Csorba Győző: Szakirodalom

A műveket – és utánuk a róluk írt tanulmányokat – megjelenésük időrendjében soroljuk fel. A következő fejezetek tételeinek felsorolása is az időrendet követi. Az azonos évben megjelent írások további rendezése a szerzők nevének betűrendjében történt.

A cikkek, tanulmányok leírásában a szerző és cím, vagy szerző hiányában a cím után = (egyenlőségjel) következik, majd annak az időszaki kiadványnak a címe, megjelenési éve, hónapja, napja, amelyben az írás olvasható, végül az oldalszám.

A Tiszteletadás Csorba Győzőnek és Tüskés Tibor: Az utolsó évszak című köteteteket analitikusan is felvettük. Ezekben az esetekben az = (egyenlőségjel) után a Tiszteletadás, ill. Az utolsó szavak utalnak a forrásra, majd a tanulmány, cikk köteten belüli oldalszámát adjuk meg.

Az összeállítás során a pécsi ill. baranyai időszaki kiadványok és az országos megjelenésű folyóiratok és napilapok feltárása tekintetében teljességre törekedtünk, a helyi – megyei, városi – sajtótermékek esetében főként a költő hagyatékában fellelhető tiszteletpéldányokat dolgoztuk fel.

Verseskötetei és kritikáik

Mozdulatlanság

[Zsikó Gyula] (Zs.) = Dunántúl, 1938. dec. 29. 8. p.

Jankovich Ferenc = Nyugat, 1939. I. 262–263. p.

A híd panasza

Kovács Endre = Sorsunk, 1943. 6. 512–513. p.

Rónay György = Magyar Csillag, 1943. II. 117. p.

Szabadulás

Bóka László = Új Magyarország, 1947. 17. 7. p.

Rónay György = Magyarok, 1947. 531–532. p.

Seres József = Tiszatáj, 1947. 5. 53. p.

Takáts Gyula = Diárium, 1947. 180–181. p.

Tóth Sándor = Újhold, 1947. 3. 143–144. p.

Weöres Sándor = Válasz, 1947. II. 363–365. p.

Ocsúdó évek

Albert Gábor = Dunántúl, 1955. 12. 92–94. p.

Csányi László = Dunántúl, 1955. 13. 90–91. p.

Dér Endre = Tiszatáj, 1955. 3. 213–214. p.

Fodor András = Csillag, 1955. 9. 1926–1928. p.

Görgey Gábor = Új Hang, 1955. 10. 62. p.

Kolta Ferenc = Dunántúli Napló, 1955. máj. 29. 6. p.

[Reményi Béla] R. B. = Irodalmi Újság. 1955. 28. 4. p.

V. B. = Irodalmi Tájékoztató. (A Könyv melléklete) 1955. 115. p.

A szó ünnepe

Csányi László = Tolna Megyei Népújság, 1959. ápr. 12. 4. p.

[Dalos László] D. L. = Film, Színház, Muzsika, 1959. 25. 9. p.

Nagy Péter = Magyar Nemzet, 1959. aug. 15. 4. p.

Németh Tibor György = Kortárs, 1959. 9. 457–459. p.

Szalay Károly = Élet és Irodalom, 1959. okt. 9. 8. p.

Tóth Endre = Alföld, 1959. 5–6. 153–154. p.

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1959. 3. 95–99. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 5. p.

[Tüskés Tibor] T. T. = Népművelés, 1959. 11. 29. p.

– – = Közép-dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 4. p.

Séta és meditáció

Bertha Bulcsu = Dunántúli Napló, 1965. máj. 9. Vasárnapi mell. 1. p.

Csányi László = Tolna megyei Népújság, 1965. aug. 1. 4. p.

Ilia Mihály = Jelenkor, 1965. 7. 669–670. p.

Pálmai Kálmán = A Könyv, 1965. 6. 220–221. p.

Rónay György = Vigilia, 1965. 8. 494–495. p.; R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető. 314–316. p.; Tiszteletadás. 27–29. p.

Szederkényi Ervin = Jelenkor, 1965. 6. Borító hátsó fülén

Tüskés Tibor = Élet és Irodalom, 1965. 49. 4. p.

Tüskés Tibor = Látóhatár, 1965. 5. 945–948. p.

Várkonyi Nagy Béla = Kortárs, 1965. 8. 1330–1331. p.

– – = Új Könyvek, 1965. 10. 30. p.

Tasnádi Attila = Napjaink, 1966. 4. 6. p.

Vass József = Alföld, 1966. 5. 84–85. p.

Tűz Tamás = Irodalmi Újság, (Párizs) 1968. júl. 15.; T. T.: Angyal, mondd ki csak félig. Oakville. 1974. Amerikai Magyar Írók. 105–108. p.

Lélek és ősz

[Demény Ottó] D. O. = Népszava, 1968. jún. 22. 2. p.

[Falus Róbert] F. R .= Népszabadság, 1968. máj. 3. 7. p.

Faragó Vilmos = Élet és Irodalom, 1968. 29. 7. p.; F. V.: Perben, harag nélkül. Bp. 1969. Szépirod. Kvk. 307–309. p.

Pályi András = Alföld, 1968. 8. 81–82. p.>

Pomogáts Béla = Jelenkor, 1968. 7–8. 582–586. p.

Rónay György = Vigilia, 1968. 7. 487–488. p.; R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető. 317–319. p.; Tiszteletadás. 36–37. p.

Stenczer Ferenc = Tiszatáj, 1968. 8. 763–764. p.

Szabó Ede = Napjaink, 1968. 9. 11. p.

Tüskés Tibor = Kritika, 1968. 11. 61–62. p.

Váróczi Zsuzsa = Dunántúli Napló, 1968. máj. 19. 7. p.

– – = Napló, (Veszprém) 1968. júl. 14. 6. p.

– – = Új Könyvek, 1968. 10. 49–50. p.

A lélek évszakai

Csányi László = Életünk, 1970. 5. 469–470. p.

Hajnal Gábor = Könyvtájékoztató, 1970. 6. 14. p.

Héra Zoltán = Népszabadság, 1970. jún. 13. 7. p.; H. Z.: A költemény felé. Bp. 1974. Szépirod. Kvk. 481–483. p.

Kardos Tibor = Új Írás, 1970. 12. 121–123. p.

Kis Pintér Imre = Élet és Irodalom, 1970. 22. 11. p.; K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirod. Kvk. 192–194. p.

