Nagy László: Bibliográfia

Önálló kötetek

[F. Nagy László:] Tűnj el fájás. Versek. Bp. 1949. Hungária, 46 p.

A tüzér és a rozs. Versek. Bp. 1951. Szépirodalmi, 59 p.

A nap jegyese. Versek. Bp. 1954. Szépirodalmi, 75 p.

A vasárnap gyönyöre. Versek. Ill.: Ferenczy Béni. Bp. 1956. Magvető, 107 p.

Deres majális. Versek 1944–1956. Fotók: Gink Károly. Bp. 1957. Magvető, 367 p.

Himnusz minden időben. Versek. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Burkoló: Kondor Béla. Bp. 1965. Szépirodalmi, 121 p.

Arccal a tengernek. Versek 1944–1965. Felelős szerk.: Juhász Ferenc. Borító-, kötésterv, ill.: Kondor Béla. Bp. 1966. Szépirodalmi, 369 p.

Ég és föld. Oratórium. Kondor Béla rézkarcával. Bp. 1971. Szépirodalmi, 29 p. (Mikrokozmosz Füzetek.)

Versben bujdosó. Versek. Felelős szerk.: Réz Pál. Borító- és kötésterv: Nagy András. Bp. 1973. Szépirodalmi, 142 p.

Versek és versfordítások. I–IV. [I.: Versek 1944–1973. II.: Versfordítások 1957–1973. III.: Bolgár népköltészet. IV.: Délszláv, albán, magyarországi cigány, keleti finnugor népköltészet.] Borító- és kötésterv: Nagy András. A könyvtok rajzai a szerző irkáiból valók. Bp. 1975. Magvető, 585 + 622 + 407 + 398 p.

Válogatott versek. Bp. 1976. Magvető–Szépirodalmi, 376 p.

Csodafiú-szarvas. Versek. Rajzok: Kass János. Utószó: Pomogáts Béla. Bp. 1977. Móra, 123 p.

Jönnek a harangok értem. Versek és vallomás. Kondor Béla kéztanulmányait Nagy András fotózta egybe. Borító- és kötésterv: Nagy András. Bp. 1978. Magvető, 201 p.

Nagy László legszebb versei. Bukarest. 1978. Albatrosz, 138 p.

Kísérlet a bánat ellen. Válogatott versek. Békéscsaba. 1978. Békéscsabai Megyei Könyvtár. (Poesis Hungarica.)

Versek és versfordítások. I–III. [I.: Versek 1944–1977. II.: Versfordítások 1957–1977. III.: Bolgár, délszláv, albán, magyarországi cigány, udmurt, nyenyec, vogul, csuvas népköltészet.] Fotók: Gink Károly, ifj. Vattay Elemér, Balla Demeter. Borító- és kötésterv: Nagy András. Bp. 1978. Magvető, 757 + 745 + 796 p.

Adok nektek aranyvesszőt. Összegyűjtött prózai írások. Vál. és szerk.: Kiss Ferenc. Kötetterv: Nagy András. Bp. 1979. Magvető, 199 p. = Budapest. 2011. Holnap Kiadó, 230 p.

Kísérlet a bánat ellen. Vers-kéziratok, jegyzetek, rajzok. Összeállította: Szécsi Margit. Reprodukciók: Gyarmathy László. Bp. 1980. Magvető, 215 p.

Szárny és piramis. Képzőművészeti alkotások, versek. Vál. és a bevezetőt írta: Csoóri Sándor. Tervezte: Nagy András. Bp. 1980. Magyar Helikon–Európa, 117 p.

Nagy László legszebb versei. Bukarest. 1982. Albatrosz, 138 p.

Himnusz minden időben. Versek. Vál. és bev.: Farkas Árpád. Bukarest. 1985. Kriterion, 258 p. (Magyar Klasszikusok.)

Nagy László összegyűjtött versei. A védőborítót Nagy László rajzainak felhasználásával Nagy András készítette. Bp. 1988. Magvető, 763 p.

Inkarnáció ezüstben. Válogatott versek. Vál.: Görömbei András. Borító és kötés: Nagy András. Nagy László tusrajzával. [Bp.] é.n. Kortárs, 231 p.

Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig. Nagy László kéziratos naplóinak szöveghű kiadása. Nagy László rajzaival. Sajtó alá rend.: Görömbei András. Kötetterv: Nagy András. Bp. 1994. Helikon, 539 p.

Adjon az Isten. Nagy László verseinek és képzőművészeti hagyatékának felhasználásával összeállította, tervezte és a kalligráfiát készítette: Nagy András. Bp. 1995. Jövendő, 32 p.

Seb a cédruson. Összegyűjtött versek. Borító: Nagy András. Bp. 1995. Magvető, 763 p.

Nagy László legszebb versei. Utószó: Domokos Mátyás. Felelős szerk.: Tótfalusi István. Bp. 1995. Móra. (A magyar irodalom gyöngyszemei.)

Válogatott versek. Vál.: Kaiser László és Nagy András. Szerk. és előszó: Kaiser László. Bp. 1995. Akkord, 168 p. (Talentum Diákkönyvtár.)

Válogatott versek. Vál.: Nagy András. Utószó: Jánosi Zoltán. Sorozatszerk.: Lator László. Bp. 1997. Unikornis, 254 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 51.)

Nagy László versei. (Vál. és szerk.: Nagy András; utószó: Jánosi Zoltán.) Budapest. 2001. Sziget Könyvkiadó, 226 p. (Sziget verseskönyvek.)

Versek és versfordítások. I–III. Szerk.: Jánosi Zoltán. Bp. 2004. Holnap, 599 + 618 + 626 p.

Szécsi Margit: Eszem a gesztenyét – Nagy László: Csodamalac. (Ill. Nagy András, szerk. Nagy Borbála Réka.) Budapest. 2009. Holnap, 60 p.

 

Önálló műfordítás-kötetek

Aliger, [Margarita Joszifovna]: Zója. Ford.: F. Nagy László. Bp. 1950. Atheneum, 62 p.

Szablyák és citerák. Bolgár népdalok és népballadák. Jegyzetek: Bödey József. Bp. 1953. Szépirodalmi, 199 p.

Csü Jüan: Száműzetés. [Li szao.] Prózaford., utószó, jegyzetek: Tőkei Ferenc. Bp. 1959. Európa, 62 p. = 2. kiad: Két nyelven. 1994.

Milev, Geo: Szeptember. Költemény. Ill.: Renato Guttuso. A fordítást az eredetivel egybevetette: Karig Sára. Bp. 1959. Európa, 30 p.

Lamar: A hős fia. [Goran Gorinov.] Verses elbeszélés. Utószó: Juhász Péter. Bp. 1960. Európa, 37 p.

Sólymok vére. A bolgár népköltés antológiája. Tanulmány és jegyzetek: Bödey József. Díszítő rajzok, védőborító és kötés: Csillag Vera. Bp. 1960. Magvető, 442 p.

Darázskirály. Válogatott műfordítások 1958–1968. A védőborítón Kondor Béla festménye. Bp. 1968. Magvető, 510 p.

Babérfák. Délszláv népköltészet. Vál., a képanyagot összeállította, a fordításokat az eredetivel egybevetette, a jegyzeteket írta: Vujicsics D. Sztoján. Tipográfia és kötésterv: Szántó Tibor. Bp. 1969. Magyar Helikon–Európa, 437 p.

Botev, Hriszto: Kenyér vagy golyó. Összes versei. Fordította Képes Géza és Nagy László (mindegyik verset mindegyikük). Utószó: Juhász Péter. Bp. 1970. Európa, 108 p.

Erdőn, mezőn gyertya. A bolgár népköltés antológiája. Szómagyarázatok: Bödey József. Bp. 1975. Magyar Helikon–Európa, 452 p.

García Lorca, Federico: Cigányrománcok. Ill.: Picasso, Pablo. Borító: Szántó Tibor. Bp. 1976. Magyar Helikon–Európa, 62 p.

Nagy László: Versek és versfordítások. 1–3. 2., bőv. kiad. Bp. 1978. Magvető. = 3. kiad. 1981. = 4. kiad. 1987.

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza.