Tamási Áron: Bibliográfia

Önálló kötetek

Lélekindulás. Novellák. Kolozsvár. 1925. Fraternitás, 183 p.

Szűzmáriás királyfi. Regény. 1–2. Kolozsvár. 1928. Erdélyi Szépmíves Céh.

Erdélyi csillagok. Elbeszélések. Kolozsvár. 1929. Minerva, 125 p.

Hajnali madár. Novellák. Bp. 1929. Athenaeum, 162 p.

Czímeresek. Regény. Kolozsvár. 1931. A Szerző, 324 p. = 2. kiad: 1945. = 3. kiad: 1959. = 4. kiad: 1964.

Helytelen világ. Novellák. Kolozsvár. 1931. Erdélyi Szépmíves Céh, 147 p.

Ábel a rengetegben. Regény. Kolozsvár. 1932. Erdélyi Szépmíves Céh, 191 p. = 2. kiad: 1944. = 3. kiad: 1946. = 4. kiad: 1953. = 5. kiad: 1955. = 6. kiad: 1957. = 7. kiad: 1966.

Ábel Amerikában. Regény. Kolozsvár. 1934. Erdélyi Szépmíves Céh, 248 p. = 2. kiad: 1935. = 3. kiad: 1957.

Ábel az országban. Regény. Kolozsvár. 1934. Erdélyi Szépmíves Céh, 210 p. = 2. kiad: 1943.

Énekes madár. Székely népi játék három felvonásban. Bp. 1934. Kazinczy, 96 p.

Jégtörő Mátyás. Regény. Kolozsvár. 1935. Erdélyi Szépmíves Céh, 188 p. = 2. kiad: 1936. = 3. kiad: 1943.

Rügyek és reménység. Elbeszélések. Bp. [1935] Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, 277 p. = 2. kiad: 1941.

Ragyog egy csillag. Regény. Kolozsvár. 1938. Erdélyi Szépmíves Céh, 233 p. = 2. kiad: 1940. = 3. kiad: 1941. = 4. kiad: 1942.

Virágveszedelem. Elbeszélések. Bp. 1938. Révai, 254 p. = 2. kiad: 1942.

Szülőföldem. Hazai tudósítás. Bp. 1939. Révai, 211 p. = 2. kiad: 1944.

Három játék. (Énekes madár. – Tündöklő Jeromos. [Első kiadás.] – Vitéz lélek. [Első kiadás.]) Bp. 1941. Révai, 269 p. = 2. kiad: 1944.

Magyari rózsafa. Regény. Kolozsvár. 1941. Erdélyi Szépmíves Céh, 194 p. = 2. kiad: 1944.

Csalóka szivárvány. Színmű. Bp. 1942. Révai, 146 p.

Tamási Áron összes novellái. Bp. 1942. Révai, 926 p.

Téli verőfény. Elbeszélések. Kolozsvár. 1942. Erdélyi Szépmíves Céh, 200 p.

Virrasztás. Tanulmányok. Bp. 1943. Révai, 457 p.

A legényfa kivirágzik. Válogatott elbeszélések. Bp. [1945.] Misztótfalusi Közművelődési Szövetkezet, 62 p.

Szivbéli barátok. Ifjúsági regény. Bp. 1946. Révai, 125 p.

Hullámzó vőlegény. Színpadi játék. Bp. 1947. Révai, 160 p.

Zöld ág. Regény. Bp. 1948. Révai, 201 p.

Kikelet. Válogatott elbeszélések. Bp. 1949. Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 366 p.

Bor és víz. Szüreti játék. Bp. 1951. Népművészeti Intézet, 18 p.

Tamási Áron: Búbos vitéz. Mesejáték. –Kiss Károly –Lakatos István: Kocsis László Egerben. Bábjáték. Bp. 1952. Művelt Nép, 114 p.

Kossuth nevében. Toborzási jelenet. Bp. 1952. Művelt Nép, 27 p.

Bölcső és bagoly. Regényes önéletrajz. Bp. 1953. Szépirodalmi, 208 p. = 2. kiad: 1954. = 3. kiad: 1957.

Hazai tükör. Krónika, 1832–1853. Bp. 1953. Ifjúsági, 280 p. = 2. kiad: 1954. = 3. kiad: 1957.

Szegénység szárnyai. Félszáz elbeszélés. Bp. 1954. Szépirodalmi, 425 p. = 2. kiad: 1956.

Kakasok az Édenben. Két színpadi játék. (Énekes madár. – Ördögölő Józsiás. [Első kiadás.]) Bp. 1956. Szépirodalmi, 214 p.

Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag. Regények. Bp. 1957. Szépirodalmi, 469 p. = 2. kiad: 1965.

