Sütő András: Szakirodalom

Önálló kötetek

Görömbei András: Sütő András. Bp. 1986. Akadémiai.

Gáspárné Monostori Judit – Fegó Lajos: Sütő András irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia. Pécs. 1987. Baranya Megyei Könyvtár.

Bertha Zoltán: Sütő András. Pozsony. 1995. Kalligram.

Ablonczy László: Nehéz álom. Sütő András 70 éve. Bp. 1997. Nemzeti. = 2., bőv. kiad.: Nehéz álom. Sütő András 75 éve. Bp. 2002.

Lázok János: Sütő András drámatrilógiája. Marosvásárhely. 1997. Custos–Mentor, 121 p.

Péter Orsolya: Csillagok a máglyán. Sütő-drámák elemzése. Bp. 1997. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bertha Zoltán (szerk.): Sütő András. Pécs. 2002. Alexandra.

Görömbei András (szerk.): Tanulmányok Sütő Andrásról. Debrecen. 2002. Kossuth Egyetemi.

Káli Király István (szerk.): Sütő András 75 éves. Marosvásárhely. 2002. Mentor.

Sütő András világa. (Képes album, Sütő András-művek részleteivel, Görömbei András tanulmányának részleteivel, Cs. Nagy Ibolya Előszavával.) Bp. 2010. Officina, 142 p.

Székely Ferenc: Sápadt fényben gyertya ég. Naplójegyzetek Sütő András utolsó éveiről. Marosvásárhely. 2013. Garabontzia.

(M)ilyen gazdagok vagyunk? Sütő András-műhelykonferencia. (A marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen a Magyar Művészeti Kar szervezésében tartott konferencia előadásai. Marosvásárhely, 2014. október 29–30.) Szerk.: Lázok János. Kolozsvár–Marosvásárhely. 2015. Polis–UArtPress.

Sütő András. (Vál. és szerk.: Török Dalma.) Budapest. 2020. Napkút Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum, 160 p. (Hang–Kép–Írás 10.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Földes László: Emberek indulnak. Igaz Szó, 1953/4. 114–123. p.

Balogh László: Sütő András: Emberek indulnak. Új Hang, 1954/6. 88–91. p.

Sőni Pál: Sütő András novellái. = S. P.: Irodalmi bírálatok. Bukarest. 1955. 87–95. p.

Székelyhidi Ágoston: Sütő András: Egy pakli dohány. Alföld, 1955/5. 91–93. p.

Gálfalvi Zsolt: Félrejáró Salamon. Utunk, 1956/39.

Marosi Péter: Félrejáró Salamon nyomában. Igaz Szó, 1956/12. 1845–1850. p.

Izsák József: Tűnődés a tűnődésben. Igaz Szó, 1958/5. 766–770. p.

Jánosházy György: Átfogóbb társadalomrajz felé. Igaz Szó, 1960/2. 282–287. p.

Kelemen János: Sütő András: Tártkarú világ. Kortárs, 1960/6. 968–969. p.

Béládi Miklós: Tártkarú világ. Sütő András novellái. Élet és Irodalom, 1960/38. 8. p.

Izsák József: Példázat az emberségről. Igaz Szó, 1961/6. 857–859. p.

Nagy Pál: Drámaírók sikere. Igaz Szó, 1962/6. 881–887. p.

Nagy Pál: Nyugtalan ember. Igaz Szó, 1963/5. 794–795. p.

Kacsó Sándor: A parasztkérdés irodalmunkban. = K. S.: Írók – írások. Bukarest. 1964. Irodalmi, 223–233. p.

Sőni Pál: Sütő András. = S. P.: Művek vonzása. Bukarest. 1967. Irodalmi, 229–236. p.

Nagy Pál: Az idő hullámhosszán. Igaz Szó, 1967/1. 572–581. p.

Szász János: Két formanyelv mezsgyéjén. Igaz Szó, 1967/6. 923–927. p.

Sőni Pál: A romániai magyar irodalom története. Bukarest. 1969.

Martinkó András: Con amore. Kritika, 1970/1. 34–38. p.

Fodor Sándor: Magasrendű harmónia. Utunk, 1970/12. 1. p.

Szőcs István: Újabb Holt-tengeri tekercsek. Utunk, 1970/17. 1–2. p.

