Závada Pál: Szakirodalom

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Mielőtt elsötétül, 1996

Bódis Zoltán: Az eltűnés tapasztalata. Alföld, 1997. jún.

Károlyi Csaba: Mi van, mi nincs. Jelenkor, 1997. ápr.

Márton László: Ex libris. Élet és Irodalom, 1997. jan. 10.

Radnóti Sándor: Az eltűntek meghatározása. Beszélő, 1996. dec.

Jadviga párnája, 1997

Kritikák

Füzi László: Egy vérbeli regény titka. Népszabadság, 1997. jún. 3.

Baló Péter: Remekmű köszöntése. Magyar Hírlap, 1997. jún. 7.

Balassa Péter: Osztatni, beleíródni. Élet és Irodalom, 1997. jún. 20.

Sajó László: Jadviga spermája. Magyar Narancs, 1997. szept. 4.

Margócsy István: Párnakönyv. Népszabadság, 1997. szept. 13.

Irodalmi kvartett (Radnóti Sándor, Németh Gábor, Bán Zoltán András, Angyalosi Gergely). Beszélő, 1997. aug–szept.

Toóth H. Zsolt: Ősi formák közelében. Polisz, 1997. aug.

Bíró Ágota: (M)el(lé)beszélgetők. Pannonhalmi Szemle, 1997. V/3.

Bebek János: Kígyótojás. Várhely, 1997/3.

Napló egy családról (Gantner). Kurir, 1997. szept. 14.

Magyary Ágnes: Szép, új veszedelmes viszonyok. Helikon, 1997. okt. 10.

Kovács Nándor: Magamnak megvallhatom? Új Magyarország, 1997. okt. 11.

Földes Anna: Závada Pál: Jadviga párnája. Kritika, 1997. nov.

Miklós Györffy: A New Family Saga. The Hungarian Quarterly, Autumn 1997.

Györffy Miklós: Egy nagy magyar szerelmes- és családregény. Magyar Nemzet, 1997. dec. 18.

Szőnyei Tamás: 1997 Kultúra. (Áttekintés 1997 kulturális eseményeiről). Magyar Narancs, 1997. dec. 18.

Bombitz Attila: Párnakönyv. Tiszatáj, 1998/1.

Márkus Béla: Üdvtörténetből hanyatlástörténet. Új Forrás, 1998/1.

Sükösd Mihály: Regényíró a küszöbön. Mozgó Világ, 1998/4.

Herold Ágnes: Az utolsó remény. Magyar Napló, 1998. márc.

Alexa Károly: Magyar táj tót ecsettel. Kortárs, 1998. márc.

Báthori Csaba: Párban, pártatlan. Jelenkor, 1998. márc.

Károlyi Csaba: Életfogytiglan, avagy „Egy női szörnyeteg”. Jelenkor, 1998. márc.

Gróh Gáspár: Vankús és párna, avagy a szerelem démona. (Závada Pálról). Bárka, 1998/3.

Bedecs László: Pálfordulás. Új Holnap, 1998. márc.

Kelemen Zoltán: Az olvasó beleír. Pannon Tükör, 1998/4.

Füzi László: Lakatlan Sziget. = Napló – 1997. Pozsony. 1998. Kalligram.

Zsilka Tibor: Basztard kultúrtermék. Alföld, 1998. jún.

Zsilák Mária: Nyelvi problémák szépirodalmi tükörben. (Závada Pál Jadviga párnája naplóregénye alapján.) Holmi, 1998. jún.

Angyalosi Gergely: Egy regényforma hattyúdala. Holmi, 1998. jún.

Olasz Sándor: „hullnak szét a lapok”. Megkésett jegyzetek a Jadviga párnájáról. Hitel, 1998. szept.

Elek Tibor: Vétéseink, botlásaink, szántszándékos tiprásaink. Magyar Szemle, 1998/5–6.

Kiss Szemán Róbert: To je nás Pal’ko! Závada Pál: Jadviga párnája. Vigilia, 1998/9.

[Orsós László Jakab, Alexa Károly, Kálmán C. György, Kovács Eszter és Farkas Zsolt vitája.] Mélyvíz. MTV2. 1999. ápr. 20.

Kutas Ferenc: Olvasónapló. Závada Pál: Jadviga párnája. Szarvas és Vidéke, 1999. ápr. 23.

Kovács Eszter: Nekem már csak ilyen klasszikus ízlésem van. Jelenkor, 2000. febr.