Elvadult Paradicsom. Összegyűjtött novellák 1922–1936. Bp. 1958. Szépirodalmi, 643 p.

Világ és holdvilág. Összegyűjtött novellák 1936–1957. Bp. 1958. Szépirodalmi, 511 p.

Ábel. Trilógia. (Ábel a rengetegben. – Ábel az országban. – Ábel Amerikában.) 1–3. Bp. 1960. Szépirodalmi, 260 + 246 + 285 p. = 1967. 715 p. (Tamási Áron válogatott művei.) = Ábel-trilógia. Bukarest. 1973. Kriterion, 670 p.

Szirom és boly. Magyar rege. Bp. 1960. Szépirodalmi, 211 p. = 2. kiad.: 1962.

Játszi remény. Új novellák és a Zöld ág költői elbeszélés. Bp. 1961. Szépirodalmi, 375 p.

Akaratos népség. Színpadi művek. 1–2. (1. köt.: Énekes madár. – Tündöklő Jeromos. – Vitéz lélek. – Csalóka szivárvány. 2. köt.: Hullámzó vőlegény. – Ördögölő Józsiás. – Hegyi patak. [1. kiad.]. – Boldog nyárfalevél. [1. kiad.]) Bp. 1962. 371 + 424 p.

Hétszínű virág. Novellák 1923–1963. Bp. 1963. Magvető, 516 p.

Világló éjszaka. Novellák. Bp. 1966. Magvető, 502 p.

Czímeresek. Regényes korrajz. Bp. 1967. 492 p. (Tamási Áron válogatott művei.)

Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag. Bp. 1967. 425 p. (Tamási Áron válogatott művei.)

Tamási Áron összegyűjtött novellái. 1–2. Bp. 1967. 608 + 752 p. (Tamási Áron válogatott művei.)

Rendes feltámadás. Válogatott novellák. (Váll. és bev.: Sütő András.) Bukarest. 1968. Irodalmi Kiadó, 552 p. 

Tamási Áron válogatott művei 1–2. Vál., sajtó alá rend. és jegyz. Féja Géza. (1. köt.: Ábel a rengetegben. – Ábel az országban. – Ábel Amerikában. [Regénytrilógia.] – Jégtörő Mátyás. [Regény.] – 2. köt.: Válogatott novellák. – Énekes madár. – Csalóka szivárvány. [Színművek.] – Bölcső és Bagoly. [Regény.]) Bp. 1974. Szépirodalmi, 828 + 731 p. (Magyar Remekírók.)

Akaratos népség. Színművek. 1–2. (Énekes madár. – Tündöklő Jeromos. – Vitéz lélek. – Csalóka szivárvány. – Hullámzó vőlegény. – Ördögölő Józsiás. – Hegyi patak. – Boldog nyárfalevél.) Bp. 1975. Szépirodalmi, 365 + 412 p.

A bölcső és környéke. Bukarest. 1976. Kriterion, 347 p. (Romániai Magyar Írók.)

Ábel. (Ábel a rengetegben. – Ábel az országban. – Ábel Amerikában.) Regénytrilógia. Utószó: Féja Géza. Bp. 1977. Szépirodalmi, 672 +[4] p. (Magyar Elbeszélők.)

Tamási Áron válogatott művei 3. (Ősvigasztalás. – Színpadi művek: Székely fás. – Néppártiak. – Görgeteg. – Bor és víz. – Búbos vitéz. – Bujdosó lány. – Szegény ördög. – Tűzálló Pál.) Vál., jegyz., utószó: Balázs Ádám. Bp. 1978. Szépirodalmi. 289 p.

Tamási Áron összes novellái 1–2. Szerk., szöveggond.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1979. Szépirodalmi, 608 + 592 p. = 2. kiad.: Bp. 1982. Szépirodalmi, 606 + 591 p.

Ábel. Regénytrilógia. Bp. 1980. Szépirodalmi, 675 p.

Zeng a magosság. Válogatott novellák. (1. köt.: 1925–1935. 2. köt.: 1936–1966.) Bukarest. 1980. Kriterion, 461 + 436 p. (Romániai Magyar Írók.)

Tiszta beszéd. Publicisztikai írások 1923–1940. Összegyűjt. és utószó: Bernáth Ernő. Jegyz.: Dávid Gyula. Bukarest. 1981. Kriterion, 463 p.

Jégtörő gondolatok. Útirajzok, esszék. 1–2. Összeáll., jegyz.: Tamási Ágota, Z. Szalai Sándor. Bev.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1982. Szépirodalmi, 448 + 460+[2]. p.

Ragyog egy csillag. Regény. Bev., függeléket összeáll.: Izsák József. Kolozsvár. 1982. Dacia, 264 p.

