Szentkuthy Miklós: Bibliográfia

Önálló kötetek

Realitás és irrealitás viszonya Ben Johnson klasszikus naturalizmusában. Doktori értekezés. Bp. 1931.

Prae. Regény. Bp. 1934. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 634 p. = 2. kiad.: I–II. Bp. 1980. Magvető, 624 + 608 p. = 3. kiad.: I–II. Bp. 2004. Magvető.

Az egyetlen metafora felé. Esszék. Bp. 1935. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 222 p. = 2. kiad.: Bp. 1985. Szépirodalmi, 264 p.

Fejezet a szerelemről. Regény. Kecskemét. 1936. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda, 268 p. = 2. kiad.: Bp. 1984. Szépirodalmi, 404 p.

Orpheus. 1–6. füzet. Bp. 1939–1942. Hunnia Nyomda Kft.

[Széljegyzetek Casanovához. Bp. 1939. Hunnia Nyomda Kft., 98 p.

Fekete Reneszánsz. Bp. 1939. Hunnia Nyomda Kft., 104 p.

Eszkoriál. Bp. 1940. Hunnia Nyomda Kft., 127 p.

Európa Minor. Bp. 1941. Hunnia Nyomda Kft., 127 p.

Cynthia. Bp. 1941. Hunnia Nyomda Kft., 132 p.

Vallomás és bábjáték. Bp. 1942. Hunnia Nyomda Kft., 186 p.]

Divertimento. Mozart életregénye. Bp. 1957. = 2. kiad.: Bp. 1976. = 3. kiad.: Bp. 2006. Magvető, 660 p. (Önarckép álarcokban 2.)

Burgundi krónika. Történelmi regény. Bp. 1959. Magvető, 304 p.

Doktor Haydn. Életregény. Bp. 1959. Zeneműkiadó, 624 p. = 2. kiad.: Bp. 1979. Zeneműkiadó, 624 p. = 3. kiad.: Bp. 2009. Magvető, 616 p. (Önarckép álarcokban 3.)

Hitvita és nászinduló. (Wittenberg; Bizánc.) Két történelmi regény. Bp. 1960. Magvető, 540 p.

Arc és álarc. Goethe életregénye. Bp. 1962. Magvető, 824 p. = 2. kiad.: Bp. 1982. Magvető, 652 p.

A megszabadított Jeruzsálem. Történelmi regény. Bp. 1965. Magvető, 572 p.

Saturnus fia. Dürer életregénye. Bp. 1966. Corvina, 444 p. = 2. kiad.: Bp. 1989. Magvető, 608 p. (Önarckép álarcokban 1.)

Angyali Gigi! Novellák. Bp. 1966. Magvető, 444 p.

Händel. Életregény. Bp. 1967. Zeneműkiadó. = 2. kiad.: Bp. 1975. Zeneműkiadó, 488 p.

Maupassant egy mai író szemével. Tanulmány. Bp. 1968. Gondolat, 276 p.

Meghatározások és szerepek. Esszék. Bp. 1969. Magvető, 488 p.

II. Szilveszter második élete. Regény. Bp. 1972. Magvető, 432 p.

Szent Orpheus Breviáriuma I–II. (Széljegyzetek Casanovához; Fekete reneszánsz; Eszkoriál; Európa Minor; Cynthia; Vallomás és bábjáték; II. Szilveszter második élete.) Bp. 1973. Magvető, 1346 p. = 2. kiad.: Bp. 1976. Magvető = Szent Orpheus breviáriuma I. (Széljegyzetek Casanovához.) Bp. 2008. Magvető, 128 p.

Szent Orpheus Breviáriuma III. (Kanonizált kétségbeesés.) Bp. 1974. Magvető, 448 p. = 2. kiad.: Bp. 1976. Magvető.

Szárnyatlan oltárok. (Burgundi krónika; Wittenberg.) Bp. 1978. Magvető–Szépirodalmi, 416 p. (30 év.)

Szent Orpheus Breviáriuma IV. (Véres Szamár.) Bp. 1984. Magvető, 568 p.

Múzsák testamentuma. Összegyűjtött tanulmányok, cikkek, bírálatok. [A Meghatározások és szerepek bővített kiadása.] (Szerk.: Tompa Mária.) Bp. 1985. Magvető, 574 p.

Iniciálék és ámenek. Összegyűjtött elbeszélések, hangjátékok, bábjátékok. Bp. 1987. Szépirodalmi, 512 p.

Frivolitások és hitvallások. Interjúkötet. Bp. 1988. Magvető. 688 p.

Cicero vándorévei. Regény, 1945. Bp. 1990. Szépirodalmi, 388 p.

Barokk Róbert. Regény, 1927. Pécs. 1991. Jelenkor, 308 p. = 2. kiad.: Bp. 2002. Magvető.

