Szabó Lőrinc: Szakirodalom

I. Önálló kötetek

Moravánszky Ákos: Szabó Lőrinc lírája 1926-ig, Lehotai Pál Könyvnyomdája, Debrecen, 1943. [A debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához benyújtott doktori értekezés. Bírálók: Dr. Bárczi Géza és Dr. Fest Sándor egyetemi ny. r. tanárok.]

Sotkó Józsefné: Szabó Lőrinc: A költő műveinek, műfordításainak, prózai írásainak válogatott bibliográfiája, bev. Sőtér István, Miskolc–Bp. 1966.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc a lázadás küszöbén, Miskolc, 1966.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede, Szépirodalmi, Bp. 1970. [Interneten: http://mek.oszk.hu/05200/05231]

Steinert Ágota: Küzdelem a harmóniáért: Szabó Lőrinc költői világa, ELTE, Bp. 1971 (Bölcsészdoktori értekezések).

Rába György: Szabó Lőrinc, Akadémiai, Bp. 1972 (Kortársaink).

Lászlóffy Aladár: Szabó Lőrinc költői helyzetei, Dácia, Kolozsvár, 1973. [2. kiadás: Polis Kiadó, Kolozsvár, 2005, Kabdebó Lóránt előszavával.]

F. Csanak Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka (Ms 4650–Ms 4705), Bp. 1973 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Katalógusai 6.).

Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke, Szépirodalmi, Budapest, 1974. [Interneten: http://mek.oszk.hu/05200/05232]

Kabdebó Lóránt: Az összegezés ideje. Szépirodalmi, Budapest, 1980. [Interneten: http://www.szabolorinc.hu]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc hévízi versfüzete, Helikon, Bp. 1980.

(2. kiadás: Hévíz, 1997 [Hévízi könyvtár 11.].)

Sándor Judit: „Szeressétek a gyermekeimet!” Szabó Lőrinc, a költő-apa, Móra, Budapest, 1982.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc. Gondolat, Bp. 1985 (Nagy magyar írók sorozat).

A lélek mentőövei: Versek Szabó Lőrincről, gyűjt., vál., szerk., jegyz., Bényei József, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács, 1990 (Koszorú 4.). [Antal Barnabás, Bakó József, Baránszky László, Bárdosi Németh János, Bihari Sándor, Csengery Kristóf, Dudás Kálmán, Fekete Lajos, Fodor József, Garai Gábor, Gyergyai Albert, Győri László, Hajnal Anna, Hajnal Gábor, Hárs Ernő, Határ Győző, Hervay Gizella, Horváth Béla, Hudy Ferenc, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, Jékely Zoltán, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Képes Géza, Kerék Imre, Keresztury Dezső, Komjáthy Aladár, Lászlóffy Aladár, Makay Ida, Marconnay Tibor, Mátyás Ferenc, Németh Ferenc, Orbán Ottó, Paróczai Gergely, Rába György, Rákos Sándor, Reményi Béla, Rónay György, Sántha György, Sarkady Sándor, Sinka István, Solymos Ida, Somlyó György, Szabó Ferenc, Székely János, Szepesi Attila, Szokolay Károly, Takáts Gyula, Tamás Menyhért, Tandori Dezső, Tímár György, Tokai András, Toldalagi Pál, Tornai József, Tóth Eszter, Tóth Éva, Vas István, Vásárhelyi Pákozdy Ferenc és Zelk Zoltán versei.]

Kabdebó Lóránt: „A magyar költészet az én nyelvemen beszél”: A kései Nyugat-líra összegződése Szabó Lőrinc költészetében, Argumentum, Bp. 1992 (Irodalomtörténeti Füzetek sorozat). [2. kiadás: Argumentum, Bp. 1996. Interneten: http://mek.oszk.hu/05400/05488/]

G. Szabó Lőrinc: Az utolsó háromszázöt perc… A fiú gondolatai az apa mellett, Bp. 1993.

Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó). [A kötetben Németh G. Béla, Ferenczi László, Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Palkó Gábor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Rába György, Tandori Dezső írásai.]

Homlokodtól fölfelé: In memoriam Szabó Lőrinc, vál., szerk. Domokos Mátyás, Nap Kiadó, Bp. 2000. [A kötetben Babits Mihály, Basch Lóránt, Király György, Sárközi György, Ignotus Pál, Révész Béla, Németh László, Kardos László, Kodolányi János, Halász Gábor, Lengyel Balázs, Móricz Zsigmond, Bálint György, Radnóti Miklós, Vajda Endre, Rónay György, Szegi Pál, Baránszky-Jób László, Kabdebó Lóránt, Tamás Gáspár Miklós, Szentkuthy Miklós, Rába György, Sőtér István, Domokos Mátyás, Lator László, Kassák Lajos, Orbán Ottó, Bernáth Aurél, Hárs Ernő, Lakatos István, Illyés Gyula, Vas István, Tornai József írásai.]

Száz az ezerben: Száz éve született Miskolcon Szabó Lőrinc =Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 64–134. [Szabó Lőrinc születésének 100. évfordulóján tudományos ülésszak az MTA Dísztermében. A 2000. március 30-i ülésszak teljes anyaga: Dr. Besenyei Lajos, Pomogáts Béla, Kabdebó Lóránt, Ritoók Zsigmond, Kulcsár Szabó Ernő, Ferenczi László, Tornai József, Hárs Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Kiss Noémi, Kiss Katalin, Szakonyi Károly előadásai.]

Kiss Noémi: Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, Miskolc, 2000 (Szabó Lőrinc Füzetek 1.) [A tanulmányt megjelentette a bécsi Kakanienrevisted internetes folyóirat: Noémi Kiss: Wer ist Carl Rothe? Eine literarische Kartographie der Begegnung zwischen Szabó Lőrinc und Carl Rothe, www.kakanien.ac.at /beitr/fallstudie/Nkiss1pdf /15/04/2002.]

Az ígéret városa: Szabó Lőrinc Debrecen-élménye, s. a. r., szerk., kísérő tanulmányt írta Bíró Éva, utószó Kabdebó Lóránt, Debrecen Város Önkormányzata, Debrecen, 2000. [Benne Szabó Lőrinc Juhász Gézával folytatott teljes levelezése.]

Fazekas Csaba: A ciklon szélcsenjében: Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, illetve Miskolc életének szerepéről az 1956-os forradalomban, Bíbor, Miskolc, 2000.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe, Osiris, Bp. 2001. [Interneten a szerző kiegészítéseivel: http://dia.pool.pim.hu/xhtml/_szakirodalom/szabo_l_kabdebo_szabo_lorinc_palyakepe.xhtml

Buda Attila: Szabó Lőrinc, Elektra Kiadóház, Bp. 2002 (Élet-kép).

Szabó Lőrinc Könyvtára I: Magyar szerzők művei, Forgács Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a bevezetőt írta Buda Attila, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2003 (Szabó Lőrinc Füzetek 3., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Szabó Lőrinc Könyvtára II: Külföldi szerzők művei, Forgács Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a bevezetőt írta Buda Attila, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2004 (Szabó Lőrinc Füzetek 4., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Felszeghi Sára: „Álommá zsongul a tücsökzene”: Szabó Lőrinc betegségei, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2005 (Szabó Lőrinc Füzetek 7., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006.

Körmendy Kinga: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka (Ms 2270–Ms 2287). Bp. 2007 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Katalógusai 23.).

Szabó Lőrinc környezetének naplói, vál., s. a. r., utószó Tóth Mariann, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2007 (Szabó Lőrinc Füzetek 8., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Ćurković-Major Franciska: Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely Miskolc, 2009 (Szabó Lőrinc Füzetek 10., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben: Szabó Lőrinc utolsó versciklusának poétikai és filológiai szembesítése, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2003 (Szabó Lőrinc Füzetek 11., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).

Szabó T. Anna: Shakespeare szonettjei Szabó Lőrinc fordításában = http://doktori.btk.elte.hu/lit/szabot/disszertacio.pdf [Doktori disszertáció, ELTE BtK.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Tükörszínjátéka agyadnak: poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében, Ráció, Bp. 2010 (Ráció-tudomány).

Kabdebó Lóránt: Mesék a költőről. Szabó Lőrinc-tanulmányok.  Budapest. 2011. Ráció Kiadó, 351 p.

Kabdebó Lóránt: "Nyílik a lélek” - Kettős látás a huszadik századi lírában. (Szabó Lőrinc „rejtekútja”). Budapest. 2015. Ráció Kiadó, 240 p.

Nagy Csilla: Megvont határok. Tér, táj, énkoncepció József Attila és Szabó Lőrinc 1930-as évekbeli költészetében. Budapest. 2014. Ráció Kiadó, 144 p.

"Örök véget és örök kezdetet". Tanulmányok Szabó Lőrincről. (Kabdebó Lóránt, Kulcsár-Szabó Zoltán, L. Varga Péter,  Palkó Gábor.)  Budapest. 2019. Petőfi Irodalmi Múzeum - Prae, 418 p. (PIM Studiolo)

[Interneten: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_PIMU_023]

Kabdebó Lóránt: Valami történt. Szabó Lőrinc átváltozásai. Budapest. 2022. Prae, 288 p.

II. Tanulmányok, egyéb írások

Babits Mihály: Egy fiatal költő. = Nyugat, 1923. I. kötet, 398–399. és B. M.: Esszék, tanulmányok. Szépirodalmi, Budapest, 1978. I. kötet, 757–759.

Kállay Miklós: Az új magyar líra: Szabó Lőrinctől legifjabb Szász Károlyig: Pillanatfelvételek költőkről és verseskönyvekről = Literatura, 1926. 5. 1–4.

Juhász Géza: Az egyéniség az új magyar lírában = Debreceni Szemle, 1928. 517–530., [Kötetben Juhász Géza: Bevezetés az új magyar irodalomba, Bp.–Debrecen, 1928, 33– 47.

Várkonyi Nándor: Szabó Lőrinc = uő.: A modern magyar irodalom, Danubia, Pécs [1928], 345–346.

Kodolányi János: Fiatal magyar költők seregszemléje = Korunk, 1929. 12. 910–914.

Németh László: Magyar irodalom, 1932. = Tanú, 1933. 3. 179–180. és N. L.: Két nemzedék. Magvető–Szépirodalmi, Budapest, 1970. 387–402.

Németh László: Szabó Lőrinc = Nyugat, 1931. II. 236–240. [Kötetben: Németh László: Készülődés: A Tanu előtt, Magyar Élet, Bp. 1941. 214–221.; Németh László: Két nemzedék, Magvető–Szépirodalmi, Bp. 1970. 326–332.; Németh László: Utolsó széttekintés: Életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1980, 374–383.]

Katona Jenő: La jeunesse hongroise dans la littérature contemporaine = Nouvelle Revue Hongrie, 1933. II. 712–717.

Cs. Szabó László: Szabó Lőrinc = A Toll, 1933. 65. 19–22.

Forgács Antal: Szabó Lőrinc = Könyves, 1934. aug. 3. 5–6.

Halász Gábor: Szabó Lőrinc = Válasz, 1934. 1. 63–68. [Kötetben: Halász Gábor Válogatott írásai, Magvető, Bp. 1959, 121–129.]

Halász Gábor: Új verseskönyvekről = Nyugat, 1935. I. 368–373. [Kötetben: Halász Gábor Válogatott írásai, Magvető, Bp. 1959, 224–239.]

Nagy András: Egy nemzedék két világ között = Szabadság, 1935. febr. 3.

Boldizsár Iván: Vers helyett tanulmány? = Keresztmetszet, 1935. 2. 1–3.

Reményi Joseph: Recent Hungarian literature = The Hungarian Quarterly, 1936. 2. 1. 142–151.

Földeák János: A ,,harmadik nemzedék” = Szocializmus, 1937. júl.–aug., 373–376. 


[Schöpflin Aladár] S. A.: Új Kisfaludysták = Tükör, 1937. 3. 204–205.

Lengyel Katalin: Baudelaire magyar kritikusai és fordítói, Bp. 1937. [Szabó Lőrincről is.]

Iványi-Pám István: Francia műfordítások = Kritikai Szemle, 1938. febr., 1–3. [Szabó Lőrinc Verlaine-fordításairól.]

Katona Jenő: Lorenz Szabó = Pester Lloyd, (reggeli) 1938. máj. 15.

Bóka László: Emberes stílus = Szép Szó, 1938. 6. 89–93.

Kozocsa Sándor: Isten szemlélete a mai magyar lírában = Katolikus Szemle, 1938. 517–526.

Marconnay Tibor: Szabó Lőrinc = Magyarság, 1938. nov. 27.

Kozocsa Sándor: Szabó Lőrinc = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1939. 3. 100–103.

Gombos Gyula: Új ország felé: Szabó Lőrinc = Magyar Út, 1940. aug. 8. [Kötetben: Gombos Gyula: Álom az országról, Bolyai Akadémia, Bp. 1941, 51–54.]

Semetkay József: Számonkérés = Új Élet, 1940. 1. 25–34. [Illyés Gyula, Németh László, Szabó Lőrinc költészetéről.]

Tóth Béla: Szabó Lőrinc = Protestáns Szemle, 1940. 314–316.

Tóth Béla: Költők Ady után = Új Élet, 1940. 6. 198–202. [Szabó Lőrinc, Illyés Gyula.]

Lovas Rózsa: A magyar impresszionista költészet stílusformái, Bp. 1944 (Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 72.).

M. Gy.: Megmaradt a vers = Református Élet, 1941. 46–47.

Bolváry Ilona: Új arcú költők = Katolikus Szemle, 1941. 55. 300–308.

Kozocsa Sándor: Lorenzo Szabó = Termini (Trieste) 1941. 1305–1306.

Voinovich Géza: Elnöki üdvözlő beszéd = Kisfaludy-Társaság Évlapja, 1937–1940. 60. köt., 1941. 240–241. Tagajánlások = Kisfaludy-Társaság Évlapja, 1937–1940. 60. köt. 1941. 435–448.

Pintér Jenő: Szabó Lőrinc = Pintér Jenő Magyar irodalomtörténete: Tudományos rendszerezés: Nyolcadik kötet: A Magyar irodalom a XX. század első harmadában II., Bp. 1941,905, 1008.

Szegi Pál: Jegyzetek a fordításról, ferdítésről és az örök versről = Újhold, 1946. 2. 439–442. [Szabó Lőrincről is.]

Juhász Géza: Szabó Lőrinc = Forrás, 1943. 8. 143–149.

Arvi Kivimaa: Lőrinc Szabó, er s unkarilainen ja eurooppalainen [Szabó Lőrinc, egy magyar és európai.] = Suomen Kuvalehti, 1943. 27. 801.

S. Z.: Lettre de Hongrie: La poésie contemporaine =La Parole Bulgare, 1943. aug. 14.

Leena [Helena Kangas]: Mikä on totuus? = Uusi Aura, 1943. okt. 25.

Szegi Pál: Szabó Lőrinc = Magyar Csillag, 1943. II. 57–65.

Szentkuthy Miklós: Szabó Lőrinc = Magyar Csillag, 1943. II. 66–77.

Lengyel Balázs: Négy arckép. (Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Vas István.) = Újhold, 1947. 4. szám, 156–166.

Lengyel Balázs: Szabó Lőrinc = uő.: A mai magyar líra, Officina, Bp. 1948, 101–104.

Sőtér István: Szabó Lőrinc = uő.: Négy nemzedék: Élő magyar költők, Parnasszus, Bp. [1948] 96–97. [Kötetben: Sőtér István: Gyűrűk, Szépirodalmi, Bp. 1980, 13–28, 44–46.]

Vidor Miklós: Szabó Lőrinc = Irodalmi Diáknaptár, 1948. 88–89.

Németh Antal: Az igazi Shakespeare felé = Vigilia, 1949. 8. 541–551. [Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításairól.]

Illyés Gyula: Szabó Lőrinc = vagy: boncoljuk-e magunkat elevenen? = Alföld, 1956. 2. 55–72., [Kötetben: Szabó Lőrinc Válogatott versei, Bp. 1956, 5–48.; Illyés Gyula: Ingyen lakoma, Szépirodalmi, Bp. 1964. 2. köt. 190–238.]

Komlós Aladár: Szabó Lőrinc = Új Hang, 1956. 10. 58–61., [Kötetben: Komlós Aladár: Táguló irodalom: Tanulmányok, esszék, kritikák, Magvető, Bp. 1967. 146–162.; Komlós Aladár: Kritikus számadás, Magvető, Bp. 1977, 129–144.]

Somlyó György: A költészet évadai = Csillag, 1956. 7. 124–135., 8. 382–388. [Kötetben: Somlyó György: A költészet évadai, Magvető, Bp. 1963, 289–306.; vita Szabó Lőrincről Illyés Gyulával.]

Abody Béla: Szabó Lőrincről, kritika helyett = uő.: Indulatos utazás: Tanulmányok, cikkek, Magvető, Bp. 1957, 215–222. [Kötetben még: Abody Béla:Indulás, érkezés: Esszék, cikkek, kritikák, Magvető, Bp. 1990, 503–511.]

Németh László: Szabó Lőrinc (1957) = Tiszatáj, 1975. 1. 72–78. [Kötetben: Németh László: Utolsó széttekintés, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1980, 374–383.

Rónay György: Villon magyarul = Nagyvilág, 1957. 8. 1107–1110.

Rónay György: A műfordító Szabó Lőrinc = Nagyvilág, 1957. 9. 1394–1397. [Kötetben: Rónay György: Fordítók és fordítások, Magvető, Bp. 1973, 22–29.]

[Rónay György]: Az olvasó naplója = Vigilia, 1958. 5. 303–310. [Baudelaire magyar fordításairól, többek között Szabó Lőrincéről.]

Makay Gusztáv: Szabó Lőrinc: Nyitnikék = uő.: „Édes hazám, fogadj szívedbe!...” Szépirodalmi, Bp. 1959, 402–408.