Kántor Lajos: Az írói gond változásai. Korunk, 1970/6. 956–959. p.

Balogh Edgár: Köszönet egy könyvajánlásért. Igaz Szó, 1970/8. 172–177. p.

Veress Dániel: Gond és jelkép. Igaz Szó, 1970/8. 193–199. p.

Kocsis István: Dalon túli dallal… Igaz Szó, 1970/8. 202–203. p.

Varga Domokos: A megmaradás irodalma. Valóság, 1970/8. 84–86. p.

Ilia Mihály: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Kortárs, 1970/9. 1492–1493. p.

Imre László: Sütő András: Rigó és apostol. Alföld, 1971/1. 84–85. p.

Rácz-Székely Győző: Sütő Andrásról – új könyve ürügyén. Forrás, 1971/1. 82–84. p.

Szabó B. István: Az év regénye. Új Írás, 1971/1. 120–123. p.

Imre László: Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Alföld, 1971/2. 81–83. p.

Rácz-Székely Győző: Meditáció Sütő András „úti tűnődéseiről”. Forrás, 1971/4. 87–89. p.

Szilágyi Júlia: A lelkiismeret dokumentuma. Korunk, 1971/4. 643–646. p.

Illyés Elemér: Négy erdélyi prózaíró. Új Látóhatár, 1971/5. 539–546. p.

Lászlóffy Aladár: Ars poetica útközben. Igaz Szó, 1971/8. 262–266. p.

Nagy Pál: Előszó. = Sütő András: Misi, a csillagos homlokú. Kolozsvár. 1972. 5–27. p.

Rácz Győző: Nyelv és történelem. = R. Gy.: Értelem és szépség. Bukarest. 1972. 349–350. p.

Pomogáts Béla: Az önkeresés útján. Jelenkor, 1972/1. 937–944. p.

Veress Dániel: Szélfútta ágon fészek. Tiszatáj, 1972/1. 34–48. p.

Pomogáts Béla: Sütő András. Alföld, 1972/12. 43–49. p.

Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944–1970. 2., jav. kiad. Bukarest. 1973. Kriterion.

Réz Pál: Sütő Andrásról. = R. P.: Kulcsok és kérdőjelek. Bp. 1973. Szépirodalmi, 373–379. p.

Robotos Imre: Hatalom és hatalmaskodás komikuma. = R. I.: A nevetés vonzásában. Bukarest. 1973. 208–227. p.

Kántor Lajos: Táj és világ gondja. Korunk, 1973/11. 1635–1639. p.

Alexa Károly: Sütő András: Istenek és falovacskák. Kortárs, 1973/12. 2033–2035. p.

Bálint Tibor: Hétköznapok a keresztfán. = B. T.: Kenyér és gyertyaláng. Kolozsvár. 1975. Dacia, 110–116. p.

Varga Zoltán: Tenger a cseppben.Gondolatébresztő tűnődések. = V. Z.: Periszkóp. Újvidék. 1975. Forum, 92–99. p.

Veress Dániel: Sütő András költői világa. Előszó. = Sütő András: Nyugtalan vizek. Bukarest. 1975. Creangă, 3–8. p.

Bellyei László: Kritikai megjegyzések az „Egy lócsiszár virágvasárnapja” című drámához. Életünk, 1975/2. 169–173. p.

Szabó Zoltán: „Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk.” Új Látóhatár, 1975/2. 173–177. p.

Kántor Lajos: A megtalált színház. Korunk, 1975/6. 425–433. p.

Balázs Sándor: Müller felelőssége. Korunk, 1975/7. 522–526. p.

Szőcs István: Az állandó gyorsulás végzete. Utunk, 1975/49. 1–2. p.

Kötő József: Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből. Kolozsvár. 1976.

Rácz Győző: Sorskérdések lírája. A forradalom etikája. A máglyán nem égnek el a csillagok. = R. Gy.: A lírától a metafizikáig. Bukarest. 1976. 124–129. p.; 167–197. p.

Annus József: Csillag a máglyán. Tiszatáj, 1976/2. 88–90. p.

Ablonczy László: Csillag a máglyán. Alföld, 1976/3. 87–91. p.

Réz Pál: Itt állok, másként nem tehetek. Tiszatáj, 1976/3. 90–95. p.

