Határ Győző: Szakirodalom

Kézikönyvek, bibliográfiák

Határ Győző = A magyar irodalom bibliográfiája 1945–1949. (Öáll.: Kozocsa Sándor.) Bp., 1945, Közoktatásügyi Kiadó. 99. p.

Határ Győző = A magyar irodalom bibliográfiája 1956–1957. (Öáll.: Kozocsa Sándor.) Bp., 1961, Gondolat. 520. p.

Határ Győző = Magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: Benedek Marcell, 1–3. köt.) Bp., 1963–1965, Akadémiai. 1/442. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1976. (Szerk.: Lichtmann Tamás, Németh S. Katalin.) Bp., 1979, OSZK. 217. p.

Határ (Hack) Győző = Prominent Hungarians. (Ed.: Márton Fekete [Sárközi Mátyás].) London, 1979, Szepsi Csombor Literary Circle. 180. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1977. (Szerk.: Németh S. Katalin.) Bp., 1980, OSZK. 182. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1978. (Szerk.: Lichtmann Tamás.) Bp., 1982, OSZK. 219. p.

Határ Győző = Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945–1981. Bp., 1982, Gondolat. 609. p.

Határ Győző = A magyar irodalom története. IV. A határon túli magyar irodalom. (Szerk.: Béládi Miklós.) Bp., 1982, Akadémiai. 407–410. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1979. (Szerk.: Németh S. Katalin.) Bp., 1983, OSZK. 229. p.

Határ (Hack) Győző = Prominent Hungarians. (Ed.: Márton Fekete [Sárközi Mátyás].) London, 1985, Szepsi Csombor Literary Circle. 211. p.

Határ, dit Victor. = La Grande Larousse. Paris, 1985. 5168. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1980. (Szerk.: Lichtmann Tamás, 1–2. köt.) Bp., 1986, OSZK. 1/281. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1981. (Szerk.: Németh S. Katalin, Velich Sándorné.) Bp., 1986, OSZK. 245. p.

Határ Győző = Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. Bp., 1986, Gondolat. 182–195, 306. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1983. (Szerk.: Varga Katalin.) Bp., 1988, OSZK. 208. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971–1975. (Szerk.: Pajkossy György, 1–2. köt.) Bp., 1989, OSZK. 1/530–531. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1982. (Szerk.: Velich Sándorné.) Bp., 1989, OSZK. 291. p.

Határ Győző = Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988. (Szerk.: Fazakas István.) Bp., [1989], Magvető. 167–168. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1984. (Szerk.: Dobó Katalin.) Bp., 1990, OSZK. 211. p.

Határ Győző = Magyar Ki Kicsoda 1990. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1990], Textoft–Láng Kiadó. 228. p.

Határ Győző = A magyar emigráns irodalom lexikona. (Öáll.: Nagy Csaba, 1–2. köt.) Bp., 1990–1992, MTA Irodalomtud. Int.–PIM. 2/35–36. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985. (Szerk.: Záhony Éva.) Bp., 1991, OSZK. 205. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1986. (Szerk.: Dobó Katalin.) Bp., 1991, OSZK. 235. p.

Határ Győző = Botka Ferenc: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1945–1970. Bp., 1991, Akadémiai. 163. p.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1992. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1991], Biográf Kiadó. 360–361. p.

Határ Győző = Magyar Larousse. (1–3. köt.) Bp., 1991–1994, Akadémiai. 2/63–64. p.

Határ Győző = Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp., 1992, Hitel Kft. 150–151. p.

Határ Győző = Encyclopaedia Hungarica. (Főszerk.: Bagossy László, 1–3. köt.) [Calgary], 1992–1996, Hungarian Ethnic Lexicon Foundation. 1/705. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1987. (Szerk.: Velich Sándorné, Záhony Éva.) Bp., 1993. OSZK. 278–279. p.

Határ Győző = Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története, 1945–1991. Bp., 1993, Argumentum. 113. p.

Határ Győző = Magyar írók élete és munkái. (Megindította: id. Szinnyei József. Írta és összeállította: Gulyás Pál. Sajtó alá rendezte: Viczián János.) XII. Haader György–Házyné. Bp., 1993, Argumentum–MTAK. 755. hasáb.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1994. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1993], Biográf Kiadó. 391. p.

Határ Győző = Contemporary World Writer’s Encyclopedie. Detroit, London, Washington, 1993, St. James Press. 233–235. p.

Határ Győző = Középiskolai irodalmi lexikon. (Szerk.: Kelecsényi László Zoltán.) [Bp., 1994, Corvina.] 94. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1988. (Szerk.: Dobó Katalin.) Bp., 1994, OSZK. 322. p.

Határ Győző = Officina egyetemes lexikon. (Főszerk.: Markó László.) [Bp., 1994], Officina Nova. 368. p.

K[appanyos]. A[ndrás].: Határ Győző. = Új magyar irodalmi lexikon. (Főszerk.: Péter László, 1–3. köt.) Bp., 1994, Akadémiai. 1/770–771. p.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda 1996. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp., 1995], Biográf Kiadó. 406. p.

Határ Győző = Ki kicsoda a magyar irodalomban? (Vál., szerk., írta: Gremsperger László, Gyeskó Ágnes.) Bp., 1996, Könyvkuckó. 125–126. p.

Határ Győző = A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1966–1970. (Szerk.: Pajkossy György, 1–2. köt.) Bp., 1996, OSZK–Argumentum. 1/444–445. p.

Rugási Gyula: Határ Győző. = „Szabaduljunk meg az utókortól.” (Huszonegy Békés megyében született, innen eltávozott és ide érkezett szépíró szöveggyűjteménye, szerk.: Csobai László, Kántor Zsolt.) [Békéscsaba], 1996, Békés Megyei Könyvtár. 23–24. p.

Határ Győző = Magyar és Nemzetközi Ki kicsoda 1998. (Főszerk.: Hermann Péter.) [Bp.], 1997, Biográf Kiadó. 429. p.

Kabdebó Lóránt: Próza az 1930-as években. [Határ Győzőről is.] = Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. (Főszerk.: Sipos Lajos.) [Bp., 1997], Dunakanyar 2000. 348–349. p.

Széchenyi Ágnes: Határ Győző (1914–). = 7 x 7 híres mai magyar regény. [Bp., 1997], Móra. 34–35. p.

Határ Győző. = A magyar irodalom évkönyve 1997. (Szerk.: Buda Attila.) Bp., 1997, Széphalom Könyvműhely. 165. p. [Az előző kötetekben is.]

H[aldimann]. E[va].: Victor (Győző) Határ. [Golgheloghi.] = Kindlers Neues Literatur Lexikon. (Hrsg.: Walter Jens.) [München, 1998, Kindlers Verlag.] 544–545. p.

Határ Győző = Kortárs magyar írók 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. (Szerk.: F. Almási Éva, 1. köt.: A–J.) [Bp.], 1998. Enciklopédia Kiadó. 301–302. p.

Buda Attila: Határ Győző bibliográfia. = Emlékkönyv Határ Győző 85. születésnapjára. (Szerk.: Kabdebó Lóránt.) Miskolc, 1999, [Miskolci Egyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék]. 60–120. p.

Általános szakirodalom

Gyárfás Miklós: [Heliáne.] = Haladás 1948. 21. sz. 5. p.

Király István: Három regény – három kórtünet. [A Heliáne-ről is.] = Csillag 1948. 5/54–55. p.

K[ristó]. Nagy István: Határ Győző: Heliáne. = Puszták Népe 1948. 3/223. p.

Zsadányi Oszkár: Az első magyar absztrakt regény. [Heliáne.] = Művelt Nép 1948. 5/8. p.

Altorjai Zoltán: Dogmatikus vallástalanság. [Hozzászólás Katona János olvasói leveléhez.] = Irodalmi Ujság, 1960. június 15. (12.) 10. p.

