Takács Zsuzsa: Szakirodalom

Önálló kötet

Halmai Tamás: Takács Zsuzsa. Monográfia. Bp. 2010. Balassi, 196 p.

Szalagyi Csilla: Takács Zsuzsa költészete. Monográfia. 2022. Budapest., L’Harmattan, 264 p.

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, köszöntők

Juhász Ferenc, Rónay György: [Az Új Írás körkérdése pályakezdésről, pályakezdőkről]. Új Írás, 1969/7. 63–65., 72–73. p.

Vadas József: Two young hungarian poets / Deux Jeunes poetes hongrois. Takács Zsuzsa és Petri György. Arion 5, Bp. 1972. Corvina, 97–101. p.

Baán Tibor: „A szenvedélyes arc a keretből kihajol”. Takács Zsuzsa költészetéről. Mozgó Világ, 1988/4. 125–127. p.

Baán Tibor: A szenvedélyes én. Takács Zsuzsa költészetéről. Újhold Évkönyv, 1991/1. 184–191. p.

Bárdos László: A találkozás lényegisége. Takács Zsuzsa verseiről. Vigilia, 1993/5. 375–378. p.

Szív Ernő [Darvasi László]: Ötvenhárom ceruzarajz. Takács Zsuzsa. Élet és Irodalom, 1995. márc. 10. 6. p.

Báthori Csaba: Titkok és rettegések. Kalligram, 1998. jan–febr. 20–26. p.

Csűrös Miklós: „Folyamatos belső beszéd”. = Cs. M.: Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből. Pomáz. 2000. Kráter Műhely Egyesület, 241–245. p.

Szűcs Terézia: Van későbbi idő? Bevezetés Takács Zsuzsa költészetének olvasásába. Műhely, 2002/5. 62–64. p.

Halmai Tamás: Mielőtt kihűlne a Nap. Takács Zsuzsáról. Terasz, 2007. máj. 1. (Rejtőzködő mesterek IV.) http://www.terasz.hu//terasz.php?id=irodalom&page=cikk&cikk_id=10979

Bodor Béla: „…másféle látásról van szó”. Élet és Irodalom, 2008. nov. 28.

Szabó T. Anna: A születés napja. Beszélő, 2008. nov–dec.

Vörös István: Szekrény a Holdban. Beszélő, 2008. nov–dec.

Hegyi Gábor: A sokkérdésű szfinx. Takács Zsuzsa lírájáról. Beszélő, 2008. nov–dec.

Bodor Béla: „Fénylik nekik az elsötétített éjszaka…”. Nyílt és belső terek Takács Zsuzsa képi világában. Parnasszus, 2009. Tavasz. 17–22. p.

Vasadi Péter: „alig tekintve széjjel…”. Parnasszus, 2009. Tavasz. 23–24. p.

Halmai Tamás: „Köszönetünk és kétségbeesésünk”, Közelítés Takács Zsuzsa költészetéhez, Parnasszus, 2009/ tavasz, 25-33.p. = kötetben: H.T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 9-20.p.Vörös István: Két Takács-szonett. Parnasszus, 2009. Tavasz. 34. p.

Kölüs Lajos: Takács Zsuzsa a JAK-táborban. Parnasszus, 2009. Tavasz. 46–48. p.

Halmai Tamás: Az álom körvonaltalan tárgyai : Takács Zsuzsa költészete a hatvanas-hetvenes években, Jelenkor, 2009. (52. évf.) 9. sz. 943-952. p.  = H.T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 23-38.p. www.jelenkor.net/archivum/cikk/1783/az-alom-korvonaltalan-targyai

Szalagyi Csilla: Folytonosság a lírai beszédben: Pilinszky János költészetének irodalmi recepciója Takács Zsuzsánál, Irodalomismeret, 2011/3. 37-47. p.  http://epa.oszk.hu/03200/03258/00004/pdf/EPA03258_irodalomismeret_2011_03_037-047.pdf

Krusovszky Dénes: Az emlékezet közös többszörösei : Takács Zsuzsa novelláiról, Beszélő 16. évf. 5. sz. (2011. máj.), 81-83. p.  http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-emlekezet-kozos-tobbszorosei = K.D.: Kíméletlen szentimentalizmus : esszék, kritikák , L'Harmattan, [2014].  57-61. p.

Tompa Zsófia: Arccal szemközt állani : Gondolatok Beney Zsuzsa Tél és Takács Zsuzsa Nyár című versfüzérének dialógusáról, Vigilia, 2011. (76. évf.) 7. sz. 501. p.

Hernádi Mária: A kegyelem órája : Vörösmarty Mihály: A vén cigány, Takács Zsuzsa: Végtelen órán, In.: A vén cigány : a Székesfehérvárott és Kápolnásnyéken 2011. április 20-22-e között rendezett A vén cigány-konferencia szerkesztett és bővített anyaga / alkotó szerk. Fűzfa Balázs. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2012. 278-285. p.

