Gyurkó László: Bibliográfia

Életműsorozat

Gyurkó László művei I–VI. Bp. 1980–1986. Magvető.

[I.] Faustus doktor boldogságos pokoljárása. Regény. Bp. 1980. Magvető, 563 p.

[II.] Lenin, Október. Történelmi esszé. Bp. 1981. Magvető, 481 p.

[III.] A halál árnyéka. Kisregények. (Bűnösök. – Csütörtök. – Halálugrás. – A halál árnyéka.) Bp. 1982. Magvető, 488 p.

[IV.] Szerelmem, Elektra. Színművek. (Szerelmem, Elektra. – Az egész élet. – A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörű szép halála. – Szókratesz védőbeszéde. – Xantippe. – Aranyborjú. – A bűnös. – Fejezetek Leninről. – A döntés. – Emberség. – Kovács kartárs kiküldetése. – Idegenek. – Csapda. – Az igazak. – Kőmíves Kelemenné balladája.) Bp. 1983. Magvető, 720 p.

[V.] Négyszemközt a forradalommal. Vallomások, emlékezések 1917-ről. Bp. 1985. Magvető, 477 p.

[VI.] Arcképvázlat történelmi háttérrel. Történelmi esszé Kádár Jánosról és a XX. századról. Bp. 1986. Magvető, 377 p.

Önálló kötetek

Bűnösök. Kisregény. Bp. 1961. Magvető, 168 p.

Csütörtök. Kisregény. Bp. 1963. Magvető, 188 p.

A negyedik ember. Esszék, tanulmányok. Bp. 1964. Szépirodalmi, 403 p.

Lenin, Október. Bp. 1967. Szépirodalmi, 340 p.

Szerelmem, Elektra. Tragédia két részben. (Első, 1972-ben erősen módosított szövegváltozat.) Bp. 1968. Magvető, 110 p.

Az egész élet. Drámák. Bp. 1970. Szépirodalmi, 228 p.

Négyszemközt a forradalommal. Vallomások, emlékezések 1917-ről. Bp. 1970. Szépirodalmi, 376 p.

A búsképű lovag, Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála. Dráma. Bp. 1973. Szépirodalmi, 75 p.

Aranyborjú. Tv-játék. Bp. 1974. Szépirodalmi, 154 p.

Lenin, Október. Fejezetek Leninről. Dokumentum-oratórium. Bp. 1975. Magvető–Szépirodalmi, 472 p.

Utak. Drámák. Bp. 1977. Magvető, 377 p.

Halálugrás. Kisregény. Bp. 1978. Magvető, 93 p.

Faustus doktor boldogságos pokoljárása. Regény. Bp. 1979. Magvető, 592 p. = Bp. 1982. Magvető, 495 p.

A halál árnyéka. Kisregény. Bp. 1981. Magvető, 168 p. (Rakéta Regénytár.)

Arcképvázlat történelmi háttérrel. Kádár János élete. Bp. 1982. Magvető, 392 p.

Családi regény. Regény. Bp. 1984. Magvető, 364 p.

1956. Előtanulmány és oknyomozás. Történelmi esszé. Bp. 1987. Magvető, 479 p.

Fociország. Pamflet. Bp. 1987. Magvető, 179 p.

1956. Történelmi tanulmány. Bp. 1996. Szabad Tér. = 2., jav. kiad.: Bp. 1996. Szabad Tér–Saxum, 589 p.

Pracli Joe az óriástörpék országában. Rémregény. Bp. 1997. Szabad Tér, 294 p.

Rekviem a tizenkét pontért. Színpadi játék. Bp. 1998. Szabad Tér, 58 p.

Szerelmeskönyv. Regény. Bp. 1998. Szabad Tér, 199 p.

A bakancsos forradalom. 1956. (Az 1956 című könyv jelentősen bővített, átdolgozott kiadása.) Bp. 2001. Kossuth, 543 p. = 2., jav. kiad.: Bp. 2006. Kossuth, 543 p.

A Halasi Veres Köztársaság csudálatos történetje. Regény. Bp. 2002. Kossuth, 220 p.

Ne ölj rendőrt a szobornál. Az évszázad bűnténye. Regény. Bp. 2003. Szabad Tér, 183 p.

Látlelet dr. G-né Simon Izabella szerelmi életéről. Regény. Bp. 2004. Tekintet Alapítvány, 263 p.

Gyurkó László. Vál., szerk., bev., jegyz.: Agárdi Péter. Pécs. 2006. Alexandra, 431 p. (Kossuth-díjas Írók.)

Azt soha. Regény. Bp. 2007. Népszabadság, 160 p. (Népszabadság Könyvek.)

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent egyéb szépirodalmi művek

Castor és Pollux, avagy HEJEHUJAHAJ. Színpadi játék. Tekintet, 1997/1. 29–76. p.

Megy a gyűrű. Színpadi játék. Színház, 1999/7. Drámamelléklet 13–20 p.

A vándor. Regénytorzó. Tekintet, 2006/2. 22–44. p.

Budapest Nagykávéház. Színpadi játék Nagy Lajos regénye nyomán. Tekintet, 2007/4. 37–84. p.

 

A bibliográfiát összeállította Agárdi Péter.