Sütő András: Bibliográfia

Önálló kötetek

Sütő András – Hajdu Zoltán: Mezítlábas menyasszony. Dráma. Bukarest. 1950.

Emberek indulnak. Elbeszélések. Bukarest. 1953.

Az új bocskor. Elbeszélések. Bukarest. 1954.

Egy pakli dohány. Novellák és karcolatok. Bukarest. 1954.

Félrejáró Salamon. Kisregény. Marosvásárhely. 1956.

Tártkarú világ. Válogatott elbeszélések. Bukarest. 1959.

Fecskeszárnyú szemöldök. Vidám játék. Bukarest. 1960.

Szerelem, ne siess! Vidám játék. Bukarest. 1961.

Tékozló szerelem. Vidám játék. Bukarest. 1963.

Pompás Gedeon. Vidám játék. Bukarest. 1968.

Misi, a csillagos homlokú. Elbeszélések. Bukarest. 1968.

Rigó és apostol. Úti tűnődések. Bukarest. 1970. Kriterion, 112 p.

Misi, a csillagos homlokú. Elbeszélések. Bukarest. 1972.

Istenek és falovacskák. Esszék, újabb úti tűnődések. Bukarest. 1973.

Nyugtalan vizek. Válogatott írások. Bukarest. 1975.

Itt állok, másként nem tehetek. Két dráma. (Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán.) Bukarest. 1975.

Félszárnyú asszonyok. (Az Anyám könnyű álmot ígér című mű alapján színpadra alkalmazta Znorovszky Attila.) Bukarest. 1975.

Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. Bp. 1976. Magvető.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat. – Jegyzetek hómezőn és porban. Bukarest. 1977. Kriterion.

Három dráma. (Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán. – Káin és Ábel.) Bukarest. 1978.

Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp. 1978. = 2. kiad.: 1981. = 3. kiad.: 1986. Szépirodalmi.

Káin és Ábel. – Anyám könnyű álmot ígér. Drámák. Bp. 1978. Magvető.

Nagyenyedi fügevirág. Esszék, úti tűnődések. Bp. 1978. Szépirodalmi.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat. – Jegyzetek hómezőn és porban. Bp. 1980. Magvető.

Évek – hazajáró lelkek. Cikkek, naplójegyzetek 1953–1978. Bukarest. 1981.

A szuzai menyegző. Színmű. – Perzsák. Esszé. Bp. 1981. Szépirodalmi.

A szuzai menyegző. Bukarest. 1982.

Gyermekkorom tükörcserepei. Önéletrajzi írások. Bp. 1982. = 2. kiad.: Bp. 1984. Móra.

Az Idő markában. Esszék, naplójegyzetek. Bp. 1984. Szépirodalmi.

Kalandozások Ihajcsuhajdiában. Mesejáték. Bp. 1986. ILK.

Advent a Hargitán. Három játék. (Vidám sirató egy bolyongó porszemért. – Pompás Gedeon élete, halála és feltámadása. – Advent a Hargitán.) Bp. 1987. Szépirodalmi.

Sikaszói fenyőforgácsok. Cikkek, naplójegyzetek. Bp. 1987. ILK–Berzsenyi Társaság.

A lőtt lábú madár nyomában. Esszék, jegyzetek. Bp. 1988. Szépirodalmi.

Színművek. (Pompás Gedeon. – Egy lócsiszár virágvasárnapja. – Csillag a máglyán.) Bp. 1988. Szépirodalmi. (Életműsorozat.)

Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp. 1989. Népszava.

Naplójegyzetek, 1989. április 30.–december 22. Bukarest. 1990.

Omló egek alatt. – Arcképvázlatok és tűnődések. – Gyászőrségben. Bp.–Bukarest. 1990. Szépirodalmi–Kriterion. (Életműsorozat.)

Sárkány alszik veled. Beszélgetések könyve. Bp. 1991. Szépirodalmi. (Életműsorozat.)

Mese és reménység. Válogatott elbeszélések. Pozsony. 1991.

