Szentkuthy Miklós: Szakirodalom

Önálló kötetek

Fekete J. József: Olvasat. Belgrád. 1986. Forum, 104 p.

Rugási Gyula: Szent Orpheus arcképe. Bp. 1992. Pesti Szalon, 219 p.

Fekete J. József: Olvasat II. Újabb esszék Szentkuthyról. Zombor (Jugoszlávia). 1993. Informativni Centar, 87 p.

Fekete J. József: Széljegyzetek Szentkuthyhoz. Újvidék. 1998. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 152 p.

Nagy Pál: Az elérhetetlen szöveg. Prae-palimpszesz. Bp. 1999. Anonymus, 177 p.

Hegyi Katalin: Szentkuthy Miklós. Bp. 2001. Elektra, 135 p. (Élet-kép.)

Égő katedra. Visszaemlékezések Szentkuthy Miklósra. (Szerk.: Tompa Mária.) Bp. 2001. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 224 p.

Szentkuthy Miklós: A mítosz mítosza. (Szerk.: Rugási Gyula.) Bp. 2001. Nap, 390 p. (In memoriam.)

Bálint Péter: Szentkuthy álruhában. Közelítések egy gigantikus napló írójához. Bp. 2003. Széphalom, 167 p.

Molnár Márton: Napló és regény Szentkuthy Miklós műveiben. Bp. 2003. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 139 p.

Fekete J. József: P.O.S.T. Szentkuthy Miklós és művei. Újvidék. 2005. Forum, 311 p.

Parragi Márta, T. Nagy György: Szentkuthy Miklós könyvtára. Bp. 2008. Petőfi Irodalmi Múzeum, 32 p.

Fekete J. József: Elmélet helyett koreográfia. Újabb Szentkuthy-olvasatok. Bp. 2010. Napkút, 123 p.

Folyóiratok tematikus és különszámai:

Magyar Műhely, Párizs, 1974.

Pomogáts Béla: Egy eszmélet katalógusa. 3–17. p.

Hanák Tibor: Praefilozófia. 18–39. p.

Kassai György: Tautológia és szójáték Szentkuthy Prae-jében. 40–54. p.

November Éva: Szentkuthy – az első magyar strukturalista; a Prae ürügyén. 55–64. p.

Vermes László: Az önértelmezés limbusi rejtélyei a Toszkánai áriák-ban. 6567. p.

Papp Tibor: Két nagy ellipszis jobbra és balra. 72–75. p.

Nagy Pál: Borgia Ferenc nagy magánbeszéde Kálvin üres karszékével szemben. 76–96. p.

Tiszatáj, 1988/6.

Szentkuthy Miklós: Legendák paradicsomkertjen. (Regényrészlet.) 3–7. p.

Bányai Gábor: Író és komédiás. Beszélgetés Szentkuthy Miklóssal. 8–23. p.

Dobos Marianne: Embereszményeim. Beszélgetés Szentkuthy Miklóssal. 24–30. p.

Fráter Zoltán: Szentkuthy Miklós rajzai. 31–32. p.

Zsoldos Sándor: Catalogus Szentkuthyi, Szentkuthy Miklós: Frivolitások és hitvallások (kritika). 33–37. p.

Orpheus, 1994/1.

Szentkuthy Miklós vallomása. 3–4. p.

Arcok és álarcok. Antalffy Mária portréja és bábuja, Benkő Imre, Bókay László, Járday György, Soltész Éva, Vahl Ottó és Tompa Mária képei. 5–24. p.

Petőcz András: Egy metafora megközelítése. 25–26. p.

Vikár György: Róbert, a serdülő: önarckép álarc nélkül. 27–32. p.

Szentkuthy Miklós: Az alázat kalendáriuma. 33–44. p.

Tompa Mária: A végső kérdések kulisszái. 45–52. p.

Szentkuthy Miklós: Két esszé. Ben Jonson. Russel. 53–64. p.

Rugási Gyula: Kant és az egér. 65–91. p.

Fekete J. József: Identitás és tautológia. 92–97. p.

Nagy András: Az abbamaradt Cicero. 98–102. p.

Szentkuthy Miklós: Bianca Lanza di Casalanza. 103–118. p.

