Szilágyi István: Szakirodalom

Önálló kötet

Tanulmányok Szilágyi Istvánról. Szerk.: Márkus Béla. Debrecen. 2003. Debreceni Egyetemi Kiadó.

Márkus Béla: Szilágyi István. Bp. 2018. MMA. (Közelképek írókról.)

Folyóiratban, gyűjteményes kötetben megjelent írások, tanulmányok

Kulcsár Szabó Ernő: Kő hull apadó kútba. Kritika, 1976/3.

Szakolczay Lajos: Kő hull apadó kútba. Alföld, 1976/3.

Szilágyi István műhelyében. Igaz Szó, 1977/4. 324. p.

Lászlóffy Aladár: Levél Szilágyi Istvánhoz. Igaz Szó, 1977/4. 324. p.

Farkas Árpád: Sz. I. bajusza. Igaz Szó, 1977/4. 327. p.

Gálfalvi György: Arcképek. Szilágyi István. Igaz Szó, 1977/4. 328. p.

Bretter György: Szilágyi István bizonyára regényt ír. (Kő hull apadó kútba.) = B. Gy.: Párbeszéd a vágyakkal. 1979.

Baránszky Jób László: Töprengés a regényről. (Kő hull apadó kútba.) = B. J. L.: Teremtő értékelés. 1984.

G. Kiss Valéria: Szilágyi István pályakezdése. Alföld, 1984/8.

Kortárs írók romantikaképe. Kántor Lajos összeállítása. Korunk, 1985. szept. 716. p.

Ács Margit: A kiút felismerése – és aztán fordulat. (Agancsbozót.) Holmi, 1991/3.

Takács Ferenc: A história és a mítosz. (Agancsbozót.) Kortárs, 1991/3.

Thomka Beáta: A befogadás kihívásai. (Agancsbozót.) Jelenkor, 1991/4.

Poszler György: Egy gondolatkísérlet tanulságai. (Agancsbozót.) Jelenkor, 1991/7–8.

Csiki László: Az év(ek) regénye. (Kő hull apadó kútba.) Beszélő, 1998/6.

Lászlóffy Aladár: Szabadságlevél Szilágyi Istvánnak. Helikon, 1998/19. 2. p.

Páll Lajos: A Szamos fölött. Helikon, 1998/19. 2. p.

Mózes Attila: Komám. Helikon, 1998/19. 2. p.

Király László: Az óbester. Helikon, 1998/19. 2. p.

Fodor Sándor: Iparkodj, Pista! Helikon, 1998/19. 2. p.

Sigmond István: Hálaadó szavak egy istenhívő szerkesztőhöz. Helikon, 1998/19. 2. p.

Bartha Balogh Emese – Nagy Sándor Attila: Vissza a Forrásokhoz 7 – Az időlétra fokain. Helikon, 1998/19. 12. p.

Demény Péter: A húzás művészete. (Kő hull apadó kútba.) Élet és Irodalom, 2001. máj. 11.

Láng Zsolt: Kaland, rejtély, izgalom és még valami. (Hollóidő.) Élet és Irodalom, 2001. jún. 8.

Major Anita: Históriás mese régi időkből. (Hollóidő.) Magyar Nemzet, 2001. jún. 9.

Takács Ferenc: A megváltó mese. (Hollóidő.) Népszabadság, 2001. júl. 21.

Kántor Lajos: Jajdon gyermeke. Helikon, 2001/8. 4. p.

Mester Béla: A hatalom és a szabadság technológiája. Szilágyi István: Agancsbozót. Korunk, 2001. nov. 112. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/6776

Bogdán László: Útvesztő. A Hollóidő világa és hősei. Korunk, 2001. nov. 47. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/6765

Demény Péter: A húzás művészete. Látó, 2002/4. 59. p.

Láng Zsolt: Kaland, rejtély, izgalom és még valami. Látó, 2002/4. 153. p.

Demény Péter: Fogódzók egy életműhöz. Korunk, 2005. nov. 125. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/8034

Mester Béla: Szilágyi István. Hatalom, ember, technika. Korunk, 2005. nov. 125. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/8034

Balázs Imre József: Munkás-szubkultúrák történetei. Korunk, 2006. szept. 16. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/8293

Kántor Lajos: A gazda bekeríti házát. Korunk, 2008. dec. 77. p. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/9398

Lászlóffy Aladár: A vadászatból visszatérő Szilágyi Istvánnak. Helikon, 2008/19. http://www.helikon.ro/index.php?m_r=1413

Pomogáts Béla: A sors kovácsa és a kovács sorsa. Jegyzetek Szilágyi Istvánról. Helikon, 2008/19. http://www.helikon.ro/index.php?m_r=1415

Lajos Sándor: Szilágyi István 80 éves: csak nagy író és más semmi. Origo, 2018. október 16. http://www.origo.hu/kultura/20181016-80-eves-szilagyi-istvan-a-ko-kull-apado-kutba-es-a-holloido-szerzoje.html

Förköli Gábor: Jajdoni zamatok. [Katlanváros.] Tiszatáj, 2020/1. 95-97 p.

Gróh Gáspár: A titok poétikája és metafizikája. Szilágyi István: Messze túl a láthatáron. (1. rész) 2020. Kortárs, 2020/9. 61-68 p. 

Gróh Gáspár: A titok poétikája és metafizikája. Szilágyi István: Messze túl a láthatáron. (2. rész) 2020. Kortárs, 2020/10. 57-63 p. 

Balázs Imre József: Tíz mondat az ítélkező terheiről. [Messze túl a láthatáron.] Transindex.ro, 2020. okt. 28

 

A szakirodalmat összeállította a DIA.