Pilinszky János: Bibliográfia

Önálló kötetek

Trapéz és korlát. Versek. Bp. 1946. Ezüstkor, 39 p. – Ua. [Reprint kiadása, Jelenits István utószavával: Székesfehérvár, 1993. Vörösmarty Megyei Könyvtár, 46 p.]

[Te győzz le. 7.; Éjféli fürdés. 8–9.; Halak a hálóban. 10.; Könyörgés anyámért. 11.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 14.; Őszi vázlat. 17.; Stigma. 18–19.; Tilos csillagon. 20.; Gyász. 21.; Trapéz és korlát. 22–23.; Téli ég alatt. 24.; Harbach 1944. 27–28.; Késő kegyelem. 29.; Mert áztatok és fáztatok. 30.; Kánikula. 31.; Mondom neked. 32–33.; Ne félj. 34–35.; Miféle földalatti harc. 36–38.]

Aranymadár. [Verses mesék] Márkus Anna rajzaival. Bp. 1957. [1958.] Magvető, 94 p.

[A naphajú királyleány. 5–24.; A madár és a leány. 25–42.; Aranymadár. 43–74.; Ének a kőszívű királyról. 75–94.]

Harmadnapon. Versek. Bp. 1959. Szépirodalmi Könyvkiadó, 112 p., 1 t. – (A szerző fényképével.)

[Te győzz le. 9–10.; Éjféli fürdés. 11–12.; Halak a hálóban. 13–14.; Könyörgés. 15.; Távozó sereg. 16–17.; Magamhoz. 18–19.; Őszi vázlat. 23.; Stigma. 24–25.; Tilos csillagon. 26–27.; Gyász. 28.; Trapéz és korlát. 29–30.; Téli ég alatt. 31–32.; Késő kegyelem. 35.; Mert áztatok és fáztatok. 36–37.; Kánikula. 38.; Mondom neked. 39–40.; Ne félj. 41–42.; Miféle földalatti harc. 43–45.; Parafrázis. 51–52.; A tengerpartra. 53.; Sírvers. 54.; Egy szenvedély margójára. 55.; Bűn. 56–57.; Tanúk nélkül. 58.; Két szeretőre. 59–60.; In memoriam N. N. 61–62.; Kihűlt világ. 63–64.; Piéta. 65–66.; Panasz. 67–68.; Örökkön–örökké. 69–70.; Mire megjössz. 71–72.; Senkiföldjén. 73–75.; Ama kései. 76. Harbach 1944. 79–80.; Francia fogoly. 81–83.; Egy KZ-láger falára. 84.; Ravensbrücki passió. 85.; Harmadnapon. 86.; Frankfurt. 87–89.; Aranykori töredék. 90–91.; Impromptu. 92–93.; A szerelem sivataga. 94–95.; Dél. 96–97.; Jelenések VIII. 7. 98.; Apokrif. 99–103.; Négysoros. 104.; Egy arckép alá. 105.; Agonia christiana. 106.; A harmadik. 107.; Hideg szél. 108.; Félmúlt. 109.; Novemberi elízium. 110.]

Rekviem. [Válogatott versek, forgatókönyv, oratórium] Bp. 1964. [1963.] Magvető, 117 p.

[Halak a hálóban. 7.; Gyász. 8.; Téli ég alatt. 9.; Késő kegyelem. 10.; Sírvers. 11.; In memoriam N. N. 12–13.; Kihűlt világ. 14.; Panasz. 15.; Harbach 1944. 16–17.; Francia fogoly. 18–19.; Egy KZ-láger falára. 20.; Ravensbrücki passió. 21.; Harmadnapon.22.; Frankfurt. 23–25.; Jelenések VIII. 7. 26.; Apokrif. 27–30.; Négysoros. 31.; Agonia christiana. 32.; Hideg szél. 33.; Utószó. 34–35.; Nagyvárosi ikonok. 36–37.; Rekviem.39–104.; Sötét mennyország. KZ-oratórium. 105–118.]

Nagyvárosi ikonok. Összegyűjtött versek 1940–1970. A költő portréját Kondor Béla rajzolta. Bp. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 171 p., 1 t. – 2., jav. kiad.: uo., 1971.

[Te győzz le. 9–10.; Éjféli fürdés. 11–12.; Halak a hálóban. 13.; Könyörgés. 14.; Távozó sereg. 15–16.; Magamhoz. 17.; Őszi vázlat. 21.; Stigma. 22–23.; Tilos csillagon. 24.; Gyász. 25.; Trapéz és korlát. 26–27.; Téli ég alatt. 28.; Késő kegyelem. 31.; Mert áztatok és fáztatok. 32–33.; Kánikula. 34.; Mondom neked. 35–36.; Ne félj. 37–38.; Miféle földalatti harc. 39–41.; Parafrázis. 47–48.; A tengerpartra. 49.; Sírvers. 50.; Egy szenvedély margójára. 51.; Bűn. 52–53.; Tanúk nélkül. 54.; Két szeretőre. 55.; In memoriam N. N. 56–57.; Kihűlt világ. 58.; Piéta. 59.; Panasz. 60–61.; Örökkön-örökké. 62–63.; Mire megjössz. 64–65.; Senkiföldjén. 66–68.; Ama kései. 69. Harbach 1944. 73–74.; Francia fogoly. 75–77.; Egy KZ-láger falára. 78.; Ravensbrücki passió. 79.; Harmadnapon. 80.; Frankfurt. 81–83.; Aranykori töredék. 84–85.; Impromptu. 86–87.; A szerelem sivataga. 88–89.; Dél. 90.; Jelenések VIII. 7. 91.; Apokrif. 92–95.; Négysoros. 96.; Egy arckép alá. 97.; Agonia christiana. 98.; A harmadik. 99.; Hideg szél. 100.; Félmúlt. 101.; Novemberi elízium. 102. Utószó. 107–108.; Introitusz. 109.; KZ-oratórium. 111–129.; A tenger. 133.; Nagyvárosi ikonok. 134–135.; Van Gogh. 136.; Kis éjizene. 137–138.; Fehér piéta. 139.; Önarckép 1944-ből. 140.; Különítélet. 141.; Egy sírkőre. 142.; Passió. 143.; Akár a föld. 144.; A hóhér naplójából. 145.; Merre, hogyan? 146.; Szent lator. 147.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 149–157.; Ars poetica helyett. 159–165.]

Nagyvárosi ikonok. Összegyűjtött versek 1940–1970. A költő portréját Kondor Béla rajzolta. 2., jav. kiad. Bp. 1971. Szépirodalmi Könyvkiadó, 173 p., 1 t. – 1. kiad. uo, 1970.

Nagyvárosi ikonok. Összegyűjtött versek, 1940–1970. 2. [3.] kiad. Bratislava–Bp. 1971. Madách Kiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 173 p., 1 t. 

Szálkák. Versek. Bp. 1972. Szépirodalmi Könyvkiadó, 80 p. – 2. kiad.: uo., 1975.

[Amiként kezdtem. 7.; Juttának. 8.; Azt hiszem. 9.; Mielőtt. 10.; Egy szép napon. 11.; Monstrancia. 12.; Háromszínű lobogó. 13.; A mélypont ünnepélye. 14.; Majd elnézem. 15.; A hóhér szobája. 16.; Példabeszéd. 17.; Kőfal és ünnepély. 21.; Halálod és halálom. 22.; Bűn és bűnhődés. 23.; Örökmozgó. 24.; Metronóm. 25.; Vacsora. 26.; Intelem. 27.; Vesztőhely télen. 28.; Egy titok margójára. 31.; Hasonlat. 32.; Van Gogh imája. 33.; Minden lélekzetvétel. 34.; A többi kegyelem. 35.; De ez se. 36.; Rongyaidban és kitakarva. 37.; Nincs több. 38.; Találkozások. 41.; A pokol hetedik köre. 42.; Címerem. 43.; Egy életen keresztül. 44.; Most. 45.; Vonzások közt. 46.; Kiért, miért. 47.; Én gyenge voltam. 47.; A tékozló fiú keresése. 48.; Marhabélyeg. 49.; Az ember itt. 53.; Omega. 54.; Baleset. 55.; Bár színem fekete. 56.; Fokról-fokra. 57.; Felelet. 61.; Kétéltű szörny. 62.; Kérdés. 63.; Milyen felemás. 64.; Ahogyan csak. 65.; Mégis nehéz. 66.; Ez lesz. 67.; Kezed, kezem. 67.; József Attila. 68.; Igen, a lomb. 69.; Én nem számítok. 70.; Telehold. 71.; Bölcső és nem koporsó. 72.; Elég. 73.; Egyenes labirintus. 74.; Egyetlen olvasmányom. 75.]

Végkifejlet. Versek és színművek. Borítóterv Alexander Czjzek.Bp. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 123 p.

[Visszavonom. 7.; Két arckép. 8.; Nyitás. 9.; Játszma. 10.; Sírkövemre. 11.; A mi napunk. 12.; Ki és kit? 13.; Meghatározás. 14.; Tapasztalat. 15.; Tabernákulum. 16.; Így teltek napjaink. 19–20.; Meditáció. 21.; Bársonycsomó. 22.; Fohász. 25.; Rossz fölvétel. 26.; Kárhozat. 27.; Szép és még szebb. 28.; A tett után. 29.; Merénylet. 30.; Fölriadva. 31.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 32.; Végkifejlet. 33.; Kétsoros. 34.; Alkohol. 35.; S. W.-hez. 36.; Betűk, sorok. 37.; Napló. 38.; Sztavrogin elköszön. 39.; Zsolozsma. 40.; Mégis. 41.; Titok. 42.; Ékszer. 43.; Gyónás után. 44.; Infinitivusz. 45.; Költemény. 46.; Trónfosztás. 47.; Infernó. 48.; Sztavrogin visszatér. 49. Gyerekek és katonák. 51–81.; Síremlék. 83–93.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 95–106.; Élőképek. 107–119.]

A nap születése. [Verses mesék.] Bálint Endre rajzaival. Bp. 1974. Móra, 91 p. = 2. kiad.: uo., 1985.

[A naphajú királyleány. 5–16.; A madár és a leány. 17–26.; Aranymadár. 27–43.; Ének a kőszívű királyról. 44–60.; A nap születése. 61–72.; Kalandozás a tükörben. 73–91.]

Szálkák. Versek. 2. kiadás. Bp. 1975. Szépirodalmi Könyvkiadó, 81 p. = 1. kiad.: uo, 1972.

Tér és kapcsolat. Schaár Erzsébet szoborillusztrációival. A fényképeket Balla Demeter, Gulyás János, Kovács Ferenc készítette. A könyvet Erdélyi János tervezte. Bp. 1975. Magvető, [36] lev.

[Terek.; Auschwitz.; Kettő.; Kapcsolat.; Kórkép és hattyúdal.; Hommage à Isaac Newton.; Kráter.; Visszafele.; Akvárium.; Zűrzavar.; Öröklét.; Poszthumusz passió.; Álom.; Gótika.]

Kráter. Összegyűjtött és új versek. Balla Demeter fotójával. Bp. 1976. Szépirodalmi Könyvkiadó, 226 p., 1 t. = 2.kiad.: uo., 1981.

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10–11.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13–14.; Őszi vázlat. 17.; Stigma. 17–18.; Tilos csillagon. 19.; Gyász. 19–20.; Trapéz és korlát. 20–21.; Téli ég alatt. 21–22.; Késő kegyelem. 25.; Mert áztatok és fáztatok. 26.; Kánikula. 27.; Mondom neked. 27–28.; Ne félj. 28–30.; Miféle földalatti harc. 30–32. Parafrázis. 37–38.; A tengerpartra. 38.; Sírvers. 38–39.; Egy szenvedély margójára. 39.; Bűn. 40–41.; Tanúk nélkül. 41–42.; Két szeretőre. 42.; In memoriam N. N. 43–44.; Kihűlt világ. 44.; Piéta. 45.; Panasz. 46.; Örökkön-örökké. 47.; Mire megjössz. 48.; Senkiföldjén. 49–51.; Ama kései. 51. Harbach 1944. 55–56.; Francia fogoly. 56–57.; Egy KZ-láger falára. 58.; Ravensbrücki passió. 58.; Harmadnapon. 59.; Frankfurt. 59–61.; Aranykori töredék. 61–62.; Impromptu. 62–63.; A szerelem sivataga. 63–64.; Dél. 64–65.; Jelenések VIII. 7. 65.; Apokrif. 66–69.; Négysoros. 69.; Egy arckép alá. 69–70.; Agonia christiana. 70.; A harmadik. 70.; Hideg szél. 70.; Félmúlt. 71.; Novemberi elízium. 71–72.; Utószó. 77–78.; Introitusz. 78–79.; KZ-oratórium. 83–95.; A tenger. 99.; Nagyvárosi ikonok. 99–100.; Van Gogh. 101.; Kis éjizene. 101–102.; Fehér piéta. 102.; Önarckép 1944-ből. 103.; Különítélet. 103.; Egy sírkőre. 103.; Passió. 103.; Akár a föld. 104.; A hóhér naplójából. 104.; Merre, hogyan? 104.; Szent lator. 105.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 106–111.; Ars poetica helyett. 112–116.; Amiként kezdtem. 121.; Juttának. 121–122.; Azt hiszem. 122.; Mielőtt. 123.; Egy szép napon. 123.; Monstrancia. 124.; Háromszínű lobogó. 124.; A mélypont ünnepélye. 124–125.; Majd elnézem. 125.; A hóhér szobája. 126.; Példabeszéd. 126.; Kőfal és ünnepély. 129.; Halálod és halálom. 129–130.; Bűn és bűnhődés. 130.; Örökmozgó. 130.; Metronóm. 131.; Vacsora. 131.; Intelem. 131–132.; Vesztőhely télen. 132.; Egy titok margójára. 135.; Hasonlat. 135.; Van Gogh imája. 135–136.; Minden lélekzetvétel. 136.; A többi kegyelem. 136–137.; De ez se. 137.; Rongyaidban és kitakarva. 137.; Nincs több. 138.; Találkozások. 141.; A pokol hetedik köre. 141.; Címerem. 142.; Egy életen keresztül. 142–143.; Most. 143–144.; Vonzások közt. 144.; Kiért, miért. 144.; Én gyenge voltam. 145.; A tékozló fiú keresése. 145.; Marhabélyeg. 145–146.; Az ember itt. 149.; Omega. 149.; Baleset. 150.; Bár színem fekete. 150.; Fokról-fokra. 150.; Felelet. 153.; Kétéltű szörny. 153–154.; Kérdés. 154.; Milyen felemás. 154–155.; Ahogyan csak. 155.; Mégis nehéz. 155–156.; Ez lesz. 156.; Kezed, kezem. 156.; József Attila. 157.; Igen, a lomb. 157.; Én nem számítok. 157.; Telehold. 158.; Bölcső és nem koporsó. 158.; Elég. 158–159.; Egyenes labirintus. 159.; Egyetlen olvasmányom. 160.; Visszavonom. 165.; Két arckép. 165–166.; Nyitás. 166.; Játszma. 167.; Sírkövemre. 167.; A mi napunk. 168.; Ki és kit? 168.; Meghatározás. 169.; Tapasztalat. 169.; Tabernákulum. 170.; Így teltek napjaink. 173–174.; Meditáció. 175.; Bársonycsomó. 175.; Fohász. 179.; Rossz fölvétel. 179.; Kárhozat. 179.; Szép és még szebb. 180.; A tett után. 180.; Merénylet. 180.; Fölriadva. 181.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 181.; Végkifejlet. 181.; Kétsoros. 182.; Alkohol. 182.; S. W.-hez. 182.; Betűk, sorok. 182.; Napló. 183.; Sztavrogin elköszön. 183.; Zsolozsma. 184.; Mégis. 184.; Titok. 184.; Ékszer. 185.; Gyónás után. 185.; Infinitivusz. 185.; Költemény. 186.; Trónfosztás. 186.; Infernó. 186.; Sztavrogin visszatér. 187.; Hommage à Isaac Newton. 193.; Pedig. 193.; Önarckép 1974. 193.; Pascal. 194.; Auschwitz. 194.; Terek. 194–195.; Jóhír. 195.; Kórkép és hattyudal. 195.; Álom. 196.; Kettő. 196.; Depresszió. 196.; Különbség. 197.; Zűrzavar. 197.; Egy fénykép hátlapjára. 198.; Posztumusz passió. 198.; Keringő. 198.; Öröklét. 199.; Verés. 199.; Hölderlin. 199.; Zöld. 200.; Kőedény. 200.; Akvárium. 200–201.; Kapcsolat. 201.; Gótika. 201.; Visszafele. 202.; Kráter. 202–203.; Gérard de Nerval. 207.; Pupilla. 207.; Zsinórpadlás. 207.; Villanyolló. 208.; Summa. 208.; Kísértés. 208.; Hommage à Sheryl Sutton I. 209.; Hommage New à Sheryl Sutton II. 209.; Vonzásod definíciója. 209.; Mi és ők. 210.; Átváltozások. 210.; 1970. október 14. 210.; 1970. december 22. 211.; Fátyol. 211.; Életfogytiglan. 212.; Szakítás. 212.; Itt és most. 212.; Kar és nyak. 213.; Tékozlók. 213.; Kopogtatás. 214.; Van ilyen. 214.; B. I. kisasszony. 215.; Vázlat. 215–216.; Szabadulás. 216.]

Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye. Wiener Pál fotóival. Bp. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó, 105 p., 3 t.  = 2., bőv. kiad. Budapest. 2020. Magvető, 208 p.

Válogatott művei. [Versek, tanulmányok és színművek.] Balla Demeter fotójával. Bp. 1978. Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 221 p. (Harminc év) 

[Versek: Te győzz le. 7–8.; Éjféli fürdés. 8–9.; Halak a hálóban. 9–10.; Őszi vázlat. 10–11.; Tilos csillagon. 11.; Gyász. 12.; Trapéz és korlát. 12–13.; Téli ég alatt. 14.; Késő kegyelem. 15.; Mert áztatok és fáztatok. 15–16.; Miféle földalatti harc. 16–19.; Parafrázis. 19–20.; A tengerpartra. 20.; Sírvers. 21.; Egy szenvedély margójára. 21–22.; Bűn. 22–23.; Tanúk nélkül. 24–25.; In memoriam N. N. 24–25.; Kihűlt világ. 26.; Piéta. 27.; Panasz. 28.; Örökkön-örökké. 29.; Mire megjössz. 30–31.; Senkiföldjén. 31–33.; Ama kései. 34. Harbach 1944. 34–35.; Francia fogoly. 36–37.; Egy KZ-láger falára. 38.; Ravensbrücki passió. 38–39.; Harmadnapon. 38.; Frankfurt. 39–41.; Aranykori töredék. 42.; Impromptu. 43–44.; A szerelem sivataga. 44–45.; Dél. 45–46.; Jelenések VIII. 7. 46.; Apokrif. 47–50.; Négysoros. 50.; Egy arckép alá. 50–51.; Agonia Christiana. 51.; A harmadik. 51.; Hideg szél. 52.; Félmúlt. 52–53.; Novemberi elízium. 53.; Utószó. 54–55.; Introitusz. 56.; KZ-oratórium. 57–70.; A tenger. 71.; Nagyvárosi ikonok. 71–72.; Van Gogh. 73.; Kis éjizene. 73–74.; Önarckép 1944-ből. 74.; Különítélet. 75.; Egy sírkőre. 75.; Passió. 75.; Akár a föld. 75.; A hóhér naplójából. 76.; Merre, hogyan? 76.; Szent lator. 77.; Amiként kezdtem. 77.; Juttának. 78.; Mielőtt. 79.; Monstrancia. 79.; A mélypont ünnepélye. 80.; Majd elnézem. 81.; A hóhér szobája. 81.; Példabeszéd. 81–82.; Kőfal és ünnepély. 82.; Halálod és halálom. 82–83.; Bűn és bűnhődés. 83.; Örökmozgó. 84.; Metronóm. 84.; Vacsora. 84.; Intelem. 85.; Vesztőhely télen. 85–86.; Egy titok margójára. 86.; Hasonlat. 86.; Van Gogh imája. 87.; Minden lélekzetvétel. 87–88.; A többi kegyelem. 88.; De ez se. 88–89.; Rongyaidban és kitakarva.. 89.; Nincs több. 89–90.; Találkozások. 90.; A pokol hetedik köre. 91.; Címerem. 91.; Egy életen keresztül. 92.; Most. 93.; Vonzások közt.93.; Kiért, miért. 94.; Én gyenge voltam. 94.; A tékozló fiú keresése. 94.; Marhabélyeg. 95.; Az ember itt. 95.; Omega. 96.; Baleset. 96.; Bár színem fekete. 96–97.; Fokról-fokra. 97.; Felelet. 97–98.; Kétéltű szörny. 98.; Kérdés. 98–99.; Milyen felemás. 99.; Ahogyan csak. 100.; Mégis nehéz. 100–101.; Ez lesz. 101.; Kezed, kezem. 101.; József Attila. 102.; Igen, a lomb. 102.; Telehold. 102.; Elég. 103.; Egyenes labirintus. 103–104.; Egyetlen olvasmányom. 104.; Visszavonom. 105.; Két arckép. 105–106.; Nyitás. 106.; Játszma. 106–107.; Sírkövemre. 107.; A mi napunk. 108.; Ki és kit? 108–109.; Meghatározás. 109.; Tapasztalat. 109–110.; Tabernákulum. 110.; Így teltek napjaink. 111–113.; Meditáció. 113.; Fohász. 114.; Rossz fölvétel. 114.; Kárhozat. 115.; Szép és még szebb. 115.; A tett után. 115.; Merénylet. 116.; Fölriadva. 116.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 116.; Végkifejlet. 117.; Kétsoros. 117.; Alkohol. 117.; S. W.-hez. 117.; Betűk, sorok. 118.; Napló. 118.; Sztavrogin elköszön. 118.; Zsolozsma. 119.; Mégis. 119.; Titok. 119.; Ékszer. 120.; Gyónás után. 120.; Infinitivusz. 121.; Költemény. 121.; Trónfosztás. 121.; Infernó. 122.; Sztavrogin visszatér. 122.; Hommage à Isaac Newton. 123.; Pedig. 123.; Önarckép 1974. 123.; Pascal. 124.; Auschwitz. 124.; Terek. 124–125.; Álom. 125.; Kórkép és hattyudal. 126.; Kettő. 126.; Posztumusz passió. 126.; Keringő. 127.; Öröklét. 127.; Verés. 127–128.; Hölderlin. 128.; Zöld. 128.; Kőedény. 128.; Akvárium. 129.; Gótika. 129–130.; Visszafele. 130.; Kráter. 131.; Gérard de Nerval. 132.; Pupilla. 132.; Zsinórpadlás. 132.; Villanyolló. 133.; Summa. 133.; Hommage à Sheryl Sutton I. 133–134.; Hommage à Sheryl Sutton II. 134.; Vonzásod definíciója. 134.; Mi és ők. 134–135.; Átváltozások. 135.; 1970. október 14. 135.; 1970. december 22. 135.; Fátyol. 136.; Életfogytiglan. 136.; Szakítás. 137.; Itt és most. 137.; Kopogtatás. 137–138.; Van ilyen. 138.; B I. kisasszony. 138–139.; Vázlat. 139–140.; Szabadulás. 140.

Két tanulmány:A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 143–150.; Ars poetica helyett. 151–156.

Színművek: Gyerekek és katonák. 159–186.; Síremlék.187–195.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 197–205.; Élőképek. 207–215.]

Kráter. Összegyűjtött és új versek. Balla Demeter fotójával.  2. kiadás. Bp. 1981. Szépirodalmi Könyvkiadó, 216 p., 1 t. = 1. kiad.: uo, 1976.

Apokrif. [Versek.] Vál. Domokos Mátyás. Békéscsaba, 1981. Megyei Könyvtár, Házi ny., [Japán technikával] 14. lev. – 29 cm. (Poesis Hungarica 2.)

[Te győzz le.; Halak a hálóban.; Tilos csillagon.; Trapéz és korlát.; Késő kegyelem.; Miféle földalatti harc.; Parafrázis.; Kihűlt világ.; Senkiföldjén.; Harbach 1944.; Francia fogoly.; Egy KZ-láger falára.; Ravensbrücki passió.; Harmadnapon.; Frankfurt.; Aranykori töredék.; A szerelem sivataga.; Jelenések VIII. 7.; Apokrif.; Négysoros.; Agonia christiana.; Hideg szél.; Novemberi elízium.; Introitusz.; A tenger.; Van Gogh.; Amiként kezdtem.; Vesztőhely télen.; Fokról-fokra.]

Szög és olaj. Próza. [Válogatott publicisztikai írások.] Szerk. Jelenits István. A fedőlap fotóját Balla Demeter készítette. Bp. 1982. Vigilia, 513 p. (Vigilia-könyvek)

[Címerem. 7. Igen és nem. 11–12.; Bántalom. 15–16.; „Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is” 16–18.; Michelangelo Buonarotti versei. 21.; A te akaratod. 21–23.; Elsőáldozók. 23–25.; Ideges szülők. 25–27.; Nyugati melankólia. 27–29.; Veni Sancte… 29–30.; Hiábavaló volt? 33–35.; Különös kiállítás. 35–36.; Paulusból – Saulus. 36–38.; Holt próféta a hegyen. 39–41.; Két ölelés és egy kőtábla. 41–43.; Hal és háló. 43–44.; Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról”. 45–48.; Tamás, a kételkedő. 48–49.; Éjféli párbeszéd. 50–51.; Szilveszteri „tizenkettő”. 51–52.; A Szentírás margójára (I). 55–56.; Az Idő sürgetése. 56–60.; Magány, Magányosan, Egyedül. 60–62.; A Szentírás margójára (II). 62–64.; Jegyzetlap az alázatosságról. 64–66.; Feljegyzések a hiúságról. 66–67.; Az egyszerűek imája. 67–69.; A Szentírás margójára (III). 69–71.; „A kezdet és a vég.” 71–72.; Csontváry olvasásakor. 72–75.; „Az édes élet.” 75–77.; A Szentírás margójára (IV). 77–78.; József Attila emlékkönyvébe. 79.; Az új év elébe. 83–84.; Villon. 84–85.; Bach: János-passió. 86–87.; A Tízparancsolat. 1. Én vagyok a te Urad, Istened. 87–89.; 2. Isten nevét hiába ne vegyed! 89–90.; 3. Az Úr napja. 90–92.; 4. A negyedik parancsolat. 92–94.; Az ötödik. 94–95.; 6. A hatodik parancsolat. 95–97.; 7. Ne lopj! 97–98.; 8. A hamis tanúságról. 98–99.; 9. A kilencedik. 99–101.; 10. A tizedik. 101–102.; Sík Sándor utolsó kötete. Jegyzetek az Áldásról. 105–106.; Felfelé fordított fáklya. 107–108.; Virágvasárnap. 108–109.; Jézus utolsó két szava. 109–111.; A Szentírás margójára. 111–112.; Ferenczy Béni új művei. 113–114.; Levél az unalomról. 114–116.; Szeretet és gyűlölet. 116–117.; A Máté-passió margójára. 121–122.; Jótékonyság és felebaráti szeretet. 122–123.; André Gide egy hívő szemével. 124–127.; Háborús nemzedék. 127–128.; Jézus valósága. 129–131.; Aki csak füllel hallgatja… 131–132.; Bűn és bűnhődés. 132–134.; Egy lírikus naplójából. 134–137.; Három találkozás. 137–140.; Hétköznapok. 143–144.; Jegyzetek a Genezishez. 1. Elöljáróban a Genezisről. 144–145.; 2. A Genezis margójára. 146–147.; 3. Ittlétünkről. 147–148.; 4. Bűnbeesésünk. 149–150.; 5. Káin és Ábel. 150–152.; 6. A vízözön. 152–154.; 7. Szodoma és Gomorra. 154–156.; 8. Ábrahám áldozata. 157–159.; 9. Jákob álma. 159–161.; 10. Jákob harca. 161–163.; 11. Ézsau és Jákob története. 163–165.; J. S. Bach. 166–167.; „Fiat.” 167–168.; Dürrenmatt Meteorja. 169–171.; A költészet dicsősége. 175–176.; Esztendők szerpentin-útján. 176–177.; Krisztus és Sziszüphosz. 177–179.; Az ünnepek. 179–181.; Kő és kenyér. 181–183.; A Tragédiáról – Bécsből. 183–185.; Három mai magyar költő. Előadás a Vatikáni Rádióban. 185–188.; Karácsonyi gondolatok. 188–189.; Szakrális színház? 189–192.; A karácsonyi lemezvásár. 195–196.; Az erdő és a cipészlegény. 196–198.; Samuel Beckett: „Elesettek.” 198–199.; Bűn és megbocsátás. 199–201.; Közélet és magánélet. 201–202.; Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés. 202–203.; „Oratorikus forma”? 203–205.; Egy film margójára. 206–207.; Állomásról állomásra. 207–208.; Úgy tanultuk… 209.; Templomok, templomtornyok. 210–211.; Tökéletesség és alázat. 211–212.; Az idő színe és fonákja. 212–214.; „Párbeszéd” Istennel. 214–215.; Profik és amatőrök. 216–217.; Egy lírikus naplójából. 217–218.; Goethe a zsenialitásról. 219.; Bűn és bűnhődés. 219–220.; A bűn illúziói. 220–221.; A tél küszöbén. 222–223.; Néhány szó a szavakról. 223–224.; A kétféle közhelyekről. 224–225.; A karácsony margójára. 226.; Glossza egy glosszáról. 229–230.; Az igazság szolgálatáról. 230–232.; A nagyböjt. 232–233.; A „Twist Olivér” – gyermekszínpadon. 234.; Lukács margójára. 234–236.; Egy lírikus naplójából. (I) 236–237.; Vallomás és dokumentum. 237–239.; A Szentírás margójára. 239–240.; A különös szféra. 240–241.; Viszonyunk a farizeusokhoz. 241–242.; Simone Weil sírjánál. 242–244.; Egy lírikus naplójából.(II.) 244–245.; 300 esztendeje. 246.; Egyén, nemzet, emberiség. 247–248.; Samuel Beckett. 248–249.; Napirenden. 249–251.; A bűn állapota és az ítélkezés szelleme. 255.; Egy könyv a tegnapról és a máról. 256–257.; Sárospatakon. 257–259.; Nagyböjti levél. 260–261.; Isten dicsősége. 262–262.; Erkölcs és tapintat. 263–264.; Mauriac ravatalánál. 264–265.; Válasz helyett. 265–266.; Gabriel Marcel otthon. 266–268.; Egy költő naplójából. 271–272.; Néhány sorban. 272–274.; Néhány szóban. (I.) 274–275.; A hét margójára. 275–277.; Néhány szóban. (II.) 277–279.; Egy lírikus naplójából. (I.) 279–281.; Párizsi filmlevél. 281–282.; Új színház született. 283–285.; Egy lírikus naplójából. (II.) 285–289.; Egy lírikus naplójából.(III.) 289–291.; A mi Jézusunk. 292–293.; Ige. 293–294.; A Notre-Dame hátában. 294–296.; Toldalagi Pál: „Igézet és valóság”. 296–298.; Egy lírikus naplójából.(I.) 301–302.; Van Gogh kiállítás Párizsban. 302–304.; Az Evangélium margójára. 304–306.; Egy lírikus naplójából.(II.) 306–307.; A bizalomról. 308–309.; Egy lírikus naplójából.(III.) 309–310.; A kisember és a kispolgár. 311–312.; Egy lírikus naplójából.(IV.) 312–313.; Kérdések kérdése. 314–315.; Amikor imádkozunk. 319–320.; Egy lírikus naplójából.(I.) 320–322.; Levél Petőfi Sándorhoz. 322.; Válasz. 323–324.; Előszó, utószó helyett. 324–325.; Az Olajfák hegyén. 325–326.; Orosz faszobrászat kiállítása Párizsban. 326–327.; Egy antológia ürügyén. 327–330.; Napfogyatkozás. 330–331.; Napló. 331–332.; Egy lírikus naplójából.(II) 332–333.; Őszelő. 334.; Ami elveszett. 335–336.; Néhány sorban. 336–337.; Milyen lesz az új színház? 337–339.; Az újév küszöbén. 339–340.; Életem legfontosabb könyve. 343.; Kemeneczky Judit versei elé. 343–344.; Napló. 344–345.; Ismét a színházról. 345–347.; Mauriac olvasása közben. 347–348.; Néhány szóban. 348–349.; Jegyzetlap. 349–350.; A restségről. 351–352.; A testi szenvedés. 352–353.; A valóságról. 353–354.; A munka dicsérete. 354–355.; A fáradtságról. 355–356.; A szelídség uralma. 357.; Napkelte előtt. 358–359.; Megbocsátás és felejtés. 359–360.; A művészi szép. 360–361.; Szeretet és imádság. 361–362.; A gyerekkor fái. 363.; Egy lírikus naplójából.(I.) 364.; A Könyvek Könyve. 365.; Radnóti Miklós. 366–368.; Egy lírikus naplójából.(II.) 368–369.; Hitünk titkairól. 370–371.; Múltunk reménye. 375.; Középút és középszer. 376.; Ahol Leonardo da Vinci meghalt. 377.; Zenei képeslapok. 378–382.; Látszat és valóság. 382–383.; A várakozás szentsége. 383–384.; Sarokkő. 384–386.; Az első karácsony óta… 386.; Egy lírikus naplójából. 389.; Hogyan olvassuk a Szentírást? 390–391.; Egy lírikus naplójából.(I.) 395–396.; A magányról. 396–397.; Én Jézusom. 397.; Stációk. 399–400.; Egy lírikus naplójából. (II.) 400–401.; Az isteni dramaturgiáról. 401–402.; Egy lírikus naplójából. (III.) 402–403.; A szentekről. 403–404.; A türelem dicsérete. 404–405.; Jézus a félelemről. 409–410.; Egy lírikus naplójából. 410–411.; Jób történetét olvasom. 411–412.; A bölcsességről. 412–413.; Bölcsőtől a koporsóig. 413–414.; Ország Lili búcsúztatója. 414–416.; Az ember. 419–420.; Egy lírikus naplójából. 420–421.; Levél a gőgről. 421–423.; Levél a „közönségességről”. 423–424.; A címzett „ismeretlen”. 425–428.; Levél az „egységről”. 428–429.; Jézus és a bűn. 430–431.; Imádságért. 431–433.; Keresztről keresztre. 433–435.; Pásztorlány és katona. 436–437.; A bűn és a bűnös. 437–439.; Ferenczy Béniről. 439.; Szeretet, igazság, igazságosság. 443–445.; Levél a diszkrécióról. 445–447.; Két „rendhagyó” szent. 447–450.; A szabadesés logikája. (Bergmann: Kígyótojás.) 450–453.; „Egyek lesztek…” 453–454.; Az imádság mint metakommunikáció. 455–456.; Ödipusz ma. 456–457.; A „Karamazov testvérek” margójára. 457–461.; Az imádság szerepe a világban. 465–466.; A „Karamazov testvérek” margójára. 466–468.; Könyörgés a csalókért. 468–469. Cikkbibliográfia: 475–492.]