Reményi József Tamás: Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv : Artisjus Irodalmi Díj költészet kategóriában (laudáció), Élet és irodalom 58. évf. 17. sz. (2014. ápr. 25.), 10. p. http://www.es.hu/cikk/2014-04-25//artisjus-irodalmi-dijak.html

Kelemen Lajos: Egy szenzibilis realista : néhány megjegyzés Takács Zsuzsa Tiltott nyelv című kötete ürügyén, In.: Búvópatak, 13. évf. 5. sz. (2014. máj.), 14-15. p.

Szénási Zoltán: A könnyek tárgya: Tárgyiasság és poétika Takács Zsuzsa három kötetében, Alföld, 2013/7. 39-45. p. =  Sz. Z.: Örökkék ég alatt : tanulmányok, Savaria Univ. Press Szombathely, 2016, 136-144. p.

Szalagyi Csilla: Testek maszkjai mögött: megtestesülések Takács Zsuzsa A test imádása, India című kötetében  = Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában / szerk. Boros Oszkár [et al.],Gondolat, Budapest. 2014. 232-239.p.

Halmai Tamás: A földi határok : Takács Zsuzsa: Madarak beszélgetése = H. T.: Az anyagtalan morfológiája : esszék, kritikák / Halmai Tamás, Kronosz, Pécs 2014. 56-57. p.

Szalagyi Csilla: "Nincs kijárat”: nyitott és zárt terek geometriája Takács Zsuzsa és Pilinszky János költészetében, kötetben: Térérzékelések, térértelmezések / [szerk. Ádám Anikó, Radvánszky Anikó]. – Budapest, Kijárat, 2015. 254-264.p.

Szénási Zoltán: Az ünnep ideje. Vörösmarty, Babits és Takács Zsuzsa egy-egy verséről, Vigilia, 2015/4.262-268. p. = Sz.Z.: Örökkék ég alatt : tanulmányok, Savaria Univ. Press, Szombathely 2016. 51-59. p.

Szalagyi Csilla: „Nemsokára már tréfált vele Brahms”. Takács Zsuzsa zeneleírásai, Vigilia, 2017/7.  508–517. p.  http://epa.oszk.hu/02900/02970/00923/pdf/EPA02970_vigilia_2017_07_508-517.pdf

Egy idegen erdő mélyén: Takács Zsuzsa hetvenéves / [riporter] Papp Sándor Zsigmond, Népszabadság 66. évf. 273/2. sz. (2008. nov. 22.), 10. p.

Nagy találkozások. Takács Zsuzsával beszélget Szőnyeg-Szegvári Eszter és Szénási Zoltán, Új Forrás, 2012/ 3. 6-16.p.

Takács Zsuzsa: A katarzis gyógyít. Nagyvizit Takács Zsuzsánál 1.  Jánossy Lajos, Keresztury Tibor, 2012. november 1.  http://www.litera.hu/hirek/en-nem-akarom-megismerni-onmagamat

Takács Zsuzsa: Ma is versmonológokat álmodom. Nagyvizit Takács Zsuzsánál 2., Jánossy Lajos, Keresztury Tibor, 2012. november 5.  http://www.litera.hu/hirek/en-nem-akarom-megismerni-onmagamat-2

Keresztury Tibor: Nyugtalanító és finom. Takács Zsuzsa születésnapjára. 2013. november 25. http://www.litera.hu/hirek/nyugtalanito-es-finom

Ayhan Gökhan: Az utolsó szó jogán kellene írni : beszélgetés Takács Zsuzsa költővel, Népszabadság 71. évf. 183. sz. (2013. aug. 7.), p. 16.

Urfi Péter: „Ne legyen hazugság benne” – Takács Zsuzsa költő, Magyar Narancs, 2014/10. (03. 06.) http://magyarnarancs.hu/konyv/ne-legyen-hazugsag-benne-89067

Ayhan Gökhan: „A vers számomra vallomástétel” – Interjú Takács Zsuzsával. 2017. március 3. https://nullahategy.hu/a-vers-szamomra-vallomastetel-interju-takacs-zsuzsaval/

Takács Zsuzsa: Ha mindent tudnék magamról, biztosan nem írnék többet. A Litera beszélgetése Takács Zsuzsával, http://www.litera.hu/hirek/takacs-zsuzsa-ha-mindent-tudnek-magamrol-biztosan-nem-irnek-tobbet

Csepregi Evelyn: Rokonságban Pilinszkyvel, 2018. 06. 13. http://nepszava.hu/cikk/1162067-rokonsagban-pilinszkyvel

Szabó T. Anna és Takács Zsuzsa - Ilyen volt a Margó ötödik napja! http://konyves.blog.hu/2018/06/11/szabo_t_anna_takacs_zsuzsa

Modor Bálint: Életrajz-változatok Takács Zsuzsára, (2018. november 25.)  http://www.litera.hu/hirek/eletrajz-valtozatok-takacs-zsuzsara

Szepesi Dóra: Életrajz-változatok Takács Zsuzsára – vers és próza vele és róla (2018. november 28.) http://www.barkaonline.hu/helyszini-tudositasok/6514-eletrajz-valtozatok-takacs-zsuzsara

Zöllner Júlia Anna: Adytól a hallgatásig, prae.hu (2018. 12. 01.) https://www.prae.hu/article/10718-adytol-a-hallgatasig/

Tandori Dezső: Palackposta Takács Zsuzsának, Tiszatáj, 2018/ 11, 3.