Faragó Kornélia: Egy Én-Te viszony térjelentései. Alföld, 2000. márc.

V. Gilbert Edit: Naplóm(d)at írom s olvasom. Holmi, 2000. júl.

Bordás Sándor: A negyedik kéz munkája, avagy a többnyelvű szerző elnémulása. Bárka, 2000/5.

Virágné Horváth Erzsébet: A regény polifóniája. Bárka, 2000/5.

Kálmán C. György: Négy klasszikus. Beszélő, 2000. szept–okt.

Kiss Tamás Zoltán: „Vankúsik moj!”. Narratív stratégia és szlovák–magyar kétnyelvűség Závada Pál Jadviga párnája című regényében. = Borbély Anna szerk.: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. Bp. 2000. MTA Nyelvtudományi Intézet.

Maruzsné Sebó Katalin: Csaba a kortárs szépprózában. Bárka, 2001/4.

Györki Edina Gabriella: Szerelmi démonikusság. Látó, 2001. aug–szept.

Kis Ervin Egon: Závada Pál: Jadviga párnája. E-business. www.relax.hu .

Szávai Dorottya: A Bovaryné mint szöveghagyomány. A Jadviga párnája Flaubert-i olvasatban. = Kovács Árpád szerk.: A regény nyelvei. Bp. 2005. Argumentum.

Interjúk

Jadviga párnája. Závada Pál első regényéről, dokumentumról és fikcióról. Osztovits Ágnes interjúja. Magyar Nemzet, 1997. jún. 6.

A hat üres lap előtt. Varga Lajos Márton interjúja. Népszabadság, 1998. febr. 21.

Gát, akadály, hiba. Pesti Zsuzsa interjúja. Könyv-Kiadó Kereskedő, 1998. febr. 26.

A párna – Vankús. Kiss Róbert és Antala Zsuzsa riportfilmje. Szegedi Körzeti TV-Stúdió, 1998. márc.

A vadasmártás íze. Závada Pállal Rakovszky Zsuzsa beszélget. Beszélő, 1998. máj.

Szabó G. László interjúi. Új Szó, Pozsony, 1999. márc. 2.; 1999. júl. 21., 1999. nov. 23.

Jadviga választása. Bori Erzsébet beszélget Deák Krisztinával és Závada Pállal. Filmvilág, 1999/7.

Jaj annak, aki szeret. Schäffer Erzsébet interjúja. Nők Lapja, 1999. okt. 20.

Írófaggató. Nádra Valéria megkérdezte Závada Pált. Könyvhét, 1999. dec. 16.

Legyen az írás neki olyan, mint a szerelem. Károlyi Csaba beszélget Závada Pállal. Élet és Irodalom, 2000. júl. 28.

I Wrote for Myself – Pál Závada about his book, Hungarian literature and life. Gusztáv Kosztolányi. Central Europe Review – CER. ce-review.org. 4 September 2000.

Milota, 2002

Kritikák

Margittai Gábor: Hímtündérekről és nődémonokról. Magyar Nemzet, 2002. ápr. 19.

Kálmán C. György: Érzelmi, érzéki viharok. Magyar Hírlap, 2002. ápr. 20.

Takács Ferenc: Öröm. Népszabadság, 2002. ápr. 27.

Valastyán Tamás: Mézben fürdeti fantáziáját. Hajdú-Bihari Napló, 2002. jún. 12.

Weéry Imre: Závada Pál: Milota. Szépirodalmi Figyelő, 2002. jún..

Dérczy Péter: Az Adamec-villa titka. Élet és Irodalom, 2002. júl. 19.

Margócsy István: Margináliák – Závada Pál: Milota. 2000, 2002. júl.–aug.

Almási Miklós: Vaskos művek kora. Népszabadság, 2002. aug. 24.

Gállos Orsolya: Vilenica kristálya Závada Pálnak. Élet és Irodalom, 2002. szept. 20.

Erdélyi S. Gábor: Milota. 168 óra, 2002/29.

Angyalosi Gergely: A nagyszabás szétbomlása. Alföld, 2002. okt.

Maruzsné Sebó Katalin: A galamb alakú méhraj titka. Híd, 2002. okt.

Bányai János: A nyelv- és identitásváltás szomorúsága. Holmi, 2002. nov.

Takács Judit: Egy családregény vége? Hitel, 2002. nov.

Szentesi Zsolt: Létteljesség és léthiány dialógusa – történelembe ágyazottan. Életünk, 2002/11–12.

