Gyurkó László: Szakirodalom

Gáll István: Gyurkó László: Csütörtök. Élet és Irodalom, 1963. aug. 17.

Kéry László: Gyurkó László: Bűnösök. Kortárs, 1963. 1744–1745. p.

Abody Béla: Gyurkó László: A negyedik ember. Valóság, 1965/3. 107–108. p.

Sükösd Mihály: Gyurkó László: A negyedik ember. Kortárs, 1965. 498–500. p. = S. M.: Küzdelem az epikával. Bp. 1972. Kossuth, 261–267. p.

Berend T. Iván: Gyurkó László Lenin-könyvéről. Valóság, 1967/11. 102–104. p.

Bori Imre: Leninről eredeti módon. Híd, 1967. 1405–1406. p.

Héra Zoltán: Esszé Leninről és a forradalomról. Népszabadság, 1967. nov. 18.

Almási Miklós: Parabolák és történelemfilozófiák. (A Szerelmem, Elektráról.) Kortárs, 1968/8. 1332–1336. p.

Berkes Erzsébet: Szerelmem, Elektra. Társadalmi Szemle, 1968/7. 68–74. p.

Fodor Gábor: Elfeledkezni Elektráról egyet jelent az emberiség kudarcával. Négyszemközt Gyurkó Lászlóval. Magyar Hírlap, 1968. dec. 15.

Létay Vera: „Túl nagy szavakat ne!” (A Szerelmem, Elektráról.) Élet és Irodalom, 1968. márc. 16.

Pándi Pál: Szerelmem, Elektra. Gyurkó László színműve a Nemzeti Színházban. = Népszabadság, 1968. márc. 13. (Pándi cikkére Lengyel József a Népszabadság 1968. márc. 24-i számában, kettejük vitájára pedig Eörsi István az Élet és Irodalom 1968. márc. 30-i számában reagált. Pándi válaszai a Népszabadság 1968. márc. 24-i és április 3-i számában jelentek meg.)

Pomogáts Béla: Portré és példa. [Lenin, Október.] = Jelenkor, 1968. 213–216. p.

Somlai Péter: Kortársunk: Lenin. = Kritika, 1968. 4. sz. 34–37. p.

Sükösd Mihály: Gyurkó Lászlóról. = Élet és Irodalom, 1968. ápr. 6.

Lázár István: Az Élet és Irodalom látogatóban Gyurkó Lászlónál. = Élet és Irodalom, 1969. 27. sz. és Lengyel Péter (szerk.): Látogatóban. Bp. 1971. Gondolat, 429–434. p.

Levendel Júlia: Elektra Elektra és Oresztész Oresztész. = Világosság, 1969. 428–433. p.

Almási Miklós: A demokrácia gyakorlása. [Fejezetek Leninről.] = Kritika, 1970. 7. sz. 38–42. p.

Bor Ambrus: Gyurkó László: Négyszemközt a forradalommal. = Magyar Nemzet, 1970. ápr. 19.

Kis Pintér Imre: Szerelem: hűség, szerelem: forradalom. = Élet és Irodalom, 1970. júl. 11., 28. sz. és K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirodalmi.

Koltai Tamás: Vállalni az ellentmondást. [Az egész élet.] = Kortárs, 1970. 1994–1995. p.

Pályi András: Az egész élet. = Tiszatáj, 1970. 967–969. p.

Nánay István: A Huszonötödik Színház és a Szerelmem, Elektra. = Színház, 1972. 8. sz.; Koltay Gábor – Majoros József (szerk.): A Huszonötödik Színház 1970–1977. Bp. 1999. Szabad Tér, 109–113. p.

Pándi Pál: Gyurkó László: Szerelmem, Elektra. Vita Gyurkó László drámájáról. = P. P.: Kritikus ponton. Bp. 1972. Szépirodalmi, 395–404. és 743–745. p. (Lengyel József és Eörsi István írásaival.)

