Rakovszky Zsuzsa: Szakirodalom

Recenziók

Jóslatok és határidők

Petrőczi Éva: Szobatüzek egy tükörteremben. = Új Írás, 1982. 5. sz. 116–118. old.

Nyilasy Balázs: Pályakezdő költők 198182. = Alföld, 1982. 9. sz. 90–94. old.

Ferencz Győző: Végállapot. = Mozgó Világ, 1983. 4. sz. 26–27. old.

Parti Nagy Lajos: „Állandó jelen alatt.” = Jelenkor, 1982. 9. sz. 847–850. old.

Tovább egy házzal

Vasy Géza: Líra a nyolcvanas években. = Népszava, 1987. június 6. 8. old.

Károlyi Csaba = Vigilia, 1988. 7. sz. 551–552. old. Ismertetés.

Iszlai Zoltán: Visszanyert személyesség. = Élet és Irodalom, 1987. 24. sz. 10. old.

Pomogáts Béla: A gondolat hétköznapjai. = Magyar Hírlap, 1987. június 19.

Nyilasy Balázs = Kritika, 1988. 3. sz. 33. old.

Keresztury Tibor: „Ami megérett, végetér.” = Alföld, 1988. 4. sz. 80–81. old.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. = Életünk, 1988. 4. sz. 470–471. old. és L. B.: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Pécs, Jelenkor, 1990. 83–84. old.

Király Edit = Kortárs, 1987. 10. sz. 159–160. old. Ismertetés.

Dienes Ottó: „Az éjszaka hézagtalan lilája…” = Napjaink, 1988. 1. sz. 31–32. old. és D. O.: A megsemmisítő beteljesedés misztériuma. Székesfehérvár, Vörösmarty Társaság, 1991. 59–64. old.

Domokos Mátyás: Tovább egy házzal. Rakovszky Zsuzsa versei. = D. M.: Varázstükrök között. Bp. Szépirodalmi, 1991. 228–232. old.

Fehér-fekete

Wirth Imre: Ex libris. = Élet és Irodalom, 1991. 19. sz. 11. old.

Horkay-Hörcher Ferenc = Kritika, 1991. 8. sz. 34–35. old.

Vasy Géza: Versekhez közelítve II. = Forrás, 1992. 9. sz. 94–95. old.

Pór Judit = Új Forrás, 1991. 12. sz. 64–47. old. és P. J.: Lóháton Rómában. Bp., Sík Kiadó, 1996. 147–149. old.

Bodor Béla: A Houdini-élmény. = Kortárs, 1991. 10. sz. 105–110. old.

Orbán Ottó–Varga Lajos Márton: „Csak-élni nem lehet.” = Jelenkor, 1991. 11. sz. 952–955. old. és V. L. M.: Kritika két hangra. Bp., Pesti Szalon, 1994. 87–94. old.

Lator László–Parti Nagy Lajos: Két bírálat egy könyvről. = Holmi, 1992. 2. sz. 281–292. old.

Lator László: Világító közbeszéd. = L. L.: Szigettenger. Bp., Európa Könyvkiadó, 1998. 310–318. old.

Tandori Dezső: Semmit, ha ezt nem. Rakovszky Zsuzsa verseiről. = Alföld, 1992. 4. sz. 63–70. old.

Margócsy István: Vagy-vagy. Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Apollón, 1993. 1. sz. 167–171. old. és M. I.: „Nagyon komoly játékok.” Bp., Pesti Szalon, 1996. 167–176. old.

Hangok

Gyulai Noémi: A tárgyak elrendezése. = Új Holnap, 1997. 12. sz. 111–117. old.

Németh G. Béla–Báthori Csaba: Két bírálat egy könyvről. = Holmi, 1995. 4. sz. 548–562. old.

Bazsányi Sándor: A líra idején „innen” és „túl”. = Jelenkor, 1994. 12. sz. 1107–1113. old.

Szilágyi Ákos: Margináliák. = 2000, 1994. 12. sz. 53–60. old.

Egyirányú utca

Alexa Károly: „…mint apátnő vagy agátkő…” = Kortárs, 1998. 8. sz. 86–91. old.

Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor: Irodalmi kvartett Rakovszky Zsuzsa Egyirányú utca című verseskötetéről. = Beszélő, 1998. 6. sz. 110–115. old.

Lator László: Kakasfej vagy filozófia. = Népszabadság, 1998. április 11.

salá –: Tovább egy utcával. = Magyar Narancs, 1998. április 23. 41. old.

Margócsy István: Halottak napja. = Élet és Irodalom, 1998. május 22.

A kígyó árnyéka

Károlyi Csaba: Az ÉS könyve a Könyvhéten. A vak végzet. = Élet és Irodalom, 23. sz.

Takács Ferenc: Romlás. = Népszabadság, 2002. június 1. 31. old. Hétvége melléklet

Márton László: Boldogtalan ködfelhő. = Magyar Narancs, 2002. június 20.

Bedecs László: Könyvkritika. Hálószobatitkok. = KonTextus.hu. Napi online kultúra és tudomány

Margócsy István: Margináliák. A kígyó árnyéka. = 2000, 2002. 9. sz.

Kálmán C. György: A második. = Beszélő, 2002. 9–10. sz. 184–186. old.

Tarján Tamás: Álmok, rémek, rémálmok. = Kortárs, 2002. 10. sz. 100–105. old.

Radics Viktória–Doboss Gyula: Két bírálat egy könyvről = Holmi, 2002. 12. sz. 1613–1629. old.

Bényei Tamás: Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka = Kritika, 2003. 4. sz. 33–34. old.