Ablonczy László: Az álmatlanság álmai. Forrás, 1976/9. 87–89. p.

Balázs Mihály: Sütő András. = Írók, képek. II. 3. kiad. Szerk.: Dr. Szabó Ödönné. Bp. 1977. Tankönyvkiadó, 258–273. p.

Gálfalvi Zsolt: Vallomás az elkötelezettségről.Drámák humánuma – avagy a humánum drámái. = G. Zs.: Az írás értelme. Bukarest. 1977. Kriterion, 179–204. p.

Mész Lászlóné: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Csillag a máglyán. = M. L.: Mai magyar drámák. Bp. 1977. Tankönyvkiadó, 96–143. p.

Tolvaj Bertalan: Tűnődések Sütő András könyveiről. = T. B.: Az irodalom vonzásában. Pozsony–Bp. 1977. Madách–Szépirodalmi, 96–111. p.

Balázs Sándor: Egy mű vallásbölcseleti háttere. A „Csillag a máglyán” című drámáról. Világosság, 1977/2. 96–100. p.

Gál Sándor: Csillag a máglyán. Irodalmi Szemle, 1977/2. 164–165. p.

Illyés Gyula: Sütő András nagy úton. Tiszatáj, 1977/6. 3. p.

Dobos László: Levél Sütő Andráshoz. Alföld, 1977/6. 34–35. p.

Pálfy G. István: A hitvitázó. Alföld, 1977/6. 36–41. p.

Láng Gusztáv: Eszme és történelem. Alföld, 1977/6. 42–43. p.

Popovici, Titus: Drága András! Alföld, 1977/6. 45–46. p.

Cs. Nagy Ibolya: A bölcsőhely parancsai. Alföld, 1977/6. 52–55. p.

G. Kiss Valéria: Ahol véget ér a szó… Alföld, 1977/6. 57–59. p.

Márkus Béla: Fájdalmas farsangi játék. Alföld, 1977/6. 60–63. p.

Duba Gyula: A megmaradás hirdetője. Irodalmi Szemle, 1977/7. 649–650. p.

Szőcs István. Engedjétek hozzászólni a szavakat I–II. Utunk, 1977/48. 3. p.; 1977/51. 3. p.

Alexa Károly: Maros menti Parainesis. Kortárs, 1977/12. 2000–2003. p.

Féja Géza: Műfaj születik. = F. G.: Törzsek, hajtások. Bp. 1978. Szépirodalmi, 184–189. p.

Gáll Ernő: „Holt-tengeri” jelentés. = G. E.: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Bp. 1978. Szépirodalmi, 192–195. p.

Kovács Sándor Iván: Tűnődések a fennmaradás módozatain.Költészet és valóság Sütő András Kálvin-drámájában. = K. S. I.: Jelenlévő múlt. Bp. 1978. Szépirodalmi, 400–421. p.

Ablonczy László: Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Forrás, 1978/1. 86–88. p.

Szilágyi Ferenc: „…megváltani a senyvedő nyelvet…”. Magyar Nyelvőr, 1978/4. 431–444. p.

Pálfy G. István: Mosolyba göngyölt aggodalom. Tiszatáj, 1978/6. 86–92. p.

Ablonczy László: A vesszőzés módozatai. Alföld, 1978/7. 98–100. p.

Bécsy Tamás: A szavak és a viszonyok szintje Sütő András két drámájában. Színház, 1978/7. 1–7. p.

Utasi Mária: Sütő András szavai. Üzenet, 1978/9. 519–521. p.

Bretter György: A hegyen túl is hegy van. = B. Gy.: Itt és mást. Bukarest. 1979. 472–479. p.

Fenyő István: Forradalom és humanizmus. = F. I.: Magyarság és emberi egyetemesség. Bp. 1979. 678–697. p.

Kántor Lajos: A tiltakozás metaforái. = K. L.: Korváltás. Bukarest. 1979. Kriterion, 45–50. p.

Koltai Tamás: Sütő András: Csillag a máglyán. = K. T.: Magyar drámák színháza. Bp. 1979. NPI, 213–216. p.

Ruffy Péter: Sütő András. = R. P.: Világaim. Bp. 1979. Szépirodalmi, 315–322. p.

Pálfy G. István: A hitvigyázó. Forrás, 1979/3. 74–80. p.

