolvastuk-krasznahorkai-laszlo-uj-regenyet-180226.html

Bak Róbert: Még aSátántangó nyomoránál is jócskán lejjebb vagyunk mostanra. Kritika. Telex.hu, 2024. január 10.,https://telex.hu/kult/2024/01/10/krasznahorkai-laszlo-zsomle-odavan-regeny-kritika

Vámos Miklós: Régen olvastam olyan komoly üzenetű regényt, amelyen ennyit kellett röhögnöm. Kritika. Fidelio, 2024. 05. 31.,https://fidelio.hu/konyv/vamos-miklos-regen-olvastam-olyan-komoly-uzenetu-regenyt-amelyen-ennyit-kellett-rohognom-181137.html

Lovas Emőke: A király visszatér: Krasznahorkai LászlóZsömle odavan című kötetéről. Kritika. Új Szó (a Szalon című kulturális melléklet), 2024. június 9.,https://ujszo.com/szalon/a-kiraly-visszater-krasznahorkai-laszlo-zsomle-odavan-cimu-koteterol

Görföl Balázs: A király és a komédiás. Kritika. Magyar Narancs, 2024/10. sz. 30. p.

Maros Márk: A király meztelen? Kritika. Prae.hu, 2024. 05. 05.,https://www.prae.hu/article/13869-a-kiraly-meztelen/

ÉS-Kvartett Krasznahorkai László Zsömle odavan című regényéről. Kerekasztal-beszélgetés. Élet és Irodalom, 2024. április 24. (a beszélgetés kivonata megjelent 2024. május 3-án:https://www.es.hu/cikk/2024-05-03//es-kvartett-krasznahorkai-laszlo-zsomle-odavan-cimu-regenyerol.html

A Magyar Narancs Minimum tizenegyes! című sikerlistájának harmadik helyére kerül a Zsömle odavan. Balajthy Ágnes: Az autofikció fölénye. Listaértékelő kritika a lap könyvmellékletében. Magyar Narancs, 2024/24. sz.


Idegen nyelvű periodikumokban megjelent írások, interjúk

angol

Balassa, Péter: The Choreography of the Trap. Ism. Hungarian Book Review, 1985/4. [Tél.] 23–24. p. (Fotóval.)

Györffy, Miklós: From Chapter to Novel. (Bodor Ádám Sinistra körzet, K. L. Az urgai fogoly és Lengyel Péter Holnapelőtt c. köteteiről.) Krit. The New Hungarian Quaterly, 1992/127. (Autumn.) 153–157. p.

Györgyey, Clara: Az urgai fogoly. Ism. World Literature Today, 1993/643.

Györgyey, Clara: László Krasznahorkai: A Théseus-általános. Ism. World Literature Today, 1995. 192–193. p.

Davis, Os: Thy Kingdom Come: 19 Short Stories by 11 Hungarian Authors. (K. L.-ról is.) Ism. Budapest style, 1998. nov–dec. 43. p.

Hornidge, Marilis: Pair offer off-beat fiction.(Az ellenállás melankóliája angol nyelvű kiadásáról is.) The Courier Gazette, 2001. febr. 20.

Paul Griffiths: War & War by Laszlo Krasznahorkai. Ready Steady Book: 2006. máj. 08.http://www.readysteadybook.com/BookReview.aspx?isbn=0811216098

Ottilie Mulzet: Displaced divinities. HLO, 2009. szept. 15.http://www.hlo.hu/news/displaced_divinities

Eileen Battersby: Not entirely clear. The playful apocalypse of László Krasznahorkai. Kritika a Megy a világról, 2018. július 3.,https://www.the-tls.co.uk/literature/fiction/not-entirely-clear/

Adam Thirlwell: László Krasznahorkai, The Art of Fiction No. 240. Interjú. The Paris Review, 2018.,https://www.theparisreview.org/interviews/7177/the-art-of-fiction-no-240-laszlo-krasznahorkai

