Szakonyi Károly: Szakirodalom

Tanulmányok, cikkek

Lengyel József: Levél az Új Íráshoz. = Új Írás, 1961. 6. sz. 547.

Mihályi Gábor: Szocialista új hullám a mai magyar prózában. = Kortárs, 1964. 1105–1112.

Gáll István: Szakonyi Károly. = Kortárs, 1965. 143–146.

Illés Lajos: Szakonyi Károly. = Új Írás, 1965. 8. sz. 34–37. In: I. L.: Kezdet és kibontakozás. Bp., Szépirodalmi, 1974. 412–420. p.

Taxner-Tóth Ernő: Szakonyi Károly. = Jelenkor, 1965. 387–392.

Daniss Győző: Szakonyi Károly. = Tiszatáj, 1966. 753–758.

Forgács Józsefné: Szakonyi Károly novellái. = Alföld, 1967. 8. sz. 79–84.

Lázár Guy: Szakonyi Károly legutóbbi írásairól. = Kritika, 1968. 9. sz. 63–64.

Almási Miklós: Mai fiatal novellisták. = Élő irodalom. Szerk.: Tóth Dezső. Bp., Akadémiai, 1969. 355–380.

Gyurkovics Tibor: Szakonyi Károly. = Élet és Irodalom, 1970. április 4.

Dersi Tamás: Ördöghegy. Drámaelemzés. = D. T. : Thália magyarul tanul. Bp. Magvető, 1971. 135–143. p.

Hermann István: A szellemi háromszög. = H. I.: Szent Iván éjjelén. Bp., Szépirodalmi, 1974. 412–420.

Agárdi Péter: Szakonyi Károly első évtizede. = Kortárs, 1976. 5. sz. 807–811.

Tarján Tamás: Családi töredékek. A drámaíró Szakonyi Károly. = Színház, 1979/3. 1-7 p.

Gáll István: Emberi üdvözlet. = G. I.: Hullámlovas. Bp., Kozmosz, 1981. 169–180.

Borbély Sándor: Szakonyi Károly példázatai. = B. S.: Tájékozódás. Bp., Magvető, 1986. 318–328.

Ézsiás Erzsébet: Szakonyi Károly. = É. E.: Mai magyar dráma. Bp., Kossuth, 1986. 164–175.

Földes Anna: Adáshiba. = F. A.: Száz híres színdarab. Bp. Népszava, 1989. 194–202. p.

Székely Anna: Egy szelíd ember háborgásai. = Új Magyarország, 1992. január 25.

Szeghalmi Elemér: Szakonyi Károly. Pályakép az író 60. születésnapjára. = Somogy, 1992. 2. sz. 17–22.

Farkas László: Szakonyi Károly. = Lyukasóra, 1994. 2. sz. melléklet IX.

Bécsy Tamás: Kamaradarabok – vitákkal. = Kalandok a drámával; magyar drámák, 1945–1989. Bp. Balassi, 1996. 90–120. p.

Kárpáti Kamil: Szakonyi, és akit ő J-nek nevezett. Bp. Stádium, 2000.

Szeghalmi Elemér: Szakonyi Károly. = Lyukasóra, 2001. május. 16. p.

Kiss Dénes: Szakonyi szigetei. = Lyukasóra, 2001. október. 2–3. p.

…: A valóság csak ugródeszka. Szakonyi Károly 70 éves = Heti Válasz, 2001. október 26.

Kertész Ákos: Isten éltessen, Karcsi! = Könyvhét, 2001. november 25.

Holczer József: Emberi üdvözlet. = Irodalomismeret, 2002. november. 97–98. p.

Farkas László: Szakonyi Könyve. Bevezető tanulmány a Kossuth-díjasok sorozatban megjelent válogatott írások kötetben. Bp. Alexandra, 2005.

Erős Kinga: Át a szoros kapun (íróportré Sz.K.) . = Erős Kinga: Könyvbölcsőm, Magyar Napló kiadó, 2002. 79.

Erős Kinga: Mint egy kaleidoszkóp (beszélgetés). = Erős Kinga: Könyvbölcsőm, Magyar Napló kiadó, 2002. 175.

Kárpáti Kamil: Ősz és tavasz között (két levél Sz.K-nak). = Kárpáti Kamil Összes prózái 1. kötet Stádium kiadó 2011. 436.

Kárpáti Kamil: Az emberhang-vonítás pontos partitúrája (levél Sz.K.-nak). = Kárpáti Kamil Összes prózái 2. kötet Stádium kiadó 2012. 111.

Kárpáti Kamil: Két levél Csillag Tiborról. = Kárpáti Kamil Összes prózái 2. kötet Stádium kiadó 2012. 497.

Kárpáti Kamil: A félkegyelműről. = Kárpáti Kamil Összes prózái 2. kötet Stádium kiadó 2012. 580.

Kritikák, ismertetések a megjelent könyvekről

Középütt vannak a felhők

Grezsa Ferenc = Tiszatáj, 1962. 5. sz. 4.

