Mándy Iván: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Erdődy Edit: Mándy Iván. Monográfia. Bp. 1992. Balassi.

Szakirodalom

Önálló kötetek

A pálya szélén. In memoriam Mándy Iván. Válogatta, szerkesztette, összeállította: Domokos Mátyás, Lengyel Balázs. Bp. 1997. Nap, 346 p.

Hózsa Éva: A novella új neve. Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi értelmezése. Újvidék. 2003. Forum, 337 p.

Sághy Miklós: A fény retorikája. A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban. Szeged. 2009. Tiszatáj Alapítvány, 212 p.

Darvasi Ferenc: Köztünk vagy. Beszélgetések Mándy Ivánról. Bp. 2015. Corvina, 296 p.

Önálló lapszám

Holmi folyóirat Mándy Iván emlékszáma. [Benne: Ambrus Judit: Mándyváros; Balassa Péter: Mándy és az írás-olvasás; Bikácsy Gergely: Bodográf mozi, B terem; Bodor Béla: „Először volt az udvar”; Boldizsár Ildikó: Csutak; Csukás István: Rövid elégia (Vers); Csukás István: Ivánka, Iván, Mándy úr; Csulak Ervin: Mándy Iván, a Darling, meg sok minden más; Dániel Anna: Negyvennyolc esztendő; Domokos Mátyás: Diffrakció; Dömölky János: „Ez az a hely, ahol mindenfélék laktak”; Fodor András: Két emlék Mándyról és anyánkról; Kaló Flórián: Eszpresszók. Séták. Éttermek; Kántor Péter: Az ablak (Vers); Karcsai Kulcsár István: Füzetlapok Ivánról; Lengyel Balázs: Mándy Iván egyetlen levele ürügyén; Margócsy István: A kismesterség dicsérete; Márton László: Mándyról írni; Márványi Judit: Egy bábu emlékei; Mezey Katalin: A Mándy-sziget; Németh Gábor: Élő bekezdés; Orbán Ottó: In memoriam M. I.; Szabó Magda: Mi az, öreg, elmentél?, Székely Magda: Civilkurázsi; Tandori Dezső: Az égi pálya (szélén?!); Tóth Krisztina: Séta, Ruhák (Versek); Vathy Zsuzsa: Mándy, Miszter Moderátor és a Fiatalabb Írótárs; Vidor Miklós: A pálya elején; Vörös István: Prágai kertek című írásai.] = Holmi 1996/4. 469–636. p.

Kritikák, esszék, tanulmányok, beszélgetések

Lengyel Balázs: Mándy Iván novellái. = Újhold 1948/2. 118–120. p.; uaz.: L. B.: Origo. Korai írások, 1938–1948. Bp. 2002. CET Belvárosi, 146–149. p.

Galsai Pongrác: Mándy Iván: A huszonegyedik utca. = Magyarok 1949/2. 102–104. p.

Nemeskürty István: Vendégek a palackban. Mándy Iván elbeszélései. = Vigilia 1949/10. 710–711. p.

Rozgonyi Iván: A huszonegyedik utca. Mándy Iván regénye. = Vigilia 1949/3. 205–206. p.

Hegedüs Géza: Mándy Iván művészregénye az ifjúságnak. [Egy festő ifjúsága. Barabás Miklós diákévei.] = Irodalmi Újság 1956/6. 2. p.

Konrád György: Mándy Iván: Idegen szobák. = Kortárs 1958/3. 468–472. p.

Határ Győző: Egyfelvonásos, piciknek. [Fabulya feleségei.] = Irodalmi Újság 1959/23. 8. p.

Vargha Kálmán: Mándy Iván novelláiról. = Irodalomtörténet 1959/2. 307–310. p.

Doromby Károly: Színházi krónika. [Mélyvíz.] = Vigilia 1962/1. 46–51. p.

Nemeskürty István: Önarckép a pálya széléről. = Jelenkor 1963/11. 1095–1097. p

Sárközy Mátyás: A tehetség bizonysága. [A pálya szélén.] = Új Látóhatár 1963/6. 552–554. p.

Vitányi Iván: Mándy Iván: A pálya szélén. = Valóság 1963/6. 44–52. p.; uaz.: V. I.: Második prométheuszi forradalom. Bp. 1971. Magvető, 122–137. p.

Albert Pál: Zöld–fehér legenda. [A pálya szélén.] = Irodalmi Újság 1964/7. 6. p.; uaz.: A. P.: Alkalmak. Bp. 1997. Kortárs, 35–38. p.

Fenyő István: Mándy Iván: A pálya szélén. = A Könyv 1964/2. 62–63. p.

Szabó György: Mándy Iván: A pálya szélén. = Kritika 1964/3. 55–56. p.

Török Endre: Író a pálya szélén. Mándy Iván új regényéről. [A pálya szélén.] = Kortárs 1964/6. 965–967. p.

Béládi Miklós: Mándy Iván novellái. = Kortárs 1965/12. 53–56. p.; uaz.: B. M.: Érintkezési pontok. Bp. 1974. Szépirodalmi, 466–474. p.

Nagy Péter: Egy életforma bírálata. [Fabulya feleségei.] = N. P.: Rosta. Budapest. 1965. Szépirodalmi, 415–418. p.

Borbély Sándor: Mándy Iván: Az ördög konyhája. = Kortárs 1966/8. 1333–1334. p.

Földes Anna: Of Generations, Old and New. [Az ördög konyhája.] = The New Hungarian Quarterly 1966/22. 180–184. p.

Lázár István: Mit akarhat egy író? = Valóság 1966/11. 104–107. p.

Sebestyén György: Iván Mándy: Erzählungen und Die Frauen des Fabulya. = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1966/25. 10. p.

Sipos Tamás: Az ördög konyhája. Short Stories by Iván Mándy. = The Hungarian PEN 1966/7. 70–71. p.

Földes Anna: The Short Story Collections. [Séta a ház körül.] = The New Hungarian Quarterly 1967/26. 201–210. p.

Holzhauer, Wilhelm: Iván Mándy: Die Frauen des Fabulya. = Welt und Wort 1967/1. 1. p.

Karcsai Kulcsár István: A mozi legendája. [Régi idők mozija.] = Filmkultúra 1967/6. 64–65. p.

Kenedi János: Moderne Literatur. Iván Mándy. = Budapester Rundschau 1967/6. 11. p.

Lengyel Balázs: Mándy Iván: Séta a ház körül. = Kortárs 1967/5. 821–823. p.

Gorecki, Heinke: Iván Mándy: Stoppel und das graue Pferd. = Bücherei und Bildung 1968/2–3. 296. p.

Rónay László: Valóságtól a valóságig. = Jelenkor 1968/5 452–458. p.

Szabó B. István: Mándy Iván: Régi idők mozija. = Kritika 1968/6. 50–53. p.

Szász Imre: The Long and the Short and the Shortest. [Régi idők mozija.] = The New Hungarian Quarterly 1968/32. 193–198. p.