Pomogáts Béla = Jelenkor, 1970. 9. 823–830. p.; P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető. 407–423. p.

Rába György = Kritika, 1970. 8. 41–45. p.

Rába György = International PEN, 1970. 3. 174–175. p.

Rónay László = Fejér Megyei Hírlap, 1970. jún. 21. 9. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1970. máj. 31. 7. p.

– – = Új Könyvek, 1970. 11. 36–37. p.<

Stenczer Ferenc = Tiszatáj, 1971. 6. 557–560. p.

Szakolczay Lajos = Forrás, 1971. 2. 87. p.

Tüskés Tibor = Kortárs, 1971. 9. 1463–1469. p.; T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977. Szépirod. Kvk. 70–88. p.

Időjáték

Alföldy Jenő = Új Írás, 1972. 7. 113–115. p.; A. J.: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Bp. 1983. Szépirod. Kvk. 195–198. p.

Bányai János = Magyar Szó, (Újvidék) 1972. jún. 17. 12. p.; B. J.: Könyv és kritika. Újvidék. 1973. Fórum. 126–129. p.

Bata Imre = Kritika, 1972. 4. 23. p.

Csűrös Miklós = Kortárs, 1972. 8. 1324–1327. p.

Grezsa Ferenc = Tiszatáj, 1972. 6. 81–82. p.

Honffy Pál = Forrás, 1972. 6. 93. p.

Iszlai Zoltán = Élet és Irodalom, 1972. 19. 11. p.

[Kartal Zsuzsa](Kartal) = Magyar Nemzet, 1972. ápr. 9. 13. p.

[Rónay László] Siki Géza = Vigilia, 1972. 9. 633. p.

Tüskés Tibor = Életünk, 1972. 4. 373–375. p.

– – = Új Könyvek, 1972. 11. 46. p.

Bessenyei György = Népszava, 1973. jan. 13. 8. p.<

Fülöp László = Irodalomtörténet, 1973. 3. 552–553. p.

Zirkuli Péter = Utunk, (Kolozsvár) 1973. ápr. 20. 4. p.

Bárdosi Németh János: Csorba Győzőről. Az Időjáték ürügyén; B. N. J.: Utak és útitársak. Szombathely. 1975. Városi Tanács. 300–311. p.

Anabázis

– – = Új Könyvek, 1974. 30. 38. p.

Bata Imre = Új Írás, 1975. 7. 109–112. p.

Berkes Erzsébet = Magyar Nemzet, 1975. okt. 19. 7. 3.

Borbély Sándor = Népszava, 1975. jan. 4. 8. p.

Iszlai Zoltán = Kossuth Rádió, 1975. febr. 18.

Laczkó András = Életünk, 1975. 3. 283–284. p.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom, 1975. 2. 11. p.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető. 102–105. p.

Simon Zoltán = Kortárs, 1975. 8. 1334–1335. p.

Szabó Ede = Jelenkor, 1975. 3. 275–276. p.; Tiszteletadás. 43–46. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1975. jan. 4. 8. p.

Tóth Endre = Alföld, 1975. 7. 75–78. p.

Tüskés Tibor = Tiszatáj, 1975. 7. 87–89. p.; T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 195–201. p.

Zirkuli Péter = Magyar Hírlap, 1975. jan. 18. Mell.: 4. p.

Berek Zsuzsa = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 23. p.

Március

 

Észrevételek

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1976. 11. 1001–1005. p.; T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 201–213. p.

Borbély Sándor = Magyar Nemzet, 1977. nov. 13. 13. p.; B. S.: Tájékozódás. Bp. 1986. Magvető. 173–183. p.

K. L. S. = Magyar Hírlap, 1977. ápr. 10. 10. p.

Kalányos Katalin = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 24. p.

Koczkás Sándor = Jelenkor, 1977. 3. 275–279. p.

Laczkó András = Alföld, 1977. 8. 83–85. p.

Pomogáts Béla = Népszava, 1977. febr. 12. 6. p.

Pomogáts Béla = Új Írás, 1977. 6. 110–112. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1977. ápr. 10. 4–5. p.

Széles Klára = Kritika, 1977. 7. 25. p.

Vasadi Péter = Új Ember, 1977. márc. 6. 2. p.

– – = Új Könyvek, 1977. 5. 39. p.

Alföldy Jenő = Tiszatáj, 1978. 4. 87–90. p.; A. J.: Élménybeszámoló. Bp. 1983. Szépirod. Kvk. 189–194. p.

Menner Magdolna = Napjaink, 1978. 1. 34. p.

Zirkuli Péter = Kortárs, 1978. 1. 149–150. p.

Összegyűjtött versek

Csűrös Miklós = Jelenkor, 1978. 10. 970–976. p.; Cs. M.: Színkép-elemzés. Bp. 1984. Szépirod. Kvk. 113–129. p.

Ferenczi László = The New Hungarian Quarterly, 1978. Vol. 72. 158–162. p.

Kiss Tamás = Alföld, 1978. 10. 72–75. p.; K. T.: A főnix szárnya alatt. Bp. 1985. Szépirod. Kvk. 163–171. p.

Koczkás Sándor = Kritika, 1978. 12. 26–27. p.

Könczöl Csaba = Könyvvilág, 1978. 6. 9. p.

Könczöl Csaba = Magyar Nemzet, 1978. jún. 16. 4. p.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom, 1978. 41. 11. p.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 2., bőv. kiad. Bp. 1982. Magvető. 173–179. p.; Tiszteletadás. 113–119. p.

Rónay László = Népszava, 1978. jún. 24. 8. p.

Sík Csaba = Új Tükör, 1978. 30. 2. 54. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1978. júl. 30.; = Tiszatáj, 1978. 9. 61–64. p.

Wintermantel István = Népszabadság, 1978. júl. 30. 14. p.

– – = Új Könyvek, 1978. 15. 51. p.

Baránszky Jób László = Új Írás, 1979. 12. 108–110. p.; B. J. L.: Teremtő értékelés. Bp. 1984. Magvető. 476–481. p.

Kelemen Lajos = Könyvvilág, 1979. 5. 12. p.

Könczöl Csaba = The Hungarian P. E. N., No. 20. 1979. 103–104. p.

Tandori Dezső = Kortárs, 1979. 1. 149–152. p.

Válogatott versek 1945–1975

Fülöp László = Népszabadság, 1979. márc. 26. 7. p.