Rákos, Petr: K básním Lőrince Szabó = Svétová Literatura, 1959. 1. 28–31.

Szigeti József: Szabó Lőrinc költészetének értékeléséről = uő.: Irodalmi tanulmányok, Európa, Bp. 1959, 223–
242.

Rába György: Az izmusok sorsa Szabó Lőrinc költészetében = MTA I. Osztály Közleményei, XIV. 1959. 158–163.

Sőtér István: Szabó Lőrinc = Kortárs, 1960. 2. 889–896. [Kötetben: Szabó Lőrinc Összegyűjtött versei, Szépirodalmi, Bp. 1960, 1255–1268. = Ua. 2. kiad. 1962.; Sőtér István: Tisztuló tükrök: A magyar irodalom a két világháború között: Esszék, tanulmányok, Gondolat, Bp.
1966, 230–246.; Sőtér István:Gyűrűk, Szépirodalmi, Bp. 1980, 285–301.]

Győri Erzsébet: Szabó Lőrinc (vagy az önmarcangolás művészete) = Borsodi Könyvtáros, 1960. nov.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc = Borsodi Szemle, 1961. 1. 19–25.

Németh László: Bevezető egy Szabó Lőrinc-esten = uő.: Sajkódi esték, Magvető, Bp. 1961. 319–327.

[Deák Dénes] D. D.: Álság és műség = Élet és Irodalom, 1962. 3. sz.

Bóka László: Szabó Lőrinc = uő.: Arcképvázlatok és tanulmányok, Akadémiai, Bp. 1962, 168–179.; uő.: Válogatott tanulmányok, Magvető, Bp. 1966, 1044–1052.

Kabdebó Lóránt: Megemlékezés és arcképvázlat Szabó Lőrincről = Napjaink, 1962. szept., 6. 10–11.

Székelyhidi Ágoston: Pillantás Szabó Lőrinc világára = Alföld, 1962. 4. 94–97.

Kecskeméti vándorgyűlés = Irodalomtörténet, 1962. 455–461. [Sőtér István előadása Szabó Lőrinc költészetéről és az előadás vitája.]

Rába György: Műfordítás és összehasonlító irodalomtörténet = Világirodalmi Figyelő, 1963. 124–127. [Többek között Szabó Lőrinc műfordítói tevékenységéről.]

Holl Béla: Négy vers-sor mögött = Vigilia, 1963. 121–123. [Az „Élek, s hogy meddig, nem tudom...”-kezdetű, Szabó Lőrinc fordította vers eredetéről.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc emlékezete = Hét (Pozsony), 1963. okt. 6. 9.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc a harmincas években = Borsodi Szemle 1963. 6. 75–85.

Baránszky-Jób László: Szabó Lőrinc = Látóhatár, 1964. 854–866. [Kötetben: Baránszky-Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 123–146.; Baránszky-Jób László: A művészi mérték világa, Magvető, Bp. 1987, 181–204.]

Rába György: Szabó Lőrinc költészete = Valóság, 1964. 7. 25–35.

Simon Zoltán: Szabó Lőrinc költészetének keleti vonásai = Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 162–170.

Kabdebó Lóránt: A versről = Napjaink, 1965. 4. 9.

Szabolcsi Miklós: Húsz év magyar költészete = Társadalmi Szemle, 1965. 6. 24–42. [Kötetben: Élő irodalom: Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom köréből, szerk. Tóth Dezső, Akadémiai, Bp. 1969, 29–48.

Déry Tibor: Vers- és önelemzés: ,,A huszonhatodik év” 104. szonettje kapcsán = Kortárs, 1965. 11. 1621–1626. [Omló szirtről c. versről; kötetben: Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, Gondolat, bev. Benedek Marcell, Bp. 1966, 257–267., későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974.]

Tamás Attila: A magyar versesregény és a műfaj néhány sajátsága = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965. 306–322.

Lengyel Balázs: Kettős arckép: Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében = Híd, 1966. 923–929. [Kötetben: Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet, Magvető, Bp. 1972, 122–143.; Lengyel Balázs: Közelképek: Válogatott tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1979, 138–149.; Lengyel Balázs: Zöld és arany: Válogatott esszék, Magvető, Bp. 1988, 171–181.]

Kabdebó Lóránt: Jegyzet: Szabó Lőrinc A futballversenyen c. verséhez = Napjaink, 1966. jún., 10.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc verséről = Alföld, 1966. 6. 38. [Kínod: szabályok dialektikája c. versről.]

Rónay György: Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé = Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, bev. Benedek Marcell, Gondolat, Bp. 1966, 239–247. [Későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974.]

Lengyel Balázs: Szabó Lőrinc: Hajnali rigók = Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, bev. Benedek Marcell, Gondolat, Bp. 1966, 248–256. [Későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974. Kötetben még: Lengyel Balázs: Közelképek: Válogatott tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1979, 138–149.; Lengyel Balázs: Zöld és arany: Válogatott esszék, Magvető, Bp. 1988, 182–190.]

Béládi Miklós: Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag = Miért szép? A századunk magyar lírája verselemzésekben, összeáll. Albert Zsuzsa, Vargha Kálmán, bev. Benedek Marcell, Gondolat, Bp. 1966, 268–277. [Későbbi kiadások: 1967, 1968, 1974.]

Lengyel Balázs: Kettős arckép: Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében = Híd, 1966. 9. 923–929.

Rába György: Szabó Lőrinc = A magyar irodalom története VI.: A magyar irodalom története 1919-től napjainkig, szerk. Szabolcsi Miklós, Akadémiai, Bp. 1966, 440–460.

Ferenczi László: Szabó Lőrincről = Kortárs, 1967. 1642–1645.; The Poet as Egoist (Lőrinc Szabó). = The New Hungarian Quarterly, No 29. 1967. 156–160.

K. Jakab Antal: Szabó Lőrinc tora = Utunk, 1967. 42. 10.

Juhász Ferenc: Szabó Lőrinc tíz éve a földben = Élet és Irodalom, 1967. 40. 4–5. [Kötetben: Juhász Ferenc: Vázlat a mindenségről, Szépirodalmi, Bp. 1970. 72–77.]

Kabdebó Lóránt: Egy magáramaradt személyiség szabadságharca = Kortárs, 1967. 1645–1653.

Kabdebó Lóránt: Emlékezés = Napjaink, 1967. 10. 6.

Kardos László: Az intellektus erejével: Szabó Lőrinc halálának tizedik évfordulójára = Élet és Irodalom, 1967. 39. 5. [Kötetben: Kardos László:Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 396–397.]

Simon István: Szabó Lőrinc prózai munkái elé = Szabó Lőrinc: A költészet dicsérete, Bp. 1967. 5–8. [Kötetben még: Simon István: Gyalogútról a világba, Magvető, Bp. 1970. 123–128.]

Cs. Nagy István: Szabó Lőrinc gyermekversei = Életünk, 1967. 157–160.

Szalatnai Rezső: A bűnvalló és szeretetáhító = uő.: Magyar írók nyomában, Móra, Bp. 1967. 218–225.

Sz. Zezulka Mária: Az expresszionizmus a fiatal Szabó Lőrinc költészetében = Jelenkor, 1968. 1. 62–69.

Kabdebó Lóránt: A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világa = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 49–64.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc, a Nyugat kritikusa (1920–1922) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 659–671.

Kabdebó Lóránt: Társadalomábrázolás és képalkotás Szabó Lőrinc A Sátán műremekei című kötetében = Jelenkor, 1968. 350–359.

P. Dombi Erzsébet: Az intellektuális stílus néhány eszköze Szabó Lőrinc ,,A huszonhatodik év” című versciklusában = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1968. 1. 67–76.

Szende Tamás: Szóstatisztikai vizsgálatok Tóth Árpád, Juhász Gyula és Szabó Lőrinc költeményei alapján = Magyar Nyelvőr, 1968. 287–300.

Kabdebó Lóránt: Két Szabó Lőrinc-vers története = Borsodi Szemle, 1968. 3. 58–69. [A Vezér és a Materializmus c. versekről.]

Ligetiné Verebély Anna: Két verselemzés és néhány tanulság az esztétikai nevelés számára = Magyar Pedagógia, 1968. 4. 348–366.

[Szabó Lőrinc: Az első vers; Váci Mihály Mint példabeszédben.]

Kabdebó Lóránt: Egy ars poetica mai tanulságai = Kortárs, 1968. 1633–1638.

Bori Imre: Szabó Lőrinc = uő.: A szecessziótól a dadáig: A magyar futurizmus, expresszionizmus és dadaizmus irodalma, Újvidék, 1969 (Symposion könyvek). 195–199.

Láng Gusztáv: Szabó Lőrinc költészete = Igaz Szó, 1969. 1. 455–462.

Tamás Menyhért: Ceruzarajzok költőkről = Népszava, 1969. ápr. 11.

Steinert Ágota: A kozmikus csalódás költészete = Irodalomtörténet, 1969. 735–762.

Baránszky-Jób László: A huszonhatodik év világa. = Alföld, 1969. 8. 39–52. és B-J. L.: Élmény és gondolat. Magvető, Budapest, 1978. 154–183.

Gáti József: Szabó Lőrinc: Részlet a ,,Tücsökzené”-ből = uő.: A versmondás, Gondolat, Bp. 1965, 369–373. [Későbbi kiadások: 1969, 1973.]

Szappanos Balázs: Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év = Seres József–Szappanos Balázs: Verselemzések, Tankönyvkiadó, Bp. 1970. 204–211. [Későbbi kiadások: 1972, 174.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc szabadverse = Irodalomtörténeti Közlemények, 1970. 36–50.

Szőcs István: Csak az örök ég örök hajósa lenne = Utunk, 1970. 13. 5. [Szabó Lőrinc és Kosztolányi Dezső kötészetének igazságáról, hivatástudatukról, emberi magatartásukról.]

Varga József: Szabó Lőrinc születésnapjára = Kortárs, 1970. 3. 470–473.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Kortársi kritikák Szabó Lőrincről 1940- ig = Kortárs, 1970. 3. 473–482.

Vati Papp Ferenc: Szabó Lőrinc = Írók, képek, Bp. 1970, 295–303.

Kabdebó Lóránt: Új költői formanyelv születése = Irodalomtörténet, 1970. 1. 41–43.

Lukáts János: Szabó Lőrinc időszemlélete a Tücsökzenében = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971. 3. 334– 338.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc személyiség-látomása az 1929–32-es versekben = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971. 443–465.

Tóth Lajos–Udvarhelyi Dénes: Szabó Lőrinc versváltozatainak néhány jellemző vonásáról = Irodalomtörténet, 1971. 683–703.

P. Dombi Erzsébet: A színesztézia grammatikai formái = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1972. 1. 37–50.

Kabdebó Lóránt: Berendezkedés a korlátozott életben = Irodalomtörténeti Közlemények, 1972. 457–480.

Győri László: Tücsökszó = Napjaink, 1972. 4. 12.

Kabdebó Lóránt: „Egy téli bodzabokorhoz”: A Harc az ünnepért korszak összegezése = Borsodi Szemle, 1972. 4. 63–82.

Fülöp László: Egy fejezet Szabó Lőrinc költészetéből [1973] = uő.: Élő költészet, Magvető, Bp. 1976. 79–106.

Kálmán Mária: Különbéke a semmivel: Szabó Lőrinc világnézeti válságáról = Világosság, 1973. 2. 90–94.

Kabdebó Lóránt: „Sivatagban”: Szabó Lőrinc egy jellegzetes leíró- elbeszélő verse = Jelenkor, 1973. 7–8. 741–749.

Illés Endre: Szabó Lőrinc Shakespeare-fordításai = uő.: Két oroszlán között, Magvető, Bp. 1973, 322–324.

Kabdebó Lóránt: Fűz a tóparton: Egy kivételes vers Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténet, 1974. 2. 420–434.

Fülöp László: A Tücsökzene világa = Literatura, 1974. 2. 131–145.

Dér Zoltán: Nábob sorkoszton = Híd, 1974. 4. 437–451. [Kötetben: Dér Zoltán: Perben a pusztulással, Forrás, Újvidék, 1989, 113–126.]

Ferenczi László: Az örökös újrakezdés költője = Könyvvilág, 1974. 5. 5.

Kiss Katalin: Adalékok a Shakespeare-szonettek magyarországi történetéhez = Studia Litteraria [Debrecen], 1974. 12. 119–133.

Kabdebó Lóránt: Költészetté sűrített pillanatok: Szabó Lőrinc versnaplójáról = Forrás, 1974. 12. 3, 4–23.

Kiss Tamás: Nyitány a Tücsökzenéhez = uő.: Árkádiában éltünk, Szépirodalmi, Bp. 1975, 291–295.

Bazsó Márton: Szabó Lőrinc Babits című versének stilisztikai elemzése = Budaörsi Füzetek, 1975. 111–126.

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc természetleírásainak képi megoldása a Tücsökzenében = Hevesi Szemle, 1976. 4. 53–55.

Kabdebó Lóránt: Kétféle ars poética = PIM Évkönyv, 12. 1976. 70–77. [Szabó Lőrinc Az Egy álmai és József Attila Eszmélet c. versének összehasonlítása.]

Say István: Szabó Lőrinc: Most csak lélekben: A huszonhatodik év c. versciklus 90. szonettje = Stilisztikai Elemzések, 1976. 7–21.

Sőtér István: Köd és tücsökzene a Volkmann utcában = Népszabadság, 1976. nov. 20. [Kötetben: Sőtér István: Gyűrűk, Szépirodalmi, Bp. 1980, 558–561.]

Tandori Dezső: Egy irodalmi alapélmény nyomában: Szubjektív sorok Szabó Lőrincről = Napjaink, 1976. 6. 4.

Tüskés Tibor: Szabó Lőrinc: Két szonett A huszonhatodik év-ből = Tüskés Tibor: Versről versre: Az újabb magyar líra megközelítése, Tankönyvkiadó, Bp. 1976, 82–95.; későbbi kiadások: 1978, 2001.]

Baránszky-Jób László: A józan költő: Szabó Lőrinc „költőietlen” költészete = Új Írás, 1977. 4. 82–102. [Kötetben: Baránszky-Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 184–247.; Baránszky-Jób László: A művészi mérték világa, Magvető, Bp. 1987, 205–208.]

Tornai József: Hogy mondjam el az életem? = Új Írás, 1977. 4. 115–128.

Kabdebó Lóránt: Valami szép: Szabó Lőrinc halálának 20. évfordulójára = Kortárs, 1977. 10. 1621–1631.

Lévay Botond: Számvetés és magyarázat: Szabó Lőrinc lírai portréja = Hajdú-Bihari Napló, 1977. okt. 7.

Máté Judit: A Tücsökzene költője = Lobogó, 1977. 3. 24–25.

Ötvös László: Párbeszéd Szabó Lőrinc Tücsökzenéjével = Reformátusok Lapja, 1977. 36. 1.

Török Éva: Szabó Lőrinc és Tyutcsev = Irodalmunk barátsága: A magyar–orosz–ukrán irodalmi kapcsolatok történetéhez, szerk.

Fenyvesi István, Magyar–Szovjet Baráti Társaság, Bp. 1977, 322–338.

Dobóné Berencsi Margit: A keresett és a megtalált harmónia = Hevesi Szemle, 1978. 1. 52–57.

Kabdebó Lóránt: Tücsökzene műformája = Irodalomtörténeti Közlemények, 1978. 3. 321–339.

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc címadása a Tücsökzenében = Magyar Nyelv, 1978. 4. 464–469

Kabdebó Lóránt: A stilizált téridőben: A huszonhatodik év költői világa = Alföld, 1978. 4. 54–66.

Virányi Ottó: Vergődő magány: Szabó Lőrinc életműve = Katolikus Szó, 1978. 7. 7.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc életmagyarázata: A Tücsökzene és A huszonhatodik év között = Új Írás, 1978. 9. 63–76.

Szilágyi Péter: Szabó Lőrinc szonettjei = Világosság, 1979. 1. 24–32. [Kötetben: Szilágyi Péter: Forma és világkép, Szépirodalmi, Bp. 1981, 301–326.]

Illés Lajos: Szabó Lőrinc logarléccel = Kortárs, 1979. 3. 448–451. [Kötetben: Illés Lajos: Titkos fiók, Szépirodalmi, Bp. 1981, 100–109.]

Domokos Mátyás–Lator László: Szabó Lőrinc: A földvári mólón = Jelenkor, 1979. 5. 454–460. [Kötetben: Domokos Mátyás–Lator László: Versekről, költőkkel, Szépirodalmi, Bp. 1982. 128–141.]

Beney Zsuzsa: Szabó Lőrinc: A megjegyzett ütem: Részlet a Tücsökzenéből = uő.: Nyitva az aranykapu, Móra, Bp. 1979, 71–77.

Tüskés Tibor: A zene szava = uő.: Testvérmúzsák, Móra, Bp. 1979, 189–201. [Hangverseny után c. versről.]

Ferenczi László: Az örök barátok: Szabálytalan jegyzetek Szabó Lőrincről = Napjaink, 1980. 3. 16–17.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc = az orosz és szovjet művek fordítója = Szovjet Irodalom, 1980. 3. 185.

Rába György: Szabó Lőrinc költészete és a világirodalom = Nagyvilág, 1980. 3. 444–446.

Simon Zoltán: Közhely és sugallat: Gondolatok Szabó Lőrinc: A földvári mólón című verséről = Alföld, 1980. 3. 48–53.

Lévay Botond: A huszonhatodik év intellektualizmusának néhány kérdése = Irodalomtörténet, 1980. 4. 959–969.

Szilágyi Ferenc: „mai nyelvben a mai idők szavát...”: Gondolatok Szabó Lőrinc írói stílusáról = Magyar Nyelvőr, 1980. 4. 420–437.