Beszélgetések Pilinszky Jánossal. Vál. és szerk. Török Endre. Utószó Reisinger János. A védőborító Balla Demeter, az előzék Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1983. Magvető, 255 p. – [A védőborító Balla Demeter, az előzék Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült.]

[Képzelt interjú. 7–9.; Aljosa. Első beszélgetés Pilinszky Jánossal. (Cs. Szabó László, 1967) 10–24; Az ártatlanok szenvedése. (Hornyik Miklós, 1968) 25–30.; Költőtalálkozó, London, 1969. (Alberti Gyöngyi, 1969.) 31–34.; Látogatóban. (Lengyel Péter, 1969) 35–43.; Versünk a világban. Második beszélgetés Pilinszky Jánossal. (Cs. Szabó László, 1972) 44–70.; A kereszt szálkái. (Hegyi Béla, 1973) 71–85.; Csönd és szemlélődés. (Kipke Tamás, 1978) 86–90.; A költői jelenlét. (Domokos Mátyás, 1980) 91–110.; „Haza akartam, hazajutni végül” (Forgács Rezső, 1981) 111–122. Tragikum és derű. (V. Bálint Éva, 1980) 123–127.; „Én is egy szempár vagyok” (Nádor Tamás, 1980) 128–139.; A személyes és a személytelen. (Kovács Júlia, 1969) 143–148.; A világ peremén. (Tóth Éva, 1971) 149–155.; Kedves lemezeim. (Czigány György, 1972) 156–161.; Kettesben. (Szilágyi János, 1978) 162–178.; Egy színházi este. (Forgács Sándor, 1979) 179–181.; „Eljuthatunk a derűig” (Szigeti István, 1979) 182–199.; Pilinszky János mozdulatlan színháza. (Szigeti István, 1980) 200–208.; A labirintus járatai. (Krassó László, 1980) 209–215.; Rátalálni a hitre. (Antoine Spire, 1981) 216–217.; Pilinszky-portré a televízióban. (Maár Gyula, 1978) 221–241.]

Pilinszky János legszebb versei. Vál., bev. Adonyi Nagy Mária. Bukarest, 1983. Albatrosz, 188 p.

A mélypont ünnepélye. Próza.1–2. köt. [Válogatott publicisztikai és szépprózai írások.] A vál., szerk., sajtó alá rend., az előszó és utószó Jelenits István munkája. Külső borítón fakszimilék] Bp. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 539; 234 p. 

[1. kötet: Jelenits István: [Előszó.] 5–11.; A mélypont ünnepélye. 13.;

Cikkek, tanulmányok 1942–1981: Írás a homokban. François Mauriac. 17–19.; Misszió a hadifoglyokért. 19–20.; December. 20–21.; A zsebóra négyszáz esztendeje. 23–25.; Szeszélyes április. 25–27.; Őszi csendélet. 27–29.; A mű születése. 30–34.; Vasárnap Esztergomban. 35–38.; A tizedes. 38–41.; Vasárnap Szentendrén. 41–43.; Igen és nem. 43–44.; Bántalom. 45–46.; Mint egy fiatal anya arca… 46–47.; Két könnycsepp. 47–49.; Láz. 49–51.; A kifosztott fa gazdagsága. 51–53.; Anci. 53–55.; Háború után. 55–57.; Akit nem lehet elfelejtenünk. 57–58.; Bűnök és gyerekek. 59–60.; Elhagyatva. 60–62.; Hajnalban történt. 63–65.; Varjak. 65–67.; Tolsztoj emlékezete. 67–69.; Pontos idő. 69–71.; Névtelen dicsőség. 71–72.; Utolsó felvételek az emberiségről. 72–73.; Menekülők. 74–75.; Nem vétkezünk többé. 75–77.; Nyugati melankólia. 77–78.; Bébi. 78–80.; Éhség. 81–84.; Szerelmem Hirosima. Egy film, amiről beszélni kell. 84–85.; Amerika francia szemmel. 85–86.; A kisfiú álma. 87–88.; Debreceni képeslap. 89–91.; Az ünnep angyala. 92–93.; Közjáték. 94–97.; Pillantás a hídról. 97–98.; Rettenetes játszótársak. 99–100.; „Nehéz órák” 100–102.; Zola ma. 102–104.; Bizonnyal étel. 104–107.; Az anyaszív drámája. 107–108.; Szegedi képeslap. 108–111.; Holt próféta a hegyen. 111–112.; Legénylakás. 113–114.; Feltámadás. 114–115.; Kis Szent Teréz és a világvárosok. 115–116.; Visconti és Dosztojevszkij. 117–118.; Éjféli vallomás. 119–121.; Hal és háló. 121–122.; Egy képtávírón. 122–124.; Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról”. 124–126.; Alfred Döblin megtérése. 126–128.; Hős és szent. 128–129.; Beszélgetés Kassák Lajossal a modern katolikus irodalomról. 130–131.; Az Idő sürgetése. 132–134.; A kápó. 134–136.; Pécsi vallomás. 136–139.; A lelkiismeret lázadása. 140.; Ilyen hosszú távollét. 140–142.; Magány, magányosan, egyedül. 142–143.; A vágy villamosa. 144–145.; A közvetett út. 145–147.; Jegyzetlap. 147–148.; Jegyzetlap az alázatosságról. 149–150.; Róma, 1960. 150–152.; Az elveszett füzet. 152–155.; Iszákosok utcája. 155–156.; Jöjj vissza, Afrika! 156–158.; Pro és kontra. 158–160.; „Látjátok, feleim…” 160–162.; Fiatalok ’962. 162–165.; Sorok a modern egyházművészetről. 165–167.; Mater Johanna. 167–168.; A kezdet és a vég. 169.; Csontváry olvasásakor. 170–171.; Az édes élet. 172–173.; József Attila emlékkönyvébe. 173.; Egy csepp méz. 174–175.; Az új év elébe. 175–176.; Steril mennyország? 176–177.; Az imáról. 177–178.; Vereség. 178–181.; Villon. 181–182.; Nehéz fiatalnak lenni. 182–184.; Egy „modern múzeum” tanulsága. 184–185.; A kopár sziget. 185–187.; Nagyhét (1963). 187–191.; Ferenczy Béniről. 191–192.; Tiktak a semmiben. 192–193.; Párizsi képeslap. 194–195.; (A) (M) (X) 196–205.; Képeslap a Notre-Dame-ból. 206–207.; Saint-Germain-des-Prés és a kaleidoszkóp. 207–209.; Számadás az útról. 210–211.; Versailles, Chartres, Párizs. 211–213.; Párizsi szentmisék. 213–215.; Néhány óra Lisieux-ben. 215–217.; A teljesség felé. 217–219.; Hitler élete.219–220.; Különös beszámoló egy különös bemutatóról. 220–221.; Nap mint nap. 222–223.; Sík Sándor utolsó kötete. 224–225.; Faulkner hamulelkű hőse. 225–226.; A költészet hatalma. 227–231.; A nap vége. 231–232.; Csendes beszélgetés. 232.; Ferenczy Béni új művei. 233.; Levél az unalomról. 234–235.; Lear király. 235–237.; Utószó a „8 és 1/2”-hez. 238–239.; Felebarátunk: a világ. 240–241.; Johanna a máglyán. 241–243.; A figyelem megszenteléséről. 243–245.; Nagyvárosi legenda. 245–247.; A tékozló szív. 247–248.; Az első öt titokról. 249–250.; A középső öt titokról. 250–251.; A dicsőséges olvasó. 251–253.; A város és a délibáb. 253–254.; Szörnyetegek. 254–255.; Kondor Béla. 255–256.; A Máté-passió margójára. 257–258.; Vallomások az imádságról. 258–259.; Leprások voltak… 259–260.; André Gide egy hívő szemével. 260–263.; Varsói képeslap. 263–264.; Krakkó. 264–266.; Czestochowa. 266–268.; Oswiecim. 268–270.; Háborús nemzedék. 270–271.; Rejtezkedő Isten. 271–272.; Tárgyalás. 272–273.; Két hét. 274–275.; Simone Weilről. 275–277.; Napot tükröző üvegcserép. 278–279.; Az Egyház küszöbén. 280–285.; Korniss Dezső kiállításának megnyitója. 282–287.; Egyetlen pillanat kegyelme. 287–289.; Egy lírikus naplójából. 290–292.; Tizenhárom széksor. 292–293.; Tűz és szalma. 294–295.; Három találkozás. 295–297.; Milánói vereség. 298.; J. S. Bach. 298–299.; Az evangélium és a szentmise. 300–301.; Hétköznapi fasizmus. 302–303.; Egy város ürügyén. 303–304.; A Híd-ról és íróiról. 305–306.; Beteglátogatáson. 307.; Az okos utazókról. 308.; Az „Ideális nő”. 309.; Hitetlenkedésünk ára. 309–311.; Simone Weil imája. 311–313.; Meteor. 313.; Szentek egyessége. 314.; Éli az életét. 315–316.; Háborús rekviem. 316–318.; A költészet dicsősége. 319–320.; Emberi jelen vagy isteni jövő? 320–321.; Orfeusztól Krisztusig. 321–323.; Hitünk „iskolája” 323–324.; Tél és tavasz között. 324–325.; A jobbik lator. 325–326.; Krisztus és Sziszüphosz. 326–327.; Pascal húsvétja. 328–330.; Új hullám. 330–331.; A Tragédiáról – Bécsből. 331–333.; Bécsi képeslap. 333–336.; Belgiumi képeslap. 336–339.; Három mai magyar költő. 339–341.; Naplójegyzet. 341–342.; Szakrális színház? 342–344.; A karácsonyi lemezvásár. 345–346.; Katolikus szemmel. 346–347.; Samuel Beckett. 347.; „Oratorikus forma?” 348–349.; Katolikus szemmel. 350.; Egy film margójára. 350–351.; Huszonhárom éve. 351–352.; Nagyszombat margójára. 352–354.; Katolikus szemmel. 354–355.; Katolikus szemmel. 355–356.; Profik és amatőrök. 356–357.; Közélet és magánélet. 357–358.; Egy lírikus naplójából. 358–359.; Bűn és bűnhődés. 360.; Katolikus szemmel. 361–362.; Néhány szó a szavakról. 362.; Sic itur ad astra. 363–364.; A katolikus filmkritikáról. 364–365.; Gyermeki rácsodálkozás. 365–366.; Az igazság szolgálatáról. 366–367.; Sarokba szorítva. 368.; Szenes Zsuzsáról. 369.; Lukács margójára. 369–370.; Vádaskodó gyerekek. 371–372.; Egy lírikus naplójából. 372–373.; Vallomás és dokumentum. 373–374.; Két látogatás a veszprémi várban. 374–376.; A Szentírás margójára. 377.; Egy lírikus naplójából. 378.; Október. 379.; 300 esztendeje. 380.; Egyén, nemzet, emberiség. 380–381.; Samuel Beckett. 382.; Napirenden. 382–384.; Valóban étel. 384–385.; A XXI. század miséje. 385–386.; Katolikus szemmel. 386–387.; Vallomás Adyról. 387–388.; Takács Zsuzsáról. 388–399.; A bűn állapota és az ítélkezés szelleme. 390.; Sárospatakon. 391–392.; Mauriac ravatalánál. 393–394.; Gabriel Marcel otthon. 394–395.; Egy költő naplójából. 396–397.; Egy lírikus naplójából. 397–398.; Néhány sorban. 398–399.; Néhány szóban. 400.; A hét margójára. 401–402.; Az új magyar filmről. 402–403.; Képeslap. 403–404.; Néhány szóban. 404–405.; Egy lírikus naplójából. 405–406.; Útinapló. 407.; Párizsi filmlevél. 408–409.; Új színház született. 409–410.; Egy lírikus naplójából. 411–413.; Ne ítéljetek! 413–414.; Egy lírikus naplójából. 415–416.; A Notre-Dame hátában. 417–418.; Toldalagi Pál: Igézet és valóság. 418–419.; Szilágyi Júlia. 419–420.; Néhány szóban. 421.; Van Gogh-kiállítás Párizsban. 422–423.; Füzetlap. 423–424.; 214–216.; A kelet-európai kultúrák néhány adottságáról – Simone Weil gondolatvilágának fényében. 425–428.; Párizsi mozaikok. 428–430.; Egy lírikus naplójából. 430–431.; A kisember és a kispolgár. 431–432.; Kérdések kérdése. 433–434.; Hogyan és miért? 435–437.; Levél Petőfi Sándorhoz. 437.; Előszó, utószó helyett. 438.; Egy antológia ürügyén. 439–440.; Napfogyatkozás. 441.; Napló. 441–442.; Ami elveszett. 443–444.; Néhány sorban. 444–445.; Milyen is lesz az új színház? 445–446.; Kemeneczky Judit versei elé. 447.; Napló. 447–448.; Ismét a színházról. 448–449.; Mauriac olvasása közben. 449–450.; A restségről. 451.; A munka dicsérete. 452.; A fáradtságról. 453.; Napkelte előtt. 453–454.; Szinopszis. 454–455.; Megbocsátás és felejtés. 455–456.; A művészi szép. 456–457.; Szeretet és imádság. 457–458.; Egy lírikus naplójából. 458.; A Könyvek Könyve. 459–460.; Radnóti Miklós. 460–462.; Egy lírikus naplójából. 462–463.; Múltunk reménye. 464.; Fiatalok 1975. 465.; A keresztről és keresztünkről. 466.; Cselekvés és – cselekvés. 466–467.; Amerikai képeslap. 467–471.; Középút és középszer. 471.; Ahol Leonardo da Vinci meghalt. 472.; Zenei képeslapok. 472–475.; Egy lírikus naplójából. 476–477.; Hollandiai képeslap. 477–478.; Bűnösök és farizeusok. 478–479.; Egy lírikus naplójából. 480–481.; A magányról. 481–482.; Én Jézusom. 482–483.; Stációk. 483–484.; Egy lírikus naplójából. 484.; Az isteni dramaturgiáról. 485.; Egy lírikus naplójából. 485–486.; A szentekről. 486–487.; A türelem dicsérete. 487–488.; Jézus a félelemről. 489–490.; Egy lírikus naplójából. 490.; Bibliám margójára. 491.; Afrikai képeslap. 492–493.; Bölcsőtől a koporsóig. 493.; Ország Lili búcsúztatója. 494–495.; Az önmegvetéstől az alázatig. 495–496.; Az ember. 497–498.; Amíg a mag meg nem hal… 498.; Egy lírikus naplójából. 498–499.; Levél a gőgről. 499–500.; Levél a „közönségességről” 501–502.; A címzett „ismeretlen” 502–504.; Levél az „egységről”. 505.; Jézus és a bűn. 506.; Imádságért. 507–508.; Keresztről keresztre. 508–510.; Egy festőművész halálára. 510.; Pásztorlány és katona. 511–512.; A bűn és a bűnös. 512–513.; Ferenczy Béniről. 513–514.; Szeretet, igazság, igazságosság. 515–516.; Levél a diszkrécióról. 517–518.; Két „rendhagyó” szent. 518–520.; A szabadesés logikája (Bergman: Kígyótojás) 520–523.; „Egyek lesztek…” 523–524.; Az imádság mint metakommunikáció. 524–525.; Ödipusz ma. 525–526.; Az imádság szerepe a világban. 527–528.; A Karamazov testvérek margójára. 528–529.; Könyörgés a csalókért. 529–530.

