Petri György: Szakirodalom

Önálló kötetek

Fodor Géza: Petri György költészete. Budapest. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1991. 198 p. (Zsebbe való kis könyvek) A tanulmányok első megjelenési helye: Holmi, 1989. 1. sz. 38–52. p.; Holmi, 1989. 2. sz. 130–144. p.; Holmi, 1989. 3. sz. 279–290. p.

Keresztury Tibor: Petri György. Pozsony. Kalligram Könyvkiadó. 1998. 236 p. (Tegnap és ma)

A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. (Válogatta, szerkesztette, összeállította: Lakatos András.) Budapest. Nap, 2000. 287 p. (Emlékezet) [A kötet Petri Györggyel foglalkozó írásokat, a költővel készült interjúkat és néhány verset tartalmaz – a tanulmányokat, interjúkat néha szemelvényes formában.]

Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Szerk. Fenyő D. György. Budapest. Krónika Nova, 2004. 246 p. (Könyvtár és katedra.)

Horváth Kornélia: Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia. Bp. 2012. Ráció, 172 p.

Tanulmányok, kritikák, cikkek

Vas István: Petri György és a pesszimizmus. = Költők egymás közt. Budapest. Szépirodalmi, 1969. 267–269. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 7–9. p.

Csukás István: Az ész makacs sóvárgása. Élet és Irodalom, 1971. 13. sz. 11. p. Kötetben: Uő.: Költők éhkoppon. Összegyűjtött prózai írások. Budapest. Osiris, 1996. 119–120. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 56. p.

Szabó László, G.: Petri György: Magyarázatok M. számára. = Magyar Hírlap, 1971. április 17. (Hétvége melléklet IV. p.)

Ritter Gábor: Petri György: Magyarázatok M. számára. = Tiszatáj. 1971. 6. sz. 564–565. p.

Alföldy Jenő: Költőavatás. Petri György: Magyarázatok M. számára; Takács Zsuzsa: Némajáték; Pardi Anna: Távirat mindenkinek. = Új Írás, 1971. 7. sz. 120–121. p.

Tamás Attila: Kilenc elsőkötetes lírikusról. = Tiszatáj, 1971. 8. sz. 746–753. p. A Petri Györggyel foglalkozó rész kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 29–31. p.

Iszlai Zoltán: Petri György: Magyarázatok M. számára. = Alföld, 1971. 8. sz. 78–79. p.

Fogarassy Miklós: Kelet-európai költő versei 1968–70-ből. Petri György költészete. = Híd, 1971. 10. sz. 1050–1063. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 31–47. p.

Vasy Géza: Petri György: Magyarázatok M. számára. = Kortárs, 1971. 11. sz. 1836–1837. p.

Lengyel Magda: Petri György: Magyarázatok M. számára. = Népszava, 1971. november 27. 10. p.

Tverdota György: Csömör vagy értelem. Petri György: Magyarázatok M. számára. = Napjaink, 1971. 12. sz. 11. p.

Várady Szabolcs: Két költő. Töredék Tandori Dezsőről; Magyarázatok Petri Györgyhöz. = Valóság, 1972. 2. sz. 89–95. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 58–68. p., valamint V. Sz.: A rejtett kijárat. Versek, fordítások, próza, egyebek. Budapest. Európa, 2003. 295–310. p.

Bányai János: Helyzetek és gondolatok. Petri György: Magyarázatok M. számára. = Magyar Szó, 1972. június 10. Kötetben: B. J.: Könyv és kritika. Újvidék. Forum, 1973. 139–. 142. p.

Vadas József: Deux jeunes poètes hongrois. (Petri Györgyről és Takács Zsuzsáról.) = Arion. 5.(1972). 97–98. p.

Agárdi Péter: Magyar líra 1971-ben. = Irodalomtörténet, 1972. 4. sz. 825–854. p. Kötetben: Uő.: Korok, arcok, irányok. Budapest. Szépirodalmi, 1985. 287–307. p. A Petri Györggyel foglalkozó rész kötetben még: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 51–55. p.

Lengyel Balázs: Vállalkozások. (Hajnal Gábor: Hűvös nyárban; Fodor András: Az idő foglya; Petri György: Körülírt zuhanás; Simai Mihály: Kenyérszegő.) = Élet és Irodalom, 1974. 43. sz.. 11. p. Kötetben: Uő.: Verseskönyvről verseskönyvre. Budapest. Magvető, 1977. 223– 232. p.