Pomogáts Béla: Mándy Iván: Egyérintő. = Kritika 1969/8. 43–48. p.

Szabó B. István: A pálya érintői. = Alföld 1969/10. 56–64. p.

Szász Imre: Books in the Street. = The New Hungarian Quarterly 1969/36. 152–157. p.

Futaki Hajna: Mándy Iván: Mi van Verával? = Jelenkor 1970/6. 599–600. p.

Gáll István: Mi van Mándyval? = Új Írás 1970/5. 105–108. p.

Kardos József: Mándy Iván: Mi van Verával? = Tiszatáj 1970/8. 791–792. p.

Márkus Béla: Mándy Iván: Mi van Verával? = Alföld 1970/8. 77–78. p.

Simon Zoárd: Mándy Iván: Egyérintő. = Életünk 1970/3. 282–283. p.

Szeghalmi Elemér: Mándy Iván novellái. = Vigilia 1970/7. 459–461. p.

Bakó Endre: Mándy Iván: Előadók, társszerzők. = Alföld 1971/6. 80–81. p.

Bertha Bulcsu: Interjú Mándy Ivánnal = Jelenkor 1971/11. 963–970. p.

Czére Béla: Mándy világa. = Napjaink 1971/4. 10. p.

Fábián László: Mándy Iván: Előadók, társszerzők. = Kortárs 1971/3. 494–495. p.

Lengyel Balázs: Mándy Iván korai novellái. 1948. – Séta a ház körül. 1967. = L. B.: Hagyomány és kísérlet. Bp. 1971. Magvető, 333–344. p; uaz. L. B.: Origo. Korai írások, 1938–1948. Bp. 2002. CET Belvárosi, 146–149. p.

Ritter Gábor: Mándy Iván: Előadók, társszerzők. = Tiszatáj 1971/3. 269–270. p.

Rónay György: Az olvasó naplója. [Előadók, társszerzők.] = Vigilia 1971/11. 782–783. p.

Rónay György: Mándy Iván. = R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető, 369–395. p.

Simon Zoárd: Mándy Iván: Előadók, társszerzők. = Jelenkor 1971/7–8. 752–753. p.

Takács József: Mándy Iván: Előadók, társszerzők. = Forrás 1971/3. 96. p.

Vargha Kálmán: Mándy Iván: Egy ember álma. = Kortárs 1971/9. 1497–1499. p.

Lengyel Balázs: Vázlat Mándy Ivánról. = Kortárs 1972/5. 788–791. p.; uaz.: L. B.: Hagyomány és kísérlet. Bp. 1972. Magvető, 333–344. p.

Nagy István: Mándy Iván: Egy ember álma. = Alföld 1972/1. 77–78. p.

Alexa Károly: Mándy Iván: Mi az, öreg? = Kortárs 1973/5. 844–846. p.; uaz. A. K.: A szerecsen komornyik. Művek, életművek. Bp. 1999. Kortárs, 57–59. p.

Bertha Bulcsu: Mándy Iván = B. B.: Írók műhelyében. Bp. 1973. Szépirodalmi, 302–325. p.

Gáll István: „Mondd, apa, te mindenkit kifosztasz?” [Mi az, öreg?] = Új Írás 1973/4. 123–124. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Mándy Iván: Mi az, öreg? = Tiszatáj 1973/8. 126–128. p.

Levendel Júlia: Mándy Iván: Mi az, öreg? = Jelenkor 1973/7–8. 759–760. p.

Rónay László: Mándy Iván: Mi az, öreg? = Vigilia 1973/4. 275–277. p.

Solymosi András: Mándy Iván: Mi az, öreg? = Alföld 1973/7. 85. p.

Takács József: Mándy Iván: Mi az, öreg? = Forrás 1973/6. 187–188. p.

Tamás Attila: Mándy Iván: A pálya szélén. = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp. 1973. Szépirodalmi, 231–237. p.

Vargha Kálmán: Mándy Iván világa. = V. K.: Álom, szecesszió, valóság. Bp. 1973. Magvető, 322–346. p.

Béládi Miklós: Mándy Iván világa. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp. 1974. Szépirodalmi, 466–479. p.

Belohorszky Pál: Mándy Iván: Fél hat felé. = Kritika 1974/7. 25. p.

Doboss Gyula: Mándy Iván: Fél hat felé. = Kortárs 1974/8. 1333–1334. p.

Erdődy Edit: Fél hat felé. = Jelenkor 1974/10. 951–952. p.

Váncsa István: Járkáljunk álmodó írógépek között. = Új Írás 1974/8. 126–127. p.

Vargha Kálmán: A siker fényében. = Literatura 1974/4. 143–152. p.; uaz. V. K.: Korok és pillanatok. Bp. 1995. Liget Műhely Alapítvány, 221–238. p.

Alexa Károly: Utcák, terek, kapualjak. Beszélgetés Mándy Ivánnal a szülőföldről. = Kortárs 1975/6. 879–886. p.

Babics László: Mándy Iván: Zsámboky mozija. = Kortárs 1975/11. 1840–1841. p. 

Kloss Andor: Mándy Iván: Fél hat felé. = Életünk 1975/1. 87–88. p.

Simon Zoltán: Mándy Iván: Fél hat felé. = Alföld 1975/2. 75–76. p.

Simon Zoltán: Mándy Iván: Zsámboky mozija. = Kritika 1975/12. 25. p.

Vargha Balázs: Mándy Iván és teremtményei 1–4. = Budapest 1975/8. 22–23. p.; Budapest 1975/9. 22–23. p.; Budapest 1975/10. 22–23. p.; Budapest 1975/11. 22–23. p.

Galsai Pongrác: Mándy Iván utcái. = G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirodalmi, 222–232. p.

Lengyel Balázs: Megint egyszer Mándyról. = Kortárs 1976/12. 1987–1989. p.

Mezei András: Megkérdeztük Mándy Ivánt – ismerte-e Chaplin Zsámbokyt? = M. A.: Megkérdeztük. Bp. 1976. Gondolat, 99–103. p.

Alexa Károly: Mándy Iván. = Kortárs 1977/10. 1644–1649. p.

Pomogáts Béla: Kallódó sorsok költészete. Mándy Iván: A pálya szélén. = P. B.: Regénytükör. Bp. 1977. Kozmosz, 88–95. p.

Tandori Dezső: „Mit kell itt végiggondolni?” = Jelenkor 1977/6. 560–563. p.

Varga László: Új jelenség a mai magyar prózában. = Literatura 1977/3–4. 132–140. p.

Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten. [A gong.] = Jelenkor 1978/5. 421–426. p.

Galsai Pongrác: Szabálytalan arcképek: Mándy Iván. = G. P.: 12+1 fő. Bp. 1978. Szépirodalmi, 119–131. p.

Szakolczay Lajos: Hová megy a Kormos Pista gőzhajó? = Új Írás 1979/12. 65–69. p.; uaz.: Sz. L.: Ötágú síp. Bp. 1990. Magvető, 511–524.

