Rónay György: Bibliográfia

Életműkiadások

 

Rónay György művei. Budapest. 1980-1989. Magvető Könyvkiadó

Esti gyors. Regény. Budapest. 1980. Magvető Könyvkiadó, 420 p.

Az alkony éve. Regény. Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó, 396 p.

Petőfi és Ady között. Tanulmány. Budapest. 1981. Magvető Könyvkiadó, 341 p.

Idegenben. Két regény. [Szürke élet. Nincs megváltás.] (2. kiad.) 1982. Magvető Könyvkiadó, 384 p.

Szeptemberi halászat. Összegyűjtött kisprózai alkotások. Budapest. 1983. Magvető Könyvkiadó, 597 p.

A regény és az élet. Bevezetés a 19–20. századi magyar regényirodalomba. Tanulmány. Budapest. 1985. Magvető Könyvkiadó, 481 p.

Fák és gyümölcsök. Regény. Budapest. 1988. Magvető Könyvkiadó, 435 p.

Napló I–II. (Sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Reisinger János.) Budapest. 1989. Magvető Könyvkiadó, 699 + 865 p.

 

Rónay György életműsorozat. Budapest. 2003-2017. Szent István Társulat

Lázadó angyal. Regény. [– Júdás. Elbeszélés.] 2003. Budapest, Szent István Társulat, 160 p.

A párduc és a gödölye. Regény. Budapest. 2003. Szent István Társulat, 296 p.

A szeretet bilincsei. Budapest. 2004. Szent István Társulat, 195 p.

Élet-mozaik. Glosszák, jegyzetek. Budapest. 2005. Szent István Társulat, 322 p.

A regény és az élet. Bevezetés a 19-20. századi magyar regényirodalomba. Tanulmány. Budapest. 2006. Szent István Társulat, 368 p.

Zakeus a fügefán. Elbeszélések. Budapest. 2013. Szent István Társulat, 186 p.

Szentek, írók, irányok. Tanulmányok. Budapest. 2014. Szent István Társulat, 277 p.

Tíz év. Versek a szorongattatás éveiből. Budapest. 2015. Szent István Társulat, 241 p.

Esti gyors. Regény. Budapest. 2017. Szent István Társulat, 319 p.

 

Önálló kötetek

A tulipánok elhervadtak. Versek. Budapest. 1931. Kunossy Ny. 120 p.

Híd. Rónay György versei. Versek. Budapest. 1932. Merkantil Ny., 32 p.

Katolikus verses zsoltárfordítások a XIX. században. Tanulmány. Kecskemét. 1934. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda Rt., 23 p.

Szüzek koszorúja. Tanulmány. Budapest. 1936. Pázmány Péter Irodalmi Társaság, 65 p.

Keresztút. Regény. Budapest. 1937. Révai, 270 p. = Budapest. 1940. Révai, 270 p.

Lázadó angyal. Regény. [– Júdás. Elbeszélés.] Budapest. 1940. Révai, 220 p.

Fák és gyümölcsök. I-II. Regény. Budapest. 1941. Franklin Társulat, 428 p. (Új magyar regények)

Cirkusz. Regény. Budapest. 1942. Franklin Társulat, 164 p. (Új magyar regények)

Te mondj el engem. Versek. Budapest. 1942. Révai, 82 p.

Ki hallotta már sírni a szívét...?. Versek. Budapest. 1943. Bíró Ny., 29 p.

Az alkony éve. Regény. Budapest. 1947. Studio, 381 p.

A regény és az élet. Bevezetés a 19–20. századi magyar regényirodalomba. Tanulmány. Budapest. 1947. Káldor György Könyvkiadó, 376 p.

A nábob halála. Regény. Budapest. 1957. Magvető Könyvkiadó, 264 p. = Dabas. 1999. Schulcz Kft., 248 p. (Örökségünk)

Nyár. Versek 1938–1956. Budapest. 1957. Magvető Könyvkiadó, 205 p.

Petőfi és Ady között. Az újabb magyar irodalom életrajza.​ 1849–1899. Tanulmány. Budapest. 1958. Magvető Könyvkiadó, 249 p.

Az ember boldogsága. Elbeszélések. Budapest. 1959. Magvető Könyvkiadó, 305 p.

Képek és képzelgések. Regény. Budapest. 1960. Magvető Könyvkiadó, 313 p.

Fekete rózsa. Versek. Budapest. 1961. Szépirodalmi Kiadó, 176 p.

Vidám énekkar. Vers. (Ill.: F. Győrffy Anna.) Budapest. 1961. Móra Kiadó, 116 p.