Jovánovics Miklós = Élet és Irodalom, 1962. február 24.

Juhász Mária = Kortárs, 1962. 2. sz. 299–300.

Sík Csaba = Jelenkor, 1962. 1. sz. 121–124.

Szabó Ede = Új Írás, 1962. 85–86.

Veress József = Alföld, 1962. 2. sz. 143–145.

Túl a városon

Bor Ambrus = Élet és Irodalom, 1964. szeptember 19.

Ilia Mihály = Tiszatáj, 1964. 10. sz. 12.

B. Nagy László = Kritika, 1964. 11. sz. 60–61. In: B. N. L.: A teremtés kezdetén. Bp. Szépirodalmi, 1976. 470–474. p.

Sz. I. [Szakál Imre] = Magyar Műhely, 1964. 10. sz. 53–54.

Borbély Sándor = Alföld, 1965. 1. sz. 84–85.

Héra Zoltán = Új Írás, 1965. 119–120. In: Irodalmi tudósítások. Bp., Szépirodalmi, 1965. 341–345. p.

Albert Pál = Alkalmak. Bp. Kortárs Kiadó, 1997. 61–64. p.

Tőzsér Árpád: Az irodalom valósága. Bratislava /Pozsony/, Madách, 1970. 160–168. p.

Fenyő István = Két évtized. Bp. Magvető, 1968. 559–562. p.

Férfiak

Faragó Vilmos = Élet és Irodalom, 1966. február 12.

Katona Ádám = Utunk, 1966. december 9.

Takács Péter = Alföld, 1966. 6. sz. 86–87.

Váróczi Zsuzsa = Jelenkor, 1966. 571–573.

Fülöp László = Kortárs, 1967. 152–154.

Porcelán baba

Faragó Vilmos = Élet és Irodalom, 1967. december 16.

Juhász Mária = Kortárs, 1968. 1489–1493.

Takács Péter = Alföld, 1968. 3. sz. 78–80.

Tóth János = Új Írás, 1968. 10. sz. 127–128.

Váróczi Zsuzsa = Magyar Műhely, 1969. 33. sz. 60–62.

Francia tanya

Fábri Anna = Élet és Irodalom, 1969. május 31.

Kabdebó Lóránt = Napjaink 1969. 12. sz. 10.

Németh Jenő = Tiszatáj, 1969. 868–870. p.

Pályi András = Kritika, 1969. 7. sz. 56.

Simon Zoltán = Alföld, 1969. 9. sz. 69–70. p.

Harmincnégy ember

Ablonczy László = Alföld, 1972. 5. sz. 81–82.

Berkes Erzsébet = Kritika, 1971. 7. sz. 50–51.

Czére Béla: A drámaíró Szakonyi. = Napjaink, 1971. 11. sz. 10.

Koczkás Sándor = Népszabadság, 1971. május 29.

Pályi András = Kortárs, 1972. 5. sz. 147–149.

Ézsiás Erzsébet: Az Adáshiba Győrben. = Lyukasóra, 2005. március

Tudatom, jól vagyok

Faragó Vilmos: Vasárnapi tárcanovellák. = Élet és Irodalom, 1976. 29. sz.

Farkas László = Magyar Nemzet, 1976. november 28.

Gáll István: Kettős távlat. = Új Írás, 1976. 10. sz. 109–111.

Mátyás István = Jelenkor, 1976. 7–8. sz. 763–764.

Márkus Béla = Kortárs, 1977. 2. sz. 320–322.

Tarján Tamás = Kritika, 1976. 11. sz. 27–28.

Irányítószám 2000

Ablonczy László: Megváltók nélkül. = Kortárs, 1977. 1. sz. 147–149.

Bányai Gábor: Mindennapi halálaink. = Élet és Irodalom, 1976. 47. sz.

Bodnár György: Adáshibák és vételhibák. = Új Írás, 1976. 11. sz. 104–106.

Tarján Tamás = Kritika, 1976. 11. sz. 27–28.

Emberi üdvözlet

Borbély Sándor: Érzések és példázatok. = Új Írás, 1981. 1. sz. 113–115.

Csáki Judit = Kritika, 1981. 3. sz. 30.

Magányos biciklista

Borbély Sándor: Készletbejelentés. = Új Írás, 1983. 12. sz. 108–110. In: B. S.: Tájékozódás. Bp. Szépirodalmi, 1983. 418. p.

Czére Béla = Népszava, 1983. június 18.

Ézsaiás Erzsébet: Árbockosárból. = Élet és Irodalom, 1983. 26. sz.

Fülöp László = Alföld, 1984. 4. sz.

Stenczer Ferenc = Jelenkor, 1984. 4. sz.

Tarján Tamás: Könyvszemle. = Népszabadság, 1983. június 7.

Északi tábor

Gyurkovics Tibor: Szakonyi Károly katonakönyve. = Népszava, 1984. szeptember 8.