Tüskés Tibor: Csutak novellában, regényben és filmen. = T. T.: Testvérmúzsák. Bp. 1979. Móra, 203–215. p.

Doboss Gyula: Beszédváltozások egy „megjelenítő” elbeszélésben. (Látogatás apánál). = Literatura 1980/1. 138–145. p.

Galsai Pongrác: Mándy Iván a moziban. = Hámori András szerk.: Ötlettől a filmig. Szabadíts meg a gonosztól. Bp. 1980. Magvető, 227. p.

Győrffy Miklós: Etudes, Short Stories, Essays. [A bútorok.] = The New Hungarian Quarterly 1980/80. 153–159. p.

Vargha Kálmán: Sunt lacrimae rerum. Mándy Iván és a tárgyak világa. = Kortárs 1980/12. 1990–1992. p.; uaz. V. K.: Korok és pillanatok. Bp. 1995. Liget Műhely Alapítvány, 239–246. p.

Gáll István: Kérdések, csak kérdések. = G. I.: Hullámlovas. Bp. 1981. Kozmosz, 62–73. p.

Szántó Ágnes: „Álomvilág, idill nélkül…” – avagy rondó negatív értékekre. [A bútorok] = Életünk 1981/2. 184–187. p.

Szendi Zoltán: A lírai tárgyiasság változatai. [A bútorok. – A villamos] = Jelenkor 1981/9. 848–850. p.

Takács Géza: Az irónia állomásain. = Napjaink 1981/12. 30–32. p.

Doboss Gyula: Mándy Iván: Ha köztünk vagy, Holman Endre. = Kortárs 1982/4. 657–658. p.

Gách Marianne: Interview with a contemporary writer. = Hungarian Digest 1982/6. 108–111. p.

Mándy Iván: Rettegés (1946). B. Balogh Márta és Hekerle László elemzése. = „Térkép, repedésekkel”. A társadalmi értéktudat változásai novellaelemzések tükrében. Bevezetők: Kenyeres Zoltán, Veres András, Erdődy Edit. Szerk.: Erdődy Edit, Karafiáth Judit, Veres András. Bp. 1982. Művelődéskutató Intézet. (Értékvizsgálatok.) B. Balogh Márta elemzése: 34–38. p., Hekerle Lászlóé: 39–41. p.

Báthori Csaba: Mándy Ivánról. = Vigilia 1983/2. 129–134. p.; uaz.: B. Cs.: A nyíl és a húr. Esszék, kritikák. Pozsony. 2005. Kalligram, 266–282.

Kabdebó Lóránt: Mándy strandjai és uszodái. [Strandok és uszodák.] = Kortárs 1983/12. 2007–2008. p.

Alexa Károly: Iván Mándy. = Literatur Ungarns 1945 bis 1980. (Főszerk.: Szabolcsi Miklós.) Berlin. 1984. Volk und Wissen–Volkseigener, 219–230. p.

Balassa Péter: Mándy és a kísértetek. Művészetről és Átkelés című kötetéről. = Jelenkor 1984/5. 417–424. p. = B. P.: Észjárások és formák. Bp. 1985. Tankönyvkiadó, 128–157. p. = Mi tanulható az Újholdtól? Szerk. Vári György. Bp. 2009. Balassi, 152–168. p.

Bori Imre: Írók a „pálya szélén”. = Bori Imre huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. Újvidék. 1984. Forum, 559–564. p.

Hajdu Ráfis Gábor: Megfejthetetlen álmok. = H. R. G.: Kritikák, esszék, tanulmányok. Bp. 1984. Gondolat, 257–260. p.

Költészet és valóság: Mándy Ivánnal a Teleki téri novelláiról beszélget Kabdebó Lóránt. = Jelenkor 1984/2. 149–156. p.

P. Müller Péter: Az újraálmodott Mélyvíz. = Színház 1984/6. 1–4. p.

Vargha Kálmán: Téma, életérzés, világkép. Egy Mándy-novella geneziséhez. (Borbély a házban.) = Jelenkor 1984/12. 1142–1148. p.; uaz. V. K.: Korok és pillanatok. Bp. 1995. Liget Műhely Alapítvány, 247–261. p.

Endrődi Szabó Ernő: Mindig álmodható álom. = Budapest 1985/1–2. 38–39. p.

Gerold László: Egy Mándy-regény és a szürrealizmus. [Francia kulcs.] = A magyar irodalmi avantgardról. Újvidék. 1985. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 82–86. p.

Heinrich Böll: Über einen Roman von Iván Mándy. = Budapester Rundschau 1985/5. 9. p.

Nemeskürty István: Mándy Iván világa. = N. I.: Tűnődések történelemről, irodalomról. Bp. 1985. Magvető, 321–334. p.

Dániel Anna: Két irodalmi „szalon” korképpel. = Újhold-Évkönyv Bp. 1986. Magvető, 442–454. p.

Erdődy Edit: A tehetség törvényei szerint. Mándy Iván prózája. 1–2. = Vigilia 1986/1. 17–25. p.; 1986/2. 93–98. p.

Földényi F. László: Mándy Iván: Magunkra maradtunk. = World Literature Today (Norman, Oklahoma) 1986/1. 161–162. p.

Lengyel Balázs: Egy tárgyias lírikus. Bevezető egy Mándy-esthez. = Újhold-Évkönyv 1. kötet. Bp. 1986. Magvető, 300–304. p.

Lengyel Balázs: Mándyról – fiataloknak. = L. B.: Egy magatartás története. Bp. 1986. Magvető, 135–143. p.

Nemeskürty István: Álom és éjbeomlás. = Élet és Irodalom 1986/47. 11. p.

Doboss Gyula: Mintha valahonnan… Hasonlatok Mándy Iván Látogatás apánál című elbeszélésében. = Jelenkor 1987/11. 1047–1052. p.

Domokos Mátyás: Átkelés, szigetelés nélkül. = D. M.: Átkelés, áttűnés. Bp. 1987. Szépirodalmi, 442–456. p.

Domokos Mátyás: Kihűlt nyomon, égő indulattal. [Magukra maradtak]. = Jelenkor 1987/3. 270–272. p.

Erdődy Edit: Néptelen univerzum. Mándy Iván: Tájak, az én tájaim és Magukra maradtak novellaciklusáról. = Újhold-Évkönyv 1. kötet. Bp. 1987. Magvető, 313–323. p.

Alföldy Jenő: Sunt lacrimae rerum, Mándy Iván hetvenedik születésnapjára. = Élet és Irodalom 1988/51. 11. p.

Balassa Péter: Két részben. = Jelenkor 1988/12. 1097–1100. p.

Czére Béla: Egy korai Mándy-regényről. [A huszonegyedik utca]. = Újhold-Évkönyv 2. kötet. Bp. 1988. Magvető, 356–367. p.

Czigány György: Tájak, Mándy-interjúk tájai. = Kortárs 1988/2. 125–130. p.; uaz: Cz. Gy.: Mozarttal vacsorázok. Szekszárd. 1992. Babits, 177–188. p.