Ágoston olvasása közben. Regény. Pécs. 1993. Jelenkor, 122 p.

Szent Orpheus Breviáriuma V. (Euridiké nyomában.) Bp. 1993. Magvető, 150 p.

Bianca Lanza di Casalanza. Regény. Pécs. 1994. Jelenkor, 170 p.

Harmonikus tépett lélek. Réz Pál videobeszélgetése Szentkuthy Miklóssal. Bp. 1994. Magvető, 172 p.

Narcisszusz tükre. Regény, 1933. Bp. 1995. Magvető, 256 p.

Az alázat kalendáriuma. 1935–36. Bp. 1998. Magvető, 368 p.

Bezárult Európa. Regény, 1949. Bp. 2000. Magvető, 188 p.

Fájdalmak és titkok játéka. Naplójegyzetek és naplóillusztrációk 1925–1942. Bp. 2001. Magvető, 152 p.

Az élet faggatottja. Beszélgetések Szentkuthy Miklóssal. Bp. 2007. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 412 p.

Örök közelség, ezer emlék. Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi. Bp. 2007. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 240 p.

Szentkuthy Miklós válogatott levelezése. Bp. 2008. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 528 p.

Pendragon és XIII. Apolló. Regény. Bp. 2009. Magvető, 240 p.

Varázskert. Tanulmányok, esszék, előadások. Bp. 2012. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, 273 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Marginalia on Casanova: St. Orpheus Breviary. [Széljegyzetek Casanovához.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2012. Contra Mundum Press, 360 p.

Towards the One and Only Metaphor. [Az egyetlen metafora felé.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2013. Contra Mundum Press, 408 p.

francia

Vers l’unique métaphore. [Az egyetlen metafora felé.] (Ford.: Eva Toulouse.) Paris. 1991. Jose Corti, 312 p.

En marge de Casanova. [Széljegyzetek Casanovához.] (Ford.: Georges Kassai, Zéno Bianu.) Paris. 1991. Phébus, 252 p.

Renaissance noire. [Fekete reneszánsz.] (Ford.: Georges Kassai, Zéno Bianu.) Paris. 1991. Phébus, 248 p.

Escorial. [Eszkoriál.] (Ford.: Georges Kassai, Robert Sctrick.) Paris. 1993. Phébus, 286 p.

Chroniques burgondes. [Burgundi Krónika.] (Ford.: Georges Kassai, Zéno Bianu.) Paris. 1996. Seuil, 262 p.

En lisant Augustin. [Szent Ágoston olvasása közben.] (Ford.: Eva Toulouse.) Paris. 1996. Jose Corti, 175 p.

Le Calendrier de l’humilité. [Az alázat kalendariuma.] (Ford.: Dominique Radányi; Georges Kassai.) Paris. 1998. Jose Corti, 354 p.

Robert baroque. [Barokk Róbert.] (Ford.: Georges Kassai, Gilles Bellamy.) 1998. Jose Corti, 338 p.

Les Confessions frivoles. [Frivolitások és hitvallások.] (Ford.: Georges Kassai, Zéno Bianu, Robert Sctrick.) Paris. 1999. Phébus, 701 p.

Europa Minor. [Európa Minor.] (Ford.: Georges Kassai, Robert Sctrick.) 2006. Phébus, 286 p.

német

Apropos Casanova: Das Brevier des Heiligen Orpheus. (Ford. Tankó Tímea, utószó Dalos György.) Berlin. 2020. AB Die Andere Bibliothek, 312 p. (Die Andere Bibliothek 427.)

portugál

À Margem de Casanova. [Széljegyzetek Casanovához.] (Ford.: Costa, Telma.) 1992. Liszabon. Teorema, 255 p.

Escorial. [Eszkoriál.] (Ford.: Costa, Telma.) Liszabon. 1999. Teorema, 310 p.

román

Bianca Lanza di Casalanza. [Bianca Lanza di Casalanza.] (Ford.: Hajdú Georgeta Delia.) Bukarest. 1999. Editura Univers, 142 p.

spanyol

A Proposito de Casanova. [Széljegyzetek Casanovához.] (Ford.: Judit Xantus.) Madrid. 2002. Siruela, 273 p.

Renacimiento Negro. [Fekete reneszánsz.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Madrid. 2007. Siruela, 256 p.

szlovák

Divertimento: variácie na život Wolfganga Amadea Mozarta. [Divertimento. Mozart életregénye.] (Ford.: Katarína Králová.) 1990. Tatran, 571 p.

 

Marginalia on Casanova [Széljegyzetek Casanovához.] (Aylak Adam, 2014).

Fordítások:

Jonathan Swift: Gulliver utazásai. Bp. 1952, 1954, 1960, 1962. Szépirodalmi. = Bp. 1979. Magyar Helikon. = Bp. 1979, 1999, 2006, 2011. Európa. = Bukarest. 1982. Kriterion. = Bp. 1992. Sós Antikvárium.