Nagy Péter: A búsképű lovag Don Quijote. = Kritika, 1973. 3. sz. 31. p.

Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés Gyurkó Lászlóval. = Népszabadság, 1974. febr. 24.

Lengyel József: Az igazság tragédiája vagy a kompromisszum apoteózisa? [Vita Pándi Pállal 1968-ban.] = L. J.: Az őszinteség lépcsőin. Bp. 1974. Magvető, 367–368. p.

Pályi András: Keddi beszélgetés Gyurkó Lászlóval. = Magyar Hírlap, 1974. szept. 10.

Mezei András: Megkérdeztük Gyurkó Lászlót: miért kell magunkat befalazni? = Élet és Irodalom, 1975. 23. sz. és M. A.: Megkérdeztük. Bp. 1976. Gondolat, 51–55. p.

E. Fehér Pál: Kőmíves Kelemenné balladája. = Népszabadság, 1975. márc. 25.

Tarján Tamás: Kőmíves Kelemenné balladája. = Kritika, 1975. 5. sz. 29–30. p.

Agárdi Péter: Gyurkó László első évtizede. = Kortárs, 1976. 961–965. p. és A. P.: Korok, arcok, irányok. Bp. 1985. Szépirodalmi, 355–360. p.

Pethő Tibor: Arcképvázlat történelmi háttérrel. Gyurkó László könyve. = Magyar Nemzet, 1982. máj. 29.

Gáll István: Emberközelben. Gyurkó László: Arcképvázlat történelmi háttérrel. = Új Tükör, 1982. jún. 6.

Bata Imre: Egy államférfi életrajza. [Kádár János.] = Új Írás, 1982. 7. sz. 3–5. p.

Rényi Péter: Arcképvázlat történelmi háttérrel. Gyurkó László könyvéről. = Népszabadság, 1982. jún. 5.

Száraz György: Jegyzetek egy Kádár-képhez. [1982.] = Sz. Gy.: Történelem jelenidőben. Bp. 1984. Magvető.

Tarján Tamás: Forradalmi színház. = T. T.: Kortársi dráma. Bp. 1983. Magvető, 290–306. p.

Wéber Antal: Tömör história. Gyurkó László: Családi regény. = Népszabadság, 1984. jún. 13.

Szabó Stein Imre: Szükséges féligazságok. Beszélgetés Gyurkó Lászlóval. = Tekintet, 1995. 1–2. sz. 155–171. p.

M[olnár] G[ál] P[éter]: A hajlékonyság dicsérete. [A „Szerelmem, Elektra” előadásáról.] = Népszabadság, 1995. november 13.

Körmendi Zsuzsa: Azért a pénz az úr. Interjú Gyurkó Lászlóval. = Kurír, 1996. febr. 26.

Hovanyecz László: 1956-tal valami döntően megváltozott. Gyurkó László a magyar forradalomról írott könyvéről. = Népszabadság, 1996. máj. 31.

Bóta Gábor: Feldolgozta a szerepét. Beszélgetés Gyurkó Lászlóval. = Magyar Hírlap, 1996. jún. 1.

Révész Sándor: Féligazság-szolgáltatás. [Gyurkó László 1956-könyveiről.] = Népszava, 1996. jún. 4.

M. Kiss Sándor: Nagy Imrére emlékezve, Kádárral tartva. Gyurkó László 56-os látlelete. = Magyar Napló, 1996. 10. sz. 25–28. p.

Kahler Frigyes: A megtorlás kádári gépezete. [Vita Gyurkó László könyvével is.] = Magyar Napló, 1996. 12. sz. 36–42. p.

Tódor János: Amikor az erőszak volt a legfőbb törvény. [Beszélgetés Gyurkó Lászlóval.] = Népszava, 1998. márc. 7.

