Sánta Ferenc: Szakirodalom

Önálló kötetek

Sánta Ferenc. (Vál.: Mózsi Ferenc és Vasy Géza; szerk. Vasy Géza.) Budapest. 2014. Napkút Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum. 160 p. (Hang–Kép–Írás.) (CD-melléklettel.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szabó Pál: Bírálat. = Új Hang, 1954. 5. 46–47.

Koczogh Ákos: Sánta Ferenc: Téli virágzás. = Csillag, 1956. 8. 407–410.

Juhász Béla: Sánta Ferenc: Téli virágzás. = Széphalom, 1956. 5–6. 145–148.

Abody Béla: Sánta Ferenc: Téli virágzás. = A. B.: Indulatos utazás. Bp., 1957, Magvető Kiadó, 209–214.

Beney Zsuzsa: Sánta Ferenc: Farkasok a küszöbön. = Jelenkor, 1961. 4. 476–478.

Kerékgyártó István: Sánta Ferenc: Farkasok a küszöbön. = Alföld, 1961. 5. 83–86.

B. Nagy László: Sánta Ferenc: Farkasok a küszöbön. = Kortárs, 1961. 6. 934–937. és B. N. L.: A teremtés kezdetén. Bp., 1966, Szépirodalmi Könyvkiadó, 405–413.

Fenyő István: Új arcok új utak. Bp., 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó, 89–99.

Béládi Miklós: Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét. = Kritika, 1963. 4. 57–60.

Török Endre: Egy megdöbbentő könyvről. Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét. = Kortárs, 1964. 1. 141–143.

Almási Miklós: Tíz perc a Húszórás riport-tal. (Sánta Ferenc regényéről.) = Új Írás, 1964. 4. 507–511.

Gondos Ernő: Sánta Ferenc írói világképe. = Jelenkor, 1964. 7. 1065–1070. és G. E.: Mű és valóság. Bp., 1965, Szépirodalmi Könyvkiadó, 122–136.

Diószegi András: A Húsz óra filmen. = Kritika, 1965. 4. 3–6. és D. A.: Megmozdult világban. Bp., 1967, Szépirodalmi Könyvkiadó, 549–557.

Illés Lajos: Sánta Ferenc. = Új Írás, 1965. 1. 57–59. és I. L.: Tizenkét portré. Bp., 1966, Magvető Kiadó, 267–271. és I. L.: Kezdet és kibontakozás. Bp., 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó, 319–323.

Béládi Miklós: Sánta Ferenc új regénye: Az áruló. = Kritika, 1966. 4. 41–45.

Bori Imre: Irodalmi szociográfia szépirodalom; Tettek és irodalom. = B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, 1965, Forum Könyvkiadó, 153–161., 167–179.

Fehér Ferenc: Sánta Ferenc: Az áruló. = Alföld, 1966. 9. 75–77.

B. Nagy László: Az azonosság keresése. Sánta Ferenc Árulójához. = Kortárs, 1966. 9. 1494–1496.

Tamás Attila: Sánta Ferenc = Tiszatáj, 1967. 2. 162–167. és T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp., 1973, Szépirodalmi Könyvkiadó, 258–274.

Almási Miklós: A jelen történelemóráján. (Sánta Ferenc: Húsz óra.) = A. M.: Ellipszis. Bp., 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 265–276.

Béládi Miklós: Vázlat Sánta Ferencről. = Kortárs, 1968. 11. 1826–1831. és B. M.: Érintkezési pontok. Bp., 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó, 572–593. és A magyar irodalom története 1945–1975. III/2. A próza és a dráma. Bp., 1990. Akadémiai Kiadó, 971–982. és B. M.: A közvetítő kritika. Bp., 1996. Széphalom Könyvműhely, 183–199.

Fenyő István: Sánta Ferenc két regénye. 1. Az ötödik pecsét. 2. Húsz óra. = F. I.: Két évtized, Bp., 1968. Magvető Kiadó, 511–524.

