Marsall László: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Szepes Erika: Az átváltozás kora – avagy Marsall László Utópiába készül. = Sz. E.: Szerep és személyesség. Olvassunk együtt III. Bp. 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Hanti Krisztina: „A szárnyas ember monológja.” Bárka, 2008/3.

Önálló kötetek

Sturm László: Marsall László. Budapest. 2014. MMA Alapítvány, 284 p.

Interjúk, vallomások

Marsall László: Fiatal írók vallomásai – M. L. válasza a szerkesztőség kérdésére. = Új írás, 1969. 8. 76. p.

Szekrényesi Júlia: Beszélgetés fiatal írókkal. = Élet és Irodalom, 1971. 30. 7. p.

Marsall László: Nemzedékem legkülönbjeinek csoportképe a közelmúltból. = Magyar Napló, 1989. december 29. 8. p.

Bárdos Pál: Marsall László angyala. Beszélgetés a költővel. = Hitel, 1994. 4. 34–44. p.

Weöres Sándor levelei Marsall Lászlóhoz. = Hitel, 1994. 12. 16. 18–29. 33. 70. 81. 91. 112.

Marsall László: Fúró utca, útvesztők, csavarintmányok – Curriculum vitae. = Kortárs, 1995. 5. 34–46. p. és Curriculum vitae. Bp., 1995. 255–82. p.

Győrffy László: Marsall László. = Szembenézve. Bp., 1996. 21–33. p.

Marsall László: Folyó és beszéd – a költő saját versét elemzi. = Forrás, 2001. 7/8. 83–86. p.

Szénási Zsófia: Könyv egy lehetséges új tűz- és vízözönről. Beszélgetés Marsall Lászlóval ezredfordulós kiábrándultságáról. = Könyvhét, 2002. április 4. 5. p.

Pósa Zoltán: Borotvaélen lehetséges és lehetetlen határán. = Magyar Nemzet, 2003. okt. 31. 14. p.

Prágai Tamás: Rosszalkodás vers? Beszélgetés Marsall Lászlóval, az idei Kossuth-díj kitüntetettjével. = Szépirodalmi Figyelő, 2002. 2. 72–81. p.

Pósa Zoltán: Az angyalok ihletétől megérintve. Beszélgetés a hetvenéves Marsall Lászlóval. = Magyar Napló, 2003. 12. 27–32. p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Pomogáts Béla: Marsall László versei. = Magyar Műhely, 1969. 35. 40–42. p.

Hernádi Miklós: Egy besorolhatatlan költő. = Élet és Irodalom, 1970. május 2. 11. p.

Pomogáts Béla: Marsall László: Vízjelek. = Kritika, 1970. 6. 60–62. p.

Kiss Dénes: Marsall László: Vízjelek. = Jelenkor, 1970. 11. 1044–1045. p.

Bányai János: Válságos vízjelek. = Híd, 1970. 12. 1240–1245. p. = B. J.: A szó fegyelme, Újvidék, 1972. 166–172. p.

Kenyeres Zoltán: Jegyzetek Tandori Dezsőről és Marsall Lászlóról. = Mozgó világ, 1971. 1. 7–9. p.

Bányai János: A „verskeresés” válságai II. = Híd, 1971. 7–8. 823–832. p. = B. J.: A szó fegyelme, Újvidék, 1972. 173–185. p.

Alföldy Jenő: A vakfolt körül. – Marsall László verseiről. = Tiszatáj, 1973. 4. 88–93. p.

Alföldy Jenő: Korszerű trubadúr. = Élet és Irodalom, 1977. augusztus 20. 11. p. = A. J.: Élménybeszámoló. Bp., 1983. 245–251. p.

Iszlai Zoltán: Költők besorolhatatlanul. = Új Forrás, 1978. 10. 105–110. p.

Gróh Gáspár: Marsall László: Szerelem alfapont. = Alföld, 1978. 8. 90–91. p.

Nagy László: Marsall László [1968]. = Adok néktek aranyvesszőt, Bp., 1979. 175. p.

Dérczy Péter: Árva Sziszifusz. – Vázlat Marsall Lászlóról. = Mozgó világ, 1981. 7. 119–121. p.

Csordás Gábor: Mítoszok ezüstben. = Életünk, 1981. 11. 923–928. p.

Csordás Gábor: Marsall László: Egy világ mintája. = Kortárs, 1987. 7. 153–156. p.

Tandori Dezső: Időkben és mezekben mindenki helyett élni. = Új Írás, 1988. 7. 122–125. p.

Pomogáts Béla: Az ismeretlen valóság vízjelei. = Életünk, 1988. 9. 838–842. p.

Gál Ferenc: Egy világ mintája. = Életünk, 1988. 9. 843–851. p.

Vasadi Péter: „Egy bús lovag” öregjei. = Életünk, 1988. 9. 852–853. p.

Király Katalin: Kegyetlen haza. = Új Írás, 1989. 2. 117–119. p.

Sáry László: Majdnem aleatorikusan. = 2000, 1990. 6. 57–61. p.

Alföldy Jenő: Két sarokpont között. = Tiszatáj, 1991. 12. 92–95. p.

Lator László–Varga Lajos Márton: Életen túli érvényesség. Kritika két hangra. Marsall László: Holdraforgó. = Jelenkor, 1991. 12. 1054–1056. p.

Vasadi Péter: Marsall László holdra forog. = Hitel, 1991. 26. 54–55. p.

