Spiró György: Szakirodalom

Önálló kötet

Spiró György ajánló bibliográfia. Összeállította: Rónai Mónika. Miskolc. 2009. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. www.rfmlib.hu/digitkonyvtar/dok/kiadvanyok/Spiro_Gyorgy.pdf

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Ablonczy László: Klastromi kerengő. Pécsi Nemzeti Színház: Nyulak Margitja. Film, Színház, Muzsika, 1978. november 28. 7-8. p. 

Kis Pintér Imre: Irgalmatlan látszatok. Élet és Irodalom, 1975/12. 11. p. = K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirodalmi, 51–62. p.

Könczöl Csaba: Fejlődésregény vagy üdvtörténet? Tiszatáj, 1975/9. 92–95. p.

Bata Imre: Kőszegők, hitszegők. Élet és Irodalom, 1977/35. 10–11. p.

Gáll István: Spiró György: Kerengő. = G. I.: Hullámlovas. Bp. 1981. Móra, 302–303. p. (Kozmosz Könyvek.)

Kis Pintér Imre: A játék vérre megy. Kommentár Spiró György: Az Ikszek c. regényéhez. Jelenkor, 1981. = K. P. I.: Esélyek. Bp. 1990. Magvető, 87–96. p.

Berkes Erzsébet: Hatot vagy vakot. Jegyzetek Spiró György drámáihoz. Életünk, 1981/10. 880–889. p.

Radnóti Sándor: Néma játék. Spiró György: Az Ikszek. Híd, 1982/12. = R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? Bp. 1988. Magvető, 104–116.

Tarján Tamás: Asztalfiók, Spiró György. = T. T.: Kortársi dráma. Bp. 1983. Magvető, 405–424. p.

Fodor Géza: Spiró György: Az Ikszek. Mozgó Világ, 1983/1. 70–81. p.

Tarján Tamás: Muldogáló történelem. Spiró György drámáiról. Mozgó Világ, 1983/1. 81–86. p.

Szilágyi Sándor: Egy pályakép több beállításban. Mozgó Világ, 1983/2. 73–80. p.

Mező Ferenc: Hősök nélkül. Új Írás, 1983/9. 120–123. p.

Fodor Géza: Wojciech Mester „színházi küldetése”. = Az imposztor Katona József színházi bemutatójának műsorfüzete. 1983. okt.

Mészáros Tamás: Örülj, hogy színházban élhetsz… Spiró György: Az imposztor. [1983. okt.] = M. T.: „A Katona.” Bp. 1997. Pesti Szalon, 117–120. p.

Berkes Erzsébet: „Bolond van az erdőben!” = B. E.: Pillanatképek. Bp. 1984. Szépirodalmi, 242–247. p.

Bécsy Tamás: Folyamat vagy viszonyok? Jelenkor, 1984/1. 83–87. p.

Ézsiás Erzsébet: Spiró György. = É. E.: Mai magyar dráma. Bp. 1986. Kossuth, 238–248. p.

Nagy Sz. Péter: „Legyünk őszinték!” Új Írás, 1986/2. 124–126. p.

Fodor Géza: Az indulatig és tovább. = A Csirkefej Katona József színházi bemutatójának műsorfüzete. 1986. okt.

Radnóti Zsuzsa: Róma pusztulásától a szanálásra ítélt külvárosi házig. Jelenkor, 1987/1. = R. Zs.: Mellékszereplők kora. Bp. 1991. Széphalom, 18–44. p.

Koltai Ágnes: Színház-e az egész világ? Élet és Irodalom, 1987/16. 11. p.

Rónay László: Kisebb-nagyobb drámáink. Magyar Hírlap, 1988. jan. 29.

Abody Rita: Disznósörtekötelek. Jelenkor, 1989/5. 494–501. p.

Molnár Gál Péter: A Ház. Spiró György dalműve a Vígszínházban. Népszabadság, 1989. máj. 23.

Berkes Erzsébet: Hívő lelkek krónikája. Élet és Irodalom, 1990/25. 11. p.

Thomka Beáta: Történetet író eszmék. Kortárs, 1990/11. 159–163. p.

Koltai Tamás: A mélyben. Spiró György: Csirkefej. = K. T.: Színházváltás 1986–1991. Bp. 1991. Meszprint, 24–28. p.

Koltai Tamás: Az van, ami van. Ahogy tesszük a Vígszínházban. = K. T.: Színházváltás 1986–1991. Bp. 1991. Meszprint, 65–69. p.

Margócsy István: Töredékek A jövevényről. Holmi, 1991/8. 1063–1068. p.

Babarczy Eszter: Az elbeszélő nyomorúsága. Holmi, 1991/8. 1068–1070. p.

Zágonyiné Szarvas Beatrix: Spiró György bibliográfia. Miskolc. 1992. II. Rákóczi M. Kvt.