2. kötet: Rekviem. 5–49.; Gyerekek és katonák. 51–81.; Síremlék. 83–94.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 95–106.; Élőképek. 107–119.; Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 121–189.; Hármasoltár: Ónix Lenke. 193–200.; Ónix Petra. 200–202.; Ónix Beáta. 202–206.; Simon Áron. 207–211.; Három etűd a bűnről: I. Kutuzov visszavonul. 212–216.; II. Ítélet. 217–219.; III. J. S. Bach elnémul. 219–220.; Képzelt interjú. 221–222.]

A nap születése. [Verses mesék.] Bálint Endre rajzaival. 2. kiad. Bp. 1985. Móra, 91 p. = 1. kiad. uo, 1974.

Pilinszky János összegyűjtött versei. A szerk., sajtó alá rend. és az utószó Jelenits István munkája. Bp. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 253 p.

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 11–12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13.; Őszi vázlat. 14.; Stigma. 14–15.; Tilos csillagon. 15–16.; Gyász. 16.; Trapéz és korlát. 16–17.; Téli ég alatt. 17–18.; Késő kegyelem. 19.; Mert áztatok és fáztatok. 19–20.; Kánikula. 20.; Mondom neked. 20–21.; Ne félj. 21–22.; Miféle földalatti harc. 23–24.; Parafrázis. 27–28.; A tengerpartra. 28.; Sírvers. 28.; Egy szenvedély margójára. 29.; Bűn. 29–30.; Tanúk nélkül. 30–31.; Két szeretőre. 31.; In memoriam N. N. 31–32.; Kihűlt világ. 32–33.; Piéta. 33–34.; Panasz. 34.; Örökkön-örökké. 35.; Mire megjössz. 35–36.; Senkiföldjén. 36–38.; Ama kései. 38. Harbach 1944. 39–40.; Francia fogoly. 40–41.; Egy KZ-láger falára. 41–42.; Ravensbrücki passió. 42.; Harmadnapon. 42.; Frankfurt. 43–44.; Aranykori töredék. 44–45.; Impromptu. 45–46.; A szerelem sivataga. 46–47.; Dél. 47.; Jelenések VIII. 7. 48.; Apokrif. 48–50.; Négysoros. 51.; Egy arckép alá. 51.; Agonia christiana. 51.; A harmadik. 52.; Hideg szél. 52.; Félmúlt. 52.; Novemberi elízium. 53.; Utószó. 57–58.; Introitusz. 58.; KZ-oratórium. 59–69.; A tenger. 70.; Nagyvárosi ikonok. 70–71.; Van Gogh. 71.; Kis éjizene. 72.; Fehér piéta. 72.; Önarckép 1944-ből. 73.; Különítélet. 73.; Egy sírkőre. 73.; Passió. 73.; Akár a föld. 73.; A hóhér naplójából. 74.; Merre, hogyan? 74.; Szent lator. 74.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 75–79.; Ars poetica helyett. 80–83.; Amiként kezdtem. 87.; Juttának. 87–88.; Azt hiszem. 88.; Mielőtt. 88–89.; Egy szép napon. 89.; Monstrancia. 89.; Háromszínű lobogó. 89.; A mélypont ünnepélye. 90.; Majd elnézem. 90.; A hóhér szobája. 91.; Példabeszéd. 91.; Kőfal és ünnepély. 92.; Halálod és halálom. 92.; Bűn és bűnhődés. 93.; Örökmozgó. 93.; Metronóm. 93.; Vacsora. 94.; Intelem. 94.; Vesztőhely télen. 94.; Egy titok margójára. 95.; Hasonlat. 95.; Van Gogh imája. 95–96.; Minden lélekzetvétel. 96.; A többi kegyelem. 96.; De ez se. 97.; Rongyaidban és kitakarva.. 97.; Nincs több. 97–98.; Találkozások. 99.; A pokol hetedik köre. 99.; Címerem. 99–100.; Egy életen keresztül. 100.; Most. 101.; Vonzások közt. 101.; Kiért, miért. 101.; Én gyenge voltam. 102.; A tékozló fiú keresése. 102.; Marhabélyeg. 102.; Az ember itt. 103.; Omega. 103.; Baleset. 103.; Bár színem fekete. 104.; Fokról-fokra. 104.; Felelet. 105.; Kétéltű szörny. 105.; Kérdés. 106.; Milyen felemás. 106.; Ahogyan csak. 106–107.; Mégis nehéz. 107.; Ez lesz. 107.; Kezed, kezem. 107–108.; József Attila. 108.; Igen, a lomb. 108.; Én nem számítok. 108.; Telehold. 109.; Bölcső és nem koporsó. 109.; Elég. 109–110.; Egyenes labirintus. 110.; Egyetlen olvasmányom. 110.; Visszavonom. 113.; Két arckép. 113–114.; Nyitás. 114.; Játszma. 114.; Sírkövemre. 115.; A mi napunk. 115.; Ki és kit? 115.; Meghatározás. 116.; Tapasztalat. 116.; Tabernákulum. 116.; Így teltek napjaink. 117–118.; Meditáció. 118.; Bársonycsomó. 119.; Fohász. 120.; Rossz fölvétel. 120.; Kárhozat. 120.; Szép és még szebb. 121.; A tett után. 121.; Merénylet. 121.; Fölriadva. 121.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 122.; Végkifejlet. 122.; Kétsoros. 122.; Alkohol. 122.; S. W.-hez. 122.; Betűk, sorok. 123.; Napló. 123.; Sztavrogin elköszön. 123.; Zsolozsma. 123.; Mégis. 124.; Titok. 124.; Ékszer. 124.; Gyónás után. 124.; Infinitivusz. 125.; Költemény. 125.; Trónfosztás. 125.; Infernó. 125.; Sztavrogin visszatér. 126.; Hommage à Isaac Newton. 129.; Pedig. 129.; Önarckép 1974. 129.; Pascal. 129.; Auschwitz. 130.; Terek. 130.; Jóhír. 130–131.; Kórkép és hattyudal. 131.; Álom. 131.; Kettő. 131.; Depresszió. 131.; Különbség. 132.; Zűrzavar. 132.; Egy fénykép hátlapjára. 132.; Posztumusz passió. 133.; Keringő. 133.; Öröklét. 133.; Verés. 133.; Hölderlin. 134.; Zöld. 134.; Kőedény. 134.; Akvárium. 134–135.; Kapcsolat. 135.; Gótika. 135.; Visszafele. 135136.; Kráter. 136.; Gérard de Nerval. 137.; Pupilla. 137.; Zsinórpadlás. 137.; Villanyolló. 137–138.; Summa. 138.; Kísértés. 138.; Hommage à Sheryl Sutton I. 138.; Hommage à Sheryl Sutton II. 138–139.; Vonzásod definíciója. 139.; Mi és ők. 139.; Átváltozások. 139.; 1970. október 14. 139.; 1970. december 22. 140.; Fátyol. 140.; Életfogytiglan. 140.; Szakítás. 141.; Itt és most. 141.; Kar és nyak. 141.; Tékozlók. 141–142.; Kopogtatás. 142.; Van ilyen. 142.; B. I. kisasszony. 143.; Vázlat. 143–144.; Szabadulás. 144.; Anyám. 147.; Kikötőben. 148.; Csönd. 148.; Üzenet az üvegvárból. 148–149.; Két szonett. 150.; Vers a halotthoz. 151.; Megdicsőülésünk. 151.; Bordal. 152.; Őszi cirkusz. 152–153.; Kétféle. 153.; A fényességes angyal is. 154.; Szeptember. 154.; Zárójelben. 154.; Summa. 155.; Mi és a virágok. 155; Újra József Attila. 155.; Szabadulás. 155.; Ismerem. 156.; Zsoltár. 156.; Parancsoló mód. 156.; Sellők. 157.; A széken és az ágyon. 157.; Valaki. 157.; Levél. 157–158.; A naphajú királyleány. 161–167.; A madár és a leány. 168–173.; Aranymadár. 174–182.; Ének a kőszívű királyról. 183–193.; A nap születése. 194–199.; Kalandozás a tükörben. 200–208.; Hugo von Hoffmannsthal: Elektra. (Részlet) 211–214.; Heinrich Heine: Hogy alhatol nyugodtan… 215.; Robert Burns: A szent vásár. 215–222.; Robert Burns: Az ördög címére. 222–226.; Robert Burns: Mary Morison. 226–227.; Pierre Emmanuel: Novemberi száműzetés. 227.]

Kalandozás a tükörben. [Az azonos című mese prózaváltozata.]Irsa Katalin illusztrációival. Bp. 1988. Móra, 22 p.

Pilinszky János összegyűjtött versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Jelenits István. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1992. Századvég–2000 Könyvek, 281 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) – További kiadások:  Bp. 1993.; 1995. Századvég

