Kálnoky László: Szakirodalom

Önálló könyvek

Alföldy Jenő: Kálnoky László. Kismonográfia. Bp. 1977. Akadémiai, 192 p. (Kortársaink.)

Alföldy Jenő: Kálnoky László öregkori költészete. Békéscsaba. 1987. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 48 p. (A költő 75. születésnapjára. 250 számozott pld.)

Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa. Tanulmány Kálnoky Lászlóról. Bp. 1988. Magvető, 264 p.

Kálnoky László emlékkönyv 1997. (Vál. és szerk.: Alföldy Jenő, Csűrös Miklós, Parancs János.) Bp. 1997. Bp. XI. ker. Önkormányzat– Őrmezei Közösségi Ház, 136 p. (10 db. fotóval.)

Menekülő szív. Kálnoky László emlékezete. (Összeállította Alföldy Jenő.) Bp. 2000. Nap, 288 p.

"Visszazengtem a világ hangjait". In memoriam Kálnoky László. ( Szerk.: Cs. Varga István.) Budapest. 2013. Hungarovox, 208 p. (Egri jubileumok.)

Alföldy Jenő: Két költő. Tanulmányok Weöres Sándorról és Kálnoky Lászlóról. Budapest. 2014. Orpheusz, 363 p.

Tanulmányok, az egész pályára és az egyes kötetekre vonatkozó írások, köszöntők

Kállay Miklós: Az árnyak kertje. K. L. verskötete. Nemzeti Újság, 1939. júl. 2.

Kárpáti Aurél: K. L.: Az árnyak kertje. Pesti Napló, 1939. máj. 27.

Apor Elemér: K. L.: Az árnyak kertje. Eger, 1939. június 1.

Hegedűs Zoltán: K. L.: Az árnyak kertje. Napkelet, 1939. aug.

Weöres Sándor: Az árnyak kertje. Nyugat, 1939. szept.

Szamosi József: K. L.: Az árnyak kertje. Magyar Élet, 1939. nov.

Kemény Simon: Tudósítás egy versről. (Szanatóriumi elégia.) Újság, 1943. júl. 18.

Sőtér István: Kálnoky László. = Négy nemzedék. Antológia. 1948.

Kassák Lajos: Szénaboglya. Napló. Visegrád, Alkotóház, 1955 nyara. Bp. 1988. Magvető.

Mihályi Gábor: A Faust második része – magyarul. Irodalmi Újság, 1957. szept. 22.

Bernáth László: Három verseskönyv. K. L.: Lázas csillagon. Esti Hírlap, 1957. okt. 16.

Komlós János: Új kötetek – régi versek. Kortárs, 1957. nov.

Vihar Béla: K. L.: Lázas csillagon. A Könyvtáros, 1957. nov.

Rónay György: K. L.: Lázas csillagon. Vigilia, 1958. jan.

Lengyel Balázs: Kálnoky László. Népművelés, 1958. febr.

Garai Gábor: Szeszélyes szüret. K. L. műfordításai. Élet és Irodalom, 1958. máj.

Sükösd Mihály: Költészet és filozófia. Egy méltánytalan összefoglalás margójára. Kortárs, 1958. júl.

Lukácsy Sándor: K. L.: Szeszélyes szüret. Könyvbarát, 1958. szept.

Görgey Gábor: Szeszélyes szüret. Magyar Nemzet, 1959. jan. 23.

Lengyel Balázs: Szeszélyes szüret. K. L. műfordításai. Vigilia, 1959. máj.

Fábián István: Az új magyar Faust. Jelenkor, 1960. jan.

Rónay György: A Szeszélyes szüretről. Vigilia, 1960. máj.

Hajdu Ferenc: Bugylibicskával kiszedett vesekövek. Glossza A kegyelet oltárán c. versről. Esti Hírlap, 1960. okt. 19.

N. N.: A kegyelet oltárán. Új Ember, 1960. okt. 30.

N. N.: A kegyelet oltárán. Élet és Irodalom, 1961. jan. 6.

Rónay György: K. L.: Szeszélyes szüret. Irodalomtörténet, 1961/3.