Belohorszky Pál: Petri György: Körülírt zuhanás. = Kritika, 1974. 10. sz. 24. p.

Pályi András: Petri György: Körülírt zuhanás. = Magyar Hírlap, 1974. november 2. (Hétvége melléklet IV. p.)

Radnóti Sándor: El nem fordult tekintet – Petri György költészete. = Kortárs, 1974. 12. sz. 1965– 1971. p. Kötetben: Uő.: Mi az, hogy beszélgetés? Budapest. Magvető, 1989. 129–147. p.

Bányai János: Visszájáról. Petri György: Körülírt zuhanás. = Magyar Szó, 1975. március 22.

Aczél Géza: Petri György: Körülírt zuhanás. = Alföld, 1975. 5. sz. 84–85. p.

Alföldy Jenő: A rossz tudása meg az élni nem tudás. Petri György: Körülírt zuhanás. = Tiszatáj, 1975. 5. sz. 80–83. p. Kötetben Uő.: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Budapest. Szépirodalmi, 1983. 335–340. p.

Csűrös Miklós: Petri György: Körülírt zuhanás. = Jelenkor, 1975. 7. sz. 659–664. p. Az eredeti kézirat teljes terjedelmében:= Uő.: Színképelemzés. Budapest. Szépirodalmi, 1984. 237–257. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 94–107. p.

Fábri Péter: A mégis változatai. (Tandori Dezső, Várady Szabolcs, Petri György művészetéről.) = Jelenlét, 1975. 4–5. sz. 45–55. p.

Danyi Magdolna: Jó volna Mallarmét fordítani. Jegyzet Petri György új verseihez. = Új Symposion, 152. sz. (1977. december). Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 122–125. p.

Kis Pintér Imre: Új nemzedékek a mai magyar lírában. = Alföld, 1979. 1. sz. 48–59. p. [Petri György költészetével foglalkozó rész: 56–57. p.]

Kabdebó Lóránt: A főhivatású magánember keservei. = Uő.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Budapest. Magvető, 1980. 478–488. p

Tarján Tamás: Petri György. = Fiatal magyar költők 1969–1978. Tanulmányok. Szerk.: Vasy Géza. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1980. 177–186. p.

Szilágyi Ákos: Petri György. = Mozgó Világ, 1981. 5. sz. 51–53. p. Kötetben A „megmenthetetlenül személyes” lírája címen Uő.: Nem vagyok kritikus! Budapest. Magvető, 1984. 341–347. p.

Radnóti Sándor: Valami az első szamizdat-verseskötetről. Petri György: Örökhétfő. = Beszélő, 5–6. sz. (1982. december). Kötetben: Uő.: Recrudescunt vulnera. Budapest. Cserépfalvi, 1991. 304–313. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 159–167. p.

András Sándor: Petri György: Örökhétfő. = Arkánum, 3. sz. (1983) 136–139. p.

Gömöri György: A marginalitás előnyei. Petri György: Örökhétfő. = Új Látóhatár, 1984. 4. sz.

Gömöri György: „Pökésnyire a túlvilág…” Petri György új versgyűjteménye. = Szivárvány, 1986. 20. sz. 154–155. p.

Könczöl Csaba: „Együtt, elválva…” Petri György versei. = Uő.: Tükörszoba. Budapest. Szépirodalmi, 1986. 298–316. p.

Lengyel Balázs: „A csömör és az értelem marása.” Petri György: Valahol megvan. = Élet és Irodalom, 1989. 23. sz. 11. p. Kötetben: Uő.: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Pécs. Jelenkor, 1991. 68–72. p.

Alföldy Jenő: A radikális költő. Petri György: Valahol megvan. = Népszabadság, 1989. június 23. 7. p.

Németh Gábor: Voltaképp. Petri György: Valahol megvan. = Magyar Napló, 1989. 1. sz. 9. p.

Kukorelly Endre: Petri György: Valahol megvan. = Hitel, 1989. 23. sz. 60. p.

Odorics Ferenc: Petri György: Valahol megvan. = Magyar Napló, 1989. 8. sz. 15. p.

Radnóti Sándor: Megmenthetetlenül személyes. Petri György: Valahol megvan. = Kortárs, 1989. 8. sz. 145–156. p. Kötetben: Uő.: Recrudescunt vulnera. Budapest. Cserépfalvi, 1991. 314–333. p.