Boyd Tonkin: László Krasznahorkai and his spellbinding sentences. The Hungarian novelist is best known for his very long, very brilliant sentences. Boyd Tonkin follows him to the dizzying end. Cikk K. L. munkásságáról (a HVG ismertetője a cikkről: https://hvg.hu/kultura/20180802_Racsodalkoztak_az_Economistnal_Krasznah…). The Economist, 2018. július 3.,https://www.economist.com/1843/2018/07/03/laszlo-krasznahorkai-and-his-spellbinding-sentences

francia

Favarger, Alain: Portraits de simples Hongrois et d'une nature morte. (A Sátántangó francia kiadásáról.) Krit. La Liberté, 2000/251. (júl. 29.)

Mourier, Maurice: Une écllatante apokalypse au „charme fou. [Krit.] = La Quinzaine Littéraire, 2007. jan. 15. (937. sz.) – Az ellenállás melankóliája c. regény francia kiadásáról.

Nicolas Weill: „«Le baron Wenckheim est de retour»: l’apocalypse selon Laszlo Krasznahorkai”. Kritika a Báró Wenckheim hazatér című regény francia fordításáról. Le Monde, 2023. április 06., https://www.lemonde.fr/livres/article/2023/04/06/le-baron-wenckheim-est-de-retour-l-apocalypse-selon-laszlo-krasznahorkai_6168575_3260.html

holland

Kibédi Varga, Áron: Postmoderne literatuur in Hongarije.N. a. v. „Diabolische tango” van László Krasznahorkai. (Ford.: Henry Kammer.) Tan. Bzzlletin, 1987/146. (máj.) 3–5. p. (Fotóval.)

német

Haldimann, Eva. Neue Zürcher Zeitung, 1986. ápr. 5–6. p.

E. H. [Haldimann, Eva]: Existentielle Fallen. László Krasznahorkais Erzählungen „Gnadenverhältnisse”. Neue Zürcher Zeitung, 1989/42. (febr. 20.) 17. p.

Dotzauer, Gregor: Fallen vor der Wohnungstür. Die junge ungarische Literatur meldet sich eindrucksvoll zu Wort. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1989. jún. 20.

Dermutz, Klaus: Höllische Leere. Sechs Erzählungen des Ungarn László Krasznahorkai. Süddeutsche Zeitung, 1990. jan. 30.

Dermutz, Klaus: Satanstango. Ein Roman von László Krasznahorkai. Süddeutsche Zeitung, 1990. ápr. 4.

Gauß, Karl-Markus: Welt im Schlamm. Der Standard, 1990. jún. 29.

Dederke, Karl-Heinz: Melancholie plus Philosophie. Ein Gespräch mit László Krasznahorkai über die ungarische Literatur. Interjú. Der Tagesspiegel, 1990. júl. 22.

Dermutz, Klaus: Spinnweben der Verzweiflung. „Satanstango”, ein Roman des Ungarn László Krasznahorkai. Volkszeitung, 1990. aug. 10.

Dermutz, Klaus: „Ich bin ein domestizierter Künstler”. Gespräch mit László Krasznahorkai. Interjú. Volkszeitung, 1990. aug. 10.

Halter, Martin: Schweine im Teufelskreis. Der „Satanstango” des ungarischen Autors László Krasznahorkai. Frankfurter Rundschau, 1990. aug. 18.

Dotzauer, Gregor: Geschichte in Trümmern. László Krasznahorkais Roman „Satanstango”. Die Zeit, 1990. szept. 21.

Haldimann, Eva: Schatten der Vergangenheit. Bücher aus Ungarn. Neue Zürcher Zeitung, 1990. okt. 8.

Thuswaldner, Anton: Gang in noch nicht vermessene Regionen. Anton Thuswaldner über die Texte des Jahres '90, die etwas zu sagen haben. Salzburger Nachrichten, 1991. jan. 19.

Baron, Ulrich: Im Bann eines falschen Propheten. Der Roman „Satanstango” des ungarischen Romanciers und Drehbuchautors László Krasznahorkai beschreibt eine Welt, die unaufhaltsam in Stagnation versinkt. Rheinischer Merkur, 1991. aug. 2.