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 11–12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13.; Őszi vázlat. 14.; Stigma. 14–15.; Tilos csillagon. 15–16.; Gyász. 16.; Trapéz és korlát. 17.; Téli ég alatt. 18.; Késő kegyelem. 19.; Mert áztatok és fáztatok. 20.; Kánikula. 20–21.; Mondom neked. 21–22.; Ne félj. 22–23.; Miféle földalatti harc. 23–25.; Parafrázis. 29–30.; A tengerpartra. 30.; Sírvers. 30.; Egy szenvedély margójára. 31.; Bűn. 31–32.; Tanúk nélkül. 32–33.; Két szeretőre. 33.; In memoriam N. N. 34.; Kihűlt világ. 35.; Piéta. 35–36.; Panasz. 36–37.; Örökkön-örökké. 37.; Mire megjössz. 38.; Senkiföldjén. 39–40.; Ama kései. 41. Harbach 1944. 42–43.; Francia fogoly. 43–44.; Egy KZ-láger falára. 44–45.; Ravensbrücki passió. 45.; Harmadnapon. 45.; Frankfurt. 45–47.; Aranykori töredék. 47–48.; Impromptu. 48–49.; A szerelem sivataga. 49.; Dél. 50.; Jelenések VIII. 7. 50–51.; Apokrif. 51–53.; Négysoros. 53.; Egy arckép alá. 54.; Agonia christiana. 54.; A harmadik. 54.; Hideg szél. 55.; Félmúlt. 55.; Novemberi elízium. 55–56.; Utószó. 59–60.; Introitusz. 60.; KZ-oratórium. 61–71.; A tenger. 72.; Nagyvárosi ikonok. 72–73.; Van Gogh. 73–74.; Kis éjizene. 74.; Fehér piéta. 75.; Önarckép 1944-ből. 75.; Különítélet. 75.; Egy sírkőre. 75.; Passió. 75.; Akár a föld. 76.; A hóhér naplójából. 76.; Merre, hogyan? 76.; Szent lator. 77.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 78–82.; Ars poetica helyett. 83–86.; Amiként kezdtem. 89.; Juttának. 89.; Azt hiszem. 90.; Mielőtt. 90.; Egy szép napon. 91.; Monstrancia. 91.; Háromszínű lobogó. 91.; A mélypont ünnepélye. 92.; Majd elnézem. 92.; A hóhér szobája. 93.; Példabeszéd. 93.; Kőfal és ünnepély. 94.; Halálod és halálom. 94.; Bűn és bűnhődés. 85.; Örökmozgó. 95.; Metronóm. 95.; Vacsora. 96.; Intelem. 96.; Vesztőhely télen. 96.; Egy titok margójára. 97.; Hasonlat. 97.; Van Gogh imája. 97–98.; Minden lélekzetvétel. 98.; A többi kegyelem. 98.; De ez se. 99.; Rongyaidban és kitakarva. 99.; Nincs több. 99–100.; Találkozások. 101.; A pokol hetedik köre. 101.; Címerem. 102.; Egy életen keresztül. 102–103.; Most. 103.; Vonzások közt. 103.; Kiért, miért. 103.; Én gyenge voltam. 104.; A tékozló fiú keresése. 104.; Marhabélyeg. 104.; Az ember itt. 105.; Omega. 105.; Baleset. 105.; Bár színem fekete. 106.; Fokról-fokra. 106.; Felelet. 107.; Kétéltű szörny. 107.; Kérdés. 108.; Milyen felemás. 108.; Ahogyan csak. 109.; Mégis nehéz. 109.; Ez lesz. 109.; Kezed, kezem. 110.; József Attila. 110.; Igen, a lomb. 110.; Én nem számítok. 111.; Telehold. 111.; Bölcső és nem koporsó. 111.; Elég. 112.; Egyenes labirintus. 112.; Egyetlen olvasmányom. 113.; Visszavonom. 117.; Két arckép. 117–118.; Nyitás. 118.; Játszma. 118.; Sírkövemre. 119.; A mi napunk. 119.; Ki és kit? 119.; Meghatározás. 120.; Tapasztalat. 120.; Tabernákulum. 120.; Így teltek napjaink. 121–122.; Meditáció. 122.; Bársonycsomó. 123.; Fohász. 124.; Rossz fölvétel. 124.; Kárhozat. 124.; Szép és még szebb. 125.; A tett után. 125.; Merénylet. 125.; Fölriadva. 125.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 126.; Végkifejlet. 126.; Kétsoros. 126.; Alkohol. 126.; S. W.-hez. 127.; Betűk, sorok. 127.; Napló. 127.; Sztavrogin elköszön. 127.; Zsolozsma. 128.; Mégis. 128.; Titok. 128.; Ékszer. 128.; Gyónás után. 129.; Infinitivusz. 129.; Költemény. 129.; Trónfosztás. 129.; Infernó. 130.; Sztavrogin visszatér. 130.; Hommage à Isaac Newton. 133.; Pedig. 133.; Önarckép 1974. 133.; Pascal. 134.; Auschwitz. 134.; Terek. 134.; Jóhír. 135.; Kórkép és hattyudal. 134.; Álom. 135.; Kettő. 136.; Depresszió. 136.; Különbség. 136.; Zűrzavar. 137.; Egy fénykép hátlapjára. 137.; Posztumusz passió. 137.; Keringő. 138.; Öröklét. 138.; Verés. 138.; Hölderlin. 138.; Zöld. 139.; Kőedény. 139.; Akvárium. 139.; Kapcsolat. 140.; Gótika. 140.; Visszafele. 140–141.; Kráter. 141.; Gérard de Nerval. 142.; Pupilla. 142.; Zsinórpadlás. 142.; Villanyolló. 143.; Summa. 143.; Kísértés. 143.; Hommage à Sheryl Sutton I. 143.; Hommage à Sheryl Sutton II. 144.; Vonzásod definíciója. 144.; Mi és ők. 144.; Átváltozások. 144.; 1970. október 14. 145.; 1970. december 22. 145.; Fátyol. 145.; Életfogytiglan. 146.; Szakítás. 146.; Itt és most. 146.; Kar és nyak. 146.; Tékozlók. 147.; Kopogtatás. 147.; Van ilyen. 147.; B. I. kisasszony. 148.; Vázlat. 148–149.; Szabadulás. 149.; Anyám. 153.; Kikötőben. 154.; Csönd. 154.; Üzenet az üvegvárból. 154–155.; Két szonett. 156.; Vers a halotthoz. 157.; Megdicsőülésünk. 157.; Bordal. 158.; Őszi cirkusz. 158–159.; Kétféle. 159.; A fényességes angyal is. 160.; Szeptember. 160.; Zárójelben. 161.; Summa. 161.; Mi és a virágok. 161; Újra József Attila. 161.; Szabadulás. 162.; Ismerem. 162.; Műtárgy. 162.; Augusztus. 163.; Király és királynő. 163.; Mind a ketten. 163.; Zsoltár. 163.; Parancsoló mód. 164.; Hommage à Paul Verlaine. 164.; Átváltozás. 164.; Pont és haza. 165.; A lator sóhaja. 165.; Pilátus. 165.; Kegyelem. 166.; Gizgaz. 166.; Sellők. 166.; A széken és az ágyon. 167.; Valaki. 167.; Levél. 167.; Mégse. 168.; Tűz és víz. 168.; Kenyér. 168–169.; A naphajú királyleány. 173–179.; A madár és a leány. 180–185.; Aranymadár. 186–194.; Ének a kőszívű királyról. 195–205.; A nap születése. 206–210.; Kalandozás a tükörben. 211–219.; Ég és föld gyermeke. 220–228.; Hugo von Hoffmannsthal: Elektra. (Részlet) 231–234.; Heinrich Heine: Hogy alhatol nyugodtan… 235.; Robert Burns: A szent vásár. 235–242.; Robert Burns: Az ördög címére. 242–246.; Robert Burns: Mary Morison. 246–247.; Pierre Emmanuel: Novemberi száműzetés. 247.]

Trapéz és korlát. Versek. Az 1946-os kötet reprint kiadása, Jelenits István utószavával. Székesfehérvár, 1993. Vörösmarty Megyei Könyvtár, 46 p.

Pilinszky János: Versek. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Jelenits István. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 280 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) – Az 1992-es kötet újabb kiadása.

Pilinszky János: Széppróza. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat készítette és az utószót írta Hafner Zoltán.  A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 252 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)  = 2., jav., bőv. kiad. Bp. 1996. Osiris, 272 p. (Osiris klasszikusok)  = ua. 1998.  = 3., jav. kiad. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp. 2004. Osiris, 263 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. Bp. 2015. Magvető, 336 p.

[Rekviem. 5–47.; Gyerekek és katonák. 49–77.; Síremlék. 79–89.; Élőképek. 91–102.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 103–114.; Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 115–183.; Három egyfelvonásos opera (terve), énekesek nélkül: Kopogtatások. 187.; Vacsora. 188.; Kiállítás. 189.; Hármasoltár: Ónix Lenke. 193–200.; Ónix Petra. 200–202.; Ónix Beáta. (Hommage à F. M. Dosztojevszkij) 203–206. Szabadesés. 207–211. Három etűd a bűnről. I. Kutuzov visszavonul. 212–217.; II. Ítélet. 217–219.; III. J. S. Bach elnémul. 220. Múzeum. 223–237.; Kalandozás a tükörben. 238–246.]

Pilinszky János: Tanulmányok, esszék, cikkek. 1–2. köt. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat készítette és az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1993. Századvég, 419; 374 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) 

[1. kötet:

Ismertetések 1941–1943: Wass Albert: Csodálatos őzbak. 7; Galamb Ödön: József Attila élete nyomában. 7.; Byrd: Egyedül. 7–8; A sas visszatér. 8.; India tigrise. 8.; Alkalom. 8–9.; Negyedíziglen. 9.; A Ráskai Lea Irodalmi Társaság irodalmi estje. 9–10.; Zaymus Gyula: A bűvös gyöngy. 10.; Nők harca. 11.; Négylovas hintó. 11–12.; Üzenet a Volga-partról. 12.; Styx kapitány leszámol. 12–13.; Egy asszony visszanéz. 13.; Piarista ünnepség a Vigadóban. 13.; Viharos éjszaka. 14.; Szép csillag. 14.; Tihanyi Tibor: Áhítattal, illendően, nemesen. 14.; A titokzatos grófnő. 14–15.; Végh György–Janovits István: Nevesincs. 15.; Benghazi. 15.; Láthatatlan bilincsek. 15–16.; Kinizsi Andor: Egyszer mindenki megnősül. 16.; Nemzeti Színház: Hatalom. 16–17.; Rombadőlt álmok. 17.; Titkos parancs. 17–18.; A barátnőm. 18.; Hajsza a tengeren. 18.; A dicsőség ára. 18–19.; Legényvásár. 19.; Vígszínház: Jákyak. 19.; A tigrisek ura. 20.; Fruska. 20.; A nagy per. 20.; Késő. 21.; Nemzeti Kamara Színház: Tacskó. 21.

Tanulmányok, esszék, cikkek (1942–1965): Írás a homokban (François Mauriac) 25–26.; Misszió a hadifoglyokért. 27–28.; December. 28–30.; A zsebóra négyszáz esztendeje. 31–33.; Szeszélyes április. 33–35.; Őszi csendélet. 35–36.; A mű születése. 37–41.; Vasszobor. Darázs Endre versei. 42–43.; Ünnep és áldozat. 44–45.; Vasárnap Esztergomban. 45–48.; A tizedes. 48–50.; Vasárnap Szentendrén. 51–53.; Találkozás az olasz költőnővel. 53–56.; Alkonyati látogatás. 56–57.; Igen és nem. 58.; Bántalom. 59–60.; Mint egy fiatal anya arca… 60–61.; „Miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is” 61–63.; Két könnycsepp. 63–65.; Pünkösd egy új templom falai között. 65–66.; Templomtornyok árnyékában. 66–67.; Láz. 67–68.; Szeretetben és hűségben. 69–70.; A kifosztott fa gazdagsága. 70–72.; Anci. 72–74.; Háború után. 74–76.; Restaurálják a pásztói templomot. 76–77.; Akit nem lehet elfelejtenünk. 77–78.; Bűnök és gyerekek. 78–80.; Nincs egyedül. 80–81.; Elhagyatva. 81–83.; Michelangelo Buonarotti versei. 84.; Hajnalban történt. 84–86.; Varjak. 86–88.; Tolsztoj emlékezete. 89–90.; A te akaratod. 91–92.; Kondor Béla kiállítása. 92–93.; Hangyaboly. 93–94.; Pontos idő. 95–96.; A tapintatos város. 96–97.; Névtelen dicsőség. 97–98.; Elsőáldozók. 98–99.; Utolsó felvételek az emberiségről. 100–101.; Menekülők. 101–102.; Ideges szülők. 102–104.; Nem vétkezünk többé. 104–105.; Nyugati melankólia. 105–106.; Bébi. 107–109.; Veni Sancte… 109–110.; Éhség. 110–113.; Szerelmem Hirosima. Egy film, amiről beszélni kell. 113–114.; Amerika francia szemmel. 114–115.; Fehér és fekete. 115–117.; Élő hit – halott templom. 117–118.; A kisfiú álma. 118–120.; Száz év múltán. 120–121.; Debreceni képeslap. 121–123.; Utazás az éjszakában. 124.; Az ünnep angyala. 124–126.; Közjáték. 127–130.; „Isten után az első” 130–131.; Pillantás a hídról. 132–133.; Hiábavaló volt? 133–134.; Serdülő lányok. 135.; Balázsolásra. 135–138.; Rettenetes játszótársak. 138–139.; „Nehéz órák” 140–141.; Egyén és közösség. 142–143.; Egyedül maradt Istenével. 143–145.; Különös kiállítás. 145–146.; Zola ma. 146–148.; Hajdúszoboszlói képeslap. 148–150.; Paulusból – Saulus. 150–152.; A dal. 152–154.; Elsőáldozók. 154–155.; Bizonnyal étel. 155–158.; „A búcsú” 158–159.; Az anyaszív drámája. 159–160.; Pár szó az unalomról. 161–162.; A világtalan pap áldozata. 162–163.; Szegedi képeslap. 164–166.; Holt próféta a hegyen. 166–168.; Fekete rózsa. 168.; Legénylakás. 169–170.; Feltámadás. 170–171.; Két ölelés és egy kőtábla. 171–173.; Soha többé. 173–174.; Kis Szent Teréz és a világvárosok. 174–175.; Visconti és Dosztojevszkij. 175–177.; Éjféli vallomás. 177–179.; Hal és háló. 180.; Egy képtávírón. 181–182.; Tűnődés az „evangéliumi esztétikáról”. 182–184.; Alfred Döblin megtérése. 185–186.; Hős és szent. 186–187.; Tamás, a kételkedő. 187–188.; Éjféli párbeszéd. 188–189.; Szilveszteri „tizenkettő”. 190.; A Szentírás margójára. 191–192.; Laterna mágika. 192–194.; Beszélgetés Kassák Lajossal a modern katolikus irodalomról. 194–195.; Az Idő sürgetése. 196–198.; A kápó. 198–199.; Modern aszkézis. 200–202.; Pécsi vallomás. 202–205.; A lelkiismeret lázadása. 205–206.; A húsvét margójára. 206–207.; Ilyen hosszú távollét. 207–208.; Magány, magányosan, egyedül. 209–210.; A vágy villamosa. 210–211.; A Szentírás margójára. 212–213.; A közvetett út. 213–215.; Jegyzetlap. 215–216.; Jegyzetlap az alázatosságró. 216–217.; Róma, 1960. 218–219.; Az elveszett füzet. 219–222.; Iszákosok utcája. 222–223.; Jöjj vissza, Afrika! 223–225.; Pro és kontra. 225–227.; Feljegyzések a hiúságról. 227–228.; „Látjátok, feleim…” 228–230.; Fiatalok ’962. 230–232.; Sorok a modern egyházművészetről. 233–234.; Az egyszerűek imája. 234–235.; A Szentírás margójára. 235–236.; Mater Johanna. 237–238.; Szakrális csendélet. 238–239.; A kezdet és a vég. 239–240.; József Attila emlékkönyvébe. 240.; „Malachiás csodája” 240–241.; Csontváry olvasásakor. 242–243.; Az édes élet. 244–245.; A Szentírás margójára. 245–246.; Egy csepp méz. 247–248.; Az új év elébe. 248–249.; Steril mennyország? 249–250.; Jegyzetlapok. 250.; Az imáról. 251.; Vereség. 252–254.; Villon. 254–255.; Nehéz fiatalnak lenni. 255–256.; A többi már Istené. 257–258.; Egy „modern múzeum” tanulsága. 258–259.; A kopár sziget. 259–261.; A keresztény dráma „ünnepi hetei” 261–263.; Nagyhét (1963). 263–266.; A Titanic „legendája” 266.; Bach: János-passió. 266–267.; Az önzetlenség csatája. 268–269.; A vereség templomában. 269–270.; Ferenczy Béniről. 270–271.; Tiktak a semmiben. 271–272.; Párizsi képeslap. 272–274.; (A) (M) (X) 274–283.; Képeslap a Notre-Dame-ból. 283–285.; Saint-Germain-des-Prés és a kaleidoszkóp. 285–287.; Számadás az útról. 287–289.; Versailles, Chartres, Párizs. 289–291.; Párizsi szentmisék. 291–292.; Néhány óra Lisieux-ben. 292–294.; Visszatérés a lényeghez. 294–295.; A teljesség felé. 295–297.; Élektra. 297–298.; Páros magány. 298–299.; Én vagyok a te Urad, Istened (Tízparancsolat I.) 299–300.; Isten nevét hiába ne vegyed! (Tízparancsolat II.) 300–301.; Az Úr napja (Tízparancsolat III.) 301–302.; Különös beszámoló egy különös bemutatóról. 302–304.; A „kis” szócska nagyságáról. 304–305.; Hitler élete.305–306.; Sík Sándor utolsó kötete. 307–308.; A „párbeszéd atyja” 308–309.; A negyedik parancsolat (Tízparancsolat IV.) 309–311.; Faulkner hamulelkű hőse. 311–312.; Az ötödik (Tízparancsolat V.) 312–313.; A hatodik parancsolat (Tízparancsolat VI.) 313–314.; Nikodémus levelei. 314–315.; Felfelé fordított fáklya. 315–316.; Virágvasárnap. 316–317.; Jézus utolsó két szava. 317–318.; A költészet hatalma. 318–322.; A nap vége. 322–323.; Ne lopj! (Tízparancsolat VII.) 324.; A Szentírás margójára. 325–326.; Leszerelés: egyes szám első személyben. 326–327.; Csendes beszélgetés. 327.; Ferenczy Béni új művei. 327–328.; Levél az unalomról. 328–329.; Lear király. 330–332.; Pacsirta szállj (Csanád Béla versei) 332–333.; Te Deum. 333.; A hamis tanúságról (Tízparancsolat VIII.) 334.; Utószó a „8 és 1/2”-hez. 334–336.; Felebarátunk: a világ. 336–338.; Akik megérkeznek. 338–339.; A kilencedik (Tízparancsolat IX.) 339–340.; Johanna a máglyán. 340–341.; A figyelem megszenteléséről. 342–344.; Nagyvárosi legenda. 344–346.; A tékozló szív. 346–347.; A tizedik (Tízparancsolat X.) 347–348.; Szeretet és gyűlölet. 348–349.; Az első öt titokról. 350–351.; A középső öt titokról. 351–352.; A dicsőséges olvasó. 352–353.; A város és a délibáb. 354.; Szörnyetegek. 355.; Kondor Béla. Kiállítási megnyitó. 356.; A Máté-passió margójára. 357.; Vallomások az imádságról. 358–359.; Leprások voltak… 359–360.; Kései gondolatok a „Hajnali misé”-hez. 360–361.; Jótékonyság és felebaráti szeretet. 361–362.; André Gide egy hívő szemével. 362–364.; Varsói képeslap. 364–366.; Krakkó. 366–367.; Hivatottságunk a szentségre. 368–370.; Közelebb az oltárhoz. 370–371.; Czestochowa. 371–373.; Oswiecim. 373–375.; Háborús nemzedék. 375–376.; Rejtezkedő Isten. 376–377.; Tárgyalás. 377–378.; Jézus valósága. 378–380.; Aki csak füllel hallgatja… 380–381.; Két hét. 381–382.; Simone Weilről. 383–385.; Napot tükröző üvegcserép. 385–387.; Az Egyház küszöbén. 387–392.; Korniss Dezső. Kiállítási megnyitó. 392–394.; Egyetlen pillanat kegyelme. 394–396.; Úton levő vándorexpedíciók. 396–398.; Bűn és bűnhődés. 398–399.; Egy lírikus naplójából. 399–401.; Tizenhárom széksor. 401–402.; Simone Weil a szerencsétlenségről és istenszeretetről. 403–407.; Tűz és szalma. 407–408.; Három találkozás. 409–411.;