Domokos Mátyás: Rosszkor születni – írói szerencse a balsorsban. = Kortárs 1988/12. 149–151. p.

Fábián László: Kézenfogva a Józsefvárosban. Négy tétel Mándy Ivánnak. = Film színház muzsika 1988/52. 8–9. p.

Haldimann, Eva: In Splittern die Welt. Zum 70. Geburtstag von Iván Mándy. = Neue Zürcher Zeitung 1988/23. 12. p.

Károlyi Csaba: Ennyi volna ez az egész? Mándy Iván Mi az, öreg? című könyve és a nem „nagy” dolgok. = Jelenkor 1988/12. 1104–1108. p.; uaz. K. Cs.: Ellakni, nézelődni. Esszék, kritikák. Bp. 1995. Pesti Szalon, 36–46. p.

Németh G. Béla: Mindennapi szomorúságaink művésze. Mándy Iván 70. születésnapjára. = Kritika 1988/12. 2. p.

Tezla, Albert: Iván Mándy. = The Hungarian PEN 1988/29. 25–26. p.

Vathy Zsuzsa: Legfontosabb. Mándy Iván születésnapjára. = Kortárs 1988/12. 152–153. p.

Erdődy Edit: Metanyelvű szövegek. [Önéletrajz.] = Jelenkor 1989/12. 1213–1216. p.

Károlyi Csaba: Mándy Iván: Önéletrajz. = Kortárs 1989/6. 156–158. p.

Rónay László: Mándy világa. = Vigilia 1989/3. 202–203. p.; uaz.: R. L.: Mítosz és emlékezet. Esszék, tanulmányok századunk magyar irodalmából. Bp. 1997. Vigilia, 145–148. p.

Eszéki Erzsébet: A szobának hiányzik az ember. Beszélgetés Mándy Ivánnal. = E. E.: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék a nyolcvanas évekből. Budapest. 1990. Múzsák, 171–175. p.

A pálya szélén. (Lengyel Balázs beszélgetése). = Orpheus 1991/1. 39–54. p.

Erdődy Edit: Symbolic Transsubstantiation and Autobiographical References in Iván Mándys Short Stories. = Acta Litteraria 1991/1–4. 335–349. p.

Széles Klára: Mándy Iván és az Önéletrajz. = Tiszatáj 1991/4. 99–105. p.

Tüskés Tibor: Szürke ló. = T. T.: Titokkereső. Bp. 1991. Pátria, 131–136. p.; uaz. T. T.: Novelláról novellára. (Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig.) Nyíregyháza. 2002. Black–White, 123–141. p.

Angyalosi Gergely: A Mándy-próza akusztikája. = Kritika 1992/12. 22–23. p.; uaz. A. G.: Kritikus határmezsgyén. Debrecen. 1999. Csokonai, 135–139. p.

Erdődy Edit: A perem-lét regényei. Az ötvenes évek Mándyja. = Tiszatáj 1992/2. 80–90. p.

Erdődy Edit: Egy délutáni alvó emlékei. Mándy Iván: Huzatban. = Magyar Napló 1992/2. 34–35. p.

Erdődy Edit: Mándy Iván. Bp. 1992. Balassi, 117 p. (Kortársaink.)

Erdődy Edit: Szimbolikus átlényegülés és önéletrajziság. Mándy Iván Átkelés és Önéletrajz című novellásköteteiről. = Életünk 1992/10. 1053–1061. p.

Czigány György: A tömegkommunikáció lírája. Tájak, Mándy interjúk tájai. = Cz. Gy.: Mozarttal vacsorázok. Szekszárd. 1992. Babits, 177–188. p.

Györffy Miklós: Átkelés. Önéletrajz. Tájak, az én tájaim. = Gy. M.: Új magyar prózaszemle nyolcvanas évek. Pécs. 1992. Jelenkor, 30–35. p.

Kálmán C. György: Mándy kitépett füzetlapjai. = Stádium 1992/5. 27–32. p.; uaz. K. C. Gy.: Mű- és valódi élvezetek. Pécs. 2002. Jelenkor, 40–48. p.

Pomogáts Béla: Magányos tömeg. Mándy Iván novelláiról = Stádium 1992/4. 33–36. p. = P. B.: Példázatos krónikák. Irodalmi tanulmányok. Miskolc. 2009. Felsőmagyarország, 84–89. p.

Rónay László: Mándy Iván tükörarcai. = Stádium 1992/4. 37–41. p.

Váradi Júlia: Rekviem egy cukrászdáért. = 168 óra 1992/4. 22–23. p.

Balassa Péter: Köszöntő híján – Mándy Ivánnak – 75. születésnapján. = Jelenkor 1993/12. 1010. p.

Balassa Péter: Mándy és a magyarok. = Európai Utas 1993/13. 53–55. p. = B. P.: A bolgár kalauz. Tanulmányok, esszék. Bp. 1996. Pesti Szalon, 88–92. p. = B. P.: Átkelés 1. Mi tanulható az Újholdtól? Szerk. Vári György. Bp. 2009. Balassi, 175–179. p.

Erdődy Edit: A hétköznapi démon. Mándy Iván: Áldott az a baj, amelyik egyedül jön. = Magyar Napló 1993/26. 30–31. p.

Erdődy Edit: Álom az epikáról. Mándy Iván. = Új Forrás 1993/7. 33–39. p.

Erdődy Edit: Mándy Iván Kornétása. = Régi és új peregrináció. (Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon.) 2. kötet. Bp. 1993. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1111–1116. p.

Kabdebó Lóránt: Mándy Iván. = K. L.: Sorsfordító pillanatok. Miskolc. 1993. Felsőmagyarország, 111–120. p.

Mándy Iván: „A kávéházat viszont azonnal értettem.” [Riporter: Mihancsik Zsófia.] = Budapesti Negyed 1993/1. 163–170. p.

Mándy Iván: „Olyan hisztériásan kapirgálok.” [Riporter: Sugár János.] = Magyar Narancs 1993/9. 40–41. p.

Mándy Iván: „Ugye, az író jött, mert jönnie kellett.” [Riporter: Fontányi Ottília, Mészáros János.] = Függőhíd 1993/1. 14–15. p.

Módos Péter: Egy kávé Mándyval. = Európai Utas 1993/4. 56–58. p.

Nagy Zoltánné: Mándy Iván 75 éves. (Ajánló bibliográfia gyerekeknek). [Debrecen]. 1993. Megyei Könyvtár, [12] p.

Rónay László: A magyar irodalom új irányai. = Vigilia 1993/4. 304–307. p.

Koppány Zsolt: Régi idők írója. Mándy Iván – tárgyakról, érzékenységről, részvétről. = K. Zs.: A gondolat birodalma. Beszélgetésesszék, esszénovellák, miniesszék. Bp. 1994. Jel, 45–48. p.

Kovács Júlia: Mándyval, Mándyról. = Lyukasóra 1994/9. 2–3. p.