Kántor Lajos: „…meg nem maradhatunk az alázat porában”. = K. L.: Korunk: avantgarde és népiség. Bp. 1980. Magvető, 495–503. p.

Marosi Péter: Kolhaas haragja és Harag Kolhaasa.Sütő genfi zsoltára. Káin tragédiája. = M. P.: Világ végén virradat. Bukarest. 1980. 142–163. p.

Nagy Péter: Sütő András két drámája. = N. P.: Olvasó. Bp. 1980. Szépirodalmi, 346–352. p.

Czine Mihály: Sütő András küldetése.Anyám könnyű álmot ígér. Engedjétek hozzám jönni a szavakat. = Cz. M.: Nép és Irodalom II. Bp. 1981. Szépirodalmi, 140–155. p.

Kovács János: Epikusi tűnődések. = K. J.: Kétség és bizonyosság. Bukarest. 1981. Kriterion, 106–122. p.

Robotos Imre: Ablak a századok falán. A hatalom örvényeiben. = R. I.: Arányok rendjében. Bukarest. 1981. 89–104. p.

Szász János: Sajátosság és egyetemesség. = Sz. J.: A hittől az eszméletig. Bukarest. 1981. 13–18. p.

Szávai Géza: Válasz Sütő Andrásnak. = Sz. G.: Szinopszis. Bukarest. 1981. 231–234. p.

Szekér Endre: Vallomás Sütő Andrásról. = Sz. E.: Érték és írás. Kecskemét. 1981. Bács-Kiskun megyei Tanács, 253–256. p.

Lázok János: A céltól az eszközig: a Sütő-novelláktól a Sütő-drámákig. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1981/1. 17–30. p.

Egyed Péter: A műhely aggodalma és bizonyossága. Korunk, 1981/6. 448–451. p.

Varga Lajos Márton: Évek – hazajáró lelkek. Jelenkor, 1981/11. 1012–1019. p.

Balogh Edgár: Sütő András itt marad. = B. E.: Acéltükör mélye. Bukarest. 1982. Kriterion, 74–76. p.

Fónod Zoltán: Mi dolgunk a világon… – A történelem parancsai Sütő András műveiben. = F. Z.: Körvonalak. Pozsony. 1982. Madách, 297–306. p.

Gálfalvi Zsolt: Sütő András drámái és az Éden kristályfái.Sütő András: Három dráma. Bukarest. 1982. Eminescu, 5–14. p.

A magyar irodalom története 1945–1975. IV. A határon túli magyar irodalom. Szerk.: Béládi Miklós. Bp. 1982. Akadémiai.

Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945–1981. Bp. 1982. Gondolat.

Olasz Sándor: Sütő András: Évek – hazajáró lelkek. Forrás, 1982/3. 82–83. p.

Grezsa Ferenc: Sziszüfosz mai szerepben. Új Írás, 1982/4. 106–108. p.

Csűrös Miklós: Sütő András: Évek – hazajáró lelkek. Kortárs, 1982/5. 816–818. p.

Bertha Zoltán – Görömbei András: A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971–1980. Bp. 1983. TIT.

Farkas Árpád: Pusztakamarási körtevirág. = F. Á.: Asszonyidő. Bukarest. 1983. 91–99. p.

Gáll Ernő: A „felemelt fő” dramaturgiája és filozófiája. = G. E.: A sajátosság méltósága. Bp. 1983. Magvető, 97–121. p.

Iszlai Zoltán: „Hogy megmaradjunk”. = I. Z.: A valóság közelében. Bp. 1983. Kossuth, 16–20. p.

Tarján Tamás: Itt állok, másként nem tehetek. = T. T.: Kortársi dráma. Bp. 1983. Magvető, 134–158. p.

Tarján Tamás: Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja. Csillag a máglyán. = T. T.: Százszorszínház. Bp. 1983. Magvető, 246–254. p.

Nádor Orsolya: Sütő András mondatfűzéséről. Magyar Nyelvőr, 1983/1. 68–75. p.

Lázok János: Gondolat és/vagy cselekvés? Korunk, 1983/2. 143–150. p.

Lázok János: A kerek félalmák paradoxonai. Korunk, 1983/9. 739–744. p.

Bíró Béla: A tragikum tragédiája. Bukarest. 1984. Kriterion.