Jánossy Lajos: Ami személyes és ami szent, Litera, 2018. november. 23. https://litera.hu/irodalom/publicisztika/janossy-lajos-ami-szemelyes-es-ami-szent-takacs-zsuzsa-80.html

Nagy Gabriella: Közös katarzisunk, http://www.litera.hu/hirek/nagy-gabriella-kozos-katarzisunk-takacs-zsuzsa-80

Schein Gábor: Irtózat és gyönyör : a 80 éves Takács Zsuzsa köszöntése, Élet és irodalom 62. évf. 47. sz. (2018. nov. 23.), 5. p.

Csilla Szalagyi: Vertraut und fremd in der Musik. Musikalische Ekphrasis in der Dichtung von Zsuzsa Takács, (ford.: Mártonffy Marcell) = Identität, Migration und Interkulturalität in den Literaturen Mitteleuropas, szerk.: Marcell Mártonffy / Karl Vajda, 209-239.

Szalagyi Csilla: Takács Zsuzsa emlékezés-gyakorlatai, Tiszatáj, 2018/1, Diákmelléklet.

Kulcsár-Szabó Zoltán, Takács Zsuzsa Aegon-díjas (laudáció), Élet és Irodalom, 63. évf. 15. sz. (2019. ápr. 12.) 5.

Jánossy Lajos, Regényes, álombeli életrajzok, Müpa Magazin, XIV. évfolyam 4. szám, 2019/ augusztus – október,  52-53.

Kiss Orsi, Takács Zsuzsa nem menekült el a Vak Remény hívásától, Könyvesblog, 2019. április 09.   https://konyves.blog.hu/2019/04/09/takacs_zsuzsa_nem_menekult_el_a_vak_remeny_hivasatol

Rácz Anna, Takács Zsuzsa elmesélte, hogyan válnak költeménnyé az álmai, Librarius, 2019. 06.  https://librarius.hu/2019/06/04/takacs-zsuzsa-elmeselte-hogyan-valnak-koltemennye-az-almai/

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Némajáték

Domokos Mátyás: Bemutatjuk Takács Zsuzsát. Könyvtájékoztató, 1970/11. 8–9. p.

gl. : Némajáték. Takács Zsuzsa versei. Magyar Nemzet, 1971. febr. 28. 13. p.

F. R. [Falus Róbert]: „Költők egymás közt”. Népszabadság, 1971. márc. 19. 7. p.

B. Gy. [Bessenyei György]: Néma játék. Takács Zsuzsa verseskötetéről. Népszava, 1971. júl. 17. 8. p.

Demény Ottó: Takács Zsuzsa: Némajáték. Magyar Hírlap Melléklet, 1971. márc. 13. 4. p.

Székely Magda: A szabadvers új hullámában. Élet és Irodalom, 1971. 12. 11. p.

Pomogáts Béla: T. Zs.: Némajáték. Kritika, 1971/5. 55–57. p.

Veress Miklós: Varázsolás és ellenvarázslat. 3 költő. Tiszatáj, 1971/6. 560–563. p.

Kulin Ferenc: T. Zs.: Némajáték. Kortárs, 1971/7. 1160–1161. p.

Alföldy Jenő: Költőavatás. 3 költő. Új Írás, 1971/7. 120–123. p.

Tamás Attila: Kilenc elsőkötetes lírikusról. Tiszatáj, 1971/8. 746–753. p.

Simon Zoárd: Költők indulása. Több elsőkötetesről. Életünk, 1972/1. 89–91. p.

Halmai Tamás: Az álom körvonaltalan tárgyai: Takács Zsuzsa költészete a hatvanas-hetvenes években, Jelenkor, 2009/ 9. sz. 943-952. p., kötetben: H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 23-29.p.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/1783/az-alom-korvonaltalan-targyai

Szalagyi Csilla: Gyöngéd figyelem játéka, Új forrás 2017/5, 29-38.p. 

A búcsúzás részletei

F. R. (Falus Róbert): Könyvszemle. Mai költészetünk. Népszabadság, 1977. jan. 25.

– boross – : T. Zs.: A búcsúzás részletei. Kritika, 1977/2. 24. p.

Fábri Péter: A búcsúzás részletei. Takács Zsuzsa versei. Új Tükör, 1977/7. 40. p.

Lengyel Balázs: Második kötetes költők. 3 költő. Élet és Irodalom, 1977/13. 11. p.

Kabdebó Lóránt: Versek között. Három költőnő [Várkonyi Anikó, Gutai Magda, T. Zs.]. Magyar Hírlap, 1977. május 22. 10. p.