Kelemen Lajos = Könyvvilág, 1979. 5. 12. p.

Pomogáts Béla = Üzenet, (Szabadka) 1979. 7–8. 461–462. p.

– – = Dunántúli Napló, 1979. ápr. 8. 8. p.

– – = Új Könyvek, 1979. 9. 38. p.

Bárdos László = Kortárs, 1980. 5. 822–824. p.

A világ küszöbei

Albert Zsuzsa = Magyar Nemzet, 1981. jún. 16. 4. p.

Csányi László = Kortárs, 1981. 1493–1497. p.

Grezsa Ferenc = Tiszatáj, 1981. 10. 98–99. p.

Iszlai Zoltán = Új Tükör, 1981. 37. 2. p.

Koczkás Sándor = Jelenkor, 1981. 11. 1039–1045. p.

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom, 1981. 25. 11. p.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. 2., bőv. kiad. Bp. 1982. Magvető. 205–206. p.

Tandori Dezső = Könyvvilág, 1981. 5. 3. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1981. júl. 26. 9. p.; Az utolsó. 9–13. p. („Nem pusztulás: teljesség gyönyörű” címmel)

Varga Lajos Márton = Népszava, 1981. aug. 9. 11. p.

– – = Új Könyvek, 1981. 810732. tétel

Bay Endre = Dunatáj, 1982. 2. 62–66. p.

Cselényi László = Hét, (Pozsony) 1982. 7. 8. p.

Kalász Márton = Új Írás, 1982. 4. 101–102. p.

Ritmus, rend, zene

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1981. dec. 6. 8. p.

Simeon tűnődése

Olasz Sándor = Népszava, 1983. nov. 19. 11. p.

Sík Csaba = Élet és Irodalom, 1983. 47. 11. p.

Szederkényi Ervin = Dunántúli Napló, 1983. nov. 19. 9. p.

Tandori Dezső = Könyvvilág, 1983. 11. 8. p.

Tarján Tamás = Népszabadság, 1983. dec. 13. 7. p.

– – = Új Könyvek, 1983. 832352. tétel

Albert Zsuzsa = The Hungarian P. E. N., 1984. 25. 111–112. p.

Alföldy Jenő = Magyar Nemzet, 1984. febr. 12. 6. p.; A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989. Magvető. 110–114. p.

Kemsei István = Kritika, 1984. 2. 28. p.

Koczkás Sándor = Új Írás, 1984. 4. 122–124. p.

Laczkó András = Tiszatáj, 1984. 8. 76–79. p.

Nagy István, Cs. = Életünk, 1984. 11. 1210–1212. p.

Pomogáts Béla = Magyar Hírlap, 1984. jan. 14. 8. p.

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1984. 1. 36–40. p.; Az utolsó. 14–24. p. („Előre s hátra nézek” címmel)

Erdei T. Sándor = Alföld, 1985. 6. 79–80. p.

Kloss Andor = Somogy, 1985. p. 97–98. p.

Határ Győző = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó. 38–40. p.

Görbül az idő

Alföldy Jenő = Élet és irodalom, 1985. 46. 10. p.; Tiszteletadás. 149–152. p.; A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989. Magvető. 115–119. p.

Berkes Erzsébet = Magyar Nemzet, 1985. dec. 29. 7. p.

Csányi László = Kortárs, 1985. 12. 158–160. p.

Horkay Hörcher Ferenc = Életünk, 1985. 9. 856–858. p.

Kiss Dénes = Népszava, 1985. jún. 1. 10. p.

Lengyel Balázs = The New Hungarian Quarterly, 1985. Vol. 100. 197–199. p.

Marno János = Könyvvilág, 1985. 5. 40. p.

Pomogáts Béla = Új Tükör, 1985. 27. 2. p.

Rába György = Jelenkor, 1985. 10. 921–924. p.; R. Gy.: Csönd herceg és a nikkel szamovár. Bp. 1986. Szépirod. Kvk. 259–264. p.

[Szederkényi Ervin] Sz. E. = Dunántúli Napló, 1985. szept. 14. 9. p.

– – = Új Könyvek, 1985. 851207. tétel

Belohorszky Pál = Új Írás, 1986. 1. 109–111. p.

Parti Nagy Lajos = Kritika, 1986. 2. 30–31. p.

Tüskés Tibor = Tisztatáj, 1986. 1. 89–92. p.; Az utolsó. 25–30. p. (Költő a határsávban címmel)

Vissza Ithakába

Rónay László = Magyar Hírlap, 1986. dec. 11. 4. p.

Tüskés Tibor = Könyvvilág, 1986. nov. 8.; Az utolsó. 31–34. p. (Odüsszeusz visszatér címmel)

Vasy Géza = Népszava, 1986. nov. 22. 8. p.

– – = Új Könyvek, 1986. 862916. tétel

Albert Zsuzsa = Magyar Nemzet, 1987. márc. 23. 6. p.

Cselényi László = Hét,(Pozsony) 1987. 30. 9. p.<

Csuhai István = Dunántúli Napló, 1987. jan. 31. 8. p.

Csűrös Miklós = Somogy, 1987. 5. 97–98. p.

Mikó Krisztina = Új Írás, 1987. 7. 103–106. p.

Pomogáts Béla = Élet és Irodalom, 1987. 15. 10. p.

Sőtér István = Jelenkor, 1987. 4. 291–294. p.

A szavak bolyhai

Albert Zsuzsa = Magyar Nemzet, 1988. szept. 15. 8. p.

Bódi Tóth Elemér = Élet és Irodalom, 1988. 42. 10. p.

Csányi László = Új Írás, 1988. 10. 123–125. p.

Németh G. Béla = Népszabadság, 1988. dec. 24. 21. p.

Pomogáts Béla = Kortárs, 1988. 7. 158–160. p.

Pomogáts Béla = Magyar Hírlap, 1988. máj. 27. 9. p.

Tüskés Tibor = Dunántúli Napló, 1988. jún. 18. 9. p.

Tüskés Tibor = Somogy, 1988. 5. 94–96. p.; Az utolsó. 35–39. p. (Búcsúévad címmel)

Vasy Géza = Népszava, 1988. jún. 25. 9. p.

– – = Új Könyvek, 1988. 16. 16–17. p.

Bárdos László = Jelenkor, 1989. 2. 185–188. p.

Emőkey István = Kritika, 1989. 4. 37–38. p.