Színművek. (Káin és Ábel. – A szuzai menyegző. – Az álomkommandó.) Bp. 1992. Szépirodalmi. (Életműsorozat.)

Szemet szóért. Dokumentumok, naplójegyzetek. Debrecen. 1993. Csokonai.

Az élet és halál kapuiban. Válogatott írások. Csíkszereda. 1993.

Csipkerózsika ébresztése. Arcképvázlatok, esszék, úti tűnődések. II. Bp. 1993. Szépirodalmi. (Életműsorozat.)

Heródes napjai. Naplójegyzetek az erdélyi magyarok exodusáról, 1984–1987. Debrecen. 1994. Csokonai.

Az utolsó köntös. Válogatott írások. Bp.–Ungvár. 1994. Trikolor–Intermix. (Örökségünk.)

Vadpávamenyegző. Igaz mesék, csodás történetek. Bp. 1994. Akadémiai.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Bp. 1994. Akadémiai.

Színművek. (Vidám sirató egy bolyongó porszemért. – Advent a Hargitán. [Két változatban.] – Az ugató madár.) Bp. 1995. Akadémiai. (Életműsorozat.)

Anyám könnyű álmot ígér. Naplójegyzetek. Bp. 1996. Akadémiai. (Életműsorozat.)

Kék álhalál. Elbeszélések. Bp. 1997. Akadémiai. (Életműsorozat.)

Hargitai vadászkalandok. (Ill.: Csillag István.) Csíkszereda. 1997. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 150 p. = (Ill.: Varga Tamás.) Szentendre. 2007. Cerkabella, 133 p.

Napló. Válogatás a Szemet szóért és a Heródes napjai című kötetből. Bp. 1998. Helikon. (Életműsorozat.)

Balkáni gerle. Dráma, napló. Bp. 1999. Helikon, 208 p.

Fülesek és fejszések között. Naplórészletek. Marosvásárhely. 1999. Impress. = 2. kiad.: Csíkszereda. 2001. Pallas-Akadémia.

Erdélyi változatlanságok. Esszék, cikkek, beszélgetések. Debrecen. 2001. Kossuth Egyetemi.

Kalandok könyve. (Hargitai vadászkalandok. – Vigyorgó búbánat.) Csíkszereda. 2001. Pallas-Akadémia. (Életműsorozat.)

Advent a Hargitán. Csíkszereda. 2001. Neptun. (Száműzött könyvek.)

Erdélyország mit vétettem I–II. (Az Erdélyi változatlanságok új kiadása.) Csíkszereda. 2002. Neptun Impex Rt. (Életműsorozat.)

Fülesek és fejszések között. Csíkszereda. 2003. Neptun. (Száműzött könyvek.)

Heródes napjai. Napló. (Bővített változat.) Csíkszereda. 2004. Neptun. (Száműzött könyvek.)

Anyám könnyű álmot ígér. Bp. 2005. Kossuth. (Kortárs klasszikusaink.)

Kalandok könyve. (Hargitai vadászkalandok. – Vigyorgó búbánat.) Csíkszereda. 2005. Neptun. (Száműzött könyvek.)

Létvégi hajrában. Esszék, jegyzetek, beszélgetések, levelek. Debrecen. 2006. Debreceni Egyetem-Kossuth Kiadó, 388 p.

Volt egyszer egy édesszájú medve. Mesék. Szentedre. 2006. Cerkabella, 61 p. = Szentedre. 2012. Cerkabella, 61 p.

Anyám könnyű álmot ígér. – Naplójegyzetek. Bp. 2008. Európa, 248 p. (Európa Diákkönyvtár.)

A készülődés éjszakái. Korai prózai munkák. Bp. 2008. Helikon, 400 p. (Sütő András összes művei 1.)

A máglya füstje. Drámatrilógia és vallomások. Bp. 2008. Helikon, 334 p. (Sütő András összes művei 2.)

