Csorba Győző: Bibliográfia

Verseskötetei

Mozdulatlanság. Versek. Pécs. 1938. Kultúra, 48 p.

A híd panasza. Versek. Pécs. 1943. Janus Pannonius Társaság, 77 p.

Négy kis cica. Képes mese gyermekek részére. (A szerző nevének feltüntetése nélkül.) Versek. Pécs. 1946. „Barátság” Könyvkiadó, 60 p.

Szabadulás. Versek. Pécs. 1947. Batsányi Társaság, 46 p. (A Batsányi Társaság könyvtára. Szépirodalmi sor. 1.)

Ocsúdó évek. Önéletrajzi költemény. Pécs. 1955. Dunántúl Kiadó, 64 p.

A szó ünnepe. Versek. Bp. 1959. Magvető, 123. p.

Séta és meditáció. Versek. Bp. 1965. Magvető, 92 p.

Lélek és ősz. Versek. Bp. 1968. Magvető, 94 + 2 p.

A lélek évszakai. Válogatott versek. Ill. Würtz Ádám. Bp. 1970. Magvető, 351 + 4 p.

Időjáték. Versek. Bp. 1972. Magvető, 119 + 1 p.

Anabázis. Versek. Bp. 1974. Magvető, 133 + 3 p.

Március. Tizenhárom vers. Ill. Martyn Ferenc. Békéscsaba. 1975. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 4 lev.

Észrevételek. Versek. Bp. 1976. Magvető, 141 + 3 p.

Összegyűjtött versek. Bp. 1978. Magvető, 733 + 4 p.

Válogatott versek 1945–1975. Bp. 1979. Magvető–Szépirodalmi, 355 + 5 p. (30 év.)

A világ küszöbei. Versek. Bp. 1981. Magvető, 204 + 3 p.

Ritmus, rend, zene. Versek. Ill. Martyn Ferenc. Pécs. 1981. Pécsi Szikra ny., 57 p.

Simeon tűnődése. Versek. Bp. 1983. Magvető, 148 p.

Görbül az idő. Versek. Bp. 1985. Magvető, 149 p.

Vissza Ithakába. Válogatott versek. Bp. 1986. Magvető, 430 p.

A szavak bolyhai. Versek. Bp. 1988. Magvető, 173 p.

Szemközt vele. Versek. Bp. 1991. Magvető, 92 + 3 p.

Egy eltűnt pécsi utcára. Versek. Vál. és szerk. Tüskés Tibor. Rajzok: Martyn Ferenc. Pécs. 1991. Pannónia Könyvek, 51 + 3 p.

Kétféle idő. Versek. A szerző válogatása életművéből. Bp. 1995. Trikolor–Intermix, 186 p. (Örökségünk.)

Csikorgó. Versek. Szerk. Bertók László. Pécs. 1995. Jelenkor, 184 p. (Élő irodalom.)

Cs. Gy. válogatott versei. Szerk. és az utószót írta Tüskés Tibor. Bp. 1997. Unikornis, 192 p. (A magyar költészet kincsestára.)

Hátrahagyott versek. Vál., szerk., az utószót írta Bertók László. Közrem. és a jegyz. kész. Pintér László. Pécs. 2000. Pro Pannonia, 463 p. (Pannónia könyvek.) (Irodalmunk forrásai. e.)

Fordításkötetei, drámafordításai, a szerkesztésében megjelent műfordításkötetek

Helinant [de Froidmont]: A halál versei (Les vers de la mort.) Ófrancia eredetiből ford. Cs. Gy. Bev. Birkás Géza. Ill. Holler András. Pécs. 1940. Janus Pannonius Társaság, 115 p. (A Janus Pannonius Társaság könyvtára.)

Goethe, Johann Wolfgang: Faust. 1-2. rész + Ős-Faust. (Ur-Faust.) Tragédia. Ford. Jékely Zoltán, Cs. Gy. Utószó: Turóczi-Trostler József. Jegyz.: Walkó György. Bp. 1959. Magyar Helikon, 559 p. (Helikon Klasszikusok.)

Brecht, Bertolt: Válogatott versei. Vál., szerk., utószó: Hajnal Gábor. Ford. Cs. Gy. Bp. 1959. Európa, 70 p. (A modern német líra kincsesháza 3. – Közös tokban az 1-8. kötet.)

Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Tragédia. Az 1. részt fordította Jékely Zoltán, a 2. részt Cs. Gy. Jegyzetek: Walkó György. Bp. 1961. Magyar Helikon, 291 + 454 p. (A híres-neves Faustus doktorról szóló históriák 3-4.)

Mezsirov, Alekszandr Petrovics: Búcsú a hótól. Válogatott versek. Ford. Cs. Gy. Bp. 1974. Európa, 131 p.

Eschner, Eugen: Gergő király. [König Jörg.] Színmű három felvonásban. Ford. Cs. Gy. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínháza 1975. nov. 1-én. = Cs. Gy.: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 5–69. p.

Kettőshangzat. Válogatott versfordítások. Bp. 1976. Európa, 378 + 6 p.

Régnier, Robert: Arisztotelész rablólétrája. [Dieux, belles et bętes.] Történelmi groteszk 6 képben. Ford. Cs. Gy. 1978. = Cs. Gy.: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 70–170. p.

Hauptmann, Gerhart: Patkányok. [Die Ratten.] Berlini tragikomédia. Ford. Cs. Gy. Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház 1981. ápr. 12-én. = Cs. Gy.: Drámafordítások. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 171–247. p.

Janus Pannonius válogatott munkái. Versek, beszédek, levelek. Vál., szerk. és előszó: Cs. Gy. Ford. Berczeli A. Károly, Cs. Gy. stb. Jegyzet és jegyzetszótár: Ugrin Aranka. Bp. 1982. Móra, 287 p. (Kozmosz Könyvek.)

Janus Pannonius: Pajzán epigrammák. (Jani Pannonii epigram-mata lasciva.) Szerk., ford., utószó és jegyz. Cs. Gy. Bp. 1986. Helikon, 74 p. (Japán technikával, kapcsos tokban.)

[Helinant] Hélinand de Froidmont: A halál versei. ([Les] Vers de la mort.) Ford., utószó és jegyz.: Cs. Gy. Bp. 1989. Helikon, 63 p. (Helikon Stúdió. Bibliofil kiadás.)

Drámafordítások. Utószó: Szirtes Gábor. Pécs. 1998. Pro Pannónia, 250 p. (Pannónia könyvek. Irodalmunk forrásai.)

Bábjátékai

A kopasz farkas. = Dunántúl, 1952. 2. 84–88. p.; = Hárs László: A menyecske meg a nyúl. Tersánszky Józsi Jenő: Olgi, Gyurka, Lonci. Erdődy János: Bábkormány. Cs. Gy.: A kopasz farkas. (Bábjátékok.) Bp. 1952. Művelt Nép, 58 p. (Bábszínpad 6.)

Pityi Palkó = Szentkuthy Miklós: Udvari gyász. Muharay Elemér: Ki az erősebb? Cs. Gy.: Pityi Palkó. Szilágyi Dezső: Mackó Mukik hadakoznak. (Bábjátékok.) + Mészöly Miklós: A bábszínpadi ábrázolás. (Tanulmány.) Bp. 1954. Művelt Nép, 64 p. (Bábszínpad 13.)

Sovány Sanyi kalandjai. (Bábjáték. Kézirat.) Bemutatták a Pécs Városi Művelődési Ház bábszínházában, 1958-ban. – A kézirat Cs. Gy. hagyatékában található.

Meséi

Haspók. = A bűvös csengettyű és más mesék. Szerk. Hárs László, Schindler Frigyesné. Ill. Heinzellmann Emma, Szász Endre. Bp. 1957. Móra, 304–314. p. – 2. kiad. ua. 1958.. = Kökény kisasszony. Magyar írók meséi. Vál. Ratzky Rita. Bp. 1988. Kossuth, 258–265. p.

Az elveszett gomb. = Gyémántszekerce. Mesék és történetek. Írták: Áprily Lajos, Cs. Gy. stb. Ill. Reich Károly. Bp. 1963. Móra, 61–63. p.

Mióta ugrálnak a verebek? = Második meséskönyvem. Vál. és szerk. T. Aszódi Éva. 2. kiad. Bp. 1974. Móra, 88–90. p. – Megjelent japánul: Tokió. 1978.