Katona János: Dogmatikus vallástalanság? [Olvasói levél Határ György vallással kapcsolatos felfogásáról.] = Irodalmi Ujság, 1960. március 15. (6.) 8. p.

Szalontai Imre: Dogmatikus vallástalanság, mégegyszer. [Hozzászólás Katona János olvasói leveléhez.] = Irodalmi Ujság, 1960. április 15. (8.) 10. p.

Bosquet, Alain: Le rococo de Victor Hatar. [Pépito et Pépita.] = Le Monde, 1963. szeptember 7.

Victor Hatar disciple de Rabelais. [Pépito et Pépita.] = Figaro Littéraire, 1963. június 27.

Albert Pál: Hárfás a Kínok Oszlopán. [Pepito és Pepita.] = Irodalmi Ujság, 1964. február 15. (4.) 10. p.

Siklós István: Határ Győző Pepita és Pepitó című könyvéről. = Nemzetőr, 1964. 1/5. p.

Gömöri György: Az Eliot nekrológhoz. [Olvasói levél.] = Irodalmi Ujság, 1965. február 15. (4.) 8. p.

K. S.: [Az Eliot-nekrológhoz. Olvasói levél.] = Irodalmi Ujság, 1965. február 15. (4.) 8. p.

M[árton]. L[ászló].: Három könyv. [A Pepito és Pepitáról is.] = Magyar Műhely, 1966. 16–17/121–123. p.

Gömöri György: Értekezés a világot rejtő semmiről. [Pantarbesz.] = Új Látóhatár, 1967. 169–171. p.

Karátson Endre: Bűvészet és orákulum. [Bábel tornya.] = Új Látóhatár, 1967. 279–283. p.

kr.: Bölcsek köve. [Pantarbesz.] = Nemzetőr, 1967. 7/6. p.

kr.: Szótorony. [Bábel tornya.] = Nemzetőr, 1967. 11/8. p.

Papp Tibor: A toronyépítés tudománya. [Bábel tornya és Pantarbesz.] = Magyar Műhely, 1967. 18/52–55. p.

Várady Imre: Új könyvek között. [A Bábel tornyáról is.] = Katolikus Szemle, 1967. 187–188. p.

Várady Imre: Új könyvek között. [A Pantarbeszről is.] = Katolikus Szemle, 1967. 90–91. p.

Albert Pál: [Az Anibel-ről.] = L’ Intransigeant, Paris–Normandie–Rouen, 1969. december 26.

Bori Imre: Határ Győző kísérlete. = – –.: A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970, Forum. 284–293. p.

Clancier, G. E.: L’universe de Victor Hatar. [Anibel.] = La Quinzaine Littèraire Paris, 1970. 4/16–31. p.

Határ Győző amerikai előadókörútja. = Nemzetőr, 1970. 10/11. p.

Kabdebó Tamás: Költészet a századdal haladóknak. [Határ Győzőről is.] = Irodalmi Ujság, 1971. szeptember 15–október 15. (9–10.) 11–12. p.

kr.: Határ Győző: Hajszálhíd I–III. = Nemzetőr, 1971. 4/6. p.

Lőkkös Antal: „Nyelvnélküli titkok” keresése. [Hajszálhíd.] = Katolikus Szemle, 1971. 380–382. p.

Fehér Pál, E.: Kulturális jegyzetek: Az arányokról.[Reagálás Pomogáts Béla Forrás-beli írására Határ Győzőről.] = Népszabadság, 1972. augusztus 15.

Gömöri György: Beszélgetés Határ Győzővel. = Híd, 1972. 1/43–61. p.

Gömöri György: Győző Határ. Hajszálhíd. = Books Abroad, 1972/4.

Monoszlóy Dezső: Határ Győző költészete. [Hajszálhíd.] = Új Látóhatár, 1972. 68–71. p.

Pomogáts Béla: Egy nyugaton élő magyar költőről. [Hajszálhíd.] = Forrás, 1972. 4/84–86. p.

Sanders, Ivan: Győző Határ: Sírónevető. = Books Abroad, 1973/1.

Csernohorszky Vilmos: Hozzászólás Katona Pál Határ Győzőhöz intézett nyílt leveléhez. = Irodalmi Ujság, 1974. május–július (5–7.) 7. p.

Gömöri György: A lehetőségek színháza. [Sírónevető.] = Irodalmi Ujság, 1974. március–április (3–4.) 13. p.

Halász Péter: Olykor valaha valaki… [Hozzászólás az Intra muros c. íráshoz.] = Irodalmi Ujság, 1974. március–április (3–4.) 2. p.

Katona Pál: Ultra Vires. (Nyílt levél Határ Győzőhöz.) = Irodalmi Ujság, 1974. március–április (3–4.) 2. p.

Lőkkös Antal: Magyar avantgarde drámák. [Sírónevető.] = Katolikus Szemle, 1974. 81–85. p.

Sanders Iván: Rendhagyó drámák. [Sírónevető.] = Új Látóhatár, 1974. 299–301. p.

Gömöri György: Bevezetés a Határológiába. [Hatvanadik születésnapja alkalmából.] = Új Látóhatár, 1975. 51–56. p.

Halász Péter: Az Őrző. [Az Őrző Könyve.] = Új Látóhatár, 1975. 355–360. p.

Kabdebó Tamás: Ebéd a mesternél. [Interjú.] = Nemzetőr, 1975. 9/5. p.

Varga Zoltán: Periszkóp. Határ Győző drámáiról vitatkozó elismeréssel. = Híd, 1975. 9/941–954. p.

Gömöri György: Tradition and Innovation in the Literature of the Hungarian Diaspora. [Határ Győzőről is.] = Books Abroad, 1976/1.

Peéry Rezső: Búcsú magyar módra. [Hozzászólás az Új Látóhatár 1975. évfolyamában megjelent, Istenhozzád emigráció című íráshoz.] = Új Látóhatár, 1976. 424–430. p.

Sanders Iván: Nem szégyen régiesen újat mondani. (Levél Határ Győzőnek.) = Új Látóhatár, 1976. 430–432. p.

Csiky Ágnes Mária: Totális színház. [Golghelóghi.] = Irodalmi Ujság, 1977. március–április (3–4.) 7–8. p.

Gömöri György: Golgheloghi. = World Literature Today, 1977. 3/474. p.

Ha[ldimann].: Dichter in der Emigration. = Neue Zürcher Zeitung, 1977. december 17–18. 58. p.

Ferdinandy György: Tabun innen, tabun túl. [Az Archie Dumbarton című kötetről is.] = Új Látóhatár, 1978. 247–249. p.

Hanák Tibor: A Mindenség Könyve. [Golghelóghi.] = Új Látóhatár, 1978. 369–374. p.

[Határ Győző amerikai körútja.] = Nemzetőr, 1978. december–1979. január, 10. p.

Müller Endre: „Golghelóghi Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája.” = Nemzetőr, 1977. december–1978. január, 6. p.

Csernohorszky Vilmos: A Nyugat újabb alkonya. (Határ Győző: Intra muros. Aurora Ezotéria sorozat: Az ideológia-hiány apoteózisa, avagy az agnosztikus anti-ideológia tankönyve.) = Nemzetőr, 1979. június 15. 5–6. p.; 1979. 7–8/5. p.

Csiky Ágnes Mária: Krizeológia Haladóknak. [Intra muros.] = Irodalmi Ujság, 1979. május–június (5–6.) 14. p.

Hanák Tibor: A mindenség könyve. [Golghelóghi.] = Új Látóhatár, 1978. [1979]. 369–374. p.

Hanák Tibor: Vonulástan. [Golghelóghi.] = – –.: A filozófia: kritika. Bécs, 1980, [Integratio.] 203–313. p.

Ribánszky László: Vallási és politikai tabuk ellen. [Intra muros.] = Új Látóhatár, 1980. 120–124. p.

Béládi Miklós: Jegyzet négy költőről. [Határ Győzőről is.] = Alföld, 1981. 8/29–30. p.

