Tamási Áron: Szakirodalom

Önálló kötetek

Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1967. 183 p. = 2. kiad.: Bp. 1970. 188 p. (Arcok és vallomások.)

Ismertetés:

Fényi András. Köznevelés, 1967. 349–350. p.

Lukácsy Sándor. Kortárs, 1967. 360. p.

Németh Tibor György. Kritika, 1967/5–6. 93–94. p.

Rayda Frigyes. Valóság, 1967/6. 108–110. p.

Sinka Erzsébet. Irodalomtörténeti Közlemények, 1967. 702–703. p.

Tamás Bertalan. Theológiai Szemle, 1967. 256. p.

Benkő Ákos. Jelenkor, 1968. 375–377. p.

Rónay László. Napjaink, 1969/3. 11. p.

[Veress Dániel] (V. D.). Igaz Szó, 1969. 598. p.

Veress Zoltán. Utunk, 1969/39. 2. p.

Pomogáts Béla. Napjaink, 1969/12. 1011. p.

Szabó B. István. Új Írás, 1970/2. 122–125. p.

Hajdu Ráfis. Életünk, 1970/3. 11. p.

Tamás Gáspár. Utunk, 1970/6. 4. p.

Várady Imre. Katolikus Szemle, 1970. 178–179. p.

Csűrös Miklós. Irodalomtörténeti Közlemények, 1970. 269–271. p.

Varga Lajos. Kritika, 1970/9. 59–61. p.

 

Izsák József: Tamási Áron. Bukarest. 1969. 219 p. = 2. kiad.: Toronto. 1999. 242 p.

 

Ismertetés:

Tamás Gáspár. Utunk, 1969/6.

[Veress Dániel] V. D. Igaz Szó, 1969.

Mózes Huba. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1971/3. 354–357. p.

 

Taxner-Tóth Ernő: Tamási Áron. Bp. 1973. Gondolat, 165 p.

 

Ismertetés:

Ablonczy László. Tiszatáj, 1973/5. 78–80. p.

Szalay Károly. Magyar Hírlap, 1973. júl. 21. Mell. 4. p.

Vasy Géza. Népszava, 1973. aug. 11. 8. p.

Rácz-Székely Győző. Élet és Irodalom, 1973/31. 10. p.

Réti Tamás. Irodalomtörténeti Közlemények, 1974/2. 269–270. p.

 

Bertha Zoltán: A szellem jelzőfényei. Szempontok Tamási Áron világképéhez. Bp. 1988.

 

 

Z. Szalai Sándor: „Hit a harcban, remény a bajban.” Pályakép Tamási Áronról. Bp. 1991. 238 p.

 

Ismertetés:

Bertha Zoltán. Alföld, 1992/1. 88–89. p. = B. Z.: Gond és mű. Bp. 1994. 62–64. p.

Sipos Lajos. Élet és Irodalom, 1992/32. 11. p.

Juhász Géza. Magyar Szó (Újvidék), 1992/174. 14. p.

 

Salló László: Tamási Áron színpadi játékai. Bukarest. 1991. 151 p.

 

Színház és rítus. Tanulmánykötet Tamási Áron drámáiról. Szerk.: Visky András. Sepsiszentgyörgy. 1997. 143 p.

Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron. Vál., szerk., összeáll.: Tamás Menyhért. Bp. 1997. 362 p.

Tamási Áron emlékkönyv. Szerk.: Tasnádi Gábor. Bp. 1997. 143 p.

Találkozások Tamási Áronnal. Összegyűjt., vál.: Bán Péter. Csíkszereda. 2000. 236 p.

Sipos Lajos: Tamási Áron. Élet- és pályarajz. Monográfia. Bp. 2006. Elektra, 246 p.

Bibliográfiák

Tezla Albert: Hungarian Authors. Cambridge, Massachusetts. 1970. 558–562. p.

Ajánló bibliográfia gyerekeknek. Összeáll.: Harangozó Attiláné. Debrecen. 1986. Megyei Könyvtár, 12. p.

Demeter Tibor: Bibliographia Hungarica. Arcanum Adatbázis Kft. [Az OSZK-ban lévő gyűjtemény interneten közreadott feldolgozása Tamási Áron műveinek fordításairól is.]

Életrajzi források és feldolgozások

Kovács László: Tamási Áron. = ErdHel 1933. 135–136. [A Baumgarten-díj alkalmából.]

Németh László: A költő és faluja. = Mo 1935. dec. 25. 294. sz. 8. és Tanu 1935. 5–6. sz. 248–251., N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp., 1968. 490–493., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 544–547.

Balogh Edgár: Tamási Áron és a cselekvő erdélyi ifjúság. = Kor 1936. 5. sz. 461–464. [Tamási Áron-nak a BrL-ban az erdélyi fiatalsággal foglalkozó cikksorozatáról.]

László Dezső: Cselekvő erdélyi ifjúság. = ErdFi 1936. tavaszi sz. 1–5.

P.F.: A Vásárhelyi Találkozó és tanulságai. = FiMság 1937. 10. sz. 197–199. [Tamási Áron-ról is.]

Albrecht Dezső: Az erdélyi fiatalság szellemi mozgalmai. = EV 1938. 1. sz. 60–64., 2. sz. 60–64. [Tamási Áron Szerepéről.]

Sándor László: Erdélyi magyar írók Csehszlovákiában. = Kor 1938. 1. sz. 54–56.

Tamási Áron: Tíz nap Szlovenszkón. = Kor 1938. 1. sz. 53–54.

Tomcsa Sándor: Tamási Áron otthona. = ErdF 1938. 6. sz. [8–10.]

Féja Géza: Szellemi őrség Erdélyben. = Mo 1939. okt. 23. 242. sz. 5. [Tamási Áron „Nemzedéki vallomás” c. cikkéről.]

Szabó Zoltán: „Szellemi őrség”. = MNemzet 1939. okt. 22. 241. sz. 7. [A Tamási Áron által vezetett erdélyi fiatalság szellemi mozgalmáról.]

Az erdélyi „Nemzedéki Vallomás”. = FiMság 1939. okt. 26. 29. sz. 201–202. [A Tamási Áron által szerkesztett kiáltvány.]

Kovács László: A történelem lapja szélén. = ErdHel 1940. 686–694. [Kapcsolatai Kós Károllyal, Tamási Áronnal.]

(a.): Egy délelőtt Farkaslakán. = MNemzet 1941. okt. 11. 232. sz. 9.

(a.): Tamási Áron és az erdélyi közélet. = MNemzet 1941. aug. 24. 192. sz. 7.

[Harza László] (Harza): Ábel lépre ment. = FiMság 1942. máj. 14. 20. sz. 78. [Tamási Áron és a szabadkőművesség.]

Tamási Áron feltűnést keltő nyílt levele arról, miért lépett be 1930-ban a szabadkőműves páholyba. = Ttúl 1942. ápr. 28., 4.

Tiszta és igazi beszéd a kolozsvári szabadkőműves dologban. = MÚt 1942. máj. 14. 20. sz. 5. [Tamási Áron levele Vita Sándornak az őt ért támadásokról.]

Balogh Edgár:Tamási Áron virrasztása és a Vásárhelyi Találkozó. = KisÚ 1943. máj 30., 8.

[Csaba József] (Cs.): Tamási Áron a soproni fiatalok között. = NyugŐrsz 1943. ápr., 9. 10. [Tamási Áron március 20-i soproni látogatásáról.]

Vass László: Az írók szava. = Mo 1943. szept. 16. 209. sz. 5. [Az Erdélyi Párt kolozsvári üléséről. Tamási Áron beszédéről.]

m. gy.: Tamási Áron vagy Jócsik Lajos lesz az új kultuszminiszter. = Kossuth Népe 1946. 157. sz. 3.

Salamon László: A zsák meg a foltja. = Erdély 1947. szept. 7. [Tamási Áron politikai magatartásának bírálata.]

Tamási Áron: Mi az igazság rólam és szerintem. = A Reggel 1947. szept. 22. [Válasz Zelk Zoltánnak.]

Zelk Zoltán: Hogyan tévedt el Ábel a rengetegben? = Szabadság 1947. 185. sz.

Zelk Zoltán: Mért oly későn? Válasz Tamási Áronnak. = Szabadság 1947. szept. 23.

Tamási Áron székfoglalója az Akadémián. = SzabSzó 1947. jún. 10. 129. sz 1.

Nagy István: A politikus Tamási Áron. = Utunk 1949. márc. 26. 7. sz. 12–14.

Bölöni György: Barátságos figyelemmel. = Él 1958. jan. 10. 2. sz. 1.; B. Gy.: Magyarság emberség. Bp. 1959. 509–513., B. Gy.: Nemzedékről, nemzedékre. Bp. 1966. 366–369. [Tamási Áron „Szellemi tisztesség” c. cikkéről.]

Illés Endre: Írás és vallomás. = A Könyv 1963. 5. sz. 1–2. [Többek között Tamási Áronról a könyvnap alkalmából.]

Ruffy Péter: Ábel a brigádban. A Ganz-MÁVAG szocialista Tyitov-brigádjának tagja lett Tamási Áron = MNemzet 1964. márc. 4. 53. sz.

Tóbiás Áron: Találkozások Tamási Áronnal. = Ktáros 1964. 160–162.

Cseres Tibor: Igazolatlanul jelen. = Kort 1966. 1209–1212. és 1945. február 20-án alcímmel = Lyukasóra 1994. 6. 15-17.

[Galsai Pongrác] (Galsai): Az utolsó találkozás. = Nők Lapja 1966. jún. 12. 24. sz. 12–13.

György Dénes: Az első írói mondat. = Kor 1966. 1487–1488. [Emlékek Tamási Áronról.]

Halász Péter: Ábel Amerikában. = IÚ 1966. jún. 15., 4. [Emlékek Tamási Áronról.]

Monoszlóy Dezső: Isten veled Áron, köszöntelek Ábel. = ISz 1966. 595–597.

Cs. Szabó László: Búra derű. = IÚ 1966. aug. 1. 3. [Tamási Áronnal Londonban.]

Szabó Pál: Tamási Áronról emlékezem. = Kort 1966. 1205–1206.

Tamás Gáspár: Találkozás írókkal. = Utunk 1966. jún. 24., 8. [Tamási Áron, Tompa László, Nagy István.]

Varga Imre: Tamási Áron Balatonfüreden 1951-ben. = Életünk 1966. 3. sz. 122–124. [A Bor és víz c. játék bemutatója kapcsán.]

Bogdánfi Sándor: Emlékezés Tamási Áronra. = MSzó 1967. 143. sz. 13.

Németh Imre: Emlékidézés varjútollal. = Életünk 1967. I. 99–103. [Tamási Áron, Tompa László, Tomcsa Sándor.]

Tompa Kálmán: Ábel hazatért. Hazai levél Tamási Áron temetéséről. = ÚjLátóh 1967. 479–480.

Fodor Ilona: Áron bölcsője és kopjafája. = Tük 1968. ápr. 16. 16. sz. 18–19. [Beszélgetés Farkaslakán Tamási Áron testvéreivel.]

Sütő András: Ábel kacagása és szomorúsága. = Kor 1968. 1010–1017. [Visszaemlékezés Tamási Áronra.] és S. A.: Istenek és falovacskák. Bukarest, 1973., S. A.: Az idő nyomában. 1984., és S. A.: Omló egek alatt. Arcképvázlatok és tűnődések gyászőrségben. Bp., 1990. 35–49.

Galsai Pongrác: Ábel a tornácon. Emlékezés Tamási Áronra. = MH 1969. máj. 25.

Moldvay Győző: Farkaslakán, a Tamási-emlékmúzeumban. = MH 1969. szept. 9.

Illyés Gyula: Tamási Áronról. = Múzsák 1970. 3. sz. 18–23. [Tóbiás Áron és Tamási Áronné beszélgetése Illyés Gyulával.]

 

Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág. Emlékezés. Bukarest 1970. 214. [Életrajzi emlékezés, Tamási Áronról is.]

 

Ism.

Kányádi Sándor = IgSzó 1969. II. 604–605.

Miklós Róbert = Napjaink 1970. 12. sz. 11.

Nagy László = ÉI 1970. 43. sz. 11.

Pomogáts Béla = Je 1970. 1146–1150.

Ruffy Péter = MNemzet 1970. szept. 6.

Szabó Gyula = Utunk 1970. 26. sz. 2.)

 

Kántor Lajos: Farkaslaka 1922–1970. = Korunk, 1971. 7. 1102–1105.

 

Balogh Edgár: Biztató Tamási Áron kutatására. = Tiszatáj, 1972. 9. és B. E.: Magyarok, románok, szlávok. 1986. 126–133.

Féja Géza: Baráti vallomás. (Riporter Muzsnay Magda) = Utunk, 1972. 40. 7.[Interjú Tamási Áronról.]

Bisztray Ádám: Találkozások Tamási Áronnal. = Kort, 1973. 8. 1309–1310.

Bakó Endre: Tamási Áron és Debrecen. = Alf, 1974. 12. 88–94.

Beke György: Tamási Áron a diák. = Közn, 1974. 43. 13.

Kacsó Sándor: Emlékezés. = Alf, 1974. 12. 15–17.

Kiss Tamás: Debreceni nap Tamási Áronnal. = Alf, 1974. 12. 94–96.

Tóbiás Áron: Egyre jobban hiányzik… Illyés Gyula emlékezése Tamási Áronra. = Alf, 1974. 12. 4–11. és A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával. (Összegyűjt., bev., jegyz. Földes Anna.) Bp., 1986. [Interjú.]

Tóbiás Áron: A fenomén maradt nekem mindig… Beszélgetés Németh Lászlóval Tamási Áronról. = Alf, 1974. 12. 12–14.

Beke György: Tamásival Kalotaszegen. = Művelődés, 1976. 2. 4–6. [Tamási Áron: Boldog nyárfalevél c. darabját mutatták be diákok.]

Bognár Béla: Tamási Áron szülőfalujában. = Kisalf, 1976. okt. 9. 9.

Dalos László: Apropó Farkaslakáról. = FilmSzínhMu, 1976. 44. 18–19. [Látogatás a Tamási-házban.]

Gróh Gáspár: Tamási Áronról szólva. = HBNapló, júl. 1976. 11. 5.

Illyés Gyula: A lángelme neveltetése vagy ahol a csermely forrik. 1–2. = ÚjT. 1976. 46. 5–7.; uo. 47. 3–5.

E. Józsa Péter: Tamási Áron sírjánál Farkaslakán. = MNemz, 1976. máj. 26. 4.

Mikó Imre: Tamási Áron a Petőfi Sándor utcában. [1]–2. = A Hét, 1976. 21–22. 5, 6. [Kolozsvárott.]

Tamási Anna: Emlékezés a legkisebb időkről. = HBNapló, 1976. jún. 15. 5.

Kányádi Sándor: Szellemidézés. = Alf, 9. 1977. 69–71.

Kodolányi János: Egy nemzedék két világ között. Tamási Áron. = K. J.: Szív és pohár. 1977. 104–110.

Ruffy Péter: Tamási Áron utcája. = MNemz. 1977. szept. 20. 4.

Cseres Tibor: Tamási Áron arcai. Az író születésének 75. évfordulójára. = Cs. T.: Elveszített és megőrzött képek. 1978. 215–221.

Féja Géza: Törzsek, hajtások. = F. G.: Törzsek, hajtások 1978. 173–192.

Illés Endre: Írók két háború közt. Tamási Áron. = ÚjT 1978. 9. 14.

Józsa Béla: Levelek Tamási Áronhoz. = J. B.: Tanulni a múltból 1978. 195–198. [1943.]

Molnár Jenő: Tamási Áron, az udvarhelyi gimnazista. = Napj. 1978. 10–11. 50–52.

Molnos Lajos: Farkaslaki beszélgetés. = Utunk, 1978. 36. l, 4.

Illés Endre: Egy jégtörő szellem. Tamási Áron. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 1979. 2. 338–359. és I. E.: Napfoltok. Bp. 1987. 99–115.

Illés Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Tamási Áron az atomkutatóban. = Kort, 1979. 6. 924–927. és I. L.: Titkos fiók. 1981. 153–161.

Kiss Gyula: Ludak Farkaslakán. = HevSz. 1979. 4. 32–33. [Emlékezés Tamási Áronra.]

[Kiss Károly] k. k.: „Széjjel osztani sok kincset.” Tamási Áron amerikai levele. = MNemz. 1979. dec. 31. 10. [Vasárnapi Újság, 1923.]

Sőni Pál: A Tamási-kentaur. = A Hét, 1979. 39. 7.

Székely László: A székelyek vallási néprajza Tamási Áron műveiben. = Vig, 1979. 9. 602–607.

Zika Klára: Tamásiéknál Farkaslakán. = MNemz, 1979. jan. 10. 5.

Dávid Gyula: Tamási Áron és román kortársai(nk). = Utunk, 1980. 34. l, 3.

Karinthy Ferenc: Irodalmi történet. 1–2. = ÚjT. 1980. 51. 6–9.; 52. 16–18. [Tamási Áron barátsága Karinthy Ferenccel.]

Köllő Károly: Jelkép és valóság. = Utunk, 1980. 45. 2. [Tamási Áron és Mihail Sadoveanu.]

Mezei [Mezey] Mária: Emlékezés Tamási Áronra. [Interjú.] Riporter: Ungvári Ildikó. = RefL, 1980. 18. 3.

Mikó Ervin: Ábel. = M. E.: Koccintások. Bukarest, 1980. 50–52.

Tüskés Tibor: „Én elmegyek közületek” Tamási Áron halálhírére. = T. T.: Mérték és mű. 1980. 35–39.

Tüskés Tibor: A tornácról a temetőre látni. = Je, 1980. 6. 482–485.

Dániel Áron: Történetek Tamási Áronról. = ÚjT. 1981. 5. 14.

Dobay Béla: Gondolatok! Tamási Áron kopjafájánál. = Rákóczi Gimn. Évk. – Sárospatak, 1981. 196–198.

Erdélyi K. Mihály: Tamási-művek román fordításban. = Ttáj, 1981. 3. 100–102.

Kovács Imre: Farkaslaka. = MH, 1981. nov. 22. 4.

Zaciu, Mircea: Tamási Áron. (Ford. Erdélyi K. Mihály) = Ttáj, 1981. 3. 97–100.

Losonci Miklós: Múltat idéző, emléket őrző Farkaslaka. A világban az embernek világíts. = PestmH. 1982. szept. 4. 9.

Z. Szalai Sándor: Tamási Áron a „cselekvő” erdélyi irodalomban. = Alf, 1982. 4. 54–60. és Z. Sz. S.: „Hit a harcban, remény a bajban.” Bp. 1991. 21–38.

Z. Szalai Sándor: Tamási Áron szülőföldi öröksége. = ÚjFo, 1982. 4. 71–76.

Végh Antal: Tamási Áron. = ÉI, 1982. 44. 15.

– –: Tamási Áron emléktáblájának felavatása. = Nszab, 1982. okt. 26. 8. [Budapesten.]

Balás Gábor: Tamási Áron. = B. G.: A székelyek nyomában. 1984. 350–353.

Köllő Károly: Jelkép és valóság. Tamási Áron és Mihail Sadoveanu egy közös hőse: Izidor atya. = K. K.: Két irodalom mezsgyéjén. Bukarest, 1984. 329–332.

Réz Pál: Karinthy Frigyes és Tamási Áron szerencsétlen vitája, Kosztolányi Dezső bölcs (és elfelejtett) cikke. = Ttáj, 1984. 5. 64–68.

Szabó Zoltán: Tamási Áronról. 1. Mű helyett az ember. 2. Rendkívüli ember. = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, 1984. 147–167.

Z. Szalai Sándor: Még egyszer a Karinthy-Tamási afférról. = Ttáj, 1984. 9. 82–85.

Ablonczy László: Tamási Áron jókívánságai. = Ttáj 1985. 1. 46–50. [„Gazdag erdélyi karácsony” c. cikk. (Mai Világ, 1928.) Szövegközléssel.]

Kiss Tamás: Egy nap Tamási Áronnal. = K. T.: A főnix szárnya alatt. 1985. 219–223.

Takáts Gyula: A kíváncsi szemöldökű Tamási Áronról. = T. Gy.: Tükrök szava – betűk arca. 1985. 247–251.

Ablonczy László: Virágcsokor helyett. Húsz esztendeje halt meg Tamási Áron. = MIfj, 1986. 22. 35–37.