Dederke, Karl-Heinz: Spaziergang über gefrorenen Unrat. Der Ungar László Krasznahorkai zeichnet in seinem Roman eine apokalyptische Welt. Der Tagesspiegel, 1992. szept. 13.

Henning, Peter: Anekdoten von Einzelkämpfern. László Krasznahorkais Alptraumroman „Melancholie des Widerstands”. Tageszeitung, 1992. szept. 30.

Henning, Peter: Lähmung. László Krasznahorkai: „Die Melancholie des Widerstands”. Die Weltwoche, 1992. okt. 1.

Vetter, Harald: Futter für den Rachen der Anarchie. Der Standard, 1992. okt. 2.

Engler, Jürgen: Der Wal-Kadaver und das Chaos. László Krasznahorkais „Melancholie des Widerstands”. Freitag, 1992. okt. 2.

Halter, Martin: Kälte schafft Klarheit, denn Ungeheuer frieren nicht. Als hätten sich Kafka, Beckett und Thomas Bernhard zusammengetan: Die Unerbittlichkeiten des Ungarn László Krasznahorkai. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1992. okt. 24.

Halter, Martin: Düsteres Pandämonium der zynischen Vernunft. László Krasznahorkais Roman „Melancholie des Widerstands”. Basler Zeitung, 1992. nov. 13.

Quirchmair, Erwin: Frau Pflaum sitzt im Zug und muß sterben. Horrortrip für Melancholiker: László Krasznahorkai inszeniert die nahende Apokalypse. Die Presse, Literaricum, 1992. nov. 14.

Haldimann, Eva: Ungarisches Endspiel. László Krasznahorkais Roman „Melancholie des Widerstands”. Neue Zürcher Zeitung, 1992. nov. 21.

Engler, Jürgen: Donau abwärts. Romane aus Ungarn. Die Weltbühne, 1992/11.

Bungert, Florian: Vermummte Boten. Wochenpost, 1992. dec. 3.

Kolb, Elvira: Sterne, Musik und Eingewecktes. Applaus, 1993/1.

Franke, Albrecht: Die neuen Zeiten der Frau Eszter. Krasznahorkais groteskes Endspiel im Roman. Neue Zeit, 1993. jan. 16.

Mazenauer, Beat: Ein Abgesang auf die Zivilisation. Zum Roman „Melancholie des Widerstands” des Ungarn László Krasznahorkai. Der kleine Bund, 1993. jan. 30.

Wonneberger, Jens: Melancholie des Widerstandes. SAX, 1993/2.

Achermann, Erika: Sterngucker im Müll. László Krasznahorkai beim Zürcher Literaturpodium. Tages-Anzeiger, 1993. febr. 6.

Haldimann, Eva: Sie schreiben wieder. Aber wer liest sie? Literarische Neuerscheinungen in Ungarn. Neue Zürcher Zeitung, 1993. febr. 13.

I. R.: In Zürich getroffen. László Krasznahorkai – schreibender Weltenbummler. Neue Zürcher Zeitung, 1993. febr. 15.

Mazenauer, Beat: Die Pleite unserer Zivilisation. „Melancholie des Widerstands” – László Krasznohorkais meisterlicher Roman. Der Landbote, 1993. febr. 27.

Dotzauer, Gregor: Null Moral. Ein Gespräch über Politik, Verzweiflung und Kühe. Interjú. Die Zeit, 1993. márc. 12.

Krättli, Anton: Eine Parabel des Scheiterns. „Melancholie des Widerstands” von László Krasznahorkai. Schweizer Monatshefte, 1993. ápr.

Schulz, Christiane: Leben am Rande des Abgrunds. Des ungarischen Autors László Krasznahorkai „Melancholie des Widerstands”. Rheinische Post, 1993. ápr. 3.

