Takáts Gyula: Szakirodalom

Bibliográfiák

Takáts Gyula. Bibliográfia. Összeáll.: Magyar Józsefné. Kaposvár. 1981. Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, 124 p. (Somogyi bibliográfiák 9.)

Takáts Gyula. Bibliográfia 1981–1991. Összeáll.: Magyar Józsefné. Kaposvár. 1992. Megyei és Városi Könyvtár, 44 p. (Somogyi bibliográfiák 9/B.)

Takáts Gyula bibliográfia. 1992–2002. Összeáll.: Köpflerné Szeles Judit. Kaposvár. 2003. Megyei és Városi Könyvtár, 72. p. (Somogyi bibliográfiák.)

Monográfiák, tanulmánygyűjtemények

Bertók László: Takáts Gyula írói útja. Főiskolai szakdolgozat. 1963. 36 p. [Kézirat – hozzáférhető a Kaposvári Megyei Könyvtárban.]

Laczkó András: Takáts Gyula. Bp. 1976. Akadémiai, 182 p. (Kortársaink.)

Takáts Gyula 70 éves. Szerk.: Lackó András. Kaposvár. 1981. Kaposvári Miniatűr Könyvgyűjtő Klub, 74 p.

Pomogáts Béla: Otthon a világban. Írások Takáts Gyuláról. Kaposvár. 1986. Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat, 64 p. (Somogyi Almanach 42.)

Csányi László: Takáts Gyula világa. Tanulmányok. Kaposvár. 1991. Somogy Megyei Könyvtár, 110 p.

Tüskés Tibor: A hasznos szép költője. Írások Takáts Gyuláról. Kaposvár. 1996. Megyei és Városi Könyvtár, 166 p.

Lackó András: Keressük a Heszperidák kertjét! Pályaképvázlat Takáts Gyuláról. Kaposvár. 1996. Kaposvár Önkormányzata, 196 p.

Csűrös Miklós: „A teljes részei”. Írások Takáts Gyuláról. Pécs. 2009. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 160. p. (Pannónia könyvek.)

Fehér Zoltán József: Dedikált könyvek Takáts Gyula könyvtárában. Pécs. 2020. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 246 p. (Pannónia könyvek.)

Esszék, tanulmányok, kritikák és interjúk

Radnóti Miklós: Takáts Gyula: Kút. Nyugat, 1935/8. II. 133–134. p. = R. M.: Próza. Novellák és tanulmányok. Szerk.: Réz Pál. Bp. 1971. Szépirodalmi, 453–454 p.

Weöres Sándor: Takáts Gyula: Kút. Magyar Minerva, 1935/7. 223–224. p.

Jékely Zoltán: Takáts Gyula: Kút. Napkelet, 1936/9. 636–637. p. = J. Z.: A Bárány vére. Bp. 1981. Szépirodalmi, 266–268. p.

Vas István: Takáts Gyula: Kakuk a dombon. Nyugat, 1938/1. I. 74–75. p. = V. I.: Évek és művek. Kritikák és tanulmányok 1934–1956. Bp. 1958. Magvető, 41–44. p. = V. I.: Az ismeretlen isten. Tanulmányok 1934–1973. Bp. 1974. Szépirodalmi, 752–755. p. = V. I.: Tengerek nélkül. Tanulmányok. Bp. 1978. Szépirodalmi, 40–42. p. (Vas István összegyűjtött munkái 4.)

Várkonyi Nándor: Takáts Gyula: Május. Nyugat, 1939/8. II. 118–119. p.

Kelemen János: Takáts Gyula: Családfa helyett. Nyugat, 1941/8. 565–566. p.

Sőtér István: Takáts Gyula: Hold és hárs. Magyar Csillag, 1943/16. II. 241–242. p. = Válasz, 1948/10–11. II. 769–770. p. = S. I.: Négy nemzedék. Bp. 1948. Parnasszus, 194–195. p. = S. I.: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Bp. 1966. Gondolat, 284–285. p.

Kulcsár Adorján: Takáts Gyula prózája. (A Polgárjelöltekről.) Diárium, 1947/1. 40. p.

Hamvas Béla: Takáts Gyula: Se ég se föld. Diárium, 1947/3. 136. p.

Várkonyi Nándor: Takáts Gyula válogatott versei.(Az emberekhez című kötetről.) Dunántúl, 1956/15. 79–86. p.

Fodor András: Vizitükör. Csillag, 1956/1. 197–199. p.

Rónay György: Az olvasó naplója. (A Mézöntőről.) Vigilia, 1958/12. 754–756. p.

Simon István: Költő a tájban. Takáts Gyula költészetéről. Kortárs, 1961/5. 764–768. p. = S. I.: A virágfa árnyékában. Tanulmányok, kritikák, cikkek 1953–1963. Bp. 1964. Szépirodalmi, 148–159. p.

Domokos Mátyás: Takáts Gyula: Kinek könnyebb? Jelenkor, 1963/5. 473–475. p.