Ábel. Regénytrilógia. Szöveggond.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1984. Szépirodalmi, 564 p.

Bölcső és Bagoly. Regényes életrajz. Szöveggond., utószó: Z. Szalai Sándor. Bp. 1984. Szépirodalmi, 223 p. (Olcsó Könyvtár.) = 3., jav. kiad.: Szöveggond., utószó: Z. Szalai Sándor. Bp. 1988. Szépirodalmi, 230 p. (Olcsó Könyvtár.)

Ábel a rengetegben. Bev., a függeléket összeáll.: Izsák József. Kolozsvár. 1985. Dacia, 272 p.

Szólít a szülőföld. Önéletrajzi regények. (Bölcső és Bagoly. – Hazai tükör. – Vadrózsa ága.) Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. Illés Endre Egy jégtörő szellem c. esszéjével. Bp. 1985. Szépirodalmi, 609 p.

Tündöklő Jeromos. Színpadi játékok. 1. köt.: 1924–1944. Bev., jegyz.: Salamon András. Bukarest. 1985. Kriterion, 480 p.

Ördögölő Józsiás. Színpadi játékok. 2. köt.: 1944–1966. Bev., jegyz.: Salamon András. Bukarest. 1986. Kriterion, 388 p.

Jégtörő Mátyás. Regények. (Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag.) Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. Bp. 1986. Szépirodalmi, 363 p.

Szülőföldem. Regény. Bev.: Szöllősy Árpád. Riehen. 1986. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 211 +[14] p. [A Kolozsvárott, 1940-ben az Erdélyi Szépmíves Céh által kiadott mű fotomechanikai utánnyomása.]

Tamási Áron színjátékai. 1. köt.: 1924–1942. Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. A függeléket összeáll., jegyz.: Ablonczy László. Bp. 1987. Szépirodalmi, 556 p.

Tamási Áron színjátékai. 2. köt.: 1943–1966. Szöveggond., bev.: Z. Szalai Sándor. Jegyz.: Z. Szalai Sándor, Ablonczy László. Bp. 1988. Szépirodalmi, 677 p.

Ábel a rengetegben. Regény. Utószó: Hornyik Miklós. Újvidék. 1988. Tankönyvkiadó Intézet, 190 p. (Házi olvasmány 7.)

Szűzmáriás királyfi. – Zöld ág. Regények. Sajtó alá rend., utószó: Z. Szalai Sándor. Kós Károly illusztrációival. Bp. 1989. Szépirodalmi, 444 p.

Szülőföldem. Lírai szociográfia. Sajtó alá rend., utószó: Z. Szalai Sándor. Bp. 1990. Szépirodalmi, 248 p.

„Édes Madaram.” Sorok Ágotának. Tamási Áron naplója 1965. XII. 24. – 1966. III. 28. Szerk.: Ugrin Aranka. 1997. Tamási Áron Alapítvány, 86 p.

Aranyos tekergők. Elfeledett írások. Szerk.: Urbán V. László. 1998. Kertek 2000, 298 p.

Bölcső és Bagoly. – Vadrózsa ága. Önéletrajzi regények. Utószó: Domokos Mátyás. Bp. 1999. Osiris, 221 p. (Millenniumi Könyvtár.)

Magyari rózsafa. Utószó: Bertha Zoltán. 2000. Kairosz, 217 p.

Szűzmáriás királyfi. – Zöld ág. Regények. Bp. 2000. Püski, 543 p.

Gondolat és árvaság. Esszék, cikkek, útirajzok, riportok. 1. köt.: 1923–1935. Szerk., jegyz.: Nagy Pál. Bp. 2000. Új Palatinus, 543 p.

Szellemi őrség. Esszék, cikkek, útirajzok. 2. köt.: 1936–1965. Szerk., jegyz.: Nagy Pál. Bp. 2001. Új Palatinus, 626 p.

Szívbéli barátok. Ifjúsági regény. 2002. Kairosz, 139 p.

Emberi szavak. Beszélgetések, vallomások, naplójegyzetek. Szerk., jegyz.: Nagy Pál. Bp. 2003. Új Palatinus, 459 p.

Jégtörő Mátyás. Regény. 2006. Ciceró, 160 p.

Szűzmáriás királyfi. Regény. Bp. 2006. Új Palatinus, 296 p.

Árnyas szülőföld. Elbeszélések. Vál., szerk.: Hunyadi Csaba Zsolt. Szeged. 2006. Lazi, 232 p.

Kedves otthoniak. Tamási Áron levelezése a farkaslaki családdal. Összeáll., szerk., előszó: Nagy Pál. Székelyudvarhely. 2006. Erdélyi Gondolat, 78 p.

Ragyog egy csillag. Regények. (Jégtörő Mátyás. – Ragyog egy csillag.) 2007. Ciceró, 200 p.

Lőrincz József: Kellő igék, megtartó gondolatok. Szentenciák, vallomások Tamási Árontól. Székelyudvarhely., 2007. Erdélyi Gondolat, 70 p.

Ölelő szeretettel. Válogatott irodalmi levelek. Vál., jegyz.: Nagy Pál. Budapest. Palatinus, 2007. Palatinus, 305 p.

Ábel. [Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában.] Regénytrilógia. Szerk.: Ugrin Aranka. Budapest. 2014. Helikon. 622 p. = Ua.: 2018.

Szülőföldem. [Szülőföldem és a Vadrózsa ága.] Útirajz és önéletrajz. Budapest, 2015. Helikon, 320 p.

Publicisztikai írások. Csíkszereda. 2015. Hargita Kiadóhivatal, 271 p. (Székely Könyvtár-sorozat.)

A legényfa kivirágzik. Mesék és elbeszélések. Vál., szerk.: Ugrin Aranka. Budapest, 2015. Móra, 200 p.

Eszmélj, Ábel! Cikkek, feljegyzések, visszaemlékezések. Vál., szerk., sajtó alá rend.: Urbán László. Budapest, 2016. Helikon, 356 p.

Mezei próféta. Filmforgatókönyv. A Hitel folyóirat különnyomata a 120 éve született Tamási Áron tiszteletére. (Bev. tan.: Ablonczy László.) Budapest. 2017. Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány, 88 p.

Szűzmáriás királyfi. Regény. Budapest, 2017. Helikon, 327 p.

Világló éjszaka. Válogatott novellák. (Vál., előszó: Vallasek Júlia.) Budapest, 2018. Helikon, 307 p.

Tamási Áron nyomában Farkaslakán. Fotóalbum. (Tamási Áron szövegeivel és Jakab Emil fotóival, szerk.: Hadnagy Jolán.) Székelyudvarhely. 2017. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, 120 p.

Jégtörő Mátyás. Regény. Csíkszereda. 2019. Székelyföld Alapítvány, 206 p. (Székely Könyvtár.)

Ábel a rengetegen. Regény. Helikon, Budapest. 2015. Helikon, 256 p. (Helikon-zsebkönyvek.) = Ua.: 2017. 2019. 2020. 2021.

Susogó fenyő. Karácsonyi elbeszélések. Vál., szerk.: Hunyadi Csaba Zsolt. Szeged, 2020. Lazi Kft., 264 p.

Négy dráma. Bev., tan.: Ablonczy László. Csíkszereda, 2020. Hargita Kiadóhivatal, Székelyföld Alapítvány, 351 p. (Székely Könyvtár.)

Ábel a rengetegben. Budapest. 2022. Trubadúr Könyvek Kiadó Kft., 264 p. (Trubadúr Zsebkönyvek.)

Jégtörő Mátyás. Regény. Ill.: Kisteleki Dóra. [Komárom.] 2022. POKET Publishing, Sztalker Csoport, 242 p. (Poket-zsebkönyvek.)

Ábel. Trilógia. Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában. Ill.: Szilágyi-Varga Zoltán. Budapest, 2022. MMA Kiadó, 512 p.

Bölcső és Bagoly. Regényes életrajz. Budapest, 2022. Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 230 p. (Kello Diákkönyvtár.)

Tamási Áron – „A legnagyobb dolog: világot teremteni".  Album az író kézirataival, jegyzeteivel, naplójával és színjátékaihoz írt kommentárjaival. (A tanulmányt írta: Cs. Nagy Ibolya, a képeket vál. és szerk.: A. Szabó Magda.) Budapest. 2021. MMA Kiadó, 296 p. 

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Napsugár, Utunk)

Urak és parasztok. Korunk, 1930. márc. 86. p.

Szeder és Butyka. Korunk, 1931. febr. 88. p.

Úri gesztus. Korunk, 1931. okt. 686. p.

Bomba. Korunk, 1932. ápr. 272. p.

Jégtörő Mátyás. Részlet. Korunk, 1936. febr. 162. p.

Tíz nap Szlovenszkón. Korunk, 1938. jan. 53. p.

Vitéz apám. Regényrészlet. Korunk, 1938. márc. 204. p.

A bölcső és a környéke. Képek egy mai székely falu életéből. Korunk, 1938. jún. 489. p.

Udvarhelyi csárdában. Regényrészlet. Korunk, 1938. dec. 1009. p.

Ördögűző Józsiás. Igaz Szó, 1956/9. 1251. p.

Ördögűző Józsiás. Igaz Szó, 1956/10. 1411. p.

