Vasadi Péter: Szakirodalom

Önálló kötetek

Halmai Tamás: Szegénység és ragyogás. Írások Vasadi Péter műveiről. Budapest. 2012. Napkút, 144 p.

Szénási Zoltán: Vasadi Péter. Budapest. 2014. Balassi, 176 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Bori Imre: A legújabb magyar líráról. Híd, 1967/12. 1370–1379. p.

Rónay György: Vasadi Péter versei elé.  In: A magunk kenyerén. (szerk. Domokos Mátyás.) Budapest. 1971. Szépirodalmi, 275 p.

Síki Géza [Rónay László]: Könyvek között. Első kötetes költők.  (Vasadi Péter: Jelentés Babylonból. Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal.) Vigilia, 1974/6. 416–418. p.

Alföldy Jenő: Három fura király. (Kiss Anna: Feketegyűrű. Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal. Vasadi Péter: Jelentés Babylonból.) Élet és irodalom, 1974/39. 11. p.

Aczél Géza: Kései indulások. (Vasadi Péter: Jelentés Babylonból. Horváth Lajos: Új Déva vára. Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal. Rózsa András: Fekete sárkány. ) Alföld, 1975/1. 75–78. p.

Síki Géza [Rónay László]: Érdemes-e verset írni?  Vigilia, 1978/9. 639–641. p.

Kelemen Lajos: Vasadi Péter: Tamariszk. Alföld, 1978/10. 81–82. p.

Síki Géza [Rónay László]: A szomjúhozó költő. Vigilia, 1976/11. 781‒783. p.

Szikszai Barnabás: „Rekedt reményed énekeltet”. Vasadi Péter világáról. Confessio, 1980/2. 122–126. p.

Lengyel Balázs: Mikor kell verset írni?  = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Budapest. 1982. Magvető, 485–494. p.

B. Krasznai Ildikó: Vasadi Péter: Hó és madarak. Somogy, 1983/1. 105–106. p.

Rába György: Jelenések költője. Vasadi Péter költészete. Vigilia, 1983/2. 139–141. p.

Reisinger János: Vasadi Péter: Hó és madarak. Kortárs, 1983/4. 657–660. p.

Erdei Sándor: Vasadi Péter: Hó és madarak.  Alföld, 1984/1. 78–79. p.

Zsirai László: Vasadi Péter: Nem kő, se csillag. Dunatáj, 1984/4. 69–70. p.

Rónay László: A „sűrű vers” természetrajza: Vasadi Péter: Nem kő, se csillag.  Napjaink, 1984/8. 29‒30. p.

Bertha Zoltán: Vasadi Péter: Nem kő, se csillag. Kortárs, 1985/1. 159–160. p.

Papp István: Vasadi Péter: Nem kő, se csillag. Jelenkor, 1985/3. 284–286. p.

Esterházy Péter: Hajnali hadművelet. Új Forrás, 1986/3. 15–19. p.

Balassa Péter: A költészet mint szerelmes férfi. Mondatok Vasadi Péter költészetéhez. Napjaink, 1986/7. 30. p.

Rába György: A költészet őspillanatai. Vasadi Péter: Fényromok. Új Forrás, 1987/6. 74–76. p.

Károlyi Csaba: Vasadi Péter: Fényromok. Jelenkor, 1987/9. 861–863. p.

Bárdos László: Érték és cél biztonsága. Vasadi Péter: Fényromok.  Napjaink, 1987/10. 31–32. p.

Kelényi Béla: Irodalom – Vasadi Péter: Fényromok. Vigilia, 1988/4. 314. p.

Czigány György: Vasadi Péter költészetéről. Távlatok, 1991/2. 66–68. p.

Rónay László: Könyvek között. Vasadi Péter: Fahíd. Vigilia, 1991/3. 237. p.

Alexa Károly – Varga Lajos Márton: A megérintett ember. Vasadi Péter: Fahíd. Jelenkor, 1991/6. 567–570. p.

Szirák Péter: A remény folytatja örökös repülését. Vasadi Péter: Fahíd. Alföld, 1991/6. 84–85. p.

Bárdos László: A teremtés lírai krónikása. Vasadi Péter: Fahíd. Életünk, 1991/6. 566–568. p.

G. Komoróczy Emőke: „A tökéletesség nem emberi erényben, hanem Krisztus keresztjében van elrejtve”. Vasadi Péter: A szív szüntelen mormolása. Műhely, 1992/3. 60–62. p.

Báthori Csaba: Kitartani a kérdések között. Vasadi Péter: Mindenki aranyat sejt. Műhely, 1994/1. 54–55. p.