Szeghalmi Elemér: Takáts Gyula: Évek, madarak. Kortárs, 1965/8. 1326–1330. p. = Sz. E.: Freskó és pasztell. Bp. 1971. Ecclesia, 114–120. p.

Rónay György: Takáts Gyuláról. A Könyv, 1965/8. 266–268. p. = Jelenkor, 1968/1. 58–61. p. = R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető, 227–237. p.

Hallama Erzsébet: Takáts Gyula: Egy flóbertpuska története. Jelenkor, 1968/6. 562–563. p.

Rónay György: Az olvasó naplója. (A Villámok mértana kötetről.) Vigilia, 1968/7. 490. p.

Rónay László: Virágba borult kert. Jelenkor, 1972/2. 172–176. p.

Fioláné Komáromi Gabriella: Takáts Gyula: Dorombol a hold. Somogy, 1973/2. 123–124. p.

Fodor András: Mézöntő. Takáts Gyula költeményének elemzése. Jelenkor, 1973/3. 228–234. p. = F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirodalmi, 111–121. p. = Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből. Szerk.: Detre Zsuzsa, Bárány György. Bp. 1981. Gondolat, 116–126. p.

Fodor András: Takáts Gyuláról. Kortárs, 1973/4. 654–661. p. = F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973. Szépirodalmi, 7–27. p.

Ágh István: Becehegyi vendéglátó. Takáts Gyula: Sós forrás. Élet és Irodalom, 1973/17. 11. p.

Bécsy Tamás: Takáts Gyula: Sós forrás. Kritika, 1973/10. 24. p.

Rónay László: Sós források vizein. Takáts Gyula életútja. = R. L.: Hűséges sáfárok. Bp. 1975. Szépirodalmi, 321–341. p.

Csűrös Miklós: „Száz nap a hegyen”. Takáts Gyula új verseiről. Somogy, 1975/4. 22–28. p.

Albert Zsuzsa: „A valóságból a valót…”Takáts Gyula: Száz nap a hegyen. Könyvvilág, 1975/5. 3. p.

Bécsy Ágnes: Takáts Gyula: Hódolat Berzsenyi szellemének. Irodalomtörténet, 1978/2. 559–562. p.

Lengyel Balázs: Hegyen, tó fölött.Takáts Gyula: Vulkánok, fügefák. Élet és Irodalom, 1978/12. 11. p. = L. B.: Közelképek. Válogatott tanulmányok. Bp. 1979. Szépirodalmi, 289–293. p. = L. B.: Zöld és arany. Válogatott esszék. Bp. 1988. Magvető, 421–425. p.

Kenyeres Zoltán: A hűség természete.Takáts Gyula: Vulkánok, fügefák. Új Írás, 1978/9. 115–117. p. = K. Z.: A lélek fényűzése. Bp. 1983. Szépirodalmi, 195–200. p.

Csűrös Miklós: A létezés varázsának költészete.Takáts Gyula: Vulkánok, fügefák. Jelenkor, 1978/9. 845–855. p. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirodalmi, 7–31. p.

Wéber Antal: Takáts Gyula regényeiről. (Polgárjelöltek; Színház az „Ezüst Kancsó” -ban.) Kritika, 1979/12. 28. p.

Csűrös Miklós: Takáts Gyula: A semmi árnyéka. Somogy, 1980/3. 99–101. p.

Rába György: Takáts Gyula arcképéhez. Jelenkor, 1981/2. 103–106. p. = R. Gy.: Csönd herceg és nikkel szamovár. Bp. 1986. Szépirodalmi, 253–258. p.

Pethő Bertalan: Takáts Gyula lét-kérdéseihez. Jelenkor, 1981/2. 107–113. p.

Takáts Gyula: Fakutyán, fényben. A versről a költővel Domokos Mátyás beszélget. Jelenkor, 1981/2. 114–120. p. = Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Bp. 1982. Szépirodalmi, 114–127. p.

Nádor Tamás: Ex libris Takáts Gyula. Beszélgetés. Új Írás, 1981/2. 122–128. p.

Makay Gusztáv: Egy költő, aki hű maradt önmagához.Takáts Gyula: Százhúsz vers. Jelenkor, 1981/6. 564–568. p.

Mészáros Sándor: Takáts Gyula: Helyettük szóljál. Alföld, 1983/3. 75–76. p.

Kerék Imre: Takáts Gyula: A rejtett egész. Dunatáj, 1984/4. 61–65. p.

Károlyi Csaba: Takáts Gyula: Más távlat. Kortárs, 1987/9. 159–162. p.

Tandori Dezső: Takáts Gyula: Kövül az idő. Kortárs, 1989/11. 163–165. p.

Jánosy István: Deus sive natura.Takáts Gyula: Szonettek a Styxen túlra. Dunatáj, 1991/1. 72. p.

Bodor Béla: Takáts Gyula: Szonettek a Styxen túlra. Kortárs, 1991/2. 152–154. p.

