Devecseri Gábor: Bibliográfia

Devecseri Gábor művei sorozat

A meztelen istennő és a vak jövendőmondó. Regények és elbeszélések. Budapest. 1972. Magvető Könyvkiadó, 693 p.

Összegyűjtött versek. Budapest. 1974. Magvető Könyvkiadó, 1033 p.

Odüsszeusz szerelmei. Verses drámák és operaszövegek. Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó, 527 p.

Epidauroszi tücskök, szóljatok. Útinapló. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó, 529 p.

Lágymányosi istenek. Összegyűjtött esszék. Budapest. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 802 p.

Antik tanulmányok I-II. Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó, 1041 p.

Önálló kötetek

A mulatságos tenger. Versek. Budapest. 1936. Nyugat, 61 p.

Ál-állatkereskedő, vagy Az igaz szerelem diadala. Vígopera szövegnek szánt verses komédia. (Ill.: Bernáth Aurél.) Budapest. 1942 Vajna-Bokor, 64 p.

De amore. Versek. esszék. Budapest. 1943. Rózsavölgyi, 123 p.

Állatkerti útmutató. Versek. (Ill.: Borsos Miklós.) Budapest. 1945. Officina, 52 p.= 2. bőv. kiad.: (Ill.: Borsos Miklós.) Budapest. 1972. Móra Kiadó, 63 p. = (Ill.: Borsos Miklós.) Budapest. 1977. Officina, 37 p. = (Ill.: Borsos Miklós.) Budapest. 1983. Móra Kiadó, 37 p. = (Ill.: Réber László.) Budapest. 1992. Móra Kiadó, 31 p. = (Ill.: Réber László.) Budapest. 1994. Móra Kiadó, 31 p. = (Ill.: Boros Györgyi.) Budapest. 1998. Papirusz Book, 47 p. = (Ill.: Boros Györgyi.) Budapest. 2002. Papirusz Book, 47 p. = (Ill.: Boros Györgyi.) Budapest. 2005. Papirusz Book, 47 p. = (Ill.: Réber László.) Budapest. 2007. Móra Kiadó, 31 p.

Margitszigeti elégia. Versek. Budapest. 1945. Officina, 107 p.

Budapest tündérváros. Versek és tanulmányok. (Ill.: Hincz Gyula.) Budapest. 1946. Officina, 107 p.

Levél a hegyről. Válogatott versek. Budapest. 1946. Hungária, 66 p.

Terjed a fény. Versek. Budapest. 1950. Hungária, 55 p.

Önkéntes határőr. Elbeszélő költemény. Budapest. 1951. Szépirodalmi Könyvkiadó, 55 p.

Jövendő tükre. Versek. Budapest. 1954. Szépirodalmi Könyvkiadó, 241 p.

Három hét egy esztendő. Verses útinapló a Szovjetunióból. Budapest. 1955. Katonai Kiadó, 45 p.

Műhely és varázs. Görög-római tanulmányok. Tanulmányok. 1959. Szépirodalmi Könyvkiadó, 323 p. = 2. átd. kiad.: 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 426 p.

Homéroszi utazás. Útinapló. Budapest. 1961. Gondolat Kiadó, 277 p.

Odüsszeusz szerelmei. Színmű és versek. Budapest. 1964. Magvető Könyvkiadó, 373 p. = (Ill.: Kass János, utószó: Huszár Klára.) Budapest. 1987. Magvető Könyvkiadó, 184 p.

Lágymányosi istenek. Visszaemlékezések és tanulmányok. Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 552 p. = Budapest. 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 542 p.

Csak annyi meleget. Versek. Budapest. 1968. Magvető Könyvkiadó, 245 p.

Epidauroszi tücskök, szóljatok. Görögországi útinapló. Budapest. 1969. Magvető Könyvkiadó, 382 p. (Kozmosz könyvek)

Kalauz Homéroszhoz. Tanulmányok. Budapest. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 455 p. = 2. bőv. kiad.: (Szerk. és utószó: Szilágyi János György.) Budapest. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 379 p.

Bikasirató. Versek. (Ill.: Szántó Piroska.) Budapest. 1971. Magvető Könyvkiadó, 25 p. = (Sajtó alá rend.: Szántó Tibor, ill.: Kass János.) Budapest. 1987. Magyar Bibliofil Társaság, 25 p. = (Ill.: Kass János.) Budapest. 2000. Tótfalusi Kis Nyip. Műsz. Szakközépiskola, 25 p. (Génius könyvek)

A meztelen istennő és a vak jövendőmondó. Regény. (Ill.: Hincz Gyula.) Budapest. 1972. Magvető Könyvkiadó, 178 p. = Budapest. 1974. Magvető Könyvkiadó, 183 p. (Magvető zsebkönyvtár)

A mulandóság cáfolatául. Hátrahagyott versek. (Bev.: Somlyó György.) Budapest. 1972. Magvető Könyvkiadó, 92 p.

Beszakad az idő. Válogatott versek. Budapest. 1972. Magvető Könyvkiadó, 486 p.

A hasfelmetszés előnyei. A mulandóság cáfolatául. Visszaemlékezések, versek. (Sajtó alá rend. és bev.: Vajna János.) Budapest. 1974. Magvető Könyvkiadó, 494 p.

A mulandóság cáfolata. (Ill.: Vinkler László.) Szeged. 1982. Szegedi Nyomda, 108 p.

Torna-tér. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 587 p.

De amore. (Szerk.: Huszár Klára, ill.: Bánfi Mariann.) Budapest. 1993. Göncöl Kiadó, 215 p.

Töredék-óda Budapesthez. Lágymányosi Istenek. Budapest. 2000. Belvárosi Könyvkiadó, 248 p.

A keresztre feszített múlt. Szikra a szűz motorban. Hédervár. 2014. Publio, 228 p.

Műfordításainak gyűjteményes kiadása

Homérosz: Iliász/Odüsszeia/Homéroszi költemények. Budapest. 1974. Európa Könyvkiadó-Helikon Kiadó, 958 p.

Firdauszi: Királyok könyve. (Vál. és nyersford.: Honti Rezső; kieg.: Végh Mária.) Budapest. 1975. Európa Könyvkiadó-Helikon Kiadó, 368 p.

Ovidius: Átváltozások. (Utószó: Szilágyi János György; jegyz.: Szepessy Tibor.) Budapest. 1975. Európa Könyvkiadó-Helikon Kiadó, 540 p.

Plautus vígjátékai I-II. Budapest. 1977. Európa Könyvkiadó-Helikon Kiadó, 1212 p.

Arany lant I-II. Műfordítások. (Válogatta és szerk.: Somlyó György.) Budapest. 1978. Európa Könyvkiadó-Helikon Kiadó, 978 p.

Görög tragédiák. Budapest. 1980. Európa Könyvkiadó-Helikon Kiadó, 709 p.

Görög komédiák. Budapest. 1982. Európa Könyvkiadó-Helikon Kiadó, 484 p.