2. kötet:

Tanulmányok, esszék, cikkek (1966–1981): Diplomától az aranydiplomáig. 7–8.; Hétköznapok. 8–9.; Elöljáróban a Genezisről. (Jegyzetek a Genezishez I.) 9–10.; A Genezis margójára. (Jegyzetek a Genezishez II.) 10–11.; Ittlétünkről. (Jegyzetek a Genezishez III.) 11–12.; Bűnbeesésünk. (Jegyzetek a Genezishez IV.) 12–13.; Káin és Ábel. (Jegyzetek a Genezishez V.) 14–15.; A bizalom és jutalma. 15.; Milánói vereség. 16.; J. S. Bach. 16–17.; Nagyhéten. 17–18.; Az evangélium és a szentmise. 18–20.; Hétköznapi fasizmus. 20–21.; Egy város ürügyén. 21–22.; A Híd-ról és íróiról. 23–24.; Beteglátogatáson. 24–25.; Az okos utazókról. 25–26.; Az Ideális nő. 26–27.; A vízözön. (Jegyzetek a Genezishez VI.) 27–28.; Hitetlenkedésünk ára. 29–30.; Európa játszani akar. 30–31.; Simone Weil imája. 31–33.; Meteor. 33.; Dürrenmatt Meteor-ja. 34–35.; „Fiat” 36–37.; Szodoma és Gomorra. (Jegyzetek a Genezishez VII.) 37–38.; Szentek egyessége. 38–39.; Éli az életét. 39–40.; Újra a fiatalokról. 41.; Ábrahám áldozata. (Jegyzetek a Genezishez VIII.) 42–43.; Jákob álma. (Jegyzetek a Genezishez IX.) 43–45.; Háborús rekviem. 45–48.; Költészet és imádság. 49.; Jákob harca. (Jegyzetek a Genezishez X.) 49–50.; A költészet dicsősége. 50–51.; Esztendők szerpentinútján. 51–52.; Emberi jelen vagy isteni jövő? 52–53.; Orfeusztól Krisztusig. 53–55.; Hitünk „iskolája” 55–56.; Krisztus és Sziszüphosz. 57–58.; Tél és tavasz között. 58–59.; A jobbik lator. 59–60.; Pascal húsvétja. 60–62.; Az ünnepek. 62–63.; Ézsau és Jákob története. (Jegyzetek a Genezishez XI.) 64–65.; Kő és kenyér. 65–67.; Új hullám. 67.; A Tragédiáról – Bécsből. 68–69.; Bécsi képeslap. 69–72.; Belgiumi képeslap. 72–75.; Három mai magyar költő. 75–77.; Advent. 77.; Válasz két kérdésre. 78–79.; Karácsonyi gondolatok. 79.; Szakrális színház? 80–82.; A karácsonyi lemezvásár. 83–84.; Katolikus szemmel (I.) 84–85.; Az erdő és a cipészlegény. 85–86.; Samuel Beckett. 86–87.; Költői vallomás a lelki életről. 87.; Bűn és megbocsátás. 87–88.; Katolikus szemmel (II.) 89.; Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés. 89–90.; „Oratorikus forma?” 90–92.; Katolikus szemmel (III.) 92.; Egy film margójára. 93.; Állomásról állomásra. 94–95.; Katolikus szemmel (IV.) 95.; Huszonhárom éve. 95–96.; Katolikus szemmel (V.) 97.; Nagyszombat margójára. 97–99.; Teheránban. 99–100.; Párizsi levél. 100.; Katolikus szemmel (VI.) 100–101.; Templomok, templomtornyok. 102.; Vallomás a költészetről. 103–104.; Katolikus szemmel (VII.) 104–105.; Tökéletesség és alázat. 105–106.; Köszönetünk a dómépítőké. 106–107.; Az idő színe és fonákja. 107–108.; „Aki sziklaalapra építette házát” 108–109.; „Párbeszéd” Istennel. 110–111.; Profik és amatőrök. 111–112.; Közélet és magánélet. 112–113.; Egy lírikus naplójából. 113–114.; Goethe a zsenialitásról. 114–115.; Bűn és bűnhődés. 115–116.; A bűn illúziói. 116.; A tél küszöbén. 117.; Katolikus szemmel (VIII.) 118–119.; Néhány szó a szavakról. 119.; A kétféle közhelyről. 120–121.; A karácsony margójára. 121.; Kerényi Grácia: Azonosulások. 122.; Váratlan folytatás. 123–124.; Glossza egy glosszáról. 124–125.; Sic itur ad astra. 125–126.; A katolikus filmkritikáról. 126–127.; Gyermeki rácsodálkozás. 127–128.; Az igazság szolgálatáról. 128–129.; Szenes Zsuzsáról. Kiállítási megnyitó. 130.; A nagyböjt. 130–131.; Sarokba szorítva. 132.; Katolikus szemmel (IX.) 133.; Lukács margójára. 133–134.; Rónay György: A tenger pántlikái. 134–135.; Vádaskodó gyerekek. 135–137.; Egy lírikus naplójából. 137–138.; Vallomás és dokumentum. 138–139.; Két látogatás a veszprémi várban. 139–141.; A Szentírás margójára. 141–142.; A különös szféra. 142.; Viszonyunk a farizeushoz. 143.; Simone Weil sírjánál. 144.; Egy lírikus naplójából. 145.; Gdańsk, 1969. szeptember 1. 146.; Vasárnap Athénből. 146–147.; Október. 147–148.; 300 esztendeje. 148–149.; Egyén, nemzet, emberiség. 149–150.; Samuel Beckett. 150–151.; Napirenden. 151–152.; Valóban étel. 152–153.; A XXI. század miséje. 153–154.; Ünnepi levél helyett. 154–155.; Katolikus szemmel (X.) 155–156.; Vallomás Adyról. 157.; Takács Zsuzsáról. 158–159.; A bűn állapota és az ítélkezés szelleme. 160.; Egy könyv a tegnapról és a máról. 161.; Sárospatakon. 162–163.; Nagyböjti levél. 163–164.; Egyszerre szólnak valamennyi nyelven. 165.; Isten dicsősége. 165–166.; Egy lírikus naplójából. 166–171.; Erkölcs és tapintat. 171–172.; A „kicsinyek” tanúsága. 172–173.; Az üzenet. 173–175.; Ami elveszett. 175–176.; Mauriac ravatalánál. 176–177.; Válasz helyett. 177–178.; Gabriel Marcel otthon. 178–179.; Egy költő naplójából. 180–181.; Egy lírikus naplójából. 181–182.; Néhány sorban. 182–183.; Néhány szóban. 183–184.; A hét margójára. 184–186.; Képeslap. 186–187.; Néhány szóban. 187–188.; Egy lírikus naplójából. 188–189.; Útinapló. 189–190.; Párizsi filmlevél. 190–191.; Új színház született. 191–193.; Egy lírikus naplójából. 193–196.; Az új magyar filmről. 196–197.; Ne ítéljetek! 197–198.; Új színház született. 198–201.; Egy lírikus naplójából. 201–203.; A mi Jézusunk. 203–204.; Ige. 204–205.; A Notre-Dame hátában. 205–206.; Toldalagi Pál: Igézet és valóság. 207–208.; Szilágyi Júlia. 208.; Néhány szóban. 209.; Egy lírikus naplójából. 209–210.; Van Gogh-kiállítás Párizsban. 211–212.; Füzetlap. 212–213.; Könyörgés a csalókért. 213–214.; Az Evangélium margójára. 214–216.; A kelet-európai kultúrák néhány adottságáról – Simone Weil gondolatvilágának fényében. 216–219.; Párizsi mozaikok. 219–221.; Egy lírikus naplójából. 221–222.; A bizalomról. 222–223.; Egy lírikus naplójából. 223–224.; A kisember és a kispolgár. 224–225.; Egy lírikus naplójából. 226.; Kérdések kérdése. 227.; Életem legfontosabb könyve… 228.; Hogyan és miért? 229–231.; Amikor imádkozunk. 231–232.; Egy lírikus naplójából. 232–233.; Levél Petőfi Sándorhoz. 233–234.; Válasz. 234–235.; Előszó, utószó helyett. 235.; Az Olajfák hegyén. 236.; Orosz faszobrászat kiállítása Párizsban. 236–237.; Egy antológia ürügyén. 237–239.; Napfogyatkozás. 239.; Napló. 240–241.; Egy lírikus naplójából. 241.; Őszelő. 242.; Néhány sorban. 242–243.; Gabriel Marcel halálára. 243–245.; Milyen is lesz az új színház? 245–246.; Az újév küszöbén. 246–247.; Napló. 248.; Ismét a színházról. 249.; Mauriac olvasása közben. 250–251.; Néhány szóban. 251.; Jegyzetlap. 251–252.; A restségről. 252–253.; A testi szenvedés. 253–254.; A valóságról. 254–255.; A munka dicsérete. 255–256.; A fáradtságról. 256.; A szelídség uralma. 257.; Napkelte előtt. 257–258.; Megbocsátás és felejtés. 258–259.; A művészi szép. 259.; Szeretet és imádság. 260–261.; A gyerekkor fái. 261.; Egy lírikus naplójából. 262.; A „minőség” csillaga. 262–263.; A Könyvek Könyve. 263–264.; Csak? 264–265.; Radnóti Miklós. 265–266.; Egy lírikus naplójából. 267.; Hitünk titkairól. 268–269.; Kemeneczky Judit versei elé. 269.; Múltunk reménye. 270.; Fiatalok 1975. 271.; A keresztről és keresztünkről. 271–272.; Magasság és mélység. 272–273.; Cselekvés és – cselekvés. 273–274.; Amerikai képeslap. 274–277.; Középút és középszer. 277–278.; Ahol Leonardo da Vinci meghalt. 278.; Zenei képeslapok. 279–281.; Látszat és valóság. 282.; A várakozás szentsége. 283.; Törőcsik Mari. 283–284.; Sarokkő. 284–285.; Az első karácsony óta. 285.; Egy lírikus naplójából. 286–287.; Hollandiai képeslap. 287–288.; Hogyan olvassuk a Szentírást? 288.; Bűnösök és farizeusok. 289–290.; Debora Vaarandiról. 290–291.; Egy lírikus naplójából. 292–293.; A magányról. 293.; Én Jézusom. 294–295.; Stációk. 295.; Egy lírikus naplójából. 296.; Az isteni dramaturgiáról. 296–297.; Egy lírikus naplójából. 297.; A szentekről. 298.; Balfi képeslap. 298–302.; A türelem dicsérete. 303.; Isten és én. 304.; Jézus a félelemről. 305.; Egy lírikus naplójából. 306.; Bibliám margójára. 306–307.; Afrikai képeslap. 307–308.; Jób történetét olvasom. 309.; A bölcsességről. 310.; Ország Lili búcsúztatója. 310–311.; Bölcsőtől a koporsóig. 312.; Az önmegvetéstől az alázatig. 312–313.; Az ember. 314.; Amíg a mag meg nem hal… 315.; Egy lírikus naplójából. 315–316.; Levél a gőgről. 316–317.; Levél a „közönségességről” 317–318.; A címzett „ismeretlen” 318–321.; Levél az egységről. 321–322.; Jézus és a bűn. 322–323.; Imádságért. 323–324.; Egy festőművész halálára. 325.; Keresztről keresztre. 325–327.; Pásztorlány és katona. 327–328.; Ferenczy Béniről. 328–329.; A bűn és a bűnös. 329–330.; Szeretet, igazság, igazságosság. 331–332.; Levél a „diszkrécióról” 332–334.; Két „rendhagyó” szent. 334–336.; A szabadesés logikája (Bergman: Kígyótojás) 336–338.; „Egyek lesztek…” 338–339.; Az imádság mint metakommunikáció. 339–340.; Ödipusz ma. 341.; A Karamazov testvérek margójára. 342–344.; Az imádság szerepe a világban. 345–346.; A Karamazov testvérek margójára. 346–347.; Képzelt interjú. 348–349.]