Kabdebó Tamás: „Gondolkodóknak való.” [Özön közöny.] = Nemzetőr, 1981. április 15. 6. p.

Mezei András: Beszélgetés Határ Győzővel arról, hogy mitől magyar a magyar író és hogy kiket szeret a haza. = Műhely, 1981. 3/26–30. p.

Rónay László: Határ Győző, avagy egy magatartás végső konzekvenciái. = Műhely, 1981, 2/84–85. p.

Vadnay Zsuzsa: A száműzött író hivatása. = Saáry Éva–Vadnay Zsuzsa: Érdekes emberek. (Nyugati magyar portrék.) Zürich, 1981, Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör. 60–62. p.

Hanák Tibor: Indifferentia universalis. [Özön közöny.] = Új Látóhatár, 1982. 92–97. p.

Román J. István: [Özön közöny.] = Szivárvány, 1982. január (6.) 110–115. p.

Szakolczay Lajos: Közelítés 77 pontban Határ Győző Golghelóghijához. = Magyar Műhely, 1982. 64–65/34–40. p.

Szegedy–Maszák Mihály: „The Wanderer’s Song.”[A Vándorévek c. antológiáról és Határ Győző költészetéről.] = World Literature Today, 1982/2

Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat. [Özön közöny.] = – –.: A nélkülözhetetlen bírálat. Bécs, 1983, Kerekes Nyomda. 263–269. p.

Kabdebó Tamás: Humanista ima a süket világmindenségben. [Szélhárfa.] = Nemzetőr, 1983. december–1984. január. 6. p.

Borbándi Gyula: Határ Győző köszöntése. [Születésének hetvenedik évfordulója alkalmából.] = Új Látóhatár, 1984. 425–426. p.

Csiky Ágnes Mária: Az óriáspillangó és hárfása. [Pepito és Pepita.] = Nemzetőr, 1984. március 15. 5–6. p.

Erdődy Edit: Látomás a múltról és a jövőről. (Határ Győző prózai és drámai műveiről.) = Műhely, 1984. 6/5–11. p.

Gömöri György: Győző Határ: Pepito és Pepita. = World Literature Today, 1984. 3/446. p.

Gömöri György: Pepito és Pepita. = Bécsi Napló, 1984. 5–6/10. p.

Gömöri György: Hetvenes Határ. = Irodalmi Ujság, 1984. 4/20. p.

Hanák Tibor: Határ Győző hetven éves. = Bécsi Napló, 1984. 11–12/5. p.

Hanák Tibor: Határtalanságok. [Szélhárfa I–III.] = Irodalmi Ujság, 1984. 3/19. p.

Kabdebó Tamás: A hetvenkedő katona. [Anibel.] = Nemzetőr, 1984. október 15. 5–6. p.

Kenyeres Zoltán: Határ Győző hetvenéves. = Élet és Irodalom, 1984. november 9. (45.) 7. p.

kr.: Elméleti határ. [Szélhárfa I–III.] = Bécsi Napló, 1984. 3–4/10. p.

Lőkkös Antal: Határ Győző hetven éves. (Ad tabulam gratulatorium.) = Katolikus Szemle, 1984. 3/280–282. p.

Lőkkös Antal: MagamÓd(r)a. [A hetvenéves Határ Győző köszöntése.] = Új Látóhatár, 1984. 437. p.

Ribánszky László: Imígyen szóla Határ Győző. [Szélhárfa I–III.] = Új Látóhatár, 1984. 242–246. p.

Rónay László: Nyugati magyar írók. Határ Győző. = Vigilia 1984. 196–200. p.

Sárközi Mátyás: Egy szerelem története. [Anibel.] = Új Látóhatár, 1984. 432–436. p.

Szakolczay Lajos: Határ Győző tükörszobája. = Vigilia, 1984. 844. p.

Szakolczay Lajos: Közelítés 77 pontban Határ Győző Golghelóghijához. = – –.: Dunának, Oltnak. (Tanulmányok.) Bp., 1984, Szépirodalmi. 431–439. p.

Szántó Péter: Szavafogyottan a kész munka előtt. (Londoni beszélgetés Határ Győzővel.) = Élet és Irodalom, 1984. október 26. (43.) 7. p.

[A hetvenéves H.Gy. köszöntése.] = Bécsi Napló, 1984. 6/5. p.

Csiky Ágnes Mária: Egy self-made megváltó víziói. [Éjszaka minden megnő.] = Új Látóhatár, 1985. 262–264. p.

Ferdinandy György: Nyugati szemmel. [Pepito és Pepita.] = Szivárvány, 1985. január (15.) 192–193. p.

Gömöri György: Határ Győző köszöntése. (Az író hetvenedik születésnapja alkalmából.) = Életünk, 1985. 1146–1148. p.

Kabdebó Tamás: Kakukk. [Éjszaka minden megnő.] Nemzetőr, 1985. 7–8/25. p.

Kaslik Péter: A szavak érvényesek. Szélhárfa I., II., III. (Gondolatok Határ György hármaskönyvéről.) = Szivárvány, 1985. július (17.) 56–66. p.

Máté Imre: A 70 éves Határ Győző. = Nemzetőr, 1985. március 15. 5. p.

Sárközi Mátyás: Határ Győző prózájáról. = Bécsi Napló, 1985. 5–6/ 9. p.

Csiky Ágnes Mária: A túlélés magasiskolája. [Köpönyeg sors.] = Új Látóhatár, 1986. 549–552. p.

Csuhai István: A részletek helyett. [Az Őrző Könyve.] = Harmadkor, 1986. 25–38. p.

Csuhai István: Határ Győző: Pepito és Pepita. = Jelenkor, 1986. 1146–1148. p.

Csuhai István: Határ Győző. = Szegedi Egyetemi Lapok, 1986. 1/5. p.

Erdődy Edit: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Vigilia, 1986. 956–958. p.

Földényi F. László: A szavak túlpartján. [Pepito és Pepita.] = Élet és Irodalom, 1986. október 3. (40.) 10. p.

Gách Mariann: „Az álom az én munkatársam.” (Interjú) = Film, Színház, Muzsika, 1986. 49/10–11. p.

Kabdebó Lóránt: [Pepito és Pepita.] = Magyar Nemzet, 1986. október 6. 7. p.

Kabdebó Tamás: Akiért a harang szól. [Lélekharangjáték.] = Nemzetőr, 1986. december–1987. január. 6. p.

Lőkkös Antal: Játék a lélekharanggal. [Lélekharangjáték.] = Katolikus Szemle, 1986. 4/389–392. p.

Pomogáts Béla: [Pepito és Pepita.] = Új Tükör, 1986. 47/2. p.

Szakolczay Lajos: Szerelem az Óriáspillangó fogságában. [Pepito és Pepita.] = Könyvvilág, 1986. 11/13. p.

Apáti Miklós: A Patkánykirály. = Film Színház Muzsika, 1987. január 24. 4. p.

Balázs Ádám: Határ Győző Nyíregyházán. [Patkánykirály.] = Magyar Hírek, 1987. március 23. (6.) 18. p.

Beck András: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Alföld, 1987. 5/83–85. p.

Berkes Erzsébet: A világ legdrágább feketéje. [Patkánykirály.] = Magyar Nemzet, 1987. március 30. 4. p.

Csiky Ágnes Mária: Játék a véggel és a végtelennel. [Lélekharangjáték.] = Új Látóhatár, 1987. 248–251. p.

Csuhai István: A szeretet apológiája. [Éjszaka minden megnő.] = Jelenkor, 1987. 1038–1040. p.

Domokos Mátyás: Műbírálatok – kiszabott parcellán. [A Pepito és Pepitáról is.] = Kortárs, 1987. 2/138–141. p.

H[aldimann].: Polyphonie des Exils. [Köpönyeg sors.] = Neue Zürcher Zeitung, 1987. február 2. 23. p.