Pomogáts Béla: Harmincasok. 5 költő. Új Írás, 1978/7. 89–91 p.

Szalagyi Csilla, Teremtéstörténet és színpadi jelenet imperatívuszai: Takács Zsuzsa: A búcsúzás részletei , Kortárs 62. évf. 7-8. sz. (2018. júl.-aug.), 147-159.

Tükörfolyosó

Szederkényi Ervin: Létezés-technikai zavaraink versben és prózában. Dunántúli Napló, 1983. ápr. 23. 9. p.

Budai Katalin: A költő videója. Élet és Irodalom, 1983/30. 11. p.

Pomogáts Béla: Tükörfolyosó. Takács Zsuzsa versei elé. Új Tükör, 1983. aug. 7.

Barta Erzsébet: Takács Zsuzsa: Tükörfolyosó. Alföld, 1983/9. 75–76. p.

Ferenczi László: New Volumes of Poetry. The New Hungarian Quarterly, 1983/92. 175. p.

Csűrös Miklós: Tükörfolyosó. Takács Zsuzsa verseskötetéről. Jelenkor, 1984/3. 258–260 p.

Tandori Dezső: „…De hiszen felnőtt! hát vígasztalan…”. Új Írás, 1984/6. 118–120. p.

Albert Zsuzsa: Tükörfolyosó. (Une galerie des glaces). Poésies de Zsuzsa Takács. The Hungarian P.E.N., 1986/27. 110–111. p.

Szalagyi Csilla, Tükörképjátékok, Pannonhalmi Szemle, 2018/4, 80-93.

Eltékozolt esélyem

Harkai Vass Éva: Eltékozolt esélyek könyve. Híd, 1987/4. 552–554. p.

Jánosi Zoltán: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Alföld, 1987/5. 79–81. p.

– t.or [Tóth Sándor]: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Új Ember, 1987/28. 6. p.

Rónay László: Eltékozolt esélyem. Jelenkor, 1987/7–8. 758–760. p.

Lengyel Balázs: Women’s Fates. The New Hungarian Quarterly, 1987/108. 166–169. p.

Tandori Dezső: „e fájdalomtól már-már”. Új Írás, 1988/2. 124–126. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Életünk, 1988/4. 468–470. p.

Simor András: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. Kritika, 1988/4. 42. p.

Lengyel Balázs: Takács Zsuzsa: Eltékozolt esélyem. = Visszatérés. Pécs. 1990. Jelenkor, 81–83. p.

Rejtjeles tábori lap

--

Sötét és fény kora. Válogatott és új versek

Rapai Ágnes: Beavatás. Könyvvilág, 1989/5. 38. p.

Szitányi György: Takács Zsuzsa: Sötét és fény kora. Magyar Nemzet, 1989. jún. 6. 6. p.

Kartal Zsuzsa: A világ szerelmese. Élet és Irodalom, 1989/30. 10. p.

Pécsi Györgyi: Sötét és fény kora. Népszava, 1989. aug. 26. 8. p.

Szitányi György: Sötét és fény kora. Igen, 1989/6–7. 62. p.

B. Juhász Erzsébet: Eltékozolt esély? Napjaink, 1990/4. 35–36. p.

Vasadi Péter: Kétértelműség a jelekben. Jelenkor, 1990/5. 475–479. p.

Lengyel Balázs: Takács Zsuzsa: Sötét és fény kora. = Visszatérés. Pécs. 1990. Jelenkor, 93–96. p.

Halmai Tamás: „…egyetlen szerelem minden”. Takács Zsuzsa Sötét és fény kora című kötetének újraolvasása, Vigilia, 2009/ 8. 590-595. p.
http://epa.oszk.hu/02900/02970/00828/pdf/EPA02970_vigilia_2009_08_590-595.pdf  Kötetben: H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 55-63. p.

Viszonyok könnye

Papp Ágnes Klára: Ex libris. Takács Zsuzsa: Viszonyok könnye. Élet és Irodalom, 1992/20. 25. p.

Ferencz Győző: Pokol és ima. Kortárs, 1992. júl. 7. 97–101. p.

Schein Gábor: Takács Zsuzsa: Viszonyok könyve (sic!). Vigilia, 1992/10. 799. p.

Tamás Ferenc: Napló és összerakós játék. Magyar Napló, 1992/26. 42–43. p.

Dobozi Eszter: Az árnyalatok poézise. Alföld, 1993/1. 75–77. p.

Keresztury Tibor: A fénykor búcsúztatása. Jelenkor, 1993/2. 167–168. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve IV. Takács Zsuzsa: Viszonyok könyve. (sic!) Forrás, 1993/3. 84–85. p.

Báthori Csaba: Rítus és szabadság. Holmi, 1993/8. 1134–1136. p.

Báthori Csaba: Takács Zsuzsa világa. 1. Titkok és rettegések. 2. Rítus és szabadság : Takács Zsuzsa: Viszonyok könnye. 3. Én, egy, százezer = B. Cs.: Játék a sötéttel : esszék, Budapest : Napkút K., 2007. - 1. [r.], 2. köt. p. 36-48., 2. [r.], 2. köt. p. 49-55., 3. [r.], 2. köt. 55-58. p.

