Kassák Lajos: Bibliográfia

Életműsorozat [Kassák Lajos Művei. Magvető, 1957–]

Egy ember élete. Önéletrajzi regény. I–II. Bp. 1957. Magvető, 1318 p. = Szerk.: Kardos György. Bp. 1966. Magvető, 1028 p. = Bp. 1974. Magvető, 1028 p. = I–II. Szerk.: Parancs János. Bp. 1983. Magvető, 1260 p.

Marika, énekelj! Egy kutya emlékiratai. Regények. Szerk.: Kristó Nagy István. Bp. 1961. Magvető, 477 p.

Az út vége. Regény. Bp. 1963. Magvető, 329 p. = Bp. 1982. Magvető, 395 p.

Azon a nyáron. Hídépítők. Regények. Bp. 1958. Magvető, 558 p.

Mélyáram. Összegyűjtött elbeszélések. Bp. 1960. Magvető, 618 p.

Misilló királysága. A Telep. Éjjel az erdőben. Regények. Bp. 1961. Magvető, 531 p.

 

Önálló kötetek

Életsiratás. Elbeszélések. Bp. 1912. Benkő Gyula, 155 p. = 1930.

Isten báránykái. Három egyfelvonásos darab. (Címlapon Gulácsy Lajos rajza.) Budapest. 1914. Grill, 71 p.

Éposz Wagner maszkjában. Versek. [Budapest.] 1915. Hunnia Ny., 28 p.

Khalabresz csodálatos púpja. Elbeszélések. Bp. 1918. Táltos, 157 p.

Misilló királysága. Regény. Bp. 1918. Athenaeum, 167 p. (Korunk Mesterei.) = 2. kiad.: Bécs. 1920. Bécsi Magyar Kiadó.

Egy szegény lélek megdicsőülése és még 7 novella. Elbeszélések. Bp. 1918. Athenaeum, 76 p. (Modern Könyvtár.)

Tragédiás figurák. Regény. Bp. 1919. Ma, 111 p.

Hirdetőoszloppal. 1914-1918. Versek. Budapest. [1919.] Szellemi Termékek Országos Tanácsa, 100 p.

Levél Kun Bélához a művészet nevében. Budapest. 1919. Ma, 24 p.

Máglyák énekelnek. Elbeszélő költemény. Bécs. 1920. Bécsi Magyar Kiadó, 119 p.

Ma I. Versek. Bécs. 1921.

Világanyám. Válogatott versek 1914–1921. Bécs. 1921. Bán-Verlag. 145 p.

Novelláskönyv. Válogatott elbeszélések 1911–1919. Bécs. 1921. Bán-Verlag, 123 p.

A képarchitektúra. Tanulmány. 1922.

DUR. 1922.

Ma Képeskönyv. 1922.

Kassák új versei. Versek. Bécs. 1923. Knittel ny., 26 p. (Írók Könyvtára 2.)

A ló meghal a madarak kirepülnek. Vers. Bécs. 1924. = Bp. 1967. Magyar Helikon, 48 p.

Álláspont. Tények és új lehetőségek. Esszé. Bécs. 1924. MA kiadás, 48 p.

Tisztaság könyve. Versek, prózai szövegek, fordítások, képek. Bécs. 1926. Horizont, 115 p. = Bp. 1926. Dokumentum. = Hasonmás kiadás. Hozzá: Sík Csaba: Kassák két évtizede. (Külön kötetben, papír védődobozban.) Bp. 1987. Helikon, 143 p.

Az új művészet él. Tanulmány. Kolozsvár. 1926. Korunk, 18 p. (Korunk könyvtára)

Egy ember élete. Önéletrajzi regény. I–III. (fejezetenként, benne a mű végleges I. része: Gyermekkor. Kamaszévek. Csavargások.) Bp. 1927. Dante, 621 p. = (kiegészítve a végleges II. rész fejezeteivel: Vergődés. Kifejlődés. Háború.) Bp. 1932. Dante, 691 p. = I–VIII. (teljes kiadás, fejezetenként, a III. rész fejezeteivel: Károlyi-forradalom. Kommün.) Bp. 1935. Pantheon. = I–III. Bp. 1946. Cserépfalvi. = I–II. Bp. 1957. Magvető, 1318 p. = Szerk.: Kardos György. Bp. 1966. Magvető, 1028 p. (Kassák Lajos Művei.) = Bp. 1974. Magvető, 1028 p. = I–II. Szerk.: Parancs János. Bp. 1983. Magvető, 1260 p.