Mándy Iván: „Jöjjön létre az írás!” [Riporter: Mihancsik Zsófia.] = Kritika 1994/9. 38–40. p.

Szekér Endre: Mándy stílusának különös líraisága. = Literátor 1994/3. 22–26. p.

Utasi Csaba: A „belső realitás” szövegszervező funkciója = U. Cs.: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák. Újvidék. 1994. Forum, 55–62. p.

Balassa Péter: A radikális alvó. Mándy Iván halálára. = Kritika 1995/11. 46. p.

Bálint B. András: Félmagas labda. In memoriam Mándy Iván. = Magyarország 1995/41. 13. p.

Baráth Edina: Interjú Mándy Iván íróval a Duna TV Esti kérdés című műsorából. Az utolsó Mándy-interjú. = Magyar Szemle 1995/11. 1184–1187. p.

Bátki, John: Légy kész jó halálra. = Élet és Irodalom 1995/51–52. 2. p.

Czigány György: Mándy Iván átkelése. = Távlatok 1995/6. 872–875. p.

Erdődy Edit: Mándy Iván (1918–1995). = Vigilia 1995/12. 920–921. p.

Erdődy Edit: Színház, álom, halál. Három Mándy-cetli. = Élet és Irodalom 1995/51–52. 3. p.

Esterházy Péter: Most, majd. Nekrológ. = Élet és Irodalom 1995/41. 3. p.

Kenyeres Zoltán: Erdődy Edit: Mándy Iván. = K. Z.: Irodalom, történet, írás. Bp. 1995. Anonymus, 267–268. p.

Mándy Iván. = Magyar Narancs 1995/41. 32. p.

Pályi András: Író és árnyéka. = Élet és Irodalom. 1995/51–52. 3. p.; uaz. P. A.: Képzelet és kánon. (Esszék, kritikák.) Pozsony. 2002. Kalligram, 298–302. p.

Pataki Kálmán: Mándy elment. Az utolsó interjú. = Képes Európa 1995/39. 11. p.

P. Kovács Imre: Mándy Iván és a Józsefváros. = Tanító 1995/5. 31. p.

Rába György: Koszorú Mándy Ivánnak. = Holmi 1995/11. 1654–1656. p.

Sebeők János: Luxor. Mándy Iván halálára. = Parnasszus 1995/2. 31. p.

Szabó G. László: Mándy-mozi délután ötkor. = Kalligram 1995/4. 81–85. p.

Széles Klára: „…a múltat végképp eltörülni”? = A létté vált hiány. (Esszék, tanulmányok mai irodalmunkról.) Miskolc. 1995. Felsőmagyarország, 63–71. p.

Szilágyi Szabina: Libentől Józsefvárosig. [Bohumil Hrabalról és Mándy Ivánról.] = Magyar Napló 1995/1. 29–31. p.

Tímár György: Zárás előtt. = Élet és Irodalom 1995/51–52. 2. p.

Batári Gyula: Örök útitársak. Mándy Iván olvasmányai. = Lyukasóra 1996/5. 28. p.

Bátki, John: Levél Mándy Ivánnak. = 2000 [Kétezer] 1996/4. 36–37. p.

Czére Béla: Látomás és mítosz. Mándy Iván mágikus prózájának születése. = Kortárs 1996/1. 74–78. p.

Doboss Gyula: A légyvadász. = Élet és Irodalom 1996/24. 15. p.

Györffy Miklós: Dreams of a city. On Iván Mándy (1918–1995). = The Hungarian Quarterly 1996. 142. 81–86. p.

Harkai Vass Éva: Az író panoptikumában. = Híd 1996/1. 134–136. p.; uaz.: H. V. É.: Rések és korosztályok. Novi Sad. 2005. Forum, 18–21. p.

Hizsnyai Zoltán: „…vállalni a szélén élőket”. Utolsó beszélgetés Mándy Ivánnal. = Kalligram 1996/1. 20–22. p.

Jókai Anna: Van a tárgyaknak könnyük. = J. A.: Perc-emberkék dáridója. Bp. 1996. Belvárosi, 200–202. p.

Károlyi Csaba: Mándy Iván és kora. [A légyvadász]. = Holmi 1996/8. 1204–1206. p.

Kornis Mihály: Töredékek M. I.-ről, avagy Csutak és a szürke ló. = Holmi 1996/5. 741–746. p.

Kukorelly Endre: Látogató – Mándy Ivánról. = 2000 [Kétezer.] 1996/4. 35. p.

Mohai V. Lajos: Aki a grundról tekintett szét. = M. V. L.: Kritikai labirint. Miskolc. 1996. Felsőmagyarország, 60–63. p.

Mohai V. Lajos: Erdődy Edit: Mándy Iván. = M. V. L.: Kritikai labirint. Miskolc. 1996. Felsőmagyarországi, 63–66. p.

Mohai V. Lajos: Mándy-táj, Mándy-próza. = M. V. L.: Kritikai labirint. Miskolc. 1996. Felsőmagyarország, 55–59. p.

Szigligeti esték Mándy Ivánnal. 1992. (Könczöl Csaba lejegyzésében.) = Orpheus 1996. 193–208. p.

N. Tóth Anikó: „Ki vagy Te? – Egy Fiú” = Kalligram 1996/6. 54–61. p.; uaz.: N. Tóth Anikó: Kísérlet megszólalásra és elnémulásra. Olvasói kalandok a 20. század magyar prózájában. Pozsony. 1999. Kalligram, 73–86. p.