Németh G. Béla: A termékeny nyugtalanság költője = Kritika, 1980. 4. 17–18. [Kötetben: Németh G. Béla: Századutóról = századelőről: Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Magvető, Bp. 1985, 425–431.; Tanulmányok Szabó Lőrincről,szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. 1997 (Újraolvasó), 9–12.]

Sőtér István: Gáti József Tücsökzenéje = Új Tükör, 1980. 17. 28.

Tímár György: Bécs vagy Buda: Elmélkedés egyszerű dolgokról, melyek nem is olyan egyszerűek = Élet és Irodalom, 1980. 23. 5. [Szabó Lőrinc A huszonhatodik év ciklusáról, a magyar avantgarde-ról.]

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjéről = Magyartanítás, 1980. 6. 261–265.

Sőtér István: A huszonhatodik évről = Új Írás, 1980. 11. 74–78.

Belohorszky Pál: Esszé vagy vers vagy novella a csodáról: Balogh Emese Szabó Lőrinc estjéről = Életünk, 1980. 12. 1072–1077. [A vers hitvessége címmel kötetben: Belohorszky Pál: Égő rózsamáglya, Szépirodalmi, Bp. 1987, 344–357.]

Fodor András: Paul Verlaine Clair de lune (Holdfény című verse Szabó Lőrinc fordításában) = uő.: Futárposta, Szépirodalmi, Bp. 1980, 270–274.

Hollós Korvin Lajos: „Vers helyett tanulmány?” = uő.: Alperes nem nyugszik, Magvető, Bp. 1980, 312–315.

Tamás Attila: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjéről = Útmutató műelemző baráti köröknek, összeáll., szerk. B. Porkoláb Judit, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat [TIT], Bp. 1980, 45–46.

Király György [Szabó Lőrinc: Rubáiyát; Shakespeare szonettjei] = uő.: A filológus kalandozásai, vál., s. a. r., utószó Kenyeres Ágnes, Szépirodalmi, Bp. 1980, 313–314.

Kántor Lajos: Szabó Lőrinc újítása = uő.: Korunk: avantgarde és népiség, Magvető, Bp. 1980, 196–230.

Kabdebó Lóránt: Kétféle ars poetica = uő.: Versek között: Tanulmányok, kritikák, Magvető, Bp. 1980, 7–20. [József Attila Eszmélet és Szabó Lőrinc Az Egy álmai c. verséről.]

Kabdebó Lóránt: Az epikus vers jellegzetes példája = uő.: Versek között: Tanulmányok, kritikák, Magvető, Bp. 1980, 43–73. [Szabó Lőrinc: Sivatagban.]

Kabdebó Lóránt: Egy kivételes vers = uő.: Versek között: Tanulmányok, kritikák, Magvető, Bp. 1980, 218–246. [Szabó Lőrinc: Fűz a tóparton.]

Tandori Dezső: „Elromlott minden, kezdjétek újra!”: Szabó Lőrinc = uő.: Az erősebb lét közelében, Gondolat, Bp. 1981, 224–251.

Laczkó András: Elhagyott tájak, évek üzenete = Napjaink, 1981. 4. 5–6.

Sőtér István: Szabó Lőrinc és összegzője = Kortárs, 1981. 4. 647–651.

Boros Mária: Szabó Lőrinc: Így semmisülsz meg = Magyar Nyelvőr, 1981. 3. 309–318.

Szekér Endre: Illyés Gyula: Borsos Miklós: Szabó Lőrinc szobra = Somogy, 1982. 5. 16–18. [Illyés Gyula Szabó Lőrinc-versének elemzése.]

Varga József: Szabó Lőrinc = uő.: Ady és műve, Szépirodalmi, Bp. 1982, 400–407.

Kocsis L. Mihály: Éget, mint a jég = Magyar Ifjúság, 1983. 34. 39.

Szegzárdy-Csengery József: Költészet és műfordítás: A műfordító Szabó Lőrinc arcképéhez = Vigilia, 1983. 9. 692–698.

Törne, Dorothea von: Orpheusz = a szenvedélyes elemző szerepében = Nagyvilág, 1983. 12. 2863–1869.

Fehér Ferenc: Egy vers megközelítése (Hajnali rigók) = Magyar Szó, 1984. márc. 3.

F. Kovács Ferenc: A népköltészet hatása Szabó Lőrinc gyermekköltészetére = Könyv és Nevelés, 1985. 2. 69–77.

Markó Béla: Szabó Lőrinc: Semmiért egészen = Igaz Szó, 1985. 6. 560–563. [Kötetben: Markó Béla: Olvassuk együtt: Versmagyarázatok, Albatrosz, Bukarest, 1988, 125–129.]

Rónay László: Szabó Lőrinc versciklusai mint az önelemzés eszközei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1985. 2. 173–187.

Péter László: Szavak, csodálatos szavak… = Élet és Irodalom, 1985. okt. 11.

Kabdebó Lóránt: „A tékozló fiú csalódása”: Szabó Lőrinc költészetének dimenziói = Irodalomtörténet, 1986. 1. 103–122.

Baránszky-Jób László: Szabó Lőrinc, az ember és a költő = Délsziget, 1986. 6. 15–17.

Alföldy Jenő: A józan Dionüszosz: Szabó Lőrinc = uő.: Visszhang, Szépirodalmi, Bp. 1986, 81–86.

Rába György: A „megszűnt én” költészetének húrjain: Az érett Szabó Lőrinc = uő.: Csönd-herceg és a nikkel szamovár, Szépirodalmi, Bp. 1986, 135–201.

Rónay László: Szabó Lőrinc = A magyar irodalom története 1945–1975 II/1.: A költészet, szerk. Béládi Miklós, Rónay László, Akadémiai, Bp. 1986, 167–201.

Béládi Miklós: Szabó Lőrinc = uő.: Arcképvázlatok: Szubjektív válogatás a szerzőnek a Magyar Rádióban 1967–1980 között elhangzott könyvismertetéseiből, Új Auróra, Békéscsaba, 1987, 8–10.

Béládi Miklós hagyatékából: Öt költő = Új Auróra, 1987. 2. 86–94.

Fábry Eszter: Szabó Lőrinc: Holdfogyatkozás = Magyar Nyelvőr, 1987. 3. 279–286.

Rácz Endre: Mit is mond a cinkeszó? Tallózás Szabó Lőrinc költészetében = Édes Anyanyelvünk, 1988. 4. 5–6.

Veöreös Imre: Húsvét egy versben = uő.: A középpont felől, Bp. 1988, 102–105.

Dobóné Berencsi Margit: Impresszionista nyomok (stílusjegyek) a Tücsökzenében = Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről, szerk. Fábián Pál, Szatmári István, Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1989, 300–314.

Szávai János: Les écrivains d’entredeux-guerres = uő.: Introduction à la littérature hongroise, Maisonneuve, Akadémiai, Paris, Bp. 1989, 133–139. [Többek közt Szabó Lőrincről is.]

Vati Papp Ferenc: „...egyre jobban kezdem szeretni a gyerekeket...”: Szabó Lőrinc (1900–1957) Forrásvidék: Írók, költők gyermek- és ifjúkora, Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1989–1990, 244–254.

Kabdebó Lóránt: Csalimese és/vagy üdvtörténet = Új Írás, 1990, 11. 96–100.

Kabdebó Lóránt: Egy fiókbazárt versciklus Szabó Lőrinctől = Magyar Képes Újság, 1990. 14. 14.

Domokos Mátyás: „Én és a világ” = Tiszatáj, 1991. 4. 39–45.

Domokos Mátyás: Mozsártörő alatt = uő.: Varázstükrök között: Esszék, Szépirodalmi, Bp. 1991, 376–381.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc igazolási pere a Magyar Újságírók Szövetségében = Új Írás, 1991. 3. 66–80.

Kovács Sándor Iván: Kabdebó Lóránt újabb Szabó Lőrinc-kutatásai = Magyar Hírlap, 1991. máj. 4.

Tamás Attila: Kabdebó Lóránt új Szabó Lőrinc-könyve = Tiszatáj, 1992. 12. 89–92.

Lator László: Ideges figyelemmel = uő.: Szigettenger, Európa, Bp. 1993. 64–70.

Kabdebó Lóránt: Költészetbeli paradigmaváltás a húszas évek második felében = Literatura, 1991. 3. 248–272. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről,szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó) 18–45.

Péter László: Szabó Lőrinc textológiai nézetei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1992. 336–347. [Kötetben: Péter László: Magyar írók, költők textológiai nézetei, József Attila Tudományegyetem BtK, Szeged, 1995, 59–74.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és szerepe a magyar avantgárd sorsában = Irodalomtörténet, 1992. 2. 251–256.

Kabdebó Lóránt: A „pokolra szállás” Szabó Lőrinc lírájában = Árgus, 1992. 2. 41–44.

Péter László: A szeretkezés metaforái Szabó Lőrinc költészetében = Új Horizont, 1992. 4–5. 63–71. [Kötetben: Péter László: Kívül a körtöltésen: Irodalmi tanulmányok, Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2001, 250–262.]

Dobóné Berencsi Margit: Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása az általános iskolában = Magyartanítás, 1992. 5. 2–4.

Péter László: A kozmopolita Szabó Lőrinc magyarsága = Tekintet, 1992. 6. 87–101.

Kabdebó Lóránt: Madách és Szabó Lőrinc = Palócföld, 1992. 6. 552–557.

Kulcsár Szabó Ernő: A „rendetlen szabály”: Szabó Lőrinc új kérdezőhorizontból = Magyar Napló, 1992. 24. 4–6.

Tandori Dezső: Szabadiskola (9. Szabó Lőrinc-kettős) = Jelenkor, 1992. 11. 888–899.

Glózer Rita: „Vers vagy te is”: Radnóti Miklós és Szabó Lőrinc egy-egy versének összehasonlítása = Jelenkor, 1992. 11. 942–947.

Kulcsár Szabó Ernő: Szabó Lőrinc = uő.: A magyar irodalom története 1945–1991, Argumentum, 1993, 23–30. [Kötetben még: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 46–51.]

Dobóné Berencsi Margit: Impresszionista és expresszionista vonások Szabó Lőrinc „Föld, erdő, isten” című kötetében = Magyar Nyelv, 1993. 2. 213–217.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc három verséről = Holnap, 3. 1993. 71–83.

Kurdi Mária: Szabó Lőrinc Yeats fordításai = Irodalomtörténet, 1993. 4. 802–846.

Glózer Rita: Szabó Lőrinc huszonhatodik éve = Irodalomtörténet, 1993. 4. 847–893.

Lászlóffy Aladár: Szabó Lőrinc évszázada = Látó, 1993. 6. 82–83.

Szili József: Változatok műfordításra: Kurdi Mária Szabó Lőrinc Yeats- fordításai című tanulmánya apropóján = Irodalomtörténet, 1994. 2. 298–308.

Kabdebó, Lóránt: On the Borderline of Nineteenth and Twentieth Century Poetic Discourses: The Appearance of the Dialogical Poetic Paradigm = Neohelicon, 1994. XXI. 1. 61–83.

Csűrös Miklós: Harc az ünnepért: Kísérlet Szabó Lőrincről = Tiszatáj, 1994. 10. mell. 15. [Kötetben: Csűrös Miklós: Intarzia: Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2000 (Teleszkóp 18.), 22–39.]

Kabdebó Lóránt: Egy vers vágóasztala: Szabó Lőrinc fekete kultusza = Tények és legendák = tárgyak és ereklyék, szerk. Kalla Zsuzsa, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 1994, 145–152. [Kötetben még: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 69–89.]

Palkó Gábor: Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióban = avagy egy kötet viszontagságai 1932–1992 = Irodalomtörténet, 1994. 1–2. 93–125. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk.

Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 52–77.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Dialogicitás és a kifejezés integritása: Nyelvi magatartásformák Szabó Lőrinc költészetében = Irodalomtörténet, 1994. 1–2. 72–92. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk.

Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 78–94.; Kulcsár-Szabó Zoltán:Hagyomány és kontextus, Universitas Kiadó, Bp. 1998, 59–82.]

Kabdebó Lóránt: Egy költői beszédmód filozófiai átalakulása: Szabó Lőrinc és Max Stirner, Magyar Filozófiai Szemle, 1995. 1–2. 133–152. [Kötetben:Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 158–178.; angolul: Lőrinc Szabó and Max Stirner = Neohelicon, XXIX, 2002. 1. 131–162.; átdolgozott változata: Az Egy álmai: Szabó Lőrinc és Max Stirner = Vers és próza a modernség második hullámában, Argumentum, Bp. 1996, 73–117.; Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 37–68.]

Monostory Klára: Szabó Lőrinc Ficseri-füsti című versének keletkezése nyomában = Irodalomtörténeti Közlemények, 1995. 5–6. 542–560. [A Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára Ms 4651/188–204. jelzetű dokumentumáról.]

Szabó Ferenc S. J.: Illyés Gyula és Szabó Lőrinc = uő.: „Csillag után”: Istenkeresés a modern irodalomban: Válogatott tanulmányok, Távlatok, Bp. 1995, 69–89.

Földényi F. László: Szabó Lőrinc: Körúti éjszaka = Liget, 1995. szept., 89–94.

Bagoly Csilla: Ha a kísértetek összenéznek = Új Holnap, 1995. szept., 91–94.

Tóth Ildikó: Csend: Szabó Lőrinc és T. S. Eliot tenger-motívumának egybevetése = Új Holnap, 1995. szept., 84–88.

Albert Zsuzsa: Legenda Szabó Lőrincről = Forrás, 1995. 9. 53–61.

Kulcsár-Szabó Zoltán: A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenében = avagy egy ,,antihumanista” olvasat esélyei = Új Holnap, 1996. jan., 42–57. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 130–142.; Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 87–108.]

Vitéz Ildikó: „Ami megérint téged, engem”: Szerelmes és erotikus versfordítások Babits, Kosztolányi és Szabó Lőrinc világirodalmi antológiáiban = Literatura, 1996. 4. 475–484.

Glózer Rita: Nyelvi paralelizmusok, ismétlések Szabó Lőrinc Egy téli bodzabokorhoz című versében = Irodalomtörténet, 1996. 3–4. 530–538.

Menyhért Anna: Rajzok egy költemény tájairól: Motívum, szerkezet és jelentés Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében = Irodalomtörténet, 1996. 3–4. 539–576. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincrőlszerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 95–129.]

Menyhért Anna: Pókok és háló(i)k: Szabó Lőrinc: Tücsökzene; Petri György: Önarckép 1990 = Új Holnap, 1996. nov., 35–45.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Beleírás és kitörlés: A Te emlékezete Szabó Lőrinc A huszonhatodik év és Oravecz Imre 1972. szeptember című műveiben = Új Holnap, 1996. nov., 25–34. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 150–157.; Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 87–108.]

Kabdebó Lóránt: A dialogikus poétikai gyakorlat klasszicizálódása: Szövegegységesülés: az „elborítás”, a „mese” és a „tragic joy” megjelenése = Literatura, 1996. 1. 9–35. [Kötetben: Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 188–212.]

Kabdebó Lóránt: Különbéke és különítélet = „Merre, hogyan?”: Tanulmányok Pilinszky Jánosról, szerk. Tasi József, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp. 1997, 72–74.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc finn fordításai = Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 1–2. 79–97. [Kötetben: Helena Kangas: Az én Magyarországom: Cikkek, riportok 1943–1944, ford. Labádi-Bertényi Gizella, a kísérő tanulmányt írta Kabdebó Lóránt, Argumentum, Bp. 2001, 149–209. 75 aastat hungaroloogiat Tartu Ülikoolis. Hungaroloogia ja estoloogia ühinevas Euroopas, Tartu, 1997. május 22–24-i konferencia-előadás átdolgozott szövege.] [Kötetben: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 166–212.]

Németh G. Béla: Két szerelmi versciklus: Kisfaludy Sándor és Szabó Lőrinc = Irodalomismeret, 1997. 4. 3–12.

Németh G. Béla: „Problémaversek”: Szabó Lőrinc emberszemléletének összefoglalása A huszonhatodik év Utóhangjában = Holmi, 1997. 12. 1757–1762.

Lőrincz Csongor: Olvasás és különbözőség(e): Szöveg és műfaj(ok) viszonya a Tücsökzenében = Literatura, 1998. 3. 282–311. [Kötetben: Lőrincz Csongor: A líra medialitása, Anonymus, Bp. 2002. 133–168.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Különbség = másként: Szabó Lőrinc: Az Egy álmai = Tanulmányok Szabó Lőrincrőlszerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 178–187.; [Kötetben még: Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 53–86.

Németh G. Béla: Expresszionista elemek Szabó Lőrincnél = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 213–217.

Rába György: Szabó Lőrinc harmadik korszaka = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 218–220.

Ferenczi László: Szabó Lőrinc, a kritikus = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 221–229.

Tandori Dezső: Szabó Lőrinc. Változatok egyszerire és mindenkorira = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó) 230–244.

Menyhért Anna: A ,,hang” megtalálása Szabó Lőrinc Föld, erdő, isten című kötetében = Tanulmányok Szabó Lőrincről, szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. [1997] (Újraolvasó), 245–253.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Spleen és ideál = A fordítás és intertextualitás alakzatai, szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Menyhért Anna, Anonymus, Bp. 1998, 162–175. [Kötetben még: Kulcsár-Szabó Zoltán: Az olvasás lehetőségei, Kijárat, 1997, 71–86.]

Bata Imre: Tanulmányok Szabó Lőrincről = Élet és Irodalom, 1997. nov. 14. 14.

Kabdebó Lóránt: Paradigmaváltás az 1920-as évek végén: Szabó Lőrinc = Irodalomtanítás az ezredfordulón, Pauz-Westermann, Celldömölk, 1998, 645–661.

Juhász Orsolya: Különbéke a gyermekszobában. Szabó Lőrinc gyermekverseinek világa = Perspective, 1999. 59–64.

Kabdebó Lóránt: Madách és Szabó Lőrinc = Híd, 1999. nov., 706–712.