Miklós Györffy: Parallel Lives. The Hungarian Quarterly, Autumn 2002.

Varga István: Harc az óriásregénnyel. Kilátó, 2002. aug. 17.

Szextett a Milotáról (Farkas Zsolt, Kiss Noémi, Marno János, Németh Gábor, Szilágyi Zsófia, Závada Pál). Lettre Internationale, 2002. ősz.

Sebó Katalin: A történelem fikcionálása. Bárka, 2002/6.

Szilágyi Zsófia: Méhraj, galamb alakban. Bárka, 2002/6.

Szávai Dorottya: Mézes-mákos testamentum. Kortárs, 2002/12.

Szávai János: A múlt bűneinek végzetes árnya. Heti Válasz, 2002. dec. 20.

Interjúk

Kisebb-nagyobb kockázatok. Bori Erzsébet interjúja. Magyar Narancs, 2002. ápr. 11.

Milota György testamentuma. Podhorányi Zsolt interjúja. Népszava, 2002. ápr. 15.

Most már élheti a maga életét. Tóth Ákos interjúja. Népszabadság, 2002. ápr. 18.

Irodalmi újság. Németh Gábor interjúja. Kossuth Rádió, 2002. ápr. 20.

Pénteki kávéház. Szénási Sándor interjúja. Kossuth Rádió, 2002. ápr. 26.

Portré. Lindner András – Horváth Zoltán. HVG, 2002. ápr. 27.

Gondolat – jel. Váradi Júlia interjúja. Kossuth Rádió, 2002. máj. 5.

Istenbizony ezekkel a szavakkal. Gács Anna e-mail-interjúja. Beszélő, 2002. máj.

A nagyregény művészete. Karafiáth Orsolya interjúja. www.terasz.hu.

A hét embere. Závada Pált faggatja Nagy Emőke. Nők Lapja, 2002. máj. 15.

Az író ne tévesszen szerepet. Závada Pál kétségekről és sikerről. Sándor Zsuzsanna interjúja. 168 óra, 2002. máj. 16.

Nem határoztam el, hogy író leszek. Mátraházi Zsuzsa interjúja. Könyvhét, 2002. máj. 30.

Nem az írás a legfontosabb. Konkoly Edit interjúja. Tina, 2002. júl. 24.

Vzhodnoevropsko trpljenje. Marijan Zlobec interjúja. Delo (Ljubljana), 10 septembra 2002.

A fényképész utókora, 2004

Kritikák

Takács Ferenc: Szerintünk. Népszabadság, 2004. nov. 6.

Károlyi Csaba: Késő bánat. Élet és Irodalom, 2004. nov. 12.

Radnóti Sándor: Sorsunk össze van torlódva. litera.hu. 2004. nov.

Elek Tibor: Kik vagyunk mi? Új Könyvpiac, 2004. dec.

Maruzsné Sebó Katalin: Nyomkeresés. Híd, 2005/2.

Olasz Sándor: Érzelmek és iskolák. Závada Pál A fényképész utókora című regényéről. Bárka, 2005/2.

Eszéki Erzsébet: Závada Pál, a rafinált mesélő. Világgazdaság, 2005. febr. 18.

Benedek István Gábor: Závada. 168 óra, 2005/11.

Urbanik Tímea: „Az emlékek menthetetlenül bús vezérmotívumai”. Tiszatáj, 2005. máj.

Bazsányi Sándor: És a léghajó száll… Beszélő, 2005. máj.

Simon Izabella: Závada Pál: A fényképész utókora. Szépirodalmi Figyelő, 2005/2.

Maruzsné Sebó Katalin: A szerelem arcai Závada regényeiben. Híd, 2005/5.

Györffy Miklós: Závada Pál: A fényképész utókora. Kritika, 2005. jún.

L. Varga Péter: Amiről lehet, és amiről nincs már mit mondani. Alföld, 2005. júl.

Radnóti Sándor: Egy magyar kérdés. Jelenkor, 2005. júl–aug.

Győri Orsolya: Hátrahagyott tekintetek, avagy a tolerancia nyelvtana. Jelenkor, 2005. júl–aug.

Keresztesi József: Túl a maszathegyen. Holmi, 2005. okt.

Horváth Csaba: Kezdetben volt a kép. Kortárs, 2005. dec.

Bombitz Attila: Mielőtt elsötétül. = B. A..: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium. Pozsony. 2005. Kalligram.