Mező Ferenc: „…csak a hullaszag és a jelenlét.” (Jegyzetek Petri György Valahol megvan című kötetéről.) = Mozgó Világ, 1989. 8. sz. 115–118. p.

Dérczy Péter: Vonzás és választás 4. A jelenlét és a könyörtelen fogyatkozás. Petri György: Valahol megvan. = Jelenkor, 1989. 9. sz. 865–870. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 178–189. p. és Uő.: Vonzás és választás. Debrecen. Csokonai, 2004. 179–189. p.

Marno János: „Párolog a völgy meg a csésze kávé – ez hűl, amaz melegszik.” Petri György költészetéről. = Alföld, 1989. 10. sz. 65–75. p. Kötetben: Uő.: A vers akarata. Békéscsaba. Tevan, 1991. 43–64. p.

Bozsik Péter: Az ironikus kimondás költészete. Petri György Körülírt zuhanás című verseskötetéről. = Üzenet, 1989. 5. sz. 379–382. p.

Forgách András: Petri György, a szemlélődő költő. = Jelenkor, 1989. 10. sz. 917–936. p.

Csapó Julianna: Hidegbéke örökhétfőn. = Új Symposion, 1989. 11–12. sz. 66–67. p.

Csibra István: A maradék baja és bája. Petri György Ami kimaradt című kötetéről. = Népszabadság. 1989. december 16. 21. p

Keresztury Tibor: Őszutói gondok. Petriről az Ami kimaradt ürügyén. = Orpheus. 1990. 1. sz. 33–36. p.

Csűrös Miklós: Valahol megvan. Petri György verseiről. = Tiszatáj. 1990. 3. sz. 107–111. p. Kötetben: Uő.: Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2000. 256–261. p.

Kovács Dezső: Sziszifosz vadkeleten. Petri György költészete a változó időben. = Kritika, 1990. 5. sz. 22–23. p.

Marno János: Jegyzetek egy Petri-versről. Élet és Irodalom, 1990. 19. sz. 14. p. Kötetben: Vénusz barlangjában. Jegyzetek egy apokrif mitológiához. (Petri György: Hogy elérjek a napsütötte sávig) címen Uő.: A vers akarata. Békéscsaba. Tevan, 1991. 78–89. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 222–228. p.

Keresztury Tibor: Csömör és poézis. Petri György lírájáról. = Újhold-Évkönyv 1990/1. Budapest. Magvető, 1990. 323–333. p. Kötetben: Uő. –Mészáros Sándor: Szövegkijáratok. Budapest. Széphalom Könyvműhely. 1992. 7–29. p.

Gál Ferenc: Petri György: Valahol megvan. = Életünk, 1990. 7. sz. 601–605. p.

Géczi János: Az individuum eltüntetése. = Orpheus, 1990. 4. sz. 54–56. p.

Tandori Dezső: „Isten velem, veled.” Petri György: Valami ismeretlen. = Élet és Irodalom. 1990. 49. sz. 10. p.

Parti Nagy Lajos: Valahol megvan ami kimaradt. = Jelenkor, 1991. 2. sz. 171–174. p.

Gróh Gáspár: A csalhatóság tudatában. Petri György versei. = Magyar Napló. 1991. 4. sz. 35–36 p.

Pályi András: Egy ismert kelet-európai költőről. Petri György: Valami ismeretlen. = Kritika, 1991. 3. sz. 40–41. p.

Kardos András: Egy ismert kelet-európai költőről. Petri György: Valami ismeretlen. = Kritika, 1991. 3. sz. 41. p.

Márton László: A líra morzsalékossága. Petri György: Valami ismeretlen. = Holmi, 1991. 4. sz. 504–507. p.

Keresztury Tibor–Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Klasszikus rend a pusztulásban. Petri György: Valami ismeretlen. = Jelenkor, 1991. 4. sz. 376–378. p. Kötetben: V. L. M.: Kritika két hangra. Budapest. Pesti Szalon, 1996. 152–158. p.

Simon Attila: Petri György: Valami ismeretlen. = Holnap, 1991. 4. sz. 22. p.

Thomka Beáta: A napsütötte sáv radikalizmusa. Petri György: Valami ismeretlen. = Kortárs, 1991. 6. sz. 165–168. p. Kötetben: Uő.: Áttetsző könyvtár. Pécs. Jelenkor, 1993. 82–87. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 234–239. p.

Margócsy István: Mi történik velünk? (Petri György összegyűjtött versei.) = Kortárs, 1992. 3. sz. 78–81. p. Kötetben: Uő.: „Nagyon komoly játékok.” Budapest. Pesti Szalon, 1996. 158– 166. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 239–245 p.