Kabdebó Lóránt: Classicism as Intertextuality in the Second Wave of Modernity (1917–1921) = Neohelicon, 1999. XXVI/2. 111–118. [Az 1993. október 27–31-ikén Pécsett, a JPTE és az MTA Irodalomtudományi Intézete szervezésébe összehívott Epochenschwelle = Stilwandel = Umbesetzung. Fragen der literarischen Moderne című konferencián elhangzott előadás átdolgozott szövege.]

Lőrincz Csongor: „Tücsökzenében új tücsökzene”: Ismétlés, fragmentum és vég Szabó Lőrinc versciklusában = Literatura, 1999. 3. 274–307. [Kötetben: Lőrincz Csongor: A líra medialitása, Anonymus, Bp. 2002, 169–206.]

Horányi Károly: Szabó Lőrinc és Kodolányi János barátságának története = Irodalomtudomány, 1999. 2. 218–265. [Párhuzamos mitológiák címmel az interneten: www.szabolorinc.hu = kötetben: Johannes és Lorenzo címmel: Horányi Károly: Eredet és jelkép: Kodolányi János és kortársai, Argumentum, 2004, 95–198.]

Danka Krisztina: A „Kérdés” és a „Felelet” embere: Hindu mitológiai elemek Szabó Lőrinc és Weöres Sándor költészetében = Iskolakultúra, 1999. 6–7. 78–88.

Gömöri György: Újrakezdés a második világháború utáni magyar költészetben = Kortárs, 1999, 12. 76–86

Murányi Gábor: Szabó Lőrinc rossz mondatai: Prózai dolgok = HVG, 2000. ápr. 15. 97–99. Kötetben: Murányi Gábor: A múlt szövedéke: Históriák a megbicsaklott 20. századból, Noran-Kiadó Kft., Bp. 2004, 436–441.

Nyerges András: Színrebontás: A költő és a „vezércsel” = Magyar Hírlap, 2000. ápr. 8.

Kulcsár Szabó Ernő: Egy kisajátíthatatlan klasszikus: Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 2000. ápr. 7. 10–11.; Új Holnap, 2000. máj.–aug., 87–93. [Kötetben: Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg, medialitás, filológia, Akadémiai Kiadó, 2004, 210–216.]

Kabdebó Lóránt: Льоринц Сабов Бългрия (Перев.: Юлия Крумова) = Льоринц Сaбo: Фортисимотонащуреца. София, 2000, Унгарски културен институт. 5–10. п.

Kabdebó Lóránt: Szövegátértelmezés a Szabó Lőrinc-vers alkotói retorikájában = Hársing László 70 éves, szerk. Fehér Márta, Lendvai L. Ferenc, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2000, 185–192. Közlése még: Árgus, 2000. 5. 56–59. [Az MTA I. osztályülésén elhangzott doktori előadás.]

Ferenczi László: Hommages à Lőrinc Szabó = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug., 94–97.

Tornai József: „A győztes igazság?”(Szabó Lőrinc: A hitetlen büntetése) = Új Holnap, 2000. máj.–jún.–júl.–aug.; Hitel, 2000. 13. 89–95. [Kötetben: Az emberiség görbe fája, C.E.T., Bp. 2002. 206–218.]

Lőrincz Csongor: Jó Csönd-herceg és a „gyanútlan faág”: A travesztív átírás egy példája (Ady–Szabó Lőrinc) = Irodalomtudomány, 2000. 1–2. 141–148. [Kötetben: H. Nagy Péter–Lőrincz Csongor–Palkó Gábor–Török Lajos: Ady-értelmezések, Iskolakultúra Könyvek, Pécs, 2002, 48–55.]

Kiss Katalin: Egy újraértett líra: Újabb Szabó Lőrinc-tanulmányok = Alföld, 2000. 4. 51–55.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Utak az avantgárdból: Megjegyzések a későmodern poétika dialógizálódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében = Alföld, 2000. 11. 43–60.

Kontor István: Misztika és/vagy különbéke? Egy fordítói (ön) értelmezésről = Modern Filológiai Közlemények, 4. 2000. 2. 42–62.

Schein Gábor: A saját és az idegen: A fordítás humanista elméletei: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Csorba Győző = Jelenkor, 7–8. 768–776.

Pomogáts Béla: Két vers a hazáról: Szabó Lőrinc arcképéhez = Hitel, 2000. 9. 90–96.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc egy különös verséről = Millionen Welten. Festschrift für Árpád Bernáth zum 60. Hrsg. Geburtstag, Gaál-Baróti, Péter Bassola, Osiris. Bp. 2001, 288–311.

Kovács Béla Lóránt: Pókhálók: A lírai párbeszéd megbomlása = Irodalomtudomány 2001. 1–2. 139–144.

Tornai József: Az emberiség görbe fája [Vörösmarty és Szabó Lőrinc] = Kortárs, 2000. 10. 143–152. [Kötetben: Tornai József: Az emberiség görbe fája, C.E.T., Bp. 2002, 167–185.]

Osztovits Ágnes: Örök barátunk: Száz éve született Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 2000. 76. 10.

Kabdebó Lóránt: Szövegátértelmezés a Szabó Lőrinc-vers alkotói retorikájában = Publ. Univ. Miskolciensis, Sect. philos. 6. 2000. 2. 185–192.

Szabó Ferenc: Száz éve született Szabó Lőrinc = Távlatok, 48. 2000. 305–309.

Tüskés Tibor: Száz éve született Szabó Lőrinc = Távlatok, 49. 2000. 450–453.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe = Tiszatáj, 2000. 4. 56–73. [Kötetben: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 15–27.]

Tandori Dezső: Szabó Lőrinc aktualitása = Tiszatáj, 2000. 4. 73–81.

Pomogáts Béla: Egy prózai és egy verses vallomás: Szabó Lőrinc 1956-ban = Új Holnap, 2000. máj.–aug., 70–73.

Ritoók Zsigmond: Szabó Lőrinc és az antikvitás = Új Holnap, 2000. máj.–aug., 81–86.

Lőrincz Csongor: Líra, kód, intimitás: A szerelmi költészet néhány kérdése Adynál és Szabó Lőrincnél = Alföld, 2001. 8. 85–98. [Kötetben: H. Nagy Péter–Lőrincz Csongor–Palkó Gábor–Török Lajos: Ady-értelmezések, Iskolakultúra Könyvek, Pécs, 2002, 104–119.

Kulcsár Szabó Ernő: A líra kinetográfiája és az „én” kívülhelyezése: A mozgás „írhatóságának” avantgarde és későmodern technikái = Alföld, 2002. 6. 41–51. [Kötetben: Kulcsár Szabó Ernő: Szöveg, medialitás, filológia, Akadémiai, 2004, 196–209.; szerkesztett és kibővített változata a „KinetoGraphien” c. interdiszciplináris konferencián = Europäische Akademie, Berlin, 2001. október 25–27. = tartott előadásnak.]

Lőrincz Csongor: Mediális paradigmák a magyar későmodernségben: Individuum és epitáfium viszonya: Kosztolányi: Halotti beszéd, Szabó Lőrinc: Sírfelirat = Irodalomtörténet, 2002. 1. 98–117. [Kötetben bővített változata: Képátvitelek: Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, szerk. Pethő Ágnes, Sapientia, Kolozsvár, 2002, 165–201.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Kánon és recepció (Szabó Lőrinc) = Alföld, 2002. 4. 46–67. [Kötetben: Kánon és kanonizáció, szerk. Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály, Csokonai, Debrecen, 2003, 121–147.]

Lőrincz Csongor: „Enkidu üzenete”: Az idegenség az irodalomban: fordítás és interpretáció között = Alföld, 2003. 11. 51–65. [Kötetben: Identitás és kulturális idegenség, Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Osiris, Bp. 2003, 172–198.]

Kabdebó Lóránt: A nyugati gondolkozás „hézagai” a poétikában = Identitás és kulturális idegenség, Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő, Osiris, Bp. 2003, 122–171.

Reisen ins Reich 1933 bis 1945: Ausländische Autoren berichten aus Deutschland = Oliver Lubrich: Zusammengestellt und mit einer Einleitung, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2004, 34.

Kabdebó Lóránt: A Szabó Lőrinc-szövegkiadás múltja és jövője = Hatalom és kultúra I–II.: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai, szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp. 2004, 2. köt. 698–711.

Prohászka László: A huszonhatodik év = Az Érem, 2004. 1. 30–32. [Ferenczy Béni Korzáti-plakettjéről.]

Kulcsár-Szabó Zoltán: Wege aus der Avantgarde. Bemerkungen zur Vorgeschichte der dialogischen Poetik der Spätmoderne in der frühen Lyrik von Lőrinc Szabó und Attila József = Neohelicon, 2004. 1. 181–204.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalmiság és medialitás a költészetben = Alföld, 2004. 4. 34–59.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc: Szergej Jeszenyin utolsó éjszakája = Serta Pacifica: Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára, szerk. Ármeán Ottilia, Kürtösi Katalin, Odorics Ferenc, Szörényi László, Pompeji Alapítvány, Szeged, 2004. 9–18. [Kötetben: Kabdebó Lóránt: „Ritkúl és derűl az éjszaka”: Harc az elégiáért, Csokonai, Debrecen, 2006, 65–82.]

Kulcsár Szabó Ernő: A „szerelmi” líra vége: Igazságosság és az intimitás kódolása a későmodern költészetben = Akadémiai székfoglaló, elhangzott: 2004. szept. 27-én, URL: http://www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000426.pdf

Kovács Béla Lóránt: Szerelmes trópusok: Szabó Lőrinc Amit még látott ciklusa = Alföld, 2004. 4. 77–95.

Kovács Béla Lóránt: A párbeszéd vége: Pilinszky János és Szabó Lőrinc költészete az ötvenes években = „Egy csonk maradhat”: Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos, Ráció, Bp. 2004. 256–276.

Kabdebó Lóránt: A másik mester: Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc = Az újraolvasott Móricz: Előadások és tanulmányok, szerk. Onder Csaba, Nyíregyháza, 2005 (A Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszékének Könyvsorozata 1.) 156–178.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „Sötétben nézem magamat”: Az individualitás formái Szabó Lőrinc Te meg a világ című kötetében = Irodalomtörténet, 2005. 1. 65–89.

Kemsei István: A rácsait rázó ember: Szabó Lőrinc: Te meg a világ = Kortárs, 2005. 7. 101–110.

Kovács Béla Lóránt: A börtön és a rab: Babits Mihály és Szabó Lőrinc = Bárka, 2005. 1. 89–98.

Lukáts János: Szabó Lőrinc pillanatai a Balatonnál = Új Horizont, 2005. 3. 41–45.

Lukáts János: A vereség lépcsőfokai: Szabó Lőrinc és a »futball- vers« (1954. július–augusztus) = Palócföld, 2005. 4. 598–600.

Horányi Károly: Szabó Lőrinc utazása = Kortárs, 2006. 7–8, 154–166.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Die Differenz im Ich. Lőrinc Szabó: „Az Egy álmai” = Spätmoderne: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel- Europa I., Frank &Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2006, 369–384.

Dósai Mónika: Bewegte Figuren: Lőrinc Szabó: „A belső végtelenben” = Spätmoderne: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost- Mittel-Europa I., Frank &Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2006, 385–402.

Csibra Zsuzsanna: Szabó Lőrinc és a kínai költészet = uő.: Tenyérnyi selymen végtelen tér: Kínai költők magyar fordításokban, Argumentum, Bp. 2006 (Irodalomtörténeti Füzetek), 117–135.

Erdész Ádám: Unio mistica ipar és lélek között: Szabó Lőrinc és Kner Imre levelezése = Bárka, 2006. 1. 71–83.

Kovács Béla Lóránt: A felejtés költészete. Szabó Lőrinc Káprázat és Utóhang című ciklusai = Alföld, 2006. 4. 33–44.

Ćurković-Major Franciska: Leánderek és tücskök: Szabó Lőrinc adriai utazásai = Irodalomtörténeti Közlemények, 2006. 3–4. 280–308.

Imre László: Nemzeti trauma és bárdköltői szerepvállalás: Szabó Lőrinc: Vereség után = Hitel, 2006. 10.

Kabdebó Lóránt: A Te meg a világ poétikai naplója = Irodalomtörténet, 2007. 3. 212–312. [Kötetben: Szabó Lőrinc Remarque-fordítása: Vissza a háborúból, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely–MTA Könyvtára, Miskolc, 2008 (Szabó Lőrinc Füzetek 8.), 5–42.]

Tandori Dezső: Egy igen nagyszerű költő = Újkönyvpiac, 2007. jan.–febr., 19.

Ćurković-Major Franciska: Oleandri i cvrčci = Dubrovnik, 2007. 1–2. 292–321.

Kabdebó Lóránt: Razgovor s morem Lőrinca Szabóa = Dubrovnik, 2007. 1–2. 327–328.

Lukáts János: Pillanatok Szabó Lőrinccel: Részlet egy készülő tanulmánykötetből = Polisz, 2007. okt., 19–22.

Berichte aus der Abwurfzone: Ausländer erleben den Bombenkrieg in Deutschland 1939 bis 1945. = Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Oliver Lubrich, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2007, 19, 38.

Lapis József: Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere” = Irodalomtörténet, 2007. 3. 436–442.

Szabó Ferenc: Újraolvasva a Tücsökzenét = Távlatok, 2007. 4. 544–552.

Kabdebó Lóránt: The „Gaps” of the Western Mind and Modern Poetics = Neohelicon, 2007. Tom. XXXIV. Fasc. 1. jun, 145–194.

Józan Ildikó: Irodalom és fordítás: 1923 Megjelenik a Romlás virágai = A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp. 2007, 52–68.

Kulcsár Szabó Ernő: A szerelmi líra vége: 1931 Szabó Lőrinc: Semmiért egészen = A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp. 2007, 174–189.

Kulcsár-Szabó Zoltán: „Sötétben nézem magamat”: 1932 Szabó Lőrinc: Te meg a világ = A magyar irodalom történetei III.: 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Bp. 2007, 202–214.

Ćurković-Major Franciska: Korcula = „a tündéri fénykép”: Irodalmi veduták Szabó Lőrinc kelet-adriai tájleírásaiban = Bástya [a Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Főiskola Antológiája, Székesfehérvár], 8. 2008. nov., 80–87.

Órás Enikő: Szabó Lőrinc Csehszlovákiai útja, 1933 = Bástya, 8. 2008. nov., 88–92.

Lipa Timea: Szabó Lőrinc, a műfordító = Bástya, 8. 2008. nov., 93–103. [Wedekind: Franziska c. darabja fordításának töredékéről.]

Szabó Edina: Összegezés és megújulás Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében = Bástya, 8. 2008. nov., 104–109.

Mágony Imre: A Tragédia az éter hullámain: Németh Antal és Szabó Lőrinc Tragédia-feldolgozása = Bástya, 8. 2008. nov., 110–118.


Ćurković-Major Franciska: Kincses Trogir, s Raguza tornyai = Életünk, 2008. 8. 45–58. [Dalmácia-különszám.]

Nagy Csilla: „Mérem a téli éjszakát”: A tér és a táj poétikája a harmincas évek magyar lírájában = Szótér: Az Alföld Stúdió antológiája, Alföld Alapítvány. Debrecen, 2008, 44–53.

Szabó Edina: Önreprezentáció és „magánmitológia” a kései Szabó Lőrincnél = Szótér: Az Alföld Stúdió antológiája, Alföld Alapítvány. Debrecen, 2008, 54–66.


Fűzfa Balázs: Szabó Lőrinc (1900–1957): Egy tagadásvers (?) világa: „A szerelmi líra vége” = uő.: Irodalom 12: Érettségi-központú irodalomkönyvek műszövegekkel, Krónika Nova Kiadó Kft, Bp. 2008, 126–133.

Kulcsár-Szabó Zoltán: A hang retorikája Szabó Lőrinc korai költészetében = Literatura, 2009. 2. 163–179.

Nagy Csilla: Szabó Lőrinc arcképe = Magyar Nemzet Magazin, 2009. aug. 8. 35.

Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben = Filológia = interpretáció = médiatörténet, szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György, Ráció, Bp. 2009, 558–650. [Átdolgozva önálló kötetben: Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben: Szabó Lőrinc utolsó versciklusának poétikai és filológiai szembesítése, Miskolci Egyetem BTK Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2010 (Szabó Lőrinc Füzetek 11., sorozatszerk. Kabdebó Lóránt).]

Kabdebó Lóránt: A Szabó Lőrinc-vers mondhatósága = Parnasszus, 2009. Tél, 77–92.

Nagy Csilla: „Megzendült a tér”: Térélmény, vizualitás és auditív tapasztalat Szabó Lőrinc és József Attila egy-egy versében = Parnasszus, 2009. Tél, 94–99.

Rutkai Balázs: Óda a genovai kikötőhöz: Egy új „világforma” látomása = Parnasszus, 2009. Tél, 100–104.

Kulcsár-Szabó Zoltán: A kísértet elégiája: Egy téli bodzabokorhoz = Parnasszus, 2009. Tél, 105–113.

Oravecz Péter: Fiúk, apák, istenek. „Szabó Lőrinc-terápia” = Parnasszus, 2009. Tél, 116–123.Kabdebó Lóránt: Új főszereplő a rendszerváltás utáni irodalomtörténeti kánonban: Szabó Lőrinc = Súlyok és hangsúlyok: Írások az utóbbi két évtized magyar irodalmáról (1989–2009), szerk. Szondi György, Vincze Ferenc, Napkút, Bp. 2009, 39–52.

Horányi Károly: Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szellemi Front I. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2009. 3. 273–337.

Horányi Károly: Szabó Lőrinc mint a Magyarország segédszerkesztője és az Új Szellemi Front II. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2009. 4. 395–472.