Howard Fast: Spartacus. Bp. 1953. Szépirodalmi. = Bp. 1976. Móra. (Kozmosz Könyvek.) = Bp. 2008. K.u.K.

Howard Fast: Amerikai legenda. Bp. 1954. Szépirodalmi.

Charles Dickens: Twist Olivér. Bp. 1955. Új Magyar Könyvkiadó. = Bp. 1959. Szépirodalmi. = Bp. 2005. Kossuth.

Halldór Laxness: Független emberek. Bp. 1955. Új Magyar Könyvkiadó.

Henry Lawson: A batyu románca. Bp. 1956. Új Magyar Könyvkiadó.

Mark Twain: Az egymillió fontos bankjegy. Bp. 1957. Európa.

Mark Twain: Emberevés a vonaton. Bp. 1966. Magvető.

James Joyce: Ulysses. Bp. 1974, 1986, 1998, 2012. Európa.

Mark Twain: Mennyei utazás. Bp. 1970. Európa. = Bp. 1993. Mecenas.

Mark Twain: Megszelídítem a kerékpárt. [ford. Szász Imre, Szentkuthy Miklós, Szilágyi Tibor.] 1980. Bp. Európa. = Bp. 2013. Cicero.

Antológiákban megjelent fordítások

Az angol irodalom kincsesháza. (Szerk.: Halász Gábor.) Bp. 1942. Athenaeum. : John Lyly: A szerelem veszélyei. 38–39. p.; Philip Sidney: A szerelem. 41. p.; John Donne: A halálról; Van-e Isten? 80–82. p.; Thomas Browne: Önmagáról. 84–85. p.; John Milton: Az „Areopagiticá”-ból. 96–98. p.

Az erőd bevétele. Bp. 1980. Zrínyi. : Mark Twain: Szerencse. 67–70. p.

Álszentek cselekedetei. Bp. 1953. Szépirodalmi. : Henry Fielding: A tiszteletes úr disznói. 115–124. p.; Edgar Allan Poe: Ördögcsapda, ördögbalta. 256–274. p.

Békedíjas írók. Bp. 1956. Új Magyar Kiadó. : Halldór Kiljan Laxness: Független emberek (részlet). 190–213. p.

Odüsszeusztól Ulyssesig. IV. kötet. (Vál.: K. Jakab Antal.) Kolozsvár. 2006. Kriterion. : James Joyce: Ulysses (részlet.) 224–244. p.

Élhetetlen szerelmesek. Bp. 1984. Európa. : Henry Lawson: Nem asszonynak való hely ez. 69–79. p.

Hagyomány és egyéniség. Debrecen. 1967. Alföldi ny. : Henry Fielding: Tanulmány a Semmiről. 68–80. p.: William Hale White: Júdás Mi szól mellette? 359–364. p.; Thomas Stearns Eliot: Hagyomány és egyéniség. 556–566. p.

Poe és követői. (Szerk.:Hunyadi Csaba.) Szeged. 2002. Lazi Kiadó : Edgar Allan Poe: Ördögcsapda, ördögbalta. 4-41. p.

A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára őrzi

* Szentkuthy Miklós kéziratait, köztük még néhány kiadatlan művet;

* nem zárolt, korai naplóját, valamint az ehhez kapcsolódó rajzait;

* körülbelül 80-100 ezer oldalas naplóját, melyet 1936–1988 között napi rendszerességgel vezetett. A halála után 25, illetve 50 évre zárolt napló első részét (kezdetektől 1948-ig) 2013-ban nyitotta ki a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattára rendezés céljából, a napló második része (1949–1988) 2038-ban szabadul fel.

A Szentkuthy Miklós Alapítvány archívuma őrzi:

* Szentkuthy Miklós 10.000 kötetes könyvtárát (naprakész katalógussal);

* Szentkuthy-műveket tartalmazó folyóirattárát (naprakész katalógussal);

* több ezer más régi és jelenkori folyóiratot;

* több száz hanglemezt;

* az 1986-ban vele készült video-beszélgetést (a nyersanyag 12 órát ölel fel) és más vele és róla készült video-felvételt;

* Megközelítőleg 200 óra hanganyagot magnetofon-kazettákon: kb. 1968-tól napjainkig, valamint VHS-kazettákon 1982-től napjainkig;

* az író életéhez kapcsolódó fényképgyűjteményt (több ezer fotó nagyszülei nemzedékétől kezdve az író haláláig);

* több ezer tétel bibliográfiai forrást: recenziók, kritikák stb. 1931-től napjainkig.

 

A bibliográfiát összeállította Tompa Mária, kiegészítette a DIA.