Tárgyak könnye

Schein Gábor: Takács Zsuzsa Tárgyak könnye című kötetéről. Műhely, 1994/6. 65–66. p.

Legeza Ilona: Takács Zsuzsa Tárgyak könnye. = http://cgi.t-online.hu/ilegeza/sendpage.cgi?rec=li2122

Vörös István: Tárgyak könnye, Viszonyok könnye. Tanító, 1997. febr.

Utószó

Vörös István: Te, ő, én. Élet és Irodalom, 1996/22. (máj. 31.) 14. p.

Báthori Csaba: Haláltér. Műhely (Győr), 1996/5. 51–52. p.

Payer Imre: Takács Zsuzsa: Utószó. Vigilia, 1996/11. 876–877. p.

Tamás Ferenc: „...edzés a végső egyedüllétre...” Jelenkor, 1997/2. 194–200. p.

Villányi László: Életszomj. Pannonhalmi Szemle, 1997/3. 132–136. p.

Mesterházi Mónika: Valaki néz egy ablakból. Holmi, 1997/8. 1156–1161. p.

Tóth Csaba: A grammatikai szerepek hálójában. Alföld, 1998/5. 102–105. p.

Báthori Csaba: Haláltér. = B. Cs.: A nyíl és a húr. Pozsony. 2005. Kalligram, 372–381. p.

A bűnök számbavétele

Bán Zoltán András: A boldogtalan bűntudat. Élet és Irodalom, 1998. jún. 5.

Orbán Gábor: A bűnök számbavétele. Új Ember, 1998. szept. 20.

Rónay László: Takács Zsuzsa: A bűnök számbavétele. Kritika, 1999/1. 37. p.

Schein Gábor: Meghívó. Alföld, 1999/4. 89–94. p.

Bedecs László: Bűn, bűntudat, emlékezet. Jelenkor, 1999/6.

Egri Zsolt: Valami változott. Műhely (Győr), 1999/4. 86–87. p.

Keresztury Tibor: Az álom anyagszerűsége. = K. T.: Kételyek kora. Bp. 2002. Magvető, 117–118. p.

A letakart óra

Ferencz Győző: Idővetületek. Népszabadság, 2001. május 12. 31. p.

Bodor Béla: A múlás-jelenség. Élet és Irodalom, 2001/24. (jún. 15.) 25. p.

Schein Gábor: Asztalbontás. Holmi, 2001/12. 1689–1691. p.

Lator László: Ki írja, hogy csinálja? Jelenkor, 2002/11. 1195–1197. p. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/265/ki-irja-hogy-csinalja  = Szabad szemmel : esszék, Budapest : Európa, 2016. 163-169. p.Major Anita: Takács Zsuzsa: A letakart óra. Vigilia, 2002/11. 879. p.

V. Gilbert Edit: Takács Zsuzsa: A letakart óra. Kritika, 2004/9. 31. p.

Üdvözlégy, utazás!

Reményi József Tamás: A megmaradt készség. Népszabadság, 2004. szept. 11.

Báthori Csaba: Én, egy, százezer. Magyar Narancs, 2004/41. (okt. 7. 37. p.

Dérczy Péter: A bátor szív. Élet és Irodalom, 2004/44. (okt. 29.) 24. p.

Ambrus Judit: Ex libris. Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Élet és Irodalom, 2004/48. 23. p.

Borbély Szilárd: Ex libris. Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás! Élet és Irodalom, 2004/50. (dec. 10.) 23. p.

Tóth Ákos: De fato. Új Forrás, 2005/4. 38–45. p.

Bodor Béla: Beszédgyakorlat tiltott nyelven. Holmi, 2005/10. 1299–1303. p.

Rácz Péter: Szorongató és fenséges. Jelenkor, 2005/10. 985–988. p.

Zsille Gábor: Sötét nap, fényes csillag. Magyar Napló, 2005/11. 39–40. p.

Baán Tibor: „A távozás tere”. Műhely (Győr), 2006/2. 73–74. p. = Baán Tibor: „A távozás tere", "A megismerés kalandja" c. fejezet részeként, In: Nagylátószög : művek, utak, irányok,Hét Krajcár, Budapest , 2010. 116-123. p.

Acsai Roland: „A Kármel hegyére vezető út”. Litera, 2005. márc. 25. 

Halmai Tamás: Gazdagság és hűség. Takács Zsuzsa Üdvözlégy, utazás! című verséről, Vigilia, 2006/10. 773-776. p. http://epa.oszk.hu/02900/02970/00794/pdf/EPA02970_vigilia_2006_10_773-776.pdf  = H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 106-122. p.

Máthé Andrea: Tartókötélen - avagy Út a lélek éjszakájában (Az "Akarsz-e játszani" c. fejezet részeként) = M. A.: A könyv csábítása : tanulmányok, esszék, kritikák, L'Harmattan, Budapest 2009. - 223-225. p.