Horányi Károly: Vád és emlékezet: Lezáratlan eljárások Szabó Lőrinc ügyében = Kortárs, 2010. 1. 1–26.

Fekete Richárd: A történet állóvize: Adalék Szabó Lőrinc Vang-An-Si című verséhez = Parnasszus, 2010. Tavasz, 70–72.

Szele Bálint: Szöveghűség és színpadi hatás: Szabó Lőrinc Macbeth- fordítása = Parnasszus, 2010. Tavasz, 75–83.

Lőrincz Csongor: Előtt és után: építészet és költészet chiazmusai = Parnasszus, 2010 Tavasz, 84–100.

Lukáts János: A szép és a rút dicsérete: Két somogyi helyszín Szabó Lőrinc költészetében = Búvópatak, 2010. 4. 4–6.

Somogyi F. Anikó: Magyarról horvátra ültetve: Új tanulmánykötet Szabó Lőrinc Adria-élményéről = irodalmi beszélgetés Lukács István professzorral = Magyar Hirlap, 2010. jún. 29.

(polner) [Polner Zoltán]: Titok egy élet/műben = Szépírás, 2010. 9. 12–13.

Csongrády Béla: Lelki tájak szín- és formanyelven = Nógrád Megyei Hírlap, 2010. okt. 16.

Mizser Attila: Sors a sorok között: Kabdebó Lóránt: Titkok egy élet/műben. = Palócföld, 2010. 6. 89–90.

Mezei Gábor: Tükör, fordítás, idegenség:William Shakespeare és Szabó Lőrinc szonettjei = Irodalomtörténet, 2010. 4. 439–454.

Gintli Tibor: Szabó Lőrinc = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Akadémiai, Bp. 2010, 807–815.

Schein Gábor: Szabó Lőrinc = Magyar irodalom, szerk. Gintli Tibor, Akadémiai, Bp. 2010, 866–868.

III. Egyes köteteiről

Shakespeare szonettjei (műfordítás, 1921)

[N. n.] = Debreczeni Független Újság, 1921. jún. 12.

[N. n.] = Világ, 1921. máj. 19.

Szabó Dezső = A Nép, 1921. máj. 23.

Heinrich Gusztáv = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1921. 43–45.

[Rákosi Jenő] –ő = Budapesti Hírlap, 1921. aug. 20.

Németh Antal = Magyarság, 1921. szept. 11.

Zigány Árpád = Kelet Népe, 1921. 7. 55–59.

 

Föld, erdő, isten (1922)

Bálint Aladár = Nyugat, 1922. II. 1114–1115.

Komlós Aladár = Bécsi Magyar Újság, 1922. júl. 9.

Lakatos Péter Pál = Magyar Írás, 1922. 142–143.

Schöpflin Aladár = Szózat, 1922. jún. 9.

Tóth Árpád = Az Est 1922. máj. 18. [Kötetben: Tóth Árpád Összes művei, 4. köt., Prózai művek, Bp. 1969. 209.]

Zilahy Lajos = Pesti Napló, 1922. máj. 25.

[Kardos Pál] K. P. = Debreceni Újság, 1922. máj. 28.

[Kállay Miklós] = Nemzeti Újság, 1922. jún. 4.

Turóczi-Trostler József = Független Szemle, 1922. 207–208.

K. = Tiszántúl, 1922. jún. 21.

[N. n.] = Pesti Hírlap, 1922. jún. 22.

[Elek Artúr] (e. a.) = Az Újság, 1922. jún. 22.

Zolnai Béla = Magyarság, 1922. jún. 25.

[Franyó Zoltán] f. z. = Tűz, 1922. okt. 29.

Babits Mihály = Nyugat, 1923. I. 398–399, [Kötetben: Babits Mihály: Írók két háború között, Nyugat, Bp. 1941. 40–43.; Babits Mihály: Esszék, tanulmányok, szerk. Belia György, Szépirodalmi, 1978, 757–759.]

(Szó) = Prágai Magyar Hírlap, 1922. aug. 5.

 

Omar Khájjám: Rubaiját (műfordítás, 1922, 1930)

Baktay Ervin = Nyugat, 1920. 642–644.

Bálint Imre = Világ 1920. febr. 28. 51. 3.

Kardos László = Nyugat, 1931. 1. 204–205. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 377–378.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 386–387.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 44–45.]

 

Baudelaire, Ch.: A romlás virágai (Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műfordításai, 1923)

Laczkó Géza = Nyugat, 1923. II. 121–124.

Térey Sándor = Kékmadár, 1923. 7–8. 210– 212.

 

Kalibán! (1923)

Földi Mihály = Magyarország, 1924. jan. 5.

Szilágyi Géza = Az Est, 1924. jan. 4.

[Nagy Péter] = Pesti Napló. 1924. febr. 24.

[Alszeghy Zsolt] Zs. = Irodalomtörténet, 1924. 14–29.

[Relle Pál] = Világ, 1924. márc. 9.

[Nyigri Imre] ny. i. = Népszava, 1924. márc. 28.

[N. n.] = Budapesti Hírlap, 1924. máj. 11.

[Sebestyén Károly] = Pester Lloyd, 1924. jan. 12.

Sárközi György = Nyugat, 1924. I. 380–381.

Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1926. aug. 28.

 

Fény, fény, fény (1926)

[Szilágyi Géza] = Magyarország, 1926. jan. 10.

[Berda József] = Ujpesti Hírlap, 1926. jan. 21.

[Laczkó Géza] l. g. = Az Est, 1926. jan. 22. [Kötetben: Laczkó Géza: Öröklés és hódítás, szerk. Véber Károly, Szépirodalmi, Bp. 1981, 556–557.]

[Kardos László] = Debreczen, 1926. jan. 24.

Ignotus Pál = Nyugat, 1926. I. 453–456.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1926. 26. sz.

Kardos Pál = Debreczeni Független Újság, 1926. ápr. 4.

Marconnay Tibor = Protestáns Szemle, 1926. 336–338.

Rédey Tivadar = Napkelet, 1926. 271–274.

Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1926. aug. 28.

 

A sátán műremekei (1926)

[N. n.] = Esti Újság, 1926. dec. 22.

[N. n.] = Magyarság, 1926. dec. 24.

[Bálint György] B. Gy.: Szabó Lőrinc két új kötete: A Sátán műremekei. Verlaineválogatott versei = Az Est, 1926. dec. 24.

(p.) = Újság, 1926. dec. 24.

[N. n.] = Esti Kurir, 1926. dec. 25.

[Várkonyi Nándor] Egy sokarcú költő (Szabó Lőrinc verseskötetei) = Pesti Napló, 1926. dec. 26.

R. L. = Magyarország, 1927. jan. 20.

Füst Milán = Nyugat, 1927. I. 997–998.

Ignotus Pál = Pandora, 1927. 1. 45–47.

[Sebestyén Károly] = Pester Lloyd, 1927. febr. 5.

Révész Béla = Népszava, 1927. febr. 27.

[Kozocsa Sándor] K. S. = Új Élet, 1927. máj.–jún., 220–221.

[Tamás Aladár] (ta.) = Új Föld, 1927. 1. 32.

 

Verlaine válogatott versei (műfordítások, 1926)

[Bálint György] B. Gy.: Szabó Lőrinc két új kötete: A Sátán műremekei. Verlaineválogatott versei = Az Est, 1926. dec. 24.

[N. n.] = Magyarság, 1926. dec. 24.

[N. n.] = Újság, 1926. dec. 24.

Kerecsényi Dezső = Protestáns Szemle, 1927. 337. [Kerecsényi Dezső Válogatott írásai, szerk. Pálmai Kálmán, Akadémiai, Bp. 1979, 270–271.]

Várkonyi Nándor = Pandora 1927. 3. 170–174.

 

A szegény Villon tíz balladája (műfordítások, 1931)

[N. n.] = Pester Lloyd, 1932. dec. 32.

[Bálint György] (B. Gy.) = Az Est 1931. dec. 31.

Halász Gábor = Protestáns Szemle, 1932. 3. 203–204. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 1081–1082.]

Illés, André = Nouvelle Revue Hongrie, 1932. 1. 332–337.

Kardos László = Nyugat, 1932. I. 286. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 379–380.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 388–389.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 51–52.]

 

Goethe antológia (Szabó Lőrinc és Turóczi-Trostler József műfordításai, 1932)

Gyergyai Albert = Nyugat, 1932. II. 635–637.

H. A. = 8 Órai Újság, 1932. nov. 27.

B. A. = Magyarság, 1932. dec. 4.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1943. dec. 4.

[N. n.] = Pester Lloyd, 1932. dec. 4.

[N. n.] = Pesti Hírlap, 1932. dec. 6. i. p. = Esti Kurir, 1932. dec. 11.

Ignotus = Magyar Hírlap, 1932. dec. 18.

H. A. = Budapesti Hírlap, 1933. jan. 14.

[Márai Sándor] (m. s.) = Újság, 1933. jan. 10.

[Balassa József] B. J. = Magyar Nyelvőr, 1933. 27.

Halász Gábor = Protestáns Szemle, 1933. 1. 43–44. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 1093–1095.]

Németh László = Tanú, 1933. 244–245. [Kötetben: Németh László: A minőség forradalma, Magyar Élet, Bp. 1943, 3. köt., 144–145.; Németh László: Kiadatlan tanulmányok, Magvető, Bp. 1968, 1. köt., 236–239.; Németh László: Két nemzedék. Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1970, 403–407.]

 

Te meg a világ (1932)

[Bálint György] (B. Gy.) = Az Est, 1932. dec. 13.

(h. a.) = 8 Órai Újság, 1932. dec. 16.

Kárpáti Aurél = Magyarország, 1932. dec. 18.

[Szélpál Árpád] szp. á. = Népszava, 1932. dec. 23.

Ignotus Pál = Esti Kurir, 1932. dec. 30.

Halász Gábor = Nyugat, 1933.1. 133–135. [Kötetben: Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 716–721.]

Fodor Béla = Korunk Szava, 1933. jan. 25.

Erdőházi Hugó = Magyar Írás, 1933. 2. 141–142.

Juhász Géza = Protestáns Szemle, 1933. 458–461.

Katona Jenó = Magyar Szemle, 1933. 19. köt. 55–64.

Márai Sándor = Újság, 1933. márc. 3. [Kötetben: Márai Sándor: Írók, költők, irodalom, M. Helikon, Bp. 2000.]

Németh László = Tanú 1933. 3. 179–180., [Kötetben: Németh László: A minőség forradalma, Magyar Élet, Bp. 1943, 3. köt. 108–111.; Németh László: Két nemzedék, Magvető, Szépirodalmi, Bp. 1970, 387–402.]

Rédey Tivadar = Napkelet, 1933. febr., 132–135.

Relle Pál = Magyar Hírlap, 1933. febr. 5.

Rónay György = Vasárnap, 1933. 376–377.

Szántó Rudolf = Pesti Napló, 1933. jan. 22.

Cs. Szabó László = A Toll, 1933. jan. 31.

Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1933. 17. sz.

 

Válogatott versei (1934)

Bajomi Endre = Független Szemle, 1934. 1. 11.

Bálint György = Nyugat, 1934. I. 342–343. [Kötetben: Bálint György: A toronyőr visszapillant, Magvető, Bp. 1966, 2. köt. 114–118.]

Féja Géza = Magyar Írás, 1934. 6. 2–6.

Féja Géza = Szabadság, 1934. márc. 11.

[Fejtő Ferenc] Fülöp Ernő = Korunk, 1934. 7–8. 563–567.

Bálint György = Nyugat, 1934. I. kötet, 341–343. és B. Gy.: A toronyőr visszapillant. Magvető, Budapest, 1966. 1. kötet, 255–259.

Koczogh Ákos = Magyar Ifjúság, 1934. 5. 10.

Móricz Zsigmond = Pesti Napló, 1934. febr. 25. [Kötetben: Móricz Zsigmond: Irodalomról, művészetről, Szépirodalmi, Bp. 1959, 2. köt., 299–301.; Móricz Zsigmond: Tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1978, 801–803.]

[Relle Pál?] (-e) = Magyar Hírlap, 1934. márc. 4.

Cs. Szabó László = A Toll, 1934. 72. 131–133.

Szakasits Árpád = Népszava, 1934. ápr. 8.

Halász Gábor = uő.: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 722–729.

Turóczi-Trostler József = Pester Lloyd (esti), 1934. 1934. márc. 10.

 

Shakespeare, W.: Athéni Timon (műfordítás, 1935)

Nagy András = Magyarország, 1935. nov. 9. o. a. = Függetlenség, 1935. nov. 9.

s. e. = Magyarország, 1935. nov. 9.

Porzsolt Kálmán = Pesti Hírlap, 1935. nov. 9.

Pünkösti Andor = Újság, 1935. nov. 9.

Hevesi András = 8 Órai Újság, 1935. nov. 9.

Hajó Sándor = Az Est, 1935. nov. 9.

Dömötör István = Budapest Hírlap, 1935. nov. 9.

Papp Jenő = Új Magyarság, 1935. nov. 9.

Galamb Sándor = Magyarság, 1935. nov. 9.

Kállay Miklós = Nemzeti Újság, 1935. nov. 9.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1935. nov. 9.

Egyed Zoltán = A Reggel, 1935. nov. 11.

Márai Sándor = Újság, 1935. nov. 16.

[N. n.] = Új Magyarság, 1935. nov. 17.

[Bálint György] = Az Est, 1935. nov. 17.

[Szántó Rudolf] Sz–ó R. = Pesti Napló, 1935. nov. 17.

Muhoray Elemér = Magyar Írás, 1935. 10. 173–174.

 

Különbéke (1936)

Bálint György = Az Est 1936. máj. 21.

Juhász Géza = Válasz, 1936. 368–371.

Kelemen János = Gondolat, 1936. jún. 4–5. sz. 320.

Kiss Jenő = Erdélyi Helikon, 1936. 721–722. [Kötetben: Kiss Jenő: Emberközelből: Tanulmányok, cikkek, visszaemlékezések, Dacia, Kolozsvár, 1979, 173–175.]

[N. n.] = Délmagyarország, 1936. máj. 17.

Nagy András = Magyarország, 1936. máj. 17.

[N. n.] = Prágai Magyar Hírlap, 1936. máj. 31.

Örley István = Budapesti Hírlap, 1936. jún. 21.

Radnóti Miklós = Nyugat, 1936. II. 47–51. [Radnóti Miklós Művei, s. a. r., jegyz. Réz Pál, Szépirodalmi–Madách, 1979 (Nagy Klasszikusok), 682–688.]

[Szántó Rudolf?] Szó R. = Pesti Napló, 1936. máj. 17.

Turóczi-Trostler, Josef = Pester Lloyd (esti), 1936. jún. 13.

Tandori Dezső: Szabó Lőrinc: Különbéke = Irodalomtörténet, 1980. 4. 949–958.

 

Harc az ünnepért (1938)

Halász Gábor = Nyugat, 1938. II. 61–63. [Kötetben: Halász Gábor Válogatott írásai, Magvető, Bp. 1959. 422–425.; Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék, Magvető, Bp. 1981, 805–808.]

Katona Jenő = Pester Lloyd, 1938. máj. 5.

(t. k.) = Budapesti Hírlap, 1938. máj. 15.

[Bálint György] B. Gy. = Az Est, 1938. máj. 17.

Turóczi-Trostler, Josef = Pester Lloyd (reggeli), 1938. máj. 29.

Nagy András = Magyarország, 1938. jún. 4.

Holló Ernő = Magyar Út, 1938. jún. 23.

Juhász Géza = Kelet Népe, 1938. 8. 154–155.

Szamosi József = Magyar Élet, 1938. 7–8. 41–45.

Vajda Endre = Válasz, 1938. 359–360. [Kötetben: Vajda Endre: Válogatott írások, Tevan, Békéscsaba, 1994, 126–128.]

Kállay Miklós = Képes Krónika, 1939. 6. 43–44.

Kázmér Ernő = Kalangya, 1939. 236–238.

Bresztovszky Ede = Népszava, 1938. szept. 11.

 

Shakespeare, W.: Ahogy tetszik (műfordítás, 1938)

Galamb Sándor = Magyar Nemzet, 1938. dec. 18.

Kállay Miklós = Nemzeti Újság, 1938. dec. 18.

Nagy András = Magyarország, 1938. dec. 18.

Kárpáti Aurél = Pesti Napló, 1938. dec. 18.

(–ád) = Új Nemzedék, 1938. dec. 18.

[N. n.] = Új Magyarság, 1938. dec. 18.

Révész Mihály = Népszava, 1938. dec. 18.

Sebestyén Károly = Pester Lloyd, 1938. dec. 18.

H. A. = 8 Órai Újság, 1938. dec. 18.

Orbók Attila = Esti Újság, 1938. dec. 18.

Ujhelyi József = Függetlenség, 1938. dec. 18.

Szánthó Dénes = Magyar Hétfő, 1938. dec. 19.

[Nagy András] N. A. = Magyarország, 1939. jan. 5.

Illés Endre = Új Idők, 1939. I. 98.

Vöőné Pécs Mária = Magyarosan, 1939. 80–82.

 

Shakespeare, W.: Macbeth (műfordítás, 1939)

Papp Jenő = Új Magyarság, 1939. nov. 19.

Innocent Vincze Ernő = Függetlenség, 1939. nov. 19.

Galamb Sándor = Magyar Nemzet, 1939. nov. 19.

Vass László = Magyarország, 1939. nov. 18.

Kállay Miklós = Nemzeti Újság, 1939. nov. 19.

Szegi Pál = Pesti Hírlap, 1939. nov. 19.

Boross Jenő = Nemzetőr, 1939. nov. 20.

Nagy András = Független Magyarország, 1939. nov. 20.

 

Kleist, H.: Amphitrion (műfordítás, 1939)

Hubay Miklós = Új Idők, 1939. I. 512.

 

Válogatott versek (1939)

V. L. = Magyarország, 1939. dec. 15.

Juhász Géza = Kelet Népe, 1940. 20. 10–11.