Kalász Márton = Vigilia, 1989. 4. 315–316. p.

Máthé József = Alföld, 1989. 3. 85–87. p.

Határ Győző = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó. 40–42. p.

Szemközt vele

Alföldy Jenő = Népszava, 1991. okt. 5. 8. p.

Budai Katalin = Élet és Irodalom, 1991. nov. 8. 11. p.

[Bükkösdi László] bl = Pécsi Extra, 1991. jún. 20. 5. p.

Csuhai István = Kritika, 1991. 11. 39–40. p.

G. Kiss Valéria = Kortárs, 1991. 11. 108–109. p.

Parti Nagy Lajos = Magyar Napló, 1991. 8. 23. p.

Tüskés Tibor = Jelenkor, 1991. 11. 922–924. p.; Az utolsó. 40–45. p. („Befelé hull a vérem” címmel)

– – = Új Könyvek, 1991. 14. 71. p.

Egy eltűnt pécsi utcára. Versek. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Rajzok: Martyn Ferenc. Pécs. 1991. Pannónia Könyvek. 51, 3 p.

Tüskés Tibor = Könyvvilág, 1991. dec. 29.; Az utolsó. 46–47. p. (A város motívumai címmel)

– – = Új Könyvek, 1992. 3. 70. p.

Kétféle idő

 

Csikorgó

Tüskés Tibor = Kortárs, 1996. 4. 102–105. p.; Az utolsó. 48–57. p. (Az utolsó verseskötet címmel)

Csorba Győző válogatott versei (1995)

 

Hátrahagyott versek

– – : Még a parton innenről = Új Dunántúli Napló, 2000. dec. 9. p.

Csuhai István = Élet és Irodalom, 2001. jan. 19. 25. p.

Fordításkötetei, drámafordításai, a szerkesztésében megjelent műfordításkötetek és kritikáik

Helinant [de Froidmont]: A halál versei

Várkonyi Nándor = Dunántúl, 1940. dec. 15. 12. p.

Bárdosi Németh János = Dunántúli Szemle, 1941. 4. 244. p.

Goethe, Johann Wolfgang: Faust 1-2. (1959)

Fábián István = Jelenkor, 1960. 1. 117–120. p.

Brecht, Bertolt: Válogatott versei (1959)

 

Goethe, Johann Wolfgang: Faust (1961)

 

Mezsirov, Alekszandr Petrovics: Búcsú a hótól

B. Gy. = Könyvvilág, 1974. szept. 2. p.

Bakcsi György = Magyar Hírlap, 1974. aug. 9. 6. p.

Kovács Sándor = Dunántúli Napló, 1974. aug. 14. 4.

Marafkó László = Jelenkor, 1974. 11. 1053–1054. p.

Tóth Bálint = Élet és Irodalom, 1974. 42. 11. p.

– – = Új Könyvek, 1974. 19. 35. p.

Fodor András = Szovjet Irodalom, 1975. 4. 185–187. p.; F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirod. Kvk.. 249–253. p.

Eschner, Eugen: Gergő király (1975, megj. 1998)

[Földessy Dénes] F. D. = Dunántúli Napló, 1975. nov. 5. 3. p.

Kettőshangzat

Fábri Péter = Új Tükör, 1976. 43. 40. p.

Fodor András = Dunántúli Napló, 1976. nov. 14. 4. p.; F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirod. Kvk. 246–248. p.; F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983. Magvető. 306–308. p.

[Kulcsár János] Kulcsár = Vas Népe, 1976. nov. 6. 5. p.

Németh Ferenc = Pest Megyei Hírlap, 1976. szept. 25. 4. p.

Rába György = Jelenkor, 1976. 11. 1006–1009. p.; Tiszteletadás. 101–107.p.

Zóka László = Universitas, (Pécs) 1976. 22. 4. p.

– – = Új Könyvek, 1976. 22. 35. p.

Ébnerné Bánfai Mária = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1977. 1–2. 24. p.

Fábián László = Élet és Irodalom, 1977. jan. 15. 10. p.

Körmendy Zsuzsanna = Magyar Nemzet, 1977. febr. 27. 13. p.

Rónay György = Nagyvilág, 1978. 1. 130–131. p.

Tüskés Tibor = Új Írás, 1978. 1. 108–110. p.

Régnier, Robert: Arisztotelész rablólétrája (1978, megj. 1998)

 

Hauptmann, Gerhart: Patkányok (1981, megj. 1998)

 

Janus Pannonius válogatott munkái (1982)

Kalász Márton = Új Tükör, 1982. 34. 2. p.

Vörös Mária = Könyvvilág, 1982. 9. 27. p.

– – = Új Könyvek, 1982. 821040. tétel

Janus Pannonius: Pajzán epigrammák

– – = Új Könyvek, 1986. 862729. tétel

[Helinant] Hélinand De Froidmont: A halál versei (1989)

Lator László = Jelenkor, 1988. 3. 225–228. p.

Szigeti Csaba = Jelenkor, 1989. 12. 1199–1204. p.

– – = Új Könyvek, 1989. 14. 76–77. p.

Drámafordítások (1998)

 

Versei hanglemezen és kritikái

Ritmus, rend, zene (1991)

Bükkösdi László = Pécsi Extra, 1991. ápr. 11. 5. p.

Dalos László = Kurír, 1991. ápr. 26. 5. p.

Kabdebó Lóránt = Magyar Nemzet, 1991. ápr. 24. 9. p.

Lévai Júlia = Magyar Hírlap, 1991. okt. 8. 11. p.

Megzenésített versei

Csörög a fagyos föld

 

Köszöntő Kodályhoz.

Zene: Halmos László. Vers: Kodály. Csorba Győző verse = Pécsi Leöwey Klára Gimnázium Leány- és Vegyeskara énekel. Hangfelvétel. Pécs. 1997. do-lá Stúdió

Önéletrajzi interjúkötete, vallomásai, nyilatkozatai, naplója és kritikái

A város oldalában

[Ágoston Zoltán] áz = Pécsi Tér, 1991. okt. 11. 15. p.

Bárdos László = Magyar Napló, 1991. nov. 15. 10–11. p.

Bata Imre = Élet és Irodalom, 1991. okt. 11. 11. p.

Kiss Tamás = Alföld, 1991. 12. 91–93. p.

Méhes Károly = Új Dunántúli Napló, 1991. okt. 26. 8. p.

– – = Új Könyvek, 1991. 44. 34–35. p.