Átdolgozása színpadra

Feltámadás Makucskán. Politikai szatíra 5 színben. Szabó Dezső művét színpadra alkalmazta Cs. Gy. = Sorsunk, 1945. 3–5. 115–128. p.; Klny. Pécs. 1945. 16. p. – Bemutatta a Pécsi Nemzeti Színház 1945. június 30-án.

Versei hanglemezen

Ritmus, rend, zene. (Hanglemez.) Cs. Gy. verseit mondja. Bp. 1991. Hungaroton, SLPX 14196. Tartalom: Előszó, Esti ablak mögött, Alkonyodó, Isten pólyása, Dávid tánca, Előttem vannak még, Mi volt e test, Lélek és ősz, Följegyzés, Ritmus, rend, zene, Mai La Fontaine, Bogácsné és a púp, Kajszifa, Epigrammák, Ars poetica, A város oldalában, Babits-apokrif a „Jónás-könyve” utánról, Az öreg Milton, Hetvenöt, Inger-szegénység, Egynyári virág, Március, Nagylányaim, Fényképek a falon, Én gyönge lélek, Fordított kígyó, Verseim sorsa, Néhánysorosok. – A felvétel 1990-ben a Magyar Rádió pécsi stúdiójában készült.

Megzenésített versei

Csörög a fagyos föld. Zene: Lakner Tamás. Vers: Cs. Gy. = Keserédes. (A Szélkiáltó Együttes Nagylemeze.) Bp. 1986. Hungaroton, SLPX 14017. B. 6.

Önéletrajzi interjúkötete

A város oldalában. Beszélgetések. Kérdező: Csuhai István. Pécs. 1991. Jelenkor, 224 p.

Naplórészletei, levelei

Cs. Gy.: Római följegyzések, 1947–1948. (Naplórészletek.) Bev., jegyz. Csuhai István. = Jelenkor, 1996. 11. 929–965. p.

Cs. Gy. levele Weöres Sándorhoz. = Jelenkor, 1963. 9. 845–847. p. = Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. Szerk. Domokos Mátyás. Bp. 1990. Szépirodalmi, 337–341. p.

Cs. Gy. levelei Takáts Gyulához. = Takáts Gyula: Helyét kereső nemzedék. Költők levelei 1934–1949. Bp. 1984. Magvető, 290–311. p.

Cs. Gy. tizenhat levele Csányi Lászlóhoz, 1968–1989. = Kortárs írók és művészek levelei Csányi Lászlóhoz. Szerk. Vadas Ferenc. Sajtó alá rend. és jegyz. Csányi László és Vadas Ferenc. Bev. Vadas Ferenc. Szekszárd. 1992. Wosinszky Mór Megyei Múzeum, 63–74. p.

Cs. Gy. levelei Takács Jenőhöz és Évához. (Húsz levél.) Közzéteszi Csuhai István. = Jelenkor, 1996. 11. 1005–1023. p.

Római följegyzések. Pécs. 2002. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 141 p.

Csorba Győző és Bertha Bulcsu levelezése (1961–1995). Pécs. 2004. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 232 p. (Irodalmunk forrásai.)

"...hűséges baráti ölelésemet küldöm..." Csorba Győző és Fodor András levelezése (1947-1994). Pécs. 2005. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 440 p.

Csorba Győző és Takáts Gyula levelezése (1941–1991). Pécs. 2008. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 224 p.

Interjúi, nyilatkozatai, vallomásai

Hunyady József: „Felejthetetlen élményem marad Róma, amíg élek”. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Független Néplap, Pécs. 1948. márc. 28. 4. p.

– – : …szeretem az életet és az embereket… Nyilatkozat A szó ünnepe megjelenése alkalmából. = Tájékoztató a Megjelenő Könyvekről, 1959. 1. 2.

Tüskés Tibor: A szó ünnepe. Beszélgetés Cs. Gy.-vel új verseskötetéről. = Dunántúli Napló, 1959. ápr. 12. 5. p.

[Mészáros Bálint] M. B.: Magyar írók a filmről. Cs. Gy. = Mozi Újság, Pécs. 1959. júl. 14–15. 4. p.

Bertha Bulcsu: Min dolgoznak, mire készülnek a pécsi írók? Cs. Gy., Pál József és Tüskés Tibor nyilatkozik terveiről és a Jelenkorról. = Esti Pécsi Napló, 1960. jan. 30. 2. p.

– – : Írók alkotóműhelyéből. Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1960. okt. 26. 2. p.