Lohs, Lothar: Geflechte aus Stupidität. Das Ende des real existierenden Gulaschkommunismus in Südungarn. Wiener Zeitung, 1993. ápr. 23.

Cramer, Sibylle: Das Verschwinden der Geschichte in der Natur. László Krasznahorkais spät- und postkommunistische Ruinenlandschaften: „Melancholie des Widerstands”. Süddeutsche Zeitung, 1993. jún. 19.

Denn die ganze Schreibkunst ist für mich ein Abschiednehmen. BT-Interview mit dem Autor László Krasznahorkai, der mit Worten frei und radikal Riten zelebrieren will. Interjú. Badisches Tagblatt, 1993. júl. 24.

Breitenstein, Andreas: Die Last mit dem Kopf. László Krasznahorkai: „Der Gefangene von Urga”. Neue Zürcher Zeitung, 1993. szept. 16.

Moser, Samuel: Eine Reise durch die Hölle und zurück. Der Chinafahrer László Krasznahorkai als „Gefangener von Urga”. Süddeutsche Zeitung, 1993. okt. 6.

Dederke, Karl-Heinz: Reiseabenteuer der Seele. László Krasznahorkais Fernost-Roman „Der Gefangene von Urga”. Tagesspiegel, 1993. okt. 17.

Thorbrietz, Petra: László Krasznahorkai: „Der Gefangene von Urga”. Die Woche, 1993. nov. 11.

Schulte, Bettina: Rettung ist nirgends. Der ungarische Autor László Krasznahorkai. Badische Zeitung, 1993. nov. 19.

Mazenauer, Beat: Die Provinz der Mitte. László Krasznahorkais Roman „Der Gefangene von Urga” – eine Reise nach China. Der Landbote, 1993. nov. 19.

Trippler, Hans-Joachim: Geheimnisvolle China-Reise. Deister- und Weser Zeitung, 1993. nov. 20.

Geisel, Sieglinde: Reisen, um der Schwermut zu entfliehen. Der Ungar László Krasznahorkai wagt sich bis ans Ende der Weisheit. Die Märkische, 1993. nov. 26.

Cramer, Sybille: Der Weggeselle, der rücklings trägt sein Licht. Im Gespräch mit Dante: László Krasznahorkais Roman „Der Gefangene von Urga”. Die Zeit, 1993/49 (dec. 3.) Literatur mell. 9. p.

Mazenauer, Beat: Eine Reise zu sich selbst. László Krasznahorkais Buch „Der Gefangene von Urga”. Der kleine Bund, 1993. dec. 4.

Grüning, Uwe: Suche nach dem verlorenen Sinn. László Krasznahorkai erzä hlt mit atemloser Sprache von der Reise des europäischen Menschen an die Grenze der Welt. Neue Zeit, 1993. dec. 14.

Sperl, Ingeborg: Magyarische Melancholie. Der Standard, 1993. dec. 17.

Auffermann, Verena: China oder Die schöne Melancholie. László Krasznahorkai erzählt über das Reisen und die innere Einkehr. Interjú. Frankfurter Rundschau, 1993. dec. 18.

Plath, Jörg: Was man nicht sagen kann. László Krasznahorkai reist als melancholischer Europäer durch China. Berliner Zeitung, 1993. dec. 23.

Dermutz, Klaus: „Es gibt für uns keinen Hafen, nur das Wasser”. Ein Gespräch mit dem ungarischen Dichter László Krasznahorkai. Interjú. Frankfurter Rundschau, 1993. dec. 31.

Walder, Martin: Ironie als einziger Sauerstoff. László Krasznahorkais Bericht „Der Gefangene von Urga”. Tages-Anzeiger, 1994. jan. 25.

Loidl, Christian: L'amour fou im Herzen der chinesischen Oper. Expedition ins Unerhörte: L. Krasznahorkais Roman über die Sehnsucht eines Europäers. Die Presse, 1994. febr. 5.

