Sánta Ferenc: Bibliográfia

Életműkiadás (Sánta Ferenc művei)

(Magvető Kiadó, Budapest, 1986–)

Húsz óra. Regény. 1986. 267 p.

Az áruló – Éjszaka. Regény, dráma. 1987. 317 p.

Az ötödik pecsét. Regény. 1988. 372 p.

Isten a szekéren. Válogatott novellák. 1989. 427 p.

Önálló kötetek

Téli virágzás. Elbeszélések. Bp. 1956. Magvető, 155 p.

Farkasok a küszöbön. Elbeszélések. Bp. 1961. Szépirodalmi, 239 p.

Az ötödik pecsét. Regény. Felelős szerk.: Juhász Ferenc. Bp. 1963. Szépirodalmi, 300 p.

Húsz óra. Regény. Bp. 1964. Magvető, 252 p. = 2. kiad.: Bp. 1964. Magvető, 252 p.

Az áruló. Regény. Bp. 1966. Magvető, 164 p.

Éjszaka. [Az áruló.] Dráma három felvonásban. Felelős szerk.: Kardos György. Bp. 1968. Magvető, 124 p.

Isten a szekéren. Válogatott novellák. Bp. 1970. Szépirodalmi, 362 p. = 2. kiad. Bp. 1972. Szépirodalmi, 391 p. = 3. kiad. Bp. 1972. Szépirodalmi, 391 p. = 4. kiad. Bp. 1972. Szépirodalmi, 377 p.

Az ötödik pecsét – Húsz óra – Az áruló. Bp. 1979. Magvető, 531 p.

Föld. Válogatott elbeszélések. Vál., utószó Vajda Zsuzsanna. Újvidék. 1981. Tankönyvkiadó Intézet, 87 p. (Házi olvasmány 2. oszt.)

Kicsik és nagyok. Válogatott novellák. Bp. 1982. Népszava, 127 p. (Népszava Könyvtár.)

A szabadság küszöbén. Esszék, cikkek, interjúk. Bp. 1993. FSP Literátor DTP Nyomda, 133 p.

Halálnak halála. A szerző válogatása életművéből. Bp.–Ungvár. 1993. Trikolor–Intermix, 328 p. (Örökségünk.)

Sánta Ferenc művei I–II. (I.: Az ötödik pecsét. – Húsz óra. – Az áruló. – Éjszaka. II.: Isten a szekéren. – A szabadság küszöbén.) Szerk. és az utószót írta: Vasy Géza. Bp. 2002. Masszi, 392 + 292 p.

Sánta Ferenc. Válogatott művek. Vál. és a bevezető tanulmány: Vasy Géza. Pécs. 2004. Alexandra, 367 p. (Kossuth-díjas Írók.)

Farkasok a küszöbön. Válogatott elbeszélések. Vál., szerk. Veress István. Bp. 2008. Arión.

Nemzet, hatalom, erkölcs. Cikkek, beszédek. Kolozsvár. 2009. Stúdium, 224 p.

Válogatott novellák. Szerk. György Attila. Csíkszereda. 2016. Hargita Kiadó, 160 p. (Székely könyvtár.)

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza és a DIA.