Kunszabó Zoltán: Vasadi Péter: Mindenki aranyat sejt. Kortárs, 1994/9. 115–116. p.

Wirth Imre: Vasadi Péter: Mindenki Aranyat sejt. Kritika, 1994/11. 45. p.

Jász Attila: A test ige akar lenni. Vasadi Péter: Mindenki aranyat sejt. Életünk, 1995/1. 88–90. p.

Szakolczay Lajos: Szabó Ferenc: „Csillag után” – Istenkeresés a modern irodalomban. Prokop Péter: Tarkabarka. Vasadi Péter: A szív tágassága. Elmer István: Börtönkereszt – Börtönviselt katolikusok visszaemlékezései. Kortárs, 1995/12. 115–118. p.

Kerék Imre: Vasadi Péter: A viola hatalma. Műhely, 1995/6. 54–55. p.

Karádi Zsolt: „A dob mögött isten ragyog”. Vasadi Péter írásairól. Hitel. 1996/6. 90–99. p.

Jelenits István: Pohárnyi szó…  In: Vasadi Péter: Különben szétesik..., Esszék 1996.  Budapest, 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó, 5. p.

Gróh Gáspár: A gyöngeség hatalma. Vasadi Péter: Sürget az idő. Magyar Szemle, 1997/9–10. 167–171. p.

Reményi József Tamás: Vasadi Péter: A viola hatalma; Kinéz tengerre ablakon. Kortárs, 1998/1. 99–101. p.

Fejér Ádám: Weilről, a tudományról és a vallásról: Levél Vasadi Péternek. Szegedi Bölcsészfüzetek, 1998/1. 32–33. p.

Bárdos László: A megérintett tanúságtevő. Vasadi Péter: Kinéz tengerre ablakon.  Új Forrás, 1998/3. 5–10. p.

Ács József: A látszat lebontása. Vasadi Péter: Kinéz tengerre ablakon. Pannon Tükör, 1998/6. 69–70. p.

Hegyi Zoltán Imre: Nem temet, izzik. Vasadi Péter: Kinéz tengerre ablakon. Magyar Napló, 1998/7. 46. p.

Balázs Sándor: A tudatos tudattalan. Beszélgetés Vasadi Péter költővel.  Hitel, 1999/4. 3–13. p.

Fejér Ádám: Vasadi Péter költészetéről. Műhely, 2000/5. 70–72. p.

Jelenits István: „Miféle arc ez?”: Vasadi Péter köteteiről. (1979.) In: J. I.: Az ének varázsa. Budapest. 2000. Új Ember Kiadó, 200–206. p.

J. Király István: MF-könyvbemutató. Vasadi Péter versei. Magyar Felsőoktatás, 2001/1–2. 67–68. p.

Komálovics Zoltán: Az irány semlegesítése. Vasadi Péter: Innen. Új Forrás, 2002/1. 67–73 p.

Végh Attila: Vasadi Péter: A zendülés vízszaga. Szépirodalmi Figyelő, 2002/4. 68–70. p.

Bodor Béla: „És vízbe dől a város…”. Vasadi Péter: A zendülés vízszaga. Alföld, 2002/12. 98. p.

Rónay László: Isten nem halt meg. A huszadik századi magyar spirituális líra. Budapest. 2002. Szent István Társulat, 210–220. p.

Bárdos László: Tudósítás a készenlétről. (Vasadi Péter: A zendülés vízszaga.) Versek 1999–2000. Vigilia, 2003/4. 313–315. p.

Kortárs-díj, 2003 (Ács Margit, L. Simon László és Prágai Tamás laudációja Monostori Imréről, Papp Tiborról és Vasadi Péterről.) Kortárs, 2004/1. 112–120 p. = Prágai Tamás: Mindenhez ugyanannyira. kortársonline.hu, 2004/1

Hulej Enikő: Versek és rajzok – innen és onnan. Ághegy, 2004/1. 847–852. p.

Tatár Sarolta: Egy norvég-magyar verseskötet. Magyar Napló, 2004/9. 68–69. p.

Kelemen Lajos: Vasadi Péter–Végh Attila: A kígyó bőre. Szépirodalmi Figyelő, 2005/6. 122–123. p.

Deák László: Kenyér, szó, epres bádogbögre. Vasadi Péter: Hajnal Kentuckyban. Magyar Napló, 2005/8. 42. p.

Sturm László: Fénycsönd. Vasadi Péter: Hajnal Kentuckyban. Kortárs, 2005/8. 98–101. p.

Rónay László: A ’mély’ és a ’magas’ lírikusa.  In: Vasadi Péter: Séta tűzben, virágban. Válogatott versek. Budapest. 2005. Szent István Társulat, 5–20. p.