Nagy Pál: Ragyog egy csillag. = Utunk, 1987. 41. 2.

Pálfy G. István: Sziklára szállott hegyi madár. Emléksorok Tamási Áron születésének 90. évfordulóján. = MIfj, 1987. 38. 26–27.

Pasiaková, Jaroslava: Tamási Áron (1897–1966). = P. J.: A magyar irodalom története 3. Bratislava. 1987. 193–196.

Petrik Béla: Tompa László Tamási Áron-estje. = EgyL, 1987. 16. 7.

Varga Imre: Tamási Áronnal az ötvenes években. = MNemz, 1987. okt. 3. 14. [Levél a szerkesztőségnek.]

[Lukácsy András] L. A.: Kilencven éve született Tamási Áron. = MH, 1987. szept. 19., 7.

Rakéta irodalmi kávéház. 1988. – Takáts Gyula: A kíváncsi szemöldökű. 219–222. – Cseres Tibor: Áron emlékezete. 223–227.>

Dávid Gyula: Transylvanian people and transylvanian literature. An attempt at the literary-anthropological analysis of Áron Tamási's, Pavel Dan's and Erwin Wittstock's short stories. = Literary anthropology. Amsterdam. 1988. 257–270.

Kajetán Endre: Ábel a halhatatlanságban. = Délsziget, 1988. 12. 31–33.

Vasváry Ödön: Magyar Amerika. Szeged, 1988. [Tamási Áron amerikai versei. (1969.) 154–155. – Tamási Áron amerikai leveleiből. (1976.) 155–156.]

Balázs Mihály: Tamási Áron: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. (Írók ifjúsága, írók iskolái.) = Közn, 1989. 38. 22–24.

Hajzer Lajos: Tamási Áron – oroszul = ÉI, 1989. 45. 8. [Abel' v gluhom leszu. Roman i rasszkazü. Moszkva, 1989. (Összeáll., bev. Jelena Ivanovna Malihina.)]

Mátyás Ferenc: Tamási Áron szerelmei. = ÚjIdő, 1989. 6. 18–19.

Molnár Aurél: Egy óra Tamási Áronnal. = OlvNép, 1989. 4. 150–052. [Interjú 1946–1947-ből.]

Sipos Lajos: Tamási Áronról. = Vig, 1989. 4. 282–287.

Sütő András: Ábel hűségéről. = Ttáj, 1989. 9. 3–4. [Szülőföldem (Riehen, 1986) c. könyve kapcsán.]

Tóbiás Áron: A lakás, mely kedvez a képzeletnek. = Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei. 1989. 788–796.

Vati Papp Ferenc: „…ez az út egy falusi székely házból indult el…” Tamási Áron (1897–1966). = V. P. F.: Forrásvidék 2. 1989. 256–267.

Bisztray Ádám: Találkozás Tamási Áronnal. = Hitel, 1990. 23. 14–15.

Bölöni Domokos: Ábel második hazatérése. = Helikon (Budapest) 1990. 24. 3–4. [Tamási-napok Farkaslakán, 1990. május 26–27.

„Isten velünk, és mindenki ellenünk”. Kovács György beszélgetése Tamási Áronnal, 1936-ból. = MNapló, 1990. 35. 11.

Jakab Simon: Tamási Áron sírjánál. =Nszava, 1990. jún. 2. 11. [Megemlékezés Farkaslakán 1990. május 26-án.]

Kósa Csaba: Erdély fáklyái. Tamási Áron. = ÚjIdő, 1990. 10. 18–19.

Molnos Lajos: Tamási Áron hazaérkezései. = Helikon (Budapest), 1990. 45. 1.

Balogh Edgár: Tamási Áron hitvalló öröksége. = Művelődés 1991. 5–6. sz. 43–45. [1937-es Vásárhelyi Találkozó „záróhatározata”.]

Bertha Zoltán: Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszán. = Ttáj 1991.

- -: Tamási Áron ünnepe. = Háromszék, 1997. szeptember 20. [A centenáriumi ünnepségekről.]

Czigány Zoltán: Tamási testvéreinél. = Látó 1992. 1. sz. 78–96.

Czine Mihály: Tamási Áron vonzásában. = Művelődés 1991. 5–6. sz. 49–50. [1965-ös Kossuth-klubbeli szerzői estje és halála.]

Z. Szalai Sándor: Tamási Áron – 1956 őszén. = UI 1991. 5. sz. 49–55.

Láng Zsolt: Tamási Áron, 1928. június 15-én. = Látó 1992. 6. sz. 89–92.

Bisztray Ádám: In memoriam Tamási Áron. = Lyukasóra 1993. 6. sz. 2–3.

Cseres Tibor: Áron emlékezete. = Cs. T.: Felhők fölött száll a sas. Bp. 1993. 208–211.

Cseres Tibor: Tamási Áron arcai. = Cs. T.: Felhők fölött száll a sas. Bp. 1993. 203–207.

Lőrincz József: Tamási Áron székelyudvarhelyi diákévei. = ErdMUz 1993. 131–135.

Molnos Lajos: Tamási Áron hazaérkezései. = Művelődés 1993. 8–9. sz. 10.

Bertha Zoltán: Transszilvanizmus és népiség. = Hitel 1994. 6. sz. 84–94. [Tamási Áron társadalmi nézeteiről.] és B. Z.: Gond és mű. Bp. 1994. 38–55.

Dr. Bakk Sára: Hazulról haza. Székelyudvarhely, 1997. 207 l. [Tamási Áronról is.]

Farkasné Cs. Magda: Egy fénykép színe és visszája. = Művelődés 1997. november 17. [Fénykép Tamási Áronról és egyetemi társairól, 1922.]

Jakobovits Miklós: A barátság ereje. = Művelődés 1997. november 17. [Tamási Áron 1956-ban Erdélyben.]

Szabó Zsolt: Kisajátítható-e Tamási Áron öröksége? = Művelődés 1997. november 17. 19–20.

Szatmári László: A szülőföld tisztelgése. = Hargita Népe 1997. szeptember 20. l., 5.

Tasnádi Gábor: Tamási Áron arcai, 1957. Gink Károly fényképei. = Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. II–VIII.

Tasnádi Gábor: „…Ki meghasadt egünk ívén szivárványként fog mindig állni.” = Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. 91–132.

Tímár Máté: Tamási Áron naplói és emlékeim tükrében. = Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. 55–90. [Szövegközléssel.]

Vincze János, Dr. Száz éve múlt… = Szózat 1997. október-november. 9.

Jakab Rozália: „Nálunk a harangszó elszáll a határig.” Népélet és néphagyomány Farkaslakán. Kolozsvár, 1998. 201. [Tamási Áronról is.]

Beke György: A párbeszéd papja. = MSzemle 2000. 1-2. sz. 129–146. [Fodor József bánsági róm. kat. pap és Tamási Áron kapcsolata a Vásárhelyi találkozón.]

 

Jakab Csaba – Márton László Attila – Mihály János: Farkaslaka múltja és jelene. Kolozsvár, 2000. 195 l. [Tamási Áronról is.]

 

Ism.:

- -: Vigilia 2000. július 23.

 

Lőrincz József: Tamási Áron hazatérése. Székelyudvarhely, 2000. 53 l.

 

Találkozások Tamási Áronnal. (Összegyűjt., vál. Bán Péter.) Csíkszereda, 2000. 236 l. [Vallomások, visszaemlékezések.]

Sütő András: Tamási Áron esete Groza Péterrel. = MSzemle 2000. 1-2. sz. 35–50. [Czikó Nándor visszaemlékezése Tamási Áron Romániába csábításának kísérletéről 1946-ban.]

Dalos László: Szegénység szárnyai. = Új Ember 2004. január 4.

Sipos Ferenc: Itthon – Farkaslakán. Gyergyószentmiklós, 2004. 68. l. [Tamási Áron sógorának visszaemlékezései.]

Sütő András: Lábra kapott legenda? Levél Jakab Gáborhoz. = Szabadság (Kolozsvár) 2004. július 13. [Tamási Áron temetéséről.]

Nyilatkozatok, vallomások, önéletrajzi művek

Rónay Mária: Az erdélyi írók Budapesten. = Lit 1929. dec., 12. sz. 406–407. [Többek között Tamási Áron nyilatkozata.]

Tamási Áron, erdélyi költő, színdarabot ír. = Az Est 1929. jan. 25. 21. sz. 12.

Tamási Áron útja a székely faluból Amerikán át a Baumgarten-díjig. = PN 1929. jan. 26., 9.

Tamási Áron: Élni és írni. = Ptűz 1930. 523–524.

G. L.: Krúdy Gyula és Tamási Áron. = MH 1930. jan. 19. 15. sz. 2.

Ligeti Ernő: Az erdélyi írók látogatása elé. = MÍrás 1932. márc. 1. sz. 55–59. [Többek között Tamási Áron nyilatkozatával.]

Tamási Áron: „Énekes madár” = BrL 1933. nov. 1.

Tamási Áron: Háromfejű sárkány. = Ptűz 1934. 47–48.

Féja Géza: Beszélgetés Tamási Áronnal, a székely költővel. = Mo 1935. febr. 24. 46. sz. 5.

Patkós György: Milyen reformokat követelnek az írók? = Szab 1935. ápr. 21. 13. sz. [Többek között: Tamási Áron.]

Gábor István: Interjú a három szerzővel, akiknek Pesten mutatják be új színdarabjaikat. = FüggÚ 1936. szept. 5. 36. sz. 8. [Tamási Áron: Tündöklő Jeromos.]

Kovács György: A Jeromos-komplex. (Tamási Áron nyilatkozik.) = FüggÚ 1936. dec. 20. 51–52. sz. 11. [A Tündöklő Jeromosról, az író feladatáról.]

Gál István: Erdély írója beszél az elhagyott székelyekről, a dunai politikáról, a magyar lehetőségekről. Egy óra Tamási Áronnal. = Új Szellem 1937. 10–11. sz. 15–17.

[Izsák-Gyarmathy László] (i.gy.l.): Tamási Áron Ábelről, önmagáról és irodalmi terveiről. = ÚjMság 1937. jún. 6. 126. sz. 12.

[Ligeti Ernő] (l.e.): Lesz-e folytatása a Vásárhelyi Találkozónak. = FüggÚ 1937. dec. 24. 32. sz. 9–10. [Tamási Áronnal beszélget a kisebbség magyar irodalmáról.]

Tamási Áron vallomása az Ábel-trilógiáról. = M Nap 1937. jún. 2. 127. sz. 4.

[Gergely Sándor] G. S.: Tamási Áron az erdélyi demokratikus népközösségről. = Híd 1938. 6. sz. 197–198.

Ruffy Péter: Milyen feladatokat lát a romániai magyar népközösség közművelődésének szolgálatában? = BrL 1938. ápr. 16., 15. [Tamási Áron nyilatkozata is.]

Tomcsa Sándor: Tamási Áron otthona. = ErdF 1938. 6. sz. [8–10.]

Időszerű írói vallomás. Tamási Áron nyilatkozata új regényéről, az európaiságról, a transzilvánizmusról és az „írói” falukutató munkáról. = Ptűz 1938. 162–164. [„Ragyog egy csillag.”]

Csuka Zoltán: Három beszélgetés kincses Kolozsváron. = Esti Újság 1939. 47. sz.

Futó András: Próbán a székely íróval. = Film-Színhl 1939. 16. sz. 10–11. [Tamási Áron: Tündöklő Jeromos.]

Z. d.: Erdélyi szellem, magyar szellem. = PN 1939. ápr. 16. 86. sz. 14. [Tamási Áron nyilatkozata.]

Tamási Áron új színdarabjáról, a „Tündöklő Jeromosról”. = BH 1939. márc. 31. 74. sz. 8.

Tamási Áron a „Tündöklő Jeromos”-ról. = PN 1939. márc. 31., 15.

A „Tündöklő Jeromos” előkészületei a Nemzeti Színházban. Az írói népi játék erkölcsi és politikai állásfoglalásáról. = MNemzet 1939. ápr. 6. 79. sz.13.

Ruffy Péter: Egy meghitt óra a székely lélek nagy írójával. = Újság 1940. dec. 8., 8.

Tamási Áron: Farkaslaki képek. = Séta bölcsőhelyem körül. Bp. 1940. 49–56.

(gys): Tamási Áron új nagy regényt ír. A Híd folytatásokban közli. = Híd 1941. márc. 18. 13. sz. 25. [„Magyari rózsafa” c. regényéről.]

Tamási Áron: Visszapillantás. = Ifjú Erdély 1941. 12. sz. 173–174.; Tamási Áron: Virrasztás. Bp. 1943. 5–9.

Tamási Áron drámai vallomása Kolozsvárott: életről, irodalomról, magyarságról és fokozott felelősségről. = FilmSzính. 1941. aug. 15. 33. sz.

Bella Andor: Tamási Áron az erdélyi lélekről, színházról, irodalomról, nőkről és új regényéről: a „Mesé”-ről. = FilmSzính. 1942. II. 52. sz. 25–31.

Fényi András: A népi irodalom. Beszélgetés Tamási Áronnal. = MKultsz 1942. jún. 15. 6. sz. 122.

Tamási Áron: Az én oldalam. = FilmSzính. 1942. 22. sz.

Tamási Áron: Divatos népiség. = Hitel 1942. dec., 9. sz. 517–522. [Vallomás a népiségről.]

Tamási Áron: Emlékezés. = Híd 1942. máj. 12. 19. sz. 12–14. [Miképpen lett író?]

Tamási Áron: Vallomás. Nyílt levél szabadkőműves dologban. = Ellz 1942. ápr. 25.

Tamási Áron vallomása írói elindulásáról. = Újság 1942. 124. sz.

Udvardy Gyöngyvér: Beszélgetés Tamási Áronnal. = MNemzet 1942. okt. 31. 248. sz. 9.

Tamási Áron: Színház. = Fo 1943. 8. sz. 135–137. [Az író és a színház viszonyáról.]

Bella Andor: „No Áron! Olyan sokat dolgoztál te, hogy a bölcsek is bólintottak szorgalmadra egyet?” = FilmSzínhI 1943. 22. sz.

Bella Andor: Tamási Áron: „Az ember sohasem boldog, mert az emberi élet boldogságból és boldogtalanságból áll.” = FilmSzínhI 1943. 46. sz.

Illés Endre – Illyés Gyula – Kodolányi János – Márai Sándor – Tamási Áron – Veres Péter – Zilahy Lajos: Együttes vallomás. = MCsill 1943. I. 573–574. [Az írók humanista elkötelezettségéről.]

Mátyás Ferenc: Tamási Áronnal, a székely tündérország meseköltőjével a Dunaparton. = Ünnep 1943. 13. sz. 2

Örvös Lajos: „Türelmesen várunk!” Tamási Áron beszél a mai idők válságáról és fiatalságáról. = Délibáb 1943. júl. 17. 29. sz.

Sarkadi Imre: Tamási Áron irodalomról, az erdélyi szellemről és az írói magatartásról beszél. = Debreceni Újság – Hajduföld 1943. máj. 3.

Tokaji György: Tamási Áron a kortársakról. = FilmSzínhI 1943. 29. sz.

Tamási Áron író, az MTA tagja, Teleki Béla gróf az Erdélyi Párt elnöke, Szász István az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület igazgatója üzenete = ErdSz 1943. 11–12. sz. 2.

Bella Andor: Egy „főmedve” barlangjában. Tamási Áronnál Kolozsváron. = FilmSzínhI 1944. 7. sz.

Molnár Aurél: Egy óra Tamási Áronnal. = ÚjMo 1945. 4. sz. 11.

Halász Péter: Tamási Áron = Színház 1946. 3–4. sz. 4.

-bbb-: „Azelőtt higyj az írónak, mielőtt a hatalom megnyerné magának…” = Színház 1947. 40. sz.

Halász Péter: A szerző és az író. = Színház 1947. 34. sz.

[Halász Péter] (h. p.): Tamási Áron beszél a Hullámzó vőlegény bemutatója előtt. = Színház 1947. 5. sz.

Huba László: Látogatás Tamási Áronnál, a jubiláló írónál. = Hírlap 1947. szept. 21. 214. sz.

Tamási Áron: Minden érték, amit magunkban hordozunk, kötelez. = SzabSzó 1947. jan. 29. 24. sz. 5.

Halász Péter: Milyennek álmodta Tamási Áron a Mezei prófétát és Borókát? = Színház 1948. 8. sz.

Tamási Áron beszél politikáról, irodalomról, kereszténységről. = Hazánk 1948. 6. sz. 7.

Gách Marianne: Tamási Áron. = Haladás 1950. febr. 9. 6. sz. 11.

Tamási Áron: Emlékezés. = IÚ 1954. 13. sz.

Tamási Áron: Kedves Márai Sándor! = MűvN 1954. máj. 1. 8. sz. 5. és Látóh 1954. 195. [Márai Sándor Halotti beszéd c. verse kapcsán.]

Tamási Áron: Szegénység szárnyai. = IÚ 1954. 29. sz, 3.

Tamási Áron: Emlékezés. = Új Világ 1955. márc. 31. 13. sz. 4. [Emlékezés a háború utolsó napjaira.]

Ruffy Péter: Tamási Áronnal – szülőföldjén. = Béke és szabadság 1956. 38. sz.

Tamási Áron: A betűk világa. = Ktáros 1956. 436., Kbarát 1956. 6. sz. 6. [Íróvá válásáról.]

Tamási Áron: Emberi szó. = ÚH 1956. 6. sz. 26–27.

Tamási Áron: Szellemi tisztesség. = ÉI 1957. dec. 21. 25–26. sz. 3.

Tamási Áron: Vázlatos írói arckép. = Hétfői Hírek 1957. szept. 23. 21. sz.

[Mihályfi Ernő] (m. e.): „A művek döntenek.” Beszélgetés Tamási Áronnal. = MNemzet 1958. nov. 23. 277. sz. 7.

Tamási Áron: Nehéz napok tündére. Emlékezés Bajor Gizire. = ÉI 1958. 51–52. sz. [Tamási Áron napjai 1945. jan. és febr.-ban.]

Tamási Áron: A „Czímeresek” útlevele. = MNemzet 1959. jún. 2.

Írók könyvheti könyveikről. = Ktáros 1959. 356–363., Kbarát 1959. 196–203. [Tamási Áron Világ és holdvilág c. kötetéről.]

Ruffy Péter: Új magyar rege… Beszélgetés Tamási Áronnal. = MNemzet 1960. febr. 14. 38. sz. 6. [Tamási Áron „Szirom és Boly” c. regényéről.]

Bajor Nagy Ernő: Csapongó beszélgetés a 65 éves Tamási Áronnal életéről, írókról, irodalomról. = SzabFöld 1962. szept. 23., 9.

Tamási Áron: Gyökerek. = ÚÍ 1962. 1. sz. 20–22. [Származásáról, írói természetének kialakulásáról.]

Tamási Áron: Incselkedés a novellával. = ÚÍ 1964. 73–74.

Csák Gyula: Látógatóban Tamási Áronnál. = ÉI 1964. febr. 1. 5. sz. 12.

Lengyel József és Tamási Áron nyilatkozata. Írók és a film. = Filmkult 1964. 23. sz. 39–43.

Szombathelyi Ervin: Látogatás. Tamási Áron. = Nszava 1965. jún 6. 132. sz.

Tamási Áron: A hegyi patakról. = Tük 1965. jan. 5. 1. sz. 11–12.

Tamási Áron: Vadrózsa ága. = Kort 1966. 1518–1541.

Gál István: Tamási Áron két ismeretlen vallomása 1931-ből és 1937-ből. = FK 1966. 462–467.

Tamási Áron: Vadrózsa ága. = Látóh 1967. 3–18.

Molnár Jenő: Osztálytársam volt: Tamási Áron. = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy) 1969. okt. 18. 96. sz.

Zalán Magda: Naplólapok – munka közben. Írói arcképek. – Ábel az éjszakában. = ÚjLátóh 1970. dec. 30. 6. sz. 535–538.

Tamási Áron: Ősvigasztalás. Drámarészlet. Izsák József bevezetőjével. = IgazSzó, 1971. 6. 820–826. [Az író hagyatékából.]

Tamási Áron: Ünnepi üzenet. = IgazSzó, 1972. 9. 371–372. [A RSzK felszabadulásának évfordulóján. Budapest, 1961. aug.]