Napok, a mi napjaink. Regény. Bp. 1928. Pantheon, 348 p. (Az Új Magyar Regény.)

Marika énekelj! Regény. Bp. [1930.] Pantheon, 318 p. (Az Új Magyar Regény.) = Marika, énekelj! Egy kutya emlékiratai. Regények. Szerk.: Kristó Nagy István. Bp. 1961. Magvető, 477 p. (Kassák Lajos Művei.)

Angyalföld. Regény. Bp. 1929. Pantheon, 359 p. (Az Új Magyar Regény.) = Bp. 1958. Magyar Helikon, 306 p.

Megnőttek és elindulnak. Regény. Bp. 1931. Pantheon, 338 p. (Az Új Magyar Regény.)

35 vers. Versek. Bp. 1931. Munka, 22 p.

Munkanélküliek. Regény. I–II. [Budapest.] 1933. Nyugat (Helikon – Biró Ny.), 396 p. = Bp. 1962. Magvető, 411 p.

A Telep. Regény. Bp. 1933. Pantheon, 248 p.

Menekülők. Elbeszélések. Debrecen. 1933. Nagy Károly és Társai, 75 p.(Új Írók 3.)

Napjaink átértékelése. Esszé. Budapest. 1934. Munka, 62 p.

Az utak ismeretlenek. Regény. Bp. 1934. Nyugat, 191 p.

Földem, virágom. Kassák Lajos válogatott versei 1915–1935. Szerk.: Gyergyai Albert. Bp. 1935. Pantheon, 127 p.

Három történet. Elbeszélések. 1935. Cserépfalvi, 308 p.

Akik eltévedtek. Regény. Bp. 1936. Cserépfalvi, 356 p.

Anyám címére. Levélregény. Ill.: Derkovits Gyula. Bp. 1937. Cserépfalvi, 255 p. = Bp. 1987. Magvető, 240 p.

Ajándék az asszonynak. Versek. Budapest. 1937. Cserépfalvi, 48 p.

Fújjad csak furulyádat. Versek. Budapest. 1939. Cserépfalvi, 59 p.

Egy kosár gyümölcs. Regény. Bp. 1939. Dante, 223 p.

Azon a nyáron. Regény. Bp. 1940. Dante, 311 p.

Sötét egek alatt. Versek. Bp. 1940. Hungária.

Egy lélek keresi magát. Regény. 1941. = Bp. 1948. Új Idők Irodalmi Intézet, 203 p. = Szerk.: Sík Csaba. Bp. 1965. Magvető, 274 p.

Szombat este. Versek. [Budapest.] [1941.] Kelet Népe, 59 p.

Vallomás tizenöt művészről. Interjúk. Bp. 1942. Szerzői kiadás.

Virág Balázs. Kisregény. Budapest. 1942. Áchim, 32 p.

Két fiatal élet. Kisregény. Budapest. 1942. Áchim, 64 p.

Emberek, sorsok. Elbeszélések. Bp. 1943. Stílus, 316 p.

Egy emlék hálójában. Elbeszélés. Budapest. 1942. Áchim, 31 p.

Hídépítők. Regény. Bp. 1942. Singer és Wolfner, 268 p.

Közelgő viharok. Kisregény. Budapest. [1943.] Áchim, 32 p.

Egy álom megvalósul. Regény. Bp. 1943. Singer és Wolfner, 306 p.

Dráma az erdőben. Kisregény. Budapest. [1943.] Áchim, 48 p.

Karácsonyiék. I–II. Regény. Bp. 1944. Új Idők Irodalmi Intézet, 680 p.