Fetykó Judit: Vélemény Vasadi Péter Keresztény verséről. Börzsönyi Helikon, 2006/2. 11–13. p.

Halmai Tamás: Mélyről ragyog. Vasadi Péter: Hajnal Kentuckyban. Alföld, 2006/4. 96–98. p.

Krupp József: Engem fest már a tenger”. Vasadi Péter: Az öreg Renoir. Vigilia, 2006/6. 434–437. p.

Kelemen Lajos: Vasadi Péter: Hajnal Kentuckyban. Szépirodalmi Figyelő, 2006/2. 129–130. p.

Németh István Péter: Újraolvasó-napló Vasadi Péterről. Hévíz, 2006/2–3. 24–30. p.

Jász Attila: Szívünk tiszta ezüstpor. Levélféleség Vasadi Péter evangéliumi költészetéről. Új Forrás, 2006/6. 101–104. = J. A.: Fürdőkádból a tenger. Szeged. 2009. Tiszatáj Alapítvány, 37–47 p. (Tiszatáj könyvek.)

Zsávolya Zoltán: A megfelelések költője. Három bekezdés a nyolcvanéves Vasadi Péterről. Vigilia, 2006/6. 468–470. p.

Halmai Róbert: Vasadi Péter: A viola hatalma. halmai.uw.hu, 2007. márc. 5. p.

Halmai Tamás: Ünnep az egész. (Vasadi Péterről.) terasz.hu, 2007. jún. 6. p.

Halmai Tamás: Rianás az égen. Az arany motívuma Vasadi Péter költészetében. Új Forrás, 2007/7. 5–9. p.

Halmai Tamás: Belső túlerő. Vasadi Péter: Körülnéz. Megköszöni. Alföld, 2007/10. 102–105. p.

Halmai Tamás: Nap száll föl a szavak közt. Vasadi Péter Kegyelem című verséről. Vigilia, 2007/11. 836–838. p.

Szénási Zoltán: Vasadi Péter: Körülnéz. Megköszöni. Vigilia, 2007/11. 877. p.

Vincze Ferenc: „Nem tudom, valóban eltörött-e / minden egész”. Vasadi Péter: Intarzia. Magyar Napló, 2008/4. 66–67. p.

Halmai Tamás: A szent hajó. Vasadi Péter és Végh Attila beszélgetőkönyvéről. Életünk, 2008/5. 38–40. p.

Halmai Tamás: Szent mulatság síkon, hegyeken. Vasadi Péter: Intarzia. Új Forrás, 2008/7. 101–104. p.

Halmai Tamás: Fény és szó. A szerelmi beszéd természete Vasadi Péter lírájában. Vigilia, 2008/8. 600–604. p.

Halmai Tamás: Vasadi Péter: A figyelem kertvárosa. Vigilia, 2008/9. 718–719. p.

Halmai Tamás: Szívbe fogadott világ. Az esszéíró Vasadi Péter. Új Forrás, 2008/9. 73–78. p.

Halmai Tamás: A kifejezés aranyketrecében. Vasadi Péter ars poeticái. Életünk, 2008/10. 18–25. p.

Halmai Tamás: Szegénység és ragyogás. Vasadi Péter A szív szüntelen mormolása című regényéről. Új Forrás, 2009/3. 101–104. p.

Halmai Tamás: Káin arca visszafordul. Vasadi Péter Ha az áldozat elszabadul című regényéről. Bárka, 2009/3. 65–67. p.

Szénási Zoltán: Vasadi Péter: Kenyeret adtál. Vigilia, 2009/10. 797–798. p.

Végh Attila: Lomb és gyökér. Vasadi Péter költészete. In: Vasadi Péter válogatott versei. (Vál. Végh Attila.) Budapest. 2009. Írott Szó Alapítvány – Magyar Napló Kiadó, 193–206. p. = V. A.: A ragyogás ideje. Budapest. 2012. Helikon, 133‒143. p.

Halmai Tamás: Gyűrű alakú Nap. Költészet és katolicitás – Vasadi Péternél. Új Forrás, 2011/2. 38–43. p.

Szénási Zoltán: „Szépen lázadj!”. Vasadi Péter költészetéről. Új Forrás, 2011/2. 44–49. p.

Monostori Imre: Új Forrás-os levelesládámból I. (Vasadi Péter). Új Forrás, 2011/2. 52–53. p.

Kelemen Lajos: Vers születik, azért ünnep van. Vasadi Péter válogatott verseiről. Műhely, 2011/2. 66–68. p.

Urbán Péter: Szent túlerőben. Vasadi Péter: Opál beszéd. Szépirodalmi Figyelő, 2011/3. 48–52. p.