Pilinszky János: Beszélgetések. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a mutatókat és a jegyzeteket készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1994. Századvég, 303 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) 

[Költői hitvallás. (Bőzsöny Ferenc, 1965) 5–8.; Először Londonban. (Cs. Szabó László, 1967) 9–13.; A történés ideje. (Cs. Szabó László, 1967) 14–23.; A kopárság szépsége. (Hornyik Miklós, 1968) 24–27.; Adyról. (Vezér Erzsébet, Parancs János, Szekeres László, 1968) 28–33.; A személyes és a személytelen. (Kovács Júlia, 1969) 34–37.; Poetry International 69. (Siklós István, 1969) 38–39.; Megmentett hangszalagok (Tóbiás Áron, 1969) 40–61.; Költőtalálkozó, London, 1969. (Alberti Gyöngyi, 1969) 62–63.; Látogatóban. (Lengyel Péter, 1969) 64–69.; A költészet igénye. (1970) 70–71.; Első zenei élmények. (Czigány György, 1970) 72–76.; A világ peremén. (Tóth Éva, 1971) 77–81.; „Költő, sakk-matt helyzetben”. (Tasi József, 1971) 82–104.; Poetry International 72. (Cs. Szabó László, 1972) 105–111.; Kedves lemezeim. (Czigány György, 1972) 112–116.; Irodalmi esten. (Parancs János, 1972) 117–124.; Az ember itt. (Szutrély Péter–Török Gábor, 1973) 125–126.; A kereszt szálkái. (Hegyi Béla, 1973) 127–136.; Lírai önarckép. (1973) 137–138.; Mindenkor újra semmit sem tudni. (Rada Saratlic, 1975) 139–142.; Angelika presszó. (Czigány György, 1975) 143–147.; Mit jelent önnek a színház? (Apáti Miklós–Bulla Károly, 1975) 148–151.; „Angol versek” (Jotischky László, 1976) 152–158.; Miért nem szeretem a büszkeséget? (Mezei András, 1977) 159–162.; Néhány szóban. (1977) 163.; Csönd és szemlélődés. (Kipke Tamás, 1978) 164–167.; Egyenes labirintus. Pilinszky-portré a televízióban. (Maár Gyula, 1978) 168–181.; Kettesben. (Szilágyi János, 1978) 182–192.; Az én karácsonyom. (Galsai Pongrác, 1978) 193.; Nálam létszükséglet volt az alkotás. (Farkas P. József, 1979) 194–199.; „Eljuthatunk a derűig.” (Szigeti István, 1979) 200–210.; Egy színházi este. (Forgács Sándor, 1979) 211–212.; Tragikum és derű. (V. Bálint Éva, 1980) 213–215.; Pilinszky János mozdulatlan színháza. (Szigeti István, 1980) 216–221; Kossuth-díj. (Tardos Júlia, 1980) 222.; Az univerzum polgára. (1980) 223–225.; „Én is egy szempár vagyok.” (Nádor Tamás, 1980) 226–233.; A labirintus járatai. (Krassó László, 1980) 234–238.; A költői jelenlét. (Domokos Mátyás, 1980) 239–250.; „Haza akartam, hazajutni végül.” (Forgács Rezső, 1981) 251–258.; Rátalálni a hitre. (Antoine Spire, 1981) 259.; A keresztény művész elkötelezettségéről. (Valerio Ochetto, 1966) 263–266.]

Pilinszky János: Versek. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Jelenits István. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1995. Századvég. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)  – Az 1992-es kötet újabb kiadása.

Pilinszky János: Naplók, töredékek. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. A fedél Balla Demeter és Törőcsik Juli fotójának felhasználásával készült. Bp. 1995. Osiris, 285 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.)

[I. (1953. április 10., 12.) 7–9.; II. (1958) 10–11.; III. (1961) 12–14.; IV. (1962) 15–16.; V. [Előmunkálatok a KZ-oratóriumhoz.; 1962] 17–29.; VI. (1962–1963) 30–33.; VII. (1963) 34.; VIII. (1963) 35–36.; IX. Szemközt az életemmel. (1963) 37–39.; X. (1963) 40–41.; XI. (1964) 42–46.; XII. (1964) 47–56.; XIII. Napló/Följegyzések I. 1964. 57–63.; XIV. Fehér papírlap. 64–70.; XV. Magamnak. 71–78.; XVI. (1965?) 79.; XVII. (1965) 80–86.; XVIII. (1966?) 87–93.; XIX. Álom. 94.; XX. (1967. december 6–7.) 95–96.; XXI. [Lapok a Szálkák-ból; 1971] 97–99.; XXII. (1972) 100–102.; XXIII. (1973) 103–104.; XXIV. (1973. szeptember 16.–október 3.) 105–111.; XXV. Elátkozott ábécé. (1973) 112–115.; XXVI. Jegyzetek a magam számára. Théâtre immobile. (1974) 116–117.; XXVII. (1974) 118–123.; XXVIII. (1975) 124–128.; XXIX. [Juttáért…] 129–130.; XXX. [Ingridért…] 131–132.; XXXI. [Rövid feljegyzések.] 133–140.; XXXII. [Kötettervek.] 141–147. [Az első emberpár…] 151–153.; Modern Apokalipszis. 154–155.; [Egerben.] 156.; Ősz. 157–158.; [Jegyzetek egy interjúhoz.] 159–161.; [Pierre Emmanuelről.] 162–168.; Simone Weil a Keresztről. 169.; [Jegyzetek Illyés Gyuláról.] 170.; [Jegyzetek Lengyel Péter interjújához.] 171–172.; Ismét Dosztojevszkij. 173.; Levél az engedelmességről. 174–176.; Miért hiszek Jézusban? 177.; Levél a boldogságról. 178–179.; A kispolgár, az egyszerű szív és a közönséges ember. 180.; Isteni és emberi pedagógia. 181–182.; [Kisebb cikktördékek.] 183–185. Nap mint nap. 189–190.; [Zárdai látogatás. I.] 191–195.; [Zárdai látogatás. II.] 196–198.; Mindenkivel megtörténhet. 199.; [Végre beszél.] 200.; Szinopszis. 201.; Keringő. 202–208.; Grant kapitány. 209.; [Ülök és várok.] 210.; [Szemelvények…] 211.; Önéletrajzom. 212–214.; Simon Péter. 215–217.; [Színdarabtervek, töredékek.] 218–221. Rajzok: 225–237.]

Pilinszky fényképei. Szerkesztette Hafner Zoltán, Herner János, Kucsera András. Jegyzetek, utószó Hafner Zoltán. A borítón Szenbeni András felvétele; a hátsó borítón Klösz György felvétele Bp. 1995. Pesti Szalon, n p. 

Pilinszky János: Széppróza. 2., jav., bőv. kiadás. Szerkesztett, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1996. Osiris, 272 p. (Osiris klasszikusok.) = 1. kiad. Bp. 1993. Századvég, 252 p. (Pilinszky János összegyűjtött művei.) = 3. jav. kiad. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp. 2004. Osiris, 264 p. = ua. Bp. 2015. Magvető, 336 p.

[Rekviem. 5–46.; Gyerekek és katonák. 47–75.; Síremlék.77–87.; Élőképek. 89–100.; „Urbi et orbi” A testi szenvedésről. 101–112.; Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 113–178.; Három egyfelvonásos opera (terve), énekesek nélkül: Kopogtatások. 181.; Vacsora. 182.; Kiállítás. 183.; Hármasoltár: Ónix Lenke. 187–194.; Ónix Petra. 194–196.; Ónix Beáta. (Hommage à F. M. Dosztojevszkij) 196–199. Szabadesés. 200–203. Három etűd a bűnről. I. Kutuzov visszavonul. 204–208.; II. Ítélet. 209–211.; III. J. S. Bach elnémul. 211–212.; [KZ-oratórium; hangjáték.] 215–228.; Múzeum. 229–243.; Kalandozás a tükörben. 244–251.]

Pilinszky János összes versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1996. Osiris, 341 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. 1997. = 2., jav., bőv. kiad. Bp. 1998. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok.) = ua. 1999. = ua. A borítót Unipan Helga tervezte. Kolozsvár–Bp. 1997. Polis Könyvkiadó–Osiris, 338 p. = 3., jav. kiad. A Rembrandt c. vers és a [Bajvívás volt itt…] kezdetű verstöredék elhagyásával. Bp. 2001. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok.) = 4., jav. kiad. Bp., 2002. Osiris, 350 p. (Osiris klasszikusok)  =  5. bőv. kiad. A kötet az előző kiadáshoz képest a Fabula, az Alkohol (2) és a Jézus a keresztfán c. versekkel, valamint a [Mi mindíg itt volt…] kezdetű töredékkel bővül. Bp., 2003. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = uaz. 2006. Bp. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = 2015. Bp. Magvető, 379 p. = 2016. Bp. Magvető, 379 p. = 2022. Bp. Magvető, 379 p.

[Te győzz le. 9.; Éjféli fürdés. 10–11.; Halak a hálóban. 11.; Könyörgés. 12.; Távozó sereg. 12–13.; Magamhoz. 13–14.; Őszi vázlat. 15.; Stigma. 15–16.; Tilos csillagon. 16–17.; Gyász. 17.; Trapéz és korlát. 18.; Téli ég alatt. 19.; Késő kegyelem. 20.; Mert áztatok és fáztatok. 21.; Kánikula. 21–22.; Mondom neked. 22–23.; Ne félj. 23–24.; Miféle földalatti harc. 24–26. Parafrázis. 29–30.; A tengerpartra. 30.; Sírvers. 30–31.; Egy szenvedély margójára. 31.; Bűn. 31–32.; Tanúk nélkül. 33.; Két szeretőre. 33–34.; In memoriam N. N. 34–35.; Kihűlt világ. 35–36.; Piéta. 36.; Panasz. 37.; Örökkön-örökké. 38.; Mire megjössz. 39.; Senkiföldjén. 40–42.; Ama kései. 42.; Harbach 1944. 43–44.; Francia fogoly. 44–45.; Ravensbrücki passió. 46.; Harmadnapon. 46.; Frankfurt. 46–48.; Aranykori töredék. 48–49.; Impromptu. 49–50.; A szerelem sivataga. 50–51.; Dél. 51–52.; Jelenések VIII. 7. 52.; Apokrif. 52–54.; Négysoros. 55.; Egy arckép alá. 56.; Agonia christiana. 56.; A harmadik. 56.; Hideg szél. 57.; Félmúlt. 57.; Novemberi elízium. 58. Utószó. 61–62.; Introitusz. 62–63.; KZ-oratórium. 64–75.; A tenger. 76.; Nagyvárosi ikonok. 76–77.; Van Gogh. 77–78.; Kis éjizene. 78–79.; Fehér piéta. 79.; Önarckép 1944-ből. 79.; Különítélet. 79.; Egy sírkőre. 79.; Passió. 80.; Akár a föld. 80.; A hóhér naplójából. 80.; Merre, hogyan? 81.; Szent lator. 81.; A „teremtő képzelet” sorsa korunkban. 82–86.; Ars poetica helyett. 88–90. Amiként kezdtem. 93.; Juttának. 93–94.; Azt hiszem. 94.; Mielőtt. 94–95.; Egy szép napon. 95.; Monstrancia. 95.; Háromszínű lobogó. 96.; A mélypont ünnepélye. 96.; Majd elnézem. 97.; A hóhér szobája. 97.; Példabeszéd. 97.; Kőfal és ünnepély. 98.; Halálod és halálom. 98.; Bűn és bűnhődés. 99.; Örökmozgó. 99.; Metronóm. 99.; Vacsora. 100.; Intelem. 100.; Vesztőhely télen. 101.; Egy titok margójára. 102.; Hasonlat. 102.; Van Gogh imája. 102–103.; Minden lélekzetvétel. 103.; A többi kegyelem. 103–104.; De ez se. 104.; Rongyaidban és kitakarva. 104.; Nincs több. 105.; Találkozások. 106.; A pokol hetedik köre. 106.; Címerem. 107.; Egy életen keresztül. 107–108.; Most. 108.; Vonzások közt. 108–109.; Kiért, miért. 109.; Én gyenge voltam. 109.; A tékozló fiú keresése. 109.; Marhabélyeg. 110.; Az ember itt. 111.; Omega. 111.; Baleset. 112.; Bár színem fekete. 112.; Fokról-fokra. 112.; Felelet. 113.; Kétéltű szörny. 113.; Kérdés. 114.; Milyen felemás. 114.; Ahogyan csak. 115.; Mégis nehéz. 115.; Ez lesz. 116.; Kezed, kezem. 116.; József Attila. 116.; Igen, a lomb. 116.; Én nem számítok. 117.; Telehold. 117.; Bölcső és nem koporsó. 117.; Elég. 118.; Egyenes labirintus. 118.; Egyetlen olvasmányom. 119. Visszavonom. 123.; Két arckép. 123–124.; Nyitás. 124.; Játszma. 124–125.; Sírkövemre. 125.; A mi napunk. 125.; Ki és kit? 125–126.; Meghatározás. 126.; Tapasztalat. 126–127.; Tabernákulum. 127.; Így teltek napjaink. 128–129.; Meditáció. 129–130.; Bársonycsomó. 130.; Fohász. 131.; Rossz fölvétel. 131.; Kárhozat. 131.; Szép és még szebb. 132.; A tett után. 132.; Merénylet. 132.; Fölriadva. 132.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 133.; Végkifejlet. 133.; Kétsoros. 133.; Alkohol. 133.; S. W.-hez. 134.; Betűk, sorok. 134.; Napló. 134.; Sztavrogin elköszön. 135.; Zsolozsma. 135.; Mégis. 135.; Titok. 135.; Ékszer. 136.; Gyónás után. 136.; Infinitivusz. 136.; Költemény. 137.; Trónfosztás. 137.; Infernó. 137.; Sztavrogin visszatér. 138. Hommage à Isaac Newton. 141.; Pedig. 141.; Önarckép 1974. 141.; Pascal. 142.; Auschwitz. 142.; Terek. 142.; Jóhír. 143.; Kórkép és hattyudal. 143.; Álom. 143.; Kettő. 144.; Depresszió. 144.; Különbség. 144.; Zűrzavar. 144–145.; Egy fénykép hátlapjára. 145.; Posztumusz passió. 145.; Keringő. 145–146.; Öröklét. 146.; Verés. 146.; Hölderlin. 146.; Zöld. 147.; Kőedény. 147.; Akvárium. 147.; Kapcsolat. 148.; Gótika. 148.; Visszafele. 148–149.; Kráter. 149.; Gérard de Nerval. 150.; Pupilla. 150.; Zsinórpadlás. 150.; Villanyolló. 151.; Summa. 151.; Kísértés. 151.; Hommage à Sheryl Sutton I. 151–152.; Hommage à Sheryl Sutton II. 152.; Vonzásod definíciója. 152.; Mi és ők. 152.; Átváltozások. 153.; 1970. október 14. 153.; 1970. december 22. 153.; Fátyol. 153–154.; Életfogytiglan. 154.; Szakítás. 154.; Itt és most. 155.; Kar és nyak. 155.; Tékozlók. 155.; Kopogtatás. 156.; Van ilyen. 156.; B. I. kisasszony. 156–157.; Vázlat. 157.; Szabadulás. 158. Anyám. 161.; Kikötőben. 162.; Csönd. 162.; Üzenet az üvegvárból. 163–164.; Két szonett. 164–165.; Vers a halotthoz. 165.; Megdicsőülésünk. 166.; Viszontlátás. 166–167.; Bordal. 167–168.; Őszi cirkusz. 168–169.; Kétféle. 169.; A fényességes angyal is. 169–170.; Szeptember. 170.; Zárójelben. 170.; Summa. 170.; Mi és a virágok. 171; Újra József Attila. 171.; Szabadulás. 171.; Ismerem. 172.; Műtárgy. 172.; Augusztus. 172.; Király és királynő. 172.; Mind a ketten. 173.; Zsoltár. 173.; Parancsoló mód. 173.; Pilátus. 174.; Gizgaz. 174.; Kegyelem. 175.; Hommage à Paul Verlaine. 175.; Pont és haza. 175.; Átváltozás. 176.; A lator sóhaja. 176.; Sellők. 176.; A széken és az ágyon. 176.; Valaki. 177.; Levél. 177.; Mégse. 177.; Tűz és víz. 178.; Kenyér. 178. A naphajú királyleány. 181–188.; A madár és a leány. 189–194.; Aranymadár. 195–204.; Ének a kőszívű királyról. 205–216.; A nap születése. 217–222.; Kalandozás a tükörben. 223–232.; Ég és föld gyermeke. 233–242. [Zsengék (1933–1939):] Kedves Tete. [I.] 245.; Kedves Tete. [II.] 245–246.; [Locskos utcák…] 246–247.; [Csak állok az éjben…] 247–248.; Vízió. 248.; [S peregne… az újságlapra…] 249.; Őszutói látomás. 250.; A régi kertben. 251.; Szerelem szökőkútja alatt… 252.; Mári néninek. 252. [Hátrahagyott versek (1972–1974):] Rembrandt. 255.; Genézis. 255.; Kivégzés. 256.; [Emelvény I.] 256.; Hol és mikor? 257.; Grűnewald. 257.; Király és királynő. 257.; Emberiség. 258.; Emelvény. [II.] 258.; Szegény egy szegényről. 258–259.; Szerenád. 259.; Mosoly, könny, oszlopok. 259.[Töredékek:] [Hogy nem vagy, oly valószínűtlen!…] 263.; [Véges-végig a világ partján…] 263.; [És íme: forgószél kerekedett…] 263.; [Bajvívás volt itt…] 264.; Dosztojevszkij. 264.; Nagyvárosi ikonok II. – Önarckép ’963. 264.; [Mélyen a valóság nyomása…] 264.; A három Karamazov. 265.; [Ökle mellé, a kimerült homokra…] 265.; [E lángolást, ki nézi ezt?…] 265–266.; [Ott, ahol lakom…] 266.; [Halottaim a föld alatt…] 266–267.; Négysoros. 267.; Ecce Homo. 267.; [Vigyázzanak az éjszakák…] 268.; [Kárhozat, ez a kárhozat…] 268.; Istálló. 268.; Fal. 269.; Vágóhíd ősszel. 269.; [Hullana, s nem bír hullani…] 269.; [Töredékek a Szálkákból:] [Bealkonyúl, bizony, bealkonyúl…] 269.; [Ágya az elektromos kemence előtt…] 269–270.; [A legutolsó négyzeten…] 270.; [Ember, ki itt a párnán…] 270.; Vacsora. 271.; Egy-kettő-három. 271.; [Utoljára a sírás van jelen…] 271–272.; [Keserűen szemlélni az idillt…] 272.; Billiárd holdsütésben. 272.; [Vetkőzz, vetkőzz…] 273.; [Milyen egyedül van…] 273.; [Angyal, ki vagy?…] 273.; Érem. 273.; Téboly. 274.; Félálomban. 274.; [Áttörni az értelem rácsait…] 274.; Fordulat. 275.; Prognózis. 276.; [Arcok, kezek egybemosódva…] 276.; Arckép, ecsettel. 276.; Fénykép. 276.; Hommage à B. Brecht. 277.; [mint a közelség…] 277.; [Hány milliárd szív halt meg…] 277.; Sorok. 277.; [Pupilla üres foglalatban…] 278.; [Migrén-színek és manöken-magány…] 278.; [Áll az idő…] 279.; Műanyag. 279.; [Ezentúl nincsen senki élő…] 279. Hugo von Hoffmannsthal: Elektra. (Részlet) 283–287.; Heinrich Heine: Hogy alhatol nyugodtan… 287.; Robert Burns: A szent vásár. 288–294.; Robert Burns: Az ördög címére. 295–299.; Robert Burns: Mary Morison. 299–300.; Pierre Emmanuel: Novemberi száműzetés. 300.]