Folyóiratokban megjelent művek

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Látó, Napsugár, Utunk)

Menyecskekérőben. Utunk, 1947/9. (ápr. 26.) 2. p.

Új pénz. Utunk, 1947/18. (szept. 6.) 2. p.

Népi kollégisták. Utunk, 1948/1. (jan. 10.) 3. p.

A piros gyöngysor. Utunk, 1948/20. (okt. 16.) 4. p.

Ökrösök és traktoristák. Utunk, 1948/22. (nov. 20.) 3. p.

Hajnali győzelem. Utunk, 1948/22. (nov. 20.) 11. p.

Válaszút a helyes úton. Utunk, 1949/2. (jan. 15.) 6. p.

Amit a téli csend takar. Utunk, 1949/3. (jan. 29.) 5. p.

Új barázdák fordulnak. Utunk, 1949/6. p. (márc. 12.) 11. p.

Éljen a Vörös Traktor ! Utunk, 1949/16. (aug. 6.) 9. p.

Ideje volt már… Utunk, 1949/17. (aug. 20.) 3. p.

A néphadsereg újonca voltam. Utunk, 1950/3. (febr. 11.) 7. p.

Megtelt a hombár. Utunk, 1950/24. (dec. 30.) 7. p.

Vita Horváth István regényéről. Utunk, 1951/4. (febr. 9.) 2. p.

Ez igy nem megy tovább. Utunk, 1951/11. (márc. 30.) 3. p.

Akik az álmainkat építik. Utunk, 1951/16–17. (máj. 4.) 5. p.

Marisán úr levelei. Utunk, 1951/18. (máj. 18.) 3. p.

A hetedik. Utunk, 1952/15. (ápr. 11.) 4. p.

Elnyílt már a rózsa. Utunk, 1952/52. (dec. 26.) 4. p.

Szabad legyen a mi szavunk. Utunk, 1953/4. (jan. 23.) 3. p.

Jövőnkért. Utunk, 1953/32. (júl. 31.) 1. p.

A legkedvesebb ajándék. Utunk, 1953/34. (aug. 14.) 4. p.

Egy pakli dohány. Utunk, 1953/42. (okt. 9.) 3. p.

Virágot megette a kanyar. Utunk, 1953/53. (dec. 25.) 3. p.

Új bocskor. Igaz Szó, 1954/4–5. 31. p.

Túróspuliszka. Utunk, 1954/15. (ápr. 9.) 3. p.

A dokumentum. Utunk, 1954/29. (júl. 16.)

Bukarestben. Igaz Szó, 1955/1. 48. p.

Egy csupor zsír. Igaz Szó, 1955/3. 36. p.

Az író illetékességéről. Igaz Szó, 1955/4. 101. p.

A lenini bizalom alapja. Igaz Szó, 1955/4. 3. p.

Hozzászólás Vargyas Áron felvételéhez. Vita. Utunk, 1955/13. (ápr. 1.) 2. p.

A harcban tanul meg a költő énekelni. Igaz Szó, 1955/5. 73. p.

Kritika vagy kriticizmus. Igaz Szó, 1955/6. 124. p.

Hazai képek. Igaz Szó, 1955/7. 111. p.

Félrejáró Salamon. Igaz Szó, 1955/10. 3. p.

Marosvásárhelyi levél. Igaz Szó, 1955/11. 10. p.

Félrejáró Salamon. Igaz Szó, 1955/11. 37. p.

Félrejáró Salamon. Igaz Szó, 1955/12. 28. p.

Egy versolvasó megjegyzései. Igaz Szó, 1956/2. 231. p.

A tanítónő és a tanító. Igaz Szó, 1956/3. 415. p.

Álmodozás az új korunkról. Utunk, 1956/35. (aug. 31.) 1. p.

Vörösmartytól a Székelyföldig. Igaz Szó, 1957/10. 635. p.

Jónás. Utunk, 1956/41. (okt. 12.) 3. p.

A mytilénei szerelmesek. Könyvkritika. Utunk, 1957/4. (jan. 26.) 2. p.