Szakolczay Lajos: A fűszál lehajlik. Szóló száj. = Sz. L.: Dunának, Oltnak. Bp. 1984. Szépirodalmi, 269–352. p.

Lázok János: A céltól az eszközökig. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok 1984. Szerk.: Szabó Zoltán. Bukarest. 1984. 176–210. p.

Lázok János: Évek és hazajáró lelkek Sütő András trilógiájában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1984/2. 137–140. p.

Reuter Lajos: Vázlat Parmenion tragédiájáról. Forrás, 1984/8. 40–47. p.

Vekerdi László: Anyajegyes maradandóság. Napjaink, 1984/8. 27–29. p.

A magyar irodalom története. 2., jav. kiad. Szerk.: Klaniczay Tibor. Bp. 1985. Kossuth.

Balogh Edgár: Sütő András házi ünnepére. = B. E.: Magyarok, románok, szlávok. Bp. 1986. Kossuth, 225–227. p.

Ézsiás Erzsébet: Sütő András. = É. E.: Mai magyar dráma. Bp. 1986. Kossuth, 105–114. p.

Szász János: Sütő András Herder-díja. = Sz. J.: A fennmaradás esélyei. Bp. 1986. Gondolat, 133–135. p.

Ablonczy László: Hófúvásos időben. Tiszatáj, 1986/3. 91–96. p.

Pályi András: Színházi előadások Budapesten. Jelenkor, 1986/4. 341–345. p.

Pomogáts Béla: Sütő András szolgálata. Confessio, 1986/4. 79–83. p.

Páll Árpád: Azonos mondanivaló, különböző műfajok, avagy jegyzetek a drámaíró Sütő Andrásról. = P. Á.: Színházi világtájak. Bukarest. 1987. 240–250. p.

Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Bp. 1987. Magvető.

Bertha Csilla: Nemzeti sorstragédiák.Párhuzamok Sütő András és Brian Friel drámájában. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Eger), XVIII/1. (1987.) 51–70. p.

Cs. Nagy Ibolya: Mese – mesén túli üzenettel. Alföld, 1987/6. 52–55. p.

Schreiber György: „Drámát írtál, Häftling!” Mozgó Világ, 1987/12. 112–116. p.

Pálfy G. István: Főhajtás Sütő Andrásnak. = P. G. I.: Jó hazát teremteni. Bp. 1988. Magyar Ifjúság Szerk., 131–134. p.

Ablonczy László: Sütő András: Az Álomkommandó. Confessio, 1988/1. 114–117. p.

Sándor Iván: A tetthiány némasága. Alföld, 1988/2. 24–30. p.

Görömbei András: Sütő András: Sikaszói fenyőforgácsok. Alföld, 1988/7. 84–86. p.

Pomogáts Béla: Költészetben elbeszélt szociográfia. = P. B.: Kisebbség és humánum. Bp. 1989. Tankönyvkiadó, 173–186. p.

Szakolczay Lajos: Sütő András metaforaigazsága. = Sz. L.: Ötágú síp. Bp. 1989. Magvető, 467–473. p.

Ablonczy László: A tízesztendős Szuzai menyegző. Tiszatáj, 1990/1. 91–94. p.

Balogh F. András: Gondolatok az egyetemesség és sajátosság vitájáról. = Tárlat. Szerk.: Egyed Péter. Bukarest. 1991. 8–30. p.

Koltai Tamás: „Felügyelőnk, a Nagy Romlás.” = K. T.: Színházváltás 1986–1991. Bp. 1991. Meszprint, 7–10. p.

Szekér Endre: Sütő András sikaszói gyémántjai. = Sz. E.: Erős várunk a vers. Kecskemét. 1991. Forrás Szerk.–Kecskeméti Lapok Kft., 129–134. p.

Görömbei András: Tűnődés Sütő András naplójegyzeteinek olvasása közben – kitérőkkel. Alföld, 1991/8. 83–90. p.

Czine Mihály: Sütő András könyve. Forrás, 1992/2. 89–90. p.

Vita Zsigmond: Nem tanára, inkább tanítványa. Művelődés, 1992/6. 23–24. p.

Lázok János: A Káin és Ábel metaforikus mélyszerkezete. Korunk, 1992/8. 48–55. p.

