Nagy László: Szakirodalom

Önálló kötetek

Bori Imre: Két költő. Juhász Ferenc, Nagy László. Újvidék. 1967. Forum, 286 p.

Tüskés Tibor: Nagy László. Bp. 1983. Szépirodalmi, 205 p.

Égi s földi virágzás tükre. Kortársak Nagy Lászlóról. Vál., szerk.: Balogh Ferencné. Veszprém. 1984. Veszprém Megyei Tanács–Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 183 p.

Dobóné Berencsi Margit: Nagy László tizenkét versének elemzése. Bp. 1989. Tankönyvkiadó, 228 p.

Görömbei András: Nagy László költészete. Bp. 1992. Magvető, 439 p.

Kiss Ferenc: Írások Nagy Lászlóról. Bp. 1993. Püski, 144 p.

Vasy Géza: Nagy László tanulmányok. Veszprém. 1993. Mikszáth, 117 p. (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára 9.)

Vasy Géza: Nagy László. Bp. 1995. Balassi, 251 p. = Bp. 2015. Nap Kiadó, 278 p.

Nagy László Bibliográfia. Bp. 1995. Petőfi Irodalmi Múzeum, 114 p.

„Inkarnáció ezüstben”. Tanulmányok Nagy Lászlóról. Bp. 1996. Petőfi Irodalmi Múzeum, 341 p.

Jánosi Zoltán: Nagy László mitologikus költői világa. Az egyetemes és a magyar irodalomtörténet koordinátáiban. Miskolc. 1996. Felsőmagyarország, 495 p.

Tolcsvai Nagy Gábor: Nagy László. Pozsony. 1998. Kalligram, 210 p. (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók.)

Vasy Géza: Nagy László. Életrajz. Bp. 1999. Elektra, 117 p. (Élet-kép.)

Havon delelő szivárvány. In memoriam Nagy László. Vál., szerk.: Görömbei András. Bp. 2000. Nap, 395 p. (In Memoriam.)

Jánosi Zoltán: A csodafiú-szarvas. Poézis, ember és univerzum Nagy László költeményében. Iszkáz. 2003. Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány, 125 p.

Vállamon bárányos éggel. Írások Nagy Lászlóról. Budapest. 2015. Nap Kiadó Kft., 328 p. (Szerk.: Jánosi Zoltán.) (Magyar esszék.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Illés Lajos: Nagy László. = I. L.: Tizenkét portré. Bp. 1966. Magvető, 9–26. p.

Diószegi András: Nagy László mitológiája. = D. A.: Megmozdult világban. Bp. 1967. Szépirodalmi, 573–585. p.

Bertha Bulcsu: Interjú Nagy Lászlóval. = B. B.: Írók műhelyében. Bp. 1973. Szépirodalmi, 326–357. p. = B. B.: Bertha Bulcsu beszélgetései. Bp. 1999. Magánkiadás, 257–286. p.

Tamás Attila: Nagy László: Arccal a tengernek. = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp. 1973. Szépirodalmi, 35–42. p.

Tiszatáj, 1975/7.

Tandori Dezső: „Tisztának a tisztát őrizzük meg, oltalmazzuk az időben, ámen.” Nagy László verseiről és versfordításairól. Új Írás, 1975/8. 93–102. p.

Fülöp László: Nagy László pályaképéhez. = F. L.: Élő költészet. Bp. 1976. Magvető, 377–418. p.

Almási Miklós: A versmítosz: Nagy László. = A. M.: Kényszerpályán. Bp. 1977. Magvető, 396–405. p.

Domokos Mátyás: Versben bujdosó kimondhatatlan. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp. 1977. Szépirodalmi, 246–267. p.

Déry Tibor: Egy fiatal költő. = D. T.: Botladozás. Bp. 1978. Szépirodalmi, I. 601–605. p.

Kovács Sándor Iván: Nagy László Janus Pannonius-fordítása. Kortárs, 1978/4. 586–591. p.

Kis Pintér Imre: Nagy László indulása. Jegyzetek költészete logikájáról. = K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirodalmi, 200–216. p.

Pomogáts Béla: Nagy László lovai. Egy motívum költészetében. = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető, 511–524. p.

Fodor András: Nagy Lászlóról egy vers ürügyén. (Az Országház kapujában 1946.) = F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirodalmi, 160–165. p. = F. A.: Szó, zene, kép. Bp. 1983. Magvető, 196–200. p.

Kabdebó Lóránt: Életünk – Nagy László képeiben. = K. L.: Versek között. Bp. 1980. Magvető, 307–320. p.

Orbán Ottó: Nagy László. Megemlékezés angol nyelvű olvasóknak. = O. O.: Honnan jön a költő? Bp. 1980. Magvető, 198–210. p.

Czine Mihály: Három költő útja. Himnusz minden időben. – „Versben bujdosó”. – Jönnek a harangok értem. – „Pirosa áttör időn és ködön”. – Búcsú Nagy Lászlótól. – „Égi s földi virágzás tükre”… – Emlékek Nagy Lászlóról. = Cz. M.: Nép és irodalom. Bp. 1981. Szépirodalmi, I. 430–470. p., 478–512. p.

Tandori Dezső: Egy-egy vers „ma”. Nagy László: Álmaim, verő-erekkel. = T. D.: Az erősebb lét közelében. Bp. 1981. Gondolat, 372–378. p.

Domokos Mátyás: Nagy László: Vértanú arabs kanca. A versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás beszélget. = Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Bp. 1982. Szépirodalmi, 349–361 p.

Alföldy Jenő: Zöld szárnyak suhogása. Jegyzet Nagy Lászlóról. = A. J.: Élménybeszámoló. Bp. 1983. Szépirodalmi, 11–21. p.