Vallomások, interjúk, nyilatkozatok

Alföldy Jenő: Példa és mérték. Csorba Győző: Vallomások, interjúk, nyilatkozatok = www.jamk.hu/ujforras = Új Forrás, 2001, 1.

Római följegyzések, 1947–1948

 

Levelezéskötetei és kritikái

„…élni kell, ameddig élünk”. Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése 1961–1995.

G[árdonyi] T[amás]: Bensőséges, ragyogó barátság = Pécsi Hírek, 2004. márc. 25. p. 7.

Méhes Károly: Levelező írók, költők = Új Dunántúli Napló, 2004. máj. 14. 7. p.

Gerner András: Bertha Bulcsu és Csorba Győző örök barátsága és levelezése = www.pecsinapilap.hu 2003. nov. 23.

„…hűséges baráti ölelésemet küldöm…” Csorba Győző és Fodor András levelezése 1947–1994.

 

Irodalom Csorba Győzőről. Önálló művek

Tüskés Tibor: Csorba Győző. Bibliográfia

Bp. – Pécs. 1979. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Baranya Megyei Könyvtár. 75 p. (Mai magyar költők.)

Kalányos Katalin = Pécs-Baranyai Könyvtáros, 1979. 1–2. 26–27. p.

Szakolczay Lajos = Hungarológiai Értesítő, 1981. 3–4. 30. p.

Tüskés Tibor: Csorba Győző

Monográfia. Bp. 1981. Akad. Kiadó. 241 p. (Kortársaink.)

Csányi László = Dunántúli Napló, 1981. okt. 18. 8. p.

Sík Csaba = Új Tükör, 1981. 44. 2. p.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom, 1982. 11. 11. p.

Bay Endre = Dunatáj, 1982. 2. 62–66. p.

Csűrös Miklós = Tiszatáj, 1982. 5. 85–87. p.

Sőtér István = Jelenkor, 1982. 5. 467–472. p.

Lichtmann Tamás = Hungarológiai Értesítő, 1983. 3–4. 215. p.

Rónay László = Kritika, 1983. 6. 32. p.

Tusnády László = Napjaink, 1983. 5. 35. p.

Füzi László = Napjaink, 1984. 9. 30–33. p.

Szijártó István = Somogy, 1984. 1. 110–111. p.

Határ Győző = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó. 42–45. p.

Tiszteletadás Csorba Győzőnek

Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Pécs. 1986. Pannónia Könyvek. 170 p., illusztr.

Deme Márta = Könyvvilág, 1986. 10. 45. p.

[Hallama Erzsébet] H. E. = Dunántúli Napló, 1986. dec. 13. 8. p.

Nagy Imre = Dunántúli Napló, 1987. márc. 14. 11. p.

Papp István = Forrás, 1987. 6. 82–83. p.

[Rónay László] r. l. = Új Ember, 1987. júl. 26. 6. p.

Csorba Győző 75.

Versek és grafikák. (Készült egy példányban a költő születésnapjára.) Összegyűjt. és szerk. Szakolczay Lajos. Bp. 1991. Kézirat. 65 p. – Csorba Győző örököseinek tulajdonában.

Bertók László: Csorba Győző. Bibliográfia

Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár – Jelenkor. 251 p. – Adatgyűjtés lezárva: 1992. június 30.

Tüskés Tibor: Az utolsó évszak

Csorba Győző költészetének kiteljesedése, 1981-1995. Pécs. 1997. Pro Pannónia K. 147 p.

Csorba Győző, a fordító

Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Közrem. Pintér László. Pécs. 1998. Pro Pannónia. 200 p. (Pannónia könyvek; Irodalmunk forrásai. E.)

Csorba Győző emléke

Szerk. Tüskés Tibor. Pécs. 2003. Pro Pannonia. 279 p. (Irodalmunk forrásai.)

M[éhes] K[ároly]: Csorba Győző emléke = Új Dunántúli Napló, 2003. nov. 20. 7. p.

Irodalom Csorba Győzőről. Tanulmányok, cikkek

Makay Gusztáv: Csorba Győző = Sorsunk, 1947. 4. 215–224. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 19–20. p.

Sőtér István: Költő-arcképek = Válasz, 1948. 8. 763–764. p.; Négy nemzedék. Élő magyar költők. A tanulmányokat írta és a költőket bemutatja: Sőtér István. Bp. 1948. Parnasszus, Légrády ny. 247–248. p.; S. I.: Tisztuló tükrök. Bp. 1976. Gondolat. 295–296. p.; Tiszteletadás. 24–25. p.

– – :Pécsi album. Csorba Győző = Független Néplap, (Pécs) 1948. dec. 5. 2. p.

Galsai Pongrác: Csorba Győző = A Könyvtáros, 1959. 7. 525–527. p.

– – : Csorba Győző = Magyar Nemzet, 1959. nov. 14. 6. p.

Galsai Pongrác: Két költőnk. Csorba Győző és Fodor József = Élet és Irodalom, 1960. 19. 8. p.

Pomogáts Béla: Termékeny meditáció. Jegyzetek Csorba Győzőről = Jelenkor, 1966. 10. 934–938. p.

Várkonyi Nándor: Csorba Győző verseiről = Jelenkor, 1966. 10. 947–955. p.

Weöres Sándor: Csorba Győző = Irodalmi és Nyelvi Közlemények, 1967. 1. 86–89. p.; Tiszteletadás. 5–7. p.

Kolta Ferenc: Ív. Egy pécsi folyóirat 1945-ben = Jelenkor, 1970. 4. 395–398. p.

Rába György: Csorba Győző versei elé. (Bevezetés a Rádió „Kortársaink” sorozatában) = Magyar Rádió, Petőfi. 1970. jún. 17.

Sarkady Sándor: Csorba Győző: Nosztalgia. [Verselemzés] = Versmondók könyve. Szerk. Gárdonyi Béla, Kárpáti Kamil. Győr 1970. Megyei Népművelési Tanácsadó – KIOSZ Megyei Szövetsége 163–166. p.

Tüskés Tibor: Kortárs irodalom a középiskolában. Csorba Győző egy pécsi irodalomórán. Bp. 1970. Tankönyvkiadó, 124–129. p.; Ua.: 2. kiad.: 1977.

Raittila, Anna-Maija: Csorba, Pécsin puutarhojen runoilija. [Csorba, a pécsi kertek költője.] = Etelä-Suomen Sauomat, (Helsinki) 1971. jan. 24. 8. p.