Tótfalusi István: Petri Angliában. (A Night song of the personal shadow című kötet megjelenése kapcsán.) = Magyar Napló, 1992. 5. sz. 36–37. p.

Szigeti Csaba: De dignitate amoris. Petri György szerelmi költészetéről. = Jelenkor, 1992. 6. sz. 562–570. p.

Arató László: Horatius Noster. Berzsenyi és Horatius Petri György csikkes várótermében. = Kortárs, 1992. 11. sz. 55–65. p.

Nyírő József, J.: „Sz....ság, szerelem.” Közelítések Petri György költészetéhez. = Jelentkezünk, 152. sz. (1992/1993.) 181–194. p.

Horányi Márta: Csak egy személy. Petri György versei a szerző előadásában. (Lemez és kazetta) = Holmi, 1993. 1. sz. 132–134. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Petri György. = Uő.: A magyar irodalom története 1945–1991. Budapest. Argumentum, 1993. 176–178. p.

Várady Szabolcs: Néhány szó Petri Györgyről. = Jelenkor, 1994. 1. sz. 2–3. p. Kötetben Petri György: Sár címen: Uő.: A rejtett kijárat. Versek, fordítások, prózák, egyebek. Budapest. Európa, 2003. 321–324. p.

Kulcsár Szabó Ernő–Katona Gergely: Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásában. Kísérlet a klasszikus-modern líra szereptípusának újraértékelésére. (Petri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent.) = Alföld, 1994. 3. sz. 48–68. p. Kötetben: K. Sz. E.: Az új kritika dilemmái. Az irodalomértés helyzete az ezredvégen. Budapest. Balassi , 1994. 135–163. p.

Ferencz Győző–Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Erdőben a vadnyom. Petri György: Sár. = Kritika, 1994. 3. sz. 36–37. p. Kötetben: V. L. M.: Kritika két hangra. Budapest. Pesti Szalon, 1996. 207–217. p.

Bán Zoltán András: Elemi. Petri György: Sár. = Beszélő, 1994. 9. sz. 34–35. p.

Bazsányi Sándor: Közvetve: igen. Kísérlet Petri György Sár című kötetének „humanisztikus értelmezésére”. = Jelenkor, 1994. 4. sz. 381–390. p. Kötetben: Uő.: A szájalás szomorúsága. Budapest. József Attila Kör–Kijárat–Argumentum, 2000. 213–225. p.

Márton László: Álalakúság, avagy a közbeszólás hatalma. Petri György: Sár. = Holmi. 1994. 6. sz. 912–918. p.

Angyalosi Gergely: Helyett. Petri György: Sár. = Kortárs. 1994. 6. sz. 117–122. p. Kötetben: Uő.: Kritikus határmezsgyén. Debrecen. Csokonai, 1999. 169–177. p.

Borbély Szilárd: Hevenyészett megjegyzések Petriről a Sár kapcsán. = Határ, 1994. 2–3. sz.

Kulcsár Szabó Zoltán: Az Én elmozdulása. (Petri György: Sár.) = Nappali Ház, 1994. 4. sz. 30–32. p. Kötetben: Uő.: Az olvasás lehetőségei. Budapest. József Attila Kör–Kijárat, 1997. 123–128. p.

Kiš, Danilo: Változatok közép-európai témákra. = Uő.: Kételyek kora. Pozsony–Újvidék. Kalligram–Forum. 1994.

Vajda Mihály: Filozófiai (láb)jegyzetek. „Csak téblábolok itten”. = Alföld, 1995. 6. sz. 84–94. p. Kötetben: Uő.: Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek. Budapest. Osiris, 1996. 409–427. p.

Várady Szabolcs: Poetry under the weather. A portrait of György Petri. = The Hungarian Quarterly. 137. sz. (1995). 30–35. p.

Bányai János: „Talán nem is lesz.” Petri György: Valami ismeretlen. = Uő.: Talán így. Újvidék. Forum, 1995.

László András: Petri György konyhája. Posztmodern szempontok egy költői pálya kapcsán. = Lyukasóra, 1996. 2. sz. 26. p.

Fodor Géza: Kívül minden köteléken. Magyar Hírlap, 1996. március 16. (Ahogy tetszik melléklet)

Lator László: Mondja, visszavonja, helyesbíti. (Petri György: Munkanapló.) = Mozgó Világ, 1996. 9. sz. 123–126. old. Kötetben: Uő.: Kakasfej vagy filozófia? Mire való a vers? Budapest. Európa, 2000. 122–129. p. és A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 203–208. p.