Teslár Ákos: A miénk. Árgus, 2006/8.

Görözdi Judit: Az újabb magyar próza szlovák fogadtatása. Lettre Internationale, 2006/2007. Tél.

Interjúk

Kardal. Bán Zoltán András interjúja. Magyar Narancs, 2004. nov.

Gondolat – jel. Váradi Júlia interjúja. Kossuth Rádió. 2004. nov. 3. www.radio.hu/?cikk id=112539.

A szégyen könyve. Závada Pál mulasztásról és közönyről. Sándor Zsuzsanna interjúja. 168 óra, 2004/51.

A siker forgandó. Hamvay Péter interjúja. Népszava, 2005. márc. 16.

Tótkomlósra mindig jó hazatérni. Beszterczey Judit interjúja. Békés megyei Hírlap, 2005. márc.

Divat az írói életmű kiteljesítése. A Magyar regény reneszánszáról beszél a Kosuth-díjas Závada Pál. Mátraházi Zsuzsa interjúja. Könyvhét, 2005. máj.

Szorító történelem. Hardi Péter interjúja. Szabad Föld, 2005. jún. 10–16.

Személyesen is mélyen érintve. Nádra Valéria interjúja. Kritika, 2005. jún.

Répa, retek, rasszizmus. Filip Gabriella interjúja. Új Holnap, 2005/5.

„Nem bántam volna valami konok kis botrányt”. Szántó T. Gábor interjúja. Szombat, 2005. dec.

Czesciej byvales, synku, w Polsce niz na Wegrzech, z Pálem Závada rozmawia Elzbieta Cygielska. Literatura na Swiecie, 2005/9–10.

A Vámos-klub vendége: Závada Pál. Könyvjelző, 2006. ápr. 1.

„Szolgáló hűtlenek” közevetítése. Demeter Szilárd interjúja. Krónika, 2007. febr. 16.

A szépírás óriási, szabad terében. Kinde Annamária interjúja. Erdélyi Riport, 2007. febr.

A Várad törzsasztalánál: Závada Pál. Kőrössi P. József interjúja. Várad, 2007/3.

Kulákprés, 2006

Kritikák

Ferch Magda: Talált tárgyak. Závada Pál falutörténeti szociográfiája. Magyar Nemzet, 2006. dec. 9.

Takács Ferenc: Eltűnt idő. Népszabadság, 2006. dec. 16.

Bazsányi Sándor: Olvasó a présben. Élet és Irodalom, 2007. jan. 12.

Bundula István: A nép érdeke így kívánta. Magyar Narancs, 2007. márc. 1.

Bombitz Attila: Körülíróan lassú közelítés. Irodalmi Jelen, 2007. máj.

Interjúk

Az „érzelmes szövegelés” később jött. Hamvay Péter interjúja. Népszava, 2006. nov. 28.

Koronként azonos mozgatórugók. Závada Pállal beszélget Károlyi Csaba. Élet és Irodalom, 2006. dec. 22.

Pallag Zoltán interjúja. Árgus, 2006. dec.

Idegen testünk, 2008

Kritikák

Darabos Enikő: „Mi”, akik „ők” vagyunk. litera.hu, 2008. jún. 2.

Radics Viktória: Saját hangjaink. kultura.hu. 2008. jún. 3.

Szegő János: A fényképésznő és kora. Magyar Narancs, 2008. jún. 5.

Károlyi Csaba: Idegen és mégse. Élet és Irodalom, 2008. jún. 6.

Körmendy Zsuzsanna: Hívatlan vendégszöveg. Magyar Nemzet, 2008. júl. 12.

Varga Zsolt: Testbeszéd. Skandináv Híradó, 2008. júl. 31.

Rácz Attila: Nemzettesti sértés. hír6.hu, 2008. aug. 9.

Takács Ferenc: Hibridisztán. Mozgó Világ, 2008. aug.

Láng Zsolt: Test és beszéd. Beszélő, 2008. szept.

Asztalos Éva: Az anakronizmus poétikája. prae.hu. 2008. szept. 3.

Bombitz Attila: Nemzetprés. Új Könyvpiac, 2008. szept.

Balázs Imre József: Egy regény hálózatai. Műút, 2008/9.

Keresztesi József: Magyar danse macabre. Műút, 2008/9.

Györffy Miklós: Csoportkép testrészeinkről. Műút, 2008/9.