Tompa Mária: Szentkuthy Lear-előadása. 119–120. p.

Szentkuthy Miklós: Lear, az őrült ripacs. 121–138. p.

André Velter: Egy találkozás krónikája. 139–145. p.

Szentkuthy Miklós művei Franciaországban. 146–150. p.

Hubay Miklós: Szentkuthy-éji álom. 151–152. p.

Tompa Mária: Naplójegyzetek. 153–156. p.

Szentkuthy Miklós: Szent Matild. 157–162. p.

Sebeők János: Euridiké fonala? 163–168. p.

Mariella Legnani: Visszaemlékezés édesapámra. 169–176. p.

A káprázat kézjegyei. Szentkuthy Miklós dedikációi. 177–198. p.

Somlyó György: Brunelleschi az önarcképén dolgozott... 199–208. p.

Thélème, 1998/2.

Szentkuthy Miklós: Íme Tarquinus… 5–15. p.

Tompa Mária: Késleltetés a mítoszteremtésben. 16–23. p.

Rugási Gyula: Orpheusz, Eurüdiké, Hermész. (A Szent Orpheusz Breviáriuma utolsó, töredékes részéről). 24–29. p.

Papp Tibor: Pillangózás a Prae körül. 30–36. p.

Balogh Endre: Adalékok Szentkuthy Miklós stílusához a II. Szilveszter második élete című regény kapcsán. 37–45. p.

Tóth Dezső Iván: Lila orchideák – Az elbeszélői mód változásának okai és következményei Szentkuthy Miklós prózájában 193335 között. A Praetől Az egyetlen metafora felé. 46–57. p.

H. Nagy Péter: Egy partitúra felépítése. (Szentkuthy Miklós: Az egyetlen metafora felé) – vázlat. 58–62. p.

Balogh Endre: Emma – Szentkuthy Miklós emlékének. 63–66. p.

Forrás,2002/3.

Fekete J. József: Az efemerség aktív utálata avagy a hipochondria epikus metaforái. 48–68. p.

Tóth Dezső: Kedvenc Pessoa-utánérzéseim. 69–75. p.

Tompa Mária: A porszemtől az Androméda-ködökig. 76–78. p.

Bálint Péter: A jelentős és jelentéktelen (közelítések Szentkuthy történelemszemléletéhez). 79–92. p.

Nagy András: Az ezredelő katedrálisa. 93–98. p.

Sáfrány Attila: Egy könyv kapcsán. 99–100. p.

Nagy Farkas Dudás Erika: Talán holnap (adósságom naplója). 101–103. p.

Kalász István: Index. 104–108. p.

Jász Attila: A frivolitás angyalának (egy újabb napja a Földön). 109–111. p.

Lyukasóra, 2006/4.

Szentkuthy Miklós: Magyarországi boldog Erzsébet. (Novella). 18–22. p.

Szentkuthy Miklós: Rokka a gondolat. Casta. Acheron. (Versek). 23–25. p.

Parragi Márta – Tompa Mária: Az „óriás naplót” része. 26–27. p.

Fekete J. József: Ariel és Orpheus. 28–29. p.

Prae, 2008/12.

„Körbejárt, egyre kitaposottabb utakon” . Interjú Tompa Máriával. 5–13. p.

A szex mint gondolkodás? Interjú Filip Sikorskival. 14–17. p.

Mit csinált Wermer András a szocializmusban? Interjú Wermer Andrással. 18–24. p.

Payer Imre: Szentkuthy Miklós időszerűsége. 25. p.

Grendel Lajos: Szentkuthy az egyik legnagyobb szabálysértő. 26. p.

Marczinka Csaba: A metaforikus prózaköltő. 27. p.

Arany Lajos: Metafora-kincstárnok és eleváció-magiszter. 28–30. p.

Tokai András: Händel és egyéb „alkalmazott” szentkuthyzmusok. 31–32. p.

Szentkirályi Krisztina: Sokkoló élmény. 33. p.

Fekete J. József: Szentkuthy, a szigetlakó argonauta. 34–35. p.

Balogh Endre: Egy agnosztikus író. 36–37. p.

Márton László: Szentkuthy erős jelenléte. 38. p.

 

A szakirodalmat összeállította Tompa Mária és a DIA.