Koltay Gábor–Majoros József (szerk.): A Huszonötödik Színház 1970–1977. [Dokumentumok, írások, emlékezések Gyurkó László 70. születésnapja alkalmából.] Bp. 1999. Szabad Tér, 417 p.

Pogonyi Lajos: Nincs helyem a világban. [Beszélgetés Gyurkó Lászlóval.] = Népszabadság, 2000. ápr. 22.

Gyurkó László: Hogyan írtam a Kádár-életrajzot? [Az 1982-es Arcképvázlat történelmi háttérrel című könyvről.] = Rubicon, 2000. 6. sz. 36–38. p.

Hovanyecz László: Bakancs és melltartó. [Az 1956-os könyvről.] = Népszabadság, 2001. aug. 14.

Vitányi Iván: 1956-ról baloldali szemmel Gyurkó László könyve ürügyén. = Mozgó Világ, 2001. 9. sz. 79–88. p.

Gömöri György: Ötvenhatos tévhitek és legendák. = Élet és Irodalom, 2001. október 19. 3. p.

Márton László: 1956 − hogyan és miért? [Az 1956-os könyvről.] = Magyar Hírlap 2001. október 22.

Sándor Zsuzsanna: Javíthatatlan társadalom. Gyurkó László a légüres térről. = 168 óra, 2002. június 20. 32–33. p.

Varsányi Gyula: Legalább vannak békáim. [Interjú a 75 éves Gyurkó Lászlóval.] = Népszabadság, 2005. ápr. 22.

Agárdi Péter: Szabadság és rend, forradalom és reform négyszögében. Bevezetés Gyurkó László válogatott írásaihoz. In: Gyurkó László. Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket készítette: A. P. Pécs. 2006. Alexandra Kiadó, 5-19. p. (Kossuth-díjas írók; sorozatszerkesztő: Turczi István.)

Murányi Gábor: Beszóltak. [A Beszélő című egykori szamizdat folyóirat Kádár Jánosról.] = Heti Világgazdaság, 2007.január 20. 43-45. p.

Tamás Gáspár Miklós: Gyurkó Lászlónak. = Élet és Irodalom, 2005. dec. 9. 2. p. − Előzménye: Gyurkó László: Szólásszabadság 2005. = Népszava, 2005. nov. 29.; BalGa: „Fortélyos…” = Élet és Irodalom, 2005. dec. 2.; Gyurkó László válasza Tamás Gáspár Miklósnak: ugyanott 2005. dec. 16. 2. p.

Almási Miklós: Lúzer-blues. Gyurkó László: Azt soha. = Kritika, 2007. 10. sz. 34-35. p.

Pünkösti Árpád: Egy élet, sok halál. [Nekrológ.] = Népszabadság, 2007. aug. 28.

-be- : Elhunyt Gyurkó László. = Népszava, 2007. aug. 28.

Zoltani: Elhunyt Gyurkó László író, drámaíró. = Magyar Nemzet, 2007. aug. 28.

Murányi Gábor: Háttérvázlat. A legismertebb Gyurkó-kötet különös élete. [A Kádár-portré.] = Heti Világgazdaság, 2007. szeptember 8. 54-56. p.

Pünkösti Árpád: „Köszönöm, hogy szerettetek”. − Szigethy András: Hét emberként szállt a sírba. = Népszabadság, 2008. szept. 15.

Agárdi Péter: Gyurkó László 77 éve és a baloldal. = Egyenlítő, 2007. 10. sz. 2−10. p.

Aczél Endre: Acél-sodrony. Hetvenes évek. Bp. 2010. Park, 43−44. p.

Gyurcsik Péter: A hetvenes évek kultúrpolitikája és a Huszonötödik Színház. Kézirat, egyetemi diplomadolgozat. Bp. 2011. ELTE BTK.

Várkonyi Tibor: Gyurkó után öt évvel. = Népszava, 2012. szeptember 4. 7. p.

 

A szakirodalmat összeállította Agárdi Péter.