Just Béla = Vigilia, 1940. 75–79.

Lukács Imre = Korunk, 1940. 5. 470–471.

Kassák Lajos = Kelet Népe, 1940. 10. 1–2. [Kötetben: Kassák Lajos: Csavargók és alkotók, Magvető, Bp. 1975, 338–342.]

L. H. = Ungarn Jahrbuch, 1941. 338.

 

Villon Nagy Testamentuma (műfordítás, 1940)

Erdődy János = Népszava, 1940. márc. 3.

Laczkó Géza = Pest, 1940. márc. 8.

Vass László = Magyarország, 1940. márc. 18.

[N. n.] = Független Magyarország, 1940. márc. 26

Bálint György = Nyugat, 1940. 272.

Benedek Marcell = Új Idők, 1940. I. 512.

Berkó Sándor = Korunk, 1940. 6. 572–573.

Márai Sándor = Pesti Hírlap, 1940. ápr. 4.

[N. n.]: Eckhardt professzor érdekes cikke a Villon-ügyben = Magyarország, 1940. ápr. 5.

[N. n.]: Heves irodalmi vita = Nemzeti Újság, 1940. ápr. 7.

[N. n.] = Esti Kurir, 1940. ápr. 30.

[Kárpáti Aurél] K. A. = Magyarország (reggeli), 1940. máj. 5.

[N. n.] = Nemzetőr, 1940. máj. 6.

Vass László = Magyarország (esti), 1940. máj. 7.

Laczkó Géza = Pest, 1940. máj. 7.

Erdödy János = Népszava, 1940. máj. 12.

Fodor József = Újság 1940. máj. 25.

Kardos László = Nyugat, 1940. 298–299. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 381–383.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 389–391.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 145–147.]

Just Béla: Botrány: Szabó Lőrinc és Vas István Villon-fordításának bírálata, Bp. 1940.

Szabó István = Magyar Nemzet, 1940. jún. 2.

[N. n.] = Újság, 1940. jún. 2.

Lovass Gyula = Napkelet, 1940. 217–218.

 

Örök Barátaink (műfordítások, 1941)

Szerb Antal = Új Idők, 1941. II. 709–710. [Kötetben: Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját. Magvető, Bp. 1961, 317–321., ua., Bp. 1969, 303–308., ua., Bp. 1978, 195–298.]

[N. n.] = Függetlenség, 1941. 285.

[N. n.] = 8 Órai Újság, 1941. 286.

[N. n.] = Esti Kurir, 1941. 287.

[N. n.] = Pesti Hírlap, 1941. 290.

[N. n.] = Újság, 1941. 290.

[N. n.] = Új Nemzedék, 1941. 290.

– r = = Esti Újság, 1941. 292.

Vass László = Magyarország (esti), 1941. dec. 18.

M. Gy. = Református Élet, 1941. dec. 20.

(–r–) = Esti Újság, 1941. dec. 22.

Cs. Szabó László = Magyarország, 1941. dec. 24.

K. A. = Magyarország (reggeli), 1941. 7. p. = Népszava, 1942. jan. 29.

Harsányi István = Határőr, 1942. febr. 25.

Antal Gábor = Jelenkor, 1942. 6. 12.

Bóka László = Az Ország Útja, 1942. 2. 63.

Ignácz Rózsa = Magyarország (esti), 1942. febr. 11.

[N. n.] = Népszava, 1941. 23.

Kiss Ernő = Budapesti Szemle, 1942. 263. köt. 120–124.

Paku Imre = Diárium, 1942. 17–18.

Rónay György = Magyar Csillag, 1942. I. 151–156.

Szabó Zoltán = Magyar Nemzet, 1942. jan. 9.

[N. n.] = Nemzeti Újság, 1941. 49.

[Thurzó Gábor] T. G. = Élet 1942. 17. 331.

Weöres Sándor = Sorsunk, 1942. 150–151.

 

Összes versei (1943)

Arató András = Magyar Nemzet, 1943. nov. 25.

Féja Géza = Híd 1943. jún. 15. 14. [Kötetben: Féja Géza: Nagy vállalkozások kora: A magyar irodalom története 1867-től napjainkig, Magyar Élet, Bp. 1943, 366–371.]

Gönczy Gábor = Erdélyi Helikon, 1943. 722–727.

Hegyaljai Kiss Géza = Debreceni Újság, 1941. VI. 8.

Szegi Pál = Magyar Csillag, 1943. II. 57–65.

Szentkuthy Miklós = Magyar Csillag, 1943. II. 66–67. [Kötetben: Szentkuthy Miklós: Múzsák testamentuma, Magvető, Bp. 1985, 28–41.]

Szabó Zoltán: Irodalmi krónika = Magyar Nemzet, 1943. jún. 2.

Szvatkó Pál = Magyarország (esti), 1943. jún. 5.

Laczkó Géza = Pest, 1943. júl. 3.

[N. n.] = Új Magyarság, 1943. júl. 18.

Vass László = Magyarország (reggeli), 1943. dec. 25.

Gönczy Gábor = Protestáns Szemle, 1944. 2. 48–51.

Nagy Miklós = Magyar Kultúra, 1944. I. 124.

 

Baudelaire, Ch.: A romlás virágai (Babits Mihály, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műfordításai, 1943)

Zilahy Lajos = Esti Újság, 1943. nov. 27.

[Dékány András] (d. a.) = Új Magyarság, 1943. nov. 28.

[Vass László] = Hétfői Magyarország, 1943. nov. 29.

Cs. Szabó László: A beteg költő = Magyarország, 1943. dec. 1.

(–dy –s) = Népszava, 1943. dec. 12.

Bóka László: A magyar Baudelaire = Magyar Nemzet, 1944. jan. 8.

 

Tücsökzene (1947, 1957)

Baránszky-Jób László = Diárium, 1947. 62–63. [Kötetben: Baránszky-

Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 147–153.]

Gyárfás Miklós = Politika, 1947. 1947. jún. 21.

Bóka László = Új Magyarország, 1947. okt. 18.

Lengyel Balázs = Újhold, 1947. dec., (4.) 156–166.

Szentkuthy Miklós = Válasz, 1947. I. 555–562. [Kötetben: Szentkuthy Miklós: Múzsák testamentuma, Magvető, Bp. 1985, 116–126.]

Szigeti József = Forum, 1947. 10. 737–762. [Kötetben: Szigeti József: Útban a valóság felé, Hungária, Bp. 1948. 178–221.; Szigeti József: Irodalmi tanulmányok, Európa, Bp. 1959, 181–222.]

Vargha Balázs = Új Szántás, 1947. szept.–okt., 588–589.

Zelk Zoltán = Tovább, 1947. júl. 25. 8.

Makay Gusztáv = Sorsunk, 1948. 37–42.

Bori Imre = Híd, 1958. 740–748.

Rónay György = Irodalomtörténet, 1959. 2. 296–301. [Kötetben: Rónay György: Olvasás közben, Magvető, Bp. 1971, 45–59.]

Bélley Pál = Magyar Hírlap, 1973. máj. 9.

Simon Gy. Ferenc = Képes Újság, 1976. 8. 13.

 

Örök Barátaink (1948)

[N. n.] = Népszabadság, 1948, 152.

 

Shakespeare, W.: Ahogy tetszik (műfordítás, 1949)

Vass László = Független Magyarország, 1949. jún. 13.

Keszi Imre = Szabad Nép, 1949. jún. 14.

Faludy György = Népszava, 1949. jún. 14.

Kunszery Gyula = Magyar Nemzet, 1949. jún. 12.

Fodor József = Világ, 1949. 1124.

 

F. L Tyutcsev: Versek (műfordítások, 1954)

Karancsy László = Alföld, 1955. 1–2. 108–110.

 

Goldoni válogatott vígjátékai (műfordítások, 1955)

Herczegh Gyula: Goldoni magyarul: Révay József és Szabó Lőrinc fordításáról = Magyar Nyelvőr, 1957. 1. 66–75.

 

Válogatott versei (1956)

[Pók Lajos] = A Könyvtáros, 1956. 8. sz. 622–623.; Könyvbarát, 1956. 8. 32–33.

Vargha Balázs = Magyar Nemzet, 1956. okt. 7.

Lakatos István, Szabad Hazánkért, 1956. 9.

Julow Viktor = Alföld, 1957. 1. 50–54.

[Rónay György] = Vigilia, 1957. 1. 46–50.

 

A huszonhatodik év (1957, 1963)

Nagy Péter = Esti Hírlap, 1957. jún. 23. [Kötetben: Nagy Péter: Rosta: Tanulmányok, Szépirodalmi, Bp. 1965, 200–202.]

[Rónay György] = Vigilia, 1957. 1. 46–50.

Tóth Sándor = Kortárs, 1957. 3. 461–465.

[Katona Jenő] = K = = A Könyvtáros, 1957. 3. 229.

Kovács Kálmán = Alföld, 1959. 1. 140–142.

[Rajk András] R. A. = Népszava, 1963. dec. 22.

Baránszky-Jób László = Alföld, 1969. 8. 39–52. [Kötetben: Baránszky-

Jób László: Élmény és gondolat, Magvető, Bp. 1978, 154–183.]

Görgey Gábor: A huszonhatodik év = németül = Nagyvilág, 1983. 12. 1859–1862.

 

Örök Barátaink (összegyűjtött műfordítások, 1958, 1964, 2003)

Kardos László = Népszabadság, 1958. aug. 12. [Kötetben: Kardos László: Vázlatok, esszék, kritikák: Új magyar irodalom, Szépirodalmi, Bp. 1959, 384–389.; Kardos László: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 391–396.; Kardos László: Száz kritika, Szépirodalmi, Bp. 1987, 252–257.]

Szabolcsi Miklós = Nagyvilág, 1958. 1551–1559. [Kötetben: Szabolcsi Miklós: Költészet és korszerűség, Magvető, Bp. 1959, 135– 151.]

Koczogh Ákos = Napjaink, 1963. márc. 3. 1–2.

Halasi Zoltán = Magyar Narancs, 2003. júl. 31.

 

Összegyűjtött versei (1960)

[Lajta Andor] L. A. = Film Színház Muzsika, 1960. 52.

[N. n.] = Magyar Nemzet, 1960. dec. 22.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Népszava, 1960. dec. 24.

Bakó Endre = Alföld, 1961. 1. 151–153.

Pál József = Jelenkor, 1961. 1. 97–100.

Somlyó György = Élet és Irodalom, 1961. jún. 24. 4–6. [Kötetben: Somlyó György: A költészet évadai, Magvető, Bp. 1963. 320–335.; Somlyó György: Hármastükör, Szépirodalmi, Bp. 1970. 77–86.]

Varga József = Irodalomtörténeti Közlemények, 1961. 508–509.

[Pilinszky János] J. Pilinszky = The Hungarian P. E. N., 1962. 3. 28–29.

 

Testvérsiratók (Irodalmi Színpad: 1964. jan. 26.)

Gábor István = Magyar Nemzet, 1964. febr. 5.

Kabdebó Lóránt = Napjaink, 1964. 3. 4.

 

A költészet dicsérete (1967)

[Dernői Kocsis László] D. K. L. = Magyar Nemzet, 1968. máj. 19.

Kabdebó Lóránt = Kortárs, 1968. 1633–1638.

Kiss Ferenc = Valóság, 1968. 5. 103–105. [Kötetben: Kiss Ferenc: „Fölrepülni rajban...”, Szépirodalmi, Bp. 1984, 329–334.]

Kovács Kálmán = Kritika, 1968. 8. 48–53.

Kovács Kálmán = Kortárs, 1968. 477–481.

Paku Imre = Palócföld, 1968. 2. 66–68.

Rónay György = Vigilia, 1968. 417–419. [Kötetben: Rónay György: Olvasás közben, Magvető, Bp. 1971, 60–65.]

Varga József = Kortárs, 1968. 477–481., [Kötetben: Varga József: Adytól máig, Szépirodalmi, Bp. 1970, 228–236.]

Katona Jenő = A Könyvtáros, 1969. 48–50.

 

Szabó Lőrinc legszebb versei (1971)

Csire Gabriella = Könyvtári Szemle, 1971. 2. 94.

Izsák József = A Hét, 1971. 27. 6.

 

Napló, levelek, cikkek (1974)

Rónay György = Literatura, 1975. 2. 94–104.

Dési Ábel = 7 Nap, 1975. 6. 16.

[Falus Róbert] F. R. Népszabadság, 1975. jan. 3.

Fenyő István = Napjaink, 1975. 3. 9. [Kötetben: Fenyő István: Figyelő szemmel, Szépirodalmi, 1976, 160–165.]

Máté Iván = Déli Hírlap, 1975. jan. 4.

Héra Zoltán = Népszabadság, 1975. jan. 12.

Illés Jenő = Film, Színház, Muzsika, 1975. febr. 8.

Laczkó András = Életünk, 1975. 4. 379–381.

Kabdebó Lóránt = Könyvvilág, 1975. 6. 9.

Marafkó László = Köznevelés, 1975. ápr. 25. 28.

Pomogáts Béla = Forrás, 1975. 12. 87–88.

Pomogáts Béla = Népszava, 1975. febr. 15.

Simon Zoltán = Alföld, 1975. 6. 86–88.

Dér Zoltán = Híd, 1975. 11. 1330–1339.

 

Szavakkal nő a gyász (1974)

Rónay György = Literatura, 1975. 2. 94–104.

Szilágyi Péter = Kritika, 1975. 4. 27–28. [Kötetben: Szilágyi Péter: Forma és világkép, Szépirodalmi, Bp. 1981, 195–200.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc ismeretlen verseinek kiadásáról = Kritika, 1975. 6. 2.

Kabdebó Lóránt = Könyvvilág, 1975. 6. 9.

Domokos Mátyás = Kritika, 1975. 7. 16–19. [Kötetben: Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen, Szépirodalmi, Bp. 1977, 153–175.]

Kabdebó Lóránt: Közjáték 1953 nyárutóján (Szabó Lőrinc kiadatlan verseiről) = Új Írás, 1976. 6. 94-98.

Szilágyi Péter = Kritika, 1975. 4. 27–28. [Kötetben: Szilágyi Péter: Forma és világkép, Szépirodalmi, Bp., 1981, 301–326.]

Tandori Dezső = Napjaink, 1976. 6. 4.

 

Lóci óriás lesz (1975)

Lőcsei Gabriella = Magyar Nemzet, 1975. dec. 25.

Cs. Nagy István = Életünk, 1975. 5. 478–480.

Lengyel Balázs = Kincskereső, 1976. 1. 28.

 

Káprázat (1975)

Kabdebó Lóránt = Könyvvilág, 1975. 6. 9.

 

Költő és a földiek (1977)

Adonyi Nagy Mária = Utunk, 11. 8.

 

Érlelő diákévek (1979)

Borbély Sándor = Magyar Hírlap, 1980. máj. 25.

Gál István = Magyar Nemzet, 1980. febr. 8.

M. I. = Élet és Irodalom, 1980. 33. 9.

Töreki Márta = Napjaink, 1980. 3. 33.

Mátyás István = Népszava, 1980. ápr. 30.

Melczer Tibor = Hungarológiai Értesítő, 1981. 3–4. 40–41.

Simon Zoltán = Alföld, 1981. 7. 83–84.

Beke György = Utunk, 1982. 5. 8.

 

Hévízi versfüzete (1980)

Láng Gusztáv = Hungarológiai Értesítő, 1982. 1–4. 188.

 

Összes versei (1982)

[M. Róna Judit] M. R. J. = Hungarológiai Értesítő, 1984, 3–4. 161.

 

Könyvek és emberek az életemben (1984)

Varga József = Élet és Irodalom, 1984. 45. 10.

Tóth Béla = Hajdú-Bihari Napló, 1985. jan. 9.

Czine Mihály = Magyar Nemzet, 1985. márc. 22.

Horpácsi Sándor = Nógrád, 1985. márc. 30.

Lévay Botond = Napjaink, 1985. 3. 35–36.

Sőtér István = Kortárs, 1985. 3. 156–159.

Kiss Tamás = Alföld, 1985. 5. 74–75.

Rónay László = Somogy, 1985. 6. 99–101.

Széchenyi Ágnes = Kritika, 1985. 6. 46–47.

Baránszky-Jób László = Új Írás, 1985. 8. 114–117. [Kötetben: Baránszky-Jób László: A művészi érték világa, Magvető, Bp. 1987, 269–277.]

Kormos Mária = Műhely, 1986. 6. 73–75.

Rónay László = Üzenet, 1986, 6. 363–366.

 

Húz a liba papucsot (gyermekversek, 1987)

Rigó Béla = Könyvvilág, 1987. 5. 21.

 

Nők, habzó májusi rózsák (1987)

Tarján Tamás = Népszabadság, 1987. márc. 24.

Gyurkovics Tibor = Népszava, 1987. máj. 9.

Székely András = Új Tükör, 1987. 13. 2.

 

Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1921–1944 (1989)

Kovács Sándor Iván: = Népszabadság, 1989. dec. 12.

Máté Iván = Észak-Magyarország, 1989. aug. 3.

Máté J. György = Élet és Irodalom, 1989. aug. 3. 10.

Módos Péter = Képes Hét, 1989. júl. 2. 39.

Valachi Anna = Könyvvilág, 1989. 5. 36.

Csillag Tibor = Stádium, 1990. 2. 38–46.

 

Bírákhoz és barátokhoz (1990)

Domokos Mátyás = Könyvvilág, 1990. 5. 14.

Szénási Sándor = 168 Óra, 1990. júl. 10. 20–21.

Ágh István = Magyar Napló, 1990. szept. 6. 16.

Horpácsi Sándor = Népszava, 1990. dec. 15.

Tamás Gáspár Miklós = A rendszerváltás zimankója. (Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz, Vers és valóság.) = Élet és Irodalom, 1991. április 5. 10. és T. G. M.: Másvilág. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1994. 245–254.