„Megszépült emlékek”. Igaz Szó, 1957/3. 476. p.

A nagyság igézete. Igaz Szó, 1957/12. 1102. p.

A mi tíz esztendőnk. Igaz Szó, 1957/12. 960. p.

Eső elől tóba? Igaz Szó, 1958/1. 93. p.

Közelebb a provinciához. Igaz Szó, 1958/2. 216. p.

Idegen életek küszöbén. Igaz Szó, 1958/3. 396. p.

Fecskeszárnyú szemöldök. Igaz Szó, 1958/12. 716. p.

Új bor. Igaz Szó, 1959/1. 87. p.

Nagyság és erő. Igaz Szó, 1959/3. 305. p.,

Két karcolat. Igaz Szó, 1959/3. 327. p.

Zászlós Demeter. Utunk, 1959/22. (jún. 11.) 4. p.

A nyugalom bajnoka. Igaz Szó, 1959/8. 311. p.

Művészsorsok. Utunk, 1959/34. (aug. 27.) 5. p.

A nyugalom bajnoka. Igaz Szó, 1959/9. 429. p.

Nyitott ablakok. Igaz Szó, 1959/10. 580. p.

Kései levél Balla Károlyhoz. Igaz Szó, 1959/11. 830. p.

Vagy alusznak, vagy nem hallják… Igaz Szó, 1959/12. 962. p.

Zászlós Demeter ajándék élete. Igaz Szó, 1960/5. 664. p.

Olvasás közben . Igaz Szó, 1960/6. 904. p.

S. A. – Hajdu Győző: Ars poetikák nyomában. Utunk, 1960/23. (jún. 10.) 4. p.

A kommunizmus röppályáján. Igaz Szó, 1960/7. 9. p.

Mindig a néppel. Igaz Szó, 1960/10. 537. p.

Az emberközelség melege. Igaz Szó, 1961/2. 168. p.

Jön a tenger! Igaz Szó, 1961/3. 323. p.

Decemberi emlék. Napsugár, 1961/5. 19. p.

A párt eszméinek vonzókörében. Igaz Szó, 1961/5. 690. p.

Laikus vázlat egy festő arcképéhez. Igaz Szó, 1963/5. 801. p.

Önéletrajz helyett. Igaz Szó, 1963/8. 243. p.

Anyám könnyű álmot ígér. Tudósítás a szülőföldről. Igaz Szó, 1964/12. 755. p.

Sorok Nagy Istvánhoz. Igaz Szó, 1964/2. 287. p.

A befejezett mű. Igaz Szó, 1964/8. 234. p.

Földosztók. Utunk, 1964/34. (aug. 21.) 5. p.

Élet és ábránd. Igaz Szó, 1964/9. 368. p.

Ion Creangă. Utunk, 1964/52. (dec. 25.) 1. p.

Anyám könnyű álmot ígér. Igaz Szó, 1965/1. 14. p.

Erős volt mindig. Utunk, 1965/13. (márc. 26.) 7. p.

5 éves írói tervem. Utunk, 1965/33. (aug. 13.) 7. p.

Szamár és pálmafa. Utunk, 1965/52. (dec. 31.) 3. p.

Davidov Rómában. Igaz Szó, 1966/1. 132. p.

A Korunk születésnapjára. Korunk, 1966. febr. 179. p.

Lírai napló. (Itthon. – Ezer esztendeig. – Láz. – Csiga. – Utitárs. – Sóhaj. – Utolsó szava is.) Igaz Szó, 1966/3. 323. p.

Tamási Áron halálára. Igaz Szó, 1966/6. 827. p.

Mester és Műhely. Utunk, 1966/25. (jún. 24.) 2. p.

Anyám könnyű álmot ígér. Világítunk. Utunk, 1966/25. (jún. 24.) 7. p.

Kölcsöntűz visszajár. Utunk, 1967/17. (ápr. 28.) 5. p.

