Szabó Lőrinc: Kéziratok

Versfordítások kéziratai (Gryphius: Szonett a múlandóságról; Klopstock: Emlékezés)

Szabó Lőrinc Mese egy pillanatnyi elszomorodásról című versének kézirata, 1917

Versfogalmazvány