A pálya szélén. In memoriam Mándy Iván. Válogatta és szerkesztette: Domokos Mátyás, Lengyel Balázs. Bp. 1997. Nap. [Benne: Orbán Ottó: In memoriam M. I. (1996.) – Mándy Iván:„Ez az a hely, ahol mindenfélék laktak”. (1996.) – Makay Gusztáv: Könyvek szemléje. (1944.) – Itt vagyunk titkok nélkül. (Szabó Ágnes beszélgetése Mándy Ivánnal.) (1993.) – Vidor Miklós: A pálya elején. (1996.) – Lengyel Balázs: Mándy korai novellái. (1948.) – Schöpflin Aladár: Lektori jelentés. (1948.) – Király István: Három regény – három kórtünet. (1948.) – Vajda Endre: A huszonegyedik utca. (1949.) – Németh Andor: Szövegértelmezés. (1948.) – Szabó Ede: Négy magyar regény. (1949.) – Hosszú séta az erdőben. Kabdebó Lóránt beszélgetése Lakatos Istvánnal… (1989.) – Dániel Anna: Negyvennyolc esztendő. (1996.) – Csulak Ervin: Mándy Iván, a Darling, meg sok minden más. (1996.) – Nemeskürty István: Vendégek a Palackban. (1949.) – Karcsai Kulcsár István: Füzetlapok Ivánról. (1996.) – Mándy Iván: Egy képaláírás. (1976.) – Ottlik Géza: A Nyugat hagyatéka… (1980.) – Rónay György: Mándy Iván: Idegen szobák. (1971.) – Konrád György: Mándy Iván: Idegen szobák. (1958.) – Jovánovics Miklós: Mándy Iván: Fabulya feleségei. (1959.) – Rónay György: Fabulya feleségei. (1971.) – Csukás István: Ivánka, Iván, Mándy úr. (1996.) – Rónay György: A pálya szélén.(1971.) – Török Endre: Író a pálya szélén. (1964.) – Vitányi Iván: A pálya szélén… (1971.) – Bodor Béla: „Először volt az udvar”. (1996.) – Iván és a szürke ló. (Dobos Marianne beszélgetése Mándy Ivánnal…) – Rónay György: Az ördög konyhája. (1971.) – Hajdu Ráfis Gábor: Csutak és Heidegger. (1970.) – Esterházy Péter: Irodalmunk, amely. (1991.) – Vargha Kálmán: Téma, életérzés, világkép. (1995.) – Rónay György: Régi idők mozija. (1971.) – Gion Nándor: Írói szerénység – rendhagyó alkotási mód. (1968.) – Fodor András: Két emlék Mándyról és anyánkról. (1996.) – Bikácsy Gergely: Bodográf mozi, B terem. (1996.) – Lengyel Balázs: Egy Mándy-est elé. (1976.) – Szigethy Gábor: Tétova álom, ködben. (1971.) – Bertha Bulcsu: Interjú Mándy Ivánnal. (1973.) – Utcák, terek, kapualjak. Alexa Károly beszélgetése Mándy Ivánnal. (1975.) – Írószobám. Mándy Ivánnal beszélget Mezei András. (1978.) – Ács Margit: Trafik. (1979.) – Vathy Zsuzsa: Mándy, Miszter Moderátor és a Fiatalabb Írótárs. (1996.) – Kaló Flórián: Eszpresszók. Séták. Éttermek. (1966.) – Domokos Mátyás: Átkelés szigetelés nélkül… (1987.) – Író a flaszteren. László Ilona látogatóban Mándy Ivánnál. (1986.) – Balassa Péter: Két részben. (1988.) – Beck András: Ami megmaradt. (1988.) – Domokos Mátyás: Rosszkor születni – írói szerencse a balsorsban… (1991.) – Erdődy Edit: Egy délutáni alvó emlékei. (1992.) – Valami bizalomfélét éreznek… Mándy Iván beszélget Rakovszky Zsuzsával. (1991.) – Mándy Iván: A pártfogók nagyon sokat tudnak ártani. (Lejegyezte Könczöl Csaba.) (1992.) – A reggeleket, isten tudja, szeretem… Baráth Edina beszélgetése Mándy Ivánnal. (1993.) – Mándy Iván: Hűség Pesthez, stílushoz, formás briketthez. (1995.) – Kántor Péter: Az ablak. (1996.) – Szabó Magda: Mi az, Öreg, elmentél? (1996.) – Doboss Gyula: Mándy, az újító. (1996.) – Határ Győző: Kuvik. – Tóth Krisztina: Séta. Ruhák. (1996.) – Lakatos István: Sírbeszéd Mándy Iván koporsója fölött. (1995.) c. írásai.]

Albert Pál: Az ördög konyhája. A locsolókocsi. = A. P.: Alkalmak. Bp. 1997. Kortárs, 83–90. p.

Erdődy Edit: Mándy Iván: A viking sisak. = Tiszatáj 1997/2. Melléklet. 1–11. p.

Erdődy Edit: Préface. Ivan Mándy: La clé. = Paris. 1997. Infine, 7–10. p.

Gerold László: Mándy Iván hangjátékműfaja. = G. L.: Legendák és konfliktusok. (Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról.) Újvidék. 1997. Forum, 122–126. p.

Gerold László: Mándy szürrealizmusa. = G. L. Legendák és konfliktusok. (Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomról.) Újvidék. 1997. Forum, 68–71. p.

Rába György: Mándy Iván síremléke előtt. = Liget 1997/12. 95–96. p.

Rónay László: Mándy Iván önéletrajza. = R. L.: Mítosz és emlékezet. Esszék, tanulmányok századunk magyar irodalmából. Bp. 1997. Vigilia, 149–151. p.

Schöpflin Aladár: Lektori jelentés. [Mándy Iván: A huszonharmadik (sic!) utca.] = Holmi 1997/7. 986. p.

Bányai János: A rejtélyes novellista magánya. Mándy Iván, 1918–1995. = B. J.: Hagyománytörés. Irodalmi tanulmányok. Újvidék. 1998. Forum, 64–66. p.

Bodnár György: Fabulya az utókorban. [Fabulya feleségei] = B. Gy.: Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. 1998. Balassi, 279–282. = B. Gy.: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. 2009. Argumentum, 432–434. p. 

Bodnár György: Mitologikus periféria. = B. Gy.: Jövő múlt időben. (Tanulmányok, esszék, kritikák.) Bp. 1998. Balassi, 276–278. p.

Egy nem kávéházi beszélgetés Tarján Tamással Budapestről és Mándyról = Budapesti Jelenlét 1998/19–20. 22–23. p.

Erdődy Edit: Vendégként – otthon. (Adalékok egy Mándy–topográfiához.) = Budapesti Jelenlét 1998/19–20. 26–31. p.; uaz.: Visszapillantó tükör. Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára. Szerk. Kecskeméti Gábor, Kerényi Ferenc. Bp. 2000. Universitas, 298–304. p.

Jánosy István: A huszonegyedik utca. Emlékezés Mándy Ivánra. = J. I.: Hallottad a szót? Bp. 1998. Magyar Írókamara, 208–212. p.

[Mándy Ivánné:] Tépett füzetlapok ürügyén. A szerkesztőség beszélgetése Mándy Iván feleségével. = Budapesti Jelenlét 1998/19–20. 14–21. p.

Olasz Sándor: Műfajok között. Mándy Iván novellaciklusai és regényei. = Irodalomtörténet 1998/3. 460–469. p.

Prágai Tamás: „Most titokban egy fa nőtt”. Az „autonóm komplexus” vizsgálata Mándy Iván Előadó megjelenik című novellájában. = Új Forrás 1998/1. 66–72. p.

Alexa Károly: A pátosztalan hűség. = A. K.: A szerecsen komornyik. Művek, életművek. Bp. 1999. Kortárs, 60–68. p.

Alexa Károly: Líra, mikrorealizmus. = A. K.: A szerecsen komornyik. Bp. 1999. Kortárs, 57–59. p.

Cselényi László: A posztmodernek elődei. = Irodalmi Szemle 1999/11–12. 69–75. p.

Katkó István: Mándy Iván. = K. I.: Tabló babérlevelekből. Bp. 1999. Hét Krajcár, 110–112.

Mohai V. Lajos: Mándy – továbbra is. = Új Forrás 1999/5. 96–100. p.

Zirkuli Péter: Mándy. = Z. P.: Ujjlenyomat egy deszkafalon. Olvasónapló a magyar irodalomról, híres magyar írók, költők. Bp. 1999. Seneca, 32–35. p.