– – .: Pécsi írók – pécsi művek. Cs. Gy., Bárdosi Németh János, Pákolitz István, Szinnyei Júlia, Pál József, Kende Sándor nyilatkozata terveiről. = Dunántúli Napló, 1960. nov. 6. 8. p.

– – : Carmina Burana. = Dunántúli Napló, 1960. dec. 25. 10. p.

– – : Pécsi költők – tavaszi versek. Cs. Gy., Pákolitz István, Pál József, Galambosi László verse és nyilatkozata munkájáról, terveiről. = Dunántúli Napló, 1961. ápr. 16. 4. p.

[Hamar Imre] (Hamar): A kiváló népművelő. Portré Cs. Gy.-ről. = Dunántúli Napló, 1961. aug. 13. 2. p.

[Bencze Klára] Bencze: Fordítások után. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Esti Pécsi Napló, 1961. okt. 23. 2. p.

– – : A Faust második részének pécsi bemutatója előtt. = Dunántúli Napló, 1962. febr. 18. 7. p.

[Hallama Erzsébet] (h. e.): A pécsi irodalmi élet fejlődéséről. Cs. Gy. nyilatkozata. = Dunántúli Napló, 1963. febr. 20. 3. p.

Vajda Ágnes: „Új verseskötetem jelenik meg…” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1963. aug. 11. 5. p.

– – : Művészeti díjasok terveikről. = Dunántúli Napló, 1963. nov. 17. Kilátó 3.

Bertha Bulcsu: Cs. Gy. alkotóműhelyében. = Dunántúli Napló, 1964. jan. 19. 5. p.

Lassan másfél évtizede… = Tiszatáj, 1964. 4. 12. p.

A szülőföldről. = Jelenkor, 1964. 8. 739–740. p.

„Azt írtam egyszer…” Vallomás a költészetről. = Szép versek 1964. Bp. 1965. Magvető, 89. p.

[Bertha Bulcsu] B. B.: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1965. febr. 28. Vasárnapi melléklet 4.

Kampis [Péter]: Beszélgetés, tervekről. Cs. Gy., Pákolitz István, Arató Károly, Bertha Bulcsu, Thiery Árpád nyilatkozata. = Dunántúli Napló, 1965. júl. 11. Vasárnapi Napló 1. p.

Fodor András: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = A Könyvtáros, 1965. 7. 413–415. p.

Magamról, verseimről = Jelenkor, 1966. 10. 939–940. p. = [O sebi, o mojim pjesmama.] Ford. Enver Čolaković. Život, Szarajevó, 1967. 11–12. 95–97. p.

Bertha Bulcsu: Hová néz a költő ablaka? = Dunántúli Napló, 1966. nov. 20. Vasárnapi Melléklet 3. p.

Műfordítók műhelyében. Látogatás Cs. Gy.-nél. Bevezeti Berza László. = Magyar Rádió, Petőfi, 1966. nov. 24.

A harmincas évek pécsi jogi karán. = Jelenkor, 1967. 10. 868–874. p.

[Kéri Tamás] (Kéri): Ahogy az irodalmár látja. Cs. Gy. a film és az irodalom kapcsolatáról. = Fesztivál Híradó. (A III. Magyar Játékfilmszemle Rendezői Bizottságának lapja.) Pécs. 1967. okt. 23. 3. p.

[Földessy Dénes] F. D.: Egy kérdés három költőhöz. Cs. Gy., Pákolitz István és Arató Károly tervei 1968-ban. = Dunántúli Napló, 1968. jan. 14. 5. p.

Hetedik verseskötetem [a Lélek és ősz] elé. = Könyvtájékoztató, 1968. 2. 2. p.

[Thiery Árpád] (T.): Animateur culturel. Franciaországi tapasztalatairól számol be Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1968. okt. 13. 5. p.

Szapudi András: Lélek és ősz. Látogatóban Cs. Gy.-nél. = Kisalföld, 1968. nov. 24. 12. p.

Thiery Árpád: Jó-e pécsinek lenni? = Dunántúli Napló, 1968. dec. 24. 10. p.

Trifunović, Dusko: Život u Jelenkoru. [Élet a Jelenkorban.] Beszélgetés Bárdosi Németh Jánossal, Szederkényi Ervinnel, Pákolitz Istvánnal, Cs. Gy.-vel, Bertha Bulcsuval, Tüskés Tiborral. = Život, Szarajevó, 1968. 11–12. 78–87. p.