Görömbei András: Sütő András. = G. A.: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Bp. 1993. Tankönyvkiadó, 25–38. p.

Ablonczy László: „S kezdék nevetni a sírás helyett.” Tiszatáj, 1993/11. 50–58. p.

Bertha Zoltán: Erdélyi magyar irodalom a nyolcvanas években. Monográfia Sütő Andrásról. = B. Z.: Gond és mű. Bp. 1994. Széphalom, 11–131. p; 177–180. p.

Csoóri Sándor: Az elveszített szem fényei. = Cs. S.: Tenger és diólevél I. Bp. 1994. Püski, 518–520. p.

Elek Tibor: A lehetetlen kísértése. = E. T.: Szabadságszerelem. Pozsony. 1994. 83–96. p.

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945–1991. 2. kiad. Bp. 1994. Argumentum.

Pécsi Györgyi: Az ember szabadsága. = P. Gy.: Olvasópróbák. Miskolc. 1994. Felsőmagyarország, 199–211. p.

Szakolczay Lajos: Kötél homokból. Békéscsaba. 1994. Tevan.

Márkus Béla: A betokosodott kudarc. Hitel, 1994/1. 94–101. p.

Bertha Zoltán: Erdélyi magyar gondok – újabb könyvek tükrében. Magyar Élet, 1994/2. 13–18. p.

Kereskényi Sándor: Értékválság a kisebbségi kritikában. Alföld, 1994/2. 87–89. p.

Bertha Zoltán: A közösség homlokráncai. Sütő András arcképéhez. Magyar Napló, 1995/7. 20–23. p.

Görömbei András: Sütő András. = G. A.: Kisebbségi magyar irodalmak. 2. kiad.: Debrecen. 1997. Kossuth Egyetemi. = 3., bőv. kiad.: Debrecen. 2001. Kossuth Egyetemi.

Cs. Nagy Ibolya: Út a méltóságától megfosztott emberig. Hitel, 1999/12. 87–97. p.

Márkus Béla: Pünkösdi lélekkel.Sütő András: Erdélyi változatlanságok. Reformátusok Lapja, 2001. június 3.

Görömbei András: Erdélyi változatlanságok. Sütő András könyve. Hitel, 2001/10. 103–106. p.

Cs. Nagy Ibolya: Kalandok könyve. Hitel, 2002/6. 42–55 p.

Szakolczay Lajos: Égő házban nem fésülködni kell, hanem tüzet oltani. Sütő András: Erdélyi változatlanságok. Kortárs, 2002/6. 49–54. p.

Márkus Béla: A szolgák felelősségével. Sütő András: Erdélyi változatlanságok. Tiszatáj, 2002/7. 77–86. p.

Ablonczy László: A Nagy romlás alatt. Hitel, 2005/10–11.

Tamás Menyhért: Ünnepi fonatok Sütő Andrásnak. Kortárs, 1987/6.

Márkus Béla: Fájdalmas farsangi portyázás. = Magányos portyázók, 1989.

Pomogáts Béla: Kisebbségi sors és kisebbségi írópálya. = Leletmentés, 1990.

Ara-Kovács Attila: Az együttélés bizonyos tanulságai. Beszélő, 1990/45.

Tüskés Tibor: Sütő András egyik korai novellája. Tiszatáj, 1991/8.

Márkus Béla: A szolgák felelősségével. Tiszatáj, 1992/6.

Oláh Tibor: Vigyorgó búbánat. Népújság, 1993. szept. 30.

Bertha Zoltán: A metaforikus önszemlélet jellegzetességei. Tiszatáj, 1996/1.

Bajor Andor: Sütő András. = Betűvetők becsülete, 1996.

Szepesi Attila: Az elsüllyedt katedrális. Magyar Nemzet, 2002. jún. 12.

Görömbei András: Örökös küzdelem. Heti Válasz, 2002/14.

Csoóri Sándor: Felperes múzsák. Hitel, 2002/8.

Ekler Andrea: Minden madár úgy énekel, ahogy a csőre áll. Magyar Napló, 2002/9.

Olasz Sándor: Önéletrajzi elbeszélés, vallomás, esszéregény. Hitel, 2003/4.

Sütő András halálára. Hitel emlékszám, 2007/2.