Hanák Tibor: Időgépen. [Az Angelika kertje és A szép Palásthyné álmában közösül c. kötetekről.] = Bécsi Napló, 1987. 11–12/12. p.

Gömöri György: Győző Határ: Köpönyeg sors. = World Literature Today, 1987. 1/133. p.

Gömöri György: Szecessziós elemek Határ Győző színdarabjaiban. = Új Látóhatár, 1987. 464–469. p.

Kabdebó Lóránt: Köpönyeg-sors. (Határ Győző Julianosz-regénye.) = Jelenkor, 1987. 1041–1046. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = Újhold-Évkönyv, 1987/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) Bp., [1987], Magvető. 267–283. p.

Kabdebó Tamás: Dekameron. (Határ Győző: Elbeszélések. 2. köt.) = Nemzetőr, 1987. november 15. 6. p.

Kabdebó Tamás: Határ kozmoszai – a kozmosz határai. [Köpönyeg sors.] = Irodalmi Ujság, 1987. 3/20–21. p.

Károlyi Csaba: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Életünk, 1987. 796–797. p.

Mózsi Ferenc: Homo hipoteticus – Határissimus. = Szivárvány, 1987. (21.) 121–126. p.

Nagy Attila Kristóf: Negatív mítosz. [Éjszaka minden megnő.] = Egyetemi Lapok, 1987. február 16. 7. p.

Pomogáts Béla: Egy író hazatér. [Pepito és Pepita.] = Magyar Hírlap, 1987. január 9. 9. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Kortárs, 1987. 7/154–156. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző két regénye. [Pepito és Petita; Éjszaka minden megnő.] = Nyelvünk és Kultúránk, 1987. 67/104–107. p.

Pomogáts Béla: A Hungarian Writer on an Island in London. = Hungarian Book Review, 1987/2.

Szakolczai Lajos: Szerelem és halál a pincén. Határ György nyíregyházi honfoglalása. [Patkánykirály.] = Színház, 1987. 11/15. p.

Szántó Judit: Határ Győző: Patkánykirály. = Kritika, 1987. 3/41–42. p.

Szász Imre: Határ Győző: Éjszaka minden megnő. = Új Tükör, 1987. szeptember 13. 23. p.

T. J.: [A Patkánykirályról.] = Szegedi Egyetemi Lapok, 1987. 13/4. p.

Tüskés Tibor: Határ Győző: Pepito és Pepita. = Somogy, 1987. 1/100–102. p.

Vajda Endre: Szatírikus apoteózis a nagy szenvedélyről. [Pepito és Pepita.] = Új Írás, 1987. 6/102–104. p.

Vajda Endre: [Éjszaka minden megnő.] = Magyar Nemzet, 1987. január 12. 6. p.

Ács Margit: A magára gömbölyödő sün. [Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására.] = Újhold-Évkönyv, 1988/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) Bp., [1988], Magvető. 429–439. p.

Balassa Péter: Összehasonlító sérelemtudomány. [Reflexiók Határ Győzőnek A nemzeti hamistudatról szóló írására.] = Újhold-Évkönyv, 1988/2. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes, főmunkatárs: Balassa Péter.) Bp., [1988], Magvető. 440–450. p.

Csibra István: Határ Győző: Pepito és Pepita; Éjszaka minden megnő. = Kritika, 1988. 2/33–34. p.

Csuhai István: Egy ismeretlen ismerős. (Utóirat az Eumolposzhoz.) = Jelenkor 1988. 1140–1142. p.

E.[va]. H[aldimann].: Győző Határ: Angelika kertje, A szép Palásthyné. = Neue Zürcher Zeitung, 1988. február 1.

Horkay–Hörcher Ferenc: Oxfordi napló. = Egyetemi Lapok 1988. 1/8. p.

Kabdebó Lóránt: Egy elfeledett regény. [Héliáne.] = Vigilia 1988. 372–375. p.

Kabdebó Lóránt: [Anibel.] = Magyar Hírlap, 1988. december 16. 9. p.

Kondász Katalin: Beteljesületlen szerelem. [Anibel.] = Harmadkor, 1988. (9.) 88–90. p.

Kovács Tibor: [Éjszaka minden megnő.] = Hét, 1988. 32/9. p.

Mezei András: Mitől magyar a magyar író és kiket szeret a haza? Beszélgetés Határ Győzővel. = Jelen, múlt, jövő. Műhelybeszélgetések. (Szerk.: Horváth Lilla.) Győr, 1988, Győr-Sopron Megyei Tanács. 197–204. p.

Piszár Ágnes: Regény mint allegória. [Éjszaka minden megnő.] = Híd, 1988. 1/121–123. p.

Rónay László: A Vigilia beszélgetése Határ Győzővel. = Vigilia, 1988. 378–384. p.

Vargha Balázs: Prosperáló Prospero. [A szép Palásthyné, Angelika kertje.] = Élet és Irodalom, 1988. március 25. (13.) 10. p.

Zalán Tibor: Lelkek perzsavására. [Anibel.] = Könyvvilág, 1988. 12/15. p.

Csányi László: Az élet rögtönzései. [Anibel.] = Új Írás, 1989. 6/121–123. p.

Csiky Ágnes Mária: Egyszemélyes forradalom. (A 75 éves Határ Győző.) = Irodalmi Ujság, 1989. 4/6. p.

Csiky Ágnes Mária: Expedíció egy föltérképezetlen területen. (A nyugati magyar dráma.) [Határ Győzőről is.] = Új Látóhatár, 1989. 314–330. p.í

Csuhai István: Ami látható és ami láthatatlan: Határ Győzőről. (Életrajzi vázlat.) = Életünk, 1989. 963–968. p.

Erdődy Edit: Egy istennő hazatér. [Anibel.] = Jelenkor, 1989. 1093–1096. p.

Földényi F. László: Határ Győző könyve. [Özön közöny.] = Jelenkor, 1989. 1025–1028. p.

F. S.: „…attól félek, hogy nem a férgese hullik…” [Interjú.] = Szegedi Egyetem, 1989. október 15. 5. p.

E[va]. Ha[ldimann].: Morbide Landkarte. = Neue Zürcher Zeitung, 1989. január 30.

Hanák Tibor: A diszharmónia művészete. [Angelika kertje, A szép Palásthyné.] = Új Látóhatár, 1989. 1/104–109. p.

Hegyi Béla: Határ Győző. (London.) [Interjú.] = – –.: Távolsági beszélgetések. Bp., [1989], Szépirodalmi. 147–241. p.

Hegyi Béla: Távolsági beszélgetés Határ Győzővel. [Interjú.] = Alföld, 1989. 11/61–70. p.

Jánosy István: Határ Győző: Köpönyeg sors – Julianosz ifjúsága. = Életünk, 1989. 969–975. p.

Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok. [Interjú.] = Jelenkor, 1989. 1029–1044. p.

Kabdebó Lóránt: A hazatérő köszöntése. = Magyar Nemzet, 1989. 267. sz. 7. p.

Kabdebó Tamás: Obulussal a szájában dörömböl a mackó. [Medvedorombolás.] = Nemzetőr, 1989. június 15. 6. p.

Kabdebó Tamás: Obulussal a szájában dörömböl a mackó. [Medvedorombolás.] = Új Látóhatár, 1989. 2/259–261. p.

Kabdebó Tamás: Egységes világkép. [Görgőszínpad.] = Katolikus Szemle, 1989. 4/340–342. p.

Kappanyos András: Határ Győző: Anibel. = Népszabadság, 1989. április 2. 9. p.

Károlyi Csaba: Határ Győző: Anibel. = Életünk, 1989. 975–977. p.

Koltai Ágnes: Thália és az Antikrisztus. [Görgőszínpad.] = Élet és Irodalom, 1989. március 31. (13.) 11. p.

Lengyel Balázs: Határ. = Magyar Napló, 1989. 10/ 6–7. p.