Esti gyors. Regény. Budapest. 1963. Szépirodalmi Kiadó, 345 p.

A város és a délibáb. Versek. Budapest. 1964. Magvető Könyvkiadó, 197 p.

A szeretet bilincsei. Elbeszélések. Budapest. 1965. Szépirodalmi Kiadó, 321 p.

Tükör és tűz. Versek. Budapest. 1966. Szépirodalmi Kiadó, 183 p.

A holló és a róka. Verses mesék. (Ill.: Szántó Piroska.) Budapest. 1967. Móra Kiadó, 116 p.

Fordítás közben. Tanulmányok. Budapest. 1968. Magvető Könyvkiadó, 421 p. (Elvek és utak)

Idegenben. Két kisregény. [Szürke élet. Nincs megváltás.] Budapest. 1968. Szépirodalmi Kiadó, 367 p.

Jegyzetlapok. [I.] Esszék, karcolatok. Budapest. 1969. Magvető Könyvkiadó, 342 p.

A tenger pántlikái. Versek. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 196 p.

Szentek, írók, irányok. Tanulmányok. Budapest. 1970. Szent István Társulat, 272 p.

Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Tanulmány. Budapest. 1971. Szépirodalmi Kiadó, 282 p.

A nagy nemzedék. A Nyugat első nemzedéke. Tanulmányok. Budapest. 1971. Szépirodalmi Kiadó, 355 p.

Olvasás közben. Kritikák. Budapest. 1971. Magvető Könyvkiadó, 355 p.

Zakeus a fügefán. Széljegyzetek az Evangéliumhoz. Tanulmányok. Budapest. 1971. Szent István Társulat, 184 p. = Budapest. 1996. Vigilia, 184 p.

Fordítók és fordítások. Tanulmányok. Budapest. 1973. Magvető Könyvkiadó, 309 p. (Elvek és utak)

Nem jött madár. Elbeszélések. Budapest. 1973. Magvető Könyvkiadó, 207 p.

Téltemető. Versek. Budapest. 1973. Szépirodalmi Kiadó, 137 p.

Kutatás közben. Tanulmányok. Budapest. 1974. Magvető Könyvkiadó, 299 p.

Mérleg. Válogatott versek 1931–1972. Budapest. 1974. Magvető Könyvkiadó, 445 p.

Himnuszok az éjszakához. Válogatott versek, versfordítások. Budapest. 1974. Magyar Helikon, 104 p.

Jegyzetlapok. [II.] Esszék, karcolatok. Budapest. 1975. Magvető Könyvkiadó, 251 p.

Júdás könyve. Dráma és tanulmány. Budapest. 1976. Magvető Könyvkiadó, 239 p.

Kakucsi rózsák. Versek. Budapest. 1977. Magvető Könyvkiadó, 182 p.

Balassitól Adyig. Tanulmányok. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó, 317 p. = Budapest. 1996. Balassi Kiadó, 252 p. = Budapest. 2013. Kairosz Kiadó, 302 p.

A párduc és a gödölye. Regény. Budapest. 1978. Magvető Könyvkiadó, 381 p.

Hit és humanizmus. Tanulmányok. (Vál. és szerk.: Hegyi Béla; ill.: Gancz Miklós.) Budapest. 1979. Ecclesia, 451 p.

A kert. Versek. Budapest. 1979. Szépirodalmi Kiadó, 77 p.

Mondd, szereted az állatokat? Versek és versfordítások gyerekeknek. (Vál. és szerk.: Bárány László; ill.: Szántó Piroska.) Budapest. 1980. Móra Kiadó, 97 p.

Szérű. Összegyűjtött versek. Budapest. 1981. Szépirodalmi Kiadó, 593 p.

A vándor érkezése. Virág a feszület tövében. Válogatott versek és újságcikkek. (Vál. és szerk.: Rónay László.) Budapest. 1986. Szent István Társulat, 385 p.

A hajós hazatérése. Rónay György válogatott versei. (Vál., szerk. és az életrajzot írta: Vargha Kálmán.) Budapest. 1986. Kozmosz Kiadó, 277 p. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

Odysseus énekei. Válogatott versek 1931–1978. (Vál.: Parancs János.) Budapest. 1997. Új Ember Kiadó, 368 p.

A kereszt igazsága. Esszék. (Szerk. és a bevezetőt írta: Körmendy Zsuzsanna.) Budapest. 1999. Kairosz Kiadó, 339 p.