Harmat és vér. Utunk, 1956/42. (okt. 19.) 3. p.

Néhány szerzői megjegyzés az Énekes madár rendezésének dolgában. (A Jókai Színház számára, 1956.) Művelődés, 1968/5. 51–53. p.

Kovács József: Tamási Áron amerikai novellája. („Báts Eszter, mi lettél?” Vasárnapi Újság [Kolozsvár], 1924. aug. 10. 11–13. p.) Új Írás, 1970/10. 51–56. p.

Ősvígasztalás. Részlet. Igaz Szó, 1971/6. 822. p.

Tompa Lászlónál. Igaz Szó, 1972/6. 791. p.

Ünnepi üzenet. Igaz Szó, 1972/9. 371. p.

Barangolás Illyés Gyulával Erdélyben. Igaz Szó, 1972/10. 553. p.

Tamási Áron levelei Jancsó Bélához. Utunk, 1972/50. (dec. 15.) 6. p.

Simon István: Tamási Áron Ősvigasztalása elé. (Tamási Áron 1924-ben írott drámájának szövegközlése.) Tiszatáj, 1973/5. 3–25. p.; 1973/6. 24–48. p.

Így indult a Helikon. Tamási Áron: Vadrózsa ága. Utunk, 1976/29. (júl. 16.) 4. p.

Nyolcvan éve született Tamási Áron. Levél Amerikából. Igaz Szó, 1977/9. 292. p.

Egy-két gondolat a filmről. Magyar Nemzet, 1977. szept. 18. 9. p.

Gábor Áron rézágyúi. Vázlatos terv egy Gábor Áronról készülő regényről. Új Tükör, 1977/338. 23. p.

Ablonczy László: Tamási Áron a tengeren túl. Írások Amerikából. (Székelyek közt Amerikában. – Két kicsi magyar.) Tiszatáj, 1979/9. 9–17. p.

Balázs Ádám: Tamási Áron ismeretlen mesejátéka.(Szüntelen király.) Forrás, 1981/11. 3–13. p.

Szép Domokos Anna. Novella. Bemutatja: Major Ottó. Új Tükör, 1981/52. 12–13. p.

Játék és vér. Elbeszélés. (Magyar Hírlap, 1932.) Közli: Bálint István. Confessio, 1982/1. 92–96. p.

Vázlat egy bábjáték meséjéről. (Tündöklő Jeromos.) Közli: Ablonczy László. Film Színház Muzsika, 1986/21. 10. p.

Tamási Áron hagyatékából: Eljegyzés, Őszi csillagok, Egy „Ballett pantomime” meséjének vázlata. Ablonczy László utószavával. Alföld, 1987/9. 31–41. p.

Tüskés Tibor: „Szeretem ezt a földet…” (Tamási Áron: Szász Tamás, a pogány.) Holnap, 1991/5. 5–6. p.

Barátom, a medve. Nyári Napsugár, 1992. 24. p.

A faluban, ahol születtem. Hunnia, 1993/44. 3–4. p.

Tüzet vegyenek. Helikon, 1994/2. 11. p.

Ördögváltozás Csíkban. Helikon, 1994/2. 14. p.

Tímár Máté: Tamási Áron naplói és emlékeim tükrében. (Szövegközléssel.)= Tamási Áron emlékkönyv. Bp. 1997. 55–90. p.

Tamási Áron levele Sütő Andráshoz. Helikon, 2007/6. 19. p.

Dokumentumok

Napló, 1956–1957. Közli: Ugrin Aranka. Hitel, 1997/10. 3–13. p.

„Édes Madaram.” Sorok Ágotának. Bp. 1997.

Tamási Áron végrendelete. Művelődés, 1997/11. 10. p.

Tamási Áronné végrendelete. Művelődés, 1997/11. 13–15. p.

Tamási Áronné levele a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumnak. Művelődés, 1997/11. 15. p.

Titokvédelmi nyilatkozat. (A Tamási Áron Alapítvány kuratóriumának nyilatkozata a szerzői jogokról.) Művelődés, 1997/11. 16. p.

Levelezés

Jancsó Elemér: Tamási Áron levelei Jancsó Bélához. (6 levél.) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1968. 321–329. p.

Abafáy Gusztáv: Irodalmi levezések. (Tamási Áron levele Varró Dezsőhöz.) Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), 1969. 350–353. p.

Levelesláda. (Többek között Tamási Áron levele Szabédi Lászlóhoz.) Igaz Szó, 1969. 552–558. p.

Jancsó Elemér: Tamási Áron levelei Jancsó Bélához, Jancsó Elemérhez és Kuncz Aladárhoz. (Tamási Áron 5 levele.) Igaz Szó, 1969. 595–601. p.

