Takáts Gyula: Bibliográfia

Önálló kötetek

A somogyi Nagyberek. Adatok a somogyi Nagyberek gazdaság- és településföldrajzához. (Doktori értekezés.) Pécs. 1934. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet, 40 p. (Specimina Dissertationum Facultatis Philosophicae Regiae Hungaricae Universitatis Elisabethinae Quinqueecclesiensis, 51 p.)

Kút. Versek. Ill.: Halvax Gyula. Kaposvár. 1935. Kaposvári Katolikus Szabadegyetem, 64 p. (Pannon Múzsa könyvtára 1.)

Kakuk a dombon. Versek. Kaposvár. 1937. Berzsenyi Társaság, 80 p.

Május. Versek. Pécs. 1939. Janus Pannonius Társaság, 64 p. (A Janus Pannonius Társaság Könyvtára 10.)

Családfa helyett. Válogatott és új versek. Bp. 1941. Bolyai Akadémia, 80 p. (Bolyai Könyvek.)

Vágják a berket. Kisregény. Bp. 1942. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 60 p. (Diárium Könyvtár.)

Hold és hárs. Versek. Kaposvár. 1943. Bolyai Akadémia, 100 p. (Bolyai Könyvek.)

Polgárjelöltek. Regény. Bp. 1945. Magyar Élet, 394 p. = 2. kiadás a Színház az „Ezüst Kancsó”-ban című regénnyel együtt: Polgárjelöltek. Színház az „Ezüst Kancsó”-ban. Regények. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1979. Magvető, 464 p.

Se ég se föld. Versek. Bp. 1947. Egyetemi Nyomda, 112 p.

Az emberekhez. Válogatott és új versek. Bp. 1955. Szépirodalmi, 212 p.

Egry József – Takáts Gyula: Vizitükör. Rajzok és versek. Pécs. 1955. Dunántúli Magvető, 40 p. = 2., reprint kiadás. Utószó: Tüskés Tibor. Kaposvár. 1986. Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár. (Pannónia Könyvek.)

Színház az „Ezüst Kancsó”-ban. Regény. Ill.: Kass János. Bp. 1957. Magvető, 154 p. = 2. kiadás a Polgárjelöltek című regénnyel együtt: Polgárjelöltek. Színház az Ezüst Kancsó-ban. Regények. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1979. Magvető, 464 p.

Rózsává lett róka. Gyermekversek. Ill.: Szántó Piroska. Bp. 1958. Móra, 60 p.

Mézöntő. Versek. Bp. 1958. Szépirodalmi, 182 p.

Képek és versek útjain. Tanulmányok, esszék, műfordítások. Bev.: Kanyar József. Kaposvár.1961. Somogy Megyei Tanács VB Műv. Oszt., 72 p. (Somogyi Almanach 6.)

Virágok virága. Új versek. Bp. 1961. Szépirodalmi, 128 p.

Kinek könnyebb? Novellák. Bp. 1963. Szépirodalmi, 244 p.

Évek, madarak. Válogatott versek. Bp. 1965. Szépirodalmi, 400 p.

Egy flóbertpuska története. (Ifjúsági) regény. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1967. Móra, 156 p.

Villámok mértana. Versek. Ill.: Szántó Piroska. Bp. 1968. Szépirodalmi, 200 p.

A tündérhal és a háló. Balatoni halászrege. Ill.: Bartha László. Bp. 1968. Móra, 40 p.; 2. kiadása: ua., 1983.

Vitorlás a berken. (Ifjúsági) regény. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1971. Móra, 228 p.; 2. kiadása: ua., 1978. 216 p.

Egy kertre emlékezve. Művek és mesterek között. Tanulmányok, esszék. Bp. 1971. Szépirodalmi, 388 p.

Sós forrás. Versek. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1973. Szépirodalmi, 136 p.

Dorombol a hold. Gyerekversek. Ill.: Szántó Piroska. Bp. 1973. Móra, 40 p.; 2. kiadása: ua., 1979.

Száz nap a hegyen. Versek. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1975. Szépirodalmi, 160 p.

Hódolat Berzsenyi szellemének. Versek és tanulmányok. Kaposvár. 1976. Somogy megyei Nyomda, 52 p. (Somogyi Almanach 24.)