Interjúk, nyilatkozatok, vallomások. (Vál., szerk., a szöveget gond., a jegyzeteket és a névmutatót kész., az utószót írta: Bende József.) Budapest. 2004. Vigilia, 406 p. (Vigilia-könyvek)

Az ismeretlen Rónay György. (Vál. és szerk.: Rónay László.) Budapest. 2014. Vigilia, 203 p.

 

Önálló műfordításkötetek

Modern francia líra. (Vál. és ford.: Rónay György.) Budapest. 1939. Vigilia, 139 p.

Michelangelo versei. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1940. Officina, 99 p. (Officina verseskönyvek.)

Antoine de Saint-Exupéry: Egyedül a felhők felett. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1940. Révai, 290 p. (Harc a levegőért.)

Georges Simenon: A besurranók. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1941. Révai, 216 p. (Világsikerek.)

Marcel Pagnol: Bukfenc. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1941. Révai, 162 p.

Jules Supervielle: A gyermekrabló. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1942. Révai, 236 p. (Világsikerek.)

Georges Simenon: A furnesi polgármester. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1942. Révai, 228 p.

Ivan Turgenyev: Első szerelem. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1942. Révai, 148 p.

Novalis és Hörderlin válogatott költeményei. (Ford. és bev.: Rónay György.) Budapest. 1943. Franklin Társulat, 117 p. (Kétnyelvű remekművek.)

Georges Simenon: Az örökös. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1943. Révai, 439 p. (Világsikerek.)

Georges Simenon: A szökevény. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1944. Révai, 154 p. (Világsikerek.)

Arthur Rimbaud: Versek. (Ford., bev. tanulmányt és a jegyz. írta: Rónay György.) Budapest. 1944. Révai, 217 p.

Georges Simenon: Néger negyed. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1946. Révai, 182 p.

Virginia Woolf: Flush. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1947. Révai, 158 p. (Révai könyvtár.)

André Malraux: Királyok útja. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1947. Révai, 215 p. (Révai könyvtár).)

Új francia költők. (Vál. és ford.: Rónay György.) Budapest. 1947. Révai, 259 p.

Charles Perrault: Csipkerózsa. Perrault legszebb meséi. (Ford. és magyarra átdolg.: Rónay György.) Budapest. 1947. Szent István Társulat, 72 p.

Charles Morgan: Tükörkép. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1948. Franklin Társulat, 260 p. (Külföldi regényírók.)

Montesquieu: Perzsa levelek. (Ford.: Rónay György; bev.: Szigeti József.) Budapest. 1955. Új Magyar Könyvkiadó, 250 p. (A világirodalom klasszikusai.)

Schiller válogatott versei. (Ford. és bev.: Rónay György; szerk. és jegyz. ell.: Vajda György Mihály.) Budapest. 1956. Ifjúsági kiadó, 162 p. (A világirodalom gyöngyszemei.) = 2. kiad. Budapest. 1957.

A francia reneszánsz költészete. Tanulmány és műfordítások. (Vál., ford. és a tanulmányt írta: Rónay György.). Budapest. 1956. Magvető Könyvkiadó, 367 p.

Jakob Grimm – Wilhelm Grimm: Az aranymadár. (Ford. és átd.: Rónay György; ill.: Szecskó Tamás.) Budapest. 1956. Ifjúsági kiadó, 15 p. (Mesemondó kiskönyvtár.)

Anatole France: Bonnard Szilveszter vétke. (Ford.: Rónay György; jegyz. ell.: Lontay László; ill.: Szántó Piroska.) Budapest. 1957. Európa Könyvkiadó, 179 p.

La Fontaine: Mesék és széphistóriák. (Ford., bev. és jegyz. ell.: Rónay György.) Budapest. 1957. Móra Kiadó, 153 p. (A világirodalom gyöngyszemei.)

Honoré de Balzac: A szamárbőr. (Ford. és az utószót írta: Rónay György; ill.: Sinkó Károly.) Budapest. 1957. Szépirodalmi Kiadó, 366 p. (Olcsó könyvtár.)

Stendhal: Rossini élete és kora. (Vál. és ford.: Rónay György.) Budapest. 1958. Bibliotheca, 446 p.

Michelangelo Buonarroti versei. (Ford., az utószót és a jegyzeteket írta: Rónai György; a szerző illusztrációival.) Budapest. 1959. Magyar Helikon, 300 p.

Honoré de Balzac: A szamárbőr. (Ford.: Rónay György; jegyz. ell.: Somogyi Pál László.) Budapest. 1961. Európa Könyvkiadó, 308 p. (Honoré de Balzac művei.)