Lator László: Takáts Gyula láthatatlan műhelyei. [Verselemzés: Vihar előtt.] Holmi, 1991/2. 132–134. p. = Látóhatár, 1991/4. 10–14. p. = L. L.: Költők, versek, barátaim. Bp. 1993. Európa, 128–133. p.

Kulcsár Szabó Ernő – Varga Lajos Márton: Kifogni a lét tragikumán.Takáts Gyula: Versek Drangalagból. Jelenkor, 1991/7–8. 665–668. p.

Kabdebó Lóránt: Árkádia tárlatai. Jelenkor, 1992/6. 553–561. p.

Weber József: Az igazi város. Takáts Gyula regényeiről. Somogy, 1996/1. 17–21. p.

Nagy Imre: Csu Fu és a füge ága.Takáts Gyula: Csu és Drangalag. Jelenkor, 1996/7–8. 728–731. p.

Szentmártoni János: „A szárny reménye tart”. Takáts Gyula: Már Drangalag viszi. Magyar Napló, 2001/2.

Csűrös Miklós: A föld kérdő reménye. Takáts Gyula: Emlékek életrajza. Holmi, 2002/12. 1629–1632. p.

Takáts Gyula 100. (Összeállítás Nagy László születésének 90. évfordulója alkalmából.) Életünk, 2011/2.

Kelemen Lajos: Világot nyit. Csűrös Miklós: A teljes részei. Kortárs, 2011/6.

Stamler Ábel: Határ Győző levelei Takáts Gyulának. Somogy, 2015/2. 31-35 p.

Fehér Zoltán József: Takáts Gyula utóélete. Somogy, 2017/1. 17-31 p.

Parill Orsolya: Pasztellnyomat egy szerelemről.  Somogy, 2017/1. 86-91 p.

Szirtes Gábor: Bece, a nagy tó és egy fügebokor. Takáts Gyula, a naplóíró. [Takáts Gyula: Újabb évek Drangalagban 1985–1988.] Somogy, 2017/1. 92-96 p.

Fehér Zoltán József: Takáts Gyula és az Életünk. Rózsa Bélával folytatott levelezése tükrében – a kezdetektől 1986-ig. Vasi Szemle, 2017/5. 555–586 p.

Parill Orsolya: Az ötvenes évek kultúrpolitikája egy váratlanul felbukkant Egry-levél „vízi” tükrében. KÉPÍRÁS internetes folyóirat, 2018. július 12.

Kiss Norbert Péter: Takáts Gyula irathagyatéka az MNL Somogy Megyei Levéltárában. Levéltári Szemle, 2018/3. 27-40 p.

Fehér Zoltán József: Fényteljes emlékek. Takáts Gyula és Anna-Maija Raittila levelezése. Somogy, 2019/1. 8–25 p.

Parill Orsolya: Megszépítő emlék – Takáts Gyuláról és Gallé Kornéliáról. KÉPÍRÁS internetes folyóirat, 2019/5.

Stamler Ábel: Takáts Gyula balatoni tájairól. KÉPÍRÁS internetes folyóirat, 2019/5.

Fehér Zoltán József: Narancsos kacsa Pensierben (tanulmány). Dénes Tibor Takáts Gyulának írott dedikációi és levelei nyomán. apokrifonline, 2020. március 1.

Fehér Zoltán József: A Balaton Takáts Gyula és Tüskés Tibor levelezésében. Tüskés Tibor születésének 90. évfordulójára. KÉPÍRÁS internetes folyóirat, 2020/4.

Parill Orsolya: Irodalmi pinceszer, avagy mi történt Bacchus kápolnájánál? KÉPÍRÁS internetes folyóirat, 2020/4.

Kovács Emőke: Fehér szirmok, sárga csodák, fekete bárkák, bordó nádasok... - Takáts Gyula hagyatéka. Interjú Parill Orsolyával. likebalaton.hu, 2020. június 26.

Fehér Zoltán József: „...békéscsabai víg napjaink emlékére... ”Takáts Gyula 1982. évi könyvheti szereplései Békéscsabán és Szolnokon és azok előzményei. Életünk, 7. sz. 2020/7. 43–55 p.

Fehér Zoltán József: Barátságok bölcsője Balatongyörök – Takáts Gyula, Martyn Ferenc és Takács Jenő találkozásai. KÉPÍRÁS internetes folyóirat 2021/6.

Kiss Norbert Péter: „Én tudom, mi az, vidéki művésznek lenni” – Borsos Miklós levelei Takáts Gyulához. KÉPÍRÁS internetes folyóirat, 2021/6.

Parill Orsolya: „Kettős tükör, fénnyel…” – Ihlet és parancs (Takáts Gyula Balaton-attitűdjei I.) KÉPÍRÁS internetes folyóirat 2021/6.

Parill Orsolya: „Kettős tükör, fénnyel…” – Ihlet és parancs (Takáts Gyula Balaton-attitűdjei II.) KÉPÍRÁS internetes folyóirat 2021/6.

 

A szakirodalmat összeállította Bengi László.