Vasadi Péter: Bibliográfia

Életműsorozat

Vasadi Péter összes verse I. 1961–1987. (Szerk.: Zsille Gábor.) Budapest. 2021. Magyar Napló, 648 p.

Vasadi Péter összes verse II. 1988–2005. (Szerk.: Zsille Gábor.) Budapest. 2022. Magyar Napló, 480 p.

Vasadi Péter összes verse III. 2006–2017. (Szerk.: Zsille Gábor.) Budapest. 2022. Magyar Napló, 664 p.

Önálló kötetek

Versek

Jelentés Babylonból. Versek. Budapest. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 140 p.

Ének a szomjúságról. Versek. Budapest. 1976. Szépirodalmi Könyvkiadó, 97 p.

Tamariszk. Versek. Budapest. 1978. Szépirodalmi Könyvkiadó, p.

Hó és madarak. Versek. Budapest. 1982. Szépirodalmi Könyvkiadó, 202 p.

Nem kő, se csillag. Versek. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 114 p.

Fényromok. Versek. Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 158 p.

Fahíd. Válogatott és új versek. Budapest. 1990. Szépirodalmi Könyvkiadó, 281 p.

Mindenki aranyat sejt. Versek. Budapest. 1993. Jelenkor Kiadó, 69 p.

A Viola hatalma. Versek. Budapest. 1995. Széphalom Könyvműhely, 65 p.

Kinéz tengerre ablakon. Versek. Budapest. 1997. Kortárs, 52 p.

Mézízű vas. Versek. 1998. József Attila Megyei Könyvtár, 94 p.

Innen. Válogatott versek. Budapest. Professzorok Háza. 2000.

A zendülés vízszaga. Versek. Budapest. 2002. Széphalom Könyvműhely, 87 p.

Innen, onnan. Versek és rajzok. Kolbein Falkeid, Kovács Ferenc, Vasadi Péter. Budapest. Új Mandátum. 2003. (Kétnyelvű kötet.)

Hajnal Kentuckyban. Versek. Budapest. 2005. Kortárs, 122 p.

Séta tűzben, virágban. Versek. Budapest. 2005. Szent István Társulat, 174 p.

Intarzia. Versek. Budapest. 2007. Kortárs, 129 p. (Kortárs vers.)

A figyelem kertvárosa. Versek. Budapest. 2008. Szerzői kiadás, 108 p.

Vasadi Péter válogatott versei. (Vál. és utószó: Végh Attila.) Budapest. 2009. Írott Szó AlapítványMagyar Napló, 206 p.

Opál beszéd. Versek. 2011. ParnasszusTipp-Cult Kft., 87 p.

Világpor. Versek. 2012. Magyar Napló, 132 p.

Tetőzés. Versek. Budapest. 2014. Napkút, 117 p.

Csönd születik. Versek. Budapest. 2016. Napkút, 100 p.

A kórus kitart. Zenei témájú művek és válogatott versek. (Vál.: Halmai Tamás, Zsille Gábor.) Budapest. 2018. Magyar Napló, 290 p.

Szerelem és Szerelem. Válogatott versek. Gerecse. 2018. Új Forrás, 128 p.

Tenger mögötte. Új versek, 2016. IV. – Versek. 2018. Vigilia, 78 p.

 

Széppróza

A szív szüntelen mormolása. Esszéregény. Budapest. 1991. Szent István Társulat, 245 p.

Tettetés nélkül. Karcolatok, elbeszélések. Budapest. 1995. Nemzeti Tankönyvkiadó, 152 p.

Ha az áldozat elszabadul. Próza. Budapest. 2004. Széphalom Könyvműhely, 87 p.

 

Esszék

Tűzjel. Esszék. Budapest. 1978. Szent István Társulat, 250 p.

Az ember reménye. Esszék. Budapest. 1982. Ecclesia, 412 p.

A szív tágassága. Esszék. 1993. Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum, 168 p.

Ahogy én tudom… Esszék. 1994. Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum, 135 p.

Sürget az idő. Esszék. Budapest. 1996. Magyar Helikon, 210 p.

Különben szétesik… Esszék. Budapest. 1996. Nemzeti Tankönyvkiadó, 131 p.

Üdvösség ideje. Budapest. 1997. Széphalom Könyvműhely.

Csoportkép. Látás, jelek, jelentés. Irodalomkritikák. Budapest. 1998. Kortárs, 114 p.

Egy nap süt idebent. Irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest. 1999. Nemzeti Tankönyvkiadó, 173 p.

Nem ragyogtak hiába. Prózai írások. [Budapest]. 2002. Kairosz, 206 p.

Körülnéz. Megköszöni. Jegyzetlapok hitről, emberről, világról. Budapest. 2006. Szent István Társulat, 218 p.

Kenyeret adtál… Prózai írások. Budapest. 2009. Szent István Társulat, 230 p.

Sokan vagyok. Esszék. Budapest. 2014. Magyar Napló, 201 p.

 

Egyéb

Lanza Del Vasto, Júdás, Bp., Ecclesia, 1983 (regényfordítás).

A kígyó bőre. Nyolc dialógus a létről. Végh Attilával. Budapest. 2005. Kortárs, 104 p.