Margócsy István: A békecsászár, Az Ikszek, A jövevény. = M. I.: „Nagyon komoly játékok.” Bp. 1996. Pesti Szalon, 177–202. p.

Koltai Tamás: Fejben őrző-védő. Élet és Irodalom, 1996. nov. 22.

Tarján Tamás: Darabok. Dobardan, Vircsaft. Criticai Lapok, 1996. nov–dec.

Csáki Judit: Kordarab.„Zeitstück.” Két Spiró-bemutató. Kritika, 1996. dec.

Koltai Tamás: Viheder. A Kvartettről. Élet és Irodalom, 1997. okt. 3. 17. p.

P. Müller Péter: Spiró György: Kvartett. Pécsi Harmadik Színház. Kritika 1998/7. 43-44. p. 

Radnóti Zsuzsa: Mohózat. Spiró György drámakötetéről. Kritika, 1998/6. 26–29. p.

Földes Anna: Csillagos ötös. Spiró György: Honderű, Kvartett. Színház-és Filmművészeti Főiskola. Criticai Lapok, 1998. nov.

Molnár Gál Péter: Honderű. Népszabadság, 1999. szept. 20.

Földes Anna: Végigröhögött történelem. Spiró György: Honderű. Budapesti Kamaraszínház, Tivoli. Criticai Lapok, 1999/11. 3-4. p

Csontos Erika: Mentés másként. Az Álmodtam nekedről. Élet és Irodalom, 2000. aug. 5.

Margócsy István: Az álom és az írás. (Az Álmodtam neked-ről) = Élet és Irodalom, 2000. aug. 5.

Földes Anna: Anti-Szappanopera. Budapesti Kamaraszínház - Ericsson Stúdió. Criticai Lapok, 2001/2. 11-13. p. 

Csáki Judit: Árja-párja. Magyar Narancs, 2002. febr. 28.

Földes Anna: Vita a vulkán tetején. Az Elsötétítésről. Criticai Lapok, 2002. márc.

Kovács Dezső: Történelmi párbeszédek. Spiró György: Elsötétítés. Színház, 2002. ápr.

Koltai Tamás: Döntéshelyzet. Élet és Irodalom, 2002/6.

Kertész Imre: Köszöntő Spiró Györgynek. A Színházi Dramaturgok Céhének díja az Elsötétítésért. Laudáció a díjátadás alkalmából. Élet és Irodalom, 2002. szept. 27.

Radnóti Zsuzsa: Korszakok krónikása. = R. Zs.: Lázadó dramaturgiák. Bp. 2003. Palatinus, 271–309. p.

Csontos Erika: „A társas lény” a Kárpát-kelepcében. Spiró György Honderű című kötetéről. Élet és Irodalom, 2003. máj. 23.

Fodor Géza: Gyorsfénykép rólunk. A Koccanás Katona József színházi bemutatójának műsorfüzetében.

Zappe László: Országtabló pillanatfelvételen. A Koccanás című előadásról. Népszabadság, 2004. jan. 6.

Csáki Judit: Röhej. A Koccanás című előadásról. Magyar Narancs, 2004. jan. 15.

Koltai Tamás: Magyarorosz válság. A Koccanás című előadásról. Élet és Irodalom, 2004. jan. 23.

Almási Miklós: Zérótolerancia. A Koccanás című előadásról. Kritika, 2004. febr.

Földes Anna: Vesztegzár az utcasarkon. A Koccanás című előadásról. Criticai Lapok, 2004/2.

Békés Pál: A Spiró-féle térfigyelő rendszer. Koccanás a Katona József Színházban. Színház, 2004. márc.

Margócsy István: Világdráma - kicsiben. A Koccanás című kötetről. Élet és Irodalom, 2004. ápr. 1.

Szegő János: Helyszínelés. A Koccanás című előadásról. Jelenkor, 2004. júl.

Poszler György: „Mit ér bor- és véráldozat?”. – Bodor Béla: Magyarázatok magyarok számára. Ketten egy új könyvről. Spiró György: Mit ír az ember, ha magyar. Élet és Irodalom, 2004. júl. 2.

Margócsy István: Semmi, ami barbár. Az ÉS könyve áprilisban. Élet és Irodalom, 2005/15.

Keresztesi József: Egy újabb apa-regény. A Fogságról. Magyar Narancs, 2005/21. (máj. 26.)

Takács Ferenc: Anakróniában. A Fogságról. Mozgó Világ, 2005/5.

Mézes Gergely: A legkegyetlenebb kalandregény. A hónap könyve áprilisban. Magyar Hírlap, 2005. máj. 13.

Szilágyi Márton: Ahonnan nincs szabadulás…Spiró György: Fogság. Bárka, 2005/6.

Tarján Tamás: A könyv és az asztal. Új Könyvpiac, 2005/6.