Menyhért Anna: Pókok és háló(i)k. (Szabó Lőrinc: Tücsökzene; Petri György: Önarckép 1990.) = Új Holnap, 8. sz. (1996). 35–43. p.

Reményi József Tamás: Van Maya. Mi is van még? = Uő. – Tarján Tamás: Magyar irodalom, 1945–1995. Műelemzések. Budapest. Corvina, 1996. 88–92. p.

Keresztury Tibor: Szerep és személyiség. Kritika és „nosztalgia” Petri versfelfogásában. = Alföld, 1997. 1. sz. 36–42. p

Tarján Tamás: A félhalottság életereje. Petri Györgyről gyűjteményes verseskötete kapcsán. = Jelenkor, 1997. 2. sz. 201–208. p. Kötetben: Uő.: Tres faciunt collegium. Budapest. Orpheusz, 1997. 178–193. p. és Uő.: Kengyelfutó. Úton kortárs költők művei között. Budapest. Pont, 2001. 38–51. p.

Páll Zita: Az újító Petri. = Helikon (Kolozsvár), 1997. 18. sz. 9–11. p.

Bán Zoltán András: Petri elindul. = Beszélő, 1998. 2. sz. 115–117. p.

Bagi Zsolt: Petri György líriko-filozófiája. = Jelenkor. 1999. 1. sz. 79–87. p.

Kálmán C. György: Petri, ’81, hétfő. Petri György: Örökhétfő. = Beszélő, 1999. 1. sz. Kötetben: Uő.: Mű- és valódi élvezetek. Pécs. Jelenkor, 2002. 57–62. p.

Mohai V. Lajos: A költő és a mesterkém. = Új Forrás, 1999. 4. sz. 85–90. p.

Horváth Kornélia: Héj és mag. (Petri György: A hagyma szól.) = Uő.: Tűhegyen. Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. Budapest. Krónika Nova, 1999. 154–187. p.

Reményi József Tamás: Téli nap. Petri György: Amíg lehet. = Népszabadság, 2000. január 8. 32. p.

Angyalosi Gergely: A kocsma, télen. Petri György: Amíg lehet. = Élet és Irodalom, 2000. 12. sz. 15. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 258–264. p. és Uő.: Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok. Budapest. Kijárat, 2004. 72–77. p.

Bányai János: „Amíg lehet”. Petri György versei. = Tiszatáj, 2000. 7. sz. 84–86. p. Kötetben: Uő.: Mit viszünk magunkkal? Tanulmányok, kritikák. Újvidék. Forum, 2000. 176–179. p.

Radnóti Sándor: Az embernél nincs félelmetesebb. (Nekrológ.) = Népszabadság, 2000. július 17. 9. p.

Szepesi Attila: Búcsú Petri Györgytől. = Magyar Nemzet, 2000. július 24. 14. p.

Tamás Gáspár Miklós: „Mi teremtettünk itt szabadságot és nyomort” (Nekrológ.) = Élet és Irodalom, 2000. 29. sz. 4. p.

Kántor Péter: Kedves Gyuri. (Nekrológ.) = Élet és Irodalom, 2000. 29. sz. 5. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 278–279. p.

Esterházy Péter: Az ember méltóságáról. (Nekrológ.) = Élet és Irodalom, 2000. 29. sz. 5. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 272–273. p.

Haraszti Miklós: A civil Petri. (Nekrológ.) = Élet és Irodalom, 2000. 29. sz. 5. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 157–159. p.

Keresztury Tibor: A megváltó sehol. Petri György halálára. = Magyar Narancs, 2000. 29. sz. 34. p. Kötetben: Uő.: Kételyek kora. Tanulmányok a kortárs magyar irodalomról. Budapest. Magvető, 2002. 302–305. p.

Réz Pál: Petri György ravatalánál. = Élet és Irodalom, 2000. 30. sz. 9. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 279–281. p.

Veres András: Petri György. (Nekrológ.) = Kritika, 2000. 8. sz. 20. p.

Bodor Béla: Petri György: Amíg lehet. = Kritika, 2000. 8. sz. 39–40. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 264–267. p.