Földes Anna: A Sokan voltunktól a Húsz óráig. = F. A.: Húsz év – húsz regény. Bp., 1968, Szépirodalmi Könyvkiadó, 377–400.

Nácsa Klára: Kísérlet és műalkotás. [Az ötödik pecsétről és más gondolati regényekről.] = Kritika, 1969. 12. 7–15.

Bata Imre: Sánta Ferencről. = Kortárs, 1971. 11. 1809–1816. és B. I.: Képek és vonulatok. Bp., 1973. Magvető Kiadó, 381–404.

Kis Pintér Imre: Változatok egy témára: erkölcs és önismeret. (Sánta Ferenc: Isten a szekéren. Válogatott elbeszélések.) = K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp., 1979, Szépirodalmi Könyvkiadó, 130–134.

Kulcsár Ernő: Történelem és morális konfliktus. = Együtt. Szerk.: Fülöp László–Juhász Béla–Tóth Endre, Debrecen, 1971, Hajdú-Bihar Megyei Tanács, 143–163.

Szakolczay Lajos: Sánta Ferenc: Isten a szekéren. = Forrás, 1971. 2. 85–87. és Sz. L.: Ötágú síp. Bp., 1989, Magvető, 488–495.

Pándi Pál: Sánta Ferenc: Éjszaka. = P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972, Szépirodalmi Könyvkiadó, 659–663.

Vasy Géza: Sánta Ferenc. [Monográfia.] Felelős szerk.: Pataki Vera. Bp., 1975, Akadémiai Kiadó, 186 l. (Kortársaink.)

Gáll István: Kicsik és nagyok. = G. I.: Hullámlovas. Bp., 1981, Kozmosz Könyvek, 106–110. [Az Isten a szekéren c. kötetről.]

Pomogáts Béla: Halálnak halála. (Szerkezet és bölcselet.) = Alföld, 1979. 11. 52–55.

Vasy Géza: Sánta Ferenc. = V. G.: Pályák és művek. Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 106–117.

Pomogáts Béla: Vitaregény a történelemről. Sánta Ferenc: Az áruló. = Literatura, 1984. 3. 365–370.

Juhász Mária: Az etikus író. Sánta Ferenc prózájáról. = J. M.: A realizmus változatai. Bp., 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 54–97.

Bálint B. András: Ki az áruló? Történelem és erkölcs Sánta Ferenc műveiben. = Jelenkor, 1987. 7–8. 731–736.

Juhász Béla: A hallgató író jelenléte. Sánta Ferenc 60 éves. = Alföld, 1987. 9. 92–96. és Látóhatár, 1987. 10. 59–66.

Szabó A. Ferenc: A szabadság küszöbén. Sánta Ferenc a politikáról és történelemről. = Hitel, 1995. 3. 105–109.

Vasy Géza: A korszerű későmodernség. Sánta Ferencről. = Hitel, 2002. 9. 56–68. p.

Sánta 75. Domokos Mátyás, Jókai Anna, Kulcsár Katalin, Ljuben Petkov, Bertha Zoltán, Nádudvari Anna, Görömbei András, Nagy Gáspár, Pozsgai Zsolt, Zelei Miklós, Márkus Béla, Széles Klára, Pomogáts Béla, Bokányi Péter, Vasy Géza, N. Pál József írásai. = Napút, 2002. 8. (okt.) 3–37. p.

Sári László: Az irónia és az etika lehetőségei Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. = Értelmezések az elmúlt századból, Pécs, 2002. Jelenkor Kiadó, 109-131.

Olasz Sándor: A megkeresett és az eltüntetett történet. = O. S.: Mai magyar regények. Bp., 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó, 63-70.

N. Pál József: Sánta Ferenc jelenléte. = N. P. J.: „A megtartók jöjjenek…” Miskolc, 2004. Felsőmagyarország Kiadó, 163-170.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.