Lázár Ervin: Szakirodalom

Önálló kötetek

Pompor Zoltán: A hétfejű szeretet. Lázár Ervin elbeszélő művészetéről. Budapest. 2008. Kiss József Könyvkiadó, 232 p.

Lázár Ervin. (Vál. és szerk. és az előszót írta Vathy Zsuzsa és Komáromi Gabriella.) Budapest. 2015. Napkút Kiadó, 144p. (Hang–Kép–Írás.) (CD-melléklettel.)

Tanulmányok, esszék, kritikák

Varjas Endre: Az ember nélkülözhetetlen tigrise. [A fehér tigris című regényről.]  Új Írás, 1972. 9. sz. 124–127. p.

Alföldy Jenő: A hétfejű tündér.  Jelenkor, 1973. 7–8. sz. 763–764. p.

Vámos Miklós: Jókedvemről. [A Buddha szomorú című kötetről.]  Új Írás, 1974. 6. sz. 110–111. p.

Tüskés Tibor: „A mese: nem mese. Lázár Ervin. = Tüskés Tibor: Pannóniai változatok. Budapest. 1977. Szépirodalmi. 211–229. p.

Bognár Tas: Lázár Ervin. [Tanulmány.]  Óvodai nevelés, 1981. 7–8. sz. 284–286. p.

Gáll István: „Nem mese a mese.” Lázár Ervin. [Tanulmány.]  In: Gáll István: Hullámlovas. Budapest. 1981. Kozmosz Könyvek. 229–233. p.

Pankucsi Mária: Dömdödöm, az autonóm közösségi lény. Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka című meséjének szociálpszichológiai tanulságai.  Napjaink, 1985. 5. sz. 8–9. p.

Szakolczay Lajos: Hová megy a Kormos Pista gőzhajó? [A Berzsián és Dideki című meseregényről.]  Új Írás, 1979. 12. sz. 65–69. p. =  In: Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest. 1989. Magvető. 516–519. p.

„Kicsoda az az én?”  Lyukasóra, 1994. 4. sz. (Melléklet.) IX–XVI. p.

Csíkvári Gábor: Napjaink irodalma a nyolc-tízosztályos általános iskolában. [A fehér tigris című regény ismertetése.]  In: Irodalomtanítás. (Szerk.: Sipos Lajos.) Budapest. 1994. Pauz Kiadó–Universitas Kulturális Alapítvány, 293–298. p.

Gacsányi József: Lázár Ervin pályavázlata.  Dunatáj, 1994. 4. sz. 45–50. p.

Szentesi Zsolt: Mese és valóság határán. [A Hét szeretőm című kötetről.]  Alföld, 1995. 12. sz. 93–95. p.

Ágh István: Lázár Ervin hatvanéves.  Élet és Irodalom, 1996. 18. sz. 9. p.

Horváth Lajos: Berzsián költő köszöntése. Lázár Ervinnek legeslegbarátibb legszeretettel. [Paródia.]  Lyukasóra, 1996. 5. sz. 5–7. p.

Varga Lajos Márton: Hosszan tartó sötétségek idején. Hatvanéves Lázár Ervin Kossuth-díjas író.  Népszabadság, 1996. május 4. sz. 11. p.

Károlyi Csaba: Lázár Ervin másik arca. [A Csillagmajor című kötetről.]  Élet és Irodalom, 1996. 37. sz. 17. p.

Angyalosi Gergely: Csillagmajor. [Ismertetés.]  Kritika, 1997. 2. sz. 42. p.

Végvári Viktória: A fehér tigris. [Ismertetés.]  In: Székely Éva: 7×7 híres mai magyar regény. Budapest. 1997. Móra Kiadó. 298–308. p.

Tüskés Tibor: Lázár Ervin Rácegrese. [A Csillagmajor című kötetről.]  Lyukasóra, 1997. 2. sz. 27. p.

Szilágyi Zsófia: Csöndpuszta. [A Csillagmajor című kötetről.]  Alföld, 1997. 3. sz. 77–80. p.

Bakonyi István: Realitás és írói látomás. [A Csillagmajor című kötetről.] Árgus, 1997. 3. sz. 57–61. p. 

Fráter Zoltán: A csoda bennünk van. [A Csillagmajor című kötetről.]  Kortárs, 1997. 4. sz. 105–107. p.

Görömbei András: A rácegresi Csillagmajorban. [Ismertetés.]  Magyar Napló, 1997. 5–6. sz. 60–61. p.

Komáromi Gabriella: Berzsián, a mesebeli hasonmás. Lázár Ervin meseregényéről. In: Komáromi Gabriella: A gyermekkönyvek titkos kertje. Tanulmányok, esszék, kritikák. Budapest. 1998. Pannonica Kiadó, 271–279. p.

 

A szakirodalmat összeállította Gulyás Zsuzsa.