Petri György: Bibliográfia

Önálló verskötetek

Magyarázatok M. számára. Bp. 1971. Szépirodalmi, 132 p.

Körülírt zuhanás. Bp. 1974. Szépirodalmi, 71 p.

Örökhétfő. Bp. 1981. AB Független, 78 p.

Hólabda a kézben. Versek 1982–1984. New York. 1984. Hungarian Human Rights Foundation–Committee for Human Rights in Rumania, 26 p.

Azt hiszik. Bp. 1985. AB Független, 66 p.

Valahol megvan. Válogatott és új versek. Bp. 1989. Szépirodalmi, 270 p.

Ami kimaradt. Bp. 1989. Aura, 128 p.

Valami ismeretlen. Pécs. 1990. Jelenkor, 50 p.

Petri György versei. Bp. 1991. Szépirodalmi, 332 p.

Sár. Pécs. 1993. Jelenkor, 70 p. (Élő irodalom.)

Versek 19711995. Pécs. 1996. Jelenkor, 522 p.

Amíg lehet. Bp. 1999. Magvető, 99 [3] p.

P. Gy. válogatott versei. (Válogatta és az utószót írta: Balassa Péter.) Bp. 2000. Unikornis, 181 p. (A magyar költészet kincsestára.)

Petri György munkái I. Összegyűjtött versek. (Szerk. Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs.) Bp. 2003. Magvető, 642 p.

Petri György munkái II. Összegyűjtött műfordítások. (Szerk. Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs.) Bp. 2004. Magvető, 652 p.

Petri György munkái III. Összegyűjtött interjúk. (Szerk. Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs.) Bp. 2005. Magvető, 660 p.

Petri György munkái IV. Próza, dráma, vers, naplók és egyebek. (Szerk. Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs.) Bp. 2007. Magvető, 862 p.

Összegyűjtött versek. (A versek szövegét gondozta és az utószót írta: Várady Szabolcs.) Bp. 2018. Magvető, 781 p.

Idegen nyelvű önálló verskötetek

Schöner und unerbittlicher Mummenschanz. Ungarisch–Deutsch. Hrsg. und nachgedichtet von Hans-Henning Paetzke. Frankfurt a. M. 1989. Suhrkamp, 143 p. (Edition Suhrkamp; 1528., Neue Folge; 528.)

Night Song of the Personal Shadow. Selected poems. Transl. by Clive Wilmer and George Gömöri. Newcastle-upon-Tyne–Budapest. 1991. Bloodaxe–Corvina, 76 p.

Vorbei das Abwägen, vorbei die Abstufungen. Gedichte ungarisch und deutsch. Hrsg. und nachgedichtet von Hans-Henning Paetzke. Zürich. 1995. Ammann, 224 p.

Biće zime – izabrane pesme. Vál. és ford.: Vicko Árpád. Utószó: Várady Szabolcs. Újvidék. 2024. Akademska knjiga, 186 p.

Önálló műfordításkötetei

Volker Braun versei. Válogatta és fordította P. Gy. Bp. 1986. Európa, 74 p. (Új Pegazus.)

Molière: Tartuffe, Don Juan, A mizantróp. Pécs. 1995. Jelenkor, 203 p.

Molière: Drámák. P. Gy. fordításában. (Tartuffe, Don Juan, A mizantróp, Amphitryon.) Pécs. 1999. Jelenkor, 261 [3] p.

P. Gy. munkái II. Összegyűjtött műfordítások. (Szerk. Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs.) Bp. 2004. Magvető, 651 p.

Vegyes tartalmú kötet

P. Gy. munkái IV. Próza, dráma, vers, naplók és egyebek. (Szerk. Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs.) Bp. 2007. Magvető, 861 p.

Önálló hangzódokumentum

P. Gy. versei a szerző előadásában. Lemez és kazetta. Felvételvezető: Wilheim András. QINT, 1991. (QUI 103 044 és QUI 403 044.)

Interjúkötetek

Beszélgetések Petri Györggyel. Bp. 1994. Pesti Szalon, 169 p.

A szabadság hagyománya. A magyar politikai költészet klasszikusai. P. Gy-gyel beszélget Kisbali László, Mink András. Bp. 2001. Beszélő, 179 p.

P. Gy. munkái III. Összegyűjtött interjúk. (Szerk. Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs.) Bp. 2005. Magvető, 661 [7] p.

Önálló kötet előtti antológiabeli szereplés

Költők egymás közt. Tizenöt költő: Apáti Miklós, Beney Zsuzsa, Bisztray Ádám, Iszlai Zoltán, Kertész Péter, Kiss Anna, Kiss Benedek, Oravecz Imre, Pardi Anna, Petri György, Rózsa András, Szentmihályi Szabó Péter, Szepesi Attila, Takács Zsuzsa, Tölgyessy Miklós bemutatkozik Benjámin László, Fodor András, Fodor József, Garai Gábor, Juhász Ferenc, Kormos István, Mezei András, Nagy László, Pilinszky János, Simon István, Somlyó György, Vas István, Weöres Sándor, Zelk Zoltán bevezetőivel. Bp. 1969. Szépirodalmi, 440 p. (P. Gy. versei: 271–287. p.)

 

A bibliográfiát összeállította Lakatos András.