Pilinszky János: Versfüzet. [1948. Fakszimile] Utószó Hafner Zoltán. A borítón Pilinszky kézírása, ill. Pilinszky János és Takács Vilmos, az 1940-es évek elején. A fotó készítője ismeretlen. Bp. 1996. Kortárs. = 2. kiad. uo., 1997.

[Te győzz le.; Halak a hálóban.; Távozó sereg.; Magamhoz.; Őszi vázlat.; Tilos csillagon.; Gyász.; Trapéz és korlát.; Téli ég alatt.; Harbach 1944.; Késő kegyelem.; Mert áztatok és fáztatok.; Miféle földalatti harc.; Horda. [Parafrázis.]; Tanúk nélkül.; Francia fogoly.; Piéta.; Kihűlt világ.; Mire megjössz.]

A rózsafüzér titkairól. Simon András grafikáival. Bp. 1996. Új Ember, 39 p. (Új Ember füzetek 5.)

[Az első öt titokról.; A középső öt titokról.; A dicsőséges olvasó.]

Pilinszky János összes versei. 2. jav. kiadás. Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Hafner Zoltán.  A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1998. Osiris, 341 p. (Osiris klasszikusok.) = 1. kiad. uo, 1996.

Pilinszky János: Versfüzet. [1948. Fakszimile] Utószó Hafner Zoltán. A borítón Pilinszky kézírása, ill. Pilinszky János és Takács Vilmos, az 1940-es évek elején. A fotó készítője ismeretlen. 2. kiad. Bp. 1997. Kortárs = 1. kiad. uo., 1996.

Pilinszky Rómában. 1947. 1967. Levelek, esszék, fényképek. A szerkesztés, a szöveggondozás és a jegyzetek Hafner Zoltán munkája. A borítón Pilinszky János kézírása, ill. fotója (Róma, 1967). Bp. 1997. Kortárs, 91 p. 

[Hafner Zoltán: Előszó. 5–8.; (1947): Levelek, versek, fényképek. [fakszimilék] 11–43.; (1967): Beszélgetés Szőnyi Zsuzsával. (Készítette Hafner Zoltán.) 47–52.; Levelek, fényképek. [fakszimilék] 53–73.; Három előadás a Vatikáni Rádióban. 74–79.; (Függelék): Levelek. 83–89.; Beszámoló a Pro Deo Alapítványnak. 90–91.]

Pilinszky János össszegyűjtött levelei. Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, és az utószót írta Hafner Zoltán. A borító Moldvay József portréjának felhasználásával készült. Bp. 1997. Osiris, 723 p. (Osiris klasszikusok.) 

Pilinszky János összes versei. Szerkesztette, a szöveget gondozta Hafner Zoltán. A borítót Unipan Helga tervezte. Kolozsvár–Bp. 1997. Polis Könyvkiadó–Osiris, 338 p.

Publicisztikai írások. Szerk., a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, az utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 1999. Osiris, 975  p. (Osiris Klasszikusok) 

Pilinszky János összes versei. 3., jav kiadás. Szerk., a szöveget gondozta és utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 2001. Osiris, 350 p. (Osiris Klasszikusok) – A Rembrandt c. vers és a [Bajvívás volt itt…] kezdetű verstöredék elhagyásával.

Pilinszky János Márkus Annának. Kézirat. [Hasonmás.] Utószó Domokos Mátyás. Bp. 2001. Nap Kiadó. [96 l.] sztl.

[Tartalom: A füzet, 1953.: Te győzz le; Éjféli fürdés; Gyász; Trapéz és korlát; Téli ég alatt, Miféle földalatti harc; Harbach; Frankfurt; Iszonyu lenne [Mire megjössz.]; Senkiföldjén; Tanuk nélkül; Impromtu; Töredék [A szerelem sivataga.]; Apokrif. Márkus Annának.] [Dedikáció: „Ez a füzet két kész, és egy induló kötetemből válogatott verseket tartalmaz. Egyetlen példányban, Márkus Anna számára írtam le őket, elemistakorombeli díjnyertes betűkkel. / Pilinszky János”.]

Külön lapok. 1963 és 1968.: Introitusz; Nagyvárosi ikonok; Fabula; Egy kis éji zene; Van Gogh; Önarckép 1944-ből; Egy sírkőre; Különitélet; Passió; A hóhér naplójából; Szent Lator.

Ottlik Géza: Csillagszórók az éjszakák. – Pilinszky János: A test költészete. Versek a Rádióból. Összeáll. és az utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 2001. Palatinus, 57 l.

Pilinszky János összes versei. 4., jav kiad. Szerkesztette, a szöveget gondozta és utószót írta Hafner Zoltán. A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült. Bp., 2002. Osiris, 350 p. (Osiris Klasszikusok) – A címlap Lugosi István fényképének (1969) felhasználásával készült.

Pilinszky János összes versei. 5. kiadás. Szerk., a szöveget gondozta és utószót írta Hafner Zoltán. Bp. 2003. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) – A kötet az előző kiadáshoz képest a Fabula, az Alkohol (2) és a Jézus a keresztfán c. versekkel, valamint a [Mi mindíg itt volt…] kezdetű töredékkel bővül. = uaz. 2006. Bp. Osiris, 352 p. (Osiris Klasszikusok) = 2015. Bp. Magvető, 379 p.

Pilinszky János: Válogatott versek. Válogatta és a jegyzeteket készítette Hafner Zoltán. Bp. 2003. Osiris, 136 p. (Osiris diákkönyvtár) = További kiadás: uo., 2006

Halak a hálóban. 5–6.; Őszi vázlat. 6.; Tilos csillagon. 6–7.; Gyász. 7–8.; Trapéz és korlát. 8–9.; Téli ég alatt. 10.; Miféle földalatti harc. 11–13.; Te győzz le. 13–14.; Éjféli fürdés. 14–15.; Mert áztatok és fáztatok. 16.; Harbach 1944. 17–18.; Késő kegyelem. 18–19.; Parafrázis. 19–20.; Bűn. 20–22.; Sírvers. 22–23.; Tanuk nélkül. 23.; Francia fogoly. 24–25.; Kihűlt világ. 26.; Piéta. 27.; Mire megjössz. 28–29.; Senkiföldjén. 29–32.; Aranykori töredék. 32–33.; Panasz. 33–34.; Egy szenvedély margójára. 34.; A tengerpartra. 35.; Impromptu. 35–36.; Örökkön-örökké. 36–37.; Egy KZ-láger falára. 38.; Ama kései. 38.; A szerelem sivataga. 39–40.; Apokrif. 40–43.; Jelenések VIII. 7. 43–44.; Négysoros. 44.; Agonia christiana. 44.; Félmúlt. 45.; Egy arckép alá. 46.; Ravensbrücki passió. 46–47.; Harmadnapon. 47.; Novemberi elízium. 48.; Introitusz. 49.; Utószó. 50–51.; KZ-oratórium. 52–66.; A tenger. 67.; Nagyvárosi ikonok. 68–69.; Van Gogh. 69.; Kis éjizene. 70.; Önarckép 1944-ből. 71.; Különítélet. 71.; Passió. 71.; Akár a föld. 72.; A hóhér naplójából. 72.; Merre, hogyan? 73.; Szent Lator. 73.; Juttának. 74–75.; Monstrancia. 75.; Mielőtt. 75–76.; Egy szép napon. 76.; A mélypont ünnepélye. 77.; Majd elnézem. 78.; Példabeszéd. 78.; Intelem. 79.; Kőfal és ünnepély. 79–80.; Bűn és bűnhődés. 80.; Örökmozgó. 81.; Metronóm. 81.; Vesztőhely télen. 82.; Nincs több. 82–83.; Egy titok margójára. 83.; Amiként kezdtem. 83.; József Attila. 84.; Azt hiszem. 84.; Milyen felemás. 85.; Telehold. 85–86.; Elég. 86.; Egyenes labirintus. 87.; Marhabélyeg. 87–88.; Hasonlat. 88.; Van Gogh imája. 88–89.; Minden lélekzetvétel. 89.; De ez se. 90.; Címerem. 90–91.; Egy életen keresztűl. 91–92.; Omega. 92.; Az ember itt. 92–93.; Baleset. 93.; Fokról-fokra. 93.; Egyetlen olvasmányom. 94.; Ez lesz. 94.; Két arckép. 95–96.; Nyitás. 96.; Játszma. 96–97.; Meditáció. 97.; Meghatározás. 98.; Tapasztalat. 98.; Rossz fölvétel. 99.; Kárhozat. 99.; Alkohol. 99.; Napló. 100.; Sztavrogin elköszön. 100.; Zsolozsma. 101.; Sztavrogin visszatér. 101.; Ékszer. 102.; A tett után. 102.; Merénylet. 103.; Végkifejlet. 103.; In memoriam F. M. Dosztojevszkij. 103.; Infernó. 104.; Költemény. 104.; Önarckép 1974. 105.; Auschwitz. 105.; Terek. 106.; Jóhír. 106–107.; Kórkép és hattyudal. 107.; Verés. 107.; Hölderlin. 108.; Zöld. 108.; Akvárium. 108–109.; Hommage a Isaac Newton. 109.; Kráter. 109–110.; Gótika. 110–111.; Kettő. 111.; Különbség. 111–112.; Keringő. 112.; Kopogtatás. 112–113.; Van ilyen. 113.; B. I. kisasszony. 113–114.; Fátyol. 114–115.; 1970. december 22. 115.; Kisértés. 115.; Életfogytiglan. 116.; Vázlat. 116–117.; Szabadulás. 117. [Függelék:] Ars poetica helyett. 119–124.; Előszó, utószó helyett. 125–126. Életrajzi jegyzet. 127–128.

Tandori Dezső - Pilinszky János: A semmi napja mielőtt. Tandori Dezső rajzai Pilinszky János verseihez. Bp. 2008. Kortárs Kiadó, 76 p.

Pilinszky János: Karácsony. Válogatta: Hafner Zoltán. Bp. 2008. Nap Kiadó, 48 p. (Különleges Könyvek)

Pilinszky János: Húsvét. Válogatta: Hafner Zoltán. Bp. 2009. Nap Kiadó, 48 p. (Különleges Könyvek)

Keresztről keresztre. Válogatás Pilinszky János cikkeiből és esszéiből.  Szerkesztette Hafner Zoltán. Bp. 2011. Vigilia, 186 p.

Stigma. Válogatott versek. Válogatta és szerkesztette Rónay László. Bp. 2011. Éghajlat, 108 p.

Csönd és közelség. Pilinszky János füveskönyve. Válogatta és szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Reisinger János. Szeged. 2013. Lazi, 169 p. = Szeged. 2016. Lazi, 169 p.

Esszék, cikkek. Válogatta, a jegyzeteket és az utószót írta Bende József. Bp. 2019. Magvető, 789 p. (Magvető Klasszikusok)

Önéletrajzaim.  Szövegváltozatok, töredékek, fogalmazványok, interjúk. Szöveggond., utószó, jegyzeteket írta Bende József. Bp. 2021. Magvető, 139 p.

Wiener Pálnak.  Pilinszky János 1974-ben maga által készített kézírásos, 44 művet tartalmazó versválogatása. Szerkesztette Dávid Anna. Kovács Péter, Gát János írásával és Weiner Pál visszaemlékezésével. Bp. 2022. Magvető, 154 p.

Simone Weil. Pilinszky János fordításai és cikkei. Szerkesztette, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Bende József. Bp. 2022. Vigilia, 177 p.

CD-ROM

Pilinszky, [Elektronikus dokumentum]: CD-ROM + Audio CD. Szerk. Hafner Zoltán. Közrem. Major Kata. Bp. 1997. CD Multimédia - Euroexpress Hungary Osiris Kiadó

E-könyv

Pilinszky János összes versei. Bp. 2015. Magvető.

Széppróza. A szerző Gyerekek és katonák című színművének Párizsban készült, kiadatlan hangfelvételével. Bp. 2015. Magvető.

 

A bibliográfiát összeállította Bende József, Hafner Zoltán és a DIA.