Kicsi Antal: Tamási Áron levelei Sényi Lászlóhoz. (4 levél.)Igaz Szó, 1969. 765–769. p.

Levelesláda. (Többek között Tamási Áron levele Molter Károlyhoz.) Igaz Szó, 1969. 819–829. p.

Kacsó Sándor: Irodalmi levelezés. (Többek között Tamási Áron 5 levele K. S.-hoz.) Igaz Szó, 1969. 910–927. p.

Molnár Jenő: Tamási Áron leveleiből. Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy), 1969/103.; 1970/119., 170/121.

Virág István: A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság történetéhez. (Többek között Tamási Áron levele Sényi Lászlóhoz.) Vörös Zászló (Marosvásárhely), 1970/79.

Nagy V. István: Tamási Áron levele Amerikából. (Ágnes húgához és sógorához, New York, 1923.) Korunk, 1971/5. 799–800. p.

Jaklovszky Alfonz: Ábel Amerikáról. (Tamási Áron egy eddig közlésre nem került levele. A címzett Tamási Áron tanára.) Igaz Szó, 1971/8. 279–282. p.

Mikó Imre: Tamási Áron levelei Jancsó Bélához. (Négy levél, 1923–1927.) Utunk, 1972/50. 6–7. p.

Áron Amerikában. Ízelítő a Molnár Jenőhöz írott levelekből. Közli és bev.: Bata Imre. Alföld, 1974/12. 43–46. p.

Illés Endre: Test és lélek. (Tamási Áron leveleiből.) Tiszatáj, 1975/1. 42–71. p. = I. E.: A só íze. Emlékek, dokumentumok 1940–1966. 1976. 377–446. p.

Tamási Áron levelei Babits Mihályhoz. (1928–1930.) Közli: Gál István. Alföld, 1976/9. 54–57. p.

Szabó Pál levele T. Á-hoz. „…nehéz embernek lenni”. (Tamási Áron Hegyi patak c. színművéről, 1958.) Közli: A. L. (Ablonczy László.) Alföld, 1976/12. 79–80. p.

Juhász Béla: Tamási Áron levelei Molnár Jenőhöz. (Öt levél 1922–23-ból.) A jegyzeteket készítette: M. J. Alföld, 1977/9. 71–75. p.

Tamási Áron: Levél Amerikából. (Tamási Áron levele szüleihez, 1926.) Közli és jegyz.: Tamási Gáspár. Igaz Szó, 1977/9. 292–293. p.

Szirmai Endre: A Reményi-hagyaték. Levelek Reményi Józsefnek Amerikába. (Kosztolányi Dezső és Tamási Áron levelei, 1920–1948.) Új Látóhatár, 1978/1–2. 130–137. p.

Tamási Áron amerikai leveleiből. (Három levél, 1924. jan. 26., ápr. 15., okt. 6.) Közli: Molnár Jenő. Napjaink, 1978/10–11. 52–55. p.

Tamási Áron amerikai levelei. (Három levél, 1924. ápr. 15., aug. 12., okt. 6.) Közli: Molnár Jenő. Forrás, 1978/4. 77–86. p.

Benedek Elek levelesládájából. Tamási Áron levelei Amerikából. (1923–1925.) Új Írás, 1979/6. 85–89. p.

Tamási Áron levelei Molnár Jenőhöz. (Tíz levél, 1922–1929.) Közli: Molnár Jenő. Irodalomtörténet, 1980/1. 187–216. p.

Tamási Áron: A székely legény levele Amerikából. (Három levél New Yorkból. 1923, 1924.) Magyar Nemzet, 1980. ápr. 4. 12. p.; ápr. 20. 12. p.

Ritoók János: Kettős tükör.A magyar–szász együttélés múltjából és a két világháború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből. (Tamási Áron levelezése is.) Bukarest. 1980. Kriterion, 255 +[4] p.

Tamási Áron levelei. (Három levél Kovács Györgynek 1937–1941 között.) Igaz Szó, 1981/4. 308–309. p.

Tamási Áron: Levél. (Illyés Gyulának, 1941-ből.) = Illyés Gyula emlékkönyv. Bp. 1984. 105–106. p.

„Kedvvel csináltam…” Az Énekes madár születéséről. (Tamási Áron levele, d. n.) Közli Ablonczy [László]. Film Színház Muzsika, 1987/16. 7. p.

Lisztóczky László: Emlékeim Tamási Áronról. (1962-ből.) Hevesi Szemle (Eger), 1988/5. 35–36. p.

Tamási Áron levele Kállai Gyulához. (1958-ban.) Válasz Évkönyv, 1989/2. 253–256. p.