Kis könyv haldoklásunk emlékére. Naplófeljegyzések. Bp. 1945. Új Idők Irodalmi Intézet, 110 p.

Az út vége. Regény. 1946. = Bp. 1963. Magvető, 329 p. (Kassák Lajos Művei.) = Bp. 1982. Magvető, 395 p.

Kassák Lajos összegyűjtött versei. Budapest. 1946. Singer – Wolfner, 470 p.

Hatvan év összes versei. Bp. 1947. Új Idők Irodalmi Intézet, 515 p.

Képzőművészetünk Nagybányától – napjainkig. Esszé. Bp. 1947. Magyar Műkiadó, 93 p.

Dal a kenyérről. Gyermekversek. Budapest. [1948.] Új Idők, 12 p.

És átlépték a küszöböt. Dráma három felvonásban. 1948.

Mögötte áll az angyal. Regény. Bp. 1948. Új Idők Irodalmi Intézet, 229 p.

Ahogyan elindultak. 1949. = Bp. 1987. Móra, 158. p. (Kozmosz Könyvek.)

Szegények rózsái. Versek. Bp. 1949. Új Idők Irodalmi Intézet, 122 p.

Kassák Lajos válogatott versei 1914–1949. Szerk.: Csanádi Imre. Bp. 1956. Magvető, 514 p.

Boldogtalan testvérek. Válogatott elbeszélések. Szerk.: Illés Endre. Bp. 1957. Szépirodalmi, 357 p.

Csillagok, csillogjatok, virágok, virágozzatok. Gyermekversek. Ill.: Würtz Ádám. Bp. 1957. Móra, 58 p. = Bp. 1977. Móra, 58 p.

Azon a nyáron. Hídépítők. Regények. Bp. 1958. Magvető, 558 p. (Kassák Lajos Művei.)

Költemények, rajzok. 1952–1958. Szerk: Vajda Miklós. Bp. 1958. Szépirodalmi, 273 p.

Mélyáram. Összegyűjtött elbeszélések. Bp. 1960. Magvető, 618 p. (Kassák Lajos Művei.)

Misilló királysága. A telep. Éjjel az erdőben. Regények. Bp. 1961. Magvető, 531 p. (Kassák Lajos Művei.)

Szerelem, szerelem. Versek, rajzok. Bp. 1962. Szépirodalmi, 36 p.

Vagyonom és fegyvertáram. Versek. Bp. 1963. Magvető, 361 p.

A tölgyfa levelei. Versek. Szerk.: Sík Csaba. Bp. 1964. Magvető, 166 p. (Megjelent lemezmelléklettel is.)

Mesterek köszöntése. Versek. Szerk.: Sík Csaba. Bp. 1965. Magvető, 75 p.

Üljük körül az asztalt. Versek. Bp. 1968. Magvető, 212 p.

Kassák Lajos legszebb versei. (Vál.: Méliusz József.) Bukarest. 1968. Ifjúsági Könyv Kiad., 149 p.

Kassák Lajos összes versei 1–2. Szerk.: Kassák Lajosné. Bp. 1970. Magvető, 1216 p. = Szerk.: Kassák Lajosné és Steinert Ágota. Utószó: Kassák Lajosné. Bp. 1977. Magvető, 1610 p.

Válogatott versek. Bp. 1973. Magvető, 341 p.

A fal mögött áll és énekel. Válogatott írások. Szerk.: Fábri Anna. Bp. 1974. Magvető, 425 p.

Csavargók, alkotók. Válogatott irodalmi tanulmányok. Szerk.: Ferencz Zsuzsa. Bp. 1975. Magvető, 589 p.

Válogatott versek. 1945–1967. Szerk.: Sík Csaba. Bp. 1975. Magvető – Szépirodalmi, 250 p. (30 Év.)

Kassák Lajos válogatott versei. Szerk.: Kormos István, Veress Miklós. Bp. 1977. Móra, 311 p. (Kozmosz Könyvek.)

Éljünk a mi időnkben. Esszék a képzőművészetről. Szerk.: Ferencz Zsuzsa, Parancs János. Bp. 1978. Magvető, 529 p.

