Bari Károly: Bibliográfia

Önálló kötetek

Holtak arca fölé. Versek. Budapest. 1970. Szépirodalmi, 66 p.

Elfelejtett tüzek. Versek. Budapest. 1973. Szépirodalmi, 44 p.

Bari Károly kiállítása. Katalógus színes illusztrációkkal. (Szerkesztette: P. Varga Kálmán.) Budapest. 1981. Statisztikai Kiadóvállalat, 8 p. 

A némaság könyve. Versek. Budapest. 1983. Szépirodalmi, 62 p.

Bari Károly. Bari Károly versei, rajzai, riportok és kritikák váltakozva magyar, francia, német és angol nyelven. (Összeáll. P. Varga Kálmán.) Gödöllő. 1984. Művelődési Központ, 37 p. (Pénteki kör füzetek.)

A varázsló sétálni indul. Válogatott és új versek, képversek, rajzok. Budapest. 1985. Szépirodalmi, 168 p.

Képek, képversek és versek. 12 képeslap. Budapest. 1992. Nyomdacoop-Papírker, 12 p.

21 vers. Budapest. 1992. Belvárosi, 60 p. (Borostyán-könyvek.)

Díszletek egy szinonimához. Képversek. Párizs–Bécs–Budapest. 1994. Magyar Műhely, 72 p.

Csönd. Budapest. 2017. Kalligram, 32 p.

A mozdulatlanság örökbefogadása. Összegyűjtött versek, prózai írások és képzőművészeti alkotások, 1966–2018. Budapest. 2019. Kalligram, 368 p.

Műfordítások, forráskiadványok

Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet. (Válogatta, fordította és a bevezetőt írta Bari Károly.) Budapest. 1985. Gondolat, 270 p.

Tűzpiros kígyócska. Bari Károly Tűzpiros kígyócska című fordításkötetének eredeti cigány szövegei. (Válogatta, fordította és a bevezetőt írta Bari Károly.) Gödöllő. 1985. Gödöllői Művelődési Központ, 150 p.

Az erdő anyja. Cigány népmesék, hagyományok. (Gyűjtötte, fordította és a bevezetőt írta Bari Károly.) Budapest. 1990. Gondolat, 466 p.

Le vēšeski dēj. Az erdő anyja című kötet eredeti, cigány nyelvű szövegei. (Gyűjtötte, fordította és a bevezetőt írta Bari Károly.) Budapest. 1990. Országos Közművelődési Központ, 508 p.

A pontos hely. Műfordítások a kortárs külföldi költészetből. Budapest. 1993. Cégér, 162 p.

Az üvegtemplom. Cigány népmesék. 1994. Debrecen, 1994. KLTE Néprajzi Tanszék, 340 p.

A tizenkét királyfi. Cigány népmesék.  Budapest. 1996. Romano Kher–Cigányház. 199 p.

Hárfarozs. Műfordítások a kortárs külföldi költészetből. Budapest. 2008. CET Belvárosi, 232 p.

Régi cigány szótárak és folklór szövegek I-III. Budapest. 2013. Hagyományok Háza, 1078 p.

A cigányokról. Bevezetők, előszók, tanulmányok és interjúk, valamint képek az életútról, kezdettől a jelenig. Hangoskönyv-melléklettel. [Megjelent Bari Károly 40 évi néprajzi gyűjtéséből válogatott Cigány folklór. Magyarország-Románia. XI-XXX. című CD-kollekció publikálása alkalmából, első, kísérő publikációként.] Budapest. 2020. Cigányságkutató Intézet, 360 p. + 42 p. képmelléklet.

Hangkazetta, hanglemez, CD, diafilm

A Nap és a Hold története. Cigány népmesék. Hanglemez. Budapest. 1989. Hungaroton. 

Cigány népdalok Erdélyből és Magyarországról. Hanglemez és CD. Budapest. 1991. Quintana-Harmonia Mundi.

Bari Károly verseit mondja. Hanglemez. Budapest. 1992. Hungaroton.

Anthology of Gipsy folksongs I-IV. CD. Budapest. 1996. EMI- Quintana.

Cigány folklór I-X. Magyarország-Románia. (Gyűjtötte: Bari Károly.) CD. Budapest. 1999. Magánkiadás.

„Mennyország csillaga.” Magyar néphagyományok – cigány hagyományőrzők. I-II. 2 CD magyar nyelvű kísérőfüzettel. 2001. Magánkiadás.

Cigány folklór XI-XX. Magyarország-Románia. (Gyűjtötte: Bari Károly.) CD. Budapest. 2020. Magánkiadás.