Tamási Áron levelesládájából. (Tamási Áron levele öccséhez, 1953.) Közli: Bán Péter. Művelődés, 1997. szeptember 20. 5. p.

Zeng a magosság. In memoriam Tamási Áron (Tamási Áron levelei 21–53. p.) Vál., szerk., összeáll.: Tamás Menyhért. 1997.

Tamási Áron családi levelezéséből. Közli: Nagy Pál. Látó, 2004/3. 83–104. p.

Sipos Ferenc: Itthon – Farkaslakán. (Tamási Áron családjához írt levelei is.) Gyergyószentmiklós, 2004. 68 p. (Ism.: Nagy Pál. Hargita Népe, 2004. június 11.)

Portrék, visszaemlékezések, dokumentum- és riportfilmek

A Viharsarok írója. Féja Géza-portré. (A filmben Féja Géza Tamási Áronra is emlékezik.) 1971. 35 perc. Rendezte: Oláh Gábor.

Tamási Áron. Portréfilm. Sorozatcím: Magyar remekírók. (Féja Géza, Illés Endre és Nagy László visszaemlékezése Tamási Áronra.) 1974. Rendezte: Szemes Mihály.

Tamási Áronról. Sorozatcím: Krétarajz. (Illés Endre műsorában részletek láthatók Tamási Áron műveiből.) 1974. 84 perc. Rendezte: Lengyel György.

„Induljatok el az anyanyelv ösvényein…” Beszélgetés Sütő Andrással. (Sütő András a pályakezdésről, az út és saját hangjának megtalálásáról, a nagy elődökről: Mikszáthról és Tamási Áronról.) 1980.

Látogatóban Illés Endrénél. Sorozatcím: Szép Szó. (A portréfilmben Illés Endre Tamási Áronra is emlékezik.) 1981. Rendezte: Babiczky László.

Stúdió ’83. (Benne: színházi évadnyitás Debrecenben. Tamási Áron Ördögölő Józsiás című drámájának bemutatója.) 1983. 60 perc. Rendezte: Soós Árpád.

Stúdió ’85. (Benne: Tamási Áron Tündöklő Jeromos című drámájának bemutatója Veszprémben. Beszélgetés a darab rendezőjével.) 1985. 63 perc. Rendezte: Antók Csaba.

Stúdió ’87. (Benne: új bemutató Egerben a Líceum udvarában. Beszélgetés Tamási Áron Énekes madár című népi játékának rendezőjével, Gali Lászlóval, a Gárdonyi Géza Színház igazgatójával.) 1987. 61 perc. Rendezte: Koós György.

Tamási Áron – Kányádi Sándor. Sorozatcím: Új cim-cim. (A műsor első részében Tamási Áron Ábel című regényéről.) 1988. 20 perc. Rendezte: Kardos Ferenc.

Nagycsütörtök. Dokumentumfilm az Erdélyi Helikonról. (A műsorban elhangzik a Hősökhöz, nehéz időben című írás, melyet Marosvásárhelyen, 1937. október 4-én a Vásárhelyi Találkozó elnöki megnyitójaként olvasott fel Tamási Áron) 1990. 57 perc. Rendezte: Czigány Zoltán.

Főhajtás a Gordon lábánál. (Megemlékezés Tamási Áron halálának 25. évfordulóján, 1991. május 20-án Farkaslakán.) 1993. 21 perc. Rendezte: Czigány Zoltán.

Tamási testvéreinél. Dokumentumfilm. 1991. Rendezte: Czigány Zoltán.

Stúdió ’93. (Benne: Tamási Áron Hegyi patak című drámájáról.) 1993. 49 perc. Rendezte: Vitray Tamás.

Ábel és Bolha. (Találkozás Ilyés Leventével, az Ábel a rengetegben című film szereplőjével. Bolha szóvivője: Bagyura János, a kutya gondozója.) Dokumentumfilm. 1994. 15 perc. Szerk.: Ugrin Aranka. Rendezte: Szegezdy János.

Az anyaváros: Székelyudvarhely. Dokumentumfilm. Dávid Gyula Tamási Áronról. (Tamási Áron és kortársai műveinek idézésével, valamint korabeli fényképek, képeslapok segítségével jelenik meg Székelyudvarhely.) 1994. 40 perc. Szerk.: Ugrin Aranka. Rendezte: Czigány Zoltán.

Az Erdélyi Helikon. Sorozatcím: MC – Magyarok Cselekedetei 110. (A műsorban elhangzik Tamási Áron levelének részlete, melyet Jancsó Bélának írt New Yorkban, 1926. március 26-án.) 1996. 5 perc. Rendezte: Czigány Zoltán.

„Ha igazság, harmatozzék”. Vallomások Tamási Áronról. 1997. 55 perc. Szerk.: Pálfy G. István. Rendezte: Hevér Zoltán.