Fodor András: Csorba Győzőről = Jelenkor, 1972. 6. 500–505. p.; F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973. Szépirod. Kiadó. 28–41. p.; F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983. Magvető. 144–155. p.

Tüskés Tibor: „De több az élet, mint a szó…” Csorba Győző Március című költeményének elemzése = Jelenkor, 1973. 10. 871–875. p.; T. T.: Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése. Bp. 1976. Tankönyvkiadó. 127–137. p.; Ua.: 2. kiad.: 1978.; Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből. Összeáll. Detre Zsuzsa és Bárány György. Bp. 1981. Gondolat. 246–254. p.

Galsai Pongrác: A falrahányt borsó. Avagy: példázat az őszinte kritika hasznáról. (Emlékek a pécsi Batsányi Társaság történetéből.) = Élet és Irodalom, 1974. jan. 5. 9. p. [Hogyan tanulhatunk meg verset írni? címmel]; G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirod. Kvk. 288–297. p.

Szabó Ede: A lélek fekete ragyogása. Csorba Győző lírája = Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974. Szépirod. Kvk. 194–206.p.

Csűrös Miklós: Közös nyelv – cselekvő közösség. Csorba Győző Jobb című költeményének elemzése = Jelenkor, 1976. 1. 5–10. p. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirod. Kvk. 311–322. p.

Futaky Hajna: „A piros, a legnagyobb dolgok színe…” Csorba Győző költészetéről = Jelenkor, 1976. 11. 958–992. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 48–54. p.

Gáll István: A költő. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat – 1952–1956 – szerkesztőségére, Csorba Győzőre) = Élet és Irodalom, 1976. dec. 4. 4. p.; [Vaskorban éltünk címmel] G. I.: Karcolgatunk. Bp. 1982. Magvető. 256–264. p.; Dunántúli Napló, 1989. márc. 25. 8–9. p.

Galsai Pongrác: Éji látogatás. (Emlékezés a Dunántúl című folyóirat – 1952–1956 – szerkesztésének idejére) = G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirod. Kvk. 297–303. p.; G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986. Magvető. 130–137. p.

Galsai Pongrác: Szabálytalan arcképek. Csorba Győző = Élet és irodalom, 1976. 1. 4. p.; G. P.: 12 + 1 fő. Szabálytalan arcképek. Bp. 1978. Szépirod. Kvk. 24–37. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 12–13. p.

Péczely László: Csorba Győző Kodály című versének zenei világa = Jelenkor, 1976. 11. 993–997. p.

Takács Imre: Üdvözletemet küldöm Pécsre = Élet és Irodalom, 1976. nov. 20. 4. p.; Tiszteletadás. 85–88. p.

Thiery Árpád: Mester és tanítvány = Jelenkor, 1976. 11. 967–968. p.; Tiszteletadás. 77–79. p.

Várkonyi Nándor: A társ = V. N.: Pergő évek. Bp. 1976. Magvető. 459–460. p.; Tiszteletadás. 11. p.

Weöres Sándor: Csorba Győző hatvanéves = Kortárs, 1976. 11. 1840. p.; Tiszteletadás. 55–56. p.; [Rövidítve]: Csorba Győző: Összegyűjtött versek. Bp. 1978. Magvető. Fülszöveg.

Laczkó András: „Éveket néhány percért!” Arcképvázlat Csorba Győzőről = Életünk, 1979. 6. 489–497. p.; L. A.: Elhagyott évek és tájak üzenetei. Kaposvár 1992. Kaposvári Magyar-Lengyel Társaság. 60–72. p.

Pomogáts Béla: Költészet és önismeret. Csorba Győző = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető. 407–423. p.; [Részlet]: Tiszteletadás. 164–167. p.

Tüskés Tibor: „Csata az elmúlással.” Csorba Győző önéletrajzi költeményéről, az Ocsúdó évekről = Dunatáj, 1979. 3. 40–49. p.

Tüskés Tibor: Az életmű-koordináták négy pontjáról. Négy Csorba Győző-vers megközelítése. (Ars poetica; Hazafelé; Újjárendezés; Paysage) = Napjaink, 1980. 6. 25–26. p.

Tüskés Tibor: Az első évtized. Csorba Győző pályakezdése = Literatura, 1980. 3–4. 489–505. p.

Tüskés Tibor: Lázadás az „idő-infláció” ellen. Csorba Győző lírája a hetvenes évek első felében = Életünk, 1980. 10. 874–886. p.

Tüskés Tibor: A növekedés évtizede. Csorba Győző lírája a hatvanas években = Új Írás, 1980. 2. 59–69. p.

Tüskés Tibor: „… Váratlan tájak nyíltak…” Csorba Győző lírája a hetvenes évek második felében = Jelenkor, 1980. 1. 13–25. p.

Tüskés Tibor: A pálya íve. Csorba Győző és a Nyugat „harmadik nemzedéke” kritikai elvei = Somogy, 1981. 2. 38–45. p.

Tüskés Tibor: A költő és városa = Képes Újság, 1982. szept. 11. 12–13. p.; Az utolsó. 115–118. p.

Tandori Dezső: A még titkosabb közmegegyezés = Mozgó Világ, 1984. 7. 115–123. p.; Tiszteletadás. 138–146. p.

Kalász Márton: Versek: hogy élni segítsenek = Új Tükör, 1985. 14. 19. p.

[Marafkó László](Marafkó): Csorba Győző. „Kossuth-díjasok.” = Magyar Nemzet, 1985. ápr. 4. 10. p.

Pomogáts Béla: Az önismeret költője = Magyar Hírlap, 1985. ápr. 5. 6. p.

Szederkényi Ervin: A maradandóság ereje. Csorba Győzőről Kossuth-díja kapcsán = Vasárnapi Hírek, 1985. ápr. 7. 6. p.

Bakonyi István: Csorba Győző „főhajtásai” = Somogy, 1986. 5. 9-12. p.; Bakonyi István: A folytatás reménye. Tanulmányok. [s. l.]. 1991. Comenius Társaság. 121–126. p.

[Csányi László]: Csorba Győző köszöntése = Tolna Megyei Népújság, 1986. nov. 25. 8. p.

Csányi László: A végtelen jelei. Csorba Győző versei = Új Írás, 1986. 8. 92–104. p.; Cs. L.: Égtájak, utassal. Szekszárd. 1987. Megyei Múzeum. 151–163. p.

