Takáts Gyula: Kéziratok

A drangalagi hős című vers kézirata és kézzel javított gépirata

Saját célra készített jegyzetek Az egyetlen című vers felolvasásához

A Csak emléke volt című vers kézirata

A Balatonparton című vers autográf példánya

Takáts Gyula