Szűcs Teri: A válasz reményében, Parnasszus 15. évf. 1. sz. (2009. Tavasz), 42-45. p.

Bányai János: Későmodern poétika : Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás = B.J.: Költő(k), könyv(ek), vers(ek) : könyv és kritika IV., Forum, Újvidék 2010. 232-235. p.

A megtévesztő külsejű vendég

Reményi József Tamás: Kivilágított. Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. Népszabadság, 2007. május 26. = R.J.T.:  Zsurnál : újságos kritikák, : Kortárs, Budapest, 2007. 101-103. p.

N. N.: Klasszikusok, félklasszikusok és kortársak. Heti Válasz, 2007/22. (máj. 31.)

Miklya Anna: Takács Zsuzsa férfi is meg nő is. Könyvesblog http://konyves.blog.hu/2007/05/31/takacs_zsuzsa_ferfi_is_meg_no_is

Bodor Béla: Próza feltétlenül és feltételekkel, Litera, 2007. június 2.  https://litera.hu/magazin/kritika/proza-feltetlenul-es-feltetelekkel.html

László Emese: Egy másik kezdés. Élet és Irodalom, 2007/24. (jún. 15.)

Budavári Csilla: Önéletrajz vagy amit akartok. Prae, 2007. szept. http://www.prae.hu/prae/articles.php?aid=762

Kolozsi Orsolya: A világ mutatványossátrának kakasülőjén. HÍD (Újvidék), 2007. szept. 

Ménesi Gábor: Nem akartam otthon lenni. Irodalmi Jelen (Arad), 2007. szept. 

Eszéki Erzsébet: Könyvek a karácsonyfa alá. Világgazdaság, 2007. dec. 14.

Szegő János: Megtévesztő vendég-szövegek. Beszélő, 2008. márc. http://beszelo.c3.hu/cikkek/megteveszto-vendeg-szovegek

Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája. Vigilia, 2008/4.

Demeter Zsuzsa: Hány novella egy élet? Jelenkor, 2008/7–8. 891. p.

Eisemann György: Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. (Önéletrajzaim). Műhely (Győr), 2008. (31. évf.) 4. sz. 66-67. p.

Halmai Tamás: Vállra hajtott fej, Új Forrás, 2009/ 4 56-59.p. http://epa.oszk.hu/00000/00016/00144/090414.htm  = H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 140-143. p.

V. Gilbert Edit: Lidércek ha találkoznak, avagy mit kezdjünk a feldolgozhatatlannak? Parnasszus, 2009. Tavasz (XV. évf. 1. szám),35-41.

Szalagyi Csilla: Száműzetés a boldogok közé. Tiszatáj, 2022/4, 77-84.

Jaj a győztesnek!

Takács Ferenc: Szembenézés. Népszabadság, 2008. dec. 13.

Luchmann Zsuzsanna: Válaszkeresések. Az esszé mint az (ön)megértés alakzata. Jelenkor, 2009/9.

Eisemann György: Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! Műhely (Győr), 2009/4. 66-67. p. http://epa.oszk.hu/02900/02978/00022/pdf/EPA02978_muhely_2009_04_66-78.pdf

Máthé Andrea: Egy írástudó szétágazó ösvényein. Parnasszus, 2009. Tavasz. 15. évf. 1. sz. 49-50.p.

Bodor Béla: Dolgaink Istennel: Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek!
Holmi, 2010. (22. évf.) 1. sz. 109-114. old. http://epa.oszk.hu/01000/01050/00073/pdf/holmi_22_01_2010_109-139.pdf

A test imádása. India

Szűcs Teri: A testért - Takács Zsuzsa: A test imádása: India; Borbély Szilárd: A Testhez, Beszélő, 2010/  9-12., 142-145. p.

Halmai Tamás: A test imádása, Új Forrás, 2010/5, 70-77.p. http://epa.oszk.hu/00000/00016/00155/100515.htm Kötetben: H. T.: Takács Zsuzsa, Balassi, 2010, 123-131. p.

Ayhan Gökhán: Testnyelv, magas fokon, Népszabadság 68. évf. 159/2.  (2010. júl. 10-11.), 18. p.

Pécsi Györgyi: Test és Lélek, tükörben, maszkban – Takács Zsuzsa: A test imádása. India (kritika), Kortárs, 2010. /11., 105-109. p. http://epa.oszk.hu/00300/00381/00153/EPA00381_kortars_2010_11_3298.html = P. Gy.: Írások és olvasások,  M. Nyugat Kvk., Vasszilvágy, 2011. 54-60.p.

Borbély Szilárd: Verstest megszólító módban, 2010/ 28. (július 16.) 21.p. http://www.es.hu/cikk/2010-07-18/borbely-szilard/verstest-megszolito-modban.html kötetben: B. Sz.: Hungaricum-e a magyar líra? Esszék, kritikák, Parnasszus könyvek, Magasles, IX., 113-115. p.

Ughy Szabina: Uralkodó test, Magyar nemzet 73. évf. 309. sz. (2010. nov. 13.), 35. p.