Csűrös Miklós: Ritmus, rend, zene. Csorba Győző verseskötet-szerkezeteiről = Jelenkor, 1986. 11. 973–975. p.

Galsai Pongrác: Barátom, Győző = G. P.: Záróra a Darlingban. Bp. 1986. Magvető. 105–129. p.

Kabdebó Lóránt: „Szabálytalanul szabályos.” A 70 éves Csorba Győző köszöntése = Magyar Nemzet, 1986. nov. 21. 4. p.

Laczkó András: Találkozások Csorba Győzővel = Somogy, 1986. 5. 4–8. p.

Lukácsy András: Csorba Győző derűje = Magyar Hírlap, 1986. nov. 21. 9. p.

Németh G. Béla: A tárgyszerűség birtokbavétele. Csorba Győző hetvenedik évére = Jelenkor, 1986. 11. 967–970. p.

Parti Nagy Lajos: Föld, ég, ember. Csorba Győzőről = Kritika, 1986. 11. 7. p.

Rónay László: Csorba Győző vezérszavai = Vigilia, 1986. 3. 197–198. p.

Tüskés Tibor: Azonosságok és elmozdulások. Részlet a szerző Csorba Győző c. monográfiájából = Tiszteletadás. 96–100. p.

Tüskés Tibor: A gazdag-életű. Csorba Győző köszöntése = Népszava, 1986. nov. 22. 8. p.; Az utolsó. 122–123. p.

Tüskés Tibor: „Hazugság nélkül szépet mondani.” A hét költője: Csorba Győző = Rádió- és Televízió Újság, 1986. nov. 10–16. 3. p.; Az utolsó. 126–128. p.

Vajda Endre: Csorba Győző = Vigilia, 1986. 12. 919–923. p.

Varga Lajos Márton – Berkes Erzsébet: Beszélgetés Csorba Győzőről = Magyar Rádió, Kossuth. 1986. dec. 6.: „Mindennapi irodalmunk”. 3 lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

Tüskés Tibor: Csorba Győzőről = Magyar Televízió, 1. 1988. jún. 4. „Ünnepi Könyvhét”. [1] lev. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban.

Tüskés Tibor: Csorba Győző indulása. (A Kossuth Rádióban 1988. nov. 11-én elhangzott, hasonló című műsorról) = Rádió- és Televízió Újság, 1988. nov. 11. 7. p.; Az utolsó. 119–121. p.

Tüskés Tibor: „Vetkezvén magam fölvértezem”. A hét költője: Csorba Győző = Rádió- és Televízió Újság. 1989. 44. 3. p.; Az utolsó. 129–131. p.

Ágoston Zoltán: Lehet itt élni, csak nehéz. (Beszélgetés Esterházy Péterrel, többek között Csorba Győzőről) = Pécsi Tér, 1991. nov. 29. 7–9. p.

Csűrös Miklós: „– Ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozót”. Csorba Győző költészetéről = Jelenkor, 1991. 11. 915–921. p.

Kabdebó Lóránt: Három Csorba Győző-vers = Jelenkor, 1991. 11. 895–900. p.

Marafkó László: A költő hűsége. Csorba Győző hetvenöt éves = Magyar Nemzet, 1991. nov. 21. 10. p.

Márton László: Expedíció, befelé. Csorba Győző újabb költészetéről = Jelenkor, 1991. 11. 877–884. p.

Papp István: Fekete ragyogás. Csorba Győző halálképéről = Jelenkor, 1991. 11. 910–912. p.

Szigeti Csaba: Vers és egyensúly. Az emlékezet alakzatai Csorba Győző költészetében = Jelenkor, 1991. 11. 903–909. p.

Takáts Gyula: Egy köszöntő-vers folytatása Csorba Győzőnek = Jelenkor, 1991. 11. 886–889. p.

Tüskés Tibor: Főhajtás Csorba Győzőnek. (Elhangzott a költő 75. születésnapján rendezett ünnepségen Pécsett, a Művészetek Házában 1991. nov. 21-én.) = Új Magyarország, 1991. dec. 3. 11. p.; Az utolsó. 132–135. p.

Tüskés Tibor: Visszanézés. Csorba Győző köszöntése = Új Ember, 1991. dec. 1. 6. p.; Az utolsó. 136–138. p.

Vadas Ferenc: Csányi László barátai. Csorba Győző = Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. Szerk. Vadas Ferenc. Szekszárd. 1992. Megyei Múzeum. 14–21. p.

Ki vagy te Csorba Győző? = Lyukasóra, 1994. 11. Kicsoda az az én? c. melléklet. I-VIII. p. [Tartalom: Tüskés Tibor Csorba Győző című írása, a költő válasza hat kérdésre, életrajz és önéletrajz, Baranyi Ferenc ”… És Hamarosan a sötétség” című, Csorba Győzőnek ajánlott verse, Csorba Győző versei. Tüskés Tibor írása Csorba Győző kertje címmel megjelent: Az utolsó. 139–141.] p.

A Jelenkor 1996-os Csorba Győző emlékszámában (11. sz.) a költőről szóló írások:

Bertók László: Olyannyira élő számomra még… = Jelenkor, 1996. 11. 966–972. p.

Takáts Gyula: Szavak, levelek Csorba Győző emlékére = Jelenkor, 1996. 11. 973–976.

Makay Ida: Találkozásaim Csorba Győzővel = Jelenkor, 1996. 11. 977–978. p.

Pálinkás György: Csorba Győző, a város, meg itten én, alább… = Jelenkor, 1996. 11. 979–980. p.

Parti Nagy Lajos: Egy Csorba-file = Jelenkor, 1996. 11. 981–983. p.

Tóth Krisztina: Rókaveremben a rák = Jelenkor, 1996. 11. 984–986. p.

Tüskés Tibor: A költő önarcképe = Jelenkor, 1996. 11. 988–991. p.; Az utolsó. 58–65. p.

Csordás Gábor: A vidéki költő – töredék = Jelenkor, 1996. 11. 992–995. p.

Márton László: A múltbeli ember. Töprengés Csorba Győző egy verse fölött = Jelenkor, 1996. 11. 996–998. p.[Az Apám-öcsém című vers értelmezése.]

Bárdos László: A megkérdőjelezés bátorsága. Pályakép töredékekben = Jelenkor, 1996. 11. 999–1004. p.