Kis János: A Beszélő szerkesztője. Petri György (1943–2000). = Beszélő, 2000. 7–8. sz. 4–6. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 148–151. p. és A szabadság hagyománya. A magyar politikai költészet klasszikusai. Petri Györggyel beszélget Kisbali László, Mink András. Budapest. Beszélő, 2001. 175–179. p.

Tábor Ádám: El nem fordult tekintet. Privát reflexiók Petri György halálhírére. = Élet és Irodalom, 2000. 34. sz. 10. p.

Zsille Zoltán: Az én Petrim. = Élet és Irodalom, 2000. 34. sz. 10. p.

Szepes Erika: „...aki voltam, arra emlékeznetek legyen kedv és ne kötelesség dolga”. = Ezredvég, 2000. 10. sz. 35–43. p.

Nádas Péter: Bukott angyala. = Holmi, 2000. 12. sz. 1467–1468. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 274–276. p.

Fodor Géza: „megmenthetetlenül személyes ami jó volt”. = Holmi, 2000. 12. sz. 1469–1475. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 9–20. p.

Forgács Éva: Petri. Minden rendszert nélkülöző reflexiók. = Holmi, 2000. 12. sz. 1476–1477. p.

Endreffy Zoltán: Emlékfoszlányok Petriről. = Holmi, 2000. 12. sz. 1479–1482. p.

Spiró György: Kilátások. = Holmi, 2000. 12. sz. 1483–1485. p. Kötetben: A napsütötte sáv. Petri György emlékezete. Budapest. Nap, 2000. 112–116. p. és Uő.: Mit ír az ember, ha magyar? Esszék, 1994–2003. Budapest. Ab Ovo, 2003.

Dániel Ferenc: Egy lenyomat. = Holmi, 2000. 12. sz. 1486–1489. p.

Bence György: Korhangulat, némi belterj. = Holmi, 2000. 12. sz. 1489–1493. p.

Ludassy Mária: Petri Voltaire-t fordít. = Holmi, 2000. 12. sz. 1494–1495. p.

Vallai Péter: Petri-szinopszis. = Holmi, 2000. 12. sz. 1497–1498. p.

Géher István: Katonai tiszteletadás. Tanulmány egy versről. = Holmi, 2000. 12. sz. 1498–1501. p.

Réz Pál: Egy alkalmi esszé. = Holmi, 2000. 12. sz. 1521–1524. p. [A szerző 1987.novemberében írt lektori jelentése Petri válogatott verseinek kéziratáról.]

Márton László: Egy szem szőlő. Petri Györgyről, halála után. = Holmi, 2000. 12. sz. 1526–1529. p.

Ganbold, Daváhűgijn: Mit jelent(ett) számomra a költő? = Holmi, 2000. 12. sz. 1529–1530. p.

Vajda Mihály: Búcsú Petritől. Amíg lehet... = Holmi, 2000. 12. sz. 1531–1535. p.

Bodor Béla: A reményhez. [A cím áthúzva] = Holmi, 2000. 12. sz. 1536–1541. p.

Szepes Erika: Jog a rosszkedvre – avagy az aktuális Petri. (Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből.) = Tekintet, 2000. 6. sz. 38–63. p.

Gerold László: Petritől, Petriről – itt. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 7–19. p.

Tverdota György: Az út Baudelaire-től Petriig. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 20–28. p., valamint Alföld, 2001. 5. sz. 51–57. p.

Faragó Kornélia: A létvesztés és versbeszéd. (A hagyomány ellenállása) = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 29–36. p.

Pomogáts Béla: A politikai költészet rehabilitálása. Petri György szamizdat-verseiről. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 37–48. p., valamint Tiszatáj, 2001. 6. sz. 64–72. p.

Angyalosi Gergely: A testiség poétikája Petri György lírájában. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 49–55. p., valamint Alföld, 2001. 5. sz. 70–75. p. Kötetben: Uő.: Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok. Budapest. Kijárat, 2004. 78–83. p.

Kappanyos András: „Én itt egész jól”. (Én-narrációk Petri költészetében). = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 56–62. p., valamint Alföld, 2001. 5. sz. 58–63. p.

Rákai Orsolya: „Ezért éreztem kényszert arra, hogy mindent kimondjak” = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 63–70. p., valamint A kimondás kényszere. A Petri-vers értelmezéséhez címmel Alföld, 2001. 5. sz. 64–70. p.

Csányi Erzsébet: A baromlény szituációja. A groteszk pólusai Petri György költészetében. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 71–76. p.