Marafkó László: Nemzetközi költőtalálkozó Sarajevóban. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1969. máj. 4. 5. p.

Lázár Ervin: Az Élet és Irodalom látogatóban Cs. Gy.-nél. = Élet és Irodalom, 1969. 48. 12. = Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Új gyűjtemény. Szerk. Lengyel Péter. Bp. 1971. Gondolat, 250–259. p. (Műveinek jegyzéke és fényképe 540–541. p.)

Marafkó László: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1969. dec. 7. 7. p.

Huszonöt év történelem. Válasz a szerkesztőség kérdéseire. = Új Írás, 1970. 1. 64–67. p.

Bertha Bulcsu: Interjú Cs. Gy.-vel. = Jelenkor, 1970. 10. 867–874. p. = B. B.: Meztelen a király. Tizenöt portré. Bp. 1972. Szépirodalmi, 230–253. p.

Marafkó László: Beszélgetés Cs. Gy.-vel, Károlyi Amyval és Weöres Sándorral. = Dunántúli Napló, 1970. nov. 15. 7. p. = M. L.: Az utókor inspektora. Riportok, tárcák, interjúk. Bp. 1991. Szerző, 51–53. p.

Költők albuma. Cs. Gy. versei. Bevezeti a szerző. = Magyar Rádió, Kossuth, 1971. jan. 10.

– – : Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. Magyar Rádió, Kossuth. 1971. ápr. 14.

Horányi Barna: Megyénk vendégei voltak. Buda Ferenc és Cs. Gy. a költészetről. = Somogyi Néplap, 1971. ápr. 17. 5. p.

Hallama Erzsébet: Janus Pannonius 2600 verssora. Beszélgetés Cs. Gy.-vel, készülő műfordításairól. = Dunántúli Napló, 1971. aug. 20. 5. p.

Thiery Árpád: Janus Pannonius összes versei magyarul. Interjú Cs. Gy.-vel. = Népszava, 1971. szept. 18. 8. p.

Vallomás a Magyar Csillagról. = Vallomások a Nyugatról. Sajtó alá rend. Rónay László. Bp. 1971. Petőfi Irod. Múzeum–N. P. I., 15–16. p. (Irodalmi Múzeum 9.)

Hallama Erzsébet: Művészeti díjak, 1972. Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1972. ápr. 2. 9. p.

Marafkó László: A magyar költészet nemzetközi fórumokon. Négyszáz költő Knokkeban. Magyarországot Cs. Gy. képviselte. = Dunántúli Napló, 1972. szept. 24. 7. p.

Rangosan, nélkülözhetetlenül. A tizenöt éves Jelenkorról. = Dunántúli Napló, 1973. dec. 16. 7. p.

Ötszáz éves a magyar könyv. Válasz az Új Írás körkérdésére. Az Új Írás 1973. évi melléklete. = Új Írás, 1973. 12. 128–129. p.

Simon István: Írószobám. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. (Elhangzott a Kossuth Rádióban 1974. márc. 28-án.) = Kortárs, 1974. 6. 954–961. p. = S. I.: Írószobák. Bp. 1976. Gondolat, 283–300. p.

Szederkényi Ervin: Műhelyek, alkotók. Cs. Gy.-nél. = Dunántúli Napló, 1974. okt. 6. 7. p.

Tárgyaim. = Kortárs, 1974. 1809–1815. p.

Vallomás olvasmányélményekről. = Írók, könyvek közt. Kortárs magyar írók vallomásai. Összeáll., bev. Batári Gyula. Bp. 1974. N. P. I., 32–34. p.

Ha köztük lehetek. Magamról. = Képes Újság, 1975. jan. 4. 12. p.

Ézsiás Erzsébet: Keddi beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Hírlap, 1975. jan. 7. 6. p.

„Nekem: a VÁROS mindörökre.” = Tükör, 1975. ápr. 22. 16–17. p.

Földessy Dénes: A versek és az ember-értékelés. A költő távlatai. = Dunántúli Napló, 1975. jún. 4. 2. p.

Laczkó András: Pécs költője. = Pedagógusok Lapja, 1975. nov. 27. 9. p.

Rendelt rendeletek. (Szilveszteri körkérdésre adott válasz.) = Élet és Irodalom, 1975. dec. 27. 13. p.