Ágoston Zoltán = Jelenkor, 1991. 10. 851–853. p.

Nagy Imre = Irodalomtörténet, 1992. 4. 956–958.

 

Vers és valóság (1990, 2002)

Benkő Samu = Helikon, 1990. 35. 8.

Nagy Imre = Új Dunántúli Napló, 1991. jan. 19.

Major Ottó = Pesti Hírlap, 1991. márc. 22.

Kovács Sándor Iván = Magyar Hírlap, 1991. máj. 4. (Ahogy tetszik).

Szabó Ferenc S. J.: Két költőnk = húsvét titka előtt: 1. Szabó Lőrinc: Vers és valóság I-II., = Távlatok, 1992. 5. 87–91.

Margócsy István = 2000, 1993. 12. 59–63.

Menyhért Anna: „Az életet írja, írja...”: Az élet(történet) olvasása

Szabó Lőrinc Vers és valóságában = uő.: Egy olvasó alibije: Tanulmányok és kritikák, Kijárat, Bp. 2002. 63–86.

Sturm László = Magyar Szemle, 2002. 3. [Interneten: http://www.magyarszemle.hu/szamok/2002/3/a_szomorusag]

 

Utazás Erdélyben (1992)

Péter László = Vasárnapi Hírek, 1992. júl. 19.

[Mátyás István] = Új Magyarország, 1992. aug. 12.

[Filip Gabriella] F. G. = Észak-Magyarország, 1992. szept. 3.

 

Huszonöt év (levelezés Korzáti Erzsébettel, 2000)

Kiss Katalin = Élet és Irodalom, 2000. jún. 2.

N. S. = Magyar Nemzet, 2000. jún. 3.

Nyaranta Aranka–Telente Levente = Beszélő, 2001. 4. 111–113.

 

Összes versei (1998, 2000, 2003)

Térey János = Népszabadság, 2000. márc. 25.

 

Emlékezések és publicisztikai írások (2003)

Perecz László = Népszabadság, 2004. nov. 12.

Halasi Zoltán = Magyar Narancs, 2003. júl. 31.

 

Vallomások (2008)

Bán Zoltán András = Revizor, kritikai portál, 2008. 07. 14. =http://www.revizoronline.com/hu/cikk/486/szabo-lorinc-vallomasok-naplok-beszelgetesek-levelek

IV. Életrajzának forrásai, feldolgozások, emlékezések, kultusza

[Thury Zsuzsa] Th. Zs.: Írók egymásról: Illyés Gyula Szabó Lőrincről, Szabó Lőrinc Illyés Gyuláról = Ünnep, 1940. 23. 12. [Kötetben: Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben: Prózai írások, vál., szerk., jegyz. Steinert Ágota, Magvető, Bp. 1984, 605–607.; A költő felel: Beszélgetések Illyés Gyulával, összegyűjt., s. a. r., bev., jegyz. Földes Anna, Szépirodalmi, Bp. 1986, 56–59.; Szabó Lőrinc: Vallomások: Naplók, beszélgetések, levelek, s. a. r., jegyz. Horányi Károly, Kabdebó Lóránt, Osiris, Bp. 2008, 155–158., 710.]

Szabó Lőrinc kapta az Arany János emlékérmet = Magyarország, 1940. jún. 29.

Bella Andor: Illyés Gyula: egy szót se irodalomról = Film Színház Irodalom, 1942. 35. [Szabó Lőrinchez fűződő barátságáról.]

Jócsik Lajos: Tájékozódás = Sorsunk, 1942. 434–46. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Fodor József: Fiataljaink gondjai = Újság, 1943. dec. 22. [Kötetben: Fodor József: A történelem sodrában: Válogatott cikkek és tanulmányok, Magvető, Bp. 1961, 113–114.; többek között Szabó Lőrincről.]

[Gaál Gábor] G. G.: Újra megindult a Válasz = Illyés Gyula szerkeszti = Utunk, 1946. 12. [Szabó Lőrinc és Németh László bírálata.]

Fodor József: Én ajánlottam: Szociáldemokrata írók is hozzájárultak Szabó Lőrinc felvételéhez = Szabadság, 1947. 293.

K. P.: Egy szomorú élet keserű tájai = Március Tizenötödike, 1947. 21.

Mi az igazság Szabó Lőrinc írószövetségi felvétele körül? = Magyar Nemzet, 1947. 291.

Rónay György: A Szabó Lőrinc-ügy = Hazánk, 1948. 1. [Szabó Lőrinc Írószövetségbe történő felvételéről.]

[Szalatnai Rezső]: Szabó Lőrinc és Illyés Gyula = Evangélikus Élet, 1956. 27.

Szigeti Endre „...magány vagyok, s új magányra mag” = Új Ember, 1956. 37.

Ertsey Péter: Régen és most: Szabó Lőrinc halálára = Délmagyarország, 1957. okt. 20.

(T. A.) = Szabó Lőrinc műhelyében = Alföld, 1957. 1. 101.

Bori Imre: Szabó Lőrinc = Híd, 1957. 858–863.

Szabó Lőrinc = Veszprémi Szemle, 1957. 1. 8.

Paróczay Gergely: Szabó Lőrinchez = Tiszatáj, 1957. 3. 3.

Szabó Lőrinc = Film Színház Muzsika, 1957. 22. 23.

[Földes Anna] F. A.: Szabó Lőrinc = Nők Lapja, 1957. 37.

Jánosházy György: Szabó Lőrinc = Utunk, 1957. 41. 6.

Szabó Lőrinc = Népakarat, 1957. okt. 4., Népszabadság, 1957. okt. 4.

Szabó Lőrinc = Ország Világ, 1957. 20.

Meghalt Szabó Lőrinc = Délmagyarország, 1957. okt. 4.

Meghalt Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 1957. okt. 4.

Szabó Lőrinc = Magyarország, 1957. 31.

Kristóf Károly: Szabó Lőrinc = Esti Hírlap, 1957. okt. 5.

Szabó Lőrinc gyászülés = Népakarat, 1957. okt. 5.

(Zoltán): Szabó Lőrinc = Csongrád megyei Hírlap, 1957. okt. 5.; Délmagyarország, 1957. okt. 5.

Képes Géza: Búcsúztató = Esti Hírlap, 1957. okt. 6.

Az Irodalmi Tanács gyászjelentése Szabó Lőrinc elhunytáról = Népszabadság, 1957. okt. 6.

Szabó Lőrinc temetése = Esti Hírlap, 1957. okt. 8.

Eltemették Szabó Lőrincet = Népszabadság, 1957. okt. 9.

Szabó Lőrinc hű hangszere volt korunknak: Nagy részvét mellett temették el Szabó Lőrinc Kossuth-díjas költőt = Magyar Nemzet, 1957. okt. 9.

Nagy részvét mellett temették el Szabó Lőrinc Kossuth-díjas költőt = Dunántúli Napló, 1957. okt. 9.

Nagy részvét mellett temették el Szabó Lőrincet = Népakarat, 1957. okt. 9.

Kanyó Béla: Szabó Lőrinc Szegeden = Délmagyarország, 1957. okt. 20.

Szabó Lőrinc = Kortárs, 1957. 2. 163.

Jankovich Ferenc: Képzelt halál: Szabó Lőrinc emlékének = Kortárs, 1957. 3. 366. [Vers.]

Kuzmányi Gusztáv: Meghalt Szabó Lőrinc = Északmagyarország, 1957. okt. 11.

Reményi Béla: Újmódi siratóének: Szabó Lőrinc ravatalánál = Kortárs, 1957. 3. 388. [Vers.]

Ménfőcsanaki: Szabó Lőrinc = Ahogy Lehet, 1957. 103–104. 13–15.

Szabó Lőrinc = Érdekes Újság, 1957. 41.

Szabó Lőrinc = Kiskunság, 1957. 10. 65.

Ma Szabó Lőrinc-est a Déri Múzeumban = Hajdú-Bihari Napló, 1957. dec. 15.

Pók Lajos: Szabó Lőrinc = A Könyvtáros, 1957. 6. 445–446., és Könyvbarát, 1957. 6. 13–14.

Sós Endre: Az élő szonett = Élet és Irodalom, 1957. 2. 6.

Szalatnai Rezső: Szabó Lőrinc = Evangélikus Élet, 1957. 31.

Cs. Szabó László: Szabó Lőrinc = Látóhatár, 1957. 284–286.

Szemlér Ferenc: Búcsúvétel Szabó Lőrinctől = Igaz Szó, 1957. 10. 625–628.

Szöcs István: Szabó Lőrinc sírjánál = Korunk, 1957. 11. 1555–1556.

– sl = : Szabó Lőrinc = Képes Kálvin Kalendárium az 1958. évre, Lapkiadó, Bp. 1957, 79.

Fodor József: Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 1957. okt. 11. 3. [Kötetben: Fodor József: A történelem sodrában: Válogatott cikkek és tanulmányok, Magvető, Bp. 1961, 271–273.

Pákozdy Ferenc: Szabó Lőrinc halálára = Alföld, 1958. 1. 38–40.

Rónay György: Szabó Lőrinc sírjára = Vigilia, 1958. 2. 84–86.

Szalatnai Rezső: Szabó Lőrinc = Lelkipásztor, 1958. 2–3.

Ertsey Péter: Emlékezés Szabó Lőrincre = Kiskunság, 1958. aug., 35–41.

Debreczeni Tibor: Egy éve halt meg Szabó Lőrinc = Hajdú Bihari Napló, 1958. okt. 5.

[N. n.]: Emlékezés a költőre = Élet és Irodalom, 1958. 42.

Bohuniczky Szefi: Az elfelejtett Central kávéház = Vigilia, 1959. 8. 471–478. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Bori Imre: Nem a jelen, már csak emlékezés = Híd, 1958. 9. 740–748.

Juhász Béla: A debreceni Dienes-házról = Élet és Művelődés, 1959. 2. 106–107.

Bernáth Aurél: Arcképvázlat Szabó Lőrincről. (1959) = B. A.: A Múzsa körül. Szépirodalmi, Budapest, 1962. 72–78.

Kanyar József: Szabó Lőrinc Somogyban = Jelenkor, 1959. 4. 89–92.

[E. Fehér Pál] (e. fehér): Mai urak = Élet és Irodalom, 1959. 41.

Szegzárdy-Csengery József: Mozaikok Szabó Lőrinc arcképéhez = Vigilia, 1959. 9. 531–534.

Öttételes lírai rekviemet komponál Szabó Lőrinc verseire Szokolai Sándor = Esti Hírlap, 1959. okt. 16.

[N. n.]: Szabó Lőrinc = A Könyvtáros, 1960. 1. 15.

Szabó Lőrinc-est az Ady Művelődési Otthonban = Hajdú Bihari Napló, 1960. febr. 21.

Kardos Pál: Emlékezés Szabó Lőrincről = Alföld, 1960. 1. 133–139. [Ifjúkori barátságukról. A cikkről ismertetés Fazekas Istvántól: Borsodi Szemle, 1960. 5. 463.]

Marjalaki Kiss Lajos: Szabó Lőrinc szülőháza = Borsodi Szemle, 1960. 3. 226–227.

Szabó Zoltán: Ki volt Kis Kossuth? = Borsodi Szemle, 1960. 4. 349–350. [Szabó Lőrinc apai nagyapjáról.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc emlékezete = Északmagyarország, 1960. márc. 31.

Lőkös István: Szabó Lőrinc emlékezete = Népújság, 1960. márc. 31.

Szabó Lőrinc = Népújság, 1960. márc. 31.

Béber László: Szabó Lőrinc érlelő diákévei = Alföld, 1960. 4. 81–87. [Kötetben: Századok szelleme: Tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról, vál. szerk. Bényei József, Fülöp László, Juhász Béla, előszó Juhász Béla, Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya, Debrecen, 1980, 198–210.; Érlelő diákévek: Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről, összeáll., s, a, r., bev., jegyz. Kabdebó Lóránt, PIM–NPI, Bp. 1979, 9–20.]

Kiss Tamás: Egy líra forrásvidékei: Szabó Lőrinc emlékest és kiállítás a Déri Múzeumban = Alföld, 1960. 4. 88–89.

Szalatnai Rezső: Jegyzetek = Evangélikus Élet, 1960. 11.

Skin: „Tücsökzene”: Az Egyetemi Színpad Szabó Lőrinc-estje = Egyetemi Lapok, 1960. 13.

Herold László: Szabó Lőrinc: Balassagyarmat = Palócföldön, Nógrád Megyei Tanács VB. Művelődési Osztály, Salgótarján, 1960, 73–76.

Szabó Lőrinc irodalmi emlékest Nyíregyházán = Kelet-Magyarország, 1960. dec. 11.

Kardos Pál: Költők jártak Debrecenben = Alföld, 1961. 3. 127–132. [Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Juhász Gyula az 1927-ben tartott Ady-emlékünnepélyen.]

Keresztury Dezső: Egy költő halálára = Jelenkor, 1961. 534–536.

Tóth Eszter: Képek egy kisfiúról: Hódolattal Szabó Lőrincnek = Élet és Irodalom, 1962. 5. sz. [Vers.]

Kiss Gyula: Félóra Szabó Lőrinccel = Napjaink, 1962. 7. 6.

Illyés Gyula: Bevezető a Balatonhoz: Óvás az utazónak, példával = Nők Lapja, 1962. 9. 10–11. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Kiss Gyula: Félóra Szabó Lőrinccel = Napjaink, 1962. 6. 6.

Bihari Sándor: Fénykép Szabó Lőrincről = Napjaink, 1962. 7. sz. [Vers.]

Garai Gábor: Már fénytelen vizekre száll...: Szabó Lőrinc halálára = Élet és Irodalom, 1962. 39. sz. [Vers.]

(b. l.): Emlékező est Szabó Lőrinc halálának ötödik évfordulóján = Napjaink, 1962. 8. sz.

Vas István: Szabó Lőrinc halálára = Élet és Irodalom, 1962. 39. sz.

Képes Géza: Szabó Lőrinc halálára = Új Írás, 1963. 2. 104–105.

Bárdosi Németh János: Szabó Lőrinc: Emlékek és jegyzetek = Életünk, 1963. 2. sz. [Kötetben: Bárdosi Németh János: Utak és útitársak, Szombathely, 1975, 150–169.

Angyal Endre: Találkozások Szabó Lőrinccel = Napjaink 1963. 6. 6.

Fodor József: Emlékek a hőskorszakról = Látóhatár, 1963. okt., 73–95. [Többek között Szabó Lőrincről.]

Katona Béla: Szabó Lőrinc és Szabolcs-Szatmár: Adalékok a Tücsökzene élményanyagához és keletkezéséhez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1963. 492–509.

Fodor József: Dacosan és egyedül = uő.: Emlékek a hőskorszakból, Magvető, Bp. 1964, 232–238.

Gál István: A Nyugat angol kapcsolataiból = Filológiai Közlöny, 1964. 417–420. [Békássy Ferenc és Szabó Lőrinc.]


Illyés Gyula: Szabó Lőrinc testközelből = Új Írás, 1964. 1091–1095. [Róla magáról címmel kötetben: Illyés Gyula: Ingyen lakoma: Tanulmányok, vallomások, Szépirodalmi, Bp. 1964, 2. köt. 238–252.]

Kodolányi János: „Tücsökzene” Szabó Lőrincről = Kortárs, 1964. 3. 397–410. [Kötetben: Kodolányi János: Visszapillantó tükör, Magvető, Bp. 1968, 467–503.]

Lipták Gábor: Emlékezés Szabó Lőrincre = A Könyvtáros, 1964. 672–674.

Lipták Gábor: Szabó Lőrinc füredi emléktáblája előtt = Népművelés, 1964. 11. 27.

Sarkady Sándor: Szabó Lőrinc nyomában Sárándon = Napjaink, 1964. 3. 6–7.

[Kabdebó Lóránt] (kabdebó): Szabó Lőrinc-bemutató Budapesten = Napjaink, 1964. 3. 4.

Sarkady Sándor: Egy Szabó Lőrinc-levél margójára = Napjaink, 1964. 5. 8.

Dalos György: Kirgiz költő, Szabó Lőrinc barátja = Tiszatáj, 1965. 2. 150–153. [Temirkul Umetoliról.]


Illyés Gyula: Szabó Lőrinc emléktáblája előtt = Kortárs, 1965. 3. 488–489. [Kötetben: Elhangzott 1964. szept. 12-én Balatonfüreden.]

Jékely Zoltán: Szabó Lőrinc temetésén = Látóhatár, 1965. 598.

Kardos Pál: Szabó Lőrinccel a forradalmak idején = Alföld, 1965. 2. 71–73.

Gáborjáni Klára: Szabó Lőrinc és Temirkul Umetoli = Kortárs, 1965. 4. 612.

Gáborjáni Szabó Zoltán: Szabó Lőrinc testvére válaszol = Napjaink, 1965. 7. 1, 9.

Lipták Gábor: Badacsonyi tudósítás = Jelenkor, 1965. 603–613.

Simon István: Költőportrék között Tihanyban = Tükör, 1965. júl. 4. 14–15. [Beszélgetés Borsos Miklóssal Szabó Lőrincről.]

G. Szabó Lőrinc: Háromszázöt perc... = A fiú gondolatai az Apa mellett = Kortárs, 1965. 1626–1641. [Későbbi közlése: Életünk, 1987. 11. 1109–1127.; kötetben: Harminchat év: Szabó Lőrinc és felesége levelezése 1945–1957, s. a. r., bev. jegyz. Kabdebó Lóránt. Magvető, Bp. 1993, 505–538.– G. Szabó Lőrinc: Az utolsó háromszázöt perc… A fiú gondolatai az apa mellett, Bp. 1993.]

Basch Lóránt: Mester és tanítvány = Kortárs, 1966. 293–304. [Babits Mihály és Szabó Lőrinc kapcsolatáról.]