Bazsányi Sándor: Ex libris, 2010/ 47. (november 26.) 19. p. http://www.es.hu/cikk/2010-11-28/bazsanyi-sandor/ex-libris.html

Szűcs Teri: Ez mind mi leszünk egykor, Jelenkor, 2010./ 12. 1372-1376. p. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2132/ez-mind-mind-mi-leszunk-egykor

Bán Zoltán András: Ex libris, 2011/ 4. (január 28.) 19. p. http://www.es.hu/cikk/2011-01-30/ban-zoltan-andras/ex-libris.html

Németh Zoltán: A létezéstől elkápráztatott nyelv, Tanítvány,  2011/1, 73-76.p. http://veritasnova.hu/index.php/kritika/61-kritika1 Kötetben: N.Z.: Itinerárium,: Media Nova N : Nap K., Dunaszerdahely , 2015. 139-144.p.

Varga Mátyás: Hányféle boldogság? Pannonhalmi Szemle, 2011. / 1.  101.p. 

Komálovics Zoltán: A hozzátartozás poétikája, Műhely, 2011. (34. évf.) 2. sz. 63-66. p.  http://epa.oszk.hu/02900/02978/00031/pdf/EPA02978_muhely_2011_02_64-80.pdf#page=2

Krusovszky Dénes: "Hazafelé tart a testem" Műút, 2011./ 23. sz. 62-65. p. http://epa.oszk.hu/02300/02381/00023/pdf/EPA02381_Muut_2011_023_062-065.pdf = K.D.: Kíméletlen szentimentalizmus : esszék, kritikák,  L'Harmattan, [2014]. 40-46. p.

Jánossy Lajos: Távolról közelre, 2011. június 25. http://www.litera.hu/hirek/tavolrol_kozelre

Kirilla Teréz: A test szerelme Éretted - a végtelenségért. Takács Zsuzsa : A test imádása - India című kötetének egy lehetséges olvasata, Vigilia, 2011./ 12.  954. p. http://www.vigilia.hu/system/files/cikk_pdf/2011/12/kritika_kirilla_terez.pdf

Fekete J. József: Lélek képzelgése, test : Takács Zsuzsa: A test imádása, Nagyítás 2. évf. 30. sz. (2010. júl. 28.), p. 13. = F.J.: Ami átjön : magyar olvasókönyv, Szabadka : Életjel, 2011.225-226. p.

Tiltott nyelv

Bedecs László: Ex libris, 2014/15. (április 11.) 19.p. http://www.es.hu/cikk/2014-04-11/bedecs-laszlo/ex-libris.html

L. Varga Péter: Ex libris, 2013/ 35. (augusztus 30.), 19.p.  http://www.es.hu/cikk/2013-08-30/l-varga-peter/ex-libris.html

Ayhan Gökhán: Ahol a beszéd elakad, Népszabadság 71. évf. 144. sz. (2013. jún. 22-23.), p. 15.

Türjei Zoltán: Szirom helyett tövissel, Magyar napló, 2015/5. 61-62.p. http://magyarnaplo.hu/wp-content/uploads/2015/09/MN_2015_05.pdf

Szutorisz Szabolcs Bence: Az emlékezés kontinuitása, Tiszatáj, 2015/8. 123-126. p. http://epa.oszk.hu/00700/00713/00287/pdf/EPA00713_tiszataj_2015-08_123-126.pdf

Bedecs László: Mondd a nehezen mondhatót. Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, 2014/3. 345-349. p. http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2929/mondd-a-nehezen-mondhatot

Csuday Csaba: Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, Kortárs, 2014/5.   http://epa.oszk.hu/00300/00381/00192/EPA00381_kortars_2014_05_24123.htm = Cs. Cs.: Fantasztikum, mágia, valóság : írások a hispán és a magyar irodalomról, Nap K., Budapest, 2014. 244-251. p.

Lengyel Imre Zsolt: Sütkérezni és kétségbeesni, Magyar narancs, 26. évf. /10. (2014. márc. 6.), 31. p.

Lovas Anett Csilla "Élhettünk volna úgy, mintha éltünk volna", Alföld, 2014/12. 109-111. p. http://kulter.hu/alfold/2014/alfold_201412.pdf

Szűcs Teri: Az éretlenség alázata, Műhely, 2014./3. 69‒70. p.  http://epa.oszk.hu/02900/02978/00047/pdf/EPA02978_muhely_2014_03_69-78.pdf

Pór Péter: "Ő másképpen számol" és "másképpen" "szólal" "meg", Műút,  2013/42. 58-65. p. http://epa.oszk.hu/02300/02381/00042/pdf/EPA02381_muut_2013_42.pdf

Balajthy Ágnes: A vakhit Braille-írása, Műút, 2013/ 42. 65-68. p.  http://epa.oszk.hu/02300/02381/00042/pdf/EPA02381_muut_2013_42.pdf

Tarján Tamás: De nem = T.T.: Éltesse megírt istene : írások költőkről, Cédrus Műv. Alapítvány, Napkút K., Budapest, 2017. 118-120. p.