Lőkkös Antal: Múló évek árnyai és bölcsessége. [Medvedorombolás.] = Katolikus Szemle, 1989. 1/89–91. p.

Máté J. György: Az Istenanya és a Pásztor. [Anibel.] = Élet és Irodalom, 1989. március 3. (9.) 11. p.

Mészáros Sándor: Üres ég alatt. (Határ Győző regényei itthon.) = Alföld, 1989. 11/73–77. p.

Mohácsi János: Határ Győző: Görgőszínpad. = Vigilia, 1989. 3/234–235. p.

Oláh János: Arckép, hátérrel. = Életünk, 1989. 962. p.

Ránki Júlia: Budapesti találkozás Határ Győzővel. [Interjú.] = Magyarok, 1989. 8/35–46. p.

Rugási Gyula: Attisz, a pásztor. [Anibel.] = Kortárs, 1989. 5/150–154. p.

Rugási Gyula: Ezoterikus író. (Hamvas Béla, Szentkuthy Miklós, Határ Győző.) = Jelenkor, 1989. 1045–1059. p.

Sárközi Mátyás: Határ Győző köszöntése. = Bécsi Napló, 1989. 11–12/9. p.

Szakolczay Lajos: Határ Győző magnetofonkazetta-színháza. = Forrás, 1989. 7/153–155. p.

Szitányi György: Csodák Országa Hátsó–Eurázia. = Magyar Nemzet, 1989. április 10. 8. p.

Bálint Bea: Buddhával azonos vágányokon. Verset írni vásott rossz szokás. [Interjú.] = Képes 7. 1990. 40/36–37. p.

Csűrös Miklós: Görgőszínpad. = Somogy, 1990. 1/106–107. p.

Farkas Zsolt: I wanna be a yee. [A fontos ember.] = Magyar Napló, 1990. április 11. 4/11. p.

Gömöri György: Határ Győző hetvenéves. = – –.: Nyugatról nézve. (Tanulmányok) Bp., 1990, Szépirodalmi. 149–153. p.

Gömöri György: A lehetőségek színháza. [Sírónevető.] = – –.: Nyugatról nézve. (Tanulmányok) Bp., 1990, Szépirodalmi. 142–148. p.

Göncz Árpád: Világdráma. (Határ Győző: Golgheloghi.) = Kortárs, 1990. 12/140–142. p.

Gönczi Tamás: Golghelóghi avagy a nagy fénylésben sanyarú ujjászületés. = Életünk, 1990. 1116–1120. p.

Horváth Tamás: Irodalmi arkangyal vagy ördög. [Interjú.] = Magyar Nemzet, 1990. január 7. (6.) 7. p.

Iszlai Zoltán: Szenvedélvezet. [A fontos ember.] = Élet és Irodalom, 1990. április 13. (15.) 11. p.

Kabdebó Lóránt: Gyomáról és a Knerekről. [Interjú.] = Magyar Grafika, 1990. 6/34–38. p.

Kabdebó Tamás: Határ Győző 75. = Nemzetőr, 1990. 4/5. p.

Komoróczy Emőke, G.: Az „Időtlen madár”. (Határ Győző a „modern Apokalipszis” megörökítője.) = Stádium, 1990. 4/6–16. p.

Komoróczy Emőke, G.: A XX. század apokaliptikus víziója. [Golghelóghi.] = Életünk, 1990. 1111–1115. p.

Kulcsár Szabó Ernő: „Tűzre a csillagtérképeket…” [A léleknek rengése.] = Kortárs, 1990. 7/153–160. p.

Lengyel Balázs: Határ. = – –.: Visszatérés. Pécs, [1990], Jelenkor Kiadó. 45–51. p.

Margócsy Klára: Az értékek Határ Győző Golghelóghi c. drámájában. = Irodalomtörténeti Közlemények 1990. 1/91–101. p.

Margócsy Klára: Határ Győző: Golghelóghi. = Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis, Tom. 12/E. Irodalomtudományi Közlemények 1990. 91–101. p.

Mikola Gyöngyi: Magyar sarlatánok. [A fontos ember.] = Jelenkor, 1990. 466–468. p.

Román Győző: Pár lépés a határ. (Békés beszélgetések Békésben.) = Romániai Magyar Szó, 1990. augusztus 11. 2. p.

Rónay László: Magán-irodalom történet. [Rólunk szól a történet.] = Magyar Napló, 1990. 22. sz. 10 p.

Rugási Gyula: Határ Győző: Az ég csarnokai. = Holmi, 1990. 1/98–105. p.

Szakolczay Lajos: A szabadon szólás szörnyetege. (Határ Győző költészetéről.) = Kortárs, 1990. 7/143–152. p.

Szepesi Attila: „A Földet is körülérő szentolvasó.” [Rólunk szól a történet.] = Hitel, 1990. augusztus 8. (16.) 57–58. p.

Vargha Balázs: A magyar Rushdi. [A léleknek rengése.] = Élet és Irodalom, 1990. június 29. (26.) 11. p.

Welch, Frances: Rebel with Applause. [Interjú.] = Evening Standard (London), 1990. 1/10. p.

Domokos Mátyás: Az első szabad zsibvásár nosztalgiája. = – –.: Varázstükrök között. (Esszék, tanulmányok, kritikák.) Bp., 1991, Szépirodalmi. 202–208. p.

Gömöri György: Határ Győző: A léleknek rengése. = Alföld, 1991. 3/71–74. p.

Göncz Árpád: Világdráma. [Golghelóghi.] = – –.: Gyaluforgács. (Esszék, jegyzetek, interjúk.) Bp., 1991, Pesti Szalon. 231–233. p.

Kabdebó Tamás: Hadüzenet a halandóságnak. [Bojszintó, Halálfej.] = Nermzetőr, 1991. 5/6. p.

Komoróczy Emőke, G.: A léleknek rengése. (Határ Győző válogatott verseiről.) = Délsziget, 1991. 20/5–10. p.

Kristó Nagy István: Határ: a határtalan. [Heliáne.] = Könyvvilág, 1991. 5/8. p.

Páll Géza: [Halálfej.] = Magyarország, 1991. május 25.

Pomogáts Béla: Anyanyelv-szigeten, Határ Győzőről. = – –.: Noé bárkája. Bp., 1991, Széphalom Könyvműhely. 161–164. p.

Sándor L. István: Nyugatról nézve. [Interjú.] = Magyar Napló, 1991. 6/10–11. p.

Sárközi Mátyás: Halálfej. (Határ Győző új verseskötete.) = Bécsi Napló, 1991. 5–6/12. p.

Szakolczay Lajos: „A létezés titkáért létezünk.” [A léleknek rengése.] = Magyar Napló, 1991. május 3. (1.) 31–32. p.

Szakolczay Lajos: A költészet koldusbotján – Európába. (Határ Győző életművéről.) = Új Forrás, 1991. 4/72–78. p.

Szepesi Attila: „Kápás-asztrológus óarany talárban.” [Halálfej.] = Hitel, 1991. május 15. (10.) 58–59. p.

Szőcs Zoltán: Mai magyar múzsa. = Szivárvány, 1991. 35/163–164. p.

Bán Zoltán András: Könyvmoly. A Volga menti lovas és az elefántcsonttorony. [Szerb Antal és Határ Győző irodalomtörténeteiről.] = Holmi, 1992. 1029–1034. p.

Gömöri György: Határ-tudomány, Határ-eset. [Irodalomtörténet.] = Szivárvány, 1992. (37.) 146–147. p.

Kabdebó Lóránt: A protean master: Victor Határ. = The New Hungarian Quarterly, 1992. 33–42. p.

Kenyeres Zoltán: (Első megjegyzés.) – (Második megjegyzés.) – (Harmadik megjegyzés.) [Irodalomtörténet.] = Vigilia, 1992. 473–474., 475., 477. p.

Kg-: A szellemiség maximuma. [Irodalomtörténet.] = Könyvvilág, 1992. 2/3. p.