Fogadj be világ. Versek. Békéscsaba. 1976. Megyei Könyvtár, 10 p. (Poesis Hungarica 1. sor. 7.)

Vulkánok, fügefák. Régi és új versek. Ill.: Szántó Piroska. Bp. 1978. Szépirodalmi, 560 p.

A harmónia keresése. Esszék, tanulmányok. Bp. 1979. Szépirodalmi, 400 p.

A semmi árnyéka. Versek. Bp. 1980. Szépirodalmi, 252 p.

Százhúsz vers. Versek. Bp. 1980. Magvető, 216 p.

Kimondani. Versek. Ill.: Würtz Ádám. Pécs. 1981. Szikra Nyomda, 30 p.

Helyettük szóljál. Versek. Bp. 1982. Szépirodalmi, 160 p.

A rejtett egész. Versek. Bp. 1984. Szépirodalmi, 144 p.

Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934–1949. Utószó: Pomogáts Béla. Bp. 1984. Magvető, 344 p.

Tükrök szavabetűk arca. Jegyzetek–válaszok. Vallomások. Bp. 1985. Szépirodalmi, 340 p.

Felhők Árkádiából. Összegyűjtött versek 1930–1967. Ill.: Szántó Piroska. Bp. 1986. Szépirodalmi, 480 p.

Somogyi pásztorvilág. Tanulmány. Kaposvár. 1986. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 128 p.

Más távlat. Összegyűjtött versek 1967–1983. Ill.: Szántó Piroska. Bp. 1987. Szépirodalmi, 416 p.

Kövül az idő. Új versek. Bp. 1989. Szépirodalmi, 184 p.

Szonettek a Styxen túlra. Versek. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1990. Magvető, 116 p.

Versek Drangalagból. Versek. Bp. 1991. Szépirodalmi, 128 p.

Csokonai Somogyban. Tanulmány. Kaposvár. 1993. Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 32 p.

Az innen és a túl. A szerző válogatása életművéből. Versek. Bp.–Ungvár. 1994. Trikolor–Intermix, 168 p. (Örökségünk.)

Az igazi poézis keresése. Írások Berzsenyi Dánielről. Tanulmányok. Szerk.: Tüskés Tibor. Ill.: Martyn Ferenc. Pécs–Kaposvár. 1994. Baranya Megyei Könyvtár–Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 110 p. (Pannónia Könyvek.)

Csu és Drangalag. Új versek. Ill.: Egry József és Würtz Ádám. Pécs. 1996. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 80 p. (Pannónia Könyvek.)

Rajz és líra. T. Gy. kiállítása. Kálmán Imre Múzeum, Siófok, 1996. november 20–1997. február 28. Siófok. 1996. Kálmán Imre Múzeum, 16 p.

Már Drangalag viszi. Új versek. Bp. 2001. Nap Kiadó, 128 p.

Emlékek életrajza. Esszék, visszaemlékezések. Kaposvár. 2002. Berzsenyi, 154 p.

Öt esztendő Drangalagban. Naplójegyzetek. Pécs. 2005. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 304 p.

Bacchus könyve. Becehegyi emlékek. (Takáts Gyula becehegyi vendégkönyve.) 2006. Kaposvár. Berzsenyi, 128. p.

Hol is a Volt. Új versek. Pécs. 2007. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 64 p.

Fodor András és Takáts Gyula levelezése 1948–1997. Pécs. 2007. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 536 p. (Pannónia könyvek.)

Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése 1941–1991. Pécs. 2008. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 224 p.

Takáts Gyula válogatott versei. Szerk.: Oláh János. Bp. 2010. Magyar Napló, 250 p.

A hasznos szép. Versek a népművészetről és a néphagyományról. Vál. és bev.: Pomogáts Béla. Kaposvár. 2011. Berzsenyi, 68 p.

Újabb évek Drangalagban 19851988. Pécs. 2016. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 256 p. (Pannónia könyvek.)

Becei agenda. Pincenapló. Pécs. 2018. Pro Pannonia Kiadó Alapítvány, 80 p.

Takáts Gyula és Tüskés Tibor levelezése 1959–2008. (Szerk., a jegyz., névmutatót és a repertóriumot kész. Fehér Zoltán József.) Pécs. 2021. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 544 p. (Pannónia könyvek.)

 

A bibliográfiát összeállította Bengi László és a DIA.