Lohs, Lothar: „Grimmige Senke der Welt”. Roman einer Verstörung: „Der Gefangene von Urga” von László Krasznahorkai. Wiener Zeitung, 1994. febr. 8.

Dermutz, Klaus: Nur noch schlimmer. Interview mit dem ungarischen Regisseur Béla Tarr über kapitalistische Metaphysik, das Ende der Utopien und seinen Film „Satanstango”. Die Tageszeitung, 1994. febr. 18.

Schulz-Ojala, Jan: Der letzte Tanz. Ein Traum von Film: „Satanstango”, das Siebeneinhalbstunden-Opus des Ungarn Béla Tarr. Der Tagesspiegel, 1994. febr. 20.

Körte, Peter: Das Prinzip Verzweiflung. Béla Tarrs „Satanstango” nach László Krasznahorkai. Frankfurter Rundschau, 1994. febr. 21.

Neubert, Sabine: Zwischen Lotosduft und Betonsilos. „Der Gefangene von Urga”, László Krasznahorkais Reise ins Land der Mitte. Neues Deutschland, 1994. máj. 20.

R. H.: Der Reiseweg ist das Ziel. Roman des ungarischen Autors László Krasznahorkai. Allgemeine Zeitung, 1994. júl. 9.

Wingler, Hedwig: Schutzwä lle aus Sätzen bauen bzw. woraus ist der Herrgott zu folgern. Manuskripte 1994/123.

Rakusa, Ilma: Über László Krasznahorkais Buch „Melancholie des Widerstandes”. Literarität, 1994/2. (nov.) 62–63. p.

Schülke, Claudia: Trauriger Regen. Krasznahorkai im Literaturhaus. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1997. febr. 17.

Tuschick, Jamal: Abgeblitzt im Universum. Zwei ungarische Apokalyptiker im Literaturhaus. Frankfurter Rundschau, 1997. febr. 18.

Haldimann, Eva: Ungarisches Endspiel. László Krasznahorkais Roman „Melancholie des Widerstands”. = E. H.: Moment Aufnahmen. Bp. 1997. 230–233. p.

Paasch, Rolf: Rettung der Wircklichkeit. „Lettre International” schickte Reporter in alle welt. Cikk. Frankfurter Rundschau, 1998. okt. 10. 11. p.

Scherf, Martina: Die vergessene Kunst des Spurenlesens. Süddeutsche Zeitung, 1998/231. 9. p. (Fotóval.)

Schomann, Stefan: Die Kunst des Spurenlesens. Übers Reisen schreiben – selbst für weltlä ufige Autoren ein Problem. Die Zeit, 1998. okt. 15.

Fiktion? Oder Realitat? Hír. Akzente (das Magazin am Bodensee), 1999. jún.

odi.: Gestrandet in der Munotstadt. Ein Roman endet in den Hallen für neue Kunst. Cikk. Schaffhauser Allgemeine Zeitung, 1999. jún. 24. (Fotóval.)

(S. B.): Eine Enthüllung auf die feine Art. Vor den Hallen für neue Kunst wurde in Anwesenheit von László Krasznahorkai eine Gedenktafel für den Romanhelden György Korim enthüllt. Cikk. Schaffhauser Nachrichten, 1999. jún. 28.

Herzog, Samuel: Die Leiche im Iglu des Merz. Cikk. Basler Zeitung, 1999. júl. 12.

Breitenstein, Andreas: Im Westen der Absturz. „Krieg und Krieg”: László Krasznahorkai in der Krise. Neue Zürcher Zeitung, 1999. szept. 28.

Bührer, Sanna: Der Held landet in den Hallen für neue Kunst. Schaffhausener Nachrichten, 1999. okt. 9.

Dermutz, Klaus: Frei für die eigene Auslösung. Der Standard, 1999. okt. 9.

Mazenauer, Beat: Grosse Reise, eiskalte Melancholie. Der Landbote, 1999. okt. 9.

Bielefeld, Claus-Ulrich: Ein Ritter von traurigster Gestalt. Tages Anzeiger, 1999. okt. 11.