Komoróczy Emőke, G.: „A trágyával töltött lány.”[Heliáne.] = Műhely, 1992. 1/61–63. p.

Kovács Sándor Iván: Határ és a határtalan. [Irodalomtörténet.] = Magyar Hírlap, 1992. február 10. 13. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg és világmodell. A hangsúlyozott elbeszéltség formái az 1960/70-es évek magyar epikájában. [Határ Győzőről is.] = Literatura, 1992. 2/185–199. p.

Margócsy Klára: Határ Győző drámáiról. (A művek cirkuszi jellegéről.) = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1992. 3/295–306. p.

Margócsy Klára: Határ Győző Golghelóghi c. drámaciklusáról. = Pedagógiai Műhely. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet.) 1992. 5/83–88. p.

Margócsy Klára: Határ Győző színpadi látomásainak világában a szerző Sírónevető című kötete alapján. = Nyíregyházi főiskolai tanulmányok. 1992. 1–25. p.

Margócsy Klára: „Kegyes szép játék kerekedék!”(550.) (A Golghelóghi karneváli, cirkuszi jellegéről.) = Acta Acad. Paed. Nyíregyháziensis, Irodtud. Közl. 1992. 125–137. p.

Márkus Béla: A tárgyszeretet szörnyetege avagy Határ Győző irodalomtörténete. = Alföld, 1992. 6/60–67. p.

Marx József: Ex libris. [Irodalomtörténet.] = Élet és Irodalom, 1992. március 27. (13.) 11. p.

Pomogáts Béla: Könyvszemle az éteren. [Irodalomtörténet.] = Magyar Napló, 1992. május 15. (10.) 37–38. p.

Rugási Gyula: XX. századi freskó. (Határ Győző írói életműve 1956-ig, I–II.) = Jelenkor, 1992. 61–72., 153–162. p.

Schein Gábor: Határ Győző: Intra muros. = Vigilia, 1992. 317. p.

Schein Gábor: Határ Győző: Az Őrző Könyve. = Vigilia, 1992. 713. p.

Szekér Endre: Eszmék az irodalomról. [Irodalomtörténet.] = Forrás, 1992. 6/94–96. p.

Szepesi Attila: Mikroszkóp és melódia. [Filozófiai zárlatok.] = Hitel, 1992. január 22. (2.) 62–63. p.

Szirák Péter: A túlzás poétikája. [Heliane.] = Alföld, 1992. 1/71–75. p.

Tóbiás Áron: Budapesti beszélgetés Határ Győzővel. = Magyar Nemzet, 1992. december 5. 11. p.

Zelei Miklós: Mi van? Mi lesz? [Interjú.] = Szeged, 1992. 5/7. p.

Dömötör Adrienne: Elefántok embersége. [Az Elefántcsorda előadásáról.] = Criticai Lapok, 1993. április 13. (4.) 13. p.

Jánosy István: Pogányság – kereszténység. [Köpönyeg sors.] = – – .: Arcok, lelkek, álmok, versek. Bp., 1993, Magyar Írókamara. 32–45. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = Holnap, 1993. 2/18–22. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = – –.: Sorsfordító pillanatok. Miskolc, 1993, Felsőmagyarország Kiadó. 175–206. p.

Károlyi Amy: Késői beszámoló. (Határ Győző egyfelvonásos színművéről a Várszínházban.) [Elefántcsorda.] = Élet és Irodalom, 1993. május 21. (20.) 12. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Őstörténetünk visszatér hozzánk, de egy sokszorta magasabb fokon.” [Az Őrző könyve.] = Életünk, 1993. 662–666. p.

Komoróczy Emőke, G.: Mindannyiónkban második természetté vált az „intra muros” pszichózis. [Intra muros.] = Árgus, 1993. 3–4/57–60. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Határ Győző. [Mint epikus.] = – –.: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp., 1993, Argumentum Kiadó. 129. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Határ Győző. [Mint költő.] = – –.: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp., 1993, Argumentum Kiadó. 84–85. p.

Margócsy Klára: Egy művelt olvasó élménybeszámolói. [Irodalomtörténet.] = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1993. 2/183–185

Németh G. Béla: Visszatérés a filozófiához. [Özön Közöny.] = Kortárs, 1993. 11/100–102. p.

Papp Gábor Zsigmond: Hazatalál-e a nyugati magyar irodalom? (Riport Faludy Györggyel, Határ Győzővel és Pomogáts Bélával.) = Európai Utas, 1993. 3/36–38. p.

Rónay László: Az örökifjú Határ Győző. = Somogy, 1993. 4/7–11. p.

Rugási Gyula: Extra Muros. (Határ Győző filozófiai írásai.) = Jelenkor, 1993. 2/127–146. p.

Szegedy–Maszák Mihály: A hontalanság irodalma. (Határ Győzőről.) = Kortárs, 1993. 11/103–108. p.

Tóbiás Áron: A viccelődés nem irodalmi érték. (Budapesti beszélgetés Határ Győzővel.) = Magyar Nemzet, 1993. október 9. 19. p.

Tüskés Tibor: Határ Győző „irodalomtörténete”. = Tiszatáj, 1993. 1/89–91. p.

Wirth Imre: Ex libris. [Az Őrző Könyvéről is.] = Élet és Irodalom, 1993. június 4. (22.) 15. p.

Bohár András: /K/özön-/K/özöny. Széljegyzetek Határ Győző filozófiai munkásságáról. = Holnap, 1994. 4–5/147–158. p.

Domokos Mátyás: A 80 éves Határ Győző köszöntése. = Új Magyarország, 1994. november 12.

Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván: „Én nem tudok semmit, a nyelv tud mindent.” [Interjú.] = Tiszatáj, 1994. 1/10–14. p.

Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván: „Én nem tudok semmit, a nyelv tud mindent.” [Interjú.] = De azért itthon is maradni… Bp., 1994, Tárogató Kiadó. 7–14. p.

Görömbei András: Margócsy Klára Határ Győző drámái című kandidátusi értekezéséről. = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/253–258. p.

Határ Győző nyolcvankodása. = Nemzetőr, 1994. 11/7. p.

Határ Győző tiszteletbeli doktorrá avatásának indokolása. = Irodalomismeret, 1994. 2–3/6. p.

Jász Attila: Az eretnek apát kételyei. [Özön Közöny.] = Műhely, 1994. 5/45–47. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/195–229. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző regényei és Közép-Európa. = A modern regény Kelet-Közép-Európában. Szeged, 1994, [JATE Szláv Filológiai Tsz.–Gradus ad Parnassum.] 112–124. p.

Kabdebó Tamás: Az élet az ábrándozás megrontója. [Eumolposz.] = Alföld, 1994. 12/80–81. p.

Komoróczy Emőke, G.: Felvonásvég a világszínpadon. (Vezérlő kalauz Határ Győző bölcseleti munkáihoz.) [Bp., 1994], Stádium Könyvkiadó. 173 p.

Komoróczy Emőke, G.: A gondolkodás és a kételkedés ikerfogalmak. [Filozófiai zárlatok.] = Műhely, 1994. 5/41–45. p.

Komoróczy Emőke, G.: A „határológia” elméleti megalapozása. [Özön közöny.] = Életünk, 1994. 659–666. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Nem hiszek abban, amit én hiszek – azért vagyok filozófus.” [A fülem mögött.] = Árgus, 1993. 4/79–85. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Ő mindig volt, mindig itt volt, s olyan eset nem volt, hogy ő ne lett volna.”[A fontos ember.] = Műhely, 1994. 5/48–49. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Szélhárfák vagyunk a dombtetőn /…/ felcsendülünk, ha a felszél belénk kap – s messzecsengőn kicsendülünk, ha leszáll a szélcsend…” = Holnap, 1994. 4–5/159–171. p.

Kormos István levele Határ Győzőnek. = Műhely, 1994. 5/38–39. p.

Kovács Sándor Iván: Határ és a határtalan. (Határ Győző: „Irodalomtörténet”) = – –: Ferenchegyi esték. Bp., 1994, Magyar Írószövetség, Belvárosi Könyvkiadó. 53–55. p.

Lőcsei Gabriella: „Minden sorsfordulat készen talál.” (Határ Győző a megkésett kötetekről, a pesti irodalmi életről és az önsajnálatról.) = Magyar Nemzet, 1994. június 18. 19. p.

Margócsy Klára: Az értékek Határ Győző Golghelóghi című drámájában. = Hungarológia 1994. 5/195–200. p.

Margócsy Klára: Határ Győző drámáiról. = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. (Szerk.: Szabó B. István.) Bp., 1994, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet. 273–280. p.

Margócsy Klára: Határ Győző drámáinak dramaturgiájáról.(„Kegyes goromba játék.”) = Irodalomtörténet 1994. 1–2/239–252. p.

Margócsy Klára: Határ Győző Golghelóghijáról. = Holnap, 1994. 4–5/172–179. p.

Mózsi Ferenc: Nincs összhangban. = Szivárvány, 1994. dec. 48. p.

Perecz László: Hátrafelé–sandítás. [Az Életút második kötetéről.] = Népszabadság, 1994. október 31. 22. p.

Perecz László: A szólásszabadság szörnyetege. (Határ Győző nyolcvanéves.) = Népszabadság, 1994. november 12. 14. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző két regénye. [Pepito és Pepita, Archie Dumbarton.] = – –.:Nyugati égbolt. Bp., 1994, Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó. 36–39. p.

Pomogáts Béla: Opponensi vélemény Margócsy Klára Határ Győző drámái című kandidátusi disszertációjáról. = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/259–262. p.

Rónay László: Határ Győző füle mögött. = Élet és Irodalom, 1994. február 25. (8.) 15. p.

Sárközi Mátyás: Határ Győző 80 éves. = Ahogy tetszik, 1994. november 12.

Széchenyi Ágnes: Irodalmunk nagy „kívülállója” – „belülről”. [Az Életút három kötetéről.] = Magyar Hírlap, 1994. április 13.

Szekér Endre: A magyar nyelv kincsestárnoka. [Üvegkoporsó.] = Üzenet, 1994. 11/827–828. p.

Szőllősy Klára: Határ Győző – nekrológ, 1956. február. (Jegyzetek egy majdan megírandó esszéhez.) = Irodalomtörténet, 1994. 1–2/230–238. p.

Taxner–Tóth Ernő: Határ-út.: [Az Életút három kötetéről.] = Magyar Nemzet, 1994. október 2.

Bikácsy Gergely: A Főgarabonciárius, avagy Sors-Isten-Barom krónikása. [Életút.] = Holmi, 1995. 1463–1472. p.

Carrol, Tim: Az Elefántcsorda Angliában. [A riportot készítette: Bérczes László.] = Kortárs, 1995. 3/81–85. p.

Erdődy Edit: Határ Győző: Életút I–II–III. = Életünk, 1995. 1173–1176. p.

Fried István: Határ Győző antikvitása. = Szivárvány, 1995. 19–27. p.

Haldimann, Eva: Zwischen allen Stühlen. = Europäische Rundschau, Wien, 1995. 1/115–120. p.

Kabdebó Lóránt: Határ Győző. (Életrajzi részlet egy tanulmányból.) = Délmagyarország, 1995. Június 17. [Melléklet.]

Kenyeres Zoltán: [Irodalomtörténet.] = – –.: Irodalom, történet, írás. Bp., 1995, Anonymus Kiadó. 259–262. p.

Komoróczy Emőke, G.: Határ Győző: Bábel tornya. = Életünk, 1995. 1039–1046. p.

Lengyel Balázs: Három Határ, sőt több. = Életünk, 1995. 203–210. p.

Loy, Sandra: Elephant Heard. [Az Elefántcsorda előadásáról.] = Herald Express (Exeter), 1995. február 2.

News in the Studio. (On Victor Hatar’s „Elephant Heard”.) = Express & Echo (Exeter), 1995. február 3.

Panek Sándor: Bolond világ, forgadozz csak! (Beszélgetés Határ Győző íróval.) = Délmagyarország, 1995. június 17. [Melléklet.]

Perecz László: Az idő koldusa. [Az Életút harmadik kötetéről.] = Népszabadság, 1995. július 7. 15. p.

Pomogáts Béla: Az emigráns költő konfliktusai. (Határ Győző Kandallónál.) = Életünk, 1995. 211–213. p.

Pomogáts Béla: Határ Győző: Kandallónál. (Elemzés.) = Száz nagyon fontos vers. (Versek és versmagyarázatok.) Bp., [1995], Lord Kiadó. 383–387. p.

Scott, Juliette: Audience Cracks up after Disturbing Play. [Az Elefántcsorda előadásáról.] = Express & Echo (Exeter), 1995. február 6.

Szitányi György: „…önészlelékeny bioszférákban…” [Léptékváltás.] = Élet és Irodalom, 1995. június 2. 14. p.

Tarapcsák Ilona: Határ Győző életútja. = Észak-Magyarország, 1995. június 17. 6. p.

Tarapcsák Ilona: Határgyász-versek. 1. = Szivárvány, 1995. 3/122–128. p.

Tüskés Tibor: Hét határon túl. = Lyukasóra, 1995. 4/29–30. p.

Albert Pál: Mint Lorenzo Lotto Pesaróban. [Életút I–III.] = Kortárs, 1996. 1/79–93. p.

Bohár András: /K/özön-/K/özöny. (Széljegyzetek Határ Győző filozófiai munkásságáról.) = Új Holnap, 1996. 3/65–78. p.

Bori Imre: Családregény emlékezés-álarcban. [Az Életút három kötetéről.] = Híd, 1996. 1/82–84. p.

Csiky Ágnes Mária: Egy self-made megváltó víziói. [Éjszaka minden megnő.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 94–98. p.

Csiky Ágnes Mária: Egyszemélyes forradalom. (A 75 éves Határ Győző.) = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 110–113. p.

Csiky Ágnes Mária: Játék a véggel és a végtelennel. [Lélekharangjáték.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 105–109. p.

Csiky Ágnes Mária: Krizeológia haladóknak. [Intra muros.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 87–90. p.

Csiky Ágnes Mária: Az óriáspillangó és hárfása. [Pepito és Pepita.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 91–93. p.

Csiky Ágnes Mária: Totális színház. [Golgheloghi.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 79–86. p.

Csiky Ágnes Mária: A túlélés magasiskolája. [Köpönyeg sors.] = – –: Volt egyszer egy ötödik síp. [Bp.], 1996, Bethlen Gábor Kiadó. 99–104. p.

Gömöri, Georges: Conception historique et structure dans les pièces de Witold Gombrowicz et Gyözö Határ. (Trad.: Lajos Nyéki.) = Littérature et Émigration. Paris, 1996, Institut d’études slaves. 193–202. p.

Gömöri György: Határ György életutazása. [Az Életút három kötetéről.] = World Literature Today, 1996/3.

Kabdebó Lóránt: A modern magyar próza másik modellje. [Ti. az egyik Szentkuthy Miklós.] = – –.: Vers és próza. Bp., 1996, Argumentum. 241–286. p.

Kiss Zoltán: Léptékváltás. = Somogy, 1996. 1/92–93. p.

Niedzielsky Katalin: Hazája a filozófia. (Itthonai találkozás egy fakó szigetlakóval.) = Békés Megyei Hírlap, 1996. október 19–20. 8. p.

Pályi András: A szufi misztika aktualitása. [Léptékváltás.] = Irodalmi Szemle, 1996. 4/89–91. p.

Panek Sándor: Az élet virágba avagy árnyékba borulása. (Határ Győző a lét elviselhető súlyáról.) = Délmagyarország (Szeged), 1996. október 22. 10. p.

Perecz László: Termeszhangyavár. [Álomjáró emberiség.] = Népszabadság, 1996. május 23. 15. p.

Tarapcsák Ilona: Határgyász-versek. 2. = Szivárvány, 1996. 125–130. p.

Varga Lajos Márton: Nem tudok elszakadni Pesttől. (Határ Győző Kossuth-díjas író arról, hogy mit kapott és mit remélt a várostól.) = Népszabadság, 1996. március 19. [Budapest melléklet.] 32. p.

[Dorogi Katalin]: Éjszaka minden megnő. (Elemzés) = 7 x 7 híres mai magyar regény. [Bp., 1997], Móra. 36–44. p.

Kabdebó Lóránt: Mibe harap a posztmodern kelgyó? [Határ Győzőről is.] = Tiszatáj, 1997. 2/65–73. p.

Ferch Magda: Özön közöny ellen. (Határ Győző versről, filozófiáról meg a végső szónak hitt újdántiságokról.) = Magyar Nemzet, 1997. augusztus 1. 10. p.

Goretity József: Mi történik akkor, ha egy átlagos világpolgár elfoglalja a Hazáját, a Földet? [Éjszaka minden megnő.] = Új Holnap, 1997. 5/57–61. p.

Györgyey Klára: A dudujkai brigádvezető visszaemlékezései a rozmárbajszú „Határtalan” rabról. = – –.: Szerelmetes szurkapiszkák. Bp., 1997, Széphalom Könyvműhely. 15–24. p.

Kántor Zsolt: Kvantumgravitáció. [Interjú.] = Bárka, 1997. 1/27–31. p.

Kelemen Zoltán: Prospero protestál. [Álomjáró emberiség.] = Tiszatáj, 1997. 2/87–90. p.

Kemény István: Kísérlet. (Bánni a klasszikusokkal.) [Medaillon Madonna.] = Élet és Irodalom, 1997. június 6. 15. p.

Ferch Magda: Tébláb kalandozás a múltba és a jövőbe. (Határ Győző iskolakerüléseiről, a kiadói és terjesztői maffiákról, meg a bölcselet állapotáról.) = Magyar Nemzet, 1998. szeptember 12. 17. p.

Hajós József: A Határ-olvasás hatásaiból. (Széljegyzetek az Özön közönyhöz.) = Helikon (Kolozsvár), 1998. november 10. 4–5. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Ábrándozás az élet megmentője.” [Eumolposz.] = Somogy, 1998. 6/579–585. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Mindig szem előtt vagyok. Kegyelemnek hosszúra engedett pórázán.” [Köpönyeg sors.] = Kortárs, 1998. 2/103–108. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Már csak ő vezetget, magamban nem bízom…” [Medaillon Madonna.] = Műhely, 1998. 1/78–81. p.

Lengyel Balázs: Három Határ, sőt több. = – –.: Két sorsforduló. Bp., 1998, Balassi Kiadó. 216–224. p.

Pályi András: A költészet feltámadása. (Határ Győző válogatott versei.) [„H. Gy. levelesládája”] = Népszabadság, 1998. szeptember 7. 6. p.

Rugási Gyula: Via Victoris. (Lezáró megjegyzések Határ Győző életművéhez.) = Alföld, 1998. 8/65–84. p.

Sárközi Mátyás: Szufiták fényében. [A Fény Megistenülése.] = Élet és Irodalom, 1998. szeptember 4. 12. p.

Zsille Gábor: „Mintha mindig is itthon éltem volna…” [Interjú.] = Könyvhét, 1998. október 8. 5. p.

Huoranszki Ferenc: Újabb esélylatolgatás. = Holmi, 1999/1. 137–142. p.

Szekér Endre: Határ Győző varázsos hajszálhídjai. = Forrás, 1999/11. 24–28. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Rajongtam a járatlan utakért, érettük volt, hogy a járt utat következetesen elhagytam.” Határ Győző: Életút. I–III. = Életünk,. 1999/10. 891–904. p.

Rugási Gyula: XX. századi freskó. Határ Győző életművéről. Bp., 2000, Széphalom Kvműhely. 161 p.

Komoróczy Emőke, G.: „Írni annyi, mint nem visszarettenni attól, ami nyugtalanító.” Határ Győző: Csodák országa Hátsó-Eurázia avagy Hajnali novellák. = Somogy, 2000/1. 31–37. p.

Rugási Gyula: A pergula hűvösében. Határ Győző életműve – 1956 után. = Kortárs, 2000/1. 49–76. p.

Kelemen Zoltán: Profán filozófiatörténet. = Tiszatáj, 2000/5. 78–88. p.

Komoróczy Emőke, G.: Anima-imágók Határ Győző Anibel című regényében. = Somogy, 2000/6. 610–617. p.

Komoróczy Emőke, G.: A vénkor esdekléseiből. Határ Győző öregkori lírája. = Műhely/Győr, 2000/6. 63–67. p.

Kabdebó Tamás: Próteusz antipassiója. Esszé egy szinesztetikus szövegkönyvről, Határ Győző Golghelóghijáról. = Kortárs, 2001/4. 89–100. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Semmiről nem hallgathatunk, ami bennünk gondolódik.” Határ Győző: Szentföld a Föld. = Életünk, 2001/5. 473–480. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Bízom dolgom az időre.” Határ Győző életműve. [Bp.], 2003, Stádium Kiadó. 466 p.

Komoróczy Emőke, G.: „A szenvedés íjára felfeszítve: húrod messzebbre hord.” Határ Győző: A Karkasszban. = Tiszatáj, 2001. 7/89–99. p.

Czigány Lóránt: Hetet, havat. [Határ Győző: Alapigazságok, melyek minden alapot nélkülöznek.] = Kortárs, 2003. 2/105–108. p.

Rodek Ilona: Buddha tévedésének ünnepe. Beszélgetés a hitről Határ Győző költő-filozófussal. = Lyukasóra, 2003. 6/26–29. p.

Komoróczy Emőke, G.: „Mulat a világ, mulat…” Határ Győző: Szalamandrák, A ravatal, Libegő. = Árgus, 2003. 5/77–83. p.

Komoróczy Emőke, G.: Darályok és derglyék. Határ Győző: Darályvilág Buzdugániában. = Életünk, 2003. 5/478–480. p.

Komoróczy Emőke, G.: Határ Győző életművének kiteljesedése az emigrációban. = Somogy, 2003. 2/160–174. p.

Bodor Béla: Ex libris. Határ Győző: Üveggolyó. = Élet és Irodalom, 2004. szeptember 24. 21. p.

Gömöri György: Történelemszemlélet és struktúra. Witold Gombrowicz és Határ Győző darabjaiban. = Életünk, 2004. 10/888–894. p.

Mekis D. János: És szól. [Határ Győző versének elemzése.] = Kalligram, 2004. 2/5–7. p.

Orbán Péter: Határ Győző bölcseletéről. = Magyar Napló, 2004. 2/18–26. p.

Rónay László: Örömszerző költők. G. Komoróczy Emőke: Határ Győző életműve. = Vigilia, 2004. 4/317–318. p.

Sneé Péter: Tiszta ésszel zsigerekből. Határ Győző alapigazságairól. = Lyukasóra, 2004. 5/33–34. p.

Tarján Tamás: A trónfosztó trónra száll. Határ Győző és a detronizáció politikája – avagy: Vakablak világossága. = Tiszatáj, 2004. 11/102–107. p.

Wutka Tamás: A Gondolkodó. Határ Győző: Alapigazságaink. = Lyukasóra, 2004. 6/32–34. p.

Kabdebó Tamás: Tallózás egy határtalan birodalom füveskertjében. Határ Győző: Alapigazságok. = Új Horizont, 2004. 4/116–119. p.

Göncz Árpád: „Minden hajó hazám.” Születésnapi levél Határ Győzőnek. = Új Horizont, 2005. 1/33. p.

 

A szakirodalmat összeállította Buda Attila.