Kassák Lajos: Szakirodalom

Önálló kötetek

Gáspár Endre: Kassák Lajos, az ember és munkája. Bécs. 1924. Julius Fischer Verlag, 47 p. 

Bori Imre – Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. Bp. 1967. Magvető, 236 p.

Bori Imre: A magyar irodalmi avantgarde 3. Az avantgarde apostolai: Füst Milán és Kassák Lajos. Újvidék. 1971. 238 p.

Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1971. Szépirodalmi, 286 p. (Arcok és vallomások.)

Illés Ilona – Taxner Ernő (szerk.): Kortársak Kassák Lajosról. Bp. 1975. 255 p.

Csaplár Ferenc: Kassák körei. Bp. 1987. Szépirodalmi, 454 p.

Csaplár Ferenc (szerk.): Magam törvénye szerint. Tanulmányok és dokumentumok Kassák Lajosról. Bp. 1987. 193 p.

Aczél Géza: Kassák Lajos. Bp. 1999. Akadémiai, 432 p.

A virágnak agyara van. In memoriam Kassák Lajos. Szerk.: Domokos Mátyás, Pomogáts Béla. Bp. 2000. Nap, 393 p. (In memoriam.)

Periodikumban, válogatáskötetben megjelent művek

Fülöp László: Kassák lírája 1945 után. Irodalomtörténet, 1972. 249–287 p.

Béládi Miklós: Kassák Lajos. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp. 1974. Szépirodalmi, 7–45 p.

Béládi Miklós: A magyar avantgarde – irodalomtörténeti nézetből. Literatura, 1982. 348–371 p.

Gerold László (szerk.): A magyar irodalmi avantgardról. Újvidék. 1985.

G. Komoróczy Emőke: Kassák „dunatáji patriotizmusa”. Irodalomtörténet, 1987–1988/1. 23–43 p.

Ferenczi László: Kassák és a belgák. Literatura, 1987–1988. 260–268 p.

Béládi Miklós – Pomogáts Béla (szerk.): Jelzés a világba. A magyar irodalmi avantgarde válogatott dokumentumai. Bp. 1988. Magvető, 630 p.

Aczél Géza: Termő avantgarde. Bp. 1988. Szépirodalmi, 364 p.

Deréky Pál: A vasbetontorony költői. Magyar avantgárd költészet a 20. század második és harmadik évtizedében. Bp. 1992. Argumentum, 222 p.

A magyar avantgárd irodalom (19151930) olvasókönyve. Kommentált szöveggyűjtemény. Összeáll., szerk., az életrajzi információkat és az előszót írta: Deréky Pál. Bp. 1998. Argumentum, 334 p.

Deréky Pál: „Latabagomár ó talatta latabagomár és finfi”. A XX. század eleji magyar avantgárd irodalom. Debrecen. 1998. Kossuth Egyetemi, 306 p.

 

A szakirodalmat összeállította a DIA.