Vallasek Júlia: A testetlen fekete kígyó = Új Forrás, 2003. 4. sz.

Varga István: Egy sajátos női regény = Kilátó, 2003. április 26.

Darabos Enikő: A másik szerep(-e) = Alföld, 2003. 8. sz. 75–80. old.

Gács Anna: Orsolya vándorévei = Jelenkor, 2003. 9. sz. 895–902. old.

Győrffy Miklós: A szó szüli a valót = Jelenkor, 2003. 9. sz. 903–908. old.

Elek Tibor: Valótlan, világtól idegen = Magyar Szemle, 2003. 12. sz. 178–186. old.

Szigeti Kovács Viktor: A felfüggesztett idő = Műhely, 2004. 1. sz. 68–69. old.

A hullócsillag éve

Elek Tibor: A szerzői önkény határtalansága = Új Könyvpiac, 2005. 7. sz.

Angyalosi Gergely: Az anya mint titok = Élet és Irodalom, 2005. június 17.

Takács Ferenc: Az emlék műve = Mozgó Világ, 2005. 7. sz. 119–122. old.

Történések

Seres Lili Hanna: A platonista gamer tragédiája. Forrás, 2019/2. 120-122. p.

Szénási Zoltán: Átmeneti idők. Műhely, 2020/1. 62-64. p. 

Tanulmányok

Pósa Zoltán: Nemzedéki metszet a tavalyi első kötetes költőkről. = Életünk, 1982. 12. sz. 1141–1150. old.

Parti Nagy Lajos: Névszón ige. Rakovszky Zsuzsa verseiről. = Jelenkor, 1989. 1. sz. 9–14. old.

Mező Ferenc: Ez már a „már”. Jegyzetek Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Mozgó Világ, 1988. 3. sz. 123–128. old.

Tőzsér Árpád: Emlékezés a jövőre. Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Holmi, 1997. 9. sz. 1192–1199. old.

Valastyán Tamás: Mérték és metafora. Rakovszky Zsuzsa költészetéről. = Alföld, 1998. 4. sz.

Juhász Attila: Idő múltán. Rakovszky Zsuzsa költészetének újabb alakulása. = Új Forrás, 2002. 7. sz.

Valuska László. Rakovszky Zsuzsa. = Szépirodalmi Figyelő, 2005/3. Íróportré.

Schäffer Anett: Városok, szobák, ruhák. Mintázatok Rakovszky Zsuzsa prózájában. Literatura, 2019/2. 152-166 p.

Verselemzések

Rába György: Olvastam egy verset. A vesztett illúziók művészete. (Rakovszky Zsuzsa: egy nő a kórteremből.) = Holmi, 1993. 5. sz. 739–742. old.

Lator László: Üres színpad. Rakovszky Zsuzsa: Gyerekkori öreg nők. = Mozgó Világ, 1996. 4. sz. 92–95. old.

Valastyán Tamás: A zúzódás poétikája. Rakovszky Zsuzsa Nők egy kórteremből című verséről. = Holmi, 1999. 4. sz. 459–473. old.

Interjúk

Szőnyei Tamás interjúja: Szerepversek. = A Világ, 1991. július 3. 52–54. p.

Budai Katalin: Felszabadultság és visszafagyás. Rakovszky Zsuzsával beszélget Budai Katalin. = Magyar Napló, 1991. 8. sz. 13–15. old.

Bori Erzsébet: „Akár én is lehetnék.” Rakovszky Zsuzsával beszélget Bori Erzsébet. = Beszélő, 1993. január 23. 38–43. old.

Károly Márta: Négy fal között Rakovszky Zsuzsával. = Respublika, 1994. 27. sz. 56–58. old.

Varga Lajos Márton: Rakovszky Zsuzsa: Pest a bizonytalanságot jelenti nekem. = Népszabadság, 1994. 87. sz. 87. mell. VIII.

Jó, ha az irodalom szól valamiről. Rakovszky Zsuzsa beszél költészetének természetéről. = Népszabadság, 1995. 100. sz. 33. old.

Margócsy István: Beszélgetés Rakovszky Zsuzsával. = 2000, 1997. 1. sz. 8–11. old.

Nádra Valéria: Írófaggató. Nádra Valéria megkérdezte Rakovszky Zsuzsát. = Könyvhét, 2002. május 30. 18. p.

„A prózaírás kicsit olyan, mint a pszichoterápia.” = Magyar Narancs, 2002. június 20.

Varga Lajos Márton: „A szenvedély érdekelt.” Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényéről. = Népszabadság, 2002. augusztus 10. Hétvége melléklet.

Pál Melinda: „A hősnő csak boldog szeretne lenni” = Népszava, 2002. október 26. Szép Szó.

Varga Lajos Márton: Az író az igazságra törekedjék. Rakovszky Zsuzsa kapta a Magyar Irodalmi Díjat. = Népszabadság, 2003. február 10.

Kozár Alexandra: „Regényeket szoktam álmodni.” = Magyar Hírlap, 2003. február 11.

Sztankay Ádám: Padlásdíj. Rakovszky Zsuzsa családról és korokról = 168 óra, 2003. 8. sz.

Ferch Magda: A kígyó árnyékában = Magyar Nemzet, Hétvégi Magazin, 2003. február 22.

Varga Lajos Márton: A gyerekkort akartam megírni = Népszabadság, 2005. május 25.

Körkérdés

Fénykör. Rakovszky Zsuzsa: A költő is „emberből” van. = Napkút, 2000. március

 

A szakirodalmat összeállította Várady Szabolcs.