Lator László: Színház és fordítás. A Faust II. Élet és Irodalom, 1961. máj. 19.

Rónay György: Az ötvenéves K. L. Élet és Irodalom, 1962. szept. 22.

Tóth Judit: K. L. József Attila-díj. Élet és Irodalom, 1963. ápr. 6.

Rába György: K. L. = A magyar irodalom története. Bp. 1966. Akadémiai, 580. p.

Rónay György: Műfordításkötetek. Évgyűrűk. Kritika, 1968. jún.

Parancs János: Orpheusz a huszadik században. Nagyvilág, 1968. nov.

Zelk Zoltán: Pénteki levél. A nyilvánosság kapui. Élet és Irodalom, 1969. április 12.

Rába György: Költészet villámfénynél. E. Montale: A Magnólia árnya. Nagyvilág, 1969. júl.

Farkas András: K. L.: Virágzó tüzek. Egri Népújság, 1970. márc. 12.

Fodor András: Szép hűség. K. L.: Virágzó tüzek. Élet és Irodalom, 1970. márc. 28.

Rába György: Vallomás a költészetről. K. L.: Virágzó tüzek. Nagyvilág, 1970. júl.

Zelk Zoltán: A költészet hétköznapjai. Élet és Irodalom, 1970. máj. 16.

G. Szabó László: K. L., a költő és műfordító. Magyar Hírlap, 1970. júl 24.

Vas István: Gyógyító pesszimizmus. Élet és Irodalom, 1970/33. = V. I.: Az ismeretlen isten. Tanulmányok. Bp. 1974. Szépirodalmi.

Kartal Zsuzsa: K. L.: Lángok árnyékában. Magyar Nemzet, 1970. aug. 2.

Héra Zoltán: K. L.: Lángok árnyékában. Népszabadság, 1970. szept. 2.

Rónay György: Az olvasó naplója. Lángok árnyékában. Vigilia, 1970. okt.

Solymos Ida: K. L.: Lángok árnyékában. Tiszatáj, 1970. dec.

Fülöp László: K. L.: Lángok árnyékában. Kritika, 1970. dec.

Szabó Ede: Perben a pusztulással. K. L.: Lángok árnyékában. Új Írás, 1970. dec.

Solymos Ida: Lángok árnyékában. Hajdú-Bihari Napló, 1970. dec. 6.

Görgey Gábor: Költők albuma. Magyar Nemzet, 1971. ápr.

Nagy Sándor: Megyénk az irodalomban. K. L. Egri Népújság, 1971. ápr. 25.

Gömöri György: Bizarr valóság, otthonos kísértetek. Katolikus Szemle (Róma), 1972/1.

Monoszlóy Dezső: Magyar könyvespolc. K. L.: Lángok árnyékában. Szabad Európa Rádió, 1971. márc. 24.

Darázs Endre: K. L.: Lángok árnyékában. Magyar Rádió, Kritikusok Fóruma, 1971. okt.

Garai Gábor: Álarcok nélkül. K. L.: Letépett álarcok. Élet és Irodalom, 1972. ápr. 8.

Moldvay Győző: József Attila-díj Eger költőfiának. Egri Népújság, 1972. ápr. 9.

Szigethy Gábor: Letépett álarcok. Népszabadság, 1972. máj. 13.

Farkas András: Letépett álarcok. Egri Népújság, 1972. jún. 4.

Iszlai Zoltán: K. L.: Letépett álarcok. Kortárs, 1972. júl.

Nemes Nagy Ágnes: A hatvanéves Kálnoky László köszöntése. Nagyvilág, 1972/9.

Síki Géza (Rónay László): Könyvek között. (Benne: K. L.-ról.) Vigilia, 1972. szept.

Vas István: A pisztráng pikkelyei. (Az elsodortak.) Élet és Irodalom, 1972. szept. 2.

Balázs Sándor: Gratuláció. K. L. 60. születésnapja. Fejér Megyei Hírlap, 1972. okt. 6.

