Takács Zsuzsa: Bibliográfia

Önálló kötetek

Némajáték. Versek. Bp. 1970. Szépirodalmi, 112 p.

A búcsúzás részletei. Versek. Bp. 1976. Szépirodalmi, 67 p.

Tükörfolyosó. Versek. Bp. 1983. Szépirodalmi, 88 p.

Eltékozolt esélyem. Versek. Bp. 1986. Szépirodalmi, 114 p.

Rejtjeles tábori lap. Gyerekversek. Bp. 1987. Móra, 53 p.

Sötét és fény kora. Válogatott versek. Bp. 1988. Magvető, 170 p.

Viszonyok könnye. Versek. Pécs. 1992. Jelenkor, 127 p.

Tárgyak könnye. Versek. Pécs. 1994. Jelenkor, 87 p.

Utószó. Új és válogatott versek. Pécs. 1996. Jelenkor, 162 p.

A bűnök számbavétele. Próza és vers. Pécs. 1998. Jelenkor, 118 p.

A letakart óra. Versek. Bp. 2001. Magvető, 52 p.

Üdvözlégy, utazás! Versek. Bp. 2004. Magvető, 80 p.

A megtévesztő külsejű vendég. Önéletrajzaim. Prózák. Bp. 2007. Magvető, 223 p.

Jaj a győztesnek! Esszék. Bp. 2008. Vigilia, 250 p. (Vigilia/Esszék.)

A test imádása. India. Bp. 2010. Magvető, 160 p.

Tiltott nyelv. Versek. Bp. 2013. Magvető, 91 p.

A sóbálvány. Tárcanovellák. Bp. 2017. Magvető, 88 p.

A Vak Remény. Összegyűjtött versek. Bp. 2018. Magvető, 608 p.

Spirálfüzet. Versek. (Ill.: Turi Lilla.) Budapest. 2021. Magvető, 80 p.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Első ének. Szerk. Mezei András. Móra. (Kozmosz Könyvek.) 1968.

Költők egymás közt. Szerk. Domokos Mátyás. Szépirodalmi. 1969

Varázslók és varázslatok. Kormos István: Fehér mágia. Élet és Irodalom, 1974. aug. 17. 11. p.

Éles és tiszta nyár. Új Írás, 1976/9. 56–60. p

Halálközelben. Hajnal Anna: Alkonyfény. Új Írás, 1979/4. 107–108. p.

Az ablakon túl a félelem betűi. Peter Handkéről. Új Írás, 1980/7. 98–101. p.

E fordításban én őt sirattam. Nagy László Lorca-fordítása. Új Írás, 1980/9. 87–93. p.

Az elvont megszólaltatása. Federico García Lorca posztumusz színdarabja. Új Írás, 1981/10. 97–101. p.

Nagy László Lorca-fordításainak poétikai megközelítése. Filológiai Közlöny, 1982/2–3. 224–244. p.

Megváltástan. Nemes Nagy Ágnes: Között. Új Írás, 1982/5. 108–110. p.

A szenvedélyes, a szabálytalan, a végletes. Arany Jánosról. Új Írás, 1982/10. 121–122. p.

Az anyag lelke. Csukás István: Mintha átvágnánk Tahitin. Új Írás, 1982/12. 124–125. p.

Jancsi és Juliska. Műhely (Győr), 1999. „Gyermek” különszám, 39–40. p.

"Nekem már mindent szabad vagy mégsem?" =A csend történései. Szakralitás, Biblia a mai magyar irodalomban és művészetben, szerk. Hafner Zoltán, Vigilia, 2015, 170-173. p.

Találkozások = A mindenség szerelmese: Juhász Ferenc 90. Összeáll. Juhász Anna, Juhász Eszter, Juhász Ferencné, Helikon, 2018, 389-391. p.

Interjúk, nyilatkozatok

Sötét és fény kora. (Pályám emlékezete.) Új Írás, 1990/12. 118–128. p.

Ez csaknem olyan, mint amikor egy orvos önmagán kísérletezik. (Curriculum vitae.) Kortárs, 1994/12. 122–128. p.

Lehet, hogy egy régebbi Budapesten szeretnék élni. Kérdező: Varga Lajos Márton. = V. L. M.: Írók Budapestje. Bp. 1996.

Isten és művészet. Válaszok Szűcs Terézia kérdéseire. Kis Tükör (Kolozsvár), 2003. dec. 11–13. p.

Reményről és reménytelenségről, a szív hidegségéről. T. Zs.-val Lucie Szymanowska beszélget. Pannonhalmi Szemle, 2004/4. 85–94. p.

Ha láttál, tudod, hogyan élek. Ménesi Gábor beszélgetése T. Zs.-val. Jelenkor online, http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=392

Beszélgetések terme. Beszélgetőtárs: Miklya-Luzsányi Mónika. Vigilia, 2008. szept. 691–698. p.

Egy idő után tizenkétsoros álmaim voltak. T. Zs.-val Györe Gabriella beszélgetett. Beszélő, 2008. nov–dec.

„Némi reményt kifejezni”. T. Zs.-val Bedecs László beszélget. Parnasszus, 2009. Tavasz. 7–16. p.

Győrffy Ákos: Nem megnevezhető, ki teszi ezt velünk. Interjú Takács Zsuzsával. prae.hu, 2009. dec. 11.

Varga Zoltán Tamás: A hit sötét éjszakája. litera.hu, 2014. dec. 10.

Verstörténetek, A Vigilia beszélgetése Takács Zsuzsával (Szalagyi Csilla), Vigilia, 2018/4., 287-293. p.

 Takács Zsuzsa: A távollévő Isten mellett, (Jánossy Lajos) http://www.litera.hu/hirek/takacsz-zsuzsa-megadom-magam-a-nalam-nagyobb-eronek

 „Ha nem tudok többé írni, nem akarok élni sem” Winkler Nóra beszélgetése Takács Zsuzsával, WMN, 2019. július 7. https://wmn.hu/kult/51040-ha-nem-tudok-tobbe-irni-nem-akarok-elni-sem---winkler-nora-beszelgetese-takacs-zsuzsa-iro-koltovel

A csend tapasztalatai. Takács Zsuzsával beszélget Bazsányi Sándor. Pannonhalmi Szemle, 2020/1, 58-63.

Az örök jelen. Takács Zsuzsával Áfra János beszélget. Alföld, 2021/10. 41-49.

 

 

A bibliográfiát összeállította Bodor Béla, kiegészítette Halmai Tamás és Szalagyi Csilla.