Pompás Gedeon. I. rész. Igaz Szó, 1967/6. 795. p.

Pompás Gedeon. II. rész. Igaz Szó, 1967/7. 18. p.

Félszárnyú asszonyok. Igaz Szó, 1968/5. 681. p.

A vélekedés szabadságáról. Igaz Szó, 1968/5. 787. p.

Ábel kacagása és szomorúsága. Korunk, 1968. júl. 1010. p.

Röntgenkép. Igaz Szó, 1968/7. 3. p.

Mit is álmodtunk…? Igaz Szó, 1969/1. 4. p.

Változatok két hangra. Igaz Szó, 1969/5. 648. p.

Halál! hol a te fullánkod? Igaz Szó, 1969/6. 808. p.

Erdővidéki napló. Utunk, 1969/25. (jún. 20.) 6. p.

Segesvár felé. Igaz Szó, 1969/7. 16. p.

A való világ láttán. Utunk, 1969/32. (aug. 8.) 1. p.

Elmentek a piroslábú cankók. Korunk, 1969. nov. 1670. p.

Ember és mű összhangja. Igaz Szó, 1969/12. 1047. p.

Ne szóljatok. Igaz Szó, 1970/3. 450. p.

Kelet kapujában. Utunk, 1970/17. (ápr. 24.) 6. p.

Közös ég alatt. Korunk, 1970. júl. 979. p.

Az Angyalvár kulcsai. Igaz Szó, 1970/8. 180. p.

Lírai napló. Igaz Szó, 1970/8. 192. p.

Péntek asszony kastélyában. Igaz Szó, 1970/11. 644. p.

Az én egyetemem. Igaz Szó, 1971/1. 128. p.

Újabb úti tűnődések. Igaz Szó, 1971/2. 155. p.

Nagyenyedi fügevirág. Igaz Szó, 1971/4. 483. p.

Romlatlan hűség. Igaz Szó, 1971/9. 451. p.

Sütő András levele. Igaz Szó, 1971/10. 482. p.

Atlaszok. Igaz Szó, 1971/10. 547. p.

A bölcsőhely parancsai. Igaz Szó, 1971/10. 609. p.

Nagy Imre önarcképe alá. Igaz Szó, 1971/11. 707. p.

A mecénás metamorfózisa. Igaz Szó, 1971/11. 776. p.

Nicolae Tăutu emlékére. Igaz Szó, 1972/7. 132. p.

Rendes feltámadás. Tamási Áronról. Utunk, 1972/40. (okt. 6.) 6. p.

Tűzfelelősök. Utunk, 1972/41. (okt. 13.) 9. p.

Tíz esztendeje. Igaz Szó, 1973/1. 141. p.

Perzsák. Úti tűnődés. Igaz Szó, 1973/2. 155. p.

Egy lócsiszár virágvasárnapja. Igaz Szó, 1974/3. 366. p.

Anyajegyes irodalom. Ceruzajegyzetek Asztalos Istvánról. Utunk, 1973/9. (márc. 2.) 4. p.

Robinson 1001. Részlet egy forgatókönyvből. Igaz Szó, 1973/6. 914. p.

Sorok egy levél margójára. Igaz Szó, 1973/12. 861. p.

A kék álhalál. Utunk, 1974/9. (márc. 1.) 3. p.

A szellem Odüsszeusza. Igaz Szó, 1975/4. 379. p.

Csillag a máglyán. I–II. felvonás. Igaz Szó, 1975/6. 495. p.

Erdélyi Prométheusz. Igaz Szó, 1975/6. 527. p.

Csillag a máglyán . III. felvonás. Igaz Szó, 1975/7. 33. p.

Lectori salutem! Utunk, 1974/35. (aug. 30.) 4. p.

Hagyomány és újítás. Igaz Szó, 1976/1. 44. p.

Költő és színész szövetsége. Igaz Szó, 1976/1. 79. p.

Zsögöd. Utunk, 1976/35. (aug. 27.) 2. p.