Rónay László: K. L.: Letépett álarcok. Jelenkor, 1972/12.

Fülöp László: K. L. lírája. Alföld, 1973. febr.

Kiss Gyula: Árnyak közül. K. L.: Letépett álarcok. Napjaink, 1973. dec.

Rónay László: A szenvedés belső körei. K. L. költészetéről. Vigilia, 1974. máj.

Alföldy Jenő: Aki megmérte önmagát. K. L. költészetéről. Tiszatáj, 1976. aug.

Eörsi István: A meglepő dolgok övezetében. Élet és Irodalom, 1978. nov. 25.

Tandori Dezső: Változó tájban. K. L. költészetéről. Alföld, 1979. máj.

Réz Pál: Költő és magánzó. K. L. Új Tükör, 1979. máj. 20.

Vargha Balázs: K. L. Budapest, 1979/3. és 1979/4.

Határ Győző: K. L.: A szemtanú. Szabad Európa Rádió, 1979. szept. 5. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan.

Alföldy Jenő: K. L.: Összegyűjtött versek. Kritika, 1980/6.

Iszlai Zoltán: Kálnoky – dürerpontosan. Élet és Irodalom, 1980. jún. 7.

Határ Győző: Összegyűjtött versek. Szabad Európa Rádió, 1980. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan.

Kenyeres Zoltán: Hans Castorp Egerből. K. L.: Összegyűjtött versek. Jelenkor, 1980. júl–aug.

Fülöp László: K. L.: Összegyűjtött versek. Kortárs, 1980. nov.

Ferenczi László: K. L.: Összegyűjtött versek. Napjaink, 1981. jan.

Pomogáts Béla: Morál és irónia. K. L.-ról. 1981.

Varga Lajos Márton: A kételkedés költője. K. L. összegyűjtött verseiről. Forrás, 1981. febr.

Pomogáts Béla: A létezés árnyékában. K. L. összegyűjtött versei. Új Írás, 1981. máj.

Szekér Endre: K. L.: Egy hiéna utóélete. Forrás, 1981. dec.

Csűrös Miklós: Meglepetések vagy egy közérzet módosulásai? Literatura, 1982/1. = Cs. M.: Pokoljárás és bohóctréfa.

Lator László: Az egyetlen változatok. K. L.: A lehetséges változatok. Élet és Irodalom, 1982. máj. 21.

Tandori Dezső: Mint egy kigyúló lámpasor. K. L.: A lehetséges változatok. Nagyvilág, 1982/5.

Radnóti Sándor: A magánzó, aki éppen költő. Híd (Újvidék), 1982. szept.

Fodor András: K. L. köszöntése. Elhangzott a Fészek Klubban 1982. szeptemberében.

Szegzárdy-Csengery József: A lehetséges változatok. K. L. új műfordításkötete. 1982. nov.

Radnóti Sándor: Az öreg Kálnoky. Kortárs, 1982. szept. = R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? Bp. 1988. Magvető.

Melczer Tibor: Egy hiéna utóélete és más történetek. Kritika, 1982/9.

Szabó Ede: Együttes feltámadás. K. L.: A lehetséges változatok. Jelenkor, 1982. szept.

Határ Győző: K. L.: Bálnák a parton. Szabad Európa Rádió, 1982. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan.

Domokos Mátyás: Objektív irónia – szubjektív hűség. Élet és Irodalom, 1982. nov. 26. = D. M.: Átkelés, áttűnés. Bp. 1987. Szépirodalmi.

Szántó Piroska: Bálám szamara. = Sz. P.: Napló. (Részlet.) Bp. 1982. Szépirodalmi.

Szekér Endre: K. költői „üvegkalapja”. Napjaink, 1983. febr.

Bakonyi István: K. L.: Az üvegkalap. Jelenkor, 1983. febr.

Lengyel Balázs: Az esélytelen reményei. K. L.: Bálnák a parton. Élet és Irodalom, 1984. febr. 3.

Alföldy Jenő: Egy költészet kiteljesedése. Tiszatáj, 1983. márc.