Nehéz esztendők 1–2. Válogatott elbeszélések, kisprózai alkotások. Szerk.: Parancs János. Bp. 1980. Magvető, 1359 p.

Csavargók, alkotók. Esszé. Bp. 1981. Magvető, 87 p. (Gondolkodó Magyarok.)

Kassák Lajos Bartók-verse. Szerk.: Csaplár Ferenc. Bp. 1981. Magyar Helikon, 87 p. (Kézirattár.)

Kassák Lajos válogatott művei 1–2. Versek, tanulmányok. Szerk., jegyz., utószó: Sík Csaba. Bp. 1983. Szépirodalmi, 1014 p. (Magyar Remekírók.)

Válogatott versek. Szerk.: H. Szabó Gyula. Bukarest. 1983. Kriterion, 280 p.

Számozott költemények. Illusztrációk: Kassák Lajos. Szerk.: Szentmihályi Szabó Péter. Bp. 1987. Szépirodalmi, 221 p.

Szénaboglya. Napló 1955–1956. Szerk.: Csaplár Ferenc. Utószó: Botka Ferenc. Bp. 1988. Szépirodalmi, 424 p.

Érsekújvár. Szemelvények Szülővárosával kapcsolatos írásaiból és levelezésből. (Kassák Lajos halálának 25. évfordulóján Borsos Miklós Kassák-szobrának Érsekújvár főterén történt felállítása alkalmából.) (Összeáll., szöv. gond. Csaplár Ferenc.) [Gyomaendrőd.] 1992. Kassák Múzeum, 60 p.

Angyalföld. Egy kosár gyümölcs. Regények. Szekszárd. 1995. Babits, 469 p. (Magyar Klasszikusok 11.)

Válogatott versek. Szerk.: Lator László.Bp. 1995. Unikornis, 314 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 28.)

Vagyonom és fegyvertáram. Modern magyar líra. Bp. 1995. Interpopulart, 123 p. (Populart Füzetek.)

Játék. Válogatott elbeszélések. Szerk.: Kerényi Ferenc. Bp. 1997. Unikornis, 274 p. (A Magyar Próza Klasszikusai 49.)

Fekete kandúr. Elbeszélések, jelenetek, esszék, publicisztika. Szerk.: Urbán László. Bp. 1998. Marfa – Mediterrán – Pesti Szalon, 288 p.

Reklám ​és modern tipográfia. Bp. 1999. PIM/Kassák Múzeum, 94 p.

Utazás oda és vissza. Válogatás Kassák Lajos novelláiból. (Vál. és utószó: Zalán Tibor.) Dunaszerdahely (Szlovákia). 2007. Lilium Aurum, 227 p.

Társszerzővel írt kötetek

Kassák Lajos – Komját Aladár – Lengyel József – Mátyás György: Új Költők Könyve. Antológia. 1917.

Kassák Lajos – Moholy-Nagy László (szerk.): Új művészek könyve. Bécs. 1922. 106 p. = 2., hasonmás kiad.: Bp. 1977. Európa – Corvina, 106 p.

Kassák Lajos – Nádass József: Gorkij. Dráma. [Budapest.] [1933.] Munka, 14 p. = Gorkij. Dráma egy felvonásban. 1947.

Gró Lajos – Kassák Lajos: Filmesztétikai tanulmányok. Szerk.: Szőnyi Klára. Bp. 1967. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 301 p. (Filmművészeti Könyvtár.)

Kassák Lajos – Pán Imre: Az izmusok története. Esszé. Szerk.: Sík Csaba. Bp. 1972. Magvető, 314 p. = Izmusok. A modern művészeti irányok története. Bp. 2003. Napvilág, 279 p. (TÁRStudomány.)

Műfordítások

Blaise Cendrars: Húsvét New Yorkban. Ford. és bev.: Kassák Lajos. 1964.

Összegyűjtött műfordítások. Bp. 1986. Magvető, 252 p.

 

A bibliográfiát összeállította a DIA.