Tízparancsolat. Vallomás a pedagógushivatásról. = Köznevelés, 1976. jan. 2. 4. p.

[Hallama Erzsébet] H. E.: Az Írószövetség közgyűléséről. (Cs. Gy., Pákolitz István, Szederkényi Ervin nyilatkozatai.) = Dunántúli Napló, 1976. máj. 23.

Borsos József: Cs. Gy. hatvanéves. = Baranyai Művelődés, 1976. 4. 4–8. p.

Hallama Erzsébet: Születésnapi beszélgetés. Interjú Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1976. nov. 21. 4. p.

Pályám emlékezete. „Hatvan! – Vanhat?” = Új Írás, 1976. 11. 115–128. p.

Bertók László: A pálya tekintélyét a könyvtárosok értékei adják. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Könyvtáros, 1977. 3. 140–146. p.

Duró Győző: Min dolgozik Cs. Gy.? = Új Tükör, 1977. 29. 29. p.

Élő kapcsolatok. (Válaszok körkérdésre.) = Szovjet Irodalom, 1977. 11. 138–153. p.

Magamról, verseimről. = Cs. Gy.: Összegyűjtött versek. Bp. 1978. Magvető, 675–685. p.

Wallinger Endre: Kávéházi krónika (3.) (A pécsi Nádor „irodalmi” kávéházról nyilatkozik – többek között – Cs. Gy.) = Dunántúli Napló, 1980. jan. 20. 7. p.

Albert Zsuzsa: Találkozásaim. (Elhangzott a Magyar Rádióban.) = Jelenkor, 1980. 1. 4–12. p.

Hary Márta: Feketeség és ragyogás. Levélinterjú Cs. Gy.-vel. = Négy Évszak, 1980. 6. 8–12. p.

Lator László: Beszélgetés Cs. Gy.-vel Följegyzés című verséről. (Elhangzott a Magyar Rádióban.) = Jelenkor, 1981. 7–8. 671–676. p. = Domokos Mátyás–Lator László: Versekről, költőkkel. Beszélgetések. Bp. 1982. Szépirodalmi, 194–206. p.

Szakolczay Lajos: Látogatóban Cs. Gy.-nél. = Bp. 1982. 8. 20–23. p.

Mezei András: Megkérdeztük Cs. Gy.-t, van-e élet Budapesten kívül? = M. A.: Megkérdeztük… Interjúk. Bp. 1982. Gondolat, 63–66. p.

Tüskés Tibor: A költő és az idő. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1983. márc. 12. 9. p. = Az utolsó. 69–75. p. = E. S.: Somogyi Néplap, 1983. márc. 26. 8. p. = K. S.: Csongrád Megyei Hírlap. Megyei kiadás. 1983. március 26. Alföldi Műhely melléklet 6. p. = s: Tolna Megyei Népújság, 1983. március 26. 10. p. (A négy azonos című írás közül a Somogyi Néplapban, a Tolna Megyei Népújságban és a Csongrád Megyei Hírlapban közöltek szó szerint megegyeznek, s mindegyik beszélgetés a Dunántúli Napló cikkének kivonata.)

Makacs bizalom. Vallomás a költészetről. (Válasz a Sodobnost című szlovén folyóirat „Az európai költészet ma” című körkérdésére.) = Trmasto zaupanje címmel: Sodobnost, Ljubljana, 1984. 1. 8. = Dunántúli Napló, 1984. ápr. 4. 9. p.

Filippinyi Éva: Tanít a táj. Emlékek, otthonok Cs. Gy. életében, munkásságában. (Elhangzott a Magyar Rádióban 1982. febr. 12-én.) = Somogy, 1984. 5. 7–20. p.

Nádor Tamás: A vers számomra életfunkció. Tíz kérdés Cs. Gy.-höz. = Magyar Ifjúság, 1984. szept. 28. 34–35. p.

Gárdonyi Tamás: Min dolgozik Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1984. okt. 13. 8. p. = Baranyai Művelődés, 1984. 2–3. 56–58. p.

Hallama Erzsébet: A történelmi forduló Pécsett. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Jelenkor, 1984. 11. 963–970. p. = (Részlet): Dunántúli Napló, 1984. nov. 10. 9. p.