Bodó Márton: Mándy Iván mozija. = Adoptációk. Film és irodalom egymásra hatása. Szerk. Gács Anna, Gelencsér Gábor. Bp. 2000. JAK – Kijárat, 73–101.

Vidor Miklós: A megélt Mándy-novella. = Liget 2000/1. 3–13. p.

Bikácsy Gergely: Mozilidérc. Mándy mozija. = Filmvilág 2001/3. 10–13. p.

Cselényi László: Mándy Iván. = Cs. L.: Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely. 2001. Lilium Aurum, 131–132. p.

Horváth Beáta: „…ezekkel a vándorló képekkel…”. A magyar irodalom és a magyar film kapcsolata. = Nézőpontok, motívumok. Irodalmi témakörök. Szerk. Fenyő D. György. Bp. 2001. Krónika Nova, 361–384.

Hózsa Éva: Expozé Mándy Iván novelláinak tipológiája és intertextuális értelmezése című doktori értekezésről. = Híd 2001/5. 513–520. p.

Hózsa Éva: Mándy „fabulái”, avagy architextuális viszonyrendszer és következetlen antropomorfizáció. = Életünk 2001/11–12. 1084–1094. p.

Karol Wlachovský: Mándy Iván szlovák szemmel. = K. W.: Köztes szerepben. Párbeszéd a magyar és a szlovák irodalommal – közös dolgainkról. Bp. 2001. Ister, 51–60 p.

Karol Wlachovský: Mándy Iván prózaírói világa. = K. W.: Köztes szerepben. Párbeszéd a magyar és a szlovák irodalommal – közös dolgainkról. Bp. 2001. Ister, 60–66. p.

Alföldy Jenő: A tárgyak költészete. = Eső 2002/1. 33–37. p.

Hózsa Éva: Kossuth Lajos „beázott” kalapja: Mándy Iván a Kossuth-hagyományról és a felelősségről. = Híd 2002/8–9. 1126–1130. p.

Pályi András: Álom a színházról. = P. A.: Képzelet és kánon. (Esszék, kritikák.) Pozsony. 2002. Kalligram, 369–372. p.

Pályi András: A szürke sapka. = P. A. Képzelet és kánon. (Esszék. Kritikák.) Pozsony. 2002. Kalligram. 295–297. p.

Sánta Gábor: „Az voltam én. A létszámfölösleg”. Mándy Iván Csutak–történetei. = Tiszatáj 2002/12. Melléklet. 1–22. p.

Bán Zoltán András: Mándy Mozi. = Magyar narancs 2003/28. 29. p.

Czapolai Imre: Mándy Iván emléktáblájának avatása. = Élet és Irodalom 2003/13. 11. p.

Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok. (Interjú Mándy Ivánnal.) = Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok. Debrecen. 2003. Csokonai, 76–85. p.

Legenda Mándy Ivánról. Összegyűjtötte: Albert Zsuzsa = Forrás 2003/1. 102–116 p.

Pályi András: „Benne vagyok egy novellában.” = Élet és Irodalom 2003/20. 20. p.

Prágai Tamás: Mándy Iván: A csőszház. Egy festő ifjúsága. = Szépirodalmi Figyelő 2003/2. 88–89. p.

Szabó G. László: Mándy, du. négykor. = Premier 2003/5. 100–101. p.

Gelencsér Gábor: Mándyval moziban. = Iskolakultúra 2004/4. 72–75. p.

Sághy Miklós: Főszerepben Mándy Iván. (Mándy Iván szövegeinek filmes kapcsolatairól.) = Elmélet, irodalomtörténet, a komparatív megértés lehetőségei. Szerk.: Sághy Miklós és Tóth Ákos. Szeged. 2004. Tiszatáj Írói Munkaközösség, 225–253. p.

Tamás Ferenc: Mándy, Mészöly, Kertész. = Iskolakultúra 2004/4. 71. p.

Vári György: Csutak tanító évei. = Iskolakultúra 2004/4. 76–81 p.

Báthori Csaba: Mándy Ivánról. = B. Cs.: A nyíl és a húr. Esszék, kritikák. Pozsony. 2005. Kalligram, 266–282. p.

Harkai Vass Éva: Adalékok egy nem létező elbeszéléstipológiához. Prózapoétikai és elbeszélői eljárások Mándy Iván novelláiban. = H. V. É.: Rések és korosztályok. Novi Sad. 2005. Forum, 9–15. p.

Vörös István: Mikor olvas az ember? Mándy Iván Budapestjét járva. = Holmi 2005/7. 808–814. p.; uaz.: Budapest, 1990–2010. Egy szabad város 20 éve. Szerk. Kiss Ilona. Bp. 2010. Főpolgármesteri Hivatal, 97–98. p.

Lugosi Lou: Mándy hangja. = Liget 2006/3. 34. p.

Mohai V. Lajos: Kulturális emlékezet és önéletrajz. Mándy Iván Budapest-mítoszához. = Egyenlítő 2006/5. 37–43. p.; uaz.: M. V. L.: Centrum és periféria. Bp. 2008. Prae.hu, 104–112. p.

Sághy Miklós: A tekintet hatalma. A filmszakadás mint reflexív funkció Mándy Iván Diákszerelem című novellájában. = Tiszatáj 2006/1. Melléklet. 1–16 p.

Arday Géza: Mándy Iván, a kulimunkás. = A. G.: De hol vannak a gyerekek? Gyerekirodalom és gyermektelen írók. Hága. 2007. Mikes International, 68–72. p.

Domokos Mátyás: Mándy. = D. M.: Az olvasó fényűzése 3. Az életre figyelés prózaírói. Bp. 2007. Nap, 112–136. p.

Erdődy Edit: „Hároméves irodalom”. 1946: Az Újhold című folyóirat indulása = A magyar irodalom történetei. 3. 1920-tól napjainkig. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Bp. 2007. Gondolat, 438–453. p.

Jólesz György: Megemlékezés, gyerekszemmel. = Élet és Irodalom 2007/42. 17. p.

Sághy Miklós: Filmszakadás szövegtérben. Mándy Iván Régi idők mozija című kötetének néhány jellegzetességéről. = Literatura 2007/3. 294–307. p.

Salamon István: Mándyval és Mándyról a Rádióban. = Palócföld 2007/1. 51–60. p.

Bodor Béla: Belső ruhatár. [Mándy Iván: Drámák.] = Élet és Irodalom 2008/34. 26. p.; uaz.: B. B.: Mítoszcserepek. Tanulmányok, esszék kritikák a jelen és a félmúlt magyar prózairodalmának tárgyköréből. Bp. 2012. Napkút, 503–506. p.

Molnár Gál Péter: Mándy Úr. = Premier 2008/12. 87. p.

Poszler György: Két sorsforduló – és a harmadik (?). Babits után? – Babits után! = P. Gy.: Az eltévedt lovas nyomában. Bp. 2008. Balassi, 779–783. p.