Bence Erika: A távolodás irányai és szakaszai. Személyes és művészi kérdésfelvetések Petri György „szerelmi lírájá”-ban. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 77–82. p.

Hózsa Éva: Az elmozdítható örök Petri György versvilágában. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 83–91. p.

Keresztury Tibor: A megművelt végkifejlet. A Petri-életmű utolsó peródusa.= Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 92–99. p., valamint Alföld, 2001. 5. sz. 75–81. p. Kötetben: Uő.: Kételyek kora. Tanulmányok a kortárs magyar irodalomról. Budapest. Magvető, 2002. 275–284. p.

Utasi Csilla: A Magyarázatok… és a Körülírt zuhanás Petri György későbbi költészeténektükrében = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 100–106. p.

Utasi Csaba: Variációk a „történő semmi”-re Petri György kései költészetében = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 107–113. p.

Harkai Vass Éva: Lezárás három tételben. Petri György költészetének legutolsó szakaszáról = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 114–119. p.

Bányai János: A poétika csapdája. Petri György és a lírai modernitás vége. = Hungarológiai közlemények (Újvidék), 2000. 4. sz. 120–126. p. Kötetben: Uő.: Egyre kevesebb talán. Tanulmányok, kritikák. Újvidék. Forum, 2003. 98–104. p.

Horváth Kornélia: Vers, levél, küldemény. (Petri György: Egy versküldemény mellé.) = Levél, író, irodalom. Szerk Kiczenko Judit, Thimár Attila. Piliscsaba. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2000. 309–324. p.

Keresztesi József: Hibát hibára. Petri György kései költészete és a hiba poétikája. = Jelenkor, 2001. 1. sz. 74–81. p.

Szigeti Csaba: A metafora és a mellébeszélés stilisztikája Petri Györgynél. = Jelenkor, 2001. 7–8. sz. 814–819. p.

Margócsy István: A verselemző költő. A szabadság hagyományai. A magyar politikai költészetklasszikusai. Petri Györggyel beszélget Kisbali László és Mink András. = Élet és Irodalom, 2001. 31. sz. 22. p. Kötetben: Uő.: Hajóvonták találkozása. Tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról. Budapest. Palatinus, 2003. 423–427. p.

Forgách András: Csak egy percig égjen. = Beszélő, 2001. 9. sz. 116–118. p.

Margócsy István: Petri és az irónia. = Holmi, 2001. 12. sz. 1662–1672. p. Kötetben: Uő.: Hajóvonták találkozása. Tanulmányok, kritikák a mai magyar irodalomról. Budapest. Palatinus, 2003. 107–126. p. és Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Budapest. Krónika Nova, 2004. 55–72. p.

Tarján Tamás: Untig elegendő. Az öreg Petri. = Uő.: Kengyelfutó. Úton kortárs költők művei között. Budapest. Pont, 2001. 52–59. p.

Bodor Béla: A lírai ellenbeszéd alakzatai. Különös tekintettel Eörsi, Balaskó és Petriköltészetére. = Kalligram, 2002. 3. sz. 35–59. p. Petri György költészetére vonatkozó rész, jelentősen átdolgozott szöveggel kötetben: Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Budapest. Krónika Nova, 2004. 109–126. p.

Bodor Béla: Az olvasatban megőrzött titok, mint az esztétikum eleme. Weöres, Tandori ésPetri költészetében. = Parnasszus, 2002. ősz. 52–64. p.

Fenyő D. György: Petri György napja. Korszerűtlen Petri-elemzések. = Beszélő, 2002. 12. sz. 86–96. p. Kötetben: Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Budapest. Krónika Nova, 2004.

Szentesi Zsolt: Trivialitás és megtisztulásvágy, avagy „a »pusztulás« mint végső megalkotódás”. (Petri György: Hogy elérjek a napsütötte sávig.) = Irodalomtörténet, 2002. 4. sz. 599–616. p.

Schein Gábor: A radikális modernség konzervatív változata. Megjegyzések Petri Györgyköltészetéről. = Irodalomtörténet, 2003. 3. sz. 420–443. p.

Fenyő D. György: A kegyetlen irodalomtanításról. Egy Petri-verset szemlélve. [Petri György: Sári, ne vigyorogj rajtam] = Iskolakultúra, 2003. 11. sz. 3–12. p. Kötetben: Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Szerk. Fenyő D. György. Budapest. Krónika Nova, 2004. 228–244. p.