Gál István: Interjú Tamási Áronnal 1931-ben. = G. I.: Bartóktól Radnótiig. 1973. 192–197. [FK, 1966.]

Tamási Áron kiadatlan írásai. Vallomások az Énekes madárról. (Közread. és jegyz.: Ablonczy László.) = Fo, 1973. 2. 80–83. [Tamási Áron írása: 1956, 1963.]

A mikrofon előtt. Beszélgetés Tamási Áronnal. = Alf, 1974. 12. 38–39. 1954.

Tamási Áron: Följegyzés az I. Írókongresszus alkalmából. Felszólalásra készített beszéd, mely azonban felkérés hiányában nem hangzott el. = Alf, 1974. 12. 37–38. [A romániai írókongresszuson. Dátum nélkül, az író hagyatékából.]

Kántor Lajos: Szót kér Tamási Áron. = K. L.: Vallani és vállalni. Bukarest, 1984. 96–103.

Ruffy Péter: A türelem ösvényén. 1985. Tamási Áron vallomása… [Interjú 1938-ban.] 138–145. – Tamási Áron utcája. 418–422.

Irodalmi munkásságáról

Általános értékelések, portrék

Németh László: Tamási Áron. = ProtSz 1927. 4. sz. 237–240.; N. L.: Készülődés. Bp. 1941. 95–99., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 195–199.

Erg Ágoston: Az erdélyi magyar irodalom. = 100 % 1928. okt., 1. sz. 28–29. [Tamási Áronról is.]

Fehér Gábor: Tamási Áron. = DebrSz 1928. 408–410., és Kelet, Észak, Dél. Bp. – Debrecen 1928. 107–109.

Szabó Dezső: Erdélyi szomorúság. = Előörs 1928. okt. 7. 30. sz. 7–10., és Sz. D. füzetek 1937. júl., 30. sz. 61–74. [Hatása Tamási Áronra.]

Szabó Dezső: Erdélyi tanulságok. = Előörs 1928. dec. 15. 39. sz. 7–10. [Tamási Áronra gyakorolt hatásáról és az erdélyi irodalomról.]

Szentimrei Jenő: Tamási Áron. = Híd 1928. márc. – ápr., 3–4. sz. 136–142.

Féja Géza: Tamási Áron. = Előörs 1929. júl. 13. 28. sz. 5–6.

Bisztray Gyula: Szépprózánk legújabb irányai. = MSz 1930. 10. köt. 356–368. [Tamási Áronról is.]

Féja Géza: A magyar ballada útja. = Előörs 1931. okt. 18. 42. sz. 1. [A balladai hangvétel hatása az új magyar prózára.]

Németh László: Tamási Áron. = Nyug 1931. 11. 307–310.; N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp. 1968. 146–151., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 333–337.

Nyigri Ime: Az igazság keresői. = Nszava 1932. jan. 22. 17. sz. 6. [Többek között Tamási Áronról.]

Katona, Eugene: La jeunesse hongroise dans lalittérature contemporaine. = NRH 1933. II. 712–717. [Tamási Áronról is.]

K. Grandpierre Emil: Tamási Áron. = ProtSz 1933. 2. sz. 74–77.

Kozocsa Sándor: Tamási Áron, a népies író. = Híradó 1933. 10. sz.

Németh László: Magyar irodalom 1932-ben. Három elbeszélő. = Tanú 1933. 4. sz. 238–241., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 423–427. [Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Gelléri Andor Endre.]

Katona, Eugene: Aaron Tamási. = NRH 1934. I. 61–65.

Katona Jenő: Két erdélyi író. Nyirő József és Tamási Áron. = MSz 1934. 20. köt. 143–153.

Kodolányi János: Egy nemzedék két világ között. Tamási Áron. = Szabadság 1934. dec. 2. 48. sz.

Reményi József: Regionalizmus és gyökértelenség. = Lit 1934. 161–163. [Hivatkozás Tamási Áronra és Nyirő Józsefre.]

Féja Géza: Az új népiség. = ErdHel 1935. 46–51. [Móricz Zsigmond, Ady Endre és Tamási Áron.]

Ignotus: Jegyzetek – írásról. = MH 1935. ápr. 14. 86. sz. [Tamási Áronról, Kassák Lajosról.]

Illés Endre: Tamási Áron. = BH 1935. ápr. 21. 91. sz. 18.

József Attila: Új szellemi front. = Szoc. 1935. 198–204.; J. A. összes művei. 3. köt. Bp. 1958. 157–166. [Tamási Áronról is.]

Kállai Miklós: Metafizika az irodalomban s a magyar irodalom „metafizikátlansága”. = Vig 1935. 1. sz. 19–34. [Tamási Áronról is.]

Nagy Dániel: Az erdélyi magyar irodalom tizenöt éve. = Napk 1935. 43–46. [Tamási Áronról is.]

Tiszay Andor: Regényalakok akik társadalmi formákon kívül állnak. = ViSz 1935. 6. sz. 1–6. [Tamási Áron Ábeljéről is.]

Babits Mihály: Jégtörő Mátyás. = ErdHel 1936. 3. sz. és B. M.: Írók két világháború között. Bp. 1941. 149–154. és B. M.: Esszék, tanulmányok. 2. köt. Bp. 1978. Népmese és regény címmel.

Rass Károly: A mi regényirodalmunk. = Múzeum [ErdMúz] 1936. 245–273. [Többek közt Tamási Áron.]

I. Szemlér Ferenc: Tamási Áron. = Mság 1936. 256. sz.

Alszeghy Zsolt: Tamási Áron. = NÚ 1937. 233. sz.

Bóka László: Nyirő, Tamási, Szántó György. = Új Szellem 1937. 10–11. sz. 21–22.

Kerékgyártó Imre: Kelet térhódítása a magyar irodalomban. = KatSz 1937. 349–354. [Tamási Áronról is.]

Szirák Ferenc: A paraszt és a parasztélet rajza regényirodalmunkban. = KatSz 1937. 455–470. [Tamási Áronról is.]

Ernyei Gáspár: Szűzmáriás királyfi. = Nyug 1938. I. 175–180.

Zweig Anikó: Két erdélyi író. = PN 1938. febr. 19. 40. sz. 16. [Tamási Áron és Nyirő József.]

Féja Géza: Erdélyi hitvallás. = SzabSzó 1939. okt. 29., 3. [Tamási Áronról és az erdélyi írókról.]

Juhász Géza: Tamási Áron. = DebrSz 1939. 168–172.

Murányi Győző: Egy választott nép külön irodalma. = EV 1939. 4. sz. 23–26. [A székelység tükröződése Nyirő József, Tamási Áron műveiben.]

Balogh Edgár: Az erdélyi szegénység írói. = MNemzet 1940. nov. 24. 252. sz. 7. [Kós Károly, Reményik Sándor, Tamási Áron művészetéről]

Gombos Gyula: Új ország felé. Tamási Áron. = MÚt 1940. szept. 26. 39. sz. 2.; G. Gy.: Álom az országról. Bp. 1941. 55–58.

Heszke Béla: Népiség az új európai irodalomban. = Vasárnap 1940. 186–190. [Utalás Tamási Áron műveire.]

Koczogh Ákos: Tamási Áron. = MÉ 1940. 10. sz. 6–8.

Lovass Gyula: Tamási Áron útja. = MSz 1940. 37. köt. 94–104.

Németh László: Hol vagy ember? = Híd 1940. nov. 22. 9. sz. 13–14.; N. L.: Kisebbségben. Bp. 1942. 2. köt. 180–187. [Tamási Áronról és Tompa Lászlóról.]

Fényi András: Tamási Áron. = MKultsz 1941. szept. 15. 9. sz. 200–201.

Tóth Béla: Tamási Áron. = ÚjÉ 1941. 3. sz. 89–92.

Balogh Edgár: Az irodalmi transzilvánizmus keletkezéséhez. = Az Ország Útja 1942. 6. sz. 170–173.

Szabédi László: Tamási novellái. = Termés 1942. ősz, 104–111.; Sz. L.: Ész és bűbáj. Bp. 1943. 92–102.

Bözödi György: A népiség az erdélyi irodalomban. = Termés 1943. tél, 70–77. [Szabó Dezső, Nyirő József, Tamási Áron, Gyallay Domokos.]

Juhász Géza: Ragyog egy csillag. = J. G.: Népi írók. Bp. 1943. 38–45.

Koczogh Ákos: Aaron Tamási. Dichter der Szekler. = Ung 1943. 577–582.

Várkonyi Nándor: A mesebeli harmadik fiú. Tamási Áron költői útja. = Írott Kő 1943. 5. sz. 1–2.

Baránszky-Jób László: Tamási Áron. = So 1944. 327–335.

Erőss Alfréd: Metafizika az irodalomban. = Termés 1944. nyár, 86–107. [Tamási Áronról is.]

Tamási Áron. = Irodalompártoló Társ. Évk. 1944. 119–121.

Kádár Erzsébet: Méz és bors. = KépV 1945. 20. sz.

Remenyi, Joseph: Aron Tamasi, the Transylvanian Regionalist. = The American Slavic and East European Review 1946. 14–15. sz. 135–149. Klny. is.; R. J.: Hungarian Writers and Literature. Modern Novelists, Critics, and Poets, New Brunswick. New Yersey 1964. 424–436.

Budai Péter: Mezei próféta születik Parádon. = Színház 1947. 42. sz. 14–20.

Kósa János: Modern katolikus irodalmunk. = Vig 1947. 41–46. [Tamási Áronról is.]

Stób Zoltán: Az elkallódott Mezei próféta. = Képes figyelő 1947. júl. 5. 27. sz.

Vass László: Tamási Áron. = FüggMo 1947. 5. sz.

Vitányi János: Tamási Áron ötven éves. = Esti SzabSzó 1947. szept. 21. 215. sz. 5.

Für István: Tamási Áron. = F. I.: A magyar irodalom országútján. 2. köt. Szeged 1948. 271–272.

Illés Endre: Tamási Áron. = Irodalmi Diáknaptár 1948. 96–97.

Körössényi János: Egy magyar íróról. = Úttörő 1956. júl., 22–23.

Tompa László köszöntője. Marosvásárhely, 1956. okt. 11. = Utunk 1956. okt. 19. 42. sz. [Elhangzott az Igaz Szó irodalmi estjén.] és Alf 1974. 12. 41.

Nagy Sándor: A nagy székely mesemondó 60 éves. = Hétfői Hírek 1957. szept. 23. 21. sz.

Szabó Zoltán: Tenger és tengerszem. (Tamási Áronról.) = ÚjLátóh 1961. 97–110. és Sz. Z.: Ősök és társak Bern, 1984.

Tóth Dezső: Mai életünk, újabb regényeink. = T. D.: Életünk, regényeink. Bp. 1963. 62–88. [Többek között Tamási Áron.]

Féja Géza: Tamási Áron. = ÚÍ 1964. 237–241, 357–363.

Czine Mihály: Tamási Áron. = ÚÍ 1965. 5. sz. 101–107. és Cz. M.: Nép és irodalom 1. köt. Bp., 1981. 269–284.

[Bajor Nagy Ernő] B. N. E.: Búcsúzunk Tamási Árontól. = SzabFöld 1966. jún. 5.

Balogh Edgár: Mint sziklára szállott hegyi madár. = Kor 1966. aug., 8. sz. 1158–1164.

Báránszky-Jób László: Tamási Áron. = Alf 1966. 12. sz. 52–60. és B.-J. L.: Élmény és gondolat. 1978.

Bogdánfi Sándor: Tamási Áron. = MSzó 1966. máj. 28. 144. sz.

Cseres Tibor: „Ragyog egy csillag.” = ÉI 1966. jún. 4. 23. sz. 7. és Cs. T.: Felhők fölött száll a sas. Bp., 1963. 201–202.

Czine Mihály: Bölcső és írás. = Kort 1966. 1213–1217. és Cz. M.: Nép és irodalom 1. köt. Bp., 1981. 285–292.

Fábián Gyula: Búcsú Tamási Árontól. = Kort 1966. 1159–1160.

Féja Géza: Halotti beszéd. = Kort 1966. 1203–1204.; F. G.: Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 240–243.

Galambos Lajos: Búcsú Tamási Árontól. = ÚÍ 1966. 7. sz. 5–6.

Hajdu Győző: „Ha igazság, harmatozzék.” Emlékezés Tamási Áronra. = ÚjÉ (Marosvásárhely) 1966. júl 14. sz. 16.; H. Gy.: Műhely. Bukarest 1957. 421–423.

Héra Zoltán: Tamási Áron. = Nszab 1966. máj. 27. 124. sz. 9.

Illés Endre: Vallomás Tamási Áronról. = ÉI 1966. jún. 11. 24. sz. 2.; I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 361–364.

Juhász Ferenc: Tamási Áron ravatalánál. = ÚÍ 1966. 7. sz. 3–4.; J. F.: Mit tehet a költő? Bp. 1967. 40–42.

Juhász Géza: A rengetegtől a bolyig. (Tamási Áron halálára.) = Alf 1966. 10. sz. 55–58.

Juhász Géza: Tamási Áron. = Nagyv 1966. 1115–1116.

Katona Jenő: Tamási Áron. = Ktáros 1966. 409–411.

László Miklós: „Világló éjszaka.” Egy elmaradt interjú helyett. = EstiH 1966. máj. 31. 127. sz.

Major Ottó: Világló éjszaka. = Tük 1966. jún. 7. 23. sz. 18.

Mocsár Gábor: Tamási Áron. = Ttáj 1966. 597.

B. Nagy László: The Last Magician: Áron Tamási. = NHQu 1966. 24. sz. 70–75.

Ruffy Péter: Meghalt Tamási Áron. = MNemzet 1966. máj. 27. 124. sz. 4.

Sőni Pál: Tamási Áron. = Utunk 1966. jún. 3., 10. és S. P:.: Írói arcélek. Bukarest, 1981. 134–139.

Sütő András: Tamási Áron halálára. = IgSzó 1966. I. 827–829.

Szabó Zoltán: Búcsú Tamási Árontól. = IÚ 1966. jún. 15. 3–4.

Szénási Sándor: Tamási Áron emlékezete. = TheolSz 1966. 240–241.

Tanka János: A könyvtárak sohasem gyászolnak? = Ktáros 1966. 483. [Tamási Áron halálára.]

Timár Máté: Requiem helyett vallomás. Búcsúvétel Tamási Árontól. = Vig 1966. 455–460.

Tüskés Tibor: „Én elmegyek közületek…” Tamási Áron halálhírére. = Je 1966. 845–847.

Veres Péter: Áron. = ÉI 1966. jún. 4. 23. sz. 7.; V. P.: Jelenidő. Bp. 1968. 108–111.

Bogdánfi Sándor: Emlékezés Tamási Áronra. = Mszó 1967. máj. 28. 143. sz. 13.

Veres Péter: Áron. = ÉI 1966. jún. 4. 23. sz. 7. és V. P.: Jelenidő. Bp. 1968. 108–111.

Fodor Ilona: Tamási Áron és Kodály Zoltán. = Kort 1967. 1462–1463.

Illés Endre: Bevezető sorok egy félbeszakadt vallomáshoz. = Tamási Áron: Vadrózsa ága. Bp. 1967. 5–20.; I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 372–382.

Szabó Zoltán: Rendkívüli ember. = ÚjLátóh 1967. 289–301.

Izsák József: Tamási Áron Vázlat a felszabadulás előtti pályaképhez. = IgSzó 1968. I. 378–401.

Kántor Lajos: Népiség – mítosz – novella. = Utunk 1969. 28. sz. 6–8.; K. L.: Alapozás. Bukarest 1970. 225–237. [Tamási Áron – Nyirő József – Kacsó Sándor.]

Faragó József: Egy Tamási-novella népmesei forrásai. = Kor 1970. 765–769. [„Szorgalmas tojás.”]

Féja Géza: Tamási Áron. = F. G.: Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 215–239.

Féja Géza: Tamási Áron emlékezete. = F. G.: Lázadó alkonyat, Bp. 1970. 244–249.

Illés Endre: Egy jégtörő szellem. = I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 361–382.

Szalay Károly: Tamási humoros világa. = Kort 1970. 1811–1818.

Szalay Károly: A vallásosság ábrázolása Tamási Áron műveiben. = Vil 1970. 298–304.

Szigeti Endre: Tamási Áron vallásos szemléletéhez. = ÚjEmb 1970. 1256. sz. 3. [Hozzászólás Szalay Károly cikkéhez.]

Balogh Edgár = IgSzó 1971. 6. sz. 818–819. [Tamási Áron öt éve halt meg.]

Izsák József: =A Hét 1971. 22. sz. 6. [Tamási Áron öt éve halt meg.]

Kántor Lajos = Utunk 1971. 22. 4.

Ablonczy László: Emlékmű Farkaslakán. = Fo 1973. 1. sz. 63–65. és A. L.:A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 1997. 9–13.

Balogh Edgár: Biztató Tamási Áron kutatására. = Ttáj 1972. 9. sz. 60–64. és B. E.: Magyarok, Románok, szlávok. Bukarest, 1986. 126–133.

Banner Zoltán: Üzenet és emlék. Interjú Szervátiusz Jenővel és Szervátiusz Tiborral. = Utunk 1972. 40. sz. 7. [A farkaslaki Tamási-emlékműről.]

Becse Antal = Művelődés 1972. 11. sz. 10. [Tamási Áron 75 éve született.]

Beke György: Kőbe vésett Ábelek. Farkaslakán felavatták a két Szervátiusz Tamási-emlékművét. = A Hét 1972. 39. sz. 3.

Benczur Zsuzsa = MNemz 1972. szept.19. 4. [Tamási Áron 75 éve született.]

Beniuc, Mihai: Egy nagy realista író. = A Hét 1972. 38. sz. 4–5.

Cseres Tibor: Tamási Áron arcai. = ÉI 1972. 38. sz. 15.

Czine Mihály: Tamási Áron világa. = Nszava 1972. szept. 16. 8. és Nszava 1987. szept. 19. 9.

Farkas Árpád = IgSzó 1972. 9. sz. 374–376. [Tamási Áron 75 éve született.]

Hargreaves, Susan: Abel alone. = MNyr 1972. 4. sz. 439–441. [Az Ábel a rengetegben angol fordításáról. ]

Héra Zoltán = Nszab 1972. szept. 20. 7. [Tamási Áron 75 éve született.]

Jékely Zoltán: Bogáncs és babér Tamási Áron írói útján. = Kort 1972. 12. sz. 1979–1981. és J. Z.: A Bárány Vére. Bp. 1981. 260–265. [Emlékbeszéd.]

Kántor Lajos: Két csillag. Realizmus vagy avantgarde? = Üzenet 1972. 3. sz. 167–174.

Mátyás István = Nszava 1972. okt. 3. 2. [Tamási-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.]

Móricz Virág: Ábel a temetőben. = ÉI 1972. 46. sz. 8.

Olariu, Constantin: Csillagok alatt. = IgSzó 1972. 10. sz. 623–626. [Elhangzott Farkaslakán 1972. szept. 24-én.]

Ruffy Péter = MNemz 1972. okt. 5. 4. [Tamási-emlékkiállítás Petőfi Irodalmi Múzeumban.]

Szemlér Ferenc= A Hét 1972. 38. sz. 4. [Tamási Áron 75 éve született.]

Taxner Ernő = Napj 1972. 11. sz. 9. [Tamási Áron 75 éve született.]

Jordáky Lajos: Virrasztás. Üzenet Tamási Áronnak. = J. L.: A szocialista irodalom útján. 1973. 119–121. [Tamási Áron Virrasztás c. tanulmánygyűjteménye kapcsán. Nszava 1943.]

Lovass Gyula: Tamási Áron útja. = L. Gy.: Kilenc hős visszatér. Bp. 1973. 429–445. [MSz 1940.]

Pomogáts Béla: Szerkezet és jelentés egy Tamási-novellában. = Korunk 1973. 11. sz. 1674–1679. és P. B.: Magyar girondisták. Bp. 1993. 93–103. [Tamási Áron: Ördögváltozás Csíkban.]

Szénássy Zoltán: Soha le nem hulló csillag. Tisztelgés Tamási Áron emléke előtt. = Hét 1973. 18. sz. 10.

Balogh Edgár: Mint sziklára szállott hegyi madár. = B. E.: Mesterek és kortársak. Bukarest, 1974. 325–351. [Korábbi (1943–1972) cikkek egybefoglalása. 4. fejezete korábban ugyanezen a címen: Korunk 1966. 8. sz. és B. E.: Dunavölgyi párbeszéd. 1974. 509–517.]