Kollros, Petra: Kunst als letzte Zuflucht. Südwest Presse, 1999. okt. 12.

Schuler, Christian: Im reissenden Strom der Erzahlung. Stuttgarter Zeitung, 1999. okt. 12.

Auffermann, Verena: Das Vermächtnis auf der Homepage. László Krasznahorkais großes Lichtausmachen zur Jahrhundertwende. Süddeutsche Zeitung, 1999. okt. 13.

Dermutz, Klaus: Traurigkeit über alles. Frankfurter Rundschau, 1999. okt. 13.

Herzog, Samuel: „Wehe, wehe, Jesusmaria, die Welt ist nicht zu begreifen…” Basler Zeitung, 1999. okt. 13.

Kunisch, Hans-Peter: Wer will denn in die Ferne schweifen. Handelsblatt für den Deutschen Buchhandel, 1999. okt. 13.

Peter, Matthias: Wenn der Satan Tango tanzt. Der existentielle Surrealismus des ungarischen Autors László Krasznahorkai. Zürcher Oberland, 1999. okt. 13.

Prespost, Irene: „Schreiben ist Selbstschutz”. TeleRadio, 1999. okt. 15.

Erika Achermann: Reise in eine gespenstisch dunkle Landschaft. Berner Zeitung, 1999. nov. 18.

Bartmann, Christoph: Trutz Komplex. Mit László Krasznahorkai im Internet. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1999. nov. 30.

Kosler, Hans Christian: Vorwärts in die Unsterblichkeit. Die ungarische Antwort auf Tolstoi: László Krasznahorkai und sein virtuoser Roman „Krieg und Krieg”. Abendzeitung, 1999. dec. 11–12.

Kosler, Hans Christian: Stolpernder Sonderling. Abendzeitung, 1999. dec. 14.

Fetz, Bernhard: Vier Helden im Kopf. Die Presse, 1999. dec. 24.

Hennberg, Nicole: Das Treffen der Winde. László Krasznahorkai sucht und findet in Japan einen vollkommenen Ort. Frankfurter Rundschau, 2005. márc. 15.

Mazenauer, Beat: Das Glück im Blinden Winkel. der Freitag, 2005. szept. 09.

Eve-Marie Kallen: Der Raum der Natur der Raum der Kultur. Interjú. (A beszélgetés 2005. dec. 2-án készült Szentendrén.) Commune, 2006.

Leister, Judit: Messias mit Pferdefuß. László Krasznahorkai beerdigt Ungarn. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2008. jan. 17.

A Herscht 07769 című regény színpadi adaptációról és a bemutató botrányos körülményeiről a Süddeutsche Zeitungban: https://www.sueddeutsche.de/kultur/rudolstadt-theater-herscht-07769-rec…

spanyol

Acantilado recupera a Lázló Krasznahorkai.(Az ellenállás melankóliája spanyol nyelvű kiadásáról.) Ism. El Pais, 2001. december 23. 43. p.

A. Aguilar: Krasznahorkai, Bartis y Kovacsics la literatura húngara. Cikk. El Pais, 2003. október 2. 38. p.

szlovén

Keresztury, Tibor: Manjkajoca povezanost. László Krasznahorkai: Melanholija upora. (Ford.: Marjanca Mihelic.) Tan. Nova Revija, 1993. márc. 221–225. p.

Gregor Dotzauer – Keresztury, Tibor: Drugace v svoji glavi ne morem napraviti reda. (Ford.: Marjanca Mihelic.) Interjú. Nova Revija, 1993. márc. 226–239. p.

orosz

Olga Szerebrjannaja: Мадьярская меланхолия. Чучело кита на городской площади. Filozófiai értekezés a Sátántangóról és Az ellenállás melankóliájáról. Радио Свобода. 2020. https://www.svoboda.org/a/ellenallas-melankoliaja/30612360.html


 

A szakirodalmat összeállította Hafner Zoltán, kiegészítette és frissítette Modor Bálint és Juhász Tibor.