Rácz Péter: "de mindenki szeret", Élet és irodalom 57. évf. 23. sz. (2013. jún. 7.), 19. p. http://www.es.hu/cikk/2013-06-07/racz-peter/8222de-mindenki-szeret8221.html

P. Simon Attila: Emlékezés egy pöttyös zománcosbögrére, Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, http://www.jelenkor.net/visszhang/224/emlekezes-egy-pottyos-zomancosbogrere

Várkonyi Borbála: A költészet stigmái. Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, Vigilia, 2013/12. 958-960. p.  http://epa.oszk.hu/02900/02970/00880/pdf/EPA02970_vigilia_2013_12_958-960.pdf

Szalagyi Csilla: A tragikus és a romantikus, Új Forrás, 2013/10. 25-32. p. http://ujforras.hu/a-tragikus-es-a-romantikus-takacs-zsuzsa-tiltott-nyelv/

Fekete J. József: A költészet stigmái : Takács Zsuzsa: Tiltott nyelv, Székelyföld 17. évf. 10. sz. (2013. okt.), 159-161. p. http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MjA3Mg==

A sóbálvány

Visy Beatrix: Hogy hívták Lót feleségét? 2017/ 18. (május 5.) 18. p. http://www.es.hu/cikk/2017-05-05/visy-beatrix/hogy-hivtak-lot-feleseget.html

Ficsor Benedek: A fény felé törekedni : mesterek, gyász, versek tiltott nyelven: új Takács Zsuzsa-kötet, Magyar nemzet 76. évf. 193. sz. (2013. júl. 17.), 15. p.

Csepregi Evelyn: Megáll, visszanéz : fikcióból és mindennapi tapasztalatokból épül fel Takács Zsuzsa tárcakötete, Népszava 144. évf. 195. sz. (2017. aug. 22.), p. 12.

Halmi Annamária: Kapaszkodni minden fogantyúba, Takács Zsuzsa: A sóbálvány, Új Forrás, 2017/7, 85-88.p.

Bedecs László: Hajnali fél négy, Alföld, 2017/10. 117-121.p.

Szalagyi Csilla: Álmából ébredve. Takács Zsuzsa: A sóbálvány, Vigilia, 2017./10. 787-790.p.

Bucsi-Kovács Anikó: Elveszve a labirintusban (Takács Zsuzsa: A sóbálvány) Műhely, 2018. (42. évf.) 3. sz. p.71-72.

A Vak Remény. Összegyűjtött és új versek

Németh Gábor: Túlélettan halandóknak (Az ÉS könyve augusztusban), Élet és Irodalom, 2018. 08.17. p 21.

Forgách András: Kozmikus vadregény, Takács Zsuzsa: A vak remény, 2018.09.30.

 http://revizoronline.com/hu/cikk/7476/takacs-zsuzsa-a-vak-remeny/

Kustos Júlia, Vakulástól látásig, Art 7 Művészeti portál, 2018. október 30. https://art7.hu/irodalom/takacs-zsuzsa-a-vak-remeny

Vörös István, Takács Zsuzsa: A Vak Remény, Vigilia 83. évf. 12. sz. (2018. dec.), 959-960.

Visy Beatrix: Egyetemes reménytan, Alföld, 2019/1. 112-118. p. http://alfoldonline.hu/2019/06/egyetemes-remenytan/

Szénási Zoltán, A költészet vigasza vigasztalanságok idején – Takács Zsuzsa: A Vak Remény. Összegyűjtött és új versek, Jelenkor, 2019. (62.) 3. sz. 340-345. p.

Pataky Adrienn, „Megszólalni és kimondani, milyen” (Takács Zsuzsa: A Vak Remény), Műhely, 2019. (43. évf.) 3. sz. 67-70. p. 

Vajda Mihály, Vakremény, 2019. május 23. https://dunszt.sk/2019/05/23/vakremeny/

Kemsei István: A Vak Remény. Kortárs, 2019/ 4, 81-84.

Szűcs Teri, Költészet sötét és fény korában ( Takács Zsuzsa, A Vak Remény), Pannonhalmi Szemle, 27. évf. 2019/2. 107-113. p. 

Kulcsár-Szabó Zoltán: A későbbi személy. Műút, 2020/2, 67-70.

Spirálfüzet

Krusovszky Dénes: Nem Mari, hanem Kati. Magyar Narancs, 2022. febr. 3. 36-37.

Ungvári Sára: Örök életre születő kamaszlány. litera.hu, 2022. márc. 11.

A műfordításokról

Rónai Zoltán: Szerelemnek égő lángja. Keresztes Szent János költeményei magyarul. Katolikus Szemle (Róma), 1988/4.

Beney Zsuzsa: Elmúlt évem könyve. Élet és Irodalom, 1989. jan. 6.

Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. http://www.ppek.hu/k155.htm​

 

A szakirodalmat összeállította Bodor Béla és Szalagyi Csilla.