Kálnoky László: Bibliográfia

Önálló kötetek

Az árnyak kertje. Versek. Bp. 1939. Magyar Élet, 78 p.

Lázas csillagon. Válogatott versek (1939 –1956). Bp. 1957. Magvető, 144 p.

Lángok árnyékában. Versek. (Illusztrálta: Szántó Piroska.) Bp. 1970. Magvető, 112 p.

Letépett álarcok. Válogatott versek. Bp. 1972. Szépirodalmi, 292 p.

Farsang utóján. Versek. (Illusztrálta: Szántó Piroska.) Bp. 1977. Szépirodalmi, 88 p.

A szemtanú. Válogatott versek. Békéscsaba. 1979. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 24 p. (Poesis Hungarica. 250 számozott pld.)

Összegyűjtött versek 1932 –1978. Bp. 1980. Magvető, 408 p.

Egy hiéna utóélete és más történetek. Versek. Bp. 1981. Magvető, 120 p.

Az üvegkalap. Versek 1980–1981. Bp. 1982. Magvető, 120 p.

Bálnák a parton. Versek. Bp. 1983. Magvető, 104 p.

A gyógyulás hegyén. Versek. Bp. 1983. Petőfi Nyomda, 38 p. (350 számozott pld.)

Egy mítosz születése. Téli napló 1982 –1983. Versek. Bp. 1985. Magvető, 106 p.

Hőstettek az ülőkádban. Versek. Bp. 1986. Magvető, 80 p.

Összegyűjtött versek. Bp. 1992. Magvető, 764 p.

Egy ; (pontosvessző) térdkalácsa. Válogatás a költő humoros verseiből. (Vál.: Kálnoky Lászlóné.) Bp. 1995. Mágus, 96 p.

Az áramló időben. Válogatott versek. Bp. 1990. Orpheusz, 100 p. (Orpheusz Könyvek.)

Kálnoky László válogatott versei. (Vál., szerk. és utószó: Csűrös Miklós.) Bp. 1998. Unikornis, 268 p. (A magyar költészet kincsestára 65.)

Versposta Eszternek. Eger. 2004. Segít a Város Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány, 32 p.

Kálnoky László összegyűjtött versei. (Szerk: Ferencz Győző.) Bp. 2006. Osiris, 783 p.

Nem önálló kötetben megjelent művek

De profundis. A magyar költészethez. = Magyar Örökség antológia. Versantológia. Törökbálint. 2002. Mérővessző.

A magyar költészethez. Egy hiéna Londonban. = A magyarokhoz. Versantológia. Miskolc. 2002. Felsőmagyarország.

Hamlet elkallódott monológja. De profundis. = A csodaszarvas nyomában. Versantológia. Bp. 2002. Tinta.

Találka. = Szerenád. Magyar költők szerelmes versei. Versantológia. Bp. 2002. Sziget.

Hamlet elkallódott monológja. Shakespeare: XIX. Henrik. Meglepetések. Egy hiányérzet margójára. Letépett álarcok. Farsang utóján. Szvidrigaljov utolsó éjszakája. A lehetséges változatok. Hangok szólítanak. Sötét szonáta. Ha arra gondolok. = A magyar költészet antológiája. (Vál. és szerk.: Ferencz Győző.) Bp. 2003. Osiris.

Műfordítások

Goethe: Faust. A tragédia második része. Bp. 1956. Európa. = (Több kiadásban.)

Szeszélyes szüret. Válogatott műfordítások. Bp. 1958. Szépirodalmi, 440 p.

Széphajú kháriszok tánca. Görög kardalok. (Jánosy Istvánnal közösen.) Bp. 1960. Európa, 180 p.

Évgyűrűk. A XX. század költőiből. Válogatott műfordítások. Bp. 1967. Európa, 376 p.

Eugenio Montale: A magnólia árnya. (Lator Lászlóval közösen.) Bp. 1968. Európa, 120 p.

Virágzó tüzek. Szerelmes versek. Válogatott műfordítások. Bp. 1970. Európa, 296 p.

Szerenád. Szerelmes versek. Válogatott műfordítások. Bp. 1974. Móra, 208 p. (Kozmosz Könyvek.)

e. e. cummings 99 verse. (Tandori Dezsővel és Weöres Sándorral közösen.) Bp. Európa, 172 p.

Déltenger. Válogatott műfordítások. A XX. század költőiből. Bp. 1978. Móra, 100 p. (Kozmosz Könyvek.)

A lehetséges változatok. Válogatott versfordítások. Bp. 1981. Magvető, 704 + 768 p.

Mázsákat görgetve. Elbeszélő költemények. Bp. 1985. Magvető, 216 p.

Királyok, hősök, doktorok. Drámafordítások. Bp. 1987. Magvető, 476 p.

Szentségtörők és mártírok. Drámafordítások. Bp. 1988. Magvető, 712 p.

Fontosabb művei idegen nyelven

Több nyelven

Pour mon anniversaire. Ford.: Maurice Regnaut. – Two Grotesque. Ford.: Ian Harrow. – Intant lucide. Ford.: Maurice Regnaut. – The Glass Hat. (Az üvegkalap.) Ford.: Mária Kőrösy. – Elucidation. Ford.: M. Kőrösy. = Arion. Nemzetközi Költői Almanach. Bp. 1985. Corvina.