Forgácsné Tálos Margit: A Helytelen világ motívumainak vándorútján. Egy Tamási-novella elemzése. = Alf 1974. 12. sz. 66–69. [Tamási Áron: Helytelen világ.]

Görömbei András: Az ábeli létforma titkai. = Alf 1974. 12. sz. 48–55. és G. A.: „Ki viszi át…?” 1986. 44–60. [Műelemzés: Ábel a. rengetegben.]

Horváth Arany: Tamási színművei a romániai magyar műkedvelők ajkán. = Alf 1974. 12. sz. 85–87.

Izsák József: Faun-motívum egy Tamási-novellában. = Alf 1974. 12. sz. 62–65. [Tamási Áron: Kivirágzott kecskeszarvak.]

Pomogáts Béla: Szerkezet és jelentés Tamási Áron korai elbeszéléseiben. = Alf 1974. 12. sz. 55–62. [Ördögváltozás Csíkban; Hajnali madár; Erdélyi csillagok.]

Sütő András: Ábel kacagása és szomorúsága. – Tamási Áron rendes feltámadása. [Emlékbeszéd Farkaslakán, 1972. szept. 24-én. = Alf 1974. 12. sz. 18–19. és S. A.: Istenek és falovacskák. 1973. 7–22.

Szabó László: Történeti tükör-e a „Hazai tükör”? = Jászk 1974. 3–4 sz. 163–172. [Tamási Áron: Hazai tükör.]

Tompa László köszöntője Tamási Áronhoz. = Alf 1974. 12. sz. 41. [Utunk 1956.]

Izsák József: Egy Tamási-novella képszerkezete. = It 1975. 1. sz. 162–179. [Tamási Áron: Rendes feltámadás.]

Magyari Lajos: Bölcső és Bagoly. Irodalom és iskola. = IgSzó 1975. 4. sz. 350–351.

Sőni Pál: Nagy István és Tamási Áron novellatípusai. = Utunk 1975. 41. sz. 2–3. [Részlet készülő monográfiából.]

Szakolczay Lajos: Eszmélkedésünknek része. Jegyzetlapok Tamási Áronról. = Üzenet 1975. 8. sz. 571–575.

Szemlér Ferenc: Tamási Áron. = Sz. F.: Személyes ügy. 1975. 208–210.

Vati Papp Ferenc: Tamási Áron. = Írók, képek. 2. köt. 1975. 274–285.

Zoltán Ildikó: Egy Tamási-novella stílusa. = NyelvIrodKözl 1975. 1. sz. 25–35. [Tamási Áron: A legényfa kivirágzik.]

[Hegedűs Lóránt] h. l.: Tamási Áron halálának 10. évfordulójára. = TheolSz 1976. 11–12. sz. 379–380.

Izsák József: Mesén innen – mesén túl. Tamási népiségének folklórelemei. = IgSzó 1976. 6. sz. 520–523.

Szalai Ágnes: Tamási Áron: Szép Domokos Anna. = Stilisztikai elemzések, 1976. 67–99.

Szász László: Portrévázlat „a másik” Tamásiról. = Korunk 1976. 11. sz. 816–823.

(tóth): Tamási Áronról, halálának jubileumán. = ÚjEmb 1976. 23. sz. 4.

Viant Katalin: Tamási Áron: Népszakértők. = Stilisztikai elemzések. 1976. 101–128.

Nyolcvan éve született Tamási Áron (1977)

Bajor Nagy Ernő = SzabFöld 39. sz. 11.

Béládi Miklós = Kr 9. sz. 11.

Bodnár György = Alf 9. sz. 75–76.

Czine Mihály = CsongrádmH szept. 18. 8.

Für István = Délmo szept. 20. 4.

Jékely Zoltán = Napló dec. 10. 7.

Kovács Imre = Lobogó 25. 17.

Lukácsy András = MH szept. 18. 9.

Nemerkényi Antal = Múzsák 3. sz. 20–21.

Pál József = Nógrád szept. 28. 4.

Simon Gy. Ferenc = KépÚ 38. sz. 12.

Szabó András = EgyL 18–19. sz. 11.

Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 34. sz. 3.

[Tóth János](- -) = BpRundschau 39. sz. 10.

Tamás Menyhért = Nszava szept. 20. 5.

Turczel Lajos = Hét 38. sz. 11.

Cs. Varga István = Népújs szept. 18. 8.

- := Nszava szept. 21. 5.

- : PetőfiN szept. 25. 5.

 

Czine Mihály: Tamási Áron vonzásában. = Ttáj 1977. 9. sz. 76–82. és Cz. M.: Nép és irodalom. Bp. 1981. 1. köt. 293–304.

 

Eőry Vilma: A prózaritmus Tamási Áron novelláiban. [Harmat és vér. 1945–1957.] =AIuv 1977. 2. sz. 111–114.

Gálfalvi Zsolt: A hűség ábrája. = A Hét 1977. 38. sz. 5.

Kántor Lajos: Tamási Áron: A bölcső és környéke. = Utunk 1977. 38. sz. 2.

D. Molnár István: Lengyel vélemények Tamási Áronról. = Alf 1977. 10. sz.101–102.

Pomogáts Béla: A szülőföld költészete. Tamási Áron: Bölcső és Bagoly. (1953). = P. B.: Regénytükör. 1977. 35–44.

Báránszky-Jób László: A próza költője. = B. J. L.: Élmény és gondolat. 1978. 303–324.

Fenyő István: Tamási Áron publicisztikájáról – az írói publicisztikáról. = F. I.: Magyarság és emberi egyetemesség. 1979. 772–775.

Kántor Lajos: Két Tamási-modell. = NyelvIrodKözl 1979. 1. sz. 3–14. [Szép Domokos Anna; Erdélyi csillagok.]

Kántor Lajos: Tamási két közelítésben. = K. L.: Korváltás. 1979. 106–114.

Kántor Lajos: A Dunánál történetéhez. József Attila és Tamási Áron. = MNemz 1980. okt. 12. 11.

Kántor Lajos: „Múltunk mind össze van torlódva”. [József Attila, Tamási Áron és a Brassói Lapok.] = A Hét 1980. 16. sz. 5, 6.

Szalay Károly: Bálanyák a Prófétaképző főiskolán. 1980. [A befejezett barát és társai. Tamási humoros világa. 73–90. – Bambuc ördög Csíkban. Tamási mítikus világa. 91–111.]

Kántor Lajos: József Attila a Brassói Lapokban. [Találkozása Tamási Áronnal.] = Lit. 1981. 1–2. 244–253.

 

Kántor Lajos: Líra és novella. A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Bukarest, Kriterion, 1981. 157 l.

 

Ism.:

Cs. Gyímesi Éva: A sólyom-elmélettől a Tamási-modellig. Utunk, 1982. 19. 1–4.

 

Dávid Gyula: „… a magyarság bennünk nem jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot”. Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához. = Ttáj, 1982. 3. 30–37.

 

Kántor Lajos: Tamási Áron három arckép tükrében. = Korunk, 1982. 1. 57–59. [Tamási Áron írása Móricz Zsigmondról (1942), Bánffy Miklósról (1948), József Attiláról (1955). Szövegközléssel.]

Péter László: Ábel Szegeden. = P. L.: Szegedi örökség. 1983. 506–510.

Cs. Varga István: Tamási Áron kritikai fénytörésben. = HevSz. 1983. 3. 49–52.

Gáll Ernő: Tamási Áron és az erdélyi népi irányzat. (1–3.) = A Hét, 1983. 10. 4.; 11. 4.; 12. 5–6.

Oláh Tibor: Csalóka-e a szivárvány? = ÚjÉlet, 1986. 7. 14–15.

P. Eőry Vilma: Az epikai mű elemzésének kérdéséről. = MNy, 1986. 1. 53–65.[Tamási Áron: Világló éjszaka.]

Béládi Miklós: Tamási Áron. = B. M.: Arcképvázlatok. Békéscsaba, 1987. 24–26.

Bertha Csilla: Mythical vision: parallels between the drama of W. B. Yeats and Áron Tamási. = ALitt, 1987. 1–2. 113–138.

Bertha Zoltán: Léttudat és meseregény. Szempontok Tamási Áron világképéhez. = Alf, 1987. 9. 53–63.

Ferenczy Isván: Tamási Áron közelében. = FilmSzínhMu, 1987. 38. 26–27.

Gáll Ernő: Tamási Áron és az erdélyi népi irányzat. = G. E.: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. 1987. 144–163.

Görömbei András: Vázlat Tamási Áronról. = Alf, 1987. 9. 42–52.

Bertha Csilla: An Irish and a Hungarian model of mythical drama. W. B. Yeats and Áron Tamási. = Literary interrelations. Vol. 2. Comparison and impact. Tübingen, 1987–1988. 85–93.

Bertha Zoltán: Sors és mítosz. (A Szűzmáriás királyfi világképének fő vonásai.) = Életünk 1988. 6. sz. 534–549.

Ablonczy László: A bölcsőtől a koporsóig. Beszélgetés Szőts Istvánnal. = Ttáj 1991. 6. sz. és A. L.: A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 1997. 29–54.

Bertha Zoltán: Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszán. = Ttáj 1991. 6. sz. 3–10. és B. Z.: Gond és mű. 1994. 7–18. [Liturgikus szerkezet, szakrális nő, himnikus nyelv.]

Dávid Gyula: Tamási Áron rendes feltámadása. = Hitel. 1991. 13. sz. 22–23. és Látóhatár 1991. 8. sz. 99–103.

Kristó Nagy István: Író a rengetegben. = Kvilág 1991. 6. sz. 10.

Nagy Pál: Felejthetetlen találkozások. = Ttáj 1991. 6. sz. 47–52.

Németh László: Tamási Áron. = ErdMság 1991. 6. sz. 26.

Páskándi Géza: Áron ága kivirágzik. A racionalista pragmatikus és utilitarista író. I.–II. = Ttáj 1991. 6. sz. 11–20. 7. sz. 34–50.

Pomogáts Béla: „Fortélyos párbeszéd”. (Tamási Áron Ördögváltozás Csíkban.) = Művelődés 1991. 5–6. sz. 48–49.

Z. Szalai Sándor: Korváltás idején. Részlet egy új Tamási-pályaképből. = Ttáj 1991. 6. sz. 42–46. és Z. Sz. S.: „Hit a harcban, remény a bajban.” Bp. 1991. 165–184.

Tamás Menyhért: Huszonöt éve halt meg Tamási Áron, a lélekindító. = Holnap 1991. 5. sz. 4.

Tímár Máté: A fejedelem napáldozatja. = Kőrösi Műhely 1991. 1. sz. 2–3.

25 éve. = Művelődés 1991. 4. sz. 48.

Bölöni Domokos: Az élet új kőtáblái. = Hitel 1992. 3. sz. 63–65.

Devich Márton: Ábel álomvilága a Hargitán. Magyar-román tévéfilm Tamási Áron könyvéből. = MNemz 1992. 38. sz. 10.

Ottlik Géza: Valóság és látomás. = Köztársaság 1992. 31. sz. 91–92. [Elhangzott a Magyar Rádióban 1946. aug. 14-én. Többek közt Tamási Áronról.]

[Babiczky Klára?] b-y: Tiszta beszéd. Emlékezés Tamási Áronra. = MFórum 1993. 24. sz. 9.

Gróh Gáspár: Ördögváltozás Csíkban. = MFórum 1993. 27. sz. 29. [Tamási Áron elbeszélései tévéfilmen.]

Jékely Zoltán: „Táltos volt.” Tamási Áron emlékére. MFórum 1993. 24. sz. 9.

Tasnádi Attila: Félidőben az Ábel-film. = MFórum 1993. 24. sz. 9.

Tóbiás Áron: Ábel hazalátogat. = MNemz 1993. 6. sz. 11. [Interjú Jakab Zsigmonddal, Farkaslaka tudós állatorvosával.]

Albert Zsuzsa: Legenda Tamási Áronról. = Látó 1994. 5. sz. 78–86. és A. Zs.: Irodalmi legendák, legendás irodalom. Bp 1994. 406–412.

Bertha Zoltán: Sors és kín metafizikája Tamási Áron első jelentős novellájában. = Studia Nova 1994. 2. sz. 227–244. [Szász Tamás, a pogány (1922.)]

Bertha Zoltán: Egy elfeledett Tamási-regény: Magyari rózsafa. = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. Bp. 1994. 406–412.

Bori Imre: Csodálatos érdemes művésze a magyar szónak. = MSzó 1994. 59. sz. 8. [Székelykevén a falu könyvtárát Tamási Áronról nevezték el.]

K. Jakab Antal: Tamási Áron = Helikon 1994. 2. sz. 11.

Kelemen Sándor: Szeptembertől Szent Mihály hava – őszelő. = NyugMság 1995. 9. sz. 6. [Megemlékezés Tamási Áronra, aki szept. 20-án született.]

Szeghalmi Elemér: Fejedelem és író. = Literátor 1994. 5. sz. 44–48.

Kovácsné József Magda: Írói névadás Tamási Áron novelláiban. Farkaslaka és a környező havasalji települések névadásának összefüggésében. = Magyar Nyelvjárások. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Évkönyve. Debrecen, 1995. XXXII. 73–77.

Szeghalmi Elemér: Tamási Áron = Sz. E.: Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. 1995. 61–64.

Dávid Gyula: Harmadnapon halottaiból feltámada. = Helikon (Kolozsvár) 1996. 12. sz. 1–2.

Druzsin Ferenc: Tamási Áron. = Ötven nagyon fontos gyerekkönyv. 1996. 184–188. [Ábel a rengetegben.]

Görömbei András: Vázlat Tamási Áronról. = G. A.: A szavak értelme. 1996. 69–83.

Viola József: Tamási Áron képmása. [Horoszkóp.] = Életünk 1996. 9. sz. 909–912.

Ablonczy László: Virágcsokor helyett. = Háromszék 1997. szeptember 20. l., 4–5 és A. L.: A szivárvány alatt. Sepsiszentgyörgy, 13–22.

Ablonczy László: A mágikus szavak igazsága. Száz éve született Tamási Áron = MNemz 1997. szept. 20. és AmerikaiMSzó 1997. 16. sz. 5.

Ablonczy László: Tamási Áron karácsonyai. = RefLapja 1997. 51. sz. dec. 21. 4.

Ábrahám Zoltán: Száz éve született Tamási Áron. = Prágai Tükör 1997. 5. sz. 65–66.

Bata Imre: A százesztendős Tamási Áron. = ÉI 1997. 40. sz. 6.

Beke György: Tamási Áron diákévei. = Új Horizont 1997. 4. sz. 107–111.

Czegő Zoltán: Tamási Áron nemzetbe költözött. = Hitel 1997. 9. sz. 83–85.

Dávid Gyula: Író a közéletben. = Kaleidoszkóp 1998. január 10–11.

Dávid Gyula: A Tamási-centenárium után. = Művelődés 1997. 11. sz. 11–12.

Dratsay Zsigmondné: Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi (1928) és Zöld ág (1948) című regényei = ÚjPedSzle 1997. 11. sz.

Farkas László: A költő Tamási Áron. = Tekintet 1997. 4–5. sz. 79–81.

Hajdu Győző: Hirtelen rajz – a szeretet falára akasztva. Együtt (Bukarest) 1997. szeptember. 2. [Tamási Áron 1956-ban Marosvásárhelyen.]

Jakab Gábor: Száz éve született Tamási Áron. = Távlatok 1997. 5. sz. 655–658.

Kiss Károly: Áron a jégverésben. = MNemz 1997. okt. 18. 19.

Monoszlóy Dezső: Isten veled, Áron – köszöntlek, Ábel! = Helikon /Kolozsvár/ 1997. 18. sz. 2.

Nagy Gáspár: Nincs módunk kitérni a hűség elől. = MNemz 1997. okt. 4. 18.

Pálfy G. István: Magyar ember volt. =ÚjMo 1997. szept. 19. 3.

Sütő András: Tamási Áron emlékezete. = MNemz 1997. okt. 4. 18. és Kaleidoszkóp 1998. január. 5–8.

Sz. Dévai Judit: Eszméltetők. Vázlat a magyar valóságirodalom hőskoráról. = A Falu 1997. ősz. 33–37. [Tamási Áronról is.]

Szakolczay Lajos: Az ördög Háromszéken, avagy Tamásival Sepsiszentgyörgyön. = Kort 1997. 12. sz. 91–99.

Szatmári László: Tamási Áron centenárium. = Művelődés 1997. 11. sz. 10–11.

Tamás Menyhért: Tamási-triptichon. = Kort 1997. 12. sz. 13–14.

Taxner-Tóth Ernő: Száz éve született Tamási Áron. = MFelsőoktatás 1997. 7. sz. 42.

Tibori Szabó Zoltán: Sajátosan erdélyi lélek. = Kanadai Magyar Élet 1997. 4. sz. 10.

- : Tamási Áronra emlékezünk. = ÚjMo 1997. okt. 27. 10. [Tamási-napok Székelyudvarhelyen.]

- : Beszédes út hazafelé. ÚjMo 1997. okt. 27. 10. [Tamási-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.]

- : Tamási Áronra emlékezve. = AmerikaiMSzó 1997. 21. sz. 5.

Bágyoni Szabó István: A székely tutajos. = Napi Magyarország 1998. december 31.

Bertha Zoltán: Transzszilvanizmus és népiség. Tamási Áron társadalmi nézeteiről. = A népi mozgalom és a magyar társadalom. 1998. 198–202.

Pomogáts Béla: Erdély márciusa. Az 1848-as forradalom emléke az erdélyi irodalomban. = Művelődés 1998. május.

Tamás Menyhért: Áron az időben. = Európai Utas 1998. 3. sz. 56–57.

Bodnár György: Ábel az utókorban. = B. Gy.: Jövő múlt időben. Bp. 1998. 248–250.

Éltető József: Ábel a rengetegben. = Ötven nagyon fontos regény. 2. módosított kiad. 1998. 250–257.

Lőrincz György: Tamási, te csillag! = L. Gy.: Zajlásban. Székelyudvarhely, 1998. 5–6.

Szász László: Portrévázlat a „másik Tamásiról”. = Sz. L.: A műhely hiánya. Nagykőrös, 1998. 9–26.

Bertha Zoltán: „Világirodalmi költő, székely Homérosz.” Németh László Tamási Áronról. = Németh László irodalomszemlélete. (Szerk. Görömbei András.) Debrecen, 1999. 66–82.

Görömbei András: Sors és mítosz Tamási Áron művészetében. = G. A.: Létértelmezések. Miskolc, 1999. 59–73.

Zámbó Illés: Farkaslaka. = MSzó 1999. dec. 29. 10. [Tamási Áron szülőfalujáról.]

Czigány Lóránt: A politikai textológia. = Kortárs 2001. május.

Cseke Péter: Omló partok gátkötői. Németh László, Jancsó Béla, Tamási Áron = Kortárs 2001. 1. sz.

Bodor Béla: Ábel a redakcióban. = Élet és Irodalom 2003. 2. sz.

Fábián Gyula: Tamási Áron sokszor érkezett haza. = MNemz 2004. szeptember 1. 15.

Nagy Pál: Levelek világa. = Hargita Népe 2004. június 11.

Ács Margit: A Társas Én utazása az Indivíduumok Földjén. Adalékok „népi író” fogalmához. = Kortárs 2005. 2. sz. 78–91. [Tamási Áronról is.]

Tamási Áron.  (Összeállítás Tamási Áron halálának 50. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2015/4. 111 p.

Drámái

Hunyady Sándor: Négy erdélyi színdarabhoz. = Mo 1936. nov. 12. 259. sz. 9. és H. S.: Álmatlan éjjel. Bp. 1970. 228–231. /A drámaíró Tamási Áronról is./

S. Nagy Sándor: Erdélyből indult el az új színpadi műfaj. = ErdSz 1939. 11–12. sz. 2–3. /Tamási Áron színműveiről is./

Németh László: Tamási „játékai”. = MCsill 1942. II. 403–407., és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Possonyi László: Színházi krónika. = Vig 1942. 238–242. [Tamási Áron, Bibó Lajos, Kodolányi János.]

Zsikó Gyula: Műkedvelés vagy magyar játékszín? = So 1944. 570–576. / Nyirő József, Babay József, Tamási Áron népi játékai./

Osváth Béla: Tamási Áron költői játékai. = Kort 1969. 1640–1645.