Havas Ervin: Hűséggel a szülőhelyhez. Beszélgetés Cs. Gy.-vel pályájáról, tehetségről és lemondásról, a költészet szükségéről. = Népszabadság, 1984. dec. 15. 16. p.

– – : Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Televízió 1. Stúdió ’ 85. 1985. ápr. 2. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban, Pécsett. 4 lev.

Szederkényi Ervin: Kossuth-díj. Cs. Gy. = Dunántúli Napló, 1985. ápr. 4. 8. p. = [Beszélgetés Cs. Gy.-vel címmel]: Tiszteletadás. 156–159. p.

Tüskés Tibor: „Szeretnék másokat élni segíteni.” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Kritika, 1985. 11. 21–22. p. = Bertók László: Cs. Gy. Bibliográfia. Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor, 230–[238]. p. = Az utolsó 99–111. p.

Rádai Eszter–Németh Tibor: Városok a Mecsek alján. Interjú Cs. Gy.-vel. = Magyar Rádió, Petőfi. 1985. nov. 30. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban, Pécsett. 3 lev.

Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok. Interjú Cs. Gy.-vel. (A Magyar Rádióban 1986. nov. 14-én elhangzott beszélgetés átdolgozott változata.) = Jelenkor, 1986. 11. 988–996. p.

Tüskés Tibor: A könyvtáros emlékei. Születésnapi beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Könyvtáros, 1986. 11. 679–687. p. = Az utolsó 76–98. p.

Gállos Orsolya: „Most fontosabb a vers, mint bármikor… Születésnapi beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1986. nov. 22. 9. p.

Vörös T. Károly: A hazatérés vágya. Beszélgetés Cs. Gy. Kossuth-díjas költővel. = Népszabadság, 1987. máj. 1. 13. p.

Kabdebó Lóránt: A Halál verseitől a Faustig. Interjú Cs. Gy.-vel. = Jelenkor, 1988. 3. 219–225. p.

Kulcsár Katalin: Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Rádió, Kossuth. Vasárnapi Újság 1988. júl. 24. – Szövege a Baranya Megyei Könyvtárban. 2 lev.

Eszéki Erzsébet: Kifáradt-e a költészet rugója? Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Magyar Nemzet, 1988. júl. 30. 9. p. = [A jó vers mindig közéleti címmel]: E. E.: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék. Interjúk. Bp. 1990. Múzsák, 112–116. p.

Gállos Orsolya: „Egy szabad terület, amelyen nincsenek korlátok.” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Dunántúli Napló, 1989. júl. 8. 8. p.

Csefkó Judit: Valaki mindig elment, s én maradtam. Vendégségben Cs. Gy.-nél. = Tolnatáj, 1990. jan. 27. p. 6. p.

Nagy Imre: „Szemközt vele.” Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Új Dunántúli Napló, 1990. máj. 19. 8. p.

Csuhai István: A város oldalában. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. Részlet. = Jelenkor, 1991. 1. 2–6. p.

Önarckép – most. = Hitel, 1991. 16. 8. p.

Csiszár Mirella: Interjú Cs. Gy.-vel az 1948-ban, a római Magyar Akadémián töltött hónapokról. = Dunatáj, 1991. 2–3. 25–32. p.

Méhes Károly: Cs. Gy. (Interjú a „Pro civitate” emlékéremmel történt kitüntetése alkalmából.) = Új Dunántúli Napló, 1991. szept. 2. 7. p.

Szente Ferenc: Beszélgetés régvolt időkről. (Pécs, 1991. nov. 27.) Köszöntjük Cs. Gy.-t 75. születésnapja alkalmából. = Könyvtári Levelező/lap, 1991. 12. 8–9. p.

Ungár Tamás: Csata az elmúlással. Beszélgetés Cs. Gy.-vel. = Népszabadság, 1991. dec. 24. 25. p.

Rózsa Klára: Dorcó-cipőben kihúztam karácsonyig. Beszélgetés a 75 éves Cs. Gy.-vel. = Ring, 1992. január 7. 34–35. p.

 

A bibliográfiát összeállította Pintér László.

(A bibliográfia Bertók László Csorba Győző (Pécs, 1993. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor) című bibliográfiájának felhasználásával készült, átalakítva és erősen rövidítve azt. A tételeket kiegészítettük az anyaggyűjtés lezárása – 1992. június 30. – után megjelent irodalommal. P. L.)