Csorba Győző: Kéziratok

A Virág virág virág, a Talán elkésett üzenet és a Triptichon amoris című versek kézirata

Naplóbejegyzés a Pécsett pihenő Kassák Lajossal való találkozásról (1965)

Csorba Győző Kálnoky Lászlóhoz írt leveleinek kézirata

A Remény nélkül, Kit nyugtalan ágyad... és Május című versek gépirata, Csorba Győző javításaival

Csorba Győző autográf levele Dévényi Ivánnak (Pécs, 1962)