Pomogáts Béla: Homálynoky Szaniszló jelenései. Jelenkor, 1984. jún.

Könczöl Csaba: Bálnák a parton. Kritika, 1984/5.

Bodor Pál: Profán imák. Élet és Irodalom, 1985/24.

Garai Gábor: Búcsú K. L.-tól. Élet és Irodalom, 1985/33.

Lator László: K. L. ravatalánál. 1985. aug.

Lukácsy András: K. L. halálára. Magyar Hírlap, 1985. aug. 2.

Lengyel Balázs: A létezés sebesültje. K. L. halálára. Kortárs, 1985/10.

Domokos Mátyás: A verses napló margójára. (K. L.: Téli napló.) Jelenkor, 1985/11. = D. M.: Átkelés, áttűnés. Bp. 1987. Szépirodalmi.

Olasz Sándor: K. L. halálára. Tiszatáj, 1985/11.

Angyalosi Gergely: Egy mítosz születése. Kortárs, 1985/11.

Alföldy Jenő: Költő 1944 őszén. (Bevezető két posztumusz vershez.) Élet és Irodalom, 1986/14.

Auth Magda: „Utólag megírni már nem lehet”. Befejezetlen beszélgetés K. L.-val. Magyar Nemzet, 1986. márc. 11.

Alföldy Jenő: Az utolsó lélegzetig. Tiszatáj, 1986/4.

Füzi László: Lét-töredékek. Napjaink, 1986/4.

Határ Győző: A kidalolhatatlan „hattyúdal”. K. L.-ról. Új Látóhatár, 1986. máj. 15. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan.

Pomogáts Béla: A megismerő értelem versei. Magyar Hírlap, 1986. jún. 20.

Határ Győző: K. L.: Hőstettek az ülőkádban. Szabad Európa Rádió, 1986. aug. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan.

Tüskés Tibor: Illúziótlan számvetés. K. L. verseskötetéről. Jelenkor, 1986/7–8.

Tandori Dezső: K. L.: Hőstettek az ülőkádban. Kritika, 1986/12.

Fodor András: Megemlékezés a Farkasréten. 1992. okt. 19. (Kézirat.)

Fodor András: Ajánlás Kálnoky László posztumusz Kossuth-díjához. 1993. okt. (Kézirat.)

Lator László: Egy magánzó a Krisztinavárosban. = L. L.: Szigettenger. Bp. 1993. Európa.

Apor Elemér: Egy különös dedikáció, amelyet később megváltoztat a szerző. Ismeretlen részlet K. L. ifjú éveiből. Kortárs, 1994/2.

Szekér Endre: K. L. különös őszikéi. Magyar Élet, 1994/3–4.

Vidor Miklós: A mindvégig megújuló költő. K. L. művészete. Új Ember, 2000. máj. 7.

Füzi László: A költők velünk élnek. (Három könyvről, benne: Menekülő szív. Kálnoky László emlékezete.) Új Könyvpiac, 2000. dec.

Csontos János: Kálnoky László emlékezete. Magyar Nemzet, 2000. december 2.

Bori Imre: „Időzzünk még egy kicsit a meglepő dolgok övezetében”. Kálnoky Lászlóval. Magyar Szó (Újvidék), 2001. márc.

Vasy Géza: Menekülő szív.Kálnoky László emlékezete. Vigilia, 2001/3.

Pomogáts Béla: „Egy pillanattal a sortűz előtt”. Kálnoky László költészetéről. Lyukasóra, 2003. aug. 22–23. p.

Bán Zoltán András: A banalitás megdicsőülése. Kálnoky László összegyűjtött versei. Magyar Narancs, 2007. = B. Z. A.: Meghalt a főítész. Bp. 2009. Scolar. (* Megjegyzés a cikkhez: az Első szerelem c. szonettciklust Kálnoky nem fiatalon, hanem hetven évesen írta. A szerk.)