Stribik Ferenc: Catullusi. = Iskolakultúra, 2003. 11. sz. 13–26. p. Kötetben: Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Szerk. Fenyő D. György. Budapest. Krónika Nova, 2004. 202–227. p.

Radnóti Sándor: Alkat és alkalom. Petri György munkái. I. Összegyűjtött versek. = Élet és Irodalom, 2003. 50. sz. 25. p. Kötetben: Uő.: Műhelymunka. Debrecen. Csokonai, 2004. 105–110. p. és Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Budapest. Krónika Nova, 2004. 127–134. p.

Bán Zoltán András: Önmaga szabad művésze. Petri György munkái. I. Összegyűjtött versek. = Magyar Narancs, 2003. 51–52. sz. 62–64. p.

Várady Szabolcs: Zene és zenétlenség Petri György költészetében. = Uő.: A rejtett kijárat. Versek, fordítások, próza, egyebek. Budapest. Európa, 2003. 325–336. p. és Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Tanulmányok Petri György költészetéről. Budapest. Krónika Nova, 2004. 8–18. p.

Keresztesi József: Színöröm. Petri György: Mosoly. = Vigília, 2004. 2. sz. 119–123. p.

Vári György: Orfeusz visszanéz. (Petri György munkái. I. Összegyűjtött versek.) = Beszélő, 2004. 4. sz. 112–118. p. Kötetben: Az örökhétfőtől a napsütötte sávig. Budapest. Krónika Nova, 2004. 90–108. p.

Papp Ágnes Klára: „Mikor nem írok verset: nem vagyok”. Petri György munkái. I.Összegyűjtött versek. = Kortárs, 2004. 5. sz. 108–111. p.

Arató László: Petri György egy barátságverséről. („V. Sz.-hoz”) = Holmi, 2004. 7. sz. 775–784. p.

Kőszeg Ferenc: Az implózió költője. Petri György munkái. I. Összegyűjtött versek. = Holmi, 2004. 7. sz. 857–877. p.

Sütő Csaba András: Bohóctréfáról – komolyan. Petri György: Amíg lehet című köteténekrecepciója. = Új Forrás, 2004. 8. sz. (október) 34–39. p.

Gyuris Gergely: A metasztázis szerepe Petri slágeres(ebb) költészetében. Petri György:Amíg lehet. = Új Forrás, 2004. 8. sz. (október) 40–53. p.

Bányai János: Danilo Kiš Petrit fordít, és verset ír. = Híd, 2004. 10. sz. 1376–1381. p.

Tarján Tamás: A folytatódás kezdete. Petri György munkái. I. Összegyűjtött versek. = Jelenkor, 2004. 11. sz. 1145–1152. p.

Gömöri György: Petri György fogadtatása Angliában és Amerikában. = Jelenkor, 2004. 11. sz. 1153–1158. p.

Kovács Béla Lóránt: Költészet és figura. Petri György munkái. I. Összegyűjtött versek. = Alföld, 2005. 4. sz. 96–100. p.

Čudić, Marko: Danilo Kiš műfordítói kalandjainak egyik utolsó stációja. Találkozás Petri György költészetével. = Híd, 2005. 9. sz. 83–91.p.

Solymos T. Géza: Derrida és Petri, a pharmakon és a műfordítói dilemma. = A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról. Szerk. Józan Ildikó, Szegedy-Maszák Mihály. Budapest. Gondolat, 2005. 350–365. p.

Mézes Gergely: Petri György a mikrofonnál. Petri György munkái. III. Összegyűjtött interjúk. = Magyar Hírlap, 2006. január 24. 19. p.

Jeles András: Füzetek. („Főúr, füzetek!”) = Élet és Irodalom, 2006. 6. sz. 20–22. p. [Petri Györgyről: 21. p.]

Perecz László: Válaszol, kérdez. Petri György munkái. III. Összegyűjtött interjúk. = Népszabadság, 2006. február 11. (Hétvége melléklet)

Pór Péter: Petri lírai szólásának természetéről. = Jelenkor, 2006. 3. sz. 297–302. p.

Horváth Kornélia: Erotika a (vers)nyelvben. Hangzás és irónia. (Petri György: Erotikus) = Alföld, 2006. 9. sz. 58–73. p.

Forgách András: 1111 szó = Beszélő, 2007. 5. sz. 92–96. p.

Ferenczi Attila: „Tudod, hogy iszom”. Petri György Horatiusi című verséről. Ókor, 2019/4. 53-58 p.

 

A szakirodalmat összeállította Lakatos András.