 

1996 utáni fontosabb írások Csorba Győzőről

Legenda Csorba Győzőről. Rádióbeszélgetés. Elhangzott 1997. dec. 19-én és 1998. jan. 18-án. Szerkesztő riporter Albert Zsuzsa = Somogy, 2000. 5–6. p., 221–[236] p. – Beszélgetőtársak a megszólalás sorrendjében: Kopányi György, Lázár Ervin, Kalász Márton, Tüskés Tibor, Bertók László, Kohlmanné Sinkó Judit, Rába György

Szepesi Attila: „Űr utánam”. Arcképvázlat Csorba Győzőről = Új Forrás, 1997. 3. = www.jamk.hu/ujforras

Schein Gábor: A saját és az idegen. A fordítás humanista elméletei. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Csorba Győző = Jelenkor, 2000. 7–8. 768–776. p.

Holló Máté: Művek kibontakozóban. Kovács Zoltán: Amor sanctus (Csorba Győző Amor sanctus c. versének oratórium-feldolgozásáról) = Muzsika, 2003. 2. = www.muzsika.net

Szepesi Attila: Remetekert. Csorba Győző, a misztikus költő = Magyar Nemzet, 2003. dec. 20. p. 36.

Dunai I[mre]: Szoborportré Csorba Győzőről = Új Dunántúli Napló, 2004. aug. 17. p. 7.

Pintér László: A provincialista bosszú = Árgus, 2004. 7-8. = www.argus.hu

Dunai I[mre]: Szobor Csorba Győzőről. Gesztus. Avatás mindenki épülésére = Új Dunántúli Napló, 2004. nov. 24. 7. p.

Bertók László: Választott ember volt. Csorba Győző (első) pécsi szobrának avatásakor = Élet és Irodalom, 2004. dec. 3. 11. p.

Lexikonok, irodalmi összefoglalók Csorba Győzőről

Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 4. köt. Bp. 1942, A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1124–1125. hasáb

Hungária irodalmi lexikon. Szerk. Révay József és Kőhalmi Béla Bp. 1947. Hungária, 120. p.

Új magyar lexikon. 1. köt. A–C. Bp. 1959, Akad. Kiadó, 522. p.

Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell. 1. köt. A–K. Bp. 1963. Akad. Kiadó, 225. p.

A magyar irodalom története. 3. r. 1905-től napjainkig. Szerk. Béládi Miklós, Bodnár György. Bp. 1967. Gondolat, 588–589. p.

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Fonó Györgyné, Kis Tamás. Közrem. Somos Róbertné, Hoffer Andrea. Bp. 1969. Kossuth Kiadó, 116. p.

Lessico Universale Italiano. 5. köt. CIR-DAG. Szerk. Giovanni Treccani. Róma 1970. Instituto dell´ Enciclopedia Italiana, 683. p.

Új magyar lexikon. 7. A-Z. Kiegészítő kötet. Bp. 1972. Akad. Kiadó, 94. p.

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon a magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Betlen Katalin. 3. átd. kiad. Bp. 1975. Kossuth Kiadó, 123. p.

Dictionary of international biography. 1. köt. A-K. Szerk. Ernest Kay. Cambridge 1976. Melrose Press, 216. p.

Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről. Szerk. Hermann Péter. Közrem. Pásztor Antal. 4. átd. és bőv. kiad. Bp. 1981. Kossuth Kiadó, 142. p.

Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom. 1945-1981 Bp. 1982. Gondolat, 298–299. p.

Díjasok és kitüntetettek adattára 1948-1980. Összeáll., szerk. Magyar Józsefné Kaposvár 1984. Megyei Könyvtár, 33., 228., 230. p.

A magyar irodalom története 1945-1975. 2/1. köt. Szerk. Béládi Miklós. A szerk. munkatársa Rónay László. Bp. 1986. Akad. Kiadó, 432–437. p.

Kossuth-díjasok és Állami-díjasok almanachja 1948-1985. Szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József. Bp. 1988. Akad. Kiadó., 630. p.

Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-1986. Főszerk. Fazakas István. Bp. 1989. Magvető, 76–77.

Magyar ki kicsoda 1990. Több mint 6000 élő magyar személy életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Szerk. Markóczy Mária. Bp. 1990. Láng-Texoft Kiadó, 112. p.

Magyar és nemzetközi ki kicsoda 1992. Több mint 12000 kortársunk életrajza. Főszerk. Hermann Péter. Szerk. Pásztor Antal, Szalay Katalin, Szarvas Krisztina. Bp. 1991. Biográf-Texoft Kiadó, 190. p.

The Hungarian Who’s Who. Prominent hungarians home and abroad. Ed. Márton Fekete. Bp. 1991. HVG. Publ. House, 83. p.

Kereső.hu Az online lexikon. Csorba Győző

Gyászhírek és nekrológok

Elhunyt Csorba Győző [Gyorshír] = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 14. 1. p.

Csorba Győző. 1916-1995 [Gyászjelentés] = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 15. 1. p.; Jelenkor, 1995. 11. 916. p.

Nagy Imre: Immár a mű a mérték = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 15. 3. p.

[Osztovits Levente] osztovits: Meghalt Csorba Győző = Magyar Nemzet, 1995. szept. 15. 11. p.

Veress Miklós: Csonkulások évadja = Új Magyarország, 1995. szept. 15. 8. p.

Tüskés Tibor: A költő meghal – a költészet él = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 23. 7. p.; Az utolsó. 142–143. p.

Varga Lajos Márton: Csorba Győző halálára = Népszabadság, 1995. szept. 15. 23. p.; Magyar Képes Újság, 1995. szept. 28. 9. p.

cs – ts : A véglegesen kikapcsolt fény. Hetvenkilenc éves korában meghalt Csorba Győző, a költő = Magyar Képes Újság, 1995. szept. 28. 9. p.

(U. G.): Eltemették Csorba Győzőt = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 28. 1. p.

Búcsúzik a huszadik század– Barátok, ismerősök Csorba Győzőről = Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 28. 3. p.

Bertók László: Csorba Győző ravatalánál = Jelenkor, 1995. 11. 917–919. p.

Emlékszobájának katalógusa

Csorba Győző emlékszoba. Katalógus. A kiállítást és a katalógust összeállították a Baranya Megyei Könyvtár munkatársai. Pécs. 1996. Baranya Megyei Könyvtár. 40 p. illusztr.

 

A szakirodalmat összeállította: Pintér László.