Almási Miklós: Minek a foglyai vagyunk? Kritika, 2005/7–8.

M. Nagy Miklós: Spiró György: Fogság. Kritika, 2005/7–8.

Osztovits Ágnes: Új magyar nagyregény született. Heti Válasz, 2005/18.

Gábor György: Ecce história. 2000, 2005/9.

Margócsy István: Spiró György: Fogság. 2000, 2005/9.

Simon Róbert: A periféria előnyei egy tudós regényíró számára. 2000, 2005/9.

Szilágyi Ákos: Spiró György: Fogság. 2000, 2005/9.

Tatár György: Töretlen úton. 2000, 2005/9.

Angyalosi Gergely: Nincs győztes. Megjegyzések Spiró György: Fogság című regényéről. www.litera.hu 2005. szept. 12.

Szarka Klára: Spiró György: Fogság. Szépirodalmi Figyelő, 2005/4.

Bazsányi Sándor: Árnyékszélen fogságban. Vigilia, 2005. okt. 13.

Radnóti Sándor: Erudíció és világnézet. A Fogságról. (Ketten egy könyvről.) Holmi, 2005. nov.

Vári György: A regény csele. A Fogságról. (Ketten egy könyvről.) Holmi, 2005. nov.

Baranyai László: Dünnyögések könyve. Árgus, 2005/12.

Angyalosi Gergely: Spiró György köszöntése. Élet és Irodalom, 2005/49.

Györffy Miklós: A Short-Sighted Seer. Hungarian Quarterly, 2005. Winter.

Kardos András: Tört én elem. Alföld, 2006/2.

Bächer Iván: Spiró. www.nol.hu Népszabadság online. 2006. márc. 19.

Forgách András: „Mondtam neked, hogy álmodj mást”. www.kultura.hu 2007. máj. 4.

Koltai Tamás: Vesztes szelvény. Élet és Irodalom, 2007. máj. 4.

Csáki Judit: Főnyeremény. Magyar Narancs, 2007. máj. 24.

Tarján Tamás: A középkor szappanoperája.Spiró György: Árpádház. Népszava, 2008. márc. 8. Szép Szó melléklet.

Sántha József: Kész regény. Spiró György: Álmodtam neked. Magyar Narancs, 2008. júl. 24.

Turi Timea: Apokalipszis mindig. Spiró György: Drámák. Átiratok 1. www.litera.hu 2008. okt. 24.

Váncsa István: Megint Spiró. Élet és Irodalom, 2009. máj. 8.

Bolgár György: Elvadult tájon gázolok. Népszava, 2009. máj. 8.

Vári György: Spiró mint „érettségi tétel”. Népszabadság, 2009. máj. 9.

László Csaba: Spiró feleséget keres. Élet és Irodalom, 2010. jan. 15.

Vári György: Élni akarnak. Spiró György: Tavaszi Tárlat. Magyar Narancs, 2010. okt. 21.

Bazsányi Sándor: Posztszocialista lektűr. Az ÉS könyve októberben: Spiró György: Tavaszi Tárlat. Élet és Irodalom, 2010. okt. 22.

Stuber Andrea: Földiekkel játszó. Prah – Komáromi Jókai Színház. Criticai Lapok, 2010/11.

Bonifert Mária: Tavaszi Tárlat. 168 óra, 2011. jan. 27.

Vári György: „Az ősz 1949-ben”. Spiró György: Kémjelentés. Novellák. Élet és Irodalom, 2011. jún. 3.

Dömötör Ági: Spiró György: Kémjelentés. Kötelező olvasmány minden magyarnak. www.origo.hu/kotvefuzve/blog/20110604-spiro-gyorgy-kemjelentes-kritika-kotelezo-olvasmany-minden-magyarnak.html 2011. jún. 4.

Galamb Zoltán: Spiró György: Kémjelentés. www.ekultura.hu 2011. jún. 24.

Tarján Tamás: Ha Nagy Lajos olvashatná. Kémjelentés. www.revizoronline.com 2011. júl. 19.

Scipiades Erzsébet: Spiró meg a törődési igazolás. Népszava, 2012. jan. 28. 

Károlyi Csaba: Magyar világ. Élet és Irodalom, 2017. december 15. 18 p.

Sipos Márton: Spiró György Csirkefej című drámája és A tékozló fiú példázata. In:  Szövegek között 21. Szeged. 2019. Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke, 207-247. p.

Károlyi Csaba: „Országtudományi ismeretek”. Spiró György: Egyéni javaslat. Humoreszkek. Élet és Irodalom, 2019. június 28.

Kardos András: Kritika helyett. (Spiró György: Malaccal teljes éveink.) Litera, 2020. szept. 26.

 

A szakirodalmat összeállította Radnóti Zsuzsa és a DIA.