Moldova György: Szakirodalom

Fenyő István: Fiatal novellisták. = F. I.: Új arcok – új utak. Bp. 1961. Szépirodalmi. 156–170.

Almási Miklós: Mozaikok. = Kortárs 1962. 1. sz. 105–110.

Gáll István: Moldova György. = Kortárs 1964. 1832–1835.

Mihályi Gábor: Szocialista új hullám a mai magyar prózában. Fiatal írók olvasása közben. = Kortárs 1964. 1105–1112.

Pomogáts Béla: Egy év a fiatal prózaírók műhelyében. = Magyar Ifjúság 1964. dec. 19.

Lengyel József: Moldova mesterhármasa. = Új Írás 1965. 4. sz.

Farkas László: Moldova György. = Kritika 1966. 5. sz. 38–44.

Illés Lajos: Moldova György. = Új Írás 1966. 2. sz. 79–83.

Pomogáts Béla: Moldova György. = Jelenkor 1966. 132–136.

Kántor Lajos: A mese vonzása? = Igaz Szó 1967. 2. sz. 926–927.

Rajk András: SZOT-díj. = Élet és Irodalom 1967. 18. sz. 2.

Valis Magda: Egy riport margójára. = Kortárs 1967. 1510–1512. (Moldova György: A tetovált kereszt című írásáról.)

Eörsi István: A szatíra komolyságáért. = Kritika 1968. 3. sz. 50–51. (Moldova György: Kettősverseny hegedűre és zongorára című szatírájának írói módszeréről.)

Földes Anna: A másik Moldova. = Kortárs 1968. 642–649.

Kun András: Vázlat Moldova Györgyről. = Alföld 1968. 11. sz. 55–62.

Almási Miklós: Mai fiatal novellisták. = Élő Irodalom. (Szerk.: Tóth Dezső.) Bp. 1969. Akadémiai. 355–380.

Kiss Aurél: Moldova Györgyről. = Palócföld 1969. 4. sz. 44–50.

Nácsa Klára: Moldova Györgyről. = Kritika 1969. 4. sz. 44–50.

Alexa Károly: Negyven prédikátor viharban. = Kortárs 1973. 3. sz. 527–528.; 5. sz. 863–864.

Illés Lajos: Moldova György. = I. L.: Kezdet és kibontakozás. Tanulmányok. Bp. 1974. Szépirodalmi. 324–338.

Tarján Tamás: Moldova György. = Irodalomtörténet 1975. 2. sz. 311–337.

Bodnár György: A külváros szépsége. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp. 1976. Szépirodalmi. 417–421.

Kardos András: Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott. = Jelenkor 1978. 3. sz. 284–285. (Ismertetés.)

Monostori Imre: Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott. = Irodalmi Szemle 1978. 3. sz. 274–275. (Ismertetés.)

Angelini, Maria Teresa: La satira di Moldova György. = Ungheria Oggi 1978. 10–11. sz. 44–45.

Császár István: Moldova György: Magányos pavilon. = Új Tükör 1979. 24. sz. 2. (Ismertetés.)

Ferdinándy György: Moldova György: Ellenszél. = Új Látóhatár 1979. 3–4. sz. 306–310. (Ismertetés.)

Kőháti Zsolt: Moldova György: Magyar atom. = Kortárs 1979. 5. sz. 793–796. (Ismertetés.)

T. Á. (Tóbiás Áron): Moldova György Gumikutyája – Párizsban. = Új Tükör 1979. 18. sz. 26.

Veszprémi Miklós: Milyen ember Moldova? = Új Tükör 1979. 16. sz. 27.

Balogh Ernő: Moldova György: Magyar atom. = Tiszatáj 1980. 10. sz. 106–107. (Ismertetés.)

Gáll István: Moldova György: A szent tehén. = Új Idők 1980. 10. sz. 106–107. (Ismertetés.)

Kőháti Zsolt: Moldova György: A szent tehén. = Kortárs 1980. 10. sz. 1667–1668. (Ismertetés.)

Lázár István: Moldova György: A szent tehén. = Élet és Irodalom 1980. 23. sz. 10–11. (Ismertetés.)

Szalay Károly: Moldova György szatírái. = Jelenkor 1980. 5. sz. 451–459.

Tóbiás Áron: Moldova György. = Hét 1980. 30. sz. 10.

Olszanski, Tadeusz: György Moldova = Odra 1980. 71–72 p. Wroclaw, 1980.

Lőcsei Gabriella: Moldova György: Parlament gebinbe. = Magyar Nemzet 1981. febr. 7. 4.

Berkes Erzsébet: Moldova György: A Szent Imre-induló – Elhúzódó szüzesség. = Élet és Irodalom 1981. 28. sz. 11. (Ismertetés.)

Fülöp László: Moldova György: A Szent Imre-induló – Elhúzódó szüzesség. = Alföld 1981. 7. sz. 81. (Ismertetés.)

Balogh Ernő: Moldova György: A törvény szolgája és egyéb történetek. = Alföld 1981. 7. sz. 81. (Ismertetés.)

Imre Mihály: Moldova György: Égi szekér. = Kortárs 1982. 12. sz. 1995–1998. (Ismertetés.)

Iszlai Zoltán: Moldova György: Égi szekér. = Élet és Irodalom 1982. 28. sz. 10. (Ismertetés.)

Sükösd Mihály: Moldova György: A napló. = Valóság 1983. 7. sz. 97–101. (Ismertetés.)

Tarján Tamás: Moldova György Titkos záradék. = The New Hungarian Quarterly 1983. 92. 215. (Színikritika.)

Kovács Sándor Iván: Mozaik Moldováról. = Új Tükör 1983. 14. sz. 11.

Tandori Dezső: Moldova György: A Puskás-ügy. = Élet és Irodalom 1984. 22. sz. 11. (Ismertetés.)

Mező Ferenc: Moldova György: A napló. = Új Írás 1984. 2. sz. 123–124. (Ismertetés.)

Simonffy András: Moldova arcai. A negyvenedik prédikátor. = Kritika 1984. 3. sz. 23.

Erdődy Edit: Moldova György, a szépíró. = Literatura 1985. 3–4. sz. 443–455.

Nagy László Kálmán: Moldova, a híres vagány – lengyelül. = Élet és Irodalom 1986. 18. sz. 4.

Bajor Nagy Ernő: Beszéljünk egészen másról – Moldova Györggyel. = Szabadföld 1987. 47. sz. 13. (Interjú.)

Balogh Ernő: Moldova szociográfiájáról. Jegyzet Az Őrség panasza új kiadásának ürügyén. = Népszabadság 1987. okt. 17. 15.

Fenyő István: Moldova György: Bűn az élet… Riport a rendőrökről. = Népszabadság 1988. jún. 20. 7. (Ismertetés.)

 

A szakirodalmat összeállította Urbán László.