Határ Győző: Marsall László: Portáncfigurák. = H. Gy.: Irodalomtörténet, Bp., 1991. 232–234. p.

Keresztury Tibor: Minták és vízjelek. = Alföld, 1992. 4. 58–63. p. = K. T.: Kételyek kora. Bp., 2002. 44–52. p.

Rába György: Valóság és költészet összhangja felé. = Holmi, 1992. 5. 739–742.

Láng Gusztáv: Versek tükrében láthatatlan arc. = Kortárs, 1992. 7. 87–96. p.

Ágh István: Város papírmadárból. = Hitel, 1993. 12. 23–27. p. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. Bp., 2000. 259–265. p.

Kovács Júlia: Örökös jelenlétben. = Heti Újság, 1993. december 23. 31. p.

Gittai István: Kötéltáncos kötél nélkül. = Heti Magyarország, 1994. 1. 41. p.

Pomogáts Béla: A szenvedés matematikája. = Vigília, 1994. 2. 132–134. p.

Szincsok György: Egy lehetőség dimenziói. = Jelenkor, 1994. 3. 285–87. p.

Alföldy Jenő: A késleltetett rím. = Forrás, 1994. 4. 45–47. p.

Borcsa János: Az önelemzés szigora. = Alföld, 1994. 7. 75–77. p.

Alföldy Jenő: Város papírmadárból. = Tiszatáj, 1994. 10. 80–84. p.

Vasy Géza: A változó és változatlan. = Tiszatáj, 1994. 10. 84–86. p. = V. G.: Költői világok. Bp. 2003. 346–350. p.

Csoóri Sándor: Egyszál maga nélkül. = Tenger és diólevél I. Bp., 1994. 504–507. p.

Borcsa János: Sokarcú, egységes versvilág. = Szövegszigettenger. Kolozsvár, 1997. 110–115. p.

Pécsi Györgyi: Pókhálófüggvények. = Hitel, 1998. 12. 83–86. p. = P. Gy.: Olvasópróbák 2. Bp., 2003. 113–119. p.

Vasadi Péter: „Öröktől fogva – cseng a bal fülem”. = Üdvösség ideje. Bp., 1998. 121–130. p.

Kovács Béla Lóránt: A lírikus matematikája. = Alföld, 1999. 7. 96–100. p.

Balogh Piroska: f(poesis). (Marsall László: Pókhálófüggvények). = Tiszatáj, 1999. 11. 89–92. p.

Kanizsai Dávid: Léglökéses szitakötő a Forma I. betonján. = Pannon tükör, 2000. 1/2. 85–86. p.

Kemsei István: „Szavak fickós fortyogása”. = Hitel, 2000. 8. 96–104. p. = K. I.: Valamennyi időnk. Bp., 2002. 150–167. p.

Cselényi László: Neoavantgard és posztmodern törekvések az újabb magyar költészetben. = Irodalmi szemle, 2000. 11­/12. 70–85. p.

Ágh István: Egy világ mintája. = Ahogy a vers mibennünk. Bp. 2000. 248–258. p.

Szepes Erika: Az átváltozás kora, avagy Marsall László Utópiába készül. 1. = Parnasszus, 2001. 3. 83–100. p. = Sz. E.: Szerep és személyesség: Olvassunk együtt III. Bp., 2003. 258–294. p.

Szepes Erika: Az átváltozás kora, avagy Marsall László Utópiába készül. 2. = Parnasszus, 2001. 4. 65–87. p. = Sz. E.: Szerep és személyesség: Olvassunk együtt III. Bp., 2003. 258–294. p.

Szepes Erika: Csupasz karácsonyfa – kivert kutya. = Ezredvég, 2001. 6­/7. 47–49. p.

Büki Orsolya–Büki Péter: „A hirtelen elárvulás óráján” – A gyászreakció nyomon követése Marsall László verseiben. = Fordulópont, 13. 2001. 94–104. p.

Cselényi László: Marsall Lászlóról. = Sokágú síp – barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely, 2001. 203–205. p.

Csoóri Sándor: Történelem és ember. Marsall László versei 1957–60. Bevezető. = Hitel, 2001. 10. 33–34. p.

Reményi József Tamás: Keserves játékok. = Népszabadság, 2002. ápr. 13. 31. p.

Pomogáts Béla: Az ismeretlen birtokbavétele. = Lyukasóra, 2002. 6. 21. p.

Bedecs László: Hatvan év versei. = Élet és Irodalom, 2002. aug. 9. 24. p.

Alföldy Jenő: Ördögharapást szőrivel, de kell a tömjén is. = Kortárs, 2003. 7. 89–95. p.

Ágh István: Füstben és Rózsakertben. Marsall László 70 éves. = Hitel, 2003. 11. 46–47. p.

Takács Ferenc: Kalandozó. Marsall László: Holnapután? = Népszabadság, Hétvége, 2005. június 11. 11. p.

Hanti Krisztina: Versírás megoldóképlettel. Marsall László: Holnapután? = Új Könyvpiac, 2005. 10. 11. p.

Baán Tibor: Marsall László: Holnapután. = Kortárs, 2005. 11. 119–122. p.

Deák László: Holnapelőtt, holnapután. = Magyar Napló, 2005. 11. 38–39. p.

Marsall László – redivivus. Szerk.: Strum László. Parnasszus, 2022/3. 3–94 p.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.