Angol

De profundis. – Despair. (Kétségbeesés.) – Instead of an Autobiography. (Önéletrajz helyett.) = Modern Hungarian Poetry. Edwin Morgan. Bp. 1977. Corvina.

Béky Halász László: Flash of Lightning. Vál., ford.: I. L. Halasz de Beky. Toronto. 1984. Vox Humana, 40 p.

What Man Can Do on This Planet. (Amit az ember a földön tehet.) Ford.: George Gömöri, Clive Wilmer. = Verse Issue Five. Budapest–Oxford. 1986. 60 p.

Former Lives of Ours. (Előző életünk.) – What am I? (Mi vagyok én?)Ford.: Kenneth McRobbie. = MA. Today. An Anthology of Contemporary Hungarian Literature. Bp. 1987. Corvina.

What am I? (Mi vagyok én?) – Flame and darkness. (Láng és sötétség.) – The possible variations. (A lehetséges változatok.) – The fatties at the baths. (Kövérek a fürdőben.) = Edwin Morgan Collected Translations. Manchaster. 1988. Carcanet.

Sötétség. Hungarian poetry, 1978–2002. (Angolul és magyarul.) Ford.: Edwin Morgan. Szerk.: Turczi István. Bev.: Pomogáts Béla. Edinburg. 2005. (A Scottish Poetry Library/Skót Költészeti Könyvtár-sorozat XXV. kötete.)

Francia

Dans le cirque de la nuit. (Az éjszaka cirkuszában.) – La porte. (A kapu). = Anthologie de la Poésie hongroise. 1962. Éditions du Seuil. Michel Manoll. No. 1335 (8345).

Desespoir. = Esprit. Nouvelle série. La poésie hongroise. Avril 1970.

Attante. (Várakozás.) – Visage de fille. (Lányarc.) – Pour mon anniversaire. (Születésnapomra.) Ford.: Rácz Judit. = Poésie hongroise. Anthologie. Bp. 1978. Corvina.

Jour de vent. (Szeles napon.) – Saisons désertes. (Évszakok temetője.) – Maurice Regnaut. – Notre vie antérieure. (Előző életünk.) Ford.: László Pődör. = Voix de Hongrie. Centre d’ action poétique de la somme. Amiens–Budapest. 1983.

Maurice Regnaut: Troi poet hongrois. Kálnoky, Pilinszky, Weöres. Poems. Paris. 1985. 80 p.

Notre vie antérieure. A l’esprit de Milán Füst. (Előző életünk, Füst Milán emlékére.) – Qu’est-ce que je suis? (Mi vagyok én?) Ford.: László Pődör. = MA. Aujourd’hui. Anthologie de la littérature hongroise contemporaine. Bp. 1987. Corvina.

Születésnapomra. – Szeles nap. – Ahogy csak a fák. – Háttérben. – Egy csepűrágó feljegyzéseiből. – Pályám emlékezete. – Szvidrigajlov utolsó éjszakája. – Egy arc árnya. – Ki vagyok én? – Fényes pillanat. – Kihalt évszakok. – A távozó. = Nouvelle Poésie Hongoise. Francia nyelvű versantológia az új magyar költészetből. Széphalom–Éditions Caracteres.

Héber

Mai magyar költők héber nyelven. Ford.: Ítamar Jaoz Keszt. Tel Aviv. 1981.

Német

De profundis. Swidrigajlow letze Nacht. (Szvidrigajlov utolsó éjszakája.) Ford.: Paul Kárpáti. = Modern lyrik aus Ungarn. Leipzig. 1982. Verlag Philipp Reclam.

De profundis. Überraschungen. Ford.: Paul Kárpáti. = Ungarische Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts. Berlin–Weimar. 1987. Aufbau-Verlag.

Was bin ich? (Mi vagyok én?) – De profundis. Ford.: Paul Kárpáti. = MA. Heute. Anthologie der modernen ungarischen Literatur. Bp. 1987. Corvina.

Olasz

A modo di metodo. (Munkamódszerül). Traduzione di Paolo Santarcangeli. = Arion. Bp. 1976. Corvina.

Orosz

K bengerszkoj poezii. (A magyar költészethez.) Ford.: K. Sztyebnyevoj. = MA. Szivodnya. Antologija szovremennoj vengerszkoj literaturi. Bp. 1987. Corvina.

Spanyol

Rodrigo Escobar Holguin. El reverso de la luz. (A fény fonákja.) Négy magyar költő. Kálnoky, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres. Bogota–Budapest. 1990. Universidad Nacional de Colombo–Orpheusz. 140 p.

Öt vers. Ford.: Rodrigo Escobar Holguin. = Összeállítás Weöres Sándor, Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János verseiből. Vál.: Székács Vera. Bev.: Székács Vera, R. E. Holguin. Rio (Semanario de cultura y arte), Mexico, Puebla, 2003. XII. 13. (Poeta Húngaros című melléklet.)

A teremtés kudarca. – A fény fonákja. – Láng és sötétség. Ford.: Rodrigo Escobar Holguin. Szerk.: Solt László. Hueso Húmero (Lima, Peru), 2005. jún.

 

A bibliográfiát összeállította Alföldy Jenő.