Sántha József: Regény a báli szezonra. Holmi, 2008. okt.

Bajathy Ágnes: Olvasónapló. Várad, 2008. okt.

Selyem Zsuzsa: Hol a határ? Korunk, 2008. nov.

Mák Csilla – Dinnyei Béla: Janka estélye. A történelem Závada Pál Idegen testünk című regényében. Múltunk, 2008/4.

Bátorligeti Mária: Nemzetieskedés és idegengyűlölet. Eső, 2008/4. Tél.

Bazsányi Sándor: Csülkös bableves Závada módra. Kalligram, 2008. dec.

Bodor Béla: Idegen testek. Kritika, 2009. jan.

Darvasi Ferenc: Kórtörténetek kortörténete. Új Forrás, 2009/1.

Ménesi Gábor: Mindennek egyesülnie kell, ami szétszakíttatott. Bárka, 2009/2.

Olasz Sándor: Idegen testünk. Forrás, 2009. jún.

Borbás Barnabás: Idegenségünk anatómiája. Kommentár, 2009/3.

Papp István: A Magyar Közösség ábrázolása Závada Pál Idegen testünk című regényében. Kommentár, 2009/3.

Bencze Erika: Ironikus visszarendeződések. Híd, 2008/12.

Interjúk

Ölelések és viszolygások. Sándor Zsuzsanna interjúja. 168 óra, 2008. máj. 22.

„Honnan jöttek és mivé lettek”. Bán Zoltán András interjúja. De Jure, 2008/4–5.

Poós Zoltán interjúja. kulturpart.hu. 2008. máj. 23.

A szépirodalom már nem tud kedélyeket fölborzolni. Dömötör Ági interjúja. origo.hu. 2008. jún. 6.

Závada Pál a magyar rasszizmusról. Hamvay Péter interjúja. Népszava, 2008. jún. 7.

A mondatokban lappang a képzelet. Papp Sándor Zsigmond interjúja. Népszabadság, 2008. jún. 18.

Hegyi Imre Zoltán interjúja. Bookline, 2008. júl. 4.

Závada új regénye hetek óta a sikerlisták élén. Darvasi László interjúja. Délmagyarország, 2008. júl. 26.

Nyugtalanító témákról érdemes írnom. Mátraházi Zsuzsa interjúja. Könyvhét, 2008. júl. 18.

Idegen testek, ismerős lelkek. Kovács Dezső interjúja. Premier, 2008. okt–nov.

Talpig regényben. Németh Gábor és Jánossy Lajos interjúja. Litera nagyvizit. Lettre Internationale, 2008. Ősz.

A szégyenben is osztozni kell, nemcsak a dicsőségben. Zádori Zsolt interjúja. HVG, 2008. nov. 22.

Erdei L. Tamás interjúja. Hetek, 2008. nov. 27.

Időszaki ínyenc. Csikós Virág interjúja. Gusto, 2009/1.

Vallasek Júlia interjúja. Helikon, 2009. máj. 25.

Hajó a ködben, 2019

Kritikák

Radnóti Sándor: Az alku. Élet és Irodalom, 2019. június 21.

Szabó G. László: Závada Pál: Hajó a ködben - Kollaborálás, üzlet vagy jogos önvédelem? Új szó (ujszo.com), 2019. július. 21.

Csanda Gábor: Véres élethajó.  Dunszt, 2019. július 25.

Interjúk

Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk. Szentgyörgyi Rita interjúja. HVG, 2019. június. 30. 

Apfelbaum. Nagyvárad, Berlin, 2022

Kritikák

Rácz Attila: Závada Pál: Rossz látni, hogy a soraim aktuálisabbak, mint gondoltam.  Telex.hu, 2022. április. 01.

Deczki Sarolta: Ádám a vérzivatarban. Könyvterasz.hu, 2022. április. 08.

Kácsor Zsolt: Idézőjelbe tett világ. Élet és Irodalom, 2022. április. 29.

Szarka Judit: „Fenségest ne keress”. Élet és Irodalom, 2022. április. 29.

Balogh Ernő: „Nincs happy end”. Népszava.hu, 2022. április. 29.

Nagygéci Kovács József: A jón s rosszon innen, a teremtésen túl. Revizoronline.com, 2022. június. 21.

Schüttler Tamás: Závada Pál: Apfelbaum – Nagyvárad, Berlin. Élet és Irodalom, 2022. július. 15.

 

A szakirodalmat összeállította Dávid Anna és a DIA.