Cigány folklór XXI-XXX. Magyarország-Románia. (Gyűjtötte: Bari Károly.) CD. Budapest. 2020. Magánkiadás.

A szerencse városa. Spanyol népmese alapján készült diafilm 21 színes képben. [Megjelent Bari Károly 40 évi néprajzi gyűjtéséből válogatott Cigány folklór. Magyarország-Románia. XI-XXX. című CD-kollekció publikálása alkalmából, második, kísérő publikációként.] Budapest. 2020. Cigányságkutató Intézet, 26 p.

Cikkek, tanulmányok

Archaikus népi imádságok, énekek. Vigilia, 1983/3. 183-185. p.

„Dicsértessék a Jézus”. Népi karácsonyi énekek. Vigilia, 1983/12. 893-895. p.

Kurdi Imre versei elé. Tiszatáj, 1984/1. 12. p.

„Mondom, a könyvnek gyógyító ereje van”. Beszélgetés Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatóval. Olvasó Nép, 1989. 39. 127-132. p. = Kalligram, 2001/8. 53-58. p.

A holocaust a cigány népköltészetben. Magyar Nemzet, 1990. szept. 13. 10. p. = Pharrajimos. I-II. Romák sorsa a holocaust idején.  (Szerk. Bársony János, Daróczi Ágnes.) Budapest. 2004. L’Harmattan, 82-86. p.

Cigányok visszaemlékezései a Soáh-ra. Múlt és Jövő, 1991/3. 35-38. p.

A mozdulatlanság örökbefogadása. Török László fotóiról. Múlt és Jövő, 1991/3. 115-116. p.

Betlehemes játék és köszöntőversek Bükkaranyosról. Vigilia, 1994/12. 942-947. p.

Röhrig Géza első verseskötete: Hamvasztókönyv. Népszabadság, 1995. ápr. 22. 14. p.

Cigánynak lenni, költőnek lenni. Magyar Hírlap, 1995. okt. 18. 16. p. = Odi et amo. Írói vallomások a nemzetek és kultúrák közötti szeretetről és gyűlöletről. Budapest. 1996. Magyar Pen Club. 57-68. p.

Moldvai cigány epikus énekek. Korunk, 1998/1. 76-79. p.

Megnyitóbeszédek az Íves Könyvek-sorozat bemutatóin a Petőfi Irodalmi Múzeumban. In: Bari Károly, költő, folklórkutató, interjúk, recenziók és más írások tükrében. Fényképmelléklettel. (Szerk.: Kecskés József.)  Gödöllő 1999. Petőfi Sándor Művelődési Központ, 208-218 p.

„A feladat felnöveszti az embert.” Beszélgetés Bertók Lajossal. Színház, 2003/6. 20-23. p.

Mezei András verseiről. CET, 2008. aug., 43-46. p.

A cigányokról. Ethnographia 2009/1. 1-66. p. = Kiegészített, teljes közlés: Amaro Drom melléklete, 2009. dec. 44 p.

Bari Károly – Daróczi Ágnes – Zsigó Jenő: Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak és a Magyar Kormánynak. Népszabadság, 2009. jún. 10. 13. p.

Szerkesztések

Álomtanya. Európai költők és írók művei cigányokról. Budapest. 1996. Romano Kher-Cigányház, 250 p.  

Madarak aranyhegedűn. Európai cigány költők és írók művei. Budapest. 1996. Romano Kher-Cigányház, 426 p.

Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Gödöllő. 1998. Petőfi Sándor Művelődési Központ, 124 p.

Íves Könyvek 1-16. (Társszerk. Pálffy Ildikó.) Budapest. 1995-1996. Nyomdacoop.

Művei idegen nyelven

Verso il Viso dei morti. Bologna. 1972. Universita Degli Studi Di Bologna, 27 p.

Lendemain et autres poèmes. Paris. 1991. Editions Noel Blandin, 77 p.

Gedichten. Rotterdam. 1993. Stichting Poetry Intertantional, 14 p.

Poèmes. Szentendre. 1997. Editions László Vincze, 34 p.

Poems. Szentendre. 1997. Editions László Vincze, 14 p.

Winter Diary. San Francisco. 1997. Mercury House, 80 p.

Vom Gellen der Geigen…. Berlin. 1997. Oberbaum Verlag, 155 p.

Társszerzővel írt műve

Bari Károly – Daróczi Ágnes – Bársony János: Cigány mesék. Népmesék és más történetek. Budapest. 2007. Móra, 110 p.

 

A bibliográfiát Haász Erzsébet 2019-es, A mozdulatlanság örökbefogadása kötetben közzétett válogatott bibliográfiájára támaszkodva állította össze Murányi Gábor.