Rákos Sándor: Szakirodalom

Önálló kötetek

Imre László: Rákos Sándor. Bp. 1973. Akadémiai, 125 p. (Kortársaink.)

Valachi Anna: Csigavonalban a Parnasszusra. Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa. Bp. 2009. Argumentum, 350 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

B. Nagy László: Szomj a teremtésre. = B. N. L.: A teremtés kezdetén. Tanulmányok. Bp. 1966. Szépirodalmi, 97–101. p.

Dobossy László: Meztelen arc. Kortárs, 1971/8. 1315–1318. p.

Erki Edit: Beszélgetés Rákos Sándorral. = E. E.: Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Bp. 1971. Gondolat, 308–316. p.

Rónay György: Fák, viharban. Táguló körök. = R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető, 452–458. p.

Timár György: A rezignált lázadó. Jelenkor, 1971/7–8. 744–747. p.

Lengyel Balázs: Szegények vonulása. = L. B.: Hagyomány és kísérlet. Válogatott tanulmányok. Bp. 1972. Magvető, 210–216. p.

Rónay László: Az emlék jelene. Kortárs, 1973/10. 1680–1682. p.

Bata Imre: Rákos Sándor visszapillantó tükrei. Új Írás, 1975/10. 112–114. p.

Imre László: Elforgó ég. Kortárs, 1975/10. 1666–1667. p.

Göncz Árpád: Költő a fordításról. Nagyvilág, 1975/8. 1270–1271. p.

Jankovics József: A költő szülőföldje. Beszélgetés Rákos Sándorral. Kortárs, 1975/10. 1521–1539. p.

Fenyő István: A tömörség művészete. = F. I.: Figyelő szemmel. Tanulmányok. Bp. 1976. Szépirodalmi, 375–381. p.

Lengyel Balázs: Idézni és felidézni. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető, 151–153. p.

Göncz Árpád: Rákos Sándor Berda-liturgiái. Kortárs, 1977/12. 1996–1998. p.

Mezei András: Írószobám. Beszélgetés Rákos Sándorral. Jelenkor, 1978/9. 811–820. p.

Lengyel Balázs: Portré retussal. = L. B.: Közelképek. Válogatott tanulmányok. Bp. 1979. Szépirodalmi, 307–315. p.

Rónay László: A költői kísérletezés varázsa. Kortárs, 1981/7. 1149–1153. p.

Angyalosi Gergely: Társasmonológ. Kortárs, 1983/1. 153–154. p.

Sík Csaba: Társasmonológ. Kritika, 1983/2. 27–28. p.

Somlyó György: Társasmonológ – vagy magányos dialógus? Töredékek egy Rákos-maszkhoz. Kortárs, 1984/3. 480–483. p.

Angyalosi Gergely: Többedmagam. Kritika, 1986/9. 36. p.

Szakolczay Lajos: Harc a madárral. = Sz. L.: Ötágú síp. Tanulmányok. Bp. 1989. Magvető, 157–161. p.

Angyalosi Gergely: Az utolsó Nyugatos. Holmi, 1997/1. 136–140. p.

Angyalosi Gergely: Vénségnek dícsérete. Élet és Irodalom, 1998/13. 15. p.

 

A szakirodalmat összeállította Angyalosi Gergely.