Viola József: Ez bűvölően, az tagbaszakadtan. = Élet és Irodalom, 1984. 39. sz.

Ketten játsszák

Erdődy Edit = Kortárs, 1985. 1. sz. 151–153.

Marton Gábor: Mindnyájan játsszuk. = Népszabadság, 1984. április 28.

Siposhegyi Péter: Magántanfolyam. = Mozgó Világ, 1984. 10. sz. 113–115.

Koltai Tamás = Élet és Irodalom, 1984. 27. sz. 10.

P. Müller Péter = Kritika, 1984. 11. sz.

Vendég a palotában

Berkes Erzsébet: Béketűrési együttható. = Élet és Irodalom, 1985. 19. sz. 11. p.

Bor Ambrus = Magyar Nemzet, 1985. május 10.

Dérczy Péter = Kritika, 1986. 1. sz. 30. p.

Farkas László: A tárcaíró teljessége. = Új Írás, 1985. 9. sz. 125–127.

Nagy Imre = Jelenkor, 1986. 5. sz. 477–478.

Kárpáti Kamil: Vendég a palotában (kis jegyzet) . = Kárpáti Kamil Összes prózái 2. kötet Stádium kiadó 2012. 424.

Képnovellák

Budai Katalin: Mai, magyar. = Élet és Irodalom, 1987. 50. sz. 11.

Csókás László: Albion. = Új Írás, 1988. 12. sz.

Földes Anna = Magyar Nemzet, 1988. februrár 22.

Szekér Endre: Szakonyi Károly képnovellái. = Alföld, 1988. 8. sz. 74–75.

Szász Imre = Új Tükör, 1988. 4. sz.

Bolond madár

Csala Károly: Szerelmes történelem. = Népszabadság, 1989. augusztus 24.

Erdélyi Katalin: Kísérletek és korlátok. = Magyar Napló, 1990. 19. sz. 13.

Pomogáts Béla: Vesztesek. = Magyar Hírlap, 1989. június 15.

Kárpáti Kamil = Stádium, 1989. 3. sz. 95–97.

Száraz M. György = Új Írás, 1989. 11. sz. 123–125.

Tüskés Tibor = Élet és Irodalom, 1989. 27. sz. 11.

Rózsássy Barbara: Belőlünk ragyog (Bolond madár, Heloise). = Rózsássy Barbara: Termékeny függőség, Stádium kiadó, 2012. 42.

Kárpáti Kami: Levél a Bolond madárról. = Kárpáti Kamil Összes prózái 2. kötet Stádium kiadó, 2012. 217.

Gondviselés csevejszolgálat

Iszlai Zoltán = Könyvvilág, 1989. 12. sz. 32.

A barátság könyve

Budai Katalin: Emlékek ázsiója. = Magyar Napló, 1991. 3. sz. 35.

Farkas László: Emberi üdvözletek. = Új Írás, 1991. 2. sz. 109–110.

Napfényes Granada

Iszlai Zoltán: Érvényes szituációk. = Új Írás, 1991. 12. sz. 124–126.

Sipos Lajos = Élet és Irodalom, 1992. 32. sz. 11.

Szekér Endre = Alföld, 1992. 2. sz. 86–88.

Ember az alagútban

Szitányi György = Élet és Irodalom, 1995. március 31. 309. p.

Tüskés Tibor: Szakonyi mester tárcái és álmai. = Lyukasóra, 1994. 9. sz.

Álomirodalom

Tüskés Tibor: Szakonyi mester tárcái és álmai. = Lyukasóra, 1994. 9. sz.

Kelecsényi László: Álmodj anekdotát! = Magyar Sajtó, 1995. június 19.

Pálmai Kálmán = Új Ember, 1995.

A bűntény

Gion Nándor: Irigylem a drámaírókat. = Népszabadság, 1996. augusztus 28.

Koppány Zsolt: Fantasztikum és valóság. = Új Magyarország, 1996. október 5. In: K. Zs.: Árnyékban a megváltó. Ungvár, Hatodik Síp Alapítvány, 1997. 142–143. p.

Margittai Gábor: A jelenidő alkímiája. = Élet és Irodalom, 1997. május 9. 15. p.

Kárpáti Kamil: Levél A bűntény olvasása után. = K. K.: Az összelappadt víztömlő, Gábriel arkangyal és Európa szelleme. Bp. Stádium, 2000.

Rózsássy Barbara: Mindenidő (Szakonyi Károly Istenítélet) = Rózsássy Barbara: Termékeny függőség, Stádium kiadó, 2012. 40.

Szívek zárkái

Bakonyi István = Árgus, 1997. 5. sz. 76. p.

Írók lámpafénynél

Farkas László: Szakonyi Károly lámpái. (Szakonyi Károly: Írók lámpafénynél.) ujiras.hu, 2020. nov 5.

Vers

Csukás István: Távmondat Szakonyi Károlynak. = Lyukasóra, 1994. február, melléklet X. p.

 

A szakirodalmat összeállította Farkas László.