Gáborjáni Szabó Zoltán: Emlékeim Szabó Lőrincről = Napjaink, 1966. ápr., 3.

Hiller István: Századunk ismert magyar íróinak szereplése a Frankenburg körben = Soproni Szemle, 1966. 61–68.

Kabdebó Lóránt: Tanítvány és mestere = Jelenkor, 1966. 1143–1151. [Szabó Lőrinc és Babits Mihály.]


Szíj Rezső: Szabó Lőrinc és Kner Imre kapcsolatához = Alföld, 1966. 5. 60–67.

Devecseri Gábor: Szabó Lőrinc arcai = Élet és Irodalom, 1967. 5. 11., [Kötetben: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek, Szépirodalmi, Bp. 1967, 435–439.; későbbi kiadások: 1975, 1979.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc Babits műhelyében = Borsodi Szemle, 1967. 2. 83–92.

Nádass József: 1923: Egy tervezett antológia és Szabó Lőrinc = Tiszatáj, 1967. 2. 172–174.

Moldvay Győző: Szabó Lőrinc és a „Délsziget” = Tiszatáj, 1967. 2. 174–178.

Kabdebó Lóránt: Emlékezés = Napjaink, 1967. 10. 6.

Németh Antal: Szabó Lőrinc és Az ember tragédiája = Palócföld, 1968. 1. 77–89. [Szabó Lőrinc verses szövegeinek beiktatása a dráma sorai közé a Tragédia 1932-es németországi előadásában.]

Németh Antal: Szabó Lőrinc Csongor és Tünde átköltése = Irodalomtörténeti Közlemények, 1969. 486–492. [Az átköltés története, a szövegek közlésével.]

Szíj Rezső: Emlékek Szabó Lőrincről = Alföld, 1969. 6. 76–79.

Szabó Lőrinc = kirgizül = Élet és Irodalom, 1969. 42. 4.

Vidor Miklós: Két pillanatfelvétel = Magyar Hírlap, 1969. dec. 7. [Szabó Lőrinc Tücsökzene-korszakáról.]

Ignácz Rózsa: Enkidu a Balatonon (Szabó Lőrinc-emlékeimből) = Jelenkor, 1970. 7–8. 715–724. [A Huszonhatodik év ciklus élményanyagából.]

Mikes Margit: Pillanatfelvételek emberközelből: Emlékezés Szabó Lőrincre = Új Látóhatár, 1970. 58–64.

Hajdu Ráfis: Szabó Lőrinc hetven éve született = Népszava, 1970. márc. 28.

Temirkul Umetilajev: Nem feledtem el Budapestet = Vigilia, 1970. 282–283. [Találkozásairól Szabó Lőrinccel 1944–45-ben.]

Vargha Balázs: Átok és idill: Szabó Lőrinc Budapestje = Budapest, 1970. 6. 21–22. [Kötetben: Vargha Balázs: Állok Dunánk szélén, a pesti parton, Tankönyvkiadó Vállalat, Bp. 1984. 349–356.]

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc tizenöt éve halt meg = Napjaink, 1972. 10. 12.

Zelk Zoltán: Ő meg a világ = Élet és Irodalom, 1972. 40. 5.

Németh Antal: Szabó Lőrinc Shakespeare fordításai = Filológiai Közlöny, 1973. 1–2. 97–113.

Zelk Zoltán: Főhajtás a túlvilágra = Napjaink, 1973. 12. 1.

Kabdebó Lóránt: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Magyar Hírlap, 1974. márc. 30.

Hárs Ernő: Szabálytalan emlékezés Szabó Lőrincre = Forrás, 1974. 12. 24–28.

Péter László: Szabó Lőrinc szegedi kapcsolatai = Délmagyarország, 1975. márc. 30.

Reöthy Ferenc: Szabó Lőrinc Balatonszemesen = Somogy, 1975. 2. 81–83.

Alföldi Jenő: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 1975. 13. 13.

Pomogáts Béla: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Népszava, 1975. márc. 23., A Könyvtáros, 1975. 3. 166–167.

Zappe László: Hetvenöt éve született Szabó Lőrinc = Népszabadság, 1975. márc. 29.

Farkas László: Szabó Lőrinc műhelye = Új Írás, 1975. 5. 70–73.

Gál István: Szabó Lőrinc kecskeméti verseskönyve Tóth László leveleinek tükrében = Forrás, 1975. 5–6. 72–75.

Fodor Ilona: Tücsökzene: Szabó Lőrinc emlékezetéről = Alföld, 1975. 11. 76–79.

Fábián Dániel: József Attila és Szabó Lőrinc = Vigilia, 1976. 11. 772–773.

Gergely Pál: Szabó Lőrinc és az Erdélyi Helikon (Szépmíves Céh) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1977. 1. 107–108.

Cs. Nagy István: Szabó Lőrinc végső reménye = Könyv és Nevelés, 1977. 1. 3–8.

Szabó Károly: Egy avatandó költőszobor előtt = Palócföld, 1977. 3. 10–11. [Borsos Miklós Balassagyarmaton felállított alkotásáról.]

Moldvay Győző: Szabó Lőrinc és Umetoli: Adalékok egy irodalmi disputához = Új Tükör, 1977. 36. 23.

Pomogáts Béla: Húsz éve halt meg Szabó Lőrinc = Szolnok Megyei Néplap, 1977. okt. 2.

Szokolay Károly: Húsz éve halt meg Szabó Lőrinc = Békés Megyei Népújság, 1977. okt. 16.

Csupor Tibor: A Baumgartner-ház = Somogyi Néplap, 1978. aug. 13.

Kardos László: Apróságok Szabó Lőrincről = uő.: Hármaskönyv, Szépirodalmi, Bp., 1978, 268–278.

Ötvös László: Szabó Lőrinc édesanyjának sírjánál = Reformátusok Lapja, 1979. 4. 3.

Vati Papp Ferenc: „A legmaradandóbb hatást örök és mindig megújuló kíváncsisága tette rám”: Beszélgetés Gáborjáni Szabó Lőrinccel = Köznevelés, 1979. 16. 17–19.

Dobóné Berencsi Margit: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Népújság, 1980. márc. 30.

[Geszti Pál] G. P.: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Magyar Hírlap, 1980. ápr. 2.

Hajnal Gábor: Lőrinc Szabó = Budapester Rundschau, 1980. 11. 10.

Kabdebó Lóránt: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Dolgozók Lapja, 1980. márc. 30.

Kiszely Sándor: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Evangélikus Élet, 1980. 13. 4.

Lévay Botond: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Hajdú-Bihari Napló, 1980. 30. 10.

Lőcsei Gabriella: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 1980. márc. 29.

Németh G. Béla: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Kritika, 1980. 4. 17–18. [Látóhatár, 1980. 6. 66–72.]

Szentmihályi Szabó Péter: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Élet és Irodalom, 1980. 13. 6.

Tóth István: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Dunántúli Napló, 1980. márc. 30.

Tóbiás Áron: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Olvasó Nép, 1980. szept., 79–83.

Varga Imre: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Irodalmi Szemle, 1980. 4. 371–373.

Varga József: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Magyar Hírlap, 1980. márc. 30.

[N. n.]: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Napjaink, 1980. 10. 17.

[N. n.]: Nyolcvan éve született Szabó Lőrinc = Népszabadság, 1980. ápr. 1.

Lengyel András: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a „Magyarország” kapcsolatához (1935–1936) = Magyar Könyvszemle, 1980. 4. 370–376. [8 Szabó Lőrincnek szóló levél közlésével.]

Kántor Lajos: Szabó Lőrinc-versek a Keleti Újságban = Utunk, 1980. 13. 6.

Erdős Jenő: Emléksorok Szabó Lőrincről = Kelet-Magyarország, 1980. ápr. 20. 6. [Fábián Dániel orvos emlékezése.]

Nikolin Éva: Tücsökzene = Csongrád megyei Hírlap, 1981. máj. 8. [Visszaemlékezés.]

Illés Endre: Az óriás sejt = Új Tükör, 1981. 52. 8–9. [Kötetben: Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva, Magvető, Bp. 1984, 120–126.; Szabó Lőrinc levelezése feleségével.]

[N. n.] Felavatták Szabó Lőrinc emléktábláját Hévízen = Népszava, 1982. nov. 14.

Lipták Gábor: Szabó Lőrinc = uő.: Nyitott kapu: Vendégkönyvek faggatása, Magvető, Bp. 1982. 322–341.

Kabdebó Lóránt: Kettős tükör: Illyés és Szabó Lőrinc „Bátrabb igazságokért”: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem XX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság rendezésében a 80 éves Illyés Gyula életművéről tartott tudományos ülésszak előadásai, szerk. Fráter Zoltán, ELTE, Bp. 1982, 193–207. [Megjelent még: Életünk, 1983. 8. 733–740.]

Kelemenné Takáts Ilona: Szabó Lőrinc Fonyódon emlékezése = Somogy, 1982. 4. 70–72. [Kelemenné Takáts Ilona visszaemlékezését lejegyezte: Reöthy Ferenc.]

Schelken Pálma: Hová lett Szabó Lőrinc „pepita füzete”? = Magyar Nemzet, 1982. okt. 12.

Tornai József: Régi vallomás Szabó Lőrincről = uő.: Az ihlet sötét és világos foltjai: Válogatott tanulmányok, Gondolat, Bp. 1982, 42–51.

Takáts Gyula: Szabó Lőrinc hévízi emléktáblája előtt = Népszava, 1983. jan. 22. [Kötetben: Takáts Gyula: A tükrök szava = betűk arca: Jegyzetek, válaszok, vallomások, Szépirodalmi, Bp. 1985, 242–246.]

Bakó Endre: Magyar, alföldi és debreceni (Szabó Lőrinc Csokonai- díja) = Napjaink, 1983. 4. 30–31.

Tasi József: Szabó Lőrinc és Juhász Gyula = Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 6. 652– 659.

Szabó Lőrincné: Babitsra emlékezve = Vigilia, 1983. 12. 931–933.

– Ib = : Emlékezés Szabó Lőrincre = Reformátusok Lapja, 1983. 5. 4.

Marafkó László: A halhatatlan kert: Apjáról beszél G. Szabó Lőrinc = Magyar Nemzet, 1983. máj. 14.

Kardos László: Törmelék = uő.: Harminchárom arc, Szépirodalmi, Bp. 1983, 397–405.

Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége, Móra, Bp. 1983, 35–50, 155–166, 167–180, 209–228. [A Kardos Lászlóval, Illyés Gyulával, Keresztury Dezsővel, Vas Istvánnal 1980-ban készített beszélgetések Szabó Lőrincről szólnak.]

Csák Géza: Szabó Lőrinc ózdi napjai = Napjaink, 1984. 8. 23–24.

Engler, Jürgen: Der Dichtung schöpferischer Widersinn = Sinn und Form, 1984. 2. 390–398.

Kabdebó Lóránt: Költészet és valóság: G. Szabó Lőrinccel a Lóci- versekről = Napjaink, 1984. 8. 24–27. [Kötetben: Kabdebó Lóránt: A műhely titkai, Móra, Bp. 1984, 38–53.]

Dobóné Berencsi Margit: Nyolcvanöt éve született Szabó Lőrinc = Népújság, 1985. ápr. 6.

[Kiss Dénes] K. D.: Nyolcvanöt éve született Szabó Lőrinc = Népszava, 1985. márc. 30.

Domokos Mátyás: Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Nagy László versmondásáról: Válaszok Bán Magdának = Irodalomtörténet, 1986. 1. 237–242.

Péter László: A napimádó költő = Élet és Irodalom, 1986. 13. 6.

Péter László: Szabó Lőrinc szegedi barátai = uő.: A szerette város: Írások Szegedről, Szépirodalmi, Bp. 1986, 465–469.

Örkény István: Szabó Lőrinc játéka = Élet és Irodalom, 1986. 18. 14. [Örkény István hagyatékából.]

Sőtér Jász Veronika: Szabó Lőrinc = Új Írás, 1987. 1. 97–99. [Naplórészlet 1957-ből.]

Domokos Mátyás: Szabó Lőrinc könyvtárszobája = Kortárs, 1988. 6. 134–142. [Kötetben: Beszélő házak és tájak: A magyar irodalom emlékhelyei, szerk. Hatvany Lajos, ill. Gink Károly, s. a. r. Erki Edit, Officina, Bp. 1989, 734–746.]

Magyar Katalin: Kalózkiadás, slendriánság avagy mind a kettő? = Képes Hét, 1988. 39. 34. [A Szabó Lőrinc Összes versei (1988) c. kiadvány hányattatásai.]

D. Magyari Imre: Vers, éjszaka: Szabó Lőrinc ürügyén a líráról = Magyar Ifjúság, 1988. 15. 28–29.

Németh Antal: Szabó Lőrinc négy Shakespeare-fordítása = uő.: Új Színházat: Tanulmányok, vál., szerk. Koltai Tamás, Múzsák, Bp. 1988, 265–273.

Kőszegi Imre: Szabó Lőrinc a lovát ugratja = Rakéta Irodalmi Kávéház. vál., bev. Galsai Pongrác, szerk. Zsámboki Zoltán, Magvető, Bp. 1988, 70–76.

Rajnai László: Tücsökzene = élő adásban = Stádium, 1989. 1. 46–50.

Filip Gabriella: „Segíts élni...”: Szabó Lőrinc születésnapján = Hírmondó, 1989. 4. 8.

Kabdebó Lóránt: Lóci hat(van) éves = Magyar Nemzet, 1989. dec. 14.

Csala Károly: Egy váratlan Szabó Lőrinc-lobbanás = Népszabadság, 1989. dec. 30. [Vers és valóság ismeretlen kéziratáról.]

Horpácsi Sándor: Szabó Lőrinc szerzői estje Miskolcon, 1956. október 23-án: Interjú Bihari Sándorral, az est rendezőjével = Holnap, 1990. 2. 39–41.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc és Zilahy Lajos = Új Írás, 1991. 10. 84–89. [Kötetben: A lélek nem aludt ki: Tisztelgés Zilahy Lajos születésének századik évfordulóján, szerk. Bihari József, Pest Megyei Múzeumok Igazgatóság, Szentendre, 1991; Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc „pere”, Argumentum, Bp. 2006, 90–121.]

Katona Béla: Szabó Lőrinc és Szabolcs-Szatmár = Pedagógiai Műhely [Nyíregyháza], 1992. 5. 33–49.

Kabdebó Lóránt: „Leveleimet madzaggal körülzárva tartsa!” = a titoktalan Szabó Lőrinc titkairól = Magyar Nemzet, 1993. 143. 11. [Osztovits Ágnes interjúja.]

Széchenyi Ágnes: Megmenekül a költői hagyaték: Megalakult a Szabó Lőrinc Alapítvány = Magyar Hírlap, 1994. 90. 15.

Czeizel Endre: Szabó Lőrinc családfája = Kritika, 1995. 1. 12–16.

Albert Zsuzsa: Legenda Szabó Lőrincről = Látó, 1995. 9. 87–96. [Domokos Mátyás, Garainé Varga Irén, Hárs Ernő, Keresztury Dezső, Lakatos István, Thomas Mariann, Tornai József, Sándor Judit, ifj. Szabó Lőrinc emlékezései.]

Szokolay Sándor: A Szabó Lőrinc-kantátáról és a hitről = Új Horizont, 1997. 2. 85–88.

Bakó Endre: Szabó Lőrinc debreceni útjai és kapcsolatai = Debreceni Szemle, 2000. 2. 230–242.

Bakó Endre: Elfelejtett interjú Szabó Lőrinccel egy debreceni lapban = Tekintet, 2002. 2–3. 146–151.

Hárs Ernő: Tíz év Szabó Lőrinc műhelye körül = Új Holnap, 2000. máj.–aug., 74–79.

Czeizel Endre: Szabó Lőrinc = uő.: Költők, gének, titkok: A magyar költő géniuszok családfaelemzése, Galenus Kiadó, Bp. 2000, 147–156.

Kiss Noémi: Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe = Új Holnap, 2000. máj.–aug., 125–130.

Czeizel Endre: Szabó Lőrinc (1900–1957) = uő.: Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? Magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei, GMR Reklámügynökség, Bp. 2001, 177–186.

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc utolsó emlékezése = Napút, 2005. 7. József Attila-emlékév melléklet. 4–12.

Kabdebó Lóránt: Olvasás közben = Új Holnap, 2005. 6. 69–71. [A Macocha-szakadéknál Brünn mellett felállított Szabó Lőrinc emléktábla története.]

Horányi Károly: Szabó Lőrinc utazása [részletek egy esszéregényből] = Kortárs, 2006. 7–8. 154–166.

Blasszauer Róbert: Szabó Lőrinc az ÁVH látókörében = Magyar Napló, 2006. 1. 14–19.

Horányi Károly: Szabó Lőrinc első igazolási tárgyalásának jegyzőkönyve = Magyar Napló, 2007. okt., 23–30.

Lászlóffy Csaba: Szabó Lőrinc-opusok [Szabó Lőrinc ki-bejáró lelke 1956-ban; Elégia az öregkori szépségről; Az érzékenység ára; A Teremtő kísértései; Obstitra váró Trisztán; Rekonstruálhatatlan képességeink; Lőrinc-papa már] = http://www.szabolorinc.hu/index_files/page/irodalmi_hivatkozasok/laszloffy_szl_opusok.pdf

Lászlóffy Csaba: Kiért, ki mellett? [négy szonett] = http://www.szabolorinc.hu/index_files/page/irodalmi_hivatkozasok/laszlof...

Lászlóffy Csaba: A költő özvegy múzsája avagy a lázadás rémülete [drámai jelenet], 2008. febr. 27. = http://www.szabolorinc.hu/index_files/page/irodalmi_hivatkozasok/laszloffy_szldrama.pdf

 

A bibliográfiát összeállította Kabdebó Lóránt