Johann Wolfgang von Goethe: Utazás Itáliában. (Vál., ford. és jegyz. ell.: Rónay György; utószó: Vajda György Mihály; a szerző rajzaival.) Budapest. 1961. Magyar Helikon 437 p.

Romain Rolland: Pierre és Luce. (Ford.: Rónay György; utószó: Szávai Nándor; ill.: Frans Masereel.) Pozsony. 1961. Szlovák Szépirodalmi Kiadó, 127 p.

Franz Kafka: A kastély. (Ford.: Rónay György; utószó: Jávor Ottó; ill.: Bálint Endre.) Budapest. 1964. Európa Könyvkiadó, 381 p.

Stendhal: Armance. Jelenetek egy párizsi szalonból 1827-ből. (Ford.: Rónay György; utószó, jegyz.: Réz Ádám.) Budapest. 1966. Magyar Helikon 328 p. (Helikon kiskönyvtár.)

Carlo Collodi: Pinokkió kalandjai. (Ford. és átd.: Rónay György; ill.: Szecskó Tamás.) Budapest. 1967. Móra Kiadó, 157 p.

Jean-Marie Gustave Le Clézio: A láz. (Ford.: Rónay György; utószó: Bajomi Lázár Endre.) Budapest. 1968. Európa Könyvkiadó, 138 p. (Modern könyvtár.)

Flaubert levelei. (Vál., bev. és jegyz.: Gyergyai Albert; ford.: Rónay György.) Budapest. 1968. Gondolat Kiadó, 350 p. (Auróra.)

Honoré de Balzac: Az aranyszemű lány. (Ford.: Rónay György; jegyz.: Somogyi Pál László, Szávai Nándor.) Budapest. 1969. Magyar Helikon 85 p.

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1970. Móra Kiadó, 107 p.

Antoine de Saint-Exupéry: A déli futárgép. (Ford.: Rónay György.) Bukarest. 1970. Kriterion, 265 p. (Horizont könyvek.)

Századunk útjain. Válogatott műfordítások. (Vál. és ford.: Rónay György.). Budapest. 1973. Európa Kiadó, 723 p.

Marie-Claude Monchaux: A sehány éves kislány. (Ford.: Rónay György; a szerző eredeti rajzaival.) Budapest. 1977. Móra Kiadó, 34 p.

Honoré de Balzac: Modeste Mignon. (Ford.: Rónay György; az utószó: Barta András.) Budapest. 1978. Szépirodalmi Kiadó, 308 p. (Olcsó könyvtár.)

Antoine de Saint-Exupéry: Az ember földje. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1988. Szépirodalmi Kiadó, 168 p. (Olcsó könyvtár.)

Paul Gauguin: Noa, Noa. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 1999. Filum Kiadó, 97 p.

Michelangelo Buonarroti: Még ha kőből lennél is.... (Ford.: Rónay György.) Szeged. 1999. Szukits Könyvkiadó, 232 p. (A líra gyöngyszemei.)

Francis Jammes: A nyúl regénye. (Ford.: Rónay György.) Budapest. 2010. Fapadoskönyv Kiadó, 67 p.

Wilhelm Hauff: A kőszív. (Vál. és ford.: Rónay György; ill.: Szegedi Katalin.) Budapest. 2014. General Press, 50 p. (A gyermekirodalom klasszikusai.)

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

cseh

Večerní rychlík. [Esti gyors.] (Ford.: Ema Rozgonyiová.) Prága. 1983. Vyšehrad, 285 p.

francia

La panthère et le chevreau. [A párduc és a gödölye.] (Ford.: Jean-Michel Kalmbach.) Párizs. 1985. Laffont, 289 p. (Pavillons)

lengyel

Pantera i koźlę. [A párduc és a gödölye.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1982. Pax, 267 p.

Ucieczka w marzenia. [Képek és képzelgések.] (Ford.: Krystyna Pisarska.)  Varsó. 1973. Pax, 221 p.

W cieniu srebrzystej topoli. [A nábob halála] (Ford.: Krystyna Pisarska.)  Varsó. 1971. Pax, 245 p.

Wieczorny ekspres. [Esti gyors.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1968. Pax, 275 p.

Na obczyźnie. [Idegenben]. (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1970. Instytut Wydawniczy, 253 p.

német

Fischfang im September. [Szeptemberi halászat.] (Ford.: Heinrich Weissling.) Lipcse. 1985. St. Benno-Verl., 153 p.

norvég

Leoparden og kjeet. [A párduc és a gödölye.] (Ford.: Fáskerti Mária.) Oslo. 1982. Gyldendal,  397 p. (Vita-serien)