Farkas Árpád: A csillagszemű. Elment Szavaink Nagyfejedelme. Hitel, 2007/2.

Szakolczay Lajos: Sütő-érem. Hitel, 2007/2.

Pálfy G. István: Üzenet a huszonkettedik századnak. Hitel, 2007/2.

Pécsi Györgyi: „Ó, Libánfa és Hodák! Mi szép emlékek!” Hitel, 2007/2.

Ekler Andrea: Sütő Andrásnak, odaátra. Hitel, 2007/2.

Gál Sándor: Fekete lángok. Hitel, 2007/2.

Görömbei András: Advent a Hargitán – az Álomkommandó idején. Hitel, 2007/2. Sylvester Lajos: Sütő András emlékezete. Hitel, 2007/2.

N. Pál József: „...nemcsak én tekintem magam a szülőföld sírhantjelöltjének: a szülőföld is ragaszkodik hozzám”. Kései meditáció Sütő Andrásról – halála után. Hitel, 2007/2.

Ködöböcz Gábor: „Ami nekünk méretett ki, nem hagyható másra”. Találkozások Sütő Andrással. Hitel, 2007/2.

Alföldy Jenő: A legcáfolhatatlanabb beszéd. Sütő Andrásra emlékezve. Hitel, 2007/2.

Bertha Zoltán: Erdélyi irodalomtörténeti kincsestár. Hitel, 2007/2.

Márkus Béla: Véget nem érő vészkorszakok. Sütő András: Létvégi hajrában. Hitel, 2007/2.

Jánosi Zoltán : „Seb és koszorú”. Tamási Áron portréja Sütő András esszéiben. Hitel, 2007/2.

Cs. Nagy Ibolya: Egy vita margójára. Sütő András és a Hét. Hitel, 2007/2.

Tornai József: Áldás, titok és történelem. Hitel, 2007/2.

Olasz Sándor: Az anyanyelv édessége és végtelensége. Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat – három évtizeddel később. Hitel, 2007/2.

Cs. Nagy Ibolya: Változás és változatlanság Sütő András és Csoóri Sándor esszéiben, naplóiban. Székelyföld, 2009/6.

Cs. Nagy Ibolya: A forradalom természetrajza. Hitel, 2010/11.

Cs. Nagy Ibolya: Mosolyba göngyölt aggodalom. Hitel, 2011/12. Nagy Pál: Sütő András-szócikk. Látó, 2013/8–9.

Sütő András szoboravató, 2013. június 23. Székelyudvarhely. Az Erdély Magyar Irodalmáért és a Sütő András Baráti Egyesület közös kiadványa. Infoprint Nyomda.[Bertha Zoltán: In memoriam Sütő András. Cs. Nagy Ibolya: A (kisebbségi)lét elviselésének módozatai; Márkus Béla: A rendtartó hatalom; Pécsi Györgyi: Sütő András emlékének; Szakolczay Lajos: Sütő András maszkjai. A táj és a történelem mint a nemzetiségi harc szimbóluma; Nagy Pál: Aki őrző volt a strázsán.]

Hitel, 2016/6. Tamási Áron és Sütő András-emlékszám. [Papp Endre: Énlaka felett, a hűség édes terhe alatt; Sütő András: Fontos levelek (Közreadja: Ablonczy László); Bertha Zoltán: A közösség homlokráncai (Tamási és Sütő: a két erdélyi írófenomén rokonszellemisége); Ablonczy László: A játék veszély-tétje Tamási Áron és Sütő András darabjaiban; Nagy Gábor: Ypszilonos isten avagy Nyelv és hatalom Sütő András Pompás Gedeonjában; Cs. Nagy Ibolya: Sütő András fekete rózsái; Falusi Márton: A politikus a népnek, az író a nemzetnek felelős (Tamási Áron és Sütő András esszéiről); Jánosi Zoltán: Ordas és csillag (Nagy László és Nagy Gáspár versei Tamási Áronhoz és Sütő Andráshoz); Bertha Csilla: A „kiáltás jogáért”: Tamási Áron és Sütő András angolul; Szepessy László: Áldozatos volt és erőt sugárzó…; Márkus Béla: (M)Ilyen szegények vagyunk? (Együttműködések és kölcsönhatások).]

 

A szakirodalmat összeállította Cs. Nagy Ibolya.