Tiszatáj, 1985/9.

Kortárs, 1985/12.

Kiss Ferenc: Nagy László. (Bibliográfia 1980-ig.) = A magyar irodalom története 1945–1975. A költészet II/2. Bp. 1986. Akadémiai, 749–781. p.

Alföld, 1986/2.

Koczkás Sándor: „A világ kirakatában”. Nagy László élő öröksége. Alföld, 1986/2. 67–75. p.

Hekerle László: „Ördög már veletek”. Kísérlet Nagy László kései költészetéről. = H. L.: A nincstelenség előtt. Bp. 1988. Magvető, 83–92. p.

Alföldy Jenő: A megmenekült mosoly. Humor és humanitás Nagy László költészetében. = A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989. Magvető, 140–144. p.

Görömbei András: Fényes szellők szárnyán. Nagy László NÉKOSZ-élménye. = Válasz Évkönyv. Bp. 1989. Veres Péter Társaság–Püski, I. 148–159. p.

Kálmán C. György: Mi a bajom Nagy Lászlóval? 2000, 1989. szept., 48–52 p.

Domokos Mátyás: Nagy László – 2000-ben. Domokos Mátyás és Orbán Ottó beszélgetése. Magyar Napló, 1989/4. (nov. 3.) 5. p.

Görömbei András: Megjegyzések egy pamflethez. Tiszatáj, 1989/12. 93–101. p.

Ágh István: Kidöntött fáink suttogása. (Iszkáz és a család története, emlékek.) Bp. 1990. Magvető, 254 p.

Botka Ferenc (szerk.): A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1945–1970. Személyi rész. Bp. 1991. Akadémiai, 276–278. p.

Domokos Mátyás: Táltos Babilonban avagy: szépségmaximummal a bánat ellen – a líra elsivatagosodása korában. Kísérlet Nagy Lászlóról. = D. M.: Varázstükrök között. Bp. 1991. Szépirodalmi, 101–150. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Nagy László. = K. Sz. E.: A magyar irodalom története 1945–1991. Bp. 1993. Argumentum, 52–54. p.

Molnár Edit: Nagy László. = M. E.: Előhívások. Bp. 1993. Kráter Műhely Egyesület, 60–81. p. (8 fotóval.)

Csoóri Sándor: A Zöld Angyal. – Darázskirály. – „Elérte a láng a képzeletet”. – Nagy László földi vonulása. – Siratóének. – Halottja tűznek, jácintnak. – Nagy László képes krónikája. – Egy másik életmű töredéke. – Nagy László fordításai a rádióban. – A világ közepén álltunk. – Nagy László háza. – Nagy László újra Debrecenben. – Vodka és koszorú. = Cs. S.: Tenger és diólevél. Bp. 1994. Püski, I. 427–463. p.

Szántó Piroska: Adósság. Nagy Lászlóról. = Sz. P.: Akt. Bp. 1994. Európa, 236–241. p.

Tarján Tamás: A természet mint líraszervező elem Nagy László költészetében. – Nagy László Bartókja. – Nagy László: Balassi Bálint lázbeszéde. – Adok nektek aranyvesszőt. – A ráébredés-motívum Nagy László lírájában. = T. T.: Nagy László tekintete. Bp. 1994. General Press, 131–170. p.

Széles Klára: A „hóharmat” költője. (Nagy László 1959-ben). Nagy László himnusza. – Nagy László és Kondor Béla. = Sz. K.: A létté vált hiány. Miskolc. 1995. Felsőmagyarország, 9–35. p.

Hitel, 1995/7.

Ágh István: Utak bátyámhoz. = Á. I.: Virágárok. Bp. 1996. Kortárs, 7–23. p.

Nyilasy Balázs: Esztétikai problémakörök a Nagy László-i költészetben. = Ny. B.: „A szó társadalmi lelke”. Bp. 1996. Cserépfalvi, 135–142. p.

Tarján Tamás: A kisded-motívum Nagy László lírájában. – A szesz-motívum Nagy László lírájában. – A ráébredés-motívum Nagy László lírájában. = T. T.: Tres faciunt collegium. Bp. 1997. Orpheusz Könyvek, 7–42. p.

Albert Zsuzsa: Nagy László. = A. Zs.: Irodalmi legendák, legendás irodalom. Pécs. 1999. Pannónia Könyvek, 182–204. p.

Vasy Géza: Az ünnep motívuma. Nagy László: A vasárnap gyönyöre. = V. G.: Tárgyiasság és látomás. Bp. 2000. Krónika Nova, 34–41. p.

Illés Lajos: Ének – zene – vers. Nagy László első műfordításai. Új Horizont, 2000/1. (jan.–febr.–márc.), 80–86. p.

Fodor Miklós: A szentté szenvedett élmény. Filozófiai esszé Nagy László Anyakép című verséről. Hitel, 2003/2. 107–114. p.

Fodor Miklós: A zablátlan idő előérzete. Nagy László költői valóságérzékelésének egy lényegi vonásáról. Magyar Napló, 2003/9. 39–42. p.

Alföldy Jenő: Nagy László: A vak remény. Madárijesztő. Hegyibeszéd. = A. J.: „Egy szenvedély margójára”. Bp. 2005. 207–288. p.

Napút, 2005/5.

Jánosi Zoltán: Nagy László erdélyi útjai. Hitel, 2005/7. 3–17. p.

Görömbei András: Nagy László vonzáskörében. Jánosi Zoltán könyveiről. Hitel, 2005/7. 18–24. p.

Jánosi Zoltán: Nagy László és az erdélyi irodalom. Magyar Napló, 2005/7. 9–19. p.

Nagy László.  (Összeállítás Nagy László születésének 90. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2015/2. 112 p.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.