Rába György: Emlékeim Mándy Ivánról. = Holmi 2008/2. 233–237. p.

Sághy Miklós: A temető, ahol nincsenek testek. A technikai képek szerepe Mándy Iván Zoro halála című novellájában. = Alföld 2008/8. 86–94. p.

Darvasi Ferenc: Mándy-szubjektív. (Főként) A pálya szélén című (nemcsak futball-) regényről és (mellesleg) a fociirodalomról = A vörös postakocsi 2009/1. 53–56. p.; uaz.: D. F.: Határjárás. Bp. 2010. Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa – Kortárs Kiadó, 9–15. p.

Fodor Péter: Sport, elbeszélés és medialitás a Mándy-prózában. = F. P.: Térfélcsere. A sport irodalmi medialitása a magyar későmodern és posztmodern elbeszélő prózában. Bp. 2009. Kijárat, 89–104. p.

Fogarassy Miklós: Bajza utca 18. Egy könyvtáros emlékirataiból. = Holmi 2009/6. 785–797. p.

Grendel Lajos: Magyar líra és epika a 20. században. (28). Novellisták – Mándy Iván, Örkény István, Sánta Ferenc, Bodor Ádám. = Irodalmi Szemle 2009/1. 18–28. p.

Győri Béla: Az álmodozó, monomániás fráter. [Mándy Iván: Regények.] = Magyar fórum 2009/4. 8. p.

Mohay V. Lajos: „Nemzeti nincsünk lajstromozója”. Mándy Iván = M. V. L.: Egy szín tónusai. Bp. 2009. Prae.hu, 85–97. p.; uaz.: M. V. L.: Papírbóják. Esszék, bírálatok. Bp. 1996. Karinthy, 60–63. p.

Rónay László: Mándy Iván a Fradi pályán. = Népszava 2009/91. Szép szó melléklet 6. p.

Szirmai Péter: Álom Mándyról. = Búvópatak 2009/11. 15–16. p.

Ayhan Gökhan: Mándy Iván kanapéja. Hommage = Új Forrás 2010/2. 19–20. p.

Baán Tibor: Közelítés. Mándy Iván hősei. = B. T.: Nagylátószög. Művek, utak, irányok. Bp. 2010. Hét Krajcár, 12–15. p.

Borbély László: Mándy Iván arcai. = Magyar fórum 2010/39. 4. p.

Darvasi Ferenc: Kis dolgokról, nagyszerűen. [Mándy Iván: Hangjátékok.] = Criticai lapok 2010/7–8. 23–24. p.

Fűzfa Balázs: Mándy Iván: Egy ember álma = F. B.: Trieszt felé. Válogatott tanulmányok és egyéb írások, 1986–2010. 1. Szombathely. 2010. Savaria Univ. Press, 88–94. p.

Rónay László: „Lehagyottak.” Mándy Iván = Vigilia 2010/7. 519–528. p.

Rónay László: Mándy Iván. = R. L.: Alulról nézve. Emlékek, nézetek írókról, műveszekről, politikusokról. Bp. 2010. Éghajlat, 126–130. p.

Veress József: Emlékvázlatok. = Tekintet 2010/1. 118–125. p.

Mogyorósi László: Aktualitás és hiánya a hatvanas évek prózairodalmának néhány darabjában. Mándy Iván: Az ördög konyhája, Karinthy Ferenc: Hátország, Galgóczi Erzsébet: Öt lépcső felfele = Bárka 2011/3. 77–81. p.

Szakonyi Károly: Álom egy városról. Mándy Iván, 1918 Budapest – 1995 Budapest = Lyukasóra 2011/3–4. 20. p.

Szörényi László: A magyar próza – németül = Sz. L.: Petratca Budapesten. Esszék, tanulmányok. Bp. 2011. Nap, 223–240. p.

Murányi Gábor: Hamvában él. Trafik és irodalom. = Heti világgazdaság 2012/51–52. 100–101. p.

Pollágh Péter: Mándy Iván szemüvege. [Esszé.] = Új Forrás 2012/8. 68–69. p.

Tarján Tamás: Visszavarázsolt birtok. A gyerekfigura Mándy Iván műveiben. = Tiszatáj 2012/11. Melléklet 1–12 p.; uaz.: Tarján Tamás: Szemmagasságban. Olvasásírások. Bp. 2013. Pont, 5–24. p.

Arday Géza: Csutak megalkotója a pálya szélén élt. Mándy Iván emberi nagysága. = A. G.: Gyermektelen írók a diktatúra idején. Bp. 2013. L’Harmattan, 102–106. p.

Pomogáts Béla: A sportoló és a szurkoló. Karinthy Ferenc és Mándy Iván. = Somogy 2013/2. 16–21. p.

Rónay László: Krúdy – Márai – Mándy. = Vigilia 2013/11. 871–874. p.

Czigány György: Kvartett Ottlikéknál. = Búvópatak 2014/8. 5–7. p.

Jánossy Lajos: A perc alatt elvonuló jégverés. [Beszélgetés Gerőcs Péterrel Mándy Ivánról.] = http://www.litera.hu/hirek/gerocs-peter-nem-ertem-hogy-jutott-eszebe (2014. február 26.)

Rónay László: Író – Iván. = Népszava 2014/126. Szép szó melléklet 4. p.

Gergely Ágnes: Mándy Iván = Vigilia 2015/2. 119–121. p. = G. Á.: Oklahoma ezüstje. Bp. 2015. Európa, 88–92. p.

Grendel Lajos: Néhány gondolat… Mándy Iván Diákszerelem és Kulikabát című művéről = Irodalmi Szemle 2015/10. 77–80 p.

Szigethy Gábor: Egyérintő, 1969. [Egyérintő] = Magyar Krónika 2015/2. 91. p.

Tőzsér Árpád: Halottaink. Napló. 1995. október 7. = T. Á.: A könyv színe előtt. Pozsony. 2015. Kalligram, 252–253. p.

Kemény Gábor: „Cetlik” a Mándy-stílushoz. Utazás előtt = K. G.: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Bp. 2016. Tinta, 206–217. p.

Rónay László: Mándy Iván halhatatlan = Vigilia 2016/2. 155–157. p.

Szakonyi Károly: Még egy álomirodalom. Im memoriam Mándy Iván = Lyukasóra 2016/2. 29. p.

Branczeiz Anna: Levelekbe írt Mándyk. („Szeretve tisztelt főcsatár” – Mándy Iván válogatott levelezése.) Forrás, 2019/5. 125-128. p.

Veréb Árnika: A zenei szerkesztés lehetőségei az irodalomban. Motívumvariációk Mándy Iván Fél hat felé című novelláskötetében. Kortárs 2019/12. 96-104. p.

T. Tóth Tünde: Halottak nincsenek („Szeretve tisztelt Főcsatár”. Mán­dy Iván válogatott levelezése.) Tiszatáj, 2020/6. 113-115 p.

 

A szakirodalmat összeállította Stauder Mária és Darvasi Ferenc.