Mózes Attila: Bibliográfia

 

Önálló kötetek

Átmenetek. Szövegek különböző hangulatokra. Novellák. Bukarest. 1978. Kriterion, 155 p.

Egyidejűségek. Rendhagyó falumonográfia évszakokban. Regény. Bukarest. 1980. Kriterion, 166 p.

Fény, árnyék átdereng. Karcolatok, novellák, elbeszélések. Kolozsvár. 1980. Dacia, 236 p.

Üvegcsendélet. Elbeszélések. Bukarest. 1982. Kriterion, 210 p.

Füstkorom. Történetek ellenfényben. Novellák. Bukarest–Budapest. 1984. Kriterion–Szépirodalmi, 237 p.

A Gonosz színeváltozásai. Három kamaratörténet. Bukarest. 1985. Kriterion, 367 p.

Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket. Beszély. Panek Zoltán címötletére szerzette Mózes Attila. Regény. Bukarest–Budapest. 1990. Kriterion–Szépirodalmi, 236 p. = Kolozsvár. 2002. Erdélyi Híradó, 187 p.

Yesterday, Az Oroszlán Hava és egyéb történetek. Novellák. Bukarest–Budapest. 1990. Kriterion–Szépirodalmi, 141 p.

A vénasszonyok nyara. Kisregény. Kolozsvár. 1991. Dacia, 168 p.

Egy pohár vigyor. Elbeszélések. Miskolc. 1996. Felsőmagyarország, 154 p.

Napnyugati vándorlás. Válogatott elbeszélések és novellák. Marosvásárhely. 2000. Mentor, 303 p.

Céda korok történelme. Kritikák, esszék, tanulmányok. (Vál. Markó Enikő.) Marosvásárhely. 2004. Mentor, 400 p.

Zsibvásár. Szövegek egyetlen hangulatra. Kolozsvár–Budapest. 2010. Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy–Erdélyi Híradó–Ráció, 106 p.

Foglaló. 13+1 érzelmes beszély. Kolozsvár. 2011. Erdélyi Híradó–Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, 200 p.

Válogatott novellák. (Vál.: György Attila.)  Csíkszereda. 2018. Székelyföld Alapítvány, 300 p.  (Székely könyvtár)

Nem önálló kötetben megjelent mű

A vénasszonyok nyara. Kisregény. Látó, 1990/1–3.