Halmai Tamás: Szórend, törvény, szerelem? Vasadi Péter esztétikai nézeteiről. Vigilia, 2011/6. 470–473. p.

Sántha József: Nyelvében él. Vasadi Péter: Opál beszéd. Jelenkor, 2011/7. 853–856. p.

Bartusz-Dobosi László: Kimondani a Kimondhatatlant. Vasadi Péter: Opál beszéd. Kortárs, 2011/7–8. 165–168. p.

Bárdos László: Kezdettől a végső fokon. Vasadi Péter egy verstípusáról. Parnasszus, 2012/1. 18–23. p.

Végh Attila: Vasadi és a csodalámpa. Vasadi Péter: Világpor. Magyar Napló, 2012/4. 57–58. p.

Iancu Laura: Nem kétséges: Vasadi Péter: Világpor. Hitel, 2012/8. 125–126. p.

Szénási Zoltán: Szóvá lett test. Allegória és/vagy szimbólum Vasadi Péter korai költészetében. Többlet, 2013/1. 95–105. p.

Baán Tibor: Dimenziókapu. Vasadi Péter: Világpor. Műhely, 2013/3. 64–65. p.

Szénási Zoltán: „Attila, nézd...”. Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművében. Vigilia, 2013/3. 177–183. p.

Szénási Zoltán: Kontempláció és extázis. Külső és belső térélmények a kilencvenes évek Vasadi-lírájában. Új Forrás, 2013/8. 13–22. p.

Szénási Zoltán: Ciklus és szerep. Költői nagykompozíciók és szereplehetőségek a hetvenes és nyolcvanas évek Vasadi-lírájában. Vigilia, 2013/9. 677–682. p.

Papp Emese: Úrfölmutató költészet. Vasadi Péter: Világpor. Vigilia, 2013/9. 708–709. p.

Szénási Zoltán: Elhalasztott apokalipszis. Végidővízió és emlékezet Vasadi Péter Ha az áldozat elszabadul című művében. Alföld, 2014/7. 95–101. p.

Türjei Zoltán: Út a valamitől a személyiségig. Vasadi Péter: Sokan vagyok. Magyar Napló, 2014/10. 60–61. p.

Báthori Csaba: Hiszek, segíts. Vasadi Péter: Sokan vagyok. Vigilia, 2015/2. 151–152. p.

Hlavacska András: Hit, vallás, vallomás. Vasadi Péter: Csönd születik. Szépirodalmi Figyelő,, 2016/4. 77–81. p.

Halmai Tamás: Akit megvesz az Isten melege. Vasadi Péter költői világa. Új Forrás, 2016/6. 13–19. p.

Szénási Zoltán: Lapszéli firkálások a 90 éves Vasadi Péternek. Új Forrás, 2016/6. 22–29. p.

Bozók Ferenc: Szeretet és elfogadás Vasadi Péter írásaiban. Vigilia, 2016/9. 673–676. p.

Krupp József: Valóság és önmagaság. Vasadi Péter kritikáiról. Vigilia, 2016/9. 677–682. p.

Lázár Kovács Ákos: „Egy magyar ürge”. Köszöntésképpen a 90 éves Vasadi Péter szóművesnek, akinek költött házaiba bizton menekülhetünk. Vigilia, 2016/9. 708–709. p.

Papp Máté: A figyelem szenvedélyes szeretete. Vasadi Péter: Csönd születik. Vigilia, 2016/9. 710–711. p.

Zsille Gábor: „Az idő itt nem számít”. Búcsú Vasadi Pétertől. Magyar Napló, 2018/1. 53. p.

Szénási Zoltán: Még egyszer visszaint. Búcsúsorok Vasadi Pétertől. Vigilia, 2018/1. 69–70. p.

Cseke Ákos: Epilógus. Vasadi Péter 1926–2017. Új Forrás, 2018/2. 7–11. p.

Simon Adri, Zsille Gábor négykezese: A hétköznapok teológiája. Búcsú Vasadi Pétertől. Irodalmi Jelen, 2018/4. 8–12. p.

Rónay László: Beérkezés. Töredék Vasadi Péterről. Vigilia, 2018/5. 353–360. p.

Báthori Csaba: Sorsáthallás némaság idején. Vasadi Péter Tegyük föl című verséről. Vigilia, 2018/5. 361–371. p.

Halmai Tamás: Az éneklő fiók. Vasadi Péter és a zene. Vigilia, 2018/5. 372–374. p.

Komálovics Zoltán: A költő kitart. Vasadi Péter: A kórus kitart. Vigilia, 2018/11. 870–872.p.