Képzelt búcsúbeszéd Nagy Imre ravatala mellett. Igaz Szó, 1976/9. 251. p.

Csíkzsögödi emlékcserepek. Igaz Szó, 1976/12. 478. p.

Vidám sirató egy bolyongó porszemért. Igaz Szó, 1977. Melléklet.

Búcsú Horváth Istvántól. Utunk, 1977/2. (jan. 14.) 2. p.

Visszalopott arcok. Igaz Szó, 1977/3. 191. p.

Nagy István ravatalánál. Utunk, 1977/17. (ápr. 29.) 3. p.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Igaz Szó, 1977/6. 494. p.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Utunk, 1977/24. (jún. 17.) 2. p.

Engedjétek hozzám jönni a szavakat. Igaz Szó, 1977/9. 222. p.

A tréfamester bánata. Igaz Szó, 1977/9. 252. p.

Késik halálod. Igaz Szó, 1977/10. 320. p.

Káin és Ábel. Igaz Szó, 1977/11. 498. p.

Csipkerózsika. Korunk, 1978. jún. 444. p.

Európai szellemi közösségben. Utunk, 1978/29. (júl. 20.) 2. p.

Kinek gondja – kinek kacagása. Igaz Szó, 1978/9. 247. p.

Tegnapi küzdelmek – mai tanulságok. Igaz Szó, 1978/10. 302. p.

Egyemberként mondjunk NEM-et a fegyverkezési hajszára. Utunk, 1978/49. (dec. 8.) 1. p.

A népélet: a lélek univerzuma is. Korunk, 1979. máj. 351. p.

Egy színész halálára. Igaz Szó, 1980/3. 258. p.

Károly bátyámnak. Igaz Szó, 1980/12. 521. p.

Sorok – születésnapra. Igaz Szó, 1981/6. 547. p.

Az Orchidea példája. Igaz Szó, 1981/12. 561. p.

Búcsú Majtényi Eriktől. Igaz Szó, 1982/2. 156. p.

A bölcsőhely parancsai. Utunk, 1984/32. (aug. 10.) 5. p.

Sikaszói zúzmarás levélke. Utunk, 1984/51. (dec. 21.) 3. old

Jégmadár. Igaz Szó, Részlet. 1985/10. 284. p.

Volt egyszer egy édesszájú medve. Napsugár, 1986/5. 8. p.

Kincses kultúrhistóriánk. Igaz Szó, 1986/6. 572. p.

Volt egyszer egy édesszájú medve. Napsugár, 1986/6. 8. p.

Tapsifületlen a nyúlbírónál. Napsugár, 1986/10. 8. p.

Tapsifületlen a nyúlbírónál. Napsugár, 1986/11. 8. p.

Tündérvölgyi hajnalok. Utunk, 1986/46. (nov. 14.) 3. p.

Róka Marci és az ásólúd. Napsugár, 1986/12. 10. p.

Jó reggelt, Károly bátyám! Helikon, 1990. jan. 12. 3. p.

Az álomkommandó. Látó, 1990/3. 227. p.

Földi asztal, égi szék. Helikon, 1990/12. 3. p.

Napló. Látó, 1992/6. 3. p.

Napló. Látó, 1992/9. 5. p.

Marosvásárhelyi napló. Látó, 1993/4. 52. p.

Az ugató madár. Látó, 1993/9. 36. p.

Az ugató madár. Látó, 1993/10. 29. p.

Egy lócsiszár virágvasárnapja. Részlet. Helikon, 1994/9. 11. p.

Kovács Györgyről, akinek szerzője lehettem. Korunk, 1995/3. 45. p.

Álomnapló-töredék. Hitel, 2007/6.

Fontosabb műfordítások

Ion Creangă: Mesék. Bukarest. 1971.

Ion Creangă: Nagyapó mesefája. Mesék. Csíkszereda. 1999. Ion Creangă–Pallas-Akadémia.

 

A bibliográfiát összeállította Cs. Nagy Ibolya és a DIA.

 

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.