Ferencz Győző: "Lazulnak engedetlen izmai". Kálnoky László költői fordulata. Holmi, 2012/9. 1067-1081. p. = Ferencz Győző: Körvonalak a ködben. Budapest. 2014. L'Harmattan

Ferencz Győző: Kegyetlen mesterség. Kálnoky László: „Letépett álarcok”. Holmi, 2013/9. 1135-1151. p. = Ferencz Győző: Körvonalak a ködben. Budapest. 2014. L'Harmattan

Az egyes művekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Vas István: A pisztráng pikkelyei. Egy Kálnoky-versről a költő hatvanadik születésnapján. (Az elsodortak.) Élet és Irodalom, 1972. szept. 2.

Vas István: Egy szonett mentségére. Esszé. (Benne: K. L.: XIX. Henrik c. Shakespeare-paródiájáról.) = V. I.: Az ismeretlen isten. Bp. 1974. Szépirodalmi.

Kálnoky László: A vers születése. Költemény a boncasztalon. Sötétedés. Szolnok Megyei Népújság, 1978. febr. 19.

Alföldy Jenő: A megcsonkított cédrus jajszava. K. L.: De profundis. Verselemzés. Jelenkor, 1979. dec. = A. J.: Miért szép? A magyar irodalom újabb verseiből. Bp. 1980. Gondolat. = A. J: „Egy szenvedély margójára”. Művek és elemzések. Bp. 2005. Fekete Sas.

Alföldy Jenő: Egy paródia nyomában. K. L.: Shakespeare: XIX. Henrik. Somogy, 1998/6. = A. J: „Egy szenvedély margójára”. Művek és elemzések. Bp. 2005. Fekete Sas.

Alföldy Jenő: Tiltakozás a gonosz szerepében. K. L.: Hérosztratosz. Holmi, 1998/10. = A. J: „Egy szenvedély margójára”. Művek és elemzések. Bp. 2005. Fekete Sas.

Alföldy Jenő: Versek a gályapadon. K. L.: A műfordító halála és Rónay György: Mérleg. Pannon Tükör, 1999/1. = A. J: „Egy szenvedély margójára”. Művek és elemzések. Bp. 2005. Fekete Sas.

Alföldy Jenő: Változat a tiltakozásra. K. L.: Mélytenger. Új Forrás, 2002/1. = A. J: „Egy szenvedély margójára”. Művek és elemzések. Bp. 2005. Fekete Sas.

Interjúk

Garai Gábor: Látogatóban K. L.-nál. Élet és Irodalom, 1968. dec. 14. = G. G.: Látogatóban. Bp. 1970. Gondolat.

Garai Gábor: Írószobám. Beszélgetés K. L.-val. Kortárs, 1977. febr.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Beszélgetés K. L.-val. Kortárs, 1978. aug.

Kabdebó Lóránt: K. L. Hangfelvétel. Készült a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtára számára, 1983. (Kéziratban 176 gépelt old.)

Részletek:

Sorsfordító pillanatok. K. L.-val beszélget Kabdebó Lóránt. Kortárs, 1984. aug.

Részletek egy önéletrajzból. = Menekülő szív. Kálnoky László emlékezete. Bp. 2000. Nap.

Fencsik Flóra: Különös versek titka. F. F. beszélgetése K. L.-val. Esti Hírlap, 1981. máj. 26.

Alföldy Jenő: Beszélgetés K. L.-val. (Hetvenedik születésnapján.) Kortárs, 1982/9.

Lator László: Beszélgetés K. L.-val a Hamlet elkallódott monológjáról. = Domokos Mátyás – L. L.: Versekről, költőkkel. Bp. 1982. Szépirodalmi.

Máté J. György: Élet és költészet. Beszélgetés K. L.-val műveiről, fordításairól, önmagáról. Népszabadság, 1983. dec. 17.

Homálynoky László utolsó vallomása. Filippinyi Éva, Lator László, Lukácsy András, Mészöly Dezső és Vargha Balázs beszélgetése a Rádióban K. L.-val. Kritika, 1986/1.

Lator László: A regény és a vers. Beszélgetés K. L.-val Szvidrigajlov utolsó éjszakája c. verséről. Mozgó Világ, 1996/6.

 

A szakirodalmat összeállította Alföldy Jenő.