Jancsó Miklós: A novellista dramaturgiája. = Kor 1969. 968–970. /Tamási Áron színpadi műveiről./

Kocsis Rózsa: Tamási Áron játékai. = Kort 1969. 1640–1645.

Ónodi Zoltán: A modern magyar dráma spanyolul. = ÚjLátóh 1969. 4. sz. 374–375.

Pomogáts Béla: Tamási Áron népi színpada. = Fo 1970. 5. sz. 374–375.

Molnár Gál Péter: Tamási Áron kidönti a falat. = Kort 1973. 8. sz. 1300–1308.

Ablonczy László: A drámaíró kibontakozása. = Alf 1974. 12. sz. 70–75.

Ablonczy László: Az Énekes madár „röppenései”. Tamási Áron drámájának színházi múltja. = HBNapló 1976. márc. 25. 4.

Beke Sándor: A hagyománytisztelet fékező hatása Tamási Áron Énekes madár című népi játékának fejlődésére. = IrodSz 1977. 2. sz. 178–181.

Pálfy G. István: Tamási Áron mai színháza. = Ttáj 1977. 9. sz. 82–89.

Salamon András: Tamási színművei a bölcső környékén. = Művelődés 1977. 12. sz. 7–10.

Csányi László: Tamási Áron színháza. = ÚjÍ 1980. 1. sz. 54–58.

Ablonczy László: Dráma – színpadra. Tamási Áron: Ördögölő Józsiás. = Alf 1981. 8. sz. 93–95.

Salló László: A színműíró Tamási Áron. = Ktár 1981. 2. sz. 23–24.

Ablonczy László: Az Énekes madár változatai. = Alf 1984. 8. sz. 56–62.

Bertha Csilla: A mítikus-költői dráma két változata: W. B. Yeats és Tamási Áron játékai. = AAcadPaedEger 1984. 17. köt. 391–403.

Salló László: A színműíró Tamási Áron. = IgSzó 1986. 2. sz. 183–185.és Iskolakultúra 1993. 18. sz. 77–78.

Nagy Pál: „Másként színház.” = IgSzó 1987. 1. sz. 76–79.

Páll Árpád: Tamási Áron lírai játékai. = P. Á.: Színházi világtájak. Bukarest, 1987. 230–239.

Salló László: Tamási Áron színpadi játékai. Bukarest, 1991. 151 l.

Bertha, Csilla: Mythic Vision in W. B. Yeats’s and Áron Tamási’s Plays. = Csilla Bertha – Donald E. Morse: Words Visible and Invisible. Debrecen, 1994. 138–152.

Cs. Nagy Ibolya: Tamási vonzásában. Beszélgetés Parászka Miklóssal. = A Hét 1994. 50. sz. 6.

 

Színház és rítus. Tanulmányok Tamási Áron drámáiról. (Szerk. Visky András.) Sepsiszentgyörgy, 1997. 143 l.

 

Ism.

Szilágyi Júlia = Élet és Irodalom 1998. augusztus 28. 13.

 

Bíró Béla: Tamási Áron játékszövegei. Szakrális dráma vagy piece bien faite? = Forrás 1998. 10. sz. 50–66.

 

Ablonczy László: Tamási Áron feltámadás-játékai. = In honorem Czine Mihály. (Szerk. Görömbei András, Kenyeres Zoltán.) Debrecen, 1999. 167–178.

Ablonczy László: Koszorú és kereszt. Tamási Áron: Mezei próféta. = Hitel 2003. 6. sz. 27–39.

Nyelve, írói eszközei

Kovalovszky Miklós: A nyelvi régiesítés ifjúsági irodalmunkban. = MNyr 1957. 434–439.

Bori Imre: Tamási Áron népi expresszionizmusa. = B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, 1969. 203–206.

Bori Imre: Tamási Áron. = B. I.: A szürrealizmus ideje. Újvidék, 1976. 163–169.

[Rónay László] -i -ó: Tamási Áron 100 szava a halálról. = ÚjEmb 1970. 1275. sz. 4.

Héra Zoltán: A mese igazságával. = Nszab 1972. szept. 20. 7.

Sőni Pál: Tamási Áron stílusirányai. = S. P.: Avantgarde – sugárzások. Bukarest, 1973.

Kiss Antal: Mondattani elemek stilisztikai szerepe Tamási Áron novelláiban. = Jelentéstan és stilisztika. 1974. 290–298.

Kemény Gábor: Köznyelvi képek megújítása Tamási Áron prózájában. = MNyr 1975. 2. sz. 188–192.

Kocsány Piroska: Néhány metonímiatípus Tamási Áron műveiben. = MNyj 1971. tom. 17. 73–80.

Kocsány Piroska: Megújított köznyelvi szóképek Tamási Áron nyelvében. = MNyr 1972. 2. sz. 179–186.

P. Eőry Vilma: A laza szerkesztés eszközei Tamási Áron nyelvében. (A hátravetett határozós szerkezetek.) = MNy 1980. 1. sz. 72–74.

Nemeskürty István: Tamási Áron stílromantikája. [Tamási Áron: Zöld ág. (1949.)] = N. I.: Tűnődések történelemről, irodalomról. 1985. 237–239.

Szabó T. Ádám: A székely nyelvjárások az irodalomban. = ÚjLátóh 1989. 4. sz. 549–557. [Kányádi Sándor és Tamási Áron műveiben.]

Bertha Zoltán: Tamási Áron népi expresszionizmusa. = Holnap 1991. 5. sz. 7–8.

Lakner Lajos: Az alakformálás Tamási Áron regényeiben. = Déri MuzÉvk 1992–1993. 429–437.

Lakner Lajos: Valóságfogalom, regény és művészetszemlélet összefüggése Tamási Áronnál. = ItK 1993. 5–6. sz. 669–678.

Egyes művekről

1. Ősvigasztalás [1924]

Simon István: Tamási Áron Ősvigasztalása elé. = Ttáj 1973. 5. sz. 3–5. [Tamási Áron 1924-ben írott színművéről. Szövegközléssel (uo. 6–25.; 6. sz.. 24–48.)]

R. Kocsis Rózsa: A szintézis felé. = Lit 1974. 4. sz. 117–124. [Tamási Áron: Ősvigasztalás.]

Radnóti Zsuzsa: Ősvigasztalás. Egy ismeretlen Tamási Áron-dráma. = Szính 1974. 2. sz. 47–48. és R. Zs.: Cselekvés-nosztalgia. Bp. 1985. 57–68.

 

Bemutató a pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában (1976)

 

Ism.:

Futaky Hajna = Je 1976. 5. sz. 446–448.

Geszti Pál = FilmSzínhMu 1976. 11. sz. 14.

Lukácsy András = MH 1976. máj. 26. 4.

Rajk András = Nszava 1976. máj. 25. 5.

Saád Katalin = Szính 1976. 8. sz. 5–6.

Sziládi János = Mnemz 1976. ápr. 7. 4.

Wallinger Endre = DtN 1976. márc. 14. 6.

Pálfy István = FilmSzínhMu 1979. 37. sz. 21.

 

Bemutató a nagyváradi Állami Színház Magyar Tagozatán (1982)

 

Ism.:

Ablonczy [László] = FilmSzínhMuzs 1982. 11. sz. 20.

Csurka István = Mnemz 1982. márc. 11. 4.

Gyöngyösi Gábor = Utunk 1982. 16. sz. 7.

Iványi János = BékésmNépújs 1982. ápr. 28. 6

Kiss Károly = ÚjT 1982. 31. sz. 39.

Kion, Dinu = Teatrul 1982. 4. sz. 55–56.

Méhes György = A Hét 1982. 12. sz. 7.

Cs. Nagy Ibolya = HBNapló 1982. febr. 11. 5.

 

Bemutató a budapesti Egyetemi Színpadon (1983)

 

Ism.:

Kiss Dénes = Nszava 1983. máj. 26. 6.

 

Bemutató a győri Kisfaludy Színházban (1983)

 

Ism.

Kiss Károly = ÚjT 1983. 42. sz. 28.

Pió [Márta] = Kisalf 1983. aug. 31. 5.

- = Kisalf 1983. okt. 4. 5.

Szakolczay Lajos = Szính 1983. 9. sz. 38-42.

 

A nagyváradi Állami Színház Magyar Tagozatának bemutatója az Egyetemi Színpadon (1983)

 

Ism.:

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1983. 25. sz. 5.

Győrffy László = MH 1983. jún. 16. 6.

Lőcsei Gabriella = MNemz 1983. jún. 9. 5.

Szakolczay Lajos = Szính 1984. 5. sz. 17–20.

 

A szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának bemutatója a Thália Színházban (1998)

 

Ism.:

Darvai Nagy Adrienne = Népszava 1998. október 29.

Metz [Katalin] = Napi Magyarország 1989. október 29.

2. Lélekindulás (1925)

[Áprily Lajos] á. l. = Ellz 1925. jún. 8. 128. sz. 13. és Á. L.: Álom egy könyvtárról. (Összegyűjt. jegyz. bev. Ugrin Aranka.) 1981. 262–266.

Hartmann János = Napk 1925. II. 391–396.

Walter Gyula = Ptűz 1925. 318.

Zsigmond Ferenc = ProtSz 1925. 10. sz. 742–744.

Kéky Lajos = BpSz 1926. 201. köt. 311–320.

3. Szűz-Máriás királyfi (1928)

Benedek Elek = BrL 1928. aug. 12. 183. sz. 4. aug. 19. 188. sz. 11. és Athenaeum Alm. 1929. 59–64.

Benedek Elek = BrL 1928. 212. sz. 1. [Válasz Szabó Dezső írására.]

Gaál Gábor = Ptűz 1928. 420–422.

Jancsó Béla = Ellz 1928. júl. 22. 163. sz. 11–12.

[P. Jánossy Béla] Censor = A Hírnök 1928. okt. 15. 20. sz. 451–452.

D. Kocsis László = Az Est 1928. dec. 20. 288. sz. 14.

Londesz Elek = PN 1928. dec. 15. 284. sz. 9.

Makkai Sándor = ErdHel 1928. 143–146.

Mándy Gyula = OrszV 1928. 229–230.

Mikes Imre = BrL 1928. szept. 16. 211. sz. 2.

Molter Károly = ErdHel 1928. 405–410.

Németh László = Napk 1928. II. 691–693. és N. L.: Készülődés. 1941. 141–146., N. L.: Két nemzedék. 1970. 254–258.

Olasz Péter = MKult 1928. II. 297–298.

Szabó Dezső = Előörs 1928. szept. 2. 25. sz. 7–9. és Sz. D. füzetek 1937. júl. 30. sz. 50–61.

Szentimrei Jenő = BrL 1928. nov. 5. 253. sz. 4.

Benedek Marcell = Lit 1929. 2. sz. 46–47.

Halász Gábor = MSz 1929. 5. köt. 283–288.

Kerecsényi Dezső = ProtSz 1929. 3 sz. 219–220. és K. D. válogatott írásai. 1979. 278–279.

Nyigri Imre = Nszava 1929. júl. 7. 151. sz. 18.

Pais Károly = MiL 1929. 6. sz. 141.

Schöpflin Aladár = Nyug 1929. I. 135–137. és Sch. A.: Válogatott tanulmányok. 1967. 484–488.

[Tarczai György] X. = KatSz 1929. 478–479.

Thury Lajos = Mság 1929. 34. sz.

[Zolnai Béla] Garázda Péter = Széph 1929. 207–210.

Kézdiszentléleki Balogh István = Vasárnap 1929. 230–232.

Féja Géza = MÍrás 1935. 9. sz. 47–48.

Kodolányi János = PN 1935. máj. 26. 120. sz. 41.

[Pálóczi-Horváth György] p. h. gy. = Az Est 1935. jún. 5. 127. sz. 11.

Molter Károly = ErdHel 1941. 818–822.

Grohmann, Will = Das Reich 1942. márc. 8. 10. sz. 14.

Szilágyi Júlia = Élet és Irodalom 1998. augusztus 28. 13.

Fried István: Vázlat a Szűzmáriás királyfiról. Bárka, 2022/2.

4. Erdélyi csillagok (1929)

[P. Jánossy Béla] Censor = A Hírnök 1929. aug. 1. 15–16. sz. 358.

Jász Pál = Ptűz 1929. 287.

Kacsó Sándor = BrL 1929. 203. sz. 11.

Kovács László = ErdHel 1929. 547–548.

Ligeti Ernő = Keleti Újság 1929. júl. 14. 158. sz.

Németh László = Napk 1930. 83–84. és N. L.: Készülődés. Bp. 1941. 173–177., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 258–261.

[Szentimrei Jenő] (-rei) = Ellz 1929. jún. 29. 145. sz. 11.

Trócsányi Dezső = ProtSz 1930. 3. sz. 189–190.

5. Hajnali madár (1929)

(Ld. még: Összes novellái, Elvadult Paradicsom)

[Császár Elemér] r. r. = ÚjNemz 1930. 147. sz.

Dékány András = Mság 1930. 57. sz.

Féja Géza = Előörs 1930. márc. 22. 12. sz. 3.

Molter Károly = ErdHel 1930. 332–334.

[Pálóczi-Horváth György] p. h. gy. = PN 1930. febr. 27. 48. sz. 8.

Sárközi György = Nyug 1930. I. 219–220.

[Várkonyi Titusz] (V. T.) = MH 1930. febr. 16. 39. sz. 23.

József Attila = J. A. összes művei. 3. köt. Bp. 1958. 220–223., és J. A.: Irodalom és szocializmus. Bp. 1967. 192–198. [D.: 1931.]

6. Czímeresek (1931)

R. Berde Mária = ErdHel 1931. 479–481.

Dóczy Jenő = Mság 1931. 150. sz.

(-enczy) = Reggel 1931. ápr. 11.

Féja Géza = Előörs 1931. ápr. 26. 17. sz.

[Gaál Gábor] Bolyai Zoltán = Kor 1931. 650–651.

Ignotus = MH 1931. aug. 20. 188. sz. 5.

K. E. = BH 1931. jún. 7.

Kováts József = ErdFi 1931. 8–10. sz. 158–159.

[Krenner Miklós] Spectator = Ptűz 1931.283–286.

Molter Károly = Ellz 1931. jún. 7. 127. sz. 11.

Németh László = ProtSz 1931. 8–9. sz. 567–569., N. L.: Készülődés. Bp. 1941. 189–191. és N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 261–263.

Rass Károly = Keleti Újság 1931. jún. 28. 144. sz. 14–15.

Sándory Mihály = Gyergyó 1931. ápr. 19. 10. sz.

Schöpflin Aladár = Nyug 1931. II. 194–197.

S. Nagy László = ErdSz 1931. 5–6. sz. 5.

[Szentimrei Jenő] (-rei) = Ellz 1931. márc. 22. 67. sz. 4.

Szombatfalvy György = Napk 1931. 653–655.

Kenyeres Imre = Diár 1945. 44–45.

Kósa János = Színház 1945. 19. sz.

Tamási Áron = MNemz 1959. jún. 2. [Szerző saját művéről.]

Zsadányi Ede = Ktáros 1959. 467–468., Kbarát 1959. 275–276.

7. Helytelen világ (1931)

Féja Géza = Előörs 1931. dec. 25. 51. sz.

[Szentimrei Jenő] (-rei) = Ellz 1931. dec. 25. 297. sz. 11.

Féja Géza = MÍrás 1932. 3. sz. 233–234.

[Gaál Gábor] Szentgyörgyi Anna = Kor 1932. 1. sz. 71–72. és G. G.: Válogatott írások 1. köt. Bukarest 1964. 437–438.

Gunda Béla = Napk 1932. 744–745.

Ignotus = MH 1932. márc. 31. 72. sz. 3.

Kerecsényi Dezső = ProtSz 1932. 4. sz. 278–280.

Benedek Marcell = Nyug 1933. I. 62–63.

Németh László = Tanu 1933. 238–244. és N. L.: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. 1968. 222–227.

8. Ábel a rengetegben (1932)

(Ábel címen is)

[Füzesséry Katalin] F. K. = Lit 1932. 12. sz. 784.

Ignotus = MH 1932. dec. 18. 285. sz. 6.

Németh László = Tanu 1932–1933. 169–173. és N. L. A minőség forradalma. 3. köt. 1943. 129–132., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 526–530.

Reményik Sándor = ErdHel 1932. 624–629.

[Alszeghy Zsolt] A. Zs. = Élet 1933. 13. sz. 216.

(B. M.) = MkönyvbarátokDiáriuma 1933. 5–6. sz. 146.

Babits Mihály = Nyug 1933. I. 125–128.

Benedek Marcell = Nyug 1933. I. 62–63.

Csura Miklós = KatSz 1933. II. 158–159.

[Dénes Béla] débé = FüggSz 1933. 3. sz. 7.

Dóczy Jenő = Mság 1933. ápr. 23. 91. sz. 26.

Finta Gerő = Ptűz 1933. 13–15.

Fülöp Margit = Dolgozó Asszonyok Lapja 1933. ápr. 1. 7. sz. 23.

Füsi József = Fáklya 1933. febr. 56–58.

Gunda Béla = MIfj 1933. 2. sz. 8.

H. E.: = Diákvilág (Debrecen) 1933. szept. 1. sz. 11.

[Harsányi István] H. I. = ÚjMság 1933. márc. 7. sz. 97.

Juhász Géza = Napk 1933. 213–216.

Kállay Miklós = KépKrón 1933. 22. sz. 25.

Katona Jenő = MKult 1933. I. 564–566.

Kázmér Ernő = Napló (Szabadka) 1933. jan. 1.

Kovács György = Ellz 1933. jan. 8.

Kristóf György = ErdMúz 1933. 98–100.

[Nádas Sándor] (n. s.) = Pesti Futár 1933. nov. 15. 16–17.

Pünkösti Andor = SzínhÉ 1933. 24. sz. 84–85.

Reischel Arthur = ErdTudósító 1933. 11. sz. 543–545.

[Révész Mihály] (Rm.) = Nszava 1933. dec. 1. 275. sz. 4.

Schöpflin Aladár = Nyug 1933. I. 136–137.

Székely István = MÍrás 1933. 3. sz. 200–201.

I. Szemlér Ferenc = ErdHel 1933. 71–72.

Szentimrei Jenő = MH 1933. jan. 22. 18. sz. 6.

Tamás Lajos = MMin 1933. 93.

Várkonyi Titusz = MH 1933. júl. 9. 153. sz. 23.

Vita Zsigmond = FiMság 1933. 5. sz. 100.

Sümegh Lotár = PannonhSz 1934. 149.

Féja Géza = ErdSz 1935. márc., 7. sz. 4.

Féja Géza = MÍrás 1935. 4. sz. 81–85.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = ViSz 1935. 5. sz. 21–22.

Komlós Aladár = A Toll 1935. 80. sz. 137–140. és K. A.: Kritikus számadás, 1977. 276–278.

Kovács László = Ptűz 1935. 135. és K. L.: Az irodalom útján. Kolozsvár 1941. 208–213.

László Dezső = ErdFi 1935. 41–42. és L. D.: Magyar önismeret. Sepsiszentgyörgy 1944. 234–236.

Makkai Sándor = BH 1935. ápr. 7. 18.

Makkai Sándor = ErdHel 1935. 153–158.

Molter Károly = Vál 1935. 545–550.

Szántó György = FüggÚ 1935. márc. 17. 10. sz. 4.

Tamási Áron = MNap 1937. jún. 2. 127. sz. 4. [Szerző saját művéről.]

Tóth Béla = ErdF 1937. dec., 9–10. sz. 12.

Babits Mihály = Ifjúság 1941/1942. 5. sz. 7.

Heszke Béla = Esti SzabSzó 1946. nov. 3. 246. sz. 6.

Gera György = ITáj (A Könyv mell.) 1955. 106–107.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Nszava 1960. szept. 21. 224. sz. 4.

Benedek Marcell = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. 1966. 291–295.

Falus Róbert = Nszab 1967. máj. 25.

Aston, Paul = NHQu 1970. 37. sz. 185–189.

Bodor Ádám = Utunk 1970. 43. sz. 4.

Gagyi László = IgSzó 1970. II. 612–613.

Görömbei András: Az ábeli létforma titkai. = Alf 1974. 12. sz. 48–55. és G. A.: „Ki viszi át…?” 1986. 44–60.