„Jussomat ne vitassátok”. (Riportfilm a Farkaslakán rendezett centenáriumi ünnepségekről.) 1997. 17 perc. Rendezte: Dér András.

Körző 18. Magazin. (A műsorban beszámoló Sepsiszentgyörgyről a Tamási Áron-centenárium kapcsán.) 1997. 49 perc. Rendezte: Szántó Ferenc.

Száz éve született Tamási Áron. Tudósítás Farkaslakáról. 1997. 10 perc. Szerk.: Domokos László, Ugrin Aranka. Rendezte: Dér András.

Válogatás a határon túli magyar televíziók műsoraiból. Sorozatcím: Palackposta. (A műsorban beszámoló a Farkaslakán rendezett centenáriumi ünnepségről.) 1997. 30 perc. Rendezte: Varga Zs. Csaba.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Abel alone. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Kuttna Mari.) Budapest. 1966. Corvina, 168 p.

cseh

Sikulský králevic. [Szűzmáriás királyfi.] (Ford.: Arno Kraus.) Prága. 1942. Leopold Mazáč, 322 p.

észt

Talv orus. [Válogatott elbeszélések.] (Ford.: Edvin Hiedel.) Tallinn. 1983. Perioodika, 68 p.

francia

Ábel dans la forêt profonde. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Nagy Péter; André Prudhommeaux.) Lausanne. 1945. La Guilde du livre, 248 p. = (Ford.: Nagy Péter; André Prudhommeaux.) Lausanne. 1963. Verdonnet, 195 p. = (Ford.: Agnès Járfás.) Genf. 2009. Éd. Héros-limite, 299 p.

Étoiles de Transylvanie. [Erdélyi csillagok.] (Ford.: Agnès Járfás.) Genf. 2011. Éd. Héros-limite, 283 p.

japán

トランシルヴァニアの仲間 ハンガリ. [Válogatott elbeszélések.] (Ford.: Iwasaki Etsuko.) Tokió. 1997. Kobunsha, 265 p.

lengyel

Abel w puszczy. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Kazimiera Illakowiczowna.) Varsó. 1948. Książka i Wiedza, 247 p.

német

Ein königssohn der Sekler. [Szűzmáriás királyfi.] (Ford.: Hans Henny Jahnn.) Lipcse. 1941. A.H. Payne, 385 p.

Abel in der Wildnis. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Harmat György.) Berlin. 1957. Neues Leben, 266 p.

olasz

Abele, cervello fino. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Filippo Faber.) Verona. 1941. Mondadori, 391 p.

orosz

Абель в глухом лесу. [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Jelena Ivanovna Malihina.) Moszkva. 1989. Raduga, 283 p.

román

Blazonarzii. [Czímeresek.] (Ford.: Adrian Hamzea, Aurel Ion Brumaru, Mircea Zaciu.) Bukarest. 1980. Kriterion, 407 p.

Obșteasca înviere. [Rendes feltámadás.] (Ford.: Constantin Olariu.) Bukarest. 1980. Kriterion, 315 p.

Abel în codru . [Ábel a rengetegben.] (Ford.: Constantin Olariu.) Bukarest. 1987. Kriterion, 191 p.

szlovén

Ábel (Abel v gozdu, Abel v mestu). [Ábel a rengetegben, Ábel az országban.] (Ford.: Vlado Peteršič; utószó: Štefan Barbarič.) Muraszombat . 1968. Pomurska Založba, 342 p.

 

 

 

A bibliográfiát összeállította Ugrin Aranka és a DIA, kiegészítette Cs. Nagy Ibolya.

 

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.

[A szerkesztő jegyzete: Tamási Áron műveinek, illetve az azokról írott könyveknek, cikkeknek a bibliográfiája nem teljes. Annak elkészítése hosszú kutatást igényel. Az érdeklődőnek azonban mégis nagy terjedelmű bibliográfiával szolgálhatunk. 1970-ig A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905–1945. Személyi rész II. című munka (szerkesztette Vargha Kálmán és V. Windisch Éva, készült az MTA Irodalomtudomány Intézetében, megjelentette az Akadémiai Kiadó, Bp. 1989.) adatait használtam fel, illetve egészítettem ki. 1970-től napjainkig az Országos Széchényi Könyvtár kiadványaira és katalógusaira támaszkodtam. A rádiófelvételek összeállításakor a Magyar Rádió Rt. Archívuma, a televíziós műsorok feldolgozásakor pedig a Magyar Televízió Rt. és a Duna Televízió Rt. Archívuma adatbázisaira támaszkodhattam. Köszönöm mindenki segítségét. (U. A.)]