Launonen, Hannu = H. L.: Hirvipoika. Helsinki, 1976. 71–72.

Bata Imre = Nszab 1980. ápr. 22.

Cs. Szabó Annamária: A játék komolysága. Az etikai és esztétikai minőségek összefüggése Tamási Áron Ábel a rengetegben c. regényében. = Műhely 1988. 1. sz. 33–39.

Szabó B. István: Ábel új próbája. = Kvilág 1993. 2. sz. 18.

Hartyáni István: Tamási Áron: Ábel. = Havi Magyar Fórum 1994. 2. sz. 81–82.

Torma Kati: Ábel a dzsessz világában. = Háromszék 1997. október 4. l. [A Háromszék Állami Népi Együttes előadásáról.]

(dy): Ábel. = Szabadság 1998. márc. 27. 71. sz. [Könczei Árpád táncjátéka a Sepsiszentgyörgyi Állami Népi Együttes előadásában.]

9. Ábel az országban (1933)

(Ábel címen is)

[Barabás Gyula] b. gy. = Nszava 1933. dec. 17.

Csuka Zoltán = Láth 1933. 2. sz. 8.

Csura Miklós = KatSz 1933. II. 475–476.

Féja Géza = MÍrás 1933. 640–644.

Kállay Miklós = KépKrón 1933. 48. sz. 25.

Reischel Arthur = ErdTudósító 1933. 11. sz. 543–545.

Turóczi-Trostler, Josef = PLloyd (esti) 1933. 274. sz.

Velősy Elek = MKult 1933. II. 439–440.

[Bálint György] (B. Gy.) = PN 1934. jan. 21. 16. sz 41. és B. Gy.: A toronyőr visszapillant. 2. köt. Bp. 1961. 105–106.

Féja Géza = Nszab 1934. febr. 18. 7. sz.

Féja Géza = MÍrás 1934. 1. sz. 70–75.

Halász Gábor = ProtSz 1934. 1. sz. 51–52. és H. G.: Tiltakozó nemzedék. 1981. 741–743.

Morvay Péter = ÚjMság 1934. febr., 6. sz. 95.

[Németh László] Pörje Sándor = Tanu 1934. 7. sz. 103–104. és N. L.: A minőség forradalma. 5. köt Bp. 1943. 239–240., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 475–477.

[Rády Elemér] R. = ÚjÉ 1934. 1. sz. 54.

Reményi József = ErdHel 1934. 301–305.

Sümegh Lothár = PannonhSz 1934. 149.

Szántó György = ErdHel 1934. 216–218.

Féja Géza = ErdSz 1935. márc., 7. sz. 4.

Féja Géza = MÍrás 1935. 4. sz. 81–85.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = ViSz 1935. 5. sz. 21–22.

Komlós Aladár = A Toll 1935. 80. sz. 137–140.

Kovács László = Ptűz 1935. 135. és K. L.: Az irodalom útján. Kolozsvár 1941. 208–213.

László Dezső = ErdFi 1935. 41–42. és L. D.: Magyar önismeret. Sepsiszentgyörgy 1944. 234–236.

Makkai Sándor = BH 1935. ápr. 7., 18.

Makkai Sándor = ErdHel 1935. 153–158.

Molter Károly = Vál 1935. 545–550.

Szántó György = FüggÚ 1935. márc. 17. 10. sz. 4.

Tamási Áron = MNap 1937. jún. 2. 127. sz. 4. [Szerző saját művéről.]

Tóth Béla = ErdF 1937. dec., 9–10. sz. 12.

Heszke Béla = Esti SzabSzó 1946. nov. 3. 246. sz. 6.

Vámosi Pál = Ktáros 1956. 6. sz. 461–462., Kbarát 1956. 6. sz. 31–32.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Nszava 1960. szept. 21. 224. sz. 4.

Benedek Marcell = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. Bp. 1966. 291–295.

Falus Róbert = Nszab 1967. máj. 25.

10. Ábel Amerikában (1934)

(Ábel címen is)

Alszeghy Zsolt = KatSz 1935. 370.

[Barabás Gyula] b. gy. = Nszava 1935. márc. 24. 69. sz. 23.

Boldizsár Iván = FiMság 1935. okt. 8. sz. 157-159.

Dóczy Jenő = ÚjMság 1935. márc. 3. 52. sz. 27.

Egri Viktor = MF 1935. 2–4. sz. 339–340.

Féja Géza = ErdSz 1935. márc. 7. sz. 4.

Féja Géza = MÍrás 1935. 4. sz. 81–85.

Fejtő Ferenc = Szoc 1935. 283–284.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = ViSz 1935. 5. sz. 21–22.

[Janovics András] J. A. = PN 1935. máj. 12. 38.

Kállay Miklós = KépKrón 1935. 19–20. sz.

[Kemény István] (k. i.) = MH 1935. ápr. 7. 80. sz. 29–30.

Komlós Aladár = A Toll 1935. 80. sz. 137–140.

Kovács László = Ptűz 1935. 135. és K. L.: Az irodalom útján. Kolozsvár 1941. 208–213.

László Dezső = ErdFi 1935. 41–42. és L. D.: Magyar önismeret. Sepsiszentgyörgy 1944. 234–236.

Makkai László = Hitel 1935. jan. 15. 8.

Makkai Sándor = BH 1935. ápr. 7. 18.

Makkai Sándor = ErdHel 1935. 153–158.

Molter Károly = Vál 1935. 545–550.

Nagy András = Vál 1935. 386.

Nagy Miklós = MKult 1935. II. 201–202.

Possonyi László = Élet 1935. 38. sz. 791.

[Rády Elemér] R. E. = ÚjÉ 1935. 2–3. sz. 151.

Szántó György = FüggÚ 1935. márc. 17. 10. sz. 4.

Szentimrei Jenő = Nyug 1935. I. 333–334.

Turóczi-Trostler József = PLloyd 1935. 22. sz. 5.

Veres Péter = Tiszántúli Figyelő 1935. 6. sz. 27–30.

W. Wimberger Anna = MMin 1935. 159–160.

Egri Viktor = MÍrás 1936. 1. sz. 107–109.

Kázmér Ernő = Kal 1936. 120–121.

Tamási Áron = MNap 1937. jún. 2. 127. sz. 4. [Szerző saját művéről.]

Tóth Béla = ErdF 1937. dec., 9–10. sz. 12.

Heszke Béla = Esti SzabSzó 1946. nov. 3. 246. sz. 6.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E. = Nszava 1960. szept. 21. 224. sz. 4.

Benedek Marcell = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. Bp. 1966. 291–295.

Falus Róbert = Nszab 1967. máj. 25.

11. Énekes madár (Tornalja 1934)

(Új Thália: 1935. nov. 17.)

Ld. még: Három játék, Akaratos népség

Féja Géza = MMin 1933. 299–301.

Tamási Áron = BrL 1933. nov. 1. [A szerző művéről.]

[Csuka Zoltán] (cs. z.) = Láth 1934. 4. sz. 17.

[Bálint György] (B. Gy.) = Az Est 1935. nov. 19. 263. sz. 6.

Dékány András = ÚjMság 1935. nov. 19.

Féja Géza = Mo 1935. nov. 19. 263. sz. 11.

[Hevesi András] h. a. = 8óraiÚ 1935. nov. 19.

Illés Endre = BH 1935. nov. 29. 272. sz. 6.

Innocent Ernő = BH 1935. nov. 19. 263. sz. 13.

io. = PN 1935. nov. 19. 263. sz.

K. D. = Szab 1935. nov. 24. 44. sz. 8.

Kállay Miklós = NÚ 1935. nov. 19.

Kálmán László = Ünnep 1935. 49. sz. 35.

Marék Antal = Napk 1935. 127.

Molter Károly = ErdHel 1935. 785–786. és M. K.: Szellemi belháború. Bukarest 1968. 337–339.

Muhoray Elemér = KN 1935. dec., 3. sz. 53–56.

Muhoray Elemér = MÍrás 1935. 10. sz. 170–176.

Orbók Attila = Függetlenség 1935. nov. 19.

[Polonyi György] p. gy. = MH 1935. nov. 19.

Pünkösti Andor = SzínhÉ 1935. 48. sz. 18–19.

Schöpflin Aladár = Nyug 1935. II. 491–492.

Szélpál Árpád = Nszava 1935. nov. 19. 263. sz. 4.

Szenczei László = Hitel 1935. jan. 1., 8.

Kemény János = Ptűz 1936. 48.

Kemény János = SzínhÉ 1936. 9. sz. 38–40.

Kéki Béla = ErdTudósító 1936. ápr., 165–166.

Kós Károly = ErdHel 1936. 209-215.

Muhoray Elemér = Láth 1936. 30-32.

Muhoray Elemér = MÍrás 1936. 1. sz. 114–116.

Muhoray Elemér = MÍrás 1936. 5. sz. 129–137.

Benedek Marcell = ÚjId 1939. II. 428.

Csuka Zoltán = Láth 1939. 455–456.

Csuka Zoltán = Délszláv-MSzemle 1939. 10. 455–456.

Féja Géza = Mo 1939. szept. 22. 216. sz. 6.

[Galamb Sándor] G. S. = MNemz 1939. szept. 17. 212. sz. 14.

[Hajó Sándor] (H-ó) = Az Est 1939. szept. 17. 212. sz. 6.

Harasztos Albert = FilmSzínhI 1939. 38. sz. 2–4.

Kárpáti Aurél = PN 1939. szept. 17. 13. és K. A.: Főpróba után. Bp. 1956. 352–354.

Keresztury Dezső = Je 1939. okt. 1. 1. sz. 12.

Papp Jenő = ÚjMság 1939. szept. 17. 202. sz. 6.

Rédey Tivadar = Napk 1939. II. 334.

[Révész Mihály] (Rm.) = Nszava 1939. szept. 17. 189. sz. 8.

S. M. = Élet 1939. okt. 1. 40. sz. 602–603.

Saád Béla = MKult 1939. II. 158.

Schöpflin Aladár = Nyug 1939. II. 226.

Schöpflin Aladár = Tük 1939. 10. sz. 752–753.

Szira Béla = KatSz 1939. 608.

[Török Sándor] T. S. = Újság 1939. nov. 19.

Zombory György = ÚjÉ 1939. 10. sz. 351–353.

Birkás Endre = MKultsz 1940. 7. sz. 168–169.

Bisztray Gyula = MSz 1940. 39. köt. 49. és B. Gy.: Színházi esték. Bp. 1942. 250–251.

Egyed Zoltán = FilmSzínhI 1942. 12. sz. 20–26.

Heszke Béla = Ptűz 1942. 185.

Kovács László = ErdHel 1942. 230–235.

Németh Antal = Hitel 1942. 3. sz. 180–182.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Vass László = SzabSzó 1946. 194. sz.

[Tárkány Szücs Ernő] Te. = Puszták Népe 1947. 1. sz. 79–80.

Jobbágy Károly = SzínhFilmműv 1956. 6. sz. 452–456.

[Kelemen János] k. j. = MűvN 1956. máj. 6. 19. sz. 4.

Kolozsvári Grandpierre Emil = SzínhMozi 1956. 17. sz. 3.

Koroda Miklós = SzínhMozi 1956. 10. sz. 12.

[Varga Domokos] V. D. = IÚ 1956. máj. 12. 19. sz. 5.

b. i. = Hajdú-BiharmN 1961. máj 11.

Sándor Iván = FilmSzínhMu 1961. 21. sz. 34–35.

[K. Jakab Antal] K. J. A. = Utunk 1967. 47. sz. 8.

Illés Jenő = ÉI 1968. 42. sz. 11.

Kormos Gyula = Új Idő 1968. máj. 16. 277. sz. 7.

Magyari Lajos = Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy) 1968. máj. 11. 18. sz. 7.

Molter Károly = Művelődés 1968. máj. 5. sz. 53.

Nagy Pál = IgSzó 1968. I. 966–968.

Szekernyés László = Hargita 1968. máj. 7. 63. sz. 2.

Szőcs István = Utunk 1968. 19. sz. 9.

Szőcs István = Utunk 1968. 23. sz. 8.

Tompa Miklós = Művelődés 1968. 5 sz. 51–53.

Veress Dániel = Előre 1968. máj. 29. 6395. sz. 2.

[Gál Zoltán] G. Z. = Nművelés 1969. jún. 16. 6. sz. 33.

Lukácsy András = Tük 1969. 23. sz. 18.

G. Szabó László = MH 1969. máj. 4.

[Veszprémi Miklós] V. M. = Nszab 1969. máj. 30.

Egri István = FilmSzínhMu 1970. 21. sz. 20–21., 22. sz. 20–21.

 

Bemutató a Magyar Területi Színház kassai Thália Színpadán (1971)

 

Ism.

- bt - = Hét 1971. 19. sz.19.

Gágyor Péter = IrodSz 1971. 10. sz. 956–958.

Szilvássy József = ÚjSzó 1971. ápr. 23. 4.

 

Előadás az Ódry Színpadon (1971)

 

Ism.

Taxner Ernő = Je 1972. 5. sz. 442–443.

 

Bemutató a szabadkai Népszínház Magyar Tagozatán (1971)

 

Ism.

Barácius Zoltán = 7Nap 1971. 42. sz. 16.

Gönczi Sára = 7Nap 1971. 44. sz.

[Nagy Ernő] N. E.: = MSzó 1971. okt. 9. 6.

 

Bemutató a Madách Színházban (1973)

 

Ism.

[Berkes Erzsébet] B. E. = Kr 1973. 4. sz. 21.

Czére Béla = Vig 1973. 4. sz. 278–280.

Gergely Ágnes = ÉI 1973. 9. sz. 13.

Koltai Tamás = Nszab 1973. febr. 13. 7.

Kőröspataki Kiss Sándor = Szính 1973. 5. sz. 21–24.

Mátyás István = Életünk 1973. 4. sz. 371.

Pálfy G. István = Alf 1973. 5. sz. 89–91.

Papp Antal = MH 1973. febr. 11. 10.

Rajk András = Nszava 1973. febr. 11. 8.

Taxner Ernő = Je 1973. 4. sz. 351–352.

 

Bemutató a debreceni Csokonai Színházban (1976)

 

Ism.

Gyenes András = KépÚ 1976. 17. sz. 11.

Cs. Nagy Ibolya = HBNapló 1976. ápr. 10. 5.

Saád Katalin = Szính 1976. 8. sz. 3–4.

Takács István = MIfj 1976. 16. sz. 18–19.

 

Bemutató a marosvásárhelyi Állami Színház Magyar Tagozatán (1978)

 

Ism.

[Csordás Mihály]cs. m. = A Hét 1978. 38. sz. szeptember 22. [Interjú Tompa Miklós rendezővel.]

Jánosházy György = Utunk 1978. 51. sz. 7.

Nagy Pál = Vörös Zászló 1978. november 28.

Szőcs István = Előre 1978. dec. 15.

Oláh Tibor = A Hét 1979. január 26.

Csordás Mihály = 7Nap 1980. 46. sz. 14.

Páll Árpád = A Hét 1980. április 11.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1979)

 

Ism.

Balogh Ödön = Napló 1979. ápr. 30. 5.

Illés Jenő = FilmSzínhMu 1979. 22. sz. 10.

[Á. Szabó János] Á. Sz. = FejérMH 1979. máj. 27. 13.

Szakály Éva = VasNépe 1979. jún. 12. 5.

 

Bemutató a győri Kisfaludy Színházban (1982)

 

Ism.

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1982. 41. sz. 7.

Hámor Vilmos = Kisalf 1982. szept. 25. 7.

Kulcsár János = VasNépe 1982. okt. 28. 5.

 

Bemutató a Nemzeti Színházban (1987)

 

Ism.

Almási Miklós = Nszab 1987. ápr. 27. 7.

Apáti Miklós = FilmSzínhMu 1987. 19. sz. 3.

Csáki Judit = Kr 1987. 9. sz. 33.

Koltai Tamás = ÉI 1987. 18. sz. 13.

Köröspataki Kiss Sándor = ÚjT 1987. 23. sz. 29.

P. Müller Péter = Szính 1987. 8. sz. 5–8.

[Simon Gy. Ferenc] S. Gy. F. = KépÚ 1987. 22. sz. 15.

Stuber [Andrea] = FilmSzínhMu 1987. 16. sz. 6–7.

Takács István = Nszava 1987. máj. 7. 6.

Tegyi Enikő = MNemz 1987. máj. 8. 4.

Tripolszky László = Nszab 1987. ápr. 17. 8.

 

Bemutató az egri Gárdonyi Géza Színházban (1987)

 

Ism.

Bulla Károly = FilmSzínhMu 1987. 31. sz. 4.

Csáki Judit = Kr 1987. 10. sz. 30.

Csizner Ildikó = ÚjT 1987. 33. sz. 28.

Takács István = Nszava 1987. júl. 21. 6.

 

Bemutató a temesvári Állami Magyar Színházban (1987)

 

Ism.

Szekernyés János = A Hét 1987. 47. sz. 6.

Szőcs István = A Hét 1987. 43. sz. 6.

Szekernyés János = Utunk 1988. 3. sz. 7.

 

Bemutató a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban (1989)

 

Ism.

Csizner Ildikó = ÚjT 1989. 28. sz. 28.

Cs. Nagy Ibolya = FilmSzínhMu 1989. 33. sz. 11.

 

Bemutató az Arany János Színházban (1991)

 

Ism.

Dalos László = SzínhÉ 1991. 2. sz. 66–67.

Budai Katalin = Criticai Lapok 1992. 2. sz. 6.

Magyar Judit Katalin = Szính 1992. 12. sz. 37–38.

12. Jégtörő Mátyás (1935)

Babits Mihály = ErdHel 1936. 3. sz. 153–156. és B. M.: Írók két háború között. Bp. 1941. 149–154.

Bóka László = Szép Szó 1936. II. 403–404.

Csuka Zoltán = Láth 1936. 101–102.

Dékány András = ÚjMság 1936. márc. 8. 57. sz. 1.

Féja Géza = MÍrás 1936. 3. sz. 117–119.

Féja Géza = SzínhÉ 1936. 14. sz. 72.

Féja Géza = Vál 1936. 247–250.

[Gaál Gábor] (G. G.) = Kor 1936. 2. sz. 163. és G. G.: Válogatott írások. 1. köt. Bukarest 1964. 575–576.

Horváth Jenő = Ptűz 1936. 52.

Illés Endre = BH 1936. márc. 15. 63. sz. 14.

Illés Endre = Vasárnapi Újság 1936. dec. 25.

Janovics András = PN 1936. márc. 15. 63. sz. 39.

Kállay Miklós = KépKrón 1936. 17–18. sz. 25.

Kállay Miklós = NÚ 1936. 63. sz.

Kelemen János = G 1936. jún., 4–5. sz. 334–335.

Komlós Aladár = A Toll 1936. 151–152. és K. A.: Kritikus számvetés. Bp. 1977. 290–291.

Kozocsa Sándor = KatSz 1936. 331.

Majtényi György = Napk 1936. 402–403.

Németh László = Tanu 1936. 1–2. sz. 66–73. és N. L.: A minőség forradalma. 5. köt. Bp. 1943. 225–233., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 557–563.

Possonyi László = ÚjKor 1936. febr. 15. 4. sz. 79–80.

Rónay György = Vasárnap 1936. 137–138.

Szakasits Árpád = Nszava 1936. jún. 3. 125. sz. 7.

Szélpál Árpád = Szoc 1936. 188.

Turóczi-Trostler, Josef = PLloyd (esti) 1936. 79. sz.

L. Újváry Lajos = MKbarátokDiár 1936. 111.

W. Wimberger Anna = MMin 1936. 157.

Abafáy Gusztáv = Ptűz 1937. 149.

Kozocsa Sándor = KatSz 1938. 745–747.

Cs. Szabó László = ÚjLátóh 1967. 302–314.

Kántor Lajos: Összeadni eget és földet. (Egy Tamási-regény margójára.) = Korunk 1980. 338–345. [Jégtörő Mátyás.]

Bertha Zoltán: Hiedelem és bölcselet Tamási Áron Jégtörő Mátyásában. = B. Z.: Gond és mű. Bp. 1994. 19–37.

13. Rügyek és reménység (1936)

Ld. még: Elvadult Paradicsom

Illés Endre = Vasárnapi Újság 1936. dec. 25.

Kállay Miklós = NÚ 1936. 291. sz.

Kovács György = Láth 1936. 378–379.

Abafáy Gusztáv = Ptűz 1937. 149.

Borbély László = MProtLapja 1937. 98.

Féja Géza = Vál 1937. 248–250.

[Fejtő Ferenc] Füzes György = Szoc 1937. 144.

Halász Gábor = ProtSz 1937. 5. sz. 246–247. és H. G.: Tiltakozó nemzedék. Bp. 1981. 788–789.

Koczogh Ákos = MKbarátokDiár 1937. 122.

Mihály László = Napk 1937. 116–117.

Szélpál Árpád = Nszava 1937. febr. 7. 31. sz. 12.

Szenczei László = ErdHel 1937. 70–73.

14. Tündöklő Jeromos

(Magyar Színház. Kolozsvár: 1936. nov. 6.)

Ld. még: Három játék. Akaratos népség

Féja Géza = MÍrás (Kassa) 1936. jan. 1. sz. 60–61.

Féja Géza = Mo 1936. nov. 10. 257. sz. 9.

Féja Géza = SzínhÉ 1936. 47. sz. 28–29.

Gábor István = FüggÚ 1936. szept. 5. 36. sz. 8. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Járosi Andor = Ptűz 1936. 445–446.

Kállay Miklós = NÚ 1936. 256. sz.

Kós Károly – Járosi Andor – Kádár Imre: Jelentés a Szépmíves Céh és a Magyar Színház drámapályázatáról. = ErdHel 1936. 653–658. és Ptűz 1936. 429–430.

Kovács László = ErdHel 1936. 765–770.

Lakatos Imre = FüggÚ 1936. nov. 21. 47. sz. 9.

Nyirő József = PH 1936. 256. sz.

Possonyi László = ÚjKor 1936. nov. 12. 25. sz. 9.

Szentimrei Jenő = Nyug 1936. II. 466–468.

Vita Sándor = Hitel 1936. 4. sz. 115–116.

Tamási Áron = FüggÚ 1936. dec. 20. 51–52. sz. 11. [A szerző saját művéről.]

Féja Géza = MÍrás 1937. 1. sz. 60–61.

Gaál Gábor = Kor 1937. 478–480. és G. G.: Válogatott írások. 1. köt. Bukarest 1964. 614–618.

Muhoray Elemér = MÍrás 1937. márc. 3. sz. 80–81.

[Berényi László] B. L. = Élet 1939. 19. sz. 830.

T. Boros László = 8óraiÚ 1939. ápr. 23.

Deák Zoltán = FilmSzínhI 1939. 17. sz. 6–9.

Féja Géza = KN 1939. 5. sz. 312–314.

Féja Géza = Mo 1939. márc. 24. 69. sz. 8.

Féja Géza = Mo 1939. 93. sz.

Forscher Irma = MProtLapja 1939. 75.

Futó András = FilmSzínhI 1939. 16. sz. 10–11. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Galamb Sándor = MNemz 1939. ápr. 23. 92. sz. 25.

[Galamb Sándor] G. S. = MNemz 1939. jún. 25. 143. sz. 25.

[Gergely Győző] Ggy. = Nszava 1939. ápr. 23. 72. sz. 12.

Gombos Gyula = MÉ 1939. 5. sz. 26–27. és G. Gy.: Tükörcserepek. Bp. 1993. 113–114.

[Hajó Sándor] (H-ó) = Az Est 1939. ápr. 23. 92. sz. 8.

Illés Endre = ErdHel 1939. 446–449. és I. E.: Krétarajzok. Bp. 1957. 391–395., I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 364–367.

Kárpáti Aurél = PN 1939. ápr. 23., 19.

Máriáss Imre = BH 1939. ápr. 23. 92. sz. 13.

Matolcsy Andor = ÚjId 1939. I. 681.

Pálmai Kálmán = MÚt 1939. ápr. 29. 17. sz. 6–7.

Papp Jenő = ÚjMság 1939. ápr. 23. 92. sz. 19.

Pünkösti Andor = Újság 1939. ápr. 23., 21.

Schöpflin Aladár = Nyug 1939. I. 343–344.

Schöpflin Aladár = Tük 1939. 5. sz. 382–384.

Semjén Gyula = MKult 1939. I. 283–284.

Szira Béla = KatSz 1939. 307–308.

[Tamási Áron] = MNemz 1939. ápr. 6. 79. sz. 13. [Szerző saját művéről.]

[Tamási Áron] = PN 1939. márc. 31., 15. [Szerző saját művéről.]

Vajthó László = ProtSz 1939. 11. sz. 543–545.

Németh László = KN 1940. 2. sz. 1–3.

Németh Antal = Hitel 1942. 3. sz. 180–182.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1975)

 

Ism.

Czegő Zoltán = Utunk 1975. 47. sz. 7.

Halász Anna = A Hét 1975. 45. sz. 7.

Dóczy Ferenc = FilmSzínhMu 1976. 1. sz. 20.

Izsák József = IgSzó 1976. 1. sz. 85–86.

 

Bemutató a Várszínházban (1994)

 

Ism.

Szakolczay Lajos: Tündöklő Jeromos – a nevetés hatalma. = Mo 1994. 45. sz. 12.

Tasnádi István: Kísértések. = Szính 1995. 4. sz. 36–38.

Tóth Attiláné = Kláris 1995. 1. sz. 39.

15. Ragyog egy csillag (1938)

Kállay Miklós = NÚ 1937. 131. sz., KépKrón 1937. 25–26. sz.

Bertalan István = BH 1938. máj. 29. 120. sz. III–IV.

Csuka Zoltán = Délszláv-MSzemle 1938. 4. sz. 122–123.

Csuka Zoltán = Láth 1938. 167–168.

[Erdősi Károly] E. K. = Élet 1938. 29. sz. 1258.

Féja Géza = KN 1938. 6. sz. 367–369.

Illés Endre = Nyug 1938. I. 453–456.

[Kárpáti Aurél] -i-l. = PN 1938. júl. 17. 37.

Keményfy János = Msan 1938. 119–120.

Kozocsa Sándor = KatSz 1938. 745–747.

Lovass Gyula = KorSzava 1938. 735.

Pálmai Kálmán = ProtSz 1938. 11. sz. 540–542.

Rónay György = MKult 1938. II. 87–88.

Rónay György = Napk 1938. II. 353–354.

Szélpál Árpád = Nszava 1938. máj. 26. 119. sz. 6.

Szélpál Árpád = Szoc 1938. 399–400.

Szentimrei Jenő = Kor 1938. 5. sz. 475–476.

Vásárhelyi Z. Emil = ErdHel 1938. 396–400.

Tamási Áron = Ptűz 1938. 162–164. [Szerző saját művéről.]

Cs. Szabó László = ÚjLátóh 1967. 302–314.

16. Virágveszedelem (1938)

Ld. még: Összes novellái, Világ és holdvilág

Féja Géza = KN 1939. 1. sz. 60–61.

Kállay Miklós = KépKrón 1939. 5. sz. 43–44.

Kalmár Ernő = Napk 1939. I. 547–549.

[Kerékgyártó Imre] K. = Élet 1939. 23. sz. 1006–1007.

Máriáss Imre = BH 1939. jan. 8. 6. sz. 1.

Nagy József = MKult 1939. 190.

Zigány Miklós = Vig 1939. 70–72.

17. Szülőföldem (1939)

[Jancsó Béla] (J. B.) = ErdFi 1938. 3–4. sz. 13.

Albrecht Dezső = Hitel 1939. 1. sz. 87–88.

Borbély László = MProtLapja 1939. 111.

[Erdős Károly] E. K. = Élet 1939. 35. sz. 379.

Ernyei Gáspár = ProtSz 1939. 391.

Féja Géza = KN 1939. 4. sz. 259–260.

Heszke Béla = ErdHel 1939. 383–386.

Holló Ernő = MÚt 1939. jún. 3. 22. sz. 7.

Járosi Andor = Ptűz 1939. 448–450.

Kállay Miklós = KépKrón 1939. 25. sz. 43–44.

[Kállay Miklós] K. M. = NÚ 1939. jún. 11.

Kárpáti Aurél = PN 1939. júl. 2. 148. sz. 37–38.

Kázmér Ernő = Kal 1939. 301–303.

Kovács György = Délszláv-MSzemle 1939. 4. sz. 183–184.

Kovács György = Láth 1939. 183–184.

Ligeti Ernő = FüggÚ 1939. ápr. 1. 7.sz. 11.

Lovass Gyula = Vig 1939. 559–561.

Lukács Gáspár = KatSz 1939. 606–607.

Mártonfalvi Gábor = ErdHel 1939. 219–220.

Nógrády Zoltán = MKult 1939. II. 130.

Possonyi László = NÚ 1939. 166. sz.

Sebestyén, Karl = PLloyd (regg.) 1939. 121. sz.

Szabó István = Ellz 1939. máj. 21. 114. sz. 10.

Szabó Zoltán = MSz 1939. 36. köt. 215–225.

Szenes Piroska = Üzenet (Párizs) 1939. júl. – aug. 5–6. sz. 160–162.

Térey Sándor = Napk 1939. II. 67–70.

Borbándi Gyula = MNemz 1990. jún. 23.

18. Három játék (1941)

(Énekes madár, Tündöklő Jeromos, Vitéz lélek)

Ld. még: Akaratos népség

Borbély László = MProtLapja 1941. 63.

Galambos Gruber Ferenc = KatSz 1941. 223.

Kelemen János = KN 1941. jún. 15. 11. sz. 11.

Kenyeres Imre = Diár 1941. 126–127.

Keresztury, D. = PLloyd (regg.) 1941. 84. sz.

Koczogh Ákos = MÚt 1941. szept. 18. 31. sz. 6.

Meggyes Ete = Vig 1941. 421–423.

Nagy Miklós = MKult 1941. I. 186–187.

[Ruffy Péter] (r. p.) = Újság 1941. ápr. 10., 10.

[Thurzó Gábor] T. G. = Élet 1941. 23. sz. 487.

[Vass László] (V-ó) = EV 1941. 6. sz. 32–33.

19. Magyari rózsafa (1941)

Ásguthy Erzsébet = MAlbum 1941. V. 131–132.

Borbély László = MProtLapja 1941. 55–56.

Büjti László = ÚjÉ 1941. 7. sz. 223.

Féja Géza = Híd 1941. 27. sz. 20.

[Fényi András] i. s.: = MKultsz 1941. 8. sz. 175–178.

(gys) = Híd 1941. márc. 18. 13. sz. 25. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Kádár Erzsébet = Nyug 1941. 557–558.

Kelemen János = KN 1941. jún. 15. 11. sz. 11.

Kenyeres Imre = Diár 1941. 201.

Kovács György = Újság 1941. aug. 17. 8.

Lovass Gyula = Vig 1941. 343.

Nyisztor Zoltán = MKult 1941. szept. 5. 17. sz. 76.

Péa. = PannonhSz 1941. 388.

Reischel Arthur = ErdTudósító 1941. 8. sz. 116–117.

Schöpflin Aladár = Nyug 1941. 504–505.

Városi István = MKult 1941. II. 76.

[Vass László] V-ó = EV 1941. 7. sz. 32–33.

[Vass László] (V. L.) = Mo (esti) 1941. máj. 30. 123. sz. 6.

Tóth Bálint = MÉ 1942. 1. sz. 14.

20. Vitéz lélek

(Nemzeti Színház: 1941. jan. 25.)

Ld. még: Három játék, Akaratos népség

Benedek Marcell = ÚjId 1941. I. 134.

Bethlen Margit = Ünnep 1941. 5. sz. 22.

Egyed Zoltán = FilmSzínhI 1941. 4. sz.

Féja Géza = Mo (esti) 1941. jan. 25. 20. sz. 5.

Gombos Gyula = MÚt 1941. jan. 30. 5. sz. 6. és G. Gy.: Tükörcserepek. Bp. 1993. 144–145.

Haller Gábor = FüggMo 1941. jan. 27. 4.

Haraszthy Gyula = Diár 1941. 47–48.

Horváth Elek = ErdHel 1941. 279–281.

Illés Endre = ErdHel 1941. 201–204. és I. E.: Krétarajzok. Bp. 1957. 395–400., I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 367–373.

Kézai Béla = MKult 1941. I. 45–46.

Németh László = Híd 1941. 6. sz. 16–17. és N L.: Életmű szilánkokban. Bp. 1989. II. 21–25.

[Papp Jenő] P. J. = ÚjMság 1941. jan. 26. 21. sz. 8.

Reményik Sándor = Ptűz 1941. 97–98.

Révész Mihály = Nszava 1941. jan. 26. 21. sz. 8.

Ruffy Péter = Újság 1941. jan. 26., 11.

Schöpflin Aladár = Nyug 1941. 76–77.

Shöpflin Aladár = Nyug 1941. 111–112.

Szira Béla = KatSz 1941. 89–90.

[Szombathy Viktor] (sz. v.) = Ünnep 1941. 4. sz. 32.

Vásárhelyi Z. Emil = Ptűz 1941. 99–104.

Vass László = Mo 1941. jan. 26. 21. sz. 8.

Jelentés az 1941. évi Vojnits-jutalomról. = AkÉrt 1941. 313–322.

Németh Antal = Hitel 1942. 3. sz. 180–182.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Garai Sándor = SzegSzabSzó 1945. 16. sz. 3.

 

Bemutató a Magyar Területi Színház kassai Thália Színpadán (1974)

 

Ism.:

Ablonczy László: A drámaíró kibontakozása. = Alf 1974. 12. sz. 70–75.

Gál Sándor = Hét 1974. 46. sz. 13.

Szilvássy József = ÚjSzó 1974. szept. 20. 6.

Szuchy M. Emil = NépművPozs 1975. 8. sz. 25.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1976)

 

Ism.

[Balogh Elemér] B-h = ÚjT 1976. 25. sz. 42.

Balogh Ödön = Napló 1976. máj. 23. 5.

Illés Jenő = FilmSzínhMu 1976. 23. sz. 4–5.

Lukácsy András = MH 1976. máj 26. 4.

[Pályi András] P. A. = Szính 1976. 9. sz. 47.

[Tarján Tamás] T. T. = Kr 1976. 7. sz. 27–28.

Vértessy Péter = MNemz 1976. jún. 22. 4.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1982)

 

Ism.

Izsák József = IgSzó 1982. 3. sz. 274–276.

Jánosházy György = Utunk 1982. 9. sz. 7.

Páll Árpád = Utunk 1982. 44. sz. 7.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1982)

 

Ism.

Ablonczy [László] = FilmSzínhMu 1982. 4. sz. 21.

 

Bemutató az Evangéliumi Színházban (1994)

 

Ism.

Párkány László = Confessio 1994. 2. sz. 108–109.

- = Kláris 1994. 3. sz. 34.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban (1997)

 

Ism.

Bogdán László = Háromszék 1997. október 4. 5.

Sugár Teodor = Háromszék 1997. október 4. 5.

21. Csalóka szivárvány (1942)

 

Ld. még: Akaratos népség

[Benedek Marcell] B. M. = ÚjId 1942. II. 555–556.

Erdődy János = Nszava 1942. okt. 25. 242. sz. 8.

Féja Géza = Híd 1942. nov. 1. 31. sz. 16–17.

[Gogolák Lajos] Árgus = Je 1942. 23. sz. 10.

[Gombos Gyula] G. Gy. = MÚt 1942. okt. 29. 40. sz. 2. és G. Gy.:Tükörcserepek. Bp. 1993. 208–210.

[Innocent-Vincze Ernő] I. V. E. = Újság 1942. okt. 25., 11.

[Izsáky Margit] I. M. = MNőkL 1942. nov. 10. 32. sz. 16.

Kenyeres Imre = Diár 1942. 263.

Kézai Béla = MKult 1942. II. 158.

Kemény [G.] Gábor = Fiatalok 1942. 11. sz. 3.

Máthé Klára = ProtSz 1942. 12. sz. 360–361.

[S. Nagy László] (n.) = ErdSz 1942. nov. 27. 11. sz.

Németh László = MCsill 1942. II. 403–407. és N. L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 168–178., N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 650–655.

Papp Antal = FilmSzínhI 1942. 44. sz.

Papp Jenő = ÚjMság 1942. okt. 25. 242. sz. 13.

Papp Máté = ProChr 1942. nov. 3. sz. 8.

Possonyi László = Vig 1942. 475–478.

Schöpflin Aladár = MCsill 1942. II. 365–367. és Sch. A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 631–636.

Sinkó Ferenc = ÚjÉ 1942. 9. sz. 285–286.

Szira Béla = KatSz 1942. 378–379.

[Tokaji György] t. gy. = Ünnep 1942. 22. sz. 31.

Vass László = Mo (esti) 1942. okt. 26. 243. sz. 8.

Bánhegyi Jób = KatSz 1943. 57. sz. 346–347.

Baránszky-Jób László = So 1943. 69–74.

Bella Andor = FilmSzínhI 1943. 5. sz.

Ernyei Gáspár = Termés 1943. tél, 122–126.

Féja Géza = Mo (esti) 1943. márc. 23. 66. sz. 3.

Harasztos Albert = Fo 1943. 7. sz. 85–90.

Heszke Béla = Ptűz 1943. 134–136.

Jékely Zoltán = ErdHel 1943. 110–113.

László István = So 1943. 76–78.

[Ruffy Péter] (Ruffy) = Újság 1943. jan. 9. 10.

Staud Géza = MSz 1943. 45. köt. 76–88.

Takácsy Sándor = Ifjú Erdély 1943. 2. sz. 18.

Jelentés az 1943. évi Vojnits-jutalomról. = AkÉrt 1943. 316–325.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1971)

 

Ism.

Buzafalvi Győző = Napj 1973. 5. sz. 7.

Crisan, Mihai = Teatrul 1972. 5. sz. 41–43.

Földesi József = MH 1973. márc. 22. 13.

Halász Anna = A Hét 1973. 49. sz. 10.

Kőröspataki Kiss Sándor = Szính 1973. 7. sz. 17–19. [Előadás Budapesten.]

Márkus Béla = Alf 1973. 5. sz. 91–93.

Mátrai-Betegh Béla = MNemz 1973. márc. 29. 4.

[Molnár G. Péter] M. G. P. = Nszab 1973. márc. 30. 7.

Tamás Menyhért = Nszava 1973. ápr. 7. 10.

 

Bemutató a Madách Kamaraszínházban (1974)

 

Ism.

Nagy Péter = Kr 1974. 4. sz. 27–28.

Pálfy G. István = Alf 1974. 12. sz. 82–85.

Possonyi László = Vig 1974. 3. sz. 198–199.

Saád Katalin = Szính 1974. 2. sz. 17–20.

Szombathelyi Ervin = MH 1974. jan. 31. 6.

Tamás Menyhért = Nszava 1974. febr. 6. 5.

Tarján Tamás = Napj 1974. 7. sz. 8.

Taxner Ernő = Je 1974. 5. sz. 441–442.

Forgácsné Tálos Margit = Szabolcs-SzatmSz 1975. 2. sz. 79–82.

 

Bemutató a temesvári Állami Magyar Színházban (1981)

 

Ism.

Szőcs István = Utunk 1981. 47. sz. 7.

Szekernyés János = A Hét 1982. 20. sz. 6–7.

 

Bemutató a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozatán (1986)

 

Ism.

Jánosházy György = Utunk 1986. 13. sz. 7.

Oláh Tibor = ÚjÉ 1986. 7. sz. 14–15.

Lázár László = Vörös Zászló 1986. február 8.

Nagy Pál = A Hét 1986. május 15.

 

Bemutató a kecskeméti Katona József Szinházban (1991)

 

Ism.:

P. Horváth Gábor = SzínhÉ 1991. 2. sz. 14–15.

 

Bemutató a debreceni Csokonai Színházban (1995)

 

Ism.

Darvay Nagy Adrienne. Tamási, Pirandelló, Parászka. = Szính 1995. 4. sz. 39–40.

Nánay István: Isten hallgat. = Criticai Lapok 1995. 2. sz. 13.

Tasnádi István: Kísértések. Két Tamási Áron-bemutató. = Szính 1995. 4. sz. 36–38. [Tündöklő Jeromos: Várszínház; Csalóka szivárvány: Debrecen.]

22. Összes novellái (1942)

Bóka László = MCsill 1942. II. 237–240., és B. L.: Tegnaptól máig. Bp. 1958. 112–118., B. L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 1498–1503.

Borbély László = MProtLapja 1942. 56.

Féja Géza = Mo (esti) 1942. máj. 28. 119. sz. 3.

Haraszthy Gyula = Diár 1942. 209–210.

Koczogh Ákos = MÚt 1942. szept. 17. 34. sz. 5–6.

Kolos Endre = KatSz 1942. nov. 281–282.

Szabédi László = Termés 1942. és Sz. L.: Ész és bűbáj. Bp. 1943. 92–102.

Szabó Zoltán = MNemz 1942. máj. 29. 120. sz. 9.

Tolnai, Gabriele = Corvina 1942. 452–453.

Vajda Endre = So 1942. 578–582.

Városi István = MKult 1942. II. 109.

Vass László = Mo 1942. jún. 21. 139. sz. 9.

Fehérvári Antal = Fo 1943. 4. sz. 117–118.

Paku Imre = MLélek 1943. 257.

23. Téli verőfény (1942)

Parajdi Incze Lajos = Ptűz 1942. 235–237.

24. Virrasztás (1943)

Arató András = MNemz 1943. máj. 28. 120. sz. 9.

[Ervin Gábor] E. G. = Je 1943. 15. sz. 4.

Harsányi István = ProtSz 1943. 10. sz. 316–317.

Juhász Géza = Termés 1943. ősz., 117–123.

Látos Sándor = Fiatalok 1943. 6. sz. 6.

Piláthy György = MProtLapja 1943. 56.

R. I. = EstiKisÚ 1943. máj. 27.

Ruffy Péter = Újság 1943. jún. 17., 7.

Szabó Zoltán = MCsill 1943. II. 39–42. és Sz. Z.: Hazugság nélkül. Bp. [1991.] 3. köt. 214–219.

Városi István = MKult 1943. II. 58–59.

Vásárhelyi Z. Emil = Ptűz 1943. 241–253.

[Vass László] V. L. = Híd 1943. dec. 1. 23. sz. 28.

Vass László = Mo 1943. máj. 16. 110. sz. 7.

Simándi Béla = MLélek 1944. 93.

25. Szívbéli barátok (1946)

Hárs László = Szivárvány 1946. 28. sz.

[Lőrincz Mária] Laurentius = MNemzet 1946. nov. 24. 265. sz. 4.

Gyarmathy Erzsébet = Fo 1947. 1. sz. 78.

[Kézai Béla] (k.) = ÚjEmb 1947. 28. sz. 8.

26. Hullámzó vőlegény (1947)

Ld. még: Akaratos népség

Benedek András = Budapest 1947. 116–117.

Endrey Antal = Puszták Népe 1947. 1. sz. 75.

Fábián István = So 1947. 317–318.

Földényi Ervin = Romeo és Júlia 1947. márc. 18. 1. sz.

[Halász Péter] (h. p.) = Színház 1947. 5. sz. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

Hárs László = Jöv 1947. febr. 6. 6. sz. 22.

Hárs László = Szivárvány 1947. 20. sz. 12.

Hárs László = Szoc 1947. 159–164.

Keresztury Dezső = Vál 1947. I. 281–288.

Kovács Ferenc = Új Szántás 1947. márc., 171.

Kunszery Gyula = MNemz 1947. jan. 31. 25. sz. 2.

Kürti Pál = ÚjId 1947. I. 139.

Laczkó Géza = Szivárvány 1947. 5. sz. 21.

[Lukácsy Sándor?] (-y) = TársSz 1947. 5. sz. 392.

Márkus László = Színház 1947. 6. sz.

Máthé Klára = Nagyv 1947. 4. sz. 9.

Molnár Miklós = SzabN 1947. jan. 31. 25. sz. 4.

Possonyi László = Vig 1947. 126–127.

Szabó Zoltán = ÚjMo 1947. febr. 8. 6. sz. 10. és Sz. Z.: Hazugság nélkül. Bp. [1991.] 3. köt. 504–510.

Tamási Áron = SzabSzó 1947. jan. 29. 24. sz. 5. [Szerző saját művéről.]

Victor János = Új Szántás 1947. febr., 112–113.

Hubay Miklós = SzínhFilmműv 1951. 9. sz. 276–279., 10. sz. 325–329.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1978)

 

Ism.

Balogh Ödön = Napló 1977. dec. 11. 5.

Illés Jenő = FilmSszínhMu 1977. 52. sz. 6.

Bogácsi [Erzsébet] = MNemz 1978. jan. 10. 4.

Ézsiás Erzsébet = ÚjT 1978. 1. sz. 3.

Zappe László = Kr 1978. 2. sz. 29.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1979)

 

Ism.

Balogh Ödön = Napló 1979. okt. 9. 5.

Bulla Károly = FilmSzínhMu 1979. 42. sz. 6.

Kőröspataki Kis Sándor = ÚjT 1979. 43. sz. 28.

Rajk András = Nszava 1979. okt. 19. 6.

Szakolczay Lajos = Mnemz 1979. jún. 3. 10.

Zappe László = Nszab 1979. okt. 19. 7.

27. Zöld ág (1948)

Ld. még: Játszi remény

[Lőrincz Mária] Laurentius = MNemzet 1948. dec. 11. 287. sz. 4.

Máthé Klára = Haladás 1948. dec. 23.

Fodor József = V 1949. 1124. sz.

Nemeskürty István = Vig 1949. 4. sz. 275–276.

28. Bor és víz (1951)

Kulcsár István = MűvN 1952. 3. sz. 24.

Ungvári Tamás = Csill 1952. 9. sz. 1128–1133.

Varga Imre = MNemz 1952. jan. 24. 19. sz. 5.

29. Búbos vitéz

(Budapesti Bábszínház, 1952. márc. 12.)

Ember Mária = MNemz 1952. máj. 6. 104. sz. 5.

Demeter Imre = IÚ 1952. 11. sz.

 

Bemutató a veszprémi Petőfi Színházban (1974) (Zene: Molnár Péter és Walla Ervin.)

 

Ism.

Ablonczy László = MH 1974. nov. 15. 6.

 

A Népszínház előadása Kisújszálláson (1978)

 

Ism.

Tiszai Lajos = SzolnokmNlap 1978. febr. 14. 4.

 

Bemutató a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban (1981)

 

Ism.

Mester Attila = KelMo 1981. nov. 1. 8.

Czenner Mihály Vig 1982. 5. sz. 386–389.

Kósáné Oláh Júlia = Szabolcs-SzatmáriSz 1982. 1. sz. 80–83.

30. Bölcső és Bagoly (1953)

Illés Endre = Béke és Szabadság 1953. 52. sz.

Katona Jenő = Nők Lapja 1953. 53. sz.

Czine Mihály = Csill 1954. 516–527.

Galsai Pongrác = DtN 1954. 38. sz.

Katona Jenő = Ktáros 1954. 1. sz. 46.

Kelemen János = MűvN 1954. 3. sz. 30.

Koczogh Ákos = ÚH 1954. 1. sz. 82–86.

Kolozsvári Grandpierre Emil = MNemz 1954. febr. 20. 43. sz. 5.

Poszler György = It 1955. 242–248.

Ruzsiczky Éva = MNyr 1955. 2. sz. 251–256.

Vámos Imre = Látóh 1955. 277–278.

Cs. Szabó László = ÚjLátóh 1967. 4. sz. 302–314.

31. Hazai tükör (1953)

Bajkó Mátyás = Ép 1954. 1. sz. 39–43.

Bajkó Mátyás = Közn 1954. 13. sz. 219–220.

Bodnár György = SzabN 1954. máj. 8. 128. sz. 3.

Czine Mihály = Csill 1954. 3. sz. 516–527.

Fábry Zoltán = Fáklya 1954. 10. sz. 21–22. és F. Z.: Hidak és árkok. Bratislava 1957. 40–44., F. Z.: Hazánk Európa. Bratislava 1967. 150–154.

Kelemen János = MűvN 1954. 3. sz. 30.

Lukácsy Sándor = IÚ 1954. 8. sz. 5.

Poszler György = It 1955. 242–248.

Balogh Edgár = Utunk 1956. 29. sz. 2.

Bata Imre = Nszab 1979. febr. 6. 7.

[Bozóky Éva] B. É.:= Kvilág 1979. 3. sz. 22.

32. Szegény ördög (1954)

(Budapesti Bábszínház)

Csík István = FilmSzínhMu 1976. 40. sz. 7.

Iszlai Zoltán = ÉI 1976. 39. sz. 12.

33. Szegénység szárnyai (1954)

Berecz József = MűvN 1954. okt. 24. 33. sz. 6.

Péntek Gyula = Nszava 1954. okt. 3. 234. sz. 4.

Szabó Ede = ÚH 1954. 11–12. sz. 129–134. és Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974. 105–121.

Tamási Áron = IÚ 1954. 29. sz. 3. [Szerző saját művéről.]

Tóth Endre = Alf 1954. 4. sz. 89–91.

Varga Imre = MNemz 1954. okt. 3. 234. sz. 7.

34. Kakasok az Édenben (1956)

Ld. még: Akaratos népség

(Énekes madár - Ördögölő Józsiás)

Szabó Ede = IÚ 1956. okt. 6. 40. sz. 2. és Sz. E.: Otthonunk a művekben. Bp. 1974. 105–121.

Gách Marianne = FilmSzínhMu 1957. 21. sz. 12.

Ördögölő Józsiás

Bemutató a debreceni Csokonai Színházban (1983)

Ism.

Bányai Gábor = Népszava 1983. szeptember 21.

Cs. Nagy Ibolya = FilmSzínhMu 1983. 40. sz.10.

Párkány László = ÚjT 1983. 40. sz. 2.

Takács István = MIfj 1983. 41. sz. 5.

Szakolczay Lajos = Szính 1984. 5. sz. 20–21.

 

Bemutató az Egri Várszínházban (1989)

 

Ism.

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1989. 31. sz. 18.

Farkas András = HevSz 1989. 5. sz. 84–87.

Stuber Andrea = ÚjT 1989. 34. sz. 28.

Zappe László = Szính 1989. 11. sz. 17–19.

 

Bemutató a nagyváradi Állami Színházban (1993)

 

Ism.

Tiszta, egyenes, érthető beszédet… Interjú Novák Ferenccel = Műsorfüzet, Nagyvárad, 1993.

35. Elvadult Paradicsom (1958)

(A hajnali madár, Rügyek és reménység c. kötetek elbeszélései)

Béládi Miklós = ÉI 1958. okt. 10. 41. sz. 9.

Héra Zoltán = Nszab 1958. júl. 20. 171. sz. 9.

[Katona Jenő] k. j. = Ktáros 1958. 549., Kbarát 1958. 325.

Márton László = IÚ 1959. 10. sz. 7.

Nagy Péter = MNemz 1959. jan. 7. 5. sz. 4.

36. Világ és holdvilág (1958)

(A Virágveszedelem, Téli verőfény c. kötetek elbeszélései)

Béládi Miklós = ÉI 1959. jan. 9. 2. sz. 8.

Márton László = IÚ 1959. 10. sz. 7.

Nagy Péter = MNemz 1959. jan. 7. 5. sz. 4. és N. P.: Rosta. Bp. 1965. 223–228.

Tamási Áron = Ktáros 1959. 356-363., Kbarát 1959. 196–203. [Szerző saját művéről.]

37. Szirom és Boly (1960)

Bajkó Mátyás = Alf 1960. 5. sz. 127–129.

Dersi Tamás = Ktáros 1960. 786. és Kbarát 1960. 10. sz. 466.

Diószegi András = ÉI 1960. aug. 5. 32. sz. 7. és D. A.: Megmozdult világban. Bp. 1967. 356–362.

Fodor Ilona = Kort 1960. 8. sz. 295–297.

Ruffy Péter = MNemzet 1960. febr. 14. 38. sz. 6. [Tamási Áron nyilatkozata saját művéről.]

[Timár] T. Gy. = Nszava 1960. jún. 4. 132. sz. 5.

Bori Imre = Híd 1961. 810–811.

38. Játszi remény (1961)

Béládi Miklós = Kort 1961. 10. sz. 613–614.

Bokor László = Nszab 1961. szept. 19. 223. sz. 8.

Szappanos Balázs = ÉI 1961. szept. 23. 38. sz. 6.

Tóth Miklós = Ttáj 1962. jan. 2.

39. Akaratos népség (1962)

Bata Imre = ÚÍ 1962. 1298–1301. és B. I.: Ívelő pályák. Bp. 1964. 299–308.

Osváth Béla = ÉI 1962. aug. 18. 33. sz. 7.

Somlai Aliz = Ktáros 1962. 620.

Grezsa Ferenc = Ttáj 1963. febr. 12.

Hegyi patak

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színházban (1977)

Ism.

Ablonczy László = FilmSzínhMu 1977. 25. sz. 18.

 

Bemutató az Evangéliumi Színházban (1992)

 

Ism.

Osztovics Ágnes = MNemz 1992. 261. sz. 22.

Boldog nyárfalevél

(Kecskeméti Katona József Színház: 1963. jan. 11.)

Nyéki Lajos = IÚ 1962. ápr. 1. 7. sz. 5.

[Török Endre] T. E. = Kort 1962. 1. sz. 26–27.

Rajk András = Nszava 1963. jan. 16. 12. sz. 2.

Tasnádi Attila = ÉI 1963. febr. 2. 5. sz. 8.

 

Bemutató a békéscsabai Jókai Színházban (1974)

 

Ism.

Pálfy G. István = Alf 1974. 12. sz. 82–85.

Saád Katalin = Szính 1974. 7. sz. 22–24.

Sziládi János = MNemz 1974. márc. 7. 4.

Szombathelyi Ervin = MH 1974. márc. 10. 9.

 

Bemutató a sepsiszentgyörgyi Állami Színház Magyar Tagozatán (1990)

 

Ism.

Seress Eszter = MFórum 1990. 15. sz. 9.

 

Bemutató a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozatán (1996)

 

Ism.

Sugó Erzsébet = Népújság 1996. november 7. [Interjú Ferenczy István rendezővel]

Kiss Éva = Népújság 1996. december 11.

Stracula Attila = Erdélyi Napló 1997. április 1.

40. Hétszínű virág (1963)

Borbély Sándor = Je 1964. 475–476.

41. Világló éjszaka (1966)

Fábián Gyula = Kort 1966. 1997–1999.

Hegedűs Géza = Nszava 1966. máj. 29. 126. sz.

Katona Jenő = Nművelés 1966. 6. sz. 42.

Major Ottó = Tük 1966. jún. 7. 23. sz. 18.

42. Vadrózsa ága (1967)

Cseres Tibor = ÉI 1967. 18. sz. 6.

Illés Endre = Kort 1967. 554–558. és Tamási Áron: Vadrózsa ága. Bp. 1967. 5–20., I. E.: Krétarajzok. Bp. 1970. 372–382.

Ruffy Péter = MNemz 1967. dec. 24.

Bori Imre = MSzó 1968. máj. 19. 136. sz. 21.

Fazekas István = Ttáj 1968. 284–285.

Gerold László = ÚjSymp 1968. 41. sz. 26.

Keszthelyi Rezső = Kr 1968. 7. sz. 59–60.

L. S. = Népművelés 1968. 1. sz. 42.

Réti Tamás = ItK 1968. 492–493.

Rónay György = Vig 1968. 56–58. és R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. 36–40.

Tóth János = ÚÍ 1968. 4. sz. 117.

43. Rendes feltámadás (1968)

Beke György = Hargita 1969. jún. 8. 134. sz. 3.

Szőcs István = Utunk 1969. 12. sz. 2.

[Veres Dániel] (V. D.) = IgSzó 1969. I. 153.

44. „Édes Madaram.” Sorok Ágotának. (1997)

Lőcsei Gabriella = MNemz 1997. okt. (???) 10.

Nagy Pál = Népújság 1999. szept. 18. 6.

45. Emberi szavak (2003)

Bodor Béla = Élet és Irodalom 2003. 2. sz.

Bogdán László = Háromszék 2003. dec. 6.

Játékfilmek, tévéjátékok, színházi közvetítések

Mezei próféta, 1947., 92 perc, r.: Bán Frigyes, fk.: Tamási Áron, Bán Frigyes. [A filmet elkészítése után nem engedték bemutatni.]

Énekes madár, 1966., tévéjáték, 57 perc, r.: Pártos Géza.

Világló éjszaka, 1972., tévéfilm, 74 perc, r.: Zsurzs Éva.

Hullámzó vőlegény, 1979., tévéjáték, 91 perc, r.: Tompa Miklós.

Búbos vitéz, 1982., színházi közvetítés, 63 perc, r.: Balázs Ádám, Fehér György. [A mesejátékot a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásában rögzítették.]

Ördögölő Józsiás I-II., 1983., tévéjáték, r.: Gali László. [A debreceni Csokonai Színház mesejátékának stúdióváltozata.]

Gyökér és vadvirág, 1987., tévéjáték, 64 perc, r.: Bohák György, fk.: Kányádi Sándor.

Ördögváltozás Csíkban, 1993., kisjátékfilm, 41 perc, r.: Cselényi László, fk.: Kolozsvári Papp László.

Ábel a rengetegben, 1993., 108 perc, r.: Mihályfy Sándor, fk: Kányádi Sándor.

Ábel az országban I-II., 1993., tévéfilm, 56 és 57 perc, r.: Mihályfy Sándor, fk.: Tamás Menyhért.

Énekes madár, 1993., színházi közvetítés, 114 perc, r.: Szirtes János.

Ábel Amerikában I-II., 1997., tévéfilm, 65 és 69 perc, fk.: Tamás Menyhért.

Tündöklő Jeromos, 1997., r.: Márton István. [Színházi közvetítés Tamási Áron születésének centenáriuma alkalmából.]

Himnusz egy szamárral, Sorozatcím: Erdélyi novellafüzér, 1999., tévéjáték, 33 perc, r.fk.: Szőnyi G. Sándor.

Sóvidéki társasjáték, Sorozatcím: Erdélyi novellafüzér, 1999., tévéjáték, 11 perc, r., fk.: Szőnyi G. Sándor.

Szép Domokos Anna, Sorozatcím: Erdélyi novellafüzér, 1999. tévéjáték, 23 perc, r. , fk.: Szőnyi G. Sándor.

Ábel, 1998., táncszínház egy felvonásban Tamási Áron nyomán, 56 perc, r.: Könczei Árpád. [Az előadást a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Állami Magyar Színház mutatta be 1997-ben.]

Televíziós irodalmi feldolgozások

Nyári mulatságok, 1964., 57 perc. r.: Seregi László. [Vidám műsor egy képzeletbeli falu életéből.]

Székely népballadák, 1965., Mezei Mária közreműködésével készült zenés műsor, 11 perc, r.: Ádám Ottó.

Húsvéti változatok, 1986., 53 perc, r.: Apró Attila. [Húsvéti zenés, irodalmi összeállítás, benne Tamási Áron Húsvéti nyúl című novellájával.]

Szülőföldem, Sorozatcím: Vers mindenkinek, 1987., 3 perc, r.: Koós György.

Körtemuzsika, 1993., 50 perc, r.: Bereczki Csaba. [A műsor 1993. március 27-én az ajkai országos Gyermek Népzenei Találkozón készült, és elhangzik Tamási Áron és Sütő András egy-egy művének részlete is.]

Most már jöhetsz, Jézuska, 1993., 56 perc, r.: Jeli Ferenc. [Karácsonyi irodalmi összeállítás, benne Tamási Áron Teremtett világ című novellájával.]

Ábel, Sorozatcím: Könyvjelző, 1994., 11 perc, r.: Sipos István.

Ábel (Részlet), Sorozatcím: Öt perc próza, 1994., 8 perc, r.: Felvidéki Judit.

1956. október 23., sorozatcím: MC - Magyarok cselekedetei 223., 1996., 5 perc, r.: Kóthy Judit. [A műsorban elhangzik Tamási Áron Magyar fohász című írása.]

A fiú naplójából, 1997., r.: Pacskovszky József. [Irodalmi összeállítás az 1956-os forradalom emlkékére, benne Tamási Áron Gond és hitvalláscímű írásának részlete.]

Tamási Áron, Sorozatcím: Magyar Millennium, 1997., Etűd, 5 perc, r.: Czigány Zoltán.

Az Úr érkezése, 1998., 35 perc, r.: Dér András. [Karácsonyi irodalmi összeállítás, benne Tamási Áron Karácsonyi pásztorocskák című